Tema 3 de ciencias sociais

227 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
227
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tema 3 de ciencias sociais

 1. 1. TEMA III : A revolución industrial Juan García Coto
 2. 2. Revolución demográfica de finais do s.XVIII <ul><li>Demografía antes de mediados do s. XVIII: a poboación europea crece lentamente; a natalidade era alta, pero tamén a mortalidade </li></ul><ul><li>Causas do crecemento da poboación a partir de mediados do s. XVIII: </li></ul><ul><ul><li>Natalidade alta </li></ul></ul><ul><ul><li>Mortalidade descendeu moito: primeiras vacinas </li></ul></ul><ul><li>Consecuencias: </li></ul><ul><ul><li>Revolución demográfica </li></ul></ul><ul><ul><li>Aumento do consumo </li></ul></ul><ul><ul><li>Cambio nas técnicas para producir </li></ul></ul>Factores da Revolución Industrial
 3. 3. A Expansión agrícola do s.XVIII <ul><li>O aumento da poboacion requeria aumento de alimentos. </li></ul><ul><li>Mellora das técnicas agrícolas: </li></ul><ul><ul><li>Rotación de cultivos </li></ul></ul><ul><ul><li>Arado de ferro </li></ul></ul><ul><ul><li>Novos cultivos </li></ul></ul><ul><ul><li>Máquinas e fertilizantes químicos </li></ul></ul><ul><li>Reforma da gandaría: </li></ul><ul><ul><li>Estabulación </li></ul></ul><ul><li>Cambio das estruturas agrarias: </li></ul><ul><ul><li>Xeralización da propiedade privada </li></ul></ul><ul><li>Consecuencias: </li></ul><ul><ul><li>Acumulación de capital grazas os beneficios </li></ul></ul><ul><ul><li>Éxodo rural do campo à cidade, os campesiños empezan a traballar nas novas fàbricas. </li></ul></ul>
 4. 4. Unha nova mentalidade <ul><li>Baseada no liberalismo económico: </li></ul><ul><li>1-Liberdade da iniciativa privada </li></ul><ul><li>Unha nova forma de pensar:Investimento, innovación, risco empresarial e procura de beneficio. </li></ul>
 5. 5. A Industrialización: A fábrica e a mecanización <ul><li>Sistema artesanal: ata finais do século XVIII </li></ul><ul><li>Sistema de fábricas, onde os obreiros para traballar empregan: </li></ul><ul><ul><li>Máquinas </li></ul></ul><ul><ul><li>Nova fonte de enerxía </li></ul></ul><ul><ul><li>Máquina de vapor </li></ul></ul><ul><ul><li>(James Watt) </li></ul></ul><ul><li>Consecuencias: </li></ul><ul><ul><li>Concentración </li></ul></ul><ul><ul><li>en determinados lugares </li></ul></ul><ul><ul><li>División do traballo </li></ul></ul><ul><ul><li>Aumento da </li></ul></ul><ul><ul><li>produtividade </li></ul></ul><ul><ul><li>Diminución dos prezos dos produtos. Os productos industriais pasen a estar ao alcance de toda a poboacion. </li></ul></ul>Primeira Revolución Industrial (1780-1860)
 6. 6. Gran Bretaña, centro da primeira industrialización <ul><li>Causas: </li></ul><ul><ul><li>Man de obra suficiente e amplo mercado </li></ul></ul><ul><ul><li>Xacementos de ferro e abundante carbón </li></ul></ul><ul><ul><li>Mentalidade liberal relacionada cos cambios políticos </li></ul></ul><ul><li>Extensión da Revolución Industrial: </li></ul><ul><ul><li>Francia, Alemáña e Bélxica </li></ul></ul><ul><ul><li>En españa sò afectou a </li></ul></ul><ul><ul><li>Cataluña, industria t´extil. </li></ul></ul>
 7. 7. Os sectores punta: Téxtil e Siderurxia <ul><li>Industria algodoeira </li></ul><ul><li>Ata 350.000 persoas </li></ul><ul><li>Industria siderúrxica: </li></ul><ul><ul><li>Carbón mineral </li></ul></ul><ul><ul><li>Altos fornos </li></ul></ul><ul><ul><li>Ferro, que se multiplica por cen </li></ul></ul>
 8. 8. O esplendor da navegación <ul><li>As primeiras innovaciòns no transporte producense na NAVEGACION, grazas a : </li></ul><ul><li>1-Barco de vapor </li></ul><ul><li>2-Cascos de ferro e hélices </li></ul><ul><li>3-Cámaras frigoríficas </li></ul><ul><li>O Canal de Suez reduce a distancia </li></ul><ul><li>por mar </li></ul>Revolución dos transportes
