Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Els inicis de Clusterlingua.cat

318 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Els inicis de Clusterlingua.cat

 1. 1. Associació Clúster de les industries de la llengua de Catalunya
 2. 2. El Projecte de Linguamón
 3. 3. Industria del Multilingüisme a Catalunya Nº CAGR (%) Fact. 08 (%) EBITDA (%) Treballadors Empreses (04-08) TRADUCCIÓ – INTERPRETACIÓ & LOCALITZACIÓ 107 44% 61.225 49% 6% 9% 622 TECNOLOGIES DE TRADUCCIÓ & LOCALITZACIÓ 4 2% 2.736 2% 21% 11% 38 TRACTAMENT DEL LLENGUATGE (SEMÀNTICA) 4 2% 5.609 4% 38% 6% 66 TECNOLOGIES DE LA VEU 6 3% 4.188 3% 10% 10% 33 DOBLATGE I SUBTITULACIÓ 20 8% 9.342 7% 0% 12% 73 ENSENYAMENT IDIOMES (P.S., SFT i CD) 100 41% 43.081 34% 3% 5% 588 Subtotal (Serveis “Trad.”) 225 93% 113.297 90% 4% 7% 1.283 Subtotal (Tecnològics) 16 7% 12.883 10% 20% 8% 144 TOTAL 241 100% 126.180 100% 7% 8% 1.423 Les industries del multilingüisme a Catalunya són prop de 250 empreses i més de 125M€ de facturació i quasi 1.500 treballadorsNotes: Criteris de sel·lecció:• Facturació en milions d’euros • Empreses dels diferents negocis amb centres de decisió a Catalunya• CAGR:Creixement Compost Acumulat • S’han ponderat els resultats d’aquelles empreses que no estan• EBITDA: Beneficis abans d’interessos, Impostos, Depreciacions i estrictament amb el negoci Amortitzacions • Fonts: Entrevistes, Associacions, Web, …• TM: Tamany Mig
 4. 4. Mapa d’agents Cluster Multilingüisme ALTRES AGENTS D’ENTORN AAPP Departament dInnovació Universitats i Empresa, Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, Departament de Governació i Administracions Públiques, Secretaria de telecomunicacions i Societat de la Informació, ACC1Ó, Ajuntament de Barcelona Capital risc Entitats de suport Associacions / Fundacions Nauta Capital, Riva-Garcia, UPC Innova, … Cambra de Comerç, 22@, ... ACT, ANETI, APTIC, ASETRAD, ATAAE, ACIA, SEPLN, GALA, EAMT, ACL, ELSNET, FLARENET, META, EALS, EURASIP, ISCA, MET, ... + PRODUCTE + SERVEI CONEIXEMENT NEGOCIS MERCAT - CLIENT TRADUCCIÓ & LOCALITZACIÓ f f MULTILINGÜISME f f CORPORATIU TECNOLOGIES TRAD. f SERVEIS TRAD - LOC TRANSLATIONS AADIMATIQ SL, ANETI, BCNNETProgrames Recerca AUTOMATIC TRANS S.L., ESI MOBILE, f SL, CBG INTERNATIONAL, CELER PAWLOWSKY,7PM, Plan Avanza, PNR Catalunya SOLUTIONS SL, LUCY SOFTWARE IBERICA DEDICAT SL, DOINA, EUROLINK, IDISC, SL., TA WITH YOU SL. LINGUASERVE, NOVA TRAUCTORS, PLG-PLANET LINGUA, STAR SERVICIOS LINGUISTICOS, AAPP ENCICLOPEDIA CATALANA, … LOCAL, REGIONAL, ESTATAL, SUPRA ESTATAL Transf. Tech EINES - BASEProveïdors de OTRI INTEGRADOR TECNOLÒGICAconeixement (Grups i Spinoffs •Memòries Traducció TRACT. DEL LLENGUATGE - SEMÀNTICAInstituts de recerca) •Eines Localització INDUSTRIAL SERVEI AUTOMOCIÓ,CLIC (UB), TALP (UPC), IULA •Eines Terminològiques (corpus, PRODUCTE ARTIFICIAL SOLUTIONS IBERIA S.L., INBENTA …) ELECTRÒNICA, TÈXTIL, …(UPF), CM (UAB), GRIAL THERA CENTRE DE LLENGUATGES I PROFESSIONAL SERVICES S.L., INTELLIGENT(UB-UAB-UOC-Ull), GILCUB Centres •Eines de Llenguatge Controlat COMPUTACIO S.L. SOFTWARE COMPONENTS S.A. (ISOCO), Q-GO(UB), CREL, GRLMC (URV), Tecnològics •Memòries VeuACTIVA MULTIMEDIA •… BDIGITAL, I2CAT,DIGITAL, ... CTTC, CETEI, ... SERVEIS TELCO’S CONSULTORIA, SALUT, VEU PUBLICITAT, FINANCES, … Vivers empreses EMPRESA