Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Frantziako iraultza

 • Login to see the comments

Frantziako iraultza

 1. 1. FRANTZIAKO IRAULTZAFRANTZIAKO IRAULTZA 17891789 Luis XVi.a Mª Antonieta “Sans culotte”
 2. 2. 1751 1762 1775 1786 1789 1793 1799 ENTZIKLOPEDI A Hasiera ROUSSEAU Giza eskubideak Berdintasuna AEBko Indepen. Gerra hasi AEBko Konstituzioa FRANTZIAKO IRAULTZA hasi “Gizakiaren eta Herritarren Eskubideen Adierazpena” NAPOLEONen estatu-kolpea Luis XVI.aren exekuzioa
 3. 3. FRANTZIAKO IRAULTZA KAUSAK SOZIALAK -3. estamentua pribilegioen kontra IDEOLOGIKOAK -Ideia ilustratuen (berdin/askat/botere banak.) eragina. EKONOMIKOAK -Uzta txarrak: goseteak. -Gastu handiak: gerrak(AEB), Gortea POLITIKOAK -Erreforma fiskala: guztiok zergak ordaindu behar -“Estatu Orokorrak” bildu.
 4. 4. KAUSAKKAUSAK ► SOZIALAKSOZIALAK: Estamentu gizartea. 3. estamentukoak ez daude ados dagoen: Estamentu gizartea. 3. estamentukoak ez daude ados dagoen desberdintasunarekin, batez ere, burgesak.desberdintasunarekin, batez ere, burgesak. ► IDEOLOGIKOAKIDEOLOGIKOAK: Ideia ilustratuen eraginez -berdintasuna,askatasuna-: Ideia ilustratuen eraginez -berdintasuna,askatasuna- herritarrek egoera aldatu nahi dute.herritarrek egoera aldatu nahi dute. ► EKONOMIKOAK:EKONOMIKOAK:  Uzta txarrak: honek goseteak ekarriUzta txarrak: honek goseteak ekarri  Gobernuak gastu handiak gerretan (AEBko I.G.)Gobernuak gastu handiak gerretan (AEBko I.G.)  Errege-inak gastu handiak gortean (festak, moda, ...)Errege-inak gastu handiak gortean (festak, moda, ...) ► POLITIKOAK:POLITIKOAK:  Erregeak ERREFORMA FISKALA egin nahi du: zerga gehiago eta guztiokErregeak ERREFORMA FISKALA egin nahi du: zerga gehiago eta guztiok ordaintzea.ordaintzea.  Estatu Orokorrak (3 estamentuak) bildu zituen, hauen onespena lortzeko.Estatu Orokorrak (3 estamentuak) bildu zituen, hauen onespena lortzeko. (290 / 270 / 570).(290 / 270 / 570).  3.estamentukoek bozkatzeko modua aldatzea proposatu zuten: pertsona3.estamentukoek bozkatzeko modua aldatzea proposatu zuten: pertsona bat=boto bat; eta ez lehengoa, estamentu bat=boto batbat=boto bat; eta ez lehengoa, estamentu bat=boto bat..
