Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Development and validation of a model of ICT integration in primary education <ul><li>Doctorandus: Jo Tondeur </li></ul><...
Context <ul><li>ICT integratie in het lager onderwijs </li></ul><ul><ul><li>Complexe integratie (Ertmer, 2005; Niederhaus...
Leemtes Onderzoeksdoelen (4) <ul><li>Robuuste maat voor ICT-integratie in onderwijs  (bv. Matthews & Guarino, 2000) </li...
Theoretisch raamwerk <ul><li>Social Cognitive Theory (SCT)  </li></ul><ul><ul><li>Computerattitudes, attitudes over comp...
Conceptueel raamwerk (Gebaseerd op Veenstra, 1999) OD3 OD2 OD1 OD4 SOT SCT / TTT
Studie 1 (april-juni 2004) Sample 570 leraren uit 60 lagere scholen Per school minstens 1 leerkracht per leerjaar Instru...
Sekse, leeftijd, computerervaring, onderwijservaring, … ICT-profiel, computerattitudes, innovativiteit, ICT-training, … On...
= .16  Leeftijd Attitudes over computers  in onderwijs Ondersteunend ICT-gebruik  = .39 R²=.53 Algemene computer attitu...
Leeftijd Attitudes over computers  in onderwijs ICT-gebruik In de klas  = .39 R²=.21 Algemene computer attitudes T Techn...
Studie 2 (oktober-november 2004) Sample 58 schoolleiders 570 leerkrachten uit 60 lagere scholen (idem studie 1) Provincie...
Sekse, leeftijd, computerervaring, … ICT-profiel, computerattitudes, innovativiteit, ICT-training, … ICT-gebruik in de kla...
*Percepties leerkrachten + p < .05 ++ p < .01 +++ p < .001 ICT in de klas Schoolkenmerken ICT-plan* +++ ICT-onde...
“ Ondanks de inspanningen van de ICT-coördinator om een strategisch ICT-plan te ontwikkelen, blijken de leerkrachten ...
Studie 3 (maart – april 2005) Sample 442 leerkrachten 70 Vlaamse lagere scholen Instrumenten Survey bij leerkrachten Doe...
Opvattingen over ‘goed onderwijs’: traditionalisme en constructivisme Types ICT-gebruik
ICT-basisvaardigheden leren
ICT als oefentool
ICT als Informatietool
 
 
Studie 4 (april – juni 2006) Sample 527 leerkrachten 58 ICT-coördinatoren 68 lagere scholen Instrumenten Survey bij lee...
+ p < .05 ++ p < .01 +++ p < .001 Basis- vaardigheden Oefen- tool Informatie- tool Contextuele schoolkenmerken Aan...
Bijdrage van het onderzoek <ul><li>Multidimensionele benadering van het ICT-gebruik </li></ul><ul><ul><li>Beter inzicht in...
<ul><li>“ The presence of change knowledge </li></ul><ul><li>does not guarantee success, </li></ul><ul><li>but its absence...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Doctoraatspresentatie

885 views

Published on

Ontwikkeling en validering van een model voor ICT-integratie in het lager onderwijs

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Doctoraatspresentatie

 1. 1. Development and validation of a model of ICT integration in primary education <ul><li>Doctorandus: Jo Tondeur </li></ul><ul><li>Promotor: Prof. Dr. Martin Valcke </li></ul><ul><li>Copromotor: Prof. Dr. Johan van Braak </li></ul><ul><li>3 december 2007 </li></ul>
 2. 2. Context <ul><li>ICT integratie in het lager onderwijs </li></ul><ul><ul><li>Complexe integratie (Ertmer, 2005; Niederhauser & Stoddart, 2001) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Verschillende factoren </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Op verschillende aggreagatieniveaus </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Statuut van ICT in het Vlaamse onderwijs </li></ul></ul><ul><ul><ul><li> (Tondeur, Valcke & van Braak, 2007) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Stand van zaken </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Beperkte integratie in onderwijsleerprocessen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>(Cox, et.al, 2003; Murphy et. al., 2002, Waxman et al., 2002) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Grote verschillen tussen scholen en leerkrachten </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>(Goodison, 2002; Tang & Ang, 2002; Tondeur et al., 2007) </li></ul></ul></ul></ul>
 3. 3. Leemtes Onderzoeksdoelen (4) <ul><li>Robuuste maat voor ICT-integratie in onderwijs (bv. Matthews & Guarino, 2000) </li></ul><ul><li>(OD1) Wijze van ICT-integratie in de klas onderzoeken </li></ul><ul><li>Focus op technologie (bv. Bovée et al., 2007; van Braak, 2001) </li></ul><ul><li>(OD2) Breed spectrum leerkrachtkenmerken identificeren </li></ul><ul><li>Leerkracht staat centraal (bv. Albirini, 2004; Shapka & Ferrari, 2003) </li></ul><ul><li>(OD3) Exploreren van schoolkenmerken </li></ul><ul><li>Oplijsting van knelpunten en succesfactoren (bv. Muntaz, 2001) </li></ul><ul><li>(OD4) Samenhang van determinanten bestuderen </li></ul>
 4. 4. Theoretisch raamwerk <ul><li>Social Cognitive Theory (SCT) </li></ul><ul><ul><li>Computerattitudes, attitudes over computers in onderwijs, … (bv. Francis & Evans, 1995; Mitra, 2001; van Braak & Goeman, 2003) </li></ul></ul><ul><li>Teacher Thinking Theory (TTT) </li></ul><ul><ul><li>Constructivistische en traditionalistische opvattingen, … </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>(bv. Hermans, van Braak & van Keer, in press; Woolley, Benjamin, & Woolley, 2004) </li></ul></ul></ul><ul><li>Schoolontwikkelingstheorie (SOT) </li></ul><ul><ul><li>Leiderschap, ICT-beleid, ICT-ondersteuning, … </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>(bv. Ertmer, 2005; Niederhauser & Stoddart, 2001) </li></ul></ul></ul>
 5. 5. Conceptueel raamwerk (Gebaseerd op Veenstra, 1999) OD3 OD2 OD1 OD4 SOT SCT / TTT
 6. 6. Studie 1 (april-juni 2004) Sample 570 leraren uit 60 lagere scholen Per school minstens 1 leerkracht per leerjaar Instrumenten Survey bij leerkrachten Doel Onderzoeken op welke wijze ICT gebruik wordt in de klas en ter ondersteuning van het onderwijs (OD1) Invloed van leerkrachtkenmerken bestuderen (OD2) Samenhang van deze kenmerken in kaart brengen (OD4)
 7. 7. Sekse, leeftijd, computerervaring, onderwijservaring, … ICT-profiel, computerattitudes, innovativiteit, ICT-training, … Ondersteunend ICT-gebruik / ICT-gebruik in de klas ICT - gebruik Culturele leraarkenmerken leraarkenmerken schoolkenmerken - Structurele Culturele schoolkenmerken Contextuele
 8. 8. = .16  Leeftijd Attitudes over computers in onderwijs Ondersteunend ICT-gebruik  = .39 R²=.53 Algemene computer attitudes T Technologische innovativiteit Intensiteit van computergebruik Computer- ervaring in jaren Computer training Gender R²=.20 R²=.20 R²=.06 R²=.06 R²=.22 R²=.48  = .36  = .45  = .33  = - .24  = .21  = - .20  