Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Autorització Alcoianada15

451 views

Published on

Model d'autorització per a l'Alcoianada15

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Autorització Alcoianada15

  1. 1. Benvolguts, El dia 2 de març participarem en la Alcoianada15 amb els alumnes de _________ amb l’objectiu de conèixer la ciutat i elaborar un mapa telecol·laboratiu de punts d’interès entre 8 centres educatius d’Alcoi. En aquesta activitat, els vostres fills es mouran per Alcoi en grups de 4 o 5. Hauran de localitzar punts coneguts de la ciutat (com el que mostra el tarjetó de la imatge inferior) utilitzant mapes i els seus dispositibus mòbils habituals. I a més, hauran de fotografiar-los amb l’aplicació Instagram i enviar les fotos a la pàgina web de l’activitat (http://wmcproject.org/alcoi/) , des d’on es podrà seguir l’activitat en directe. Aquesta activitat es complementarà amb un treball previ i posterior a l’aula. Es tracta d’una sortida de treball de gran interès, per la qual cosa en recomanem la màxima participació. A més, de forma paral·lela, aquesta activitat es realitzarà la mateixa semana en altres ciutats com Barcelona, Manresa, Valencia i Saragossa, participant més de 2000 alumnes a tota Espanya. És important saber que els vostres fills hauran de desplaçar-se sols per la ciutat, a peu o bé utilitzant el bus en funció dels 4 o 5 punts que hauran de localitzar i la ruta que ells mateixos hauran dissenyat. Els professors estarem localitzables a diversos punts d’Alcoi i facilitarem un número de telefon mòbil per si algun grup o alumne es perd en el desenvolupament de l’activitat o sorgeix qualsevol tipus de problema. _________________________ Lloc de Sortida: Sortirem directament des del nostre centre, on caldrà presentar-se com un dia normal. En la primera hora Finalització: L’activitat finalitzarà a l’Àgora d’Alcoi al voltant de les 14:00 h. Professors acompanyats: _____________________________________ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ En/Na com a _____________ (pare/mare/tutor/tutora) de l’alumne /a ________________ l’autoritze a participar en l’activitat ALCOIANADA15 del dia 2 de març de 2015 assabentat i autoritzant-lo a desplaçar-se en grups de quatre o cinc alumnes per la ciutat, en els termes expressats i detallats a la carta que acompanya la present autorització. Signat: __________________________

×