Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
BORANG REFLEKSI KURSUS HHHE2011
No. Pendaftaran :
Nama :
Kolej :
Fakulti :
Kursus :
Set Kursus :
Landasan :
Nama Pensyarah...
HPP 8 : KEMAHIRAN KEPIMPINAN
a. Bersedia menerima tanggungjawab (melaksanakan tanggungjawab yang diberikan sehingga selesa...
HPP 8 : KEMAHIRAN KEPIMPINAN
a. Bersedia menerima tanggungjawab (melaksanakan tanggungjawab yang diberikan sehingga selesa...
BORANG REFLEKSI KURSUS HHHE2011
No. Pendaftaran :
Nama :
Kolej :
Fakulti :
Kursus :
Set Kursus :
Landasan :
Nama Pensyarah...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Borang Refleksi H H H E2011 Format A4

1,103 views

Published on

Borang Refleksi for UKM students

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Borang Refleksi H H H E2011 Format A4

  1. 1. BORANG REFLEKSI KURSUS HHHE2011 No. Pendaftaran : Nama : Kolej : Fakulti : Kursus : Set Kursus : Landasan : Nama Pensyarah : Nama Demonstrator : HPP 3 : TANGGUNGJAWAB SOSIAL a. Menunjukkan tingkah laku bertanggungjawab terhadap diri dan orang lain b. Prihatin terhadap masalah sendiri dan orang lain c. Menunjukkan semangat patriotik dengan menyertai aktiviti yang berkaitan d. Menghormati hak orang lain e. Menunjukkan tingkah laku toleransi terhadap kepelbagaian budaya HPP 4 : MENGHARGAI ALAM SEKITAR a. Menyokong aktiviti-aktiviti berkaitan dengan penghargaan alam sekitar b. Memberikan respons yang positif terhadap keperluan menjaga alam sekitar c. Menunjukkan tingkah laku menjaga alam sekitar (cth. melibatkan diri dalam projek menjaga alam sekitar) d. Melibatkan diri dengan aktiviti menjaga alam sekitar secara berterusan HPP 5 : ETIKA, MORAL DAN PROFESIONALISME a. Menampilkan pemakaian santun dan sesuai dengan keperluan b. Menunjukkan tingkah laku profesional sesuai dengan etika kerjaya c. Melaksanakan tanggungjawab dengan integriti dan amanah d. Menerima teguran secara positif dan memperbaiki diri e. Mengurus dan menepati masa Pusat Perkembangan Pelajar Aras 4, Bangunan Pusanika 43600 UKM Bangi, Selangor Tel: 03-8921 3147/5243/4067 Faks: 03-89258134 Sambungan : Komponen Hasil Pembelajaran Program yang dibahagikan kepada 14 bahagian adalah seperti berikut: HPP 6 : KEMAHIRAN KEROHANIAN a. Mengikuti aktiviti kerohanian yang diluluskan oleh pihak universiti b. Bertingkah laku selaras dengan nilai kerohanian agama masing-masing (cth. sabar, bersopan, lemah lembut, tabah) c. Bertingkah laku secara telus dalam semua keadaan d. Memberikan respons secara positif terhadap aktiviti kerohanian HPP 7 : KEMAHIRAN KOMUNIKASI a. Menunjukkan kemahiran bukan lisan yang berkesan (gerak tubuh, nada suara) b. Memberikan maklum balas terhadap isu-isu yang dikemukakan di setiap peringkat melalui saluran yang sedia ada (melalui peti aduan, SAD, dll) c. Menyampaikan idea secara lisan dengan berkesan d. Menyampaikan idea secara bertulis dengan berkesan e. Menunjukkan kebolehan berinteraksi secara berkesan Ulasan Pensyarah :
