El Big Bang

2,611 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

El Big Bang

 1. 1. EL BIG BANG<br />Júlia Torres Canela<br />
 2. 2. Què és el Big Bang?<br />La teoria del Big Bang és l’aproximació més productiva per explicar l’origen de l’Univers, que coneixem de fa uns 15.000 milions d’anys.<br />La majoria de científics actuals accepten que els cossos més antics de l’Univers daten de fa entre 10.000 i 15.000 milions d’anys.<br />
 3. 3. Què diu la teoria del Big Bang?<br />La teoria del Big Bang (“gran explosió”) afirma que el naixement de l’Univers es va produir a resultes d’una explosió de matèria i d’energia que va tenir lloc a tot arreu alhora i que va projectar la matèria en totes dimensions a grans velocitats.<br />
 4. 4. Com és l’origen de l’Univers segons el Big Bang?<br />L’instant inicial correspondria, segons aquest model, a un Univers extraordinàriament dens i amb una temperatura molt elevada, totalment desorganitzat, sense galàxies, ni estels, ni àtoms, ni tan sols nuclis d’àtoms.<br />
 5. 5. El Big Bang està demostrat?<br />El fonament matemàtics del Big Bang el constitueix la teoria de la relativitat general.<br />Hi ha 3 observacions i prediccions principals que donen suport a aquesta teoria:<br />L’expansió de l’Univers;<br />La proporció relativa d’elements primordials;<br />La radiació còsmica de fons.<br />
 6. 6. L’expansió de l’Univers<br />Albert Einstein va desenvolupar la teoria de la relativitat general, primer pas cap a la teoria del Big Bang.<br />Alexander Friedmann va ser el primer a proposar un Univers en expansió a través de 2 simples suposicions:<br />L’univers sembla el mateix des de qualsevol punt d’observació;<br />I això es compleix independentment del lloc des d’on l'observem.<br />
 7. 7. Llei de Hubble<br />Les gal·làxies s’allunyen les unes de les altres a una velocitat proporcional a la distància que les separa.<br />
 8. 8. EfecteDoppler<br />Quan un objecte es mou, emet ones, i aquestes es distorsio-nen.<br />Si l’emissor s’hi acos-ta, l’ona es compri-meix.<br />Si se’n allunya, l’ona s’estira.<br />
 9. 9. Efecte Doppler<br />
 10. 10. La proporció relativa als elements primordials<br />El 1948, Ralph Alpher, juntament amb George Gamow, va proposar per primera vegada una imatge d’un Univers calent inicial.<br />Aquest model permetia explicar l’aparició d’elements lleugers, com ara l’heli i l’hidrogen, com a conseqüència de processos entre electrons, protons i neutrons. <br />
 11. 11. La radiació còsmica de fons<br />El 1965, Amo Penzias i Robert Wilson, dos físics nord-americans, van detectar una radiació molt feble des de tots els punts de l’univers.<br />Es tracta de l’eco del Big Bang. Aquesta radiació es va generar quan es van formar els àtoms.<br />
 12. 12. El big bang i la història de l’univers<br />Etapes:<br /> 1) L’etapa d’inflació<br /> 2) Formació de la matèria<br /> 3) Els primers àtoms<br /> 4) La ignició de l’univers<br /> 5) La formació d’estels i gal·làxies<br /> 6) L’energia fosca<br />
 13. 13. 1) L’etapad’inflació<br />El bigbang. L’Universsupercomprimit es va expandir i va créixer a enorme velocitat: ésl’etapad’inflació.<br />
 14. 14. 2) Formació de la matèria<br />Aquest Univers que s’inflava estava format per partícules subatòmiques (com ara electrons o quarks, partícules elementals components del protó i el neutró) banyades en quantitats immenses d’energia: fotons. Al cap de 3 minuts, quan es va refredar aquesta sopa de partícules subatòmiques fins a mil milions de graus, es van formar neutrons i protons. Les condicions de l’Univers primitiu s’estudien també als acceleradors de partícules, en què protons, electrons, etc., s’acceleren fins a aconseguir velocitats properes a la velocitat de la llum.<br />
 15. 15. 3) Els primers àtoms<br />Uns 300.000 anys després del big bang, es van formar àtoms d’hidrogen i heli, en un tant per cent molt semblant al percentatge que observem actualment.<br />
 16. 16. 4) La ignició de l’Univers<br />Quan es van acoblar quarks, protons, neutrons i electrons per formar els àtoms, el nombre de partícules carregades lliures va minvar en picat, i la llum va poder viatjar lliurement per l’espai. Va ser llavors quan va néixer la radiació còsmica de fons i l’Univers es va fer transparent.<br />
 17. 17. 5) La formaciód’estels i galàxies<br />Uns 400 milions d’anys després del big bang, zones de l’espai lleugerament més denses es van convertir en centres d’atracció gravitacional. Al voltant s’hi va agrupar matèria i es van formar nebuloses, planetes i estels. Poc temps després van néixer les primeres galàxies.<br />
 18. 18. 6) L’energia fosca<br />Però cap als 9.000 milions d’anys, les galàxies comencen a viatjar a velocitats cada vegada més grans. Quina força les accelera? Es pensa que la causa és una energia fosca de naturalesa desconeguda, però que actua contra l’agitació gravitacional.<br />Avui dia, aquest és el misteri més gran de l’univers.<br />
 19. 19. 1 2 3 4 5 6 <br />
 20. 20. Previsions de futur<br />
 21. 21. Big rip<br />El Big Rip és una hipòtesi cosmològica sobre el destí final de l'univers, segons la qual totes la matèria que compon l'univers, des dels estels i les galàxies fins els àtoms i les partícules subatòmiques, s'està separant progressivament a causa de l'expansió de l'univers i aquest procés es prolongarà indefinidament en el futur.<br />
 22. 22. Big crunch<br />El Big Crunch o gran col·lapse és una de les hipòtesis sobre el futur de l'univers. Es basa en que, si l'expansió de l'univers continués per inèrcia, disminuint a poc a poc fins que la gravetat arribés a frenar-la per complet, arribaria un moment que l'univers començaria a retreure's sobre si mateix fins col·lapsar-se de nou. El terme big crunch es refereix a aquest col·lapse final, per oposició, a Big Bang, que es refereix a la gran explosió inicial que va donar lloc a l'expansió de l'univers.<br />

×