CICLE SUPERIOR
CURS 2013-2014
1 Presentació de 5è
Nombre d’alumnes de 5è : 25
Tutor: Joan Figueroa
Professors que imparteixen classe a 5è:
Assignatures
...
2.Presentació de 6è
Nombre d’alumnes de 6è : 25
Tutor: Mònica Soto
Professors que imparteixen classe a 6è:
Assignatures
● ...
3.ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA CLASSE
Grup classe
A l'aula fem activitats individuals, per parelles i en petit grup.
...
Llibres i material
Els llibres han d’estar a classe sempre que es necessitin (els nens han de mirar l’horari abans de veni...
Informàtica
Les assignatures es treballen també amb suport informàtic, ja sigui a la classe o a l'aula d'informàtica. És u...
INCIDÈNCIES
Faltes greus
Agressions físiques.
Ocasionar desperfectes greus a les instal·lacions o materials del centre.
Es...
MESURES CORRECTORES
Faltes lleus
Una falta lleu tindrà la notificació a l'agenda.
Dos faltes lleus comportarà un dia sense...
5. ACTIVITATS SISTEMÀTIQUES PER REFORÇAR OBJECTIUS D’ÀREES
Lectura individual
Càlcul mental global (problemes del quinzet)...
6. TREBALLS A CASA I DEURES.
En el Cicle Superior el treball a realitzar és més dificultós i requereix més temps, la qual ...
7. ACCIÓ TUTORIAL I RELACIÓ AMB LES FAMÍLIES
Agenda escolar:
Ha de servir com a element organitzador dels alumnes. S’han d...
Informes
Al final de cada trimestre s’entregarà un informe amb l’avaluació de cada alumne.
Àlbum
Els alumnes de Cicle Supe...
8. HÀBITS
Hàbits d’alimentació
Per afavorir un major rendiment acadèmic cal tenir present una correcta alimentació variada...
Hàbits de responsabilitat
Responsabilitzar-se de complir els càrrecs de la classe, acabar les feines, ...
Els alumnes de c...
Hàbits de treball
Els i les alumnes de cicle superior necessiten temps per treballar i estudiar totes les assignatures, ai...
9. NORMES I CONSELLS
Pel bon funcionament de les classes, els alumnes hauran de ser molt puntuals a les entrades a l’aula ...
Email escola: No és una via de comunicació amb l'escola. Els comunicats han de ser
per telèfon o escrits.
Foto i Video: no...
10. Sortides i colònies.
Al llarg del curs es realitzaran diferents sortides al
poble i una de tot el dia al primer trimes...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Presentacio reunio de pares 13 - 14

2,393 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentacio reunio de pares 13 - 14

 1. 1. CICLE SUPERIOR CURS 2013-2014
 2. 2. 1 Presentació de 5è Nombre d’alumnes de 5è : 25 Tutor: Joan Figueroa Professors que imparteixen classe a 5è: Assignatures ● Matemàtiques ● Joan Figueroa ● Llengua Catalana ● Joan Figueroa ● Llengua Castellana ● J.Antonio Curiel ● Anglès ● Raquel Rodriguez ● Coneixement del medi ● Joan Figueroa ● Educació Física ● Cisco Inglada ● Música ● Ana Morillo ● Tallers de plàstica ● Mónica Soto/ Cisco Inglada/Raquel Rodriguez ● Informàtica i Tallers de ll. oral ● Joan Figueroa/ Raquel Rodriguez ● Educació Especial ● Llorenç Piedrafita ● Psicòleg/a ● Victòria Salvatierra
 3. 3. 2.Presentació de 6è Nombre d’alumnes de 6è : 25 Tutor: Mònica Soto Professors que imparteixen classe a 6è: Assignatures ● Matemàtiques ● Mònica Soto ● Llengua Catalana ● Mònica Soto ● Llengua Castellana ● Mònica Soto ● Anglès ● Raquel Rodriguez ● Coneixement del medi ● Mònica Soto ● Educació Física ● Cisco Inglada ● Música ● Ana Morillo ● Tallers de plàstica ● Mónica Soto/ Cisco Inglada/Raquel Rodriguez ● Informàtica i Tallers de ll. oral ● Joan Figueroa/ Mònica Soto ● Educació Especial ● Llorenç Piedrafita ● Psicòleg/a ● Victòria Salvatierra
 4. 4. 3.ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA CLASSE Grup classe A l'aula fem activitats individuals, per parelles i en petit grup. Fora de l'aula hi ha dos desdoblaments de la classe, un per fer informàtica i ràdio i l'altre per millorar l'expressió escrita, tots dos un cop a la setmana. Càrrecs La classe està organitzada de tal manera que els nens i nenes tinguin sempre alguna responsabilitat a desenvolupar, es fan càrrecs que són rotatius i es canvien quinzenalmentt.
