Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
(i)Pad naar de digitale wereld in de klas    een exploratieve studie         #tablets360
Kenmerken van tablets   (Looi et al., 2009; Oakley          et al., 2012)Mobiel (licht)Start meteenDraadlozec...
Mobiele technologie kan een belangrijke  rol spelen in de manier waarop  onderwijsleerprocessen verlopen (Liu &    ...
Weinig onderzoek naar gebruik van tablets in een gewone klassetting          Focus op hoger onderwijs > Onderzoe...
SCHOOL 1• POV• 4 leraren        SCHOOL 2• Nl, gesch, PR,   • VSKO          SCHOOL 3economie       ...
•  Kick-off sessie voor alle scholen•  Workshop over tablets en apps•  Leraren aan de slag met 16 tablets•  On-line on...
OnderzoeksdesignGebruik van tablets in de klas• Observaties van lessen• Documentanalyse van lesvoorbereidingen & reflecti...
ResultatenMotieven en inspriratie tijdens de lesvoorbereiding
ResultatenHet educatief gebruik van tablets onder de loep
Doel van gebruikHoe en waarvoor worden tablets gebruikt?Wat zijn de (educatief) doelen?InteractieWelke vormen van interact...
Opzoeken         Drill & practice      Zelfevaluatievan informatie       Creëren en          ...
“Om hun te leren zoeken naar juiste websites en deze te beoordelen,         dat was eigenlijk mijn hoofddoel”
Leerinhouden    verwerken“Mijn idee was om die leerling leste laten geven zodat hij de leraar       was”
“Een attitude die belangrijk is in hun job is opzoeken. Hij  moest gaan zoeken op zijn tablet hoe dat werkte”
Creëren en presenteren                     Toepassing van verhaalelementenPer drie lazen leerlingen ee...
Zelfevaluatie
Mobiele technologie?
ResultatenMogelijkheden en beperkingen
“Het start onmiddellijk op, daarmee heb je geen problemen met  zoals we nu hebben: dan heb je het probleem dat als je naa...
“Je moet veel meer op voorhand organiseren” (T, FG1)“De technische beperking bijvoorbeeld dat het hier alleen       ...
“Je hebt toegang tot het internet, je kan gemakkelijk dat erbij        betrekken in je lessen” (T, I3)“De biblioth...
“Leerlingen komen in de verleiding om op Facebook te gaan” (T, FG2)  “Als gans de campus hier met tablets werkt, dan wil ...
“Dan kunnen leerlingen het resultaat van de andere groepjes ook zien en horen, daarvoor is dat wel zeer interessant” (TI,...
“Technisch is dat niet altijd zo evident hè” (T, I2) “Is toch wel iets waar je goed uitleg over moet krijgen en eens dat j...
“Ze waren veel creatiever ... door die tablet vonden ze het wel leuk omeen goede locatie te kiezen en elementen toe te voe...
“ik vind dat je moeilijk kunt kiezen tussen educatieve apps en spelletjes” (T,                   I3)“Ik...
ResultatenPercepties van leerlingen
‘Ik vind lessen waarbij iPads gebruikt worden leuker in vergelijkingMotivatie         met lessen waarbij geen iPad...
ACTIEF   ‘Lessen met iPads verlopen actiever                             HO O    /  E ...
ResultatenDe integratie van tablets vanuit het schoolbeleid
Resultaten       ‘Here is the paradox: You need ownership for fundamental change,but you cannot get it on a large-...
Space       ‘Here is the paradox:   You need ownership for fundamentalchange, but you cannot get it on a large-sc...
Visie en ICT-beleidsplanning#Verschillende motieven             MMo
Visie en ICT-beleidsplanning                #Maar (nog) geen planmatige aanpak
Infrastructuur         #Specifieke eisen mbt de integratie van tablets
Ondersteuning#Nood aan ondersteuning             #Met extra belasting             @ICT-coördinat...
Tot slot: aanbevelingen van de deelnemende leraren
Hoe meer je kan uitwerken watde toegevoegde waarde is van de iPad hoe beter, want ik denk  dat je je gemakkelijk laat me...
Ken uw toestel!De voorbereiding met  die apps is  belangrijk. Het is logisch datals je les gaat geven dat je weet wat...
Je moet je les niet  niet afstemmenop de iPad, maar de iPad integreren in   je les. Anders focus je optechnologie en d...
Ik zou adviseren om  vroeg genoeg te  beginnen met de  voorbereiding en   zeker alles op  voorhand uit teproberen...
Zeker zorgen datje iemand hebt die  een keer kanbijspringen of een keer goede raad  kan geven.  Ook bij het voorbere...
Je moet thuis tijd   maken om te  experimenteren. Je mag je er zekerniet gemakkelijk van   af maken   Martine
Voor één keer kan je het altijd doen met minder goede Apps,  Het is eens iets  anders en het isaltijd leuk, maar als z...
Open staan. Open staan,  vertrouwen hebben enloslaten en mislukt het,  uw leerlingen geven u ook veel kansen om een k...
Voor diegenen die er heel sceptischtegenover staan zouik toch aanraden om  het eens te   proberen.  Ik denk dat je mo...
De leerlingen moeten de tablet mee naar huis kunnen nemen. Het gebruik moetvrij open zijn, dusniet dit mag en dat   m...
(i)Pad naar de digitale wereld in de klas          een exploratieve studie             Deze presenta...
iPad naar de digitale wereld in de klas: een 360° perspectief
iPad naar de digitale wereld in de klas: een 360° perspectief
iPad naar de digitale wereld in de klas: een 360° perspectief
iPad naar de digitale wereld in de klas: een 360° perspectief
iPad naar de digitale wereld in de klas: een 360° perspectief
iPad naar de digitale wereld in de klas: een 360° perspectief
iPad naar de digitale wereld in de klas: een 360° perspectief
iPad naar de digitale wereld in de klas: een 360° perspectief
iPad naar de digitale wereld in de klas: een 360° perspectief
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