  2. 2. HPP 8 : KEMAHIRAN KEPIMPINAN a. Bersedia menerima tanggungjawab (melaksanakan tanggungjawab yang diberikan sehingga selesai) b. Menerima dan mengambilkira pandangan orang lain c. Merancang dan mengurus dengan cekap berfokus kepada matlamat kumpulan/ organisasi d. Membuat keputusan untuk kepentingan bersama e. Melaksanakan tugasan kumpulan atau menyelesaikan masalah multi dimensi HPP 9 : KEMAHIRAN KERJA BERPASUKAN a. Membina kerja berpasukan untuk mencapai matlamat yang disepakati b. Menjadi pemimpin atau menjadi pengikut mengikut kesesuaian konteks c. Bertanggungjawab terhadap keputusan kumpulan d. Membantu rakan-rakan secara proaktif HPP 10 : KEMAHIRAN BERFIKIRAN KRITIKAL DAN MENYELESAIKAN MASALAH a. Mengenal pasti dan mensintesiskan masalah dengan tepat b. Mengenal pasti masalah tersurat dan tersirat yang terdapat dalam sesuatu artikel c. Membezakan dengan mudah masalah utama dan matlamat sampingan d. Menjana bukti dan data yang menyokong dengan tepat dan menyeluruh e. Membuat keputusan berdasarkan maklumat yang tepat HPP 11 : KEMAHIRAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI a. Menggunakan istilah teknologi maklumat dan komunikasi b. Mengamalkan persekitaran stesen kerja komputer secara efisien c. Menggunakan internet secara cekap dan berkesan d. Menghasilkan penerbitan menggunakan perisian penerbitan meja (Microsoft Publisher) e. Menjelaskan isu kesahihan, sosial, dan etika berkaitan teknologi maklumat dan komunikasi HPP 12 : KEMAHIRAN PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT a. Merancang strategi untuk mendapatkan bahan-bahan rujukan b. Meneroka isu / masalah yang memerlukan penyelesaian masalah secara kendiri c. Mengumpul dan mengurus maklumat secara kendiri d. Membina struktur koheren dan terfokus Penilaian refleksi anda adalah mengikut skema seperti berikut: Markah Butiran 0 Laporan tidak lengkap. 1 Penyediaan laporan tidak dianalisis secara kemas dan tersusun. 2 Analisis kendiri yang minimum (hanya satu pandangan sahaja). 3 Laporan yang lengkap, mempunyai tahap pandangan sederhana 4 Laporan yang lengkap, mempunyai tahap pandangan yang baik, kritis dan kemas. 5 Laporan yang jelas, lengkap, mempunyai tahap penilaian kendiri yang menyeluruh dan sangat kritis. HPP 13 : KEMAHIRAN GLOBALISASI a. Kecekapan pertuturan dalam bahasa Inggeris dan selesa berhadapan dengan khalayak b. Membina struktur ayat yang bermakna dalam penulisan c. Segera mengadaptasi diri dalam persekitaran pelbagai budaya d. Gigih meneroka ilmu baru secara kendiri e. Menyatakan pendapat sendiri sepenuhnya secara bebas tanpa gentar dan gementar HPP 14 : KEMAHIRAN KEUSAHAWANAN a. Mencambahkan idea/cadangan/perancangan setelah meneliti pelbagai pilihan b. Mencadangkan idea baru/berinovasi c. Memilih maklumat yang sesuai dan memasukkan di dalam kertas cadangan d. Mempamerkan kebebasan dalam mengurus sumber dan melaksanakan perancangan HPP 15 : KEMAHIRAN PENGURUSAN a. Mempamerkan kemampuan untuk membuat perancangan aktiviti secara sistematik b. Mempamerkan kemampuan untuk menstrukturkan aktiviti dan tugasan yang diberikan c. Menyerahkan/menyahkan autoriti dan kebertanggungjawaban kepada individu lain d. Memastikan pelaksanaan tugasan secara konsisten bersesuaian dengan perancangan/objektif HPP 16 : KEPELBAGAIAN BUDAYA DAN JATI DIRI KEBANGSAAN a. Menyokong aktiviti-aktiviti berkaitan dengan kepelbagaian budaya b. Memberikan respons yang positif terhadap keperluan perpaduan antara etnik c. Menunjukkan tingkah laku tolak ansur serta menghormati budaya etnik yang berbeza d. Melibatkan diri dengan aktiviti kepelbagaian budaya secara berterusan Arahan : Tuliskan refleksi hasil pembelajaran melalui projek sama ada telah meningkatkan Kompetensi Generik diri anda: Kompetensi Generik ini diukur mengikut hasil pembelajaran berkaitan (HPP3 – HPP16).