 5. 5. Llibres i material Els llibres han d’estar a classe sempre que es necessitin (els nens han de mirar l’horari abans de venir a classe). Si no es necessiten es poden deixar als prestatges de la classe o bé a casa si han d’estudiar. A la motxilla s’ha de portar sempre el següent material: L’agenda, l’estoig, la carpeta classificadora i el llibre de lectura per llegir quan algú acaba abans. Tallers Cada alumne realitzarà tres tallers al llarg del curs. Cada taller durarà un trimestre . Els tallers de Cicle superior els fan conjuntament 5è i 6è barrejant-se els grups. Recordar que per fer els tallers de volum i pintura, els/les alumnes necessitaran bata o una samarreta vella. Es continuarà fent el taller de color en anglès ja que forma part d’un projecte de llengua estrangera.
 6. 6. Informàtica Les assignatures es treballen també amb suport informàtic, ja sigui a la classe o a l'aula d'informàtica. És un treball setmanal i d’una manera continuada, ja sigui per fer treballs, reforçar coneixements, buscar informació i aprendre a fer servir diferent programari. Al cicle superior tenim uns blocs d'aula on es pengen activitats del cicle. Es recomana visitar-lo. En cap cas és una via de comunicació amb els pares. Serà responsabilitat dels pares els comentaris públics que escriguin els vostres fills. Normativa de classe 1. Estar molt atent a les explicacions del professor. 2. Guardar el torn de paraules (no contestar a les preguntes quan no toca). 3. No aixecar-se de les taules sense permís. 4. Mantenir neta i ordenada la classe. 5. Cuidar el material, no escriure a les taules, ni dibuixar als llibres. 6. Saber comportar-se i no córrer ni cridar pels passadissos. 7. Guardar silenci i comportar-se bé a les files. 8. Respectar-se, comportar-se bé i ajudar-se entre els companys. 9.Fer cada dia les activitats a casa, quan hi ha, i estudiar quan cal. (apuntar sempre a l’agenda). 10. No arribar tard a l’escola, i justificar les faltes d’assistència i retards. 11. Recordar-se de fer els càrrecs. 12. No es poden menjar llaminadures en qualsevol activitat escolar. 13. No s'han de portar joguines, mp3 o mòbils.
 7. 7. INCIDÈNCIES Faltes greus Agressions físiques. Ocasionar desperfectes greus a les instal·lacions o materials del centre. Escapar-se de l'escola o en una sortida. Amenaces o coaccions greus. Desatendre reiteradament les indicacions d'un mestre o de qualsevol membre de la comunitat escolar. Faltes lleus Sortir de classe sense permís. Trencar constantment el ritme de la classe. La suplantació de personalitat en comunicats i documents oficials. La subtracció d'efectes personals de la comunitat escolar. Barallar-se amb un company sense un diàleg previ. No respectar la normativa de pati. (files, lavabos i zones no permeses)
 8. 8. MESURES CORRECTORES Faltes lleus Una falta lleu tindrà la notificació a l'agenda. Dos faltes lleus comportarà un dia sense pati. Tres faltes lleus suposaran l'expulsió temporal de la classe de com a màxim un dia. L'alumne serà recol.locat en una altra classe per continuar les seves activitats. Faltes greus La primera falta greu comportarà l'impediment de sortir dos dies al pati. La segona falta greu suposarà l'impediment de sortir dos dies al pati més una sortida. La tercera falta greu tindrà com a conseqüència l'expulsió del grup classe durant una setmana més una altra sortida. La quarta falta greu comportarà una setmana fora del grup i la no assistència a les colònies.
