Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lesson Plan Amali (PLC)

4,961 views

Published on

Published in: Education, Business, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Lesson Plan Amali (PLC)

 1. 1. JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA ARAS 7 & 8 BLOK D4, KOMPLEKS D PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN 62530 PUTRAJAYA PELAN MENGAJAR – AMALIKOD NAMA DAN H-176-2 JURUTEKNIK AUTOMASIPROGRAM / PROGRAMCODE AND NAMETAHAP / LEVEL TAHAP 2NO DAN TAJUK MODUL/MODULE NO AND TITLE M10 APPLY INDUSTRIAL AUTOMATION SYSTEMNO DAN PERNYATAAN 10.03 INTERPRET PLC PROGRAM AND PCTUGASAN /TASK(S) NO 10.04 DOWNLOAD PROGRAM INTO PLC AND PCAND STATEMENT 10.05 IDENTIFY INPUT AND OUTPUT TERMINAL APPLY INDUSTRIAL AUTOMATION SYSTEM BY USING PHYSICAL INSPECTION ON COMPONENTS, ANALYSIS SYSTEM OF MULFUNCTION, PLC PROGRAM MANUAL AND PLC CIRCUIT DIAGRAM SO THAT THE PHYSICAL CONDITION OF COMPONENTS IS DETERMINED AND RECORDED, THE CAUSE OF SYSTEM MULFUNCTION IS IDENTIFIED,OBJEKTIF MODUL / RECTIFIED AND FUNCTION ACCORDING TO USERMODULE OBJECTIVE VERIFICATION, THE FUNCTION AND OPERATING SEQUENCE OF THE PROGRAM IS IDENTIFY AND DEFINED, THE PROGRAM IS INSTALLED AND FUNCTION ACCORDING TO USER REQUIREMENT, THE INPUT AND OUTPUT TERMINALS ARE IDENTIFIED AND LOCATED AGAINST THE DIAGRAM AND PROGRAM.NO KOD / CODE NO H-176-2/M10/LP(1/3) Muka : 01 Drp : 10 -1-
 2. 2. ISI KANDUNGAN  TASK 10.04 DOWNLOAD PROGRAM INTO PLC AND PC. -2-
 3. 3. No. & TAJUK TASK 10.04 Download Program To PLC And PCTUGASANTEMPAT : Bengkel TEMPOH : 60 minit Code No.: H-176-2/M10/LP(1/3) Muka : 3 drp.10TAJUK : LARAS KIT LATIHAN PLC MENGGUNAKAN KONSOL PENGATURCARAANTUJUAN PENGAJARAN :( Instructional Aims )Pelajar-pelajar mesti boleh:- 1. Salur bekalan kuasa kepada kit latihan PLC 2. Pasang kabel peripheral konsol pengaturcaraan 3. Masuk kata laluan 4. Padam aturcara sedia ada.ALAT BANTUAN TAJUK NO. KODPENGAJARANBAHAN PENGAJARAN Kertas Kerja H-176-2/M10/KK(1/3)BERTULISALAT PANDANG DENGAR Power Point Slide PP White Board WBPERALATAN, KELENGKAPAN, Kit Latihan PLC 1 Konsol Pengaturcaraan 1BAHAN 1 LCD Projector Komputer Riba 1 Marker pen 1 Duster 1 -3-
 4. 4. Code No.: H-176-2/M10/LP(1/3) Muka : 4 drp. 10 AKTIVITI PENGAJARAN INST. MASA ( Instructional Activities ) AIDSPERSEDIAAN :( Preparation )1. Selesakan pelajar - beri salam dan salam sejahtera. - tulis nama, kursus, tahap dan tarikh. - tanya khabar kesihatan pelajar.2. Semak senarai kehadiran pelajar.3. Tekan aspek - disiplin - tertib - kerjasama.4. Bawa pelajar kepada tajuk - imbas pelajar tentang pelajaran lalu iaitu Pengenalan Kepada Konsol Pengaturcaraan - tunjukkan model konsol pengaturcaraan5. Tulis tajuk di white board WB 5 minit LARAS KIT LATIHAN PLC MENGGUNAKAN KONSOL PENGATURCARAAN6. Tulis tujuan pembelajaran di ‘white board’ dan nyatakan kepada para pelajar. PP - Pelajar-pelajar mesti boleh:-  Salur bekalan kuasa kepada kit latihan PLC  Pasang kabel peripheral konsol pengaturcaraan  Masuk kata laluan  Padam aturcara sedia ada.7. Terangkan tujuan/kepentingan/faedah dari pelajaran ini. - Persediaan kit latihan PLC merupakan satu langkah awal sebelum kerja- kerja pengaturcaraan dan download dilakukan. Maka mempelajari kaedah penyediaan adalah amat penting bagi tujuan mengaturcara dan download.8. Siasat pengetahuan pelajar berkenaan tajuk yang akan dipelajari. - Pernahkan anda menyediakan peralatan kit latihan PLC sebelum ini. -4-