TECN. INTEG. Barcelona Activa, PRODUCTE PROPI TECN. VEU Seguret., C. Center, Mobile EmbededUniversitats Nexus, ... CODE FACTORY S.L., INFINITYUB, URV, UPC, UAB, La COMUNICACIONES SA, VERBIOSalle, UOC, ... TECHNOLOGIES S.L., VOX WEB, SUBTITUL. & DOBLATGE PIME SOLUCIONES DE VOZ S.L., VOXSMART 103 TODD AO ESTUDIOS, AUDIOCLIP, Parc Tecnològics APPLICATIONS S.L. CNR SL., DIGITAL 360 S.L., DUBBING La Salle, Parc FILMS S.L.,Infraestructures Tecnològic del Nord,CESCA Tecnocampus, ... INTEGRADOR ESP Call Centers, Formació, … FORMACIÓ LLENGÜES Progr. Lliure i Metodologies SOFT. I CONT. DIGITALS PRESTADOR DE SERVEIS MAGERIT, OCTAVE, OSSIM, ... CLICKEDU, QUALITEASY INTERNET ACADEMIA ACCES S.L., ACADEMIA SOLUTIONS SL, ... PACHON S.L., ...
 5. 5. Reflexió estratègica GLOBA GESTOR GENERALIS GLOBALITZACI L TA TECNOL. MLV Ó LANGUAGE GENERALIST FACTORIES A GLOBAL MLV ESPECIALIST AMULTILOCA L MLV GENERALIST A MULTILOCAL SLV 2nd SLV ¿FULL TIER SER UN SLV DINS LA SLV COST CADENA Corp. EMPRESA CORPORATE SERVICE? EMPRESA CORPORATE D’APROVISIONAMENT NACIONAL COMPRA GLOBAL D’UN MLV NACIONAL SENSE LOCAL COMPRA SOFISTICADA «VALOR» Pime GENERALIS TA COST GESTIÓ COST RANG SERVEIS GLOBALITZACIÓ
 6. 6. Reflexió estratègica 75% Emp. 24% Empr GLOBA 25% Fact. GENERALIS 70% Fact.  Alt nivell d’atomització – fragmentació GESTOR L TA GLOBALITZACI TECNOL. LANGUAGE empresarial MLV Ó FACTORIES GENERALIST MLV  Àmbit d’actuació A GLOBAL local, eminentment català ESPECIALIST AMULTILOCA  Client: pime catalana i AAPP local L MLV GENERALIST  AEvolució per sota del creixement del mercat MULTILOCAL espanyol i molt perSER UNSLVDINSmercat SLV ¿FULL 2nd sota del LA CADENA SLV SLV COST TIER Corp. EMPRESA CORPORATE SERVICE? EMPRESA CORPORATE D’APROVISIONAMENT GLOBAL D’UN MLV LOCAL LOCAL COST NACIONAL SENSE internacional NACIONAL COMPRA COMPRA SOFISTICADA «VALOR» DRIVEN GENERALIS  Principalment es competeix per cost  Marges Pime CLUSTER TA COST molt ajustats (competència per cost) COST GESTIÓ RANG SERVEIS GLOBALITZACIÓ
 7. 7. Visió de futur 75% Emp. 24% Empr GLOBA 25% Fact. GENERALIS 70% Fact. GESTOR L TA GLOBALITZACI TECNOL. Ó LANGUAGE MLV FACTORIES GENERALIST MLV A GLOBAL ESPECIALIST AMULTILOCA L MLV GENERALIST A MULTILOCAL SLV 2nd SER UN SLV DINS LA CADENA SLV COST TIER D’APROVISIONAMENT GLOBAL Corp. EMPRESA CORPORATE SLV ¿FULL D’UN MLV EMPRESA CORPORATE SERVICE? LOCAL NACIONAL SENSE LOCAL COST COMPRA SOFISTICADA NACIONAL COMPRA «VALOR» Pime DRIVEN GENERALIS TA COST CLUSTER GESTIÓ COST RANG SERVEIS GLOBALITZACIÓ
 8. 8. Reptes de la industria a Catalunya SITUACIÓ DE PARTIDA REPTES DE FUTUR AREES DE TREBALL1. Mercat: Pime – Local DESENVOLUPAMENT DE +5,5% +17,2% MERCATS vs.  Multilocalització de mercats & INTERNACIONALITZACIÓ2. Rang de serveis «curt» - (idiomes i geografies) especialització  Verticalització dels serveis ESPECIALITZACIÓ VERICAL &3. Poca integració tecnològica (especialització) INTEGRACIÓ TECNOLÒGICA (coneixement i tecnologia)  Sofisticació del mercat4. Alta desconecció ciència – nacional DESENVOLUPAMENT empresa CORPORATIU  Major nivell tecnològic  Apropar ciència – empresa5. Alta atomització i polarització VISIBILITAT & empresarial POSICIONAMENT DEL  Consolidació empresarial CLUSTER6. Alta fragmentació associativa –  Visibilitat i coordinació del poca activitat a nivell de sector ESTRUCTURACIÓ & desenvolupament empresarial i GOVERNANÇA DEL CLUSTER poca visibilitat