 9. 9. 5. ACTIVITATS SISTEMÀTIQUES PER REFORÇAR OBJECTIUS D’ÀREES Lectura individual Càlcul mental global (problemes del quinzet) Una sessió setmanal en la qual els alumnes han de resoldre mentalment deu problemes matemàtics amb un raonament lògic i amb una certa rapidesa. Càlcul mental numèric Sessions on treballen d’una manera ràpida operacions senzilles (sumes, restes, multiplicacions i divisions). Fitxes d’observació i atenció Es treballa autònomament o per grups i serveixen per augmentar la concentració en el treball. El cicle superior dedica 30 minuts diaris a la lectura individual, durant les entrades del matí i la tarda. Quinzenalment dediquem una sessió a fer padrins lectors al cicle inicial. Continuem amb el projecte de biblioteca d'aula.
 10. 10. 6. TREBALLS A CASA I DEURES. En el Cicle Superior el treball a realitzar és més dificultós i requereix més temps, la qual cosa vol dir que la majoria de feines començades a la classe no es podran acabar, per tant una part important del treball s’haurà de finalitzar a casa . L’hora d’estudiar no ha de ser només quan hi hagi un control i molt menys el dia anterior, l’estudi i el repàs de les assignatures ha de ser una feina diària per poder entendre millor els conceptes i poder preguntar els possibles dubtes el més aviat possible. El ritme de treball de cada nen/a és diferent, alguns són més ràpids que altres i per tant el temps de dedicació per fer els treballs canvia segons de qui es tracti. Projecte interdisciplinari Treball d'una unitat didàctica escollida pels alumnes. Es realitza durant una setmana el tema més votat des de les diferents àrees.
 11. 11. 7. ACCIÓ TUTORIAL I RELACIÓ AMB LES FAMÍLIES Agenda escolar: Ha de servir com a element organitzador dels alumnes. S’han d’apuntar la feina el dia que s’ha d’entregar. S’apuntaran també dates importants com ara festes, ... Els mestres escriurem a l’agenda anotacions referents a la feina de cada nen, especialment quan no siguin responsables amb els treballs que s’han de fer o amb el material que s’ha de portar. Les faltes d’assistència a classe o les sortides abans d’hora s’han de justificar a l’agenda. També s’anotaran a l’agenda comunicats com ara les demandes d’entrevistes o comunicacions puntuals que facin falta tant per part dels pares com dels mestres. És important que reviseu l’agenda dels vostres fills setmanalment per poder fer aquest seguiment. Tenir present que en el model nou d'agenda surt impresa la normativa de centre. Entrevistes El dia d’entrevistes és dimecres a les 12'30 h.
 12. 12. Informes Al final de cada trimestre s’entregarà un informe amb l’avaluació de cada alumne. Àlbum Els alumnes de Cicle Superior fem 3 àlbums, un al nadal, un altre a S.Santa i l'altre al juny que seran el recull de feines de tot el curs. Col·laboració famílies/escola Moltes vegades es demanarà la col·laboració de les famílies per algunes tasques concretes (portar certs utensilis, alguns treballs especials, buscar algun tipus d’informació, folrar llibres..). Els exàmens i controls d’aprenentatge s’han de retornar signats.
 13. 13. 8. HÀBITS Hàbits d’alimentació Per afavorir un major rendiment acadèmic cal tenir present una correcta alimentació variada i nutritiva. És important esmorzar una mica a casa abans de venir a l’escola. (Millor portar entrepans que pastes industrials). Recordeu que no es poden portar ni sucs ni batuts a l’hora del pati. Les llaminadures queden totalment prohibides. Descans Les hores de descans de cada nen/a s’han de respectar, ja que el rendiment acadèmic es veurà afectat si no es descansen les hores suficients. Hàbits d’higiene. No cal descuidar mai la higiene personal, la dutxa diària i la roba neta són una condició necessària per una bona convivència. Insistir en el tema polls; per evitar aquest problema repetitiu de cada any, preguem que feu controls constants als vostres fills/es i avisar al tutor corresponent.