 5. 5. Code No.: H-176-2/M10/LP(1/3) Muka : 5 drp.10 TOPIK PENGAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN INST. MASA ( Instructional Topic ) ( Instructional Activities ) AIDSPENYAMPAIAN : Keselamatan : PP( Presentation )  Pastikan pakaian yang dipakai bersesuaian dengan kerja yang hendak dilakukan.  Elakkan memakai barangan kemas berlogam.  Elakkan bergurau semasa melakukan kerja.1. Salur bekalan kuasa kepada Tunjukkan Cara Laras Kit Latihan PLC 5 minit kit latihan PLC. Menggunakan Konsol Pengatucaraan a. Tunjukkan kepada pelajar komponen atau bahagian yang berkaitan.  Palam 3 pin  Soket keluaran 3 pin  Suis utama kit latihan PLC  Bekalan kuasa kit latihan PLC  Bekalan kuasa PLC b. Hidupkan suis utama kit latihan PLC. c. Periksa bekalan telah sampai ke :  Suis utama kit latihan PLC  Bekalan kuasa kit latihan PLC  Bekalan kuasa PLC -5-
 6. 6. Code No.: H-176-2 /M10/LP(1/3) Muka : 6 drp.10 TOPIK PENGAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN INST. MASA ( Instructional Topic ) ( Instructional Activities ) AIDS2. Pasang kabel peripheral a. Tunjukkan bahagian yang berkaitan. 5 minit konsol pengaturcaraan.  Sub unit port peripheral  Kabel peripheral konsol pengaturcaraan  Paparan konsol pengaturcaraan. b. Buka penutup sub unit port peripheral. c. Sambung male dan female pada penyambung kabel peripheral dan sub unit port peripheral. Nota : Pastikan paparan konsol pengaturcaraan tertera perkataan PASSWORD. Gambar foto paparan yang tertera perkataan PASSWORD. -6-
 7. 7. Code No.: H-176-2/M10/LP(1/3) Muka : 7 drp.10 TOPIK PENGAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN INST. MASA ( Instructional Topic ) ( Instructional Activities ) AIDS3. Masuk kata laluan. a. Laras pemilih mod kepada MOD PROGRAM. b. Masukkan kata laluan dengan menekan kekunci. -7-
 8. 8. Code No.: H-176-2/M10/LP(1/3) Muka : 8 drp.10 TOPIK PENGAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN INST. MASA ( Instructional Topic ) ( Instructional Activities ) AIDS4. Padam aturcara sedia ada. a. Tekan kekunci CLR. Pastikan paparan tertera ‘00000’. Gambar foto paparan yang tertera NOP (no program) -8-
 9. 9. Code No.: H-176-2/M10/LP(1/3) Muka : 9 drp.10 AKTIVITI PENGAJARAN INST. MASA ( Instructional Activities ) AIDSPENGGUNAAN :( Application ) 1. Edarkan kertas kerja. KK 15 minit 2. Arahkan pelajar menyemak helaian setiap muka surat kertas kerja 3. Beri penekanan kepada aspek keselamatan. 4. Arahkan pelajar melakukan aktiviti dari mula hingga akhir. 5. Bantu pelajar supaya mereka berjaya membuatnya dengan baik 6. Pastikan kemahiran pelajar tercapai 7. Uji kefahaman pelajar dengan beberapa soalan berkaitan dengan kerja yang dibuat. a. S : Bagaimanakah kita ingin mengetahui samada bekalan kuasa telah pun dibekalkan kepada kit latihan PLC? J : - pastikan lampu suis utama menyala. - pastikan lampu penunjuk bekalan kuasa kit latihan PLC menyala. - pastikan lampu penunjuk bekalan kuasa PLC menyala. b. S : Apakah mod yang perlu dipilih semasa hendak memasukkan kata laluan. J : Mod Program. -9-
 10. 10. Code No.: H-176-2/M10/LP(1/3) Muka : 10 drp.10 AKTIVITI PENGAJARAN INST. MASA ( Instructional Activities ) AIDSPENGESAHAN :( Confirmation )1. Padam papan tulis. PAS 15 minit2. Buat persediaan untuk tujuan penilaian.3. Arahkan pelajar supaya mengemaskan tempat kerja masing-masing termasuk simpan Kertas Kerja.4. Edarkan Kertas Penilaian Sendiri - Prestasi kepada pelajar5. Beri arahan - semak mukasurat. - tulis nama, KP dan tarikh. - masa penilaian adalah 10 minit - baca arahan dengan teliti. - markah lulus minima adalah 75%. - Agihan markah - 50 % Hasil kerja - 30 % Proses kerja - 10 % Sikap - 10 % Keselamatan6. Maklumkan bila masa MULA dan TAMAT.7. Arah hantar kertas penilaian dan kemas tempat kerja.8. Beri komen tentang pencapaian pelajar.9. Maklumkan bila dan di mana keputusan ujian akan diumumkan.10. Beri ringkasan mengenai apa yang telah diajar dan faedahnya.11. Minta bersedia untuk tajuk yang akan datang Tajuk : Aturcara Arahan-Arahan Mudah.12. Ucapkan salam. - 10 -

×