 5. 5. MONARKIAMONARKIA KONSTITUZIONALAKONSTITUZIONALA 1789-17921789-1792 KONBENTZIOAKONBENTZIOA ERREPUBLIKA 1792-ERREPUBLIKA 1792- 9494 DIREKTORIOADIREKTORIOA 1794-991794-99 NAPOLEONNAPOLEON 1799-1804/1804-151799-1804/1804-15 BILAKAERA / ALDIAKBILAKAERA / ALDIAK -“Gizakiaren eta Hiritarren eskubideak” idatzi. -Egalité, Liberté, Fraternité. -Konstituzioa 1791 -Absolutismoa ez -Berdintasuna ezarri, pribilegioak ezabatu. -Erregerik ez. -Aldi ezberdinak: girondinoak eta jakobinoak: Izualdia. -Sans culotteak herritar xeheak iraultzan. -Gizonezkoen sufragio eskubidea. -Kontsulaldia -Inperioa -Ordena berrezarri -Aginte autoritarioa -Ideia iraultzaileak -Frantzia modernizatu -Ia Europa osoa konkistatu. -Europa haren aurka -Porrot egin zuen: Waterloo (1815) -Bost agintari. -Burges moderatuak -Jakobinoak bota. -Konstituzio moderatua. -Errolda-sufragioa. -Konspirazioak Frantzia barruan -Armada frantsesa munduan zehar konkista ugari. -
 6. 6. BILAKAERA / ALDIAKBILAKAERA / ALDIAK 1.ESTATU OROKORRAK- IRAULTZAren HASIERA1.ESTATU OROKORRAK- IRAULTZAren HASIERA 17891789 ► Erregeak Estatu Orokorrak (3 estam) bildu zituen.Erregeak Estatu Orokorrak (3 estam) bildu zituen. ► Zergak igo nahi. Guztiok, pribilegiatuek ere, ordaindu.Zergak igo nahi. Guztiok, pribilegiatuek ere, ordaindu. ► 3. estamentukoek bozketa-sistema aldatu nahi: pertsona 1=boto3. estamentukoek bozketa-sistema aldatu nahi: pertsona 1=boto 1 (ez lehengoa: estamento 1 = boto 1).1 (ez lehengoa: estamento 1 = boto 1). ► Pribilegiatuek (1.2.) ezetza aldaketari.Pribilegiatuek (1.2.) ezetza aldaketari. ► 3. estamentuko ordezkariek alde egin3. estamentuko ordezkariek alde egin eta “Asanblada Nazionala” eratu zuten.eta “Asanblada Nazionala” eratu zuten. ► Herritarren matxinada:“Herritarren matxinada:“La BastillaLa Bastilla” .” . ► IRAULTZA hasi zenIRAULTZA hasi zen17891789an,uztaileanan,uztaileanLa Bastillako errege-espetxea
 7. 7. ► Batzarra: 3. estamentukoak, noble eta apaiz ilustratuak ere.Batzarra: 3. estamentukoak, noble eta apaiz ilustratuak ere. ► Helburua: Konstituzioa idaztea.Helburua: Konstituzioa idaztea. ► Konstituzioa idatzi bitartean, hainbat lege atera zuten:Konstituzioa idatzi bitartean, hainbat lege atera zuten:  ““Gizakiaren eta herritarren eskubideen Aldarrikapena”Gizakiaren eta herritarren eskubideen Aldarrikapena” ► Europar errege absolutistekEuropar errege absolutistek (Austr, Prus, Errus)(Austr, Prus, Errus), Luis XVI.aren alde,, Luis XVI.aren alde, Frantzia erasotu, Iraultzaren aurka.Frantzia erasotu, Iraultzaren aurka. ► Armada iraultzaileak kontraArmada iraultzaileak kontra borrokatzen du: Napoleon.borrokatzen du: Napoleon. ► 1791ean Konstituzioa idatzita,1791ean Konstituzioa idatzita, absolutismoa ezabatuta.absolutismoa ezabatuta. Monarkia Konstituzionala.Monarkia Konstituzionala. 2.ASANBLADA NAZIONALA.KONSTITUZIOA2.ASANBLADA NAZIONALA.KONSTITUZIOA 1789-1789- 17911791
 8. 8. 33. MONARKIA KONSTITUZIONALA.. MONARKIA KONSTITUZIONALA. 1791-17921791-1792 ► Konstituzioa (1791): manarkia + konstituzioa.Konstituzioa (1791): manarkia + konstituzioa. ► Printzipioak:Botere banaketa/Sufragio zentsitarioa.Printzipioak:Botere banaketa/Sufragio zentsitarioa. ► Errege-inak onartu ez. Herritarrek palazioari erasoErrege-inak onartu ez. Herritarrek palazioari eraso zioten.zioten. ► Ihes egin eta preso hartu zituzten. Kartzelara.Ihes egin eta preso hartu zituzten. Kartzelara. ► ERREPUBLIKAERREPUBLIKA aldarrikatu zuten.aldarrikatu zuten. ► Iraultzaileen artean banaketa:Iraultzaileen artean banaketa:  Girondinoak: moderatuakGirondinoak: moderatuak Olimpia GougesOlimpia Gouges  Jakobinoak :erradikalakJakobinoak :erradikalak RobespierreRobespierre Emakumeak Iraultzan