 14. 14. Hàbits de responsabilitat Responsabilitzar-se de complir els càrrecs de la classe, acabar les feines, ... Els alumnes de cicle superior són grans i per tant se’ls ha de donar més responsabilitats, han d’aprendre a organitzar-se el temps i col·laborar també amb les tasques de casa. Hàbits de relació social i convivència * Saber conviure amb respecte, tolerància i diàleg; tant en família, a l’escola, al carrer, ... * Saber demanar bé les coses, saludar i acomiadar-se, disculpar-se i perdonar. * Respectar el torn de paraula i aprendre a escoltar. * Escoltar-los quan pregunten i s’interessen per les coses. .
 15. 15. Hàbits de treball Els i les alumnes de cicle superior necessiten temps per treballar i estudiar totes les assignatures, això suposa que han de passar molt de temps sols i s’ha de prestar atenció al lloc on realitzen les feines. Convindria que tinguessin una habitació dedicada a l’estudi on poguessin estar en un ambient tranquil i relaxat sense elements que els destorbin com ara la televisió. Haurien de tenir el seu horari gran penjat en un lloc visible per poder organitzar així la seva cartera. L’organització del temps no escolar també és molt important en aquestes edats, els nens/es han d’aprendre a organitzar-se perquè així tinguin temps de fer-ho tot (activitats extraescolars i feines de l’escola), seria convenient que els pares i mares ajudéssiu als vostres fills/es a organitzar aquest temps en el qual estan fora de l’escola. Mai s’ha d’abandonar l’hàbit de la lectura diària. No només ens hem de conformar amb les lectures que es facin a classe sinó que les famílies heu de col·laborar amb l’escola fomentant l’hàbit de llegir.
 16. 16. 9. NORMES I CONSELLS Pel bon funcionament de les classes, els alumnes hauran de ser molt puntuals a les entrades a l’aula (A les 9 h. i a les 15 h. ). S’ha d’insistir perquè tots estiguin a l’hora correcta a la porta i vagin passant tranquil·lament, sense córrer ni donar empentes. Entrades i sortides: notificar a l’agenda quan s’hagi de sortir abans d’hora de l’escola. També s’ha de justificar el motiu quan s’arribi tard o es falti a classe. Medicaments: Només es donaran als alumnes amb prescripció mèdica i amb l’horari i dosi indicada mitjançant notificació escrita. Educació Física: Portar l’equip, xandall o pantaló curt, sabatilles d’esport, samarreta (roba còmoda). Quan no puguin fer E.F. s'haurà de justificar a l'agenda. Torneu a avisar a la mestra en el moment que puguin tornar a realitzar la classe amb normalitat. Si és un informe del metge que detalli les activitats que no pot realitzar el vostre fill. Per tal de no interferir amb les classes d'educació física es demana no creuar pel mig de la pista. Recordeu que pel centre no s'ha de córrer, ni penjar-se a les cistelles o porteries; heu d'abandonar elRecordeu que pel centre no s'ha de córrer, ni penjar-se a les cistelles o porteries; heu d'abandonar el recinte el més aviat possible per no interferir en les activitats extraescolars.recinte el més aviat possible per no interferir en les activitats extraescolars. No es poden entrar animals ni patins i bicicletes.No es poden entrar animals ni patins i bicicletes.
 17. 17. Email escola: No és una via de comunicació amb l'escola. Els comunicats han de ser per telèfon o escrits. Foto i Video: no es poden fer fotos ni videos dins de l'escola per part dels pares. L'autorització d'imatge és de l'escola. * Qualsevol dubte o problema comenteu-lo primer amb el tutor/a.
 18. 18. 10. Sortides i colònies. Al llarg del curs es realitzaran diferents sortides al poble i una de tot el dia al primer trimestre.

×