Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

22 whiringa ā rangi 115 somerville rd 2015

265 views

Published on

karakia mo nga mema o te pariha

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

22 whiringa ā rangi 115 somerville rd 2015

 1. 1. Ngā Hīmene 1. E Ihu tōku Ariki pai 93 2. Koutou katoa rā 134 3. E Ihu tōku oranga 42 4. E te Hoa pai ko Ihu 65 5. E ngā hoa hei ā koutou nā 118
 2. 2. TE AKA PŪAHO Te Karakia Mō Te Rātapu 19 Hongongoi 2015 ki 115 Somerville Rd TE AKA PŪAHO Te Karakia Mō Te Rātapu 22 Whiringa ā rangi 2015 115 Somerville Rd Ōwairoa
 3. 3. He Waiata TĪmatanga
 4. 4. Te Kupu Text for Today 1 Samuel 1:4-20 1 Hāmuera 1:4-20
 5. 5. Te Īnoi Whakatata Ki Te Atua Prayer of Invocation Te Tikanga VII
 6. 6. E te Atua kaha rawa, Almighty God, e puta mai nei ngā īnoi pai katoa i a Koe, from whom all praises flow, i a mātou ka whakatata ki a Koe, as we draw near to you,
 7. 7. Whakaorangia mātou i te matoke o te ngākau, revive and bring warmth back into our cold hearts, me ngā koraratanga o te whakaaro, and our easily distracted minds,
 8. 8. Kia kā ai tō mātou hiahia ki a Koe, For our need for you lights up once more, he mea kia koropiko mātou ki a Koe and we bow in your presence
 9. 9. i roto i te whakapono me te wairua believing in the Spirit o Ihu Karaiti, o tō mātou Ariki. of Jesus Christ, our Lord. Amine
 10. 10. He Hīmene Tērā rānei ka whiwhi au… And can it be that I should claim ... Hīmene 219
 11. 11. 1 And can it be, that I should gain, An interest in the Saviour’s blood? Died He for me, who caused His pain For me, who Him to death pursued? Amazing love! How can it be, That Thou, my God, shouldst die for me?;
 12. 12. He left His Father’s throne above, So free, so infinite His grace; Emptied Himself of all but love, And bled for Adam’s helpless race: ‘Tis mercy all, immense and free; For, O my God, it found out me! 2
 13. 13. 3 Long my imprisoned spirit lay Fast bound in sin and nature’s night; Thine eye diffused a quickening ray, I woke, the dungeon flamed with light; My chains fell off, my heart was free, I rose, went forth, and followed Thee.
 14. 14. No condemnation now I dread; Jesus, and all in Him, is mine! ! Alive in Him, my living Head, And clothed in righteousness divine. Bold I approach the eternal throne, And claim the crown, through Christ my own. 4
 15. 15. 1 Tērā rānei ka whiwhi au He wāhi ki ōna toto? I mate rānei Ia mōku?; Nāku hoki Ōna mamae: Ka taea kia pēnei He aroha me tēnei.
 16. 16. Nā Tōna aroha noa I haere mai i te rangi, I mahue Āna mea katoa, He aroha te pūtake. He mahi tohu anake I haere mai te Ariki: 2
 17. 17. Roa noa i herehere Tōku wairua i te hē; I whiti mai Tōu mārama, Ka oho au, ka wātea: I makere ōku here, Ka ara, ka puta noa. 3
 18. 18. Kāore ōku wehi ianei Ki nga riringa mō te hē, Kei ahau hoki a Ihu, Kua rite o ōku hē katoa: Ka māia au te haere Ki te torona o te Atua Āmine 4
 19. 19. Te Īnoi Whāki Hara Prayer of Confession
 20. 20. E te Atua, Oh God, e rongoa nei i te aroha mō ngā mano, who dispenses love for multitudes, e muru nei i te kino, who overcomes evil, i te tutū, wrongdoing, i te hara, and sin,
 21. 21. I runga i te tūmanako ki Tāu mahi tohu, With our hopes placed on your never-ending mercy i runga hoki i te whākinga o ō mātou hara, in order to confess our sins ka whakatata nei ki a Koe. We come close to you..