 9. 9. Exemples altres clústers a Catalunya
 10. 10. Tipologia d’accions en un cluster CLUSTER ALTRES CLUSTERS Individuals Col·laboratives Per el conjunt del cluster
 11. 11. Exemples d’altres clustersEn els darrers anys a catalunya s’han formalitzat varis clusters: Abacus, Edebé, Educa Borràs, Hospital de Sant Joan de Déu, Invenio learn.by.doing, Marinva, Panrico, Tecnitoys i Televisió de Catalunya 11
 12. 12. Què fan? BUSINESS DEVELOPMENT INNOVACIÓ NETWORKING VISIBILITAT & FORMACIÓ POSICIONAMENT 12
 13. 13. Acciones de InnovaciónCATALAN WATER PARTNERSHIP (CWP) Desarrollo e Integración de Nuevas Tecnologías Sostenibles en Sistemas de Soporte Vital para Ecosistemas Acuáticos Artificiales ARTSEA · Bienestar animal Sistema de · Optimitzación energética tratamiento del aigua Oceanário - Piscifactoríamar Captación y tratamiento de agua Tratamiento del agua residual 13
 14. 14. Acciones de Formación CLUSTER DE MODA, BRANDING Y RETAIL Definición de un programa de inmersión en Retail con ESADE (curso de 3 días) Coordinado con el profesor titulado del Departamento de Dirección de Marketing, Lluís Martínez-Ribes Después de 3 ediciones  Se incluye en el portafolio de programas de ESADE > 90 participantes, como:  MANGO  SIMORRA  DESIGUAL  VIALIS  SITA MURT  PUNTO BLANCO  DITEX  Etc. 14
 15. 15. Acciones de Visibilidad & Posicionamiento 15
 16. 16. Proyecto de Business Development CATALAN WATER PARTNERSHIP (CWP) Negocio industrial:  Alimentación  Turismo Negocio municipal:  Polonia  Perú & Colombia Otras:  Corea del Sud  Proyectos Intercluster 16
 17. 17. Proyecto de Business Development KID’s CLUSTER Proyecto – Estudio de mercado y tendencias de futuro: Observatorio de Prospectiva Creafutur Industrial 35.000 € 35.000 € 20.000 € Empresas 17
 18. 18. CLUSTER LINGUA ESTRUCTURA I PROJECTES
 19. 19. Estructuració de Clusterlingua ASSAMBLEA GENERAL Cluster Manager JUNTA DIRECTIVA Comissió Comissió Innovació Altres Internacionalització Suport legal – fiscal Suport - comptable Administratiu 19
 20. 20. Estructura Junta • Nº: 9 membres • Perfils: • Empreses (8) ROTATIU • President/a: Tenesoya Pawlowsky • Vice-president/a: Consol Casablanca • Secretari: Pere Grivé • Tresorer: Dorothee Orf • 5 Vocals • Tenesoya obre email: mc2012@gmail.com / multilingualcluster@gmail.com
 21. 21. Àrees Funcionals El Cluster POSICIONAMENT I DESENVOLUPAMENT RELACIONS EMPRESARIAL INSTITUCIONALS • Projectes d’internacionalització • Posicionament internacional • Projectes d’innovació • Captació de recursos • … • … 21
 22. 22. Model d’Ingressos Quotes i Sponsorships Institucionals Tipus de quotes empresarials: ANY 1 2 3 4 5  Empreses entre 0 i 500k €: 750 € TOTAL 10 15 19 27 35  Empreses entre 500k i 1 M €: 1.000 € Grans 3 4 4 5 7  Empreses entre 1-3 M €: 1.500 € Mitjans 3 5 7 10 14  Empreses més de 3 M € : 2.000 € Petits 4 6 8 12 14 A partir de 2013 qui vulgui formar part del clúster tindrà una quota d’entrada de 500€ + Cerca Sponsorships Institucionals + Projectes Innovació/Internacionalització 22
 23. 23. Pressupost segons escenaris 2012Escenaris Pesimista Realista OptimistaQuotes 14.000 € 20.000 € 25.500 €Institucions 0€ 30.000 € 40.000 €Projectes 0€ 5.000 € 5.000 €Total ingressos 14.000 € 55.000 € 70.500 €Cluster Management 0€ 30.000 € 30.000 €Posicionament, visibilitat i 6.000 € 16.125 € 30.000 €màrquetingSubministraments 5.000 € 8.000 € 8.000 €Total despeses 11.000 € 54.125 € 68.000 €Resultat 3.000 € 875 € 2.500 €