iPad naar de digitale wereld in de klas: een 360° perspectief

1,721 views

Published on

Deze presentatie is onderdeel van een studievoormiddag waar de resultaten voorgesteld werden van het project “(i)Pad naar de digitale wereld in de klas”. De onderzoeksresultaten, goeie praktijkvoorbeelden, tips en praktische informatie over het gebruik van tablets, de impact op het schoolbeleid en de rol van tablets in de lerarenopleiding komen aan bod.

Het project is een initiatief van het Volwassenenonderwijs PCVO Het Perspectief, de Universiteit Gent en het ICT-atelier, in samenwerking met de secundaire scholen PHTI Gent, KTA Mobi Gent en Instituut O.L.V. Oudenaarde. Het project werd gerealiseerd met de financiële steun van de Provincie Oost-Vlaanderen.

 • Be the first to comment

iPad naar de digitale wereld in de klas: een 360° perspectief

 1. 1. (i)Pad naar de digitale wereld in de klas een exploratieve studie #tablets360
 2. 2. Kenmerken van tablets (Looi et al., 2009; Oakley et al., 2012)Mobiel (licht)Start meteenDraadlozeconnectieToegang totMultimedia enAppsNiet storend inde klas (klein)
 3. 3. Mobiele technologie kan een belangrijke rol spelen in de manier waarop onderwijsleerprocessen verlopen (Liu & Hwang, 2010)◗ Verhoogt motivatie van studenten (Enriquez, 2010; Li et al., 2009)◗ Ondersteunt gedifferentieerd leren (Roschelle et al., 2007)◗ Faciliteert rijke interacties en feedback (Enriquez, 2010; Roschelle et al., 2007)◗ Vergemakkelijkt leren in verschillende settings (Kearney et al., 2012)◗ Bevordert digitale geletterdheid (e.g. Oakley, Pegrum, Faulkner & Striepe, 2012)
 4. 4. Weinig onderzoek naar gebruik van tablets in een gewone klassetting Focus op hoger onderwijs > Onderzoeksdoelen: ◗ Potentieel van tablets in TSO en BSO verkennen ◗ Voor- en nadelen van tablets bestuderen ◗ Implementatievoorwaarden onderzoeken
 5. 5. SCHOOL 1• POV• 4 leraren SCHOOL 2• Nl, gesch, PR, • VSKO SCHOOL 3economie • 4 leraren • GO• 9 leerlingen (6e • Nl, gesch, • 3 lerarenjaars - PR) wiskunde, chemie • Frans, motor & • 9 leerlingen (4e fietstechniek jaar - TW) • 16/7 leerlingen (4e / 5e jaar - B)
 6. 6. • Kick-off sessie voor alle scholen• Workshop over tablets en apps• Leraren aan de slag met 16 tablets• On-line ondersteuning • E-mail (iPad expert) • Project blog• Evaluatiesessie per school (focus group)
 7. 7. OnderzoeksdesignGebruik van tablets in de klas• Observaties van lessen• Documentanalyse van lesvoorbereidingen & reflecties• Focusgroepgesprekken met leraren, ICT-coördinatoren en directie• Interviews met leraren en leerlingen• Vragenlijst bij leerlingenImplementatie van tablets op school • Interviews met schoolleiders • Interviews met ICT-coördinatoren
 8. 8. ResultatenMotieven en inspriratie tijdens de lesvoorbereiding
 9. 9. ResultatenHet educatief gebruik van tablets onder de loep
 10. 10. Doel van gebruikHoe en waarvoor worden tablets gebruikt?Wat zijn de (educatief) doelen?InteractieWelke vormen van interactie worden gefaciliteerd?Zijn tablets beter geschikt voor bepaalde vormen van interactie?LeeromgevingWaar vindt het leren plaats? (bijv. in de klas, thuis, op school…)Beïnvloedt het gebruik van tablets de keuzes van leerkrachten metbetrekking tot de samenstelling van de leeromgeving?
 11. 11. Opzoeken Drill & practice Zelfevaluatievan informatie Creëren en Leerinhouden presenteren verwerken
