Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

U.D.3.- L'espai urbà

430 views

Published on

Elements conceptuals del tema 3 de CIÈNCIES SOCIALS 2n ESO

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

U.D.3.- L'espai urbà

 1. 1. U.D.3.- L’ESPAI URBÀ ELEMENTS CONCEPTUALS
 2. 2. CONCEPTES BÀSICS 1. Concepte de POBLAMENT 2. Tipus de poblament: URBÀ i RURAL 3. Què entenem per CIUTAT: criteri quantitatiu i criteri qualitatiu (activitats econòmiques o sectors) 4. L’evolució de la població urbana al món: evolució i situació actual.
 3. 3. LES FUNCIONS URBANES 1. Concepte de funció urbana 2. Diferents funcions urbanes: 1. Político - administrativa 2. Cultural 3. Educativa 4. Industrial 5. Financera 6. Residencial 7. Altres (educativa, comercia…)
 4. 4. LA MORFOLOGIA URBANA 1. TIPUS DE PLÀNOLS: 1. ORTOGONAL 2. RADIOCÈNTRIC O CIRCULAR 3. IRREGULAR 4. LINEAL 1. ELEMENTS URBANS: 1. UBICACIÓ 2. ELEMENTS CONSTRUCTIUS
 5. 5. ESTRUCTURA DE LA CIUTAT 1. ZONA CENTRAL: 1. CBD 2. CENTRE HISTÒRIC 3. EIXAMPLES 2. PERIFÈRIA: 1. ZONES O BARRIS RESIDENCIALS 2. POLÍGONS
 6. 6. ÀREES URBANES 1. CONCEPTE D’ÀREES URBANES 2. TIPUS: 1. ÀREA METROPOLITANA 2. CONURBACIÓ 3. MEGALÒPOLIS
 7. 7. LES JERARQUIES URBANES LA XARXA URBANA ● El grau d’influència d’una ciutat al seu voltant ● A nivell mundial: o Jerarquia internacional o Jerarquia nacional o Jerarquia regional ● Exemples
 8. 8. LA JERARQUIA URBANA A ESPANYA 1. JERARQUIA NACIONAL 2. JERARQUIA REGIONAL 3. JERARQUIA PROVINCIAL 4. JERARQUIA COMARCAL
 9. 9. PROBLEMES “URBANS” 1. MEDIAMBIENTALS: 1. Contaminació acústica 2. Contaminació atmosfèrica 3. Tràfic 2. SOCIALS

×