 22. 22. Tukua mai tō murunga hara, E te Karaiti Forgive us, Lord Jesus.
 23. 23. Mō ngā hara katoa i hara ai mātou me te whakaae anō te ngākau, For all the sins we have knowingly committed, e pēhi taumaha nei aua hara ki runga i ō mātou hinengaro: and those sins are now weighing heavily on our minds:
 24. 24. Tukua mai tō murunga hara, E te Karaiti Forgive us, Lord Jesus.
 25. 25. Mō ngā huarahi katoa For all the many ways i whakakahore ai mātou i a Koe, we have deliberately denied your place in o,ur lives,
 26. 26. I whakapōhēhē ai mātou i ō mātou hoa mahi ki Tōu āhua pono: we have created a false impression with our fellow workers of your pure and truthful existence: Tukua mai tō murunga hara, E te Karaiti Forgive us, Lord Jesus.
 27. 27. Mō ā mātou tikanga kāhore rawa nei i rite ki a te Karaiti, For our un-Christ-like ways ā ko ia ā mātou tikanga ki ngā tāngata o ō mātou kāinga, because that is how we have acted towards others in our homes ki ō mātou hoa hoki: and in our communities
 28. 28. Tukua mai tō murunga hara, E te Karaiti Forgive us, Lord Jesus.
 29. 29. Mō tō mātou māngere ki te karakia, For our laziness where we have been remiss in attending worship, ā ia tangata ki tōna wāhi, each ā ia tangata ki tōna wāhi, and everyone of us, me tō mātou haere ngākau- kore noa iho and ki ngā karakia ā te whakaminenga:
 30. 30. Me tō mātou haere ngākau- kore noa iho and our half-hearted participation ki ngā karakia ā te whakaminenga: in our congregation’s worship:
 31. 31. Tukua mai tō murunga hara, E te Karaiti Forgive us, Lord Jesus. Āmine
 32. 32. Mō tō mātou kore e whakaaro For our mindless attitude ki ngā mahi ā tō Hāhi, towards all the work of your church, me ngā take o Tōu rangatiratanga, and the matters your kingdom, me ngā mate wairua o te ao: and the low spiritual well-being of the world:
 33. 33. Tukua mai tō murunga hara, E te Karaiti Forgive us, Lord Jesus.
 34. 34. Mō tā mātou whakaparahako ki Tōu aroha noa, For our rejection of your ever present love, mō tā mātou whakapōuri for our ability to soil i Tōu aroha, your pure love, mō tō mātou kotiti kē i Ōu ara:
 35. 35. Mō tō mātou For our kotiti kē i Ōu ara: never-failing ability to stay far from your pathways: Tukua mai tō murunga hara, E te Karaiti Forgive us, Lord Jesus.
 36. 36. E Koe te aroha Oh, you are the love e kore nei e tuku i a mātou kia haere noa atu, that will not let us go, te Aroha mau tonu, the love that binds for ever, te Aroha e kore nei e taea te whakaaro, the love that the mind can ever be capable of imagining,
 37. 37. Te Aroha whakaora, life-giving love, te Aroha whakahōu, love that renews, e whakaokioki ana mātou we rest i ō mātou wairua māuiui our weary spirits ki runga i a Koe i tēnei rā, on you today,
 38. 38. Me te mōhio anō Secure in the knowledge kua murua e Koe that you have washed away ō mātou hara, our sins, he whakaaro hoki ki a te Karaiti. In remembrance of Christ.
 39. 39. Tukua mai kia noho mātou ā muri ake nei May we remain for ever after i roto i te here-koretanga in the assurance of sins forgiven me te hari o te tino whakaoranga. and the boundless joy of true salvation. Amine.