 12. 12. “Om hun te leren zoeken naar juiste websites en deze te beoordelen, dat was eigenlijk mijn hoofddoel”
 13. 13. Leerinhouden verwerken“Mijn idee was om die leerling leste laten geven zodat hij de leraar was”
 14. 14. “Een attitude die belangrijk is in hun job is opzoeken. Hij moest gaan zoeken op zijn tablet hoe dat werkte”
 15. 15. Creëren en presenteren Toepassing van verhaalelementenPer drie lazen leerlingen eenzelfde roman en maakten een creatieve en gestructureerde Popplet van de relevante verhaalelementen in hun boek
 16. 16. Zelfevaluatie
 17. 17. Mobiele technologie?
 18. 18. ResultatenMogelijkheden en beperkingen
 19. 19. “Het start onmiddellijk op, daarmee heb je geen problemen met zoals we nu hebben: dan heb je het probleem dat als je naar decomputerklas gaat dan kan het soms meer dan of zeker meer dan 10 minuten duren voordat u kunt starten met de les” (T, I2) “Je kan netter werken en sneller dingen gaan verschuiven” (T, I1)
 20. 20. “Je moet veel meer op voorhand organiseren” (T, FG1)“De technische beperking bijvoorbeeld dat het hier alleen in dit lokaal kan” (T, FG1)
 21. 21. “Je hebt toegang tot het internet, je kan gemakkelijk dat erbij betrekken in je lessen” (T, I3)“De bibliotheek ligt aan uw voeten. Je hebt daar toegang tot de wereld in uw klas” (T, I1)
 22. 22. “Leerlingen komen in de verleiding om op Facebook te gaan” (T, FG2) “Als gans de campus hier met tablets werkt, dan wil ik hier qua stralingsgevaar niet meer graag rondlopen. Qua gezondheid, daar weten we ook nog niet veel van” (T, I1)
 23. 23. “Dan kunnen leerlingen het resultaat van de andere groepjes ook zien en horen, daarvoor is dat wel zeer interessant” (TI, S3)“Ze krijgen heel snel feedback van wat ze gemaakt hebben: dit kan via de Apple TV verbinding” (T, R2)
 24. 24. “Technisch is dat niet altijd zo evident hè” (T, I2) “Is toch wel iets waar je goed uitleg over moet krijgen en eens dat jedaar zelf mee werkt ga je daar zelf ook wel mee bezig zijn hè, ja” (T, I1)
 25. 25. “Ze waren veel creatiever ... door die tablet vonden ze het wel leuk omeen goede locatie te kiezen en elementen toe te voegen en iets grappigs toe te voegen” (T, I1) “Ik heb echt het gevoel dat ze die leerstof, dat ze die meer van zich maken doordat ze daar effectief iets mee aan het doen zijn, dat zeactiever daar mee bezig zijn, je gaat verder dan louter kennis niveau” (T, I1)
 26. 26. “ik vind dat je moeilijk kunt kiezen tussen educatieve apps en spelletjes” (T, I3)“Ik vind dat heel moeilijk, in verband met mijn leerplan vond ik er eigenlijk heel weinig *apps+” (T, I2)“Ik heb wel zelf uitleg moeten geven want het is allemaal in andere talen, niet al mijn leerlingen zijn zo taalvaardig” (T, I3)
 27. 27. ResultatenPercepties van leerlingen
 28. 28. ‘Ik vind lessen waarbij iPads gebruikt worden leuker in vergelijkingMotivatie met lessen waarbij geen iPads gebruikt worden’. (n=24) HO O / E HE 0 4 2 11 7 ‘Ik zou daar altijd mee willen werken’ (ll3) ‘Ik vind dat wel tof eigenlijk, alé ja, dat je dat kan doen op school’ (ll9) ‘Ik vond het niet zo... want ja het was verleidelijk vond ik’ (ll12)Aandacht Vs.
 29. 29. ACTIEF ‘Lessen met iPads verlopen actiever HO O / E HE dan lessen zonder iPads.’ (n=24) 1 3 4 12 4 ‘Ik vind dat dat de leerlingen veel rapper een keer iets mogen opzoeken, op internet, ja, je wordt er steeds mee betrokken.’ (ll8) FEEDBACK Les ‘Presentaties merken’: zelfreflectie Lessen geschiedenis: vraag, antwoord, feedback Feedback op mindmapsSAMENVLOEIEN Theorieles ‘elektrische schakelingen’ Theorieles ‘size my bike’ Praktijklessen ‘motoren’ Door onmiddellijke start-up?