  3. 3. HPP 8 : KEMAHIRAN KEPIMPINAN a. Bersedia menerima tanggungjawab (melaksanakan tanggungjawab yang diberikan sehingga selesai) b. Menerima dan mengambilkira pandangan orang lain c. Merancang dan mengurus dengan cekap berfokus kepada matlamat kumpulan/ organisasi d. Membuat keputusan untuk kepentingan bersama e. Melaksanakan tugasan kumpulan atau menyelesaikan masalah multi dimensi HPP 9 : KEMAHIRAN KERJA BERPASUKAN a. Membina kerja berpasukan untuk mencapai matlamat yang disepakati b. Menjadi pemimpin atau menjadi pengikut mengikut kesesuaian konteks c. Bertanggungjawab terhadap keputusan kumpulan d. Membantu rakan-rakan secara proaktif HPP 10 : KEMAHIRAN BERFIKIRAN KRITIKAL DAN MENYELESAIKAN MASALAH a. Mengenal pasti dan mensintesiskan masalah dengan tepat b. Mengenal pasti masalah tersurat dan tersirat yang terdapat dalam sesuatu artikel c. Membezakan dengan mudah masalah utama dan matlamat sampingan d. Menjana bukti dan data yang menyokong dengan tepat dan menyeluruh e. Membuat keputusan berdasarkan maklumat yang tepat HPP 11 : KEMAHIRAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI a. Menggunakan istilah teknologi maklumat dan komunikasi b. Mengamalkan persekitaran stesen kerja komputer secara efisien c. Menggunakan internet secara cekap dan berkesan d. Menghasilkan penerbitan menggunakan perisian penerbitan meja (Microsoft Publisher) e. Menjelaskan isu kesahihan, sosial, dan etika berkaitan teknologi maklumat dan komunikasi HPP 12 : KEMAHIRAN PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT a. Merancang strategi untuk mendapatkan bahan-bahan rujukan b. Meneroka isu / masalah yang memerlukan penyelesaian masalah secara kendiri c. Mengumpul dan mengurus maklumat secara kendiri d. Membina struktur koheren dan terfokus Penilaian refleksi anda adalah mengikut skema seperti berikut: Markah Butiran 0 Laporan tidak lengkap. 1 Penyediaan laporan tidak dianalisis secara kemas dan tersusun. 2 Analisis kendiri yang minimum (hanya satu pandangan sahaja). 3 Laporan yang lengkap, mempunyai tahap pandangan sederhana 4 Laporan yang lengkap, mempunyai tahap pandangan yang baik, kritis dan kemas. 5 Laporan yang jelas, lengkap, mempunyai tahap penilaian kendiri yang menyeluruh dan sangat kritis. HPP 13 : KEMAHIRAN GLOBALISASI a. Kecekapan pertuturan dalam bahasa Inggeris dan selesa berhadapan dengan khalayak b. Membina struktur ayat yang bermakna dalam penulisan c. Segera mengadaptasi diri dalam persekitaran pelbagai budaya d. Gigih meneroka ilmu baru secara kendiri e. Menyatakan pendapat sendiri sepenuhnya secara bebas tanpa gentar dan gementar HPP 14 : KEMAHIRAN KEUSAHAWANAN a. Mencambahkan idea/cadangan/perancangan setelah meneliti pelbagai pilihan b. Mencadangkan idea baru/berinovasi c. Memilih maklumat yang sesuai dan memasukkan di dalam kertas cadangan d. Mempamerkan kebebasan dalam mengurus sumber dan melaksanakan perancangan HPP 15 : KEMAHIRAN PENGURUSAN a. Mempamerkan kemampuan untuk membuat perancangan aktiviti