Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Centre d’especialitats - Rúbrica d'autoavaluació

133 views

Published on

Rúbrica d'autoavaluació del projecte: Centre d'Especialitats - La font de la salut

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Centre d’especialitats - Rúbrica d'autoavaluació

  1. 1. CENTRE D’ESPECIALITATS – La Font de la Salut – Autoavaluació CRITERIS BAIX MITJÀ ALT 0,5 punts 1 punt 2 punts 1.- Treball personal i Interés. He treballat molt poc en el bloc. He fet alguna cosa al bloc però sense passar-me’n. He treballat prou bé al bloc i m’ha generat interés pel que feia. 2.- Interacció amb altres grups. He visitat els blocs dels altres grups però no hi he interactuat/participat. He visitat, llegit i comentat els blocs dels altres, però no massa. He visitat prou freqüentment i he comentat els blocs dels altres. 3.- Treball en grup. No he treballat en grup, he anat molt a la meua He treballat de vegades sol i altres amb el grup. He treballat en grup, col·laborat en tot el que sabia. 4.- Creativitat i Originalitat. No he estat gens creatiu ni original. He fet alguna cosa original i demostrant la meua creativitat, però sense passar- me’n He posat en pràctica tota la meua creativitat i 5.- Aprenentatge significatiu. No he après res d’aquest projecte. He après alguna cosa. He après moltíssim.

×