 40. 40. He Hīmene E Ihu tōku oranga i ōku tini hē… O Jesus my Deliverer from mine iniquity… Hīmene 67
 41. 41. 1 E Ihu tōku oranga, I ōku tini hē; I runga i Tōu kāinga, Mahara mai ki a au.
 42. 42. 1 O Jesus my deliverer, From my iniquity; In Heaven Thy dwelling-place on high, Do Thou remember me.
 43. 43. 2 I a au e pōuri pū ana, Kua rapua au e Koe; I a au anō ka mārama, Mahara mai ki a au.
 44. 44. 2 When I was lost in darkness drear Thou cam’st to seek for me; And brought me to Thy saving light, Dear Lord, remember me.
 45. 45. 3 Ahau i tae ki tēnei rā, He mahi hoki Nāu; Waihoki tēnei mahinga, Maharatia e Koe.
 46. 46. 3 T’is Thou hast brought me to this hour In grace and charity; Still shepherd me continually, O Lord, remember me.
 47. 47. 4 Ka tohe nei a Hātana Kia hoki atu au; E Ihu, kia uaua rā, Mahara mai ki a au.
 48. 48. 4 Satan doth war against my soul To make me turn and flee; Give strength that I may steadfast be, O Lord, remember me.
 49. 49. 5 Ka whakatata pū ahau Te haere i te ao; Ko reira Koe, whakaaro ai, Mahara mai ki a au.
 50. 50. 5 When I shall come unto life’s end, From fear my soul set free; Uphold me sure within the faith, Dear Lord, remember me.. Āmine
 51. 51. Te Īnoi Whakawhetai Prayer of Thanksgiving
 52. 52. Whakapaingia a Īhowa, Praise the Lord, e tōku wairua, my soul, kei wareware forget not ki Āna ohaoha katoa. all His many gifts to us.
 53. 53. Ko Ia te muru nei i ō tātou kino katoa; He forgives all your sins te rongoa nei i ōu mate katoa. And cures all ailments that afflict us, Ko Ia te hoko nei i tōu ora kei ngaro,
 54. 54. Ko Ia te hoko nei He has redeemed i tō tātou ora kei ngaro, us all from the grave, te karauna nei i a tātou He has crowned us ki te ātawhai with grace,
 55. 55. Ki te aroha. And with love. Whakapaingia a Īhowa, e tōku wairua, Praise the Lord, Oh my soul,
 56. 56. Tōna ingoa tapu hoki, His holy name as well e ngā mea katoa i roto i ahau. With all of my being. Amine.
 57. 57. Te Pānui i te Karaipiture Scripture Reading 1 Samuel 2:1-10 1 Hāmuera 2:1-10
 58. 58. Hannah’s Prayer 2 Hannah prayed and said, “My heart exults in the Lord; my strength is exalted in my God. My mouth derides my enemies, because I rejoice in my victory. 2 “There is no Holy One like the Lord, no one besides you; there is no Rock like our God.
 59. 59. 3 Talk no more so very proudly, let not arrogance come from your mouth; for the Lord is a God of knowledge, and by him actions are weighed. 4 The bows of the mighty are broken, but the feeble gird on strength.
 60. 60. 5 Those who were full have hired themselves out for bread, but those who were hungry are fat with spoil. The barren has borne seven, but she who has many children is forlorn. 6 The Lord kills and brings to life; he brings down to Sheol and raises up.
 61. 61. 7 The Lord makes poor and makes rich; he brings low, he also exalts. 8 He raises up the poor from the dust; he lifts the needy from the ash heap, to make them sit with princes and inherit a seat of honour. For the pillars of the earth are the Lord’s, and on them he has set the world.
 62. 62. 9 “He will guard the feet of his faithful ones, but the wicked shall be cut off in darkness; for not by might does one prevail. 10 The Lord! His adversaries shall be shattered; the Most High will thunder in heaven. The Lord will judge the ends of the earth; he will give strength to his king, and exalt the power of his anointed.”
