Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Mobiliseren, <br />participeren & flexibiliseren<br />
Minder vacatures<br />Aantalopenstaandevacatures in Q4 2009 gedaald tot 128.000 (25.000 minder dan in Q1 2009) was langeti...
Lagemobiliteit<br />Veelvacaturesblijvenlastiginvulbaar. Het vinden en aantrekken van de juistekandidaten is nietmakkelijk...
Vergrijzing<br />Vanaf 2011 daalt de potentieleberoepsbevolking. 1 op de 5 Nederlandersgaat de komendejaren de arbeidsmark...
Arbeidsmarktparticipatie<br />Participatiegraad (= omvang van de beroepsbevolking uitgedrukt in % van de potentiële beroep...
Conclusies<br />De  arbeidsmarktvoormnhogeropgeleidengaatkrapperworden.<br />Erliggenkansenommeerhogeropgeleidenvrouwentel...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Presentatie Hh

331 views

Published on

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Presentatie Hh

  1. 1. Mobiliseren, <br />participeren & flexibiliseren<br />
  2. 2. Minder vacatures<br />Aantalopenstaandevacatures in Q4 2009 gedaald tot 128.000 (25.000 minder dan in Q1 2009) was langetijdongeveer 240.000<br />Reacties op vacatures van mnactiefwerkzoekenden (werkelozen) en ZZP’ers die voorlopigweer de zekerheidwillen van eenvastebaan<br />
  3. 3. Lagemobiliteit<br />Veelvacaturesblijvenlastiginvulbaar. Het vinden en aantrekken van de juistekandidaten is nietmakkelijkergeworden.<br />Werkgeversnemenlanger de tijd en zijn erg kritisch , vacaturesstaanlanger open (gemiddeld van 5 -&gt; 10 weken).<br />De arbeidsmobiliteit is nognooitzolaaggeweest, blijfzittenwaar je zit is het motto. <br />
  4. 4. Vergrijzing<br />Vanaf 2011 daalt de potentieleberoepsbevolking. 1 op de 5 Nederlandersgaat de komendejaren de arbeidsmarktverlaten.<br />Werkgeverszullenmeermoeitekrijgenomgekwalificeerdpersoneelaantetrekken, zekerals de economieweeraantrekt. <br />
  5. 5. Arbeidsmarktparticipatie<br />Participatiegraad (= omvang van de beroepsbevolking uitgedrukt in % van de potentiële beroepsbevolking) zalstijgen met ongeveer 1% per jaar.<br />Vrouwengaan steeds meerparticiperen in de arbeidsmarkt, net alsouderen.<br />
  6. 6. Conclusies<br />De arbeidsmarktvoormnhogeropgeleidengaatkrapperworden.<br />Erliggenkansenommeerhogeropgeleidenvrouwentelatenparticiperen en meergebruiktemaken van zzp’ers: vast en tijdelijkgroeit steeds meernaarelkaar toe.<br />Latent werkzoekendenwordeneen steeds belangrijkeregroepomuitterekruteren: actiefbenaderenipvpassief (bv executive search ipvadverteren). <br />

×