 9. 9. Era do ferrocarril <ul><li>O transporte lento e inseguro remata co ferrocarril </li></ul><ul><li>Stephenson crea a 1º locomotora de vapor </li></ul><ul><li>Consecuencias </li></ul><ul><li>Acelera a indus- </li></ul><ul><li>Trialización. </li></ul>
 10. 10. Consecuencias da revolución dos transportes <ul><li>Forte crecemento do comercio </li></ul><ul><li>Economía mundial especializouse </li></ul><ul><li>Mellora da dieta xa que se poden transportar alimentos perecedeiros </li></ul><ul><li>Facilitou a emigración </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Definición: a partires de 1870 aparecen novas industrias e novas potencias industriais. </li></ul>SEGUNDA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL: Nace a grande industria
 12. 12. Novas industrias e novas potencias industriais <ul><li>Novas fontes de enerxia: Electricidade e petróleo </li></ul><ul><li>Innovacións no sector siderúrxico (Forno Bessemer) que produce grandes cantidades de aceiro a baixo costo </li></ul><ul><li>Industria eléctica (teléfono, radio,tranvía,iluminación …) </li></ul><ul><li>Aparición do aceiro </li></ul><ul><li>Industria química, productos farmaceuticos, goma .. </li></ul><ul><li>Automóbil e avión </li></ul><ul><li>Novas potencias industriais:Gran Bretaña perde poder </li></ul><ul><ul><li>Alemaña e EE UU. </li></ul></ul>
 13. 13. O nacemento da grande empresa e a banca moderna <ul><li>AEmpresa familiar da Primeira Revolución Industrial vai desparecendo porque: </li></ul><ul><li>1.- Xorden as sociedades anónimas: </li></ul><ul><ul><li>Accións, socios e bolsa </li></ul></ul><ul><li>A banca moderna, que concede prestamos às empresas </li></ul>
 14. 14. Novos sistemas de producción <ul><li>Taylorismo: división do traballo en tarefas pequenas </li></ul><ul><li>Fordismo, produción en serie, cadea de montaxe </li></ul><ul><li>Proceso de concentración empresarial: fusiòns e acordos entre empresas </li></ul><ul><ul><li>Hólding, cartel, trust. </li></ul></ul>
 15. 15. O acelerado crecemento demográfico do s. XIX <ul><li>Dimensións do crecemento : </li></ul><ul><ul><li>Máis de 400 millóns de habitantes en 1900 </li></ul></ul><ul><li>Causas: </li></ul><ul><ul><li>Descenso brusco da mortalidade: melloras hixiene, alimentación, hospitais… </li></ul></ul><ul><ul><li>Incremento da </li></ul></ul><ul><ul><li>fecundidade </li></ul></ul><ul><ul><li>polas mellores espectativas </li></ul></ul><ul><ul><li>Econòmicas. </li></ul></ul>
 16. 16. As migracións ás cidades <ul><li>a revoluciòn industrial provocou un Intenso proceso de urbanización </li></ul><ul><li>Crecemento do tamaño das cidades </li></ul><ul><li>Consecuencias: </li></ul><ul><ul><li>Crecemento desordeado </li></ul></ul><ul><ul><li>Desigualdade segundo a riqueza </li></ul></ul><ul><ul><li>Ensanches, onde vivian as clases medias </li></ul></ul>
 17. 17. A s m i g r a c i ó n s e u r o p e a s a o u t r o s c o n t i n e n t e s <ul><li>As cidades non puideron absorber todo o èxodo campesiñado, por iso tiveron que emigrar </li></ul><ul><li>Factores: Progreso dos transportes </li></ul><ul><li>Migracións transoceánicas </li></ul><ul><li>Destinos: </li></ul><ul><li>Amèrica </li></ul><ul><li>Australia e Nova </li></ul><ul><li>Zelandia </li></ul>
 18. 18. As clases altas: Igualdade xurídica, desigualdade real <ul><li>Igualdade xurídica, por meritos e nonor orixen familiar </li></ul><ul><li>Desigualdade real ( económica, homes-mulleres) </li></ul><ul><li>Clases sociais, </li></ul><ul><li>que se distinguen pola sùa riqueza </li></ul>
 19. 19. O declive da aristocracia <ul><li>Perde preeminencia social cando ten que pagar impostos, vender terras… </li></ul><ul><li>Relativa influencia política e social </li></ul><ul><li>Mestura cos burgueses adiñeirados </li></ul><ul><li>Coa fin de manter o seu pa- </li></ul><ul><li>Trimonio e a súa forma de </li></ul><ul><li>Vida. </li></ul>
 20. 20. O auxe da burguesía <ul><li>Clase máis poderosa da nova sociedade </li></ul><ul><li>formada por Grupos diversos (industiais, banqueiros, altos funcionarios e militares) </li></ul><ul><li>Forma de vida e valores: </li></ul><ul><li>Viven nas vivendas boas do centro </li></ul><ul><li>Culto o traballo e o aforro </li></ul><ul><li>Exaltación da familia. </li></ul>
 21. 21. A difusión das clases medias <ul><li>Aparece a clase media ou pequena burguesía, situada entre a clase baixa e a alta burguesia </li></ul><ul><li>Composta por pequenos comerciantes, profesores… </li></ul>
 22. 22. A clase obreira <ul><li>Proletariado: obreiros pouco cualificados que traballaban nas fàbricas a cambio dun salario </li></ul><ul><li>Situación: </li></ul><ul><ul><li>Salarios reducidos (mulleres e nenos peor) </li></ul></ul><ul><ul><li>Xornadas laborais superiores a 12 h. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ambientes insalubres </li></ul></ul><ul><ul><li>Non teñen seguridade social, paro ou xubilación </li></ul></ul><ul><ul><li>Viven ao día, gastan todo o que gañan. </li></ul></ul>
 23. 23. Os campesiños <ul><li>Pese á industrialización, a maioria da poboación europea é campesina </li></ul><ul><li>Noroeste e oeste de Europa: Pequenos propietarios </li></ul><ul><li>Sur de Europa: Importancia dos xornaleiros, que cobran un soldo baixo e teñen uhna vida miserab le </li></ul><ul><li>Centro e leste de Europa: Moitos seguen sendo servos </li></ul><ul><li>Descenso paulatino do número de campesiños, que emigran às cidades . </li></ul>
 24. 24. Os inicios do movemento obreiro <ul><li>Definición iniciativa dos traballadores asalariados para melloralas s`´uas condicións de vida </li></ul><ul><li>Recoñecemento do dereito de asociación </li></ul><ul><li>Nacemento dos sindicatos </li></ul><ul><li>Folga para mellorar as condicións de traballo </li></ul><ul><li>Loita política polo sufraxio universal, xa que non tiñan dereito o voto </li></ul><ul><li>Represión </li></ul>
 25. 25. As ideoloxías do movemento obreiro: O marxismo e o anarquismo <ul><li>Marxismo: </li></ul><ul><ul><li>Karl Marx e Friedrich Engels </li></ul></ul><ul><ul><li>Loita de clases </li></ul></ul><ul><ul><li>Revolución </li></ul></ul><ul><ul><li>Ditadura do proletariado </li></ul></ul><ul><ul><li>Sociedade comunista </li></ul></ul><ul><ul><li>Partidos socialistas </li></ul></ul><ul><li>Anarquismo: </li></ul><ul><ul><li>Destrución do estado </li></ul></ul><ul><ul><li>Non partidos políticos </li></ul></ul><ul><ul><li>Non participación nas eleccións </li></ul></ul><ul><ul><li>Proudhon, Bakunin e Kropotkin </li></ul></ul>
 26. 26. Internacionais obreiras <ul><li>Unión de todas as organizacións obreiras na Primeira AIT 1864 que se desintegrou. </li></ul><ul><li>Segunda AIT 1889 , que crea o “primeiro de maio” e o “himno da internacional” </li></ul><ul><li>Logros do movemento obreiro: </li></ul><ul><ul><li>Leis laborais </li></ul></ul><ul><ul><li>Prohiben traballo infantil </li></ul></ul><ul><ul><li>Permisos de maternidade </li></ul></ul><ul><ul><li>Seguros accdiente, </li></ul></ul><ul><ul><li>Reduccion xornada a 8 h </li></ul></ul>
 27. 27. A época do realismo <ul><li>Principios do realismo: </li></ul><ul><ul><li>Valoración da capacidade </li></ul></ul><ul><ul><li>de observaciòn </li></ul></ul><ul><ul><li>Obxectividade, plasmar a realidade tal e como é. </li></ul></ul><ul><ul><li>Temas da sùa época </li></ul></ul><ul><li>Pintura: Coubert, Millet e Daumier </li></ul><ul><li>Escritura: Balzac, Stendhal, Galdós, Clarín, Pardo Bazán, Dickens, Tólstoi e Dostoievski </li></ul>
 28. 28. Unha sociedade máis alfabetizada <ul><li>Primeiras escolas públicas primarias </li></ul><ul><li>Academias e museos </li></ul><ul><li>Prensa moderna (Liberdade de expresión e imprenta) </li></ul>
 29. 29. Novos costumes <ul><li>Faladoiros, cafès, casinos… </li></ul><ul><li>Veraneo (praias, balnearios … formas de ocio permitidas a xente con cartos ) </li></ul><ul><li>Deportes masivos: tenis, fútbol… </li></ul>

×