 63. 63. Ngā Īnoi Mō Tātou Anō Prayers for Ourselves Te Tikanga VII
 64. 64. Ē te Atua, e te Matua, God, our Father, e te Kaihanga, Creator, e te Kaitohu: and Sustainer: Tohungia mātou. Be merciful to us
 65. 65. E te Atua, e te Tama, God, the Son, ko Koe tō mātou Kaihoko: You are our Redeemer: Tohungia mātou. Be merciful to us
 66. 66. E te Atua, e te Wairua, O God the Holy Spirit, ko Koe tō mātou Kaiwhakamārie, You are our Comforter tō mātou Kaiārahi: and our Guide: Tohungia mātou. Be merciful to us
 67. 67. I te matapō o te ngākau, From spiritual blindness i te pūhoi o te hinengaro and lack of understanding ki te mōhio ki te tika, to the ability to know what is right ki te hē rānei from what is wrong
 68. 68. O ō mātou whakaaro, In our minds o ā mātou mahi: or in everything we do: Tohungia mātou. Be merciful to us
 69. 69. I te ngākau-kore o te wairua, From hearts that have become hard, i ngā hiahia tutū: and a rebellious spirit: Tohungia mātou. Be merciful to us
 70. 70. I ngā whakaaro mārō mō ētahi, From unjust criticism of others i te mauāhara: and bitterness. Tohungia tō iwi e te Ariki. Be merciful to us, O Lord.
 71. 71. I ngā kōrero whakaaro-kore, From careless talk i te māngere ki te mahi: and laziness in service: Tohungia tō iwi, e te Ariki. Be merciful to us, O Lord.
 72. 72. I te wa o te tūkino, In times of economic distress i te wā o te whiwhi- taonga, in times of wealth: Tohungia tō iwi e te Ariki. Be merciful to us, O Lord.
 73. 73. I te rā o te matenga, On the day of death, i te hāora o te whakawā: And in the time of judgement: Tohungia tō iwi e te Ariki. Be merciful to us, O Lord. Āmine
 74. 74. Te Pānui Tuarua i te Karaipiture Scripture Reading
 75. 75. 1 Ā, i a ia e haere atu ana i te temepara, ka mea tētahi o āna ākonga ki a ia, As he came out of the temple, one of his disciples said to him, E te Kaiwhakaako, nanā, te tū o ngā kōhatu, te tū o ngā whare! “Look, Teacher, what large stones and what large buildings!” 2 Nā ka whakahoki a Ihu, ka mea ki a ia, Ka kite koe i ēnei whare nunui? Then Jesus asked him, “Do you see these great buildings?
 76. 76. E kore tētahi kōhatu e waiho i konei i runga ake i tētahi kōhatu, ēngari ka whakahoroa. Not one stone will be left here upon another; all will be thrown down.” 3 Ā, i a ia e noho ana i runga i Maunga Ōriwa i te ritenga atu o te temepara, When he was sitting on the Mount of Olives opposite the temple, ka ui puku ki a ia a Pita, a Hēmi, a Hoani, a Ānaru, Peter, James, John, and Andrew asked him privately,
 77. 77. 4 Kōrerotia mai ki a mātou, ko āhea ēnei mea, ā he aha te tohu inā tata ēnei mea katoa te rite? “Tell us, when will this be, and what will be the sign that all these things are about to be accomplished?” 5 Nā ka anga ia, ka kōrero ki a rātou, Kia tūpato kei māmingatia koutou e te tangata: Then Jesus began to say to them, “Beware that no one leads you astray. 6 He tokomaha hoki e haere mai i runga i tōku ingoa, 6 Many will come in my name
 78. 78. E mea, Ko ahau ia; ā he tokomaha e māmingatia. “And say, ‘I am he!’ and they will lead many astray. 7 E rongo koutou ki ngā pakanga, ki ngā hau pakanga, kei ohorere: When you hear of wars and rumours of wars, do not be alarmed; kua takoto hoki he putanga mō aua mea; taihoa rawa ia te mutunga. this must take place, but the end is still to come.