 30. 30. ResultatenDe integratie van tablets vanuit het schoolbeleid
 31. 31. Resultaten ‘Here is the paradox: You need ownership for fundamental change,but you cannot get it on a large-scale by relying on bottom-up strategies’ (Fullan, 2003, p. 32)
 32. 32. Space ‘Here is the paradox: You need ownership for fundamentalchange, but you cannot get it on a large-scale by relying on bottom-up strategies’ (Fullan, 2003, p. 32)
 33. 33. Visie en ICT-beleidsplanning#Verschillende motieven MMo
 34. 34. Visie en ICT-beleidsplanning #Maar (nog) geen planmatige aanpak
 35. 35. Infrastructuur #Specifieke eisen mbt de integratie van tablets
 36. 36. Ondersteuning#Nood aan ondersteuning #Met extra belasting @ICT-coördinatoren
 37. 37. Tot slot: aanbevelingen van de deelnemende leraren
 38. 38. Hoe meer je kan uitwerken watde toegevoegde waarde is van de iPad hoe beter, want ik denk dat je je gemakkelijk laat meeslepen en misschien is het niet altijd zo educatief. Ik denk ook dat je je relatieals docent anders moet zien en dat je flexibel moet zijn. Je moet voorbereid zijn dat ietsniet werkt of dat je iets niet weet en dat ze je moeten helpen, maar dat is ook leuk. Veerle
 39. 39. Ken uw toestel!De voorbereiding met die apps is belangrijk. Het is logisch datals je les gaat geven dat je weet wat je gaat geven. Frederik
 40. 40. Je moet je les niet niet afstemmenop de iPad, maar de iPad integreren in je les. Anders focus je optechnologie en danmist het zijn doel” Wim
 41. 41. Ik zou adviseren om vroeg genoeg te beginnen met de voorbereiding en zeker alles op voorhand uit teproberen om niet voorverrassingen te komen staan.Voor de rest zou ik zeker die Apple tv promoten Katrien
 42. 42. Zeker zorgen datje iemand hebt die een keer kanbijspringen of een keer goede raad kan geven. Ook bij het voorbereiden. Lieve
 43. 43. Je moet thuis tijd maken om te experimenteren. Je mag je er zekerniet gemakkelijk van af maken Martine
 44. 44. Voor één keer kan je het altijd doen met minder goede Apps, Het is eens iets anders en het isaltijd leuk, maar als ze hem constant gaan gebruiken zou je eerst moeten gaan kijken naar goede applicaties Bart
 45. 45. Open staan. Open staan, vertrouwen hebben enloslaten en mislukt het, uw leerlingen geven u ook veel kansen om een keer te mislukken, datmaakt in feiten niet uit hoor. De wijze waarop ucommuniceert, samenwerkt is belangrijker Veronique
 46. 46. Voor diegenen die er heel sceptischtegenover staan zouik toch aanraden om het eens te proberen. Ik denk dat je moet kijken op uw jaarplanning metwelke onderwerpen ueens kan verkennen. Sandra
 47. 47. De leerlingen moeten de tablet mee naar huis kunnen nemen. Het gebruik moetvrij open zijn, dusniet dit mag en dat mag niet Myriam
 48. 48. (i)Pad naar de digitale wereld in de klas een exploratieve studie Deze presentatie is beschikbaar via http://ipadproject.tumblr.com Praktijkvoorbeelden zijn toegevoegd aan KlasCement http://www.klascement.net/zoeken/apptipNatalie Pareja Roblin, Jo Tondeur, Cedric Goossens (Ugent), Anna Steeneken (Utwente) Griet Mathieu , Bram Bruggeman (PCVO Het Perspectief) Contact: Natalie.Parejaroblin@Ugent.be / Jo.Tondeur@Ugent.be

×