Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Estructura interna de la terra

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Estructura interna de la terra

 1. 1. ESTRUCTURA INTERNA DE LA TERRAGeologia 4t Neus de la Cruz i Judith GarciaESO
 2. 2. Índex1. ESTUDI DE L’INTERIOR DE LA TERRA 1.1. Mètodes directes 1.1. Mètodes indirectes2. ESTRUCTURA INTERNA DE LA TERRA 2.1. Model químic 2.2. Model físic 2.3. Les propietats físiques de la Terra3. LITOSFERA I ASTENOSFERA 3.1. Litosfera 3.2. Astenosfera4. TERRATRÈMOLS 4.1 Escala de Ritcher 4.2. Ones sísmiques Casos de terratrèmols
 3. 3. 1. ESTUDI DE L’INTERIOR DE LATERRA
 4. 4. 1.1. Mètodes directes
 5. 5. 1.1. Mètodes directesEls mètodes directes d’estudi de la geosferaes fonamenten en l’anàlisi dels materials ques’extreuen mitjançant perforacions o sondejos.
 6. 6. 1.1. Mètodes directesGràcies a les dades obtingudesen aquests sondejos, es coneixla composició exacta de lesroques que componen elsprimers quilòmetres de l’escorçaterrestre.
 7. 7. 1.2. Mètodes indirectes
 8. 8. 1.2. Mètodes indirectes Anàlisi dels meteorits
 9. 9. 1.2. Mètodes indirectes Anàlisi de la calor interna de l’escorça
 10. 10. 1.2. Mètodes indirectes Anàlisi de la densitat terrestre
 11. 11. 1.2. Mètodes indirectes Anàlisi de la gravetat terrestre Variacions de la gravetat terrestre
 12. 12. 1.2. Mètodes indirectes Anàlisi de les ones sísmiques
 13. 13. 2. ESTRUCTURA INTERNA DE LATERRA
 14. 14. 2.1. Model químic
 15. 15. 2.2. Model físic
 16. 16. 2.3. Les propietats físiques de la Terra Gravetat Magnetisme terrestre
 17. 17. 3. Litosfera i Astenosfera
 18. 18. 3.1. Litosfera
 19. 19. 3.2. Astenosfera
 20. 20. 4. Terratrèmols
 21. 21. 4.1 Escala de Richter Intensitat baixa: Magnituds 1, 2 i 3 Intensitat moderada: Magnituds 4, 5 i 6 Intensitat forta: Magnituds 7, 8 i 9 Intensitat èpica: Magnitud 10
 22. 22. 4.2. Ones sísmiques
 23. 23. Casos de terratrèmols El terratrèmol de Catalunya de 1428 Recorregut pels terratrèmols més importants que han sacsejat la península Ibèrica

×