 79. 79. 8 Ka whakatika hoki tētahi iwi ki tētahi iwi, For nation will rise against nation tētahi rangatiratanga ki tētahi rangatiratanga: and kingdom against kingdom; ā he tini ngā wāhi e puta ai he rū; there will be earthquakes in various places; ka puta anō hoki he pō matekai: there will be famines. ko te tīmatanga ēnei o ngā mamae. This is but the beginning of the birth pangs.
 80. 80. Te Kauwhau Ko te mutunga o te ao? Ko te Mīhaia pea? Sermon Is it world’s end? Return of the Messiah?
 81. 81. He Hīmene E te Hoa pai ko Ihu… What a Friend we have in Jesus. Hīmene 65
 82. 82. 1 E te hoa pai ko Ihu, Māna e waha katoa, Ngā hara me ngā pōuri; Ki te īnoi ki a Ia. E te mārie ka ngaro, Te mamae ka ngau kino, He kore anō nō tātou, E īnoi ki a Ihu.
 83. 83. 2 He whakawai nei ō tātou, He take raruraru? Kauaka e ngākau-kore; Īnoi ki te Ariki. Ka kitea raia e tātou He hoa pērā te pono? Kei te mōhio katoa Ia, Ki ō tātou ngoi-kore.
 84. 84. 3 Kei te iwikore tātou, Kei te āwangawanga? ‘Nei te Hoa hei piringa, Īnoia ki a Ihu. Kei te whakahāweatia koe, Whakarērea e ōu hoa? Me whakaatu ki a Ihu, Māna koe e awhi mai. Āmine
 85. 85. Ngā Īnoi mō ngā Tāngata Prayer of Intercession Te Tikanga VII
 86. 86. E te Atua, ko Koe nei tā ngā pito o te whenua e tūmanako ai, O God, the hope of the world kia maharatia mō te pai ngā mea hanga katoa, be mindful of all you have created Te Tikanga VII
 87. 87. Ā, tukua Tōu aroha nui ki runga i te ao. And fill the world with your all-encompassing love. Whakaūngia ngā tāngata katoa Confirm all those e tū ana ki roto i te aroha me te pono, who stand for love and truth, Te Tikanga VII
 88. 88. Ā, meinga kia kotahi te ngākau me te wairua Unify the hearts and spirits o te hunga whakapono. Of the true believers. Whakatikaia ngā mea kāhore anō kia rite, Make right all the wrongs,
 89. 89. Whakaūkia ngā mea e toe nei. Uphold all others Tukua mai ki tō mātou whenua, Grant to our nation ki ngā iwi katoa o te ao anō hoki and to other people throughout the world
 90. 90. Tōu whakaaro mōhio, Tōu whakaaro tapu. Your deep understanding and sanctity. Meinga kia kaua e whai kaha Grant that there be no abuse ō mātou tāngata kaha by those who exercise power
 91. 91. Hei hoariri mō te pono, Acting against truth ēngari hei hoa rātou mō te pono. Instead they advocate truth.
 92. 92. Hōmai Āu whakarite ki ngā kaiwhakarite whakawā; Grant our justices of our courts your wisdom; ; kia whakarite ai rātou so they would be able to
 93. 93. Ki ngā tāngata katoa Dispense to all people i runga i te tikanga rite rawa, justice that is fair and just,
 94. 94. Kāhore e ngākau kino ki ētahi, With no ill-will towards some kāhore hoki e whakahoa ki ētahi, ā, and without favour to others, meinga kia whakawhirinaki ki a Koe may they base their faith on you
 95. 95. Ngā tamariki ā te tangata; Mere mortals in your presence; Ko Ihu Karaiti hoki tō mātou Ariki. For Jesus Christ is our Lord. Āmine.
