Successfully reported this slideshow.

Sector terciario

890 views

Published on

breve resume sobre o transporte e os seus tipos

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sector terciario

 1. 1. O SECTOR TERCIARIO OS TRANSPORTES
 2. 2. O transporte é un medio de traslado de persoas ou mercadorías dun lugar a outro.
 3. 3. <ul>Sistemas de transporte terrestre, acuático, aéreo, especial </ul><ul>Medios de transporte automóbiles, camións, trens, barcos, avións... necesitan dunhas infraestruturas: estradas, portos, aeroportos </ul>
 4. 4. Funcións dos transportes na actualidade <ul><li>Permite o desprazamento cotiá da poboación.
 5. 5. Posibilita o desprazamento a lugares máis afastados.
 6. 6. Fai posible a distribución de bens e servizos. </li></ul>
 7. 7. A revolución dos transportes <ul><li>Aumento da capacidade de carga.
 8. 8. Intermodalidade.
 9. 9. Incremento da velocidade.
 10. 10. Mellora das infraestruturas viarias.
 11. 11. Aumento da seguridade.
 12. 12. Redución no prezo do transporte. </li></ul>
 13. 13. Redes de transportes <ul>As redes de transporte son o conxunto de infraestruturas (estradas, vías férreas...) por onde circulan os vehículos. Formadas por eixes ou liñas, con forma de malla que unen nós de transporte. </ul>Eixe illado Rede pouco estruturada Rede estruturada e densa
 14. 14. Transporte por estrada <ul><li>Transporte terrestre máis utilizado para transportar persoas e mercadorías.
 15. 15. É a máis estruturada e densa dos medios de transporte terrestre.
 16. 16. vantaxes: flexibilidade horaria, autonomía.
 17. 17. Inconvenientes: pouca capacidade de carga, atascos, gran sinistralidade, contaminación. </li></ul>
 18. 18. Transporte por ferrocarril <ul><li>Para percorrer distancias medias e longas. Medio rápido, económico e seguro.
 19. 19. Vantaxes: gran capacidade de carga, seguridade e escasa contaminación.
 20. 20. Inconvenientes: rixidez do trazado, elevado custo de construción e mantemento. </li></ul>
 21. 21. Transporte aéreo <ul><li>O máis adecuado para traslado de persoas a grandes distancias e transporte de mercadorías lixeiras, perecedeiras ou de moito valor.
 22. 22. Transporte máis rápido e cómodo para longas distancias.
 23. 23. Custo elevado, grande impacto ambiental, necesidade de costosas infraestruturas. </li></ul>
 24. 24. Transporte marítimo <ul><li>Idóneo para as mercadorías pesadas e de pouco valor por tonelada (minerais, cereais, carbón).
 25. 25. vantaxes: baixo custo de transporte (frete) e a enorme capacidade de carga.
 26. 26. Inconvenientes: lentitude polo que normalmente non se utiliza xa como medio de transporte de pasaxeiros (excepto nas viaxes de pracer). </li></ul>

×