 9. 9. 44.ERREPUBLIKA-KONBENTZIOA.1792-.ERREPUBLIKA-KONBENTZIOA.1792- 17941794►Errepublika ezarri. Monarkiarik ez.Errepublika ezarri. Monarkiarik ez. ►Erregea-ina erahil gilotinan.Erregea-ina erahil gilotinan. ►Bi une desberdin:Bi une desberdin:  Konbentzio girondinoaKonbentzio girondinoa  Konbent. jakobinoaKonbent. jakobinoa IzualdiaIzualdia ►Gizonezkoen sufragio unibertsalaGizonezkoen sufragio unibertsala ►Izualdian gehiegikeriak:pertsonaIzualdian gehiegikeriak:pertsona ugariugari (10.000)(10.000) gilotinan erailakgilotinan erailak ►Moderatuek Estatu Kolpea emanModeratuek Estatu Kolpea eman ►DirektorioaDirektorioa hasihasi Luis XVI.aren exekuzioa Marat Ch. Cordayk erahila
 10. 10. ERREPUBLIKA-ERREPUBLIKA- KONBENTZIOAKONBENTZIOA
 11. 11. 5. DIREKTORIOA.1794-5. DIREKTORIOA.1794- 17991799► Burges moderatuak gobernuan.Burges moderatuak gobernuan. ► Jakobinoak boteretik kanpo:Jakobinoak boteretik kanpo: Robespierre gilotinara.Robespierre gilotinara. ► Konstituzioa (1795)Konstituzioa (1795)  Errolda-sufragioaErrolda-sufragioa  Gizakiaren eskubideak murriztuGizakiaren eskubideak murriztu ► Gobernu berria: 5 agintariGobernu berria: 5 agintari ► Frantzian oposizioa:konspirazioakFrantzian oposizioa:konspirazioak ► Armada frantsesak konkistak munduanArmada frantsesak konkistak munduan zehar -Italia, Egipto-.zehar -Italia, Egipto-. ► Napoleonek Estatu Kolpea eman etaNapoleonek Estatu Kolpea eman eta KontsulatuaKontsulatua ezarri zuen.ezarri zuen.
 12. 12. NAPOLEONEN GARAIA 1799-1815NAPOLEONEN GARAIA 1799-1815 1. KONTSULATUA 1799-1804 • Direktorioa desegin zuen • Hiru kontsul, bera buru. Aginte autoritarioa • Konstituzio berria.Errepublika iraun • Errolda-sufragioa • Herritar guztiak berdinak • Barne/kanpoko bakea gorde 2.INPERIOA 1804-1815 • Ia Europa osoa kontrol pean hartu zuen • Oztopoak: Br.Han.;Espainia; Errusia. • Porrot egin. Agintetik bota zuten, Elbara • Parisera bueltatu. Porrot militarra(Waterloo) Napoleon erbestera (1815) • Absolutismoa berrezarri zen Frantzian.
 13. 13. 1799 1804 18141799 1804 1814 KONBENTZIOAKONBENTZIOA (ERREPUBLIKA)(ERREPUBLIKA) DIREKTORIOADIREKTORIOA NAPOLEON GARAIANAPOLEON GARAIA 1789 1792 17951789 1792 1795 Monarkia Konstituzioanala (1791-1792) 1791-92
 14. 14. -ABSOLUTISMOAREN BERREZARPENA -PRINTZIPIO LIBERALEN JAZARPENA
 15. 15. IRAULTZA LIBERALAKIRAULTZA LIBERALAK ABSOLUTISMOA IA DESAGERTU EUROPAN SUFRAGIO ESKUBIDEA KONSTITUZIOAK HERRI GEHIENETAN BIZI BALDINTZEN HOBEKUNTZA 1820 1830 1848
 16. 16. ONDORIOAKONDORIOAK ► Feudalismoa desagertu:Gizon feudalen -noble/apaiz- pribilegioak ezabatu ziren. ► Absolutismoak, nahiz eta 1815ean berrezarri, denbora gutxi iraun zuen. ► Konstituzioak indarrean ezarri ziren herrialde gehienetan ► Norbanakoen eskubideak –iritzi, elkartze, erlijio askatasuna- gehitu ► Sufragio eskubidea –zentsitarioa edo gizonezkoen unibertsala- orokortu zen. ► Monarkia parlamentarioa eta Errepublika gobernu sistemak. ► Eliza eta Estatua banatuta: estatu laikoa. ► Burgesiak gero eta eragin handiagoa, gizarte-klase boteretsua. ► Bizi baldintzak hobetu ziren, hobekuntza sozialak. ► Independentzia-askatasun nahia handitu ziren kolonietan:NAZIONALISMOAK.

×