Ord2010 tpck in de ilo 23062010_final

Researcher at Ghent University (FWO)
Jun. 26, 2010
Ord2010 tpck in de ilo 23062010_final
Ord2010 tpck in de ilo 23062010_final
Ord2010 tpck in de ilo 23062010_final
Ord2010 tpck in de ilo 23062010_final
Ord2010 tpck in de ilo 23062010_final
Ord2010 tpck in de ilo 23062010_final
Ord2010 tpck in de ilo 23062010_final
Ord2010 tpck in de ilo 23062010_final
Ord2010 tpck in de ilo 23062010_final
Ord2010 tpck in de ilo 23062010_final
Ord2010 tpck in de ilo 23062010_final
Ord2010 tpck in de ilo 23062010_final
Ord2010 tpck in de ilo 23062010_final
Ord2010 tpck in de ilo 23062010_final
Ord2010 tpck in de ilo 23062010_final
Ord2010 tpck in de ilo 23062010_final
Ord2010 tpck in de ilo 23062010_final
Ord2010 tpck in de ilo 23062010_final
Ord2010 tpck in de ilo 23062010_final
Ord2010 tpck in de ilo 23062010_final
Ord2010 tpck in de ilo 23062010_final
Ord2010 tpck in de ilo 23062010_final
Ord2010 tpck in de ilo 23062010_final
1 of 23

More Related Content

What's hot

Tpack uitlegTpack uitleg
Tpack uitlegsimonevanderdonk
Gastcollege tpack post hbo opleiding fontysGastcollege tpack post hbo opleiding fontys
Gastcollege tpack post hbo opleiding fontysWilfredRubens.com
TPACKTPACK
TPACKsaxionicto
TPACKTPACK
TPACKJudith van Hooijdonk
2011 04-21 fisser tpack kennisnet vlootschouw2011 04-21 fisser tpack kennisnet vlootschouw
2011 04-21 fisser tpack kennisnet vlootschouwPetra Fisser
2011-10-03 fisser marchet tpack2011-10-03 fisser marchet tpack
2011-10-03 fisser marchet tpackPetra Fisser

Similar to Ord2010 tpck in de ilo 23062010_final

Van lerarenopleiding tot praktijk:  Een follow-up studie naar strategieën om...Van lerarenopleiding tot praktijk:  Een follow-up studie naar strategieën om...
Van lerarenopleiding tot praktijk: Een follow-up studie naar strategieën om...Vrije Universiteit Brussel
iTeacher Education: Wat leren we uit praktijkvoorbeelden? iTeacher Education: Wat leren we uit praktijkvoorbeelden?
iTeacher Education: Wat leren we uit praktijkvoorbeelden? Vrije Universiteit Brussel
Teacher design teams als strategie voor ICT-integratie in de lerarenopleiding Teacher design teams als strategie voor ICT-integratie in de lerarenopleiding
Teacher design teams als strategie voor ICT-integratie in de lerarenopleiding Vrije Universiteit Brussel
Hoe ICT het MBO kan versterken (keynote)Hoe ICT het MBO kan versterken (keynote)
Hoe ICT het MBO kan versterken (keynote)WilfredRubens.com
Workshop Integratie van ICT in natuur- en techniekonderwijsWorkshop Integratie van ICT in natuur- en techniekonderwijs
Workshop Integratie van ICT in natuur- en techniekonderwijsPetra Fisser
Presentatie seminar Blended LearningPresentatie seminar Blended Learning
Presentatie seminar Blended Learningpborgman

Similar to Ord2010 tpck in de ilo 23062010_final(20)

More from Vrije Universiteit Brussel

Exploring the link between pre-service teachers’ ICT-related profiles and the...Exploring the link between pre-service teachers’ ICT-related profiles and the...
Exploring the link between pre-service teachers’ ICT-related profiles and the...Vrije Universiteit Brussel
Enhancing Preservice Teachers’ Technological Pedagogical Content Knowledge: ...Enhancing Preservice Teachers’ Technological Pedagogical Content Knowledge: ...
Enhancing Preservice Teachers’ Technological Pedagogical Content Knowledge: ...Vrije Universiteit Brussel
Klaslokalen binnenstebuiten: de veranderende onderwijsleeromgeving doorheen d...Klaslokalen binnenstebuiten: de veranderende onderwijsleeromgeving doorheen d...
Klaslokalen binnenstebuiten: de veranderende onderwijsleeromgeving doorheen d...Vrije Universiteit Brussel
Beginning teachers' readiness to use ICT in education: Validation of the SQD-...Beginning teachers' readiness to use ICT in education: Validation of the SQD-...
Beginning teachers' readiness to use ICT in education: Validation of the SQD-...Vrije Universiteit Brussel
Teacher Design Teams for Blended Learning in Higher EducationTeacher Design Teams for Blended Learning in Higher Education
Teacher Design Teams for Blended Learning in Higher EducationVrije Universiteit Brussel
Researching ICT in education: The story of a teacherResearching ICT in education: The story of a teacher
Researching ICT in education: The story of a teacherVrije Universiteit Brussel

More from Vrije Universiteit Brussel(20)