 24. 24. Àrees de treball del clúster INTERNACION PROJECTES ALITZACIÓ VISIBILITAT I MARKETING
 25. 25. Àrees de treball del clúster INTERNACIOObjectius i beneficis PROJECTES NALITZACIÓ•Verticalització dels serveis (especialització)•Integració i desenvolupament tecnològicProcés VISIBILITAT I•Prioritzar àrees dinterès de les empreses (1 MARKETING àrea anualment)•Identificació de projectes amb grups de treball amb end-users (de làrea dinterès al projecte)•Desenvolupament de projectes amb grups reduït d’empreses•Cerca de finançament competitiu per projecte
 26. 26. Treball realitzat• Fundació Digitalent Grup de treball amb TV3 Definir necessitats concretes de la Televisió• TV3 en processos de gestió de la llengua:• Editorial Edebé • Ingesta de continguts – Speech to text, Text to speech, Traducció• Centre de Visió per automàtica, .. • Correcció i indexació de continguts Computació – Correcció sintàctica i gramatical, creació de bases d’informació estructurades, Cerca de continguts,• Verbio tesaures, Catalogació i arxiu, ... • Presentació• Caiac (Transmedia – Accessibilitat per discapacitats, Subtitulació Catalunya) automàtica, Transcreació (pas a llenguatge infantil, 3a edat), ...
 27. 27. Àrees de treball del clúster INTERNACIO PROJECTESObjectius i beneficis NALITZACIÓFacilitar la multilocalització i posicionamentinternacionals de les empreses del clúster VISIBILITAT IProcés MARKETING• Prioritzar mercats destinació  mercats verticals• Generar informació clau dels mercats prioritzats• Portar a terme viatges de benchmarking de posicionament en demanda• Estructurar projectes interclusters amb clúster “demanda”
 28. 28. Projecte d’internacionalització • Objectiu: Facilitar la multilocalització de les empreses del cluster • Com? • Generant informació clau dels mercats prioritzats? • Portant a terme viatges de benchmarking • Estructurant projectes interclusters, …. MATERIALITZACIÓMULTILOCALITZACIÓ PRIORITZACIÓ MERCATS GENERACIÓ CONEIXEMENT MULTILOCALITZACIÓ 1 GT’s segment / país 3 Benchmarking internacional Programa ajudes 4 Projecte intercluster 6 internacionalització Estudis de mercat 2 sector / país 5 Estudi merca país prioritzat
 29. 29. Àrees de treball del clúster INTERNACIO PROJECTES NALITZACIÓObjectius i beneficis• Posicionament institucional nacional VISIBILITAT I MARKETING (Catalunya)• Posicionament internacional del clúster (Espanya i EU)• Fund Rising: Els links amb institucions publico i/o privades desenvolupades per Lingua Món ha de permetre participar en projectes de gran envergadura.
 30. 30. Objectius principals i cronologia 2012Projectes:• Definició de 3 -5 projectes en l’àrea de continguts digitals• Cerca de finançament competitiu en almenys 2 projectesInternacionalització:• Priorització 1 a 3 mercats europeu INTERNACI• Estudi del mercat PROJECTES ONALITZA CIÓ• 1 Acció de posicionament en el mercat prioritzat (en destí) VISIBILITAT I MARKETINGVisibilitat i màrqueting:• Posicionament en les institucions catalanes per rebre finançament per engegar el clúster.• Posicionament en les plataformes europees i programes EU
 31. 31. www.clusterlingua.catinfo@clusterlingua.cat

×