secara sistematik b. Mempamerkan kemampuan untuk menstrukturkan aktiviti dan tugasan yang diberikan c. Menyerahkan/menyahkan autoriti dan kebertanggungjawaban kepada individu lain d. Memastikan pelaksanaan tugasan secara konsisten bersesuaian dengan perancangan/objektif HPP 16 : KEPELBAGAIAN BUDAYA DAN JATI DIRI KEBANGSAAN a. Menyokong aktiviti-aktiviti berkaitan dengan kepelbagaian budaya b. Memberikan respons yang positif terhadap keperluan perpaduan antara etnik c. Menunjukkan tingkah laku tolak ansur serta menghormati budaya etnik yang berbeza d. Melibatkan diri dengan aktiviti kepelbagaian budaya secara berterusan Arahan : Tuliskan refleksi hasil pembelajaran melalui projek sama ada telah meningkatkan Kompetensi Generik diri anda: Kompetensi Generik ini diukur mengikut hasil pembelajaran berkaitan (HPP3 – HPP16).
  4. 4. BORANG REFLEKSI KURSUS HHHE2011 No. Pendaftaran : Nama : Kolej : Fakulti : Kursus : Set Kursus : Landasan : Nama Pensyarah : Nama Demonstrator : HPP 3 : TANGGUNGJAWAB SOSIAL a. Menunjukkan tingkah laku bertanggungjawab terhadap diri dan orang lain b. Prihatin terhadap masalah sendiri dan orang lain c. Menunjukkan semangat patriotik dengan menyertai aktiviti yang berkaitan d. Menghormati hak orang lain e. Menunjukkan tingkah laku toleransi terhadap kepelbagaian budaya HPP 4 : MENGHARGAI ALAM SEKITAR a. Menyokong aktiviti-aktiviti berkaitan dengan penghargaan alam sekitar b. Memberikan respons yang positif terhadap keperluan menjaga alam sekitar c. Menunjukkan tingkah laku menjaga alam sekitar (cth. melibatkan diri dalam projek menjaga alam sekitar) d. Melibatkan diri dengan aktiviti menjaga alam sekitar secara berterusan HPP 5 : ETIKA, MORAL DAN PROFESIONALISME a. Menampilkan pemakaian santun dan sesuai dengan keperluan b. Menunjukkan tingkah laku profesional sesuai dengan etika kerjaya c. Melaksanakan tanggungjawab dengan integriti dan amanah d. Menerima teguran secara positif dan memperbaiki diri e. Mengurus dan menepati masa Pusat Perkembangan Pelajar Aras 4, Bangunan Pusanika 43600 UKM Bangi, Selangor Tel: 03-8921 3147/5243/4067 Faks: 03-89258134 Sambungan : Komponen Hasil Pembelajaran Program yang dibahagikan kepada 14 bahagian adalah seperti berikut: HPP 6 : KEMAHIRAN KEROHANIAN a. Mengikuti aktiviti kerohanian yang diluluskan oleh pihak universiti b. Bertingkah laku selaras dengan nilai kerohanian agama masing-masing (cth. sabar, bersopan, lemah lembut, tabah) c. Bertingkah laku secara telus dalam semua keadaan d. Memberikan respons secara positif terhadap aktiviti kerohanian HPP 7 : KEMAHIRAN KOMUNIKASI a. Menunjukkan kemahiran bukan lisan yang berkesan (gerak tubuh, nada suara) b. Memberikan maklum balas terhadap isu-isu yang dikemukakan di setiap peringkat melalui saluran yang sedia ada (melalui peti aduan, SAD, dll) c. Menyampaikan idea secara lisan dengan berkesan d. Menyampaikan idea secara bertulis dengan berkesan e. Menunjukkan kebolehan berinteraksi secara berkesan Ulasan Pensyarah :

×