Ord2010 tpck in de ilo 23062010_final

Editor's Notes

 1. Van de lerarenopleidingen kan verwacht worden d at zij lesgevers met de nodige startkwalificaties afleveren. De vraag stelt zich dan ook in welke mate deze instellingen toekomstige leraren opleiden zodat ze in staat zijn ICT op een adequate wijze in te schakelen in hun onderwijspraktijk. Volgens Drent (2005) is het voor de meeste Nederlandse lerarenopleidingen niet eenvoudig deze rol te verwezenlijken. In Vlaanderen stelde de inspectie in 2001 vast dat de lerarenopleiding niet voldoet aan de verwachting ICT te integreren in het curriculum door enerzijds lectoren in te zetten voor wie ICT zelf een vreemde zaak is en anderzijds ICT niet systematisch in de opleiding te integreren (Lerarendirect, nd). Shapka en Ferrari (2003) spreken in dit verband over een kloof tussen de manier waarop ICT aan bod komt in de lerarenopleiding en hetgeen van toekomstige leraren wordt verwacht.
 2. Onderzoek naar factoren die ICT-integratie in de lerarenopleiding beïnvloeden heeft zich voornamelijk toegespitst op specifieke knelpunten op het niveau van de lector en zijn doorgaans rechtstreeks gerelateerd aan technologie, zoals de ICT-vaardigheden van de lectoren of toegang tot ICT (Schiller, 2002). Verschillen in ICT-integratie zijn echter niet enkel het gevolg van individuele en technologiegerelateerde kenmerken, maar het resultaat van een complex proces van modererende variabelen waarbij de pedagogische en inhoudelijke aspecten niet los van de technologische beschouwd mogen worden. Het door Mishra en Koehler (2006) ontwikkelde Technological Pedagogical Content Knowledge (TPCK) model brengt deze drie aspecten samen (zie Figuur 1): d e kern van het TPACK model bestaat uit de geïntegreerde componenten kennis van technologie, didactische kennis en vakinhoudelijke kennis. ICT-integratie vindt plaats wanneer docenten begrijpen hoe deze drie kennisdomeinen met elkaar samenhangen. Voor meer informatie met betrekking tot het TPCK-model verwijzen we naar de paper van Voogt en Fisser die deel uitmaakt van het symposium.
 3. Van de lerarenopleidingen kan verwacht worden d at zij lesgevers met de nodige startkwalificaties afleveren. De vraag stelt zich dan ook in welke mate deze instellingen toekomstige leraren opleiden zodat ze in staat zijn ICT op een adequate wijze in te schakelen in hun onderwijspraktijk. Volgens Drent (2005) is het voor de meeste Nederlandse lerarenopleidingen niet eenvoudig deze rol te verwezenlijken. In Vlaanderen stelde de inspectie in 2001 vast dat de lerarenopleiding niet voldoet aan de verwachting ICT te integreren in het curriculum door enerzijds lectoren in te zetten voor wie ICT zelf een vreemde zaak is en anderzijds ICT niet systematisch in de opleiding te integreren (Lerarendirect, nd). Shapka en Ferrari (2003) spreken in dit verband over een kloof tussen de manier waarop ICT aan bod komt in de lerarenopleiding en hetgeen van toekomstige leraren wordt verwacht.
 4. Kennen en herkennen; waarbij docenten weten hoe ze technologie kunnen gebruiken en kunnen herkennen dat technologie een bijdrage kan leveren aan het onderwijs. De docenten integreren de technologie in deze fase echter nog niet in het onderwijs. Accepteren of overtuigd worden; waarbij docenten een houding (positief of negatief) ontwikkelen ten aanzien van leren met ICT Aanpassen en beslissen; waarbij docenten betrokken zijn in activiteiten die leiden tot het maken van een keuze om technologie wel of niet te gaan gebruiken in het onderwijs. Onderzoeken en implementeren; waarbij docenten actief proberen om ICT in het onderwijs te integreren. Bevestiging en uitbreiding; waarbij docenten de resultaten van hun eigen beslissingen op het gebied van ICT-integratie evalueren en op basis daarvan verdere acties ondernemen.
 5. Kennen en herkennen; waarbij docenten weten hoe ze technologie kunnen gebruiken en kunnen herkennen dat technologie een bijdrage kan leveren aan het onderwijs. De docenten integreren de technologie in deze fase echter nog niet in het onderwijs. Accepteren of overtuigd worden; waarbij docenten een houding (positief of negatief) ontwikkelen ten aanzien van leren met ICT Aanpassen en beslissen; waarbij docenten betrokken zijn in activiteiten die leiden tot het maken van een keuze om technologie wel of niet te gaan gebruiken in het onderwijs. Onderzoeken en implementeren; waarbij docenten actief proberen om ICT in het onderwijs te integreren. Bevestiging en uitbreiding; waarbij docenten de resultaten van hun eigen beslissingen op het gebied van ICT-integratie evalueren en op basis daarvan verdere acties ondernemen.
 6. Uit de literatuur blijkt dat de integratie van technologische, didactische en vakinhoudelijke kennis een belangrijke voorwaarde is om toekomstige studenten voor te bereiden op ICT-gebruik in de klas. De vraag stelt zich dan ook in welke mate er aandacht wordt besteed aan het verwerven van TPCK competenties in de lerarenopleiding (onderzoeksvraag 1). Daarnaast wordt, aansluitend bij de inzichten van de schoolontwikkelingstheorie, onderzocht of op instellingsniveau de condities aanwezig zijn om TPCK te realiseren (onderzoeksvraag 2). Ondanks deze complexiteit is er in dit jonge onderzoeksgebied weinig aandacht voor het creëren van condities op instellingsniveau die TPCK-integratie mogelijk maken. Voorbeelden hiervan zijn “sterk leiderschap”, “het voorzien van de nodige ondersteuning” en “beleidsplanning” om te komen tot een gemeenschappelijke visie over TPCK die door de hele instelling gedragen wordt (zie Tondeur et al., 2010).
 7. We measured the socio-economic status of the students by means of the occupational prestige of the father and mother The highest of both is used as an indicator of the SES of the family (Cf. Forehand et al., 1987).