 96. 96. Te Īnoi ā te Ariki Lord’s Prayer
 97. 97. Te Īnoi ā Te Ariki – Lord’s PrayerE tō mātou Matua i te rangi; kia tapu Tōu ingoa; kia tae mai Tōu rangatiratanga; Kia meatia Tāu e pai ai, ki runga i te whenua, kia rite anō ki tō te rangi.
 98. 98. Hōmai ki a mātou āianei he taro mā mātou mō tēnei rā; murua ō mātou hara, me mātou hoki e muru nei i ō te hunga e hara ana ki a mātou.
 99. 99. Aua hoki mātou e kawea kia whakawaia, ēngari whakaorangia mātou i te kino. Nōu hoki te rangatiratanga, te kaha me te korōria; ake, ake, ake. Āmine.
 100. 100. Ngā Koha Offering
 101. 101. Ngā wawatatanga, E te Ariki, Horahia te marino, Piki mai , kake mai; Hōmai te wai ora, Ki a mātou katoa; Ngā wawatatanga, E Te Ariki.
 102. 102. E te Atua, Nāu nei ngā mea katoa; mauria atu ēnei kohikohinga, hei whakatutuki i Āu mahi, ā, hei whakakorōria i Tōu ingoa;
 103. 103. Uwhia ki runga i a mātou Āu manaakitanga, meinga ēnei mea hei whakawhānui i Tōu kīngitanga; ko Ihu Karaiti hoki tō mātou Ariki. Amine
 104. 104. He Hīmene Hīmene 63 E Ihu e te Kīngi nui… O Jesus mighty King Divine…
 105. 105. 1 O Jesus, mighty Kīng divine, Speed on Thy Gospel’s glorious day; When men shall everywhere believe, And turn to Thee the Living Word. O Lord, Thy kingdom hasten in, Thy people save, the nations win.
 106. 106. 1 E Ihu, e te Kīngi nui, Hohorotia e Koe te rā; E tino whakapono ai, Te ao katoa ki Tōu Īngoa. Āe rā, e Ihu, tangohia Te ao katoa hei kāinga Mōu.
 107. 107. 2 Send forth Thy Gospel through the world, Bless Thou the savinng word of grace, Break down the powers of darkness, Lord, That riot still before Thy face. O Lord, Thy kingdom hasten in, Thy people save, the nations win.
 108. 108. 2 Tukua e Koe, te rongo pai Kia rere haere i te ao, Ā whakamatea rawatia Ngā mahi ā te Rēwera. Āe rā, e Ihu, tangohia Te ao katoa hei kāinga Mōu.
 109. 109. 3 Through all the world Thy preachers send To spread the good, glad news around, Till men shall hear and all believe, And Thy salvation shall abound.. O Lord, Thy kingdom hasten in, Thy people save, the nations win.
 110. 110. 3 Tonoa e Koe Āu karere, Hei kauwhau I te oranga, Kia whakapono rā anō, Ngā pito o te ao katoa. Āe rā, e Ihu, tangohia Te ao katoa hei kāinga Mōu. Āmine
 111. 111. Te Īnoi Whakamutunga Closing Prayer
 112. 112. Kia whakakorōriatia te Matua, Glory to the Father, te Tama, the Son, me te Wairua Tapu; and the Holy Spirit: ko te ritenga ia as it was i te tīmatanga, in the beginning, ā, tēnei anō ināianei,
 113. 113. I te tīmatanga, in the beginning, ā, and, tēnei anō ināianei, it is now, ā, ka mau tonu iho, and remains, ā, ake ake ake. for ever and ever. Āmine.
 114. 114. Te Manaakitanga Benediction
 115. 115. Kia tau ki a tātou katoa te atawhai o tō tātou Ariki, May the grace of our Lord, o Ihu Karaiti, Jesus Christ, me te aroha o te Atua, the love of God,
 116. 116. Me te whiwhinga Be filled tahitanga with the fellowship ki te Wairua Tapu, of the Holy Spirit, ā, ake ake. For ever and ever. Āmine.

×