Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Centre d’especialitats - Rúbrica de coavaluació

126 views

Published on

Rúbrica de coavaluació dels alumnes en el projecte Centre d'Especialitats

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Centre d’especialitats - Rúbrica de coavaluació

  1. 1. CENTRE D’ESPECIALITATS – La Font de la Salut – Coavaluació CRITERIS BAIX MITJÀ ALT 0,5 punts 1 punt 2 punts 1.- Interés Els articles no aconsegueixen generar interès, resulten avorrits i repetitius. Perd el focus d'interès en algunes ocasions. Es manté el focus d'interès a través del bloc. 2.- Originalitat i Creativitat Són poc o res originals i creatius. Un poc originals i creatius. Són molt originals i creatius. 3.- Materials visuals i suplementaris No inclou elements visuals com gadgets, aplicacions, vídeos, presentacions, música, etc. Els elements visuals són pobres i no milloren la presentació. Inclou elements visuals com ara taules, il·lustracions gràfiques, vídeos, presentacions, música, i multimèdia i gadgets diversos. 4.- Comprensió i didàctica La informació no s’enten i no he après res. La informació que facilita de vegades es compren i d’altres no. He après alguna cosa. La informació que facilita es compren tota i he après moltíssim. 5.- Col·laboració i cooperació No hi ha hagut cap tipus de col·laboració o molt poca. Hi ha hagut col·laboració entre els dos grups. La col·laboració ha estat molt fluida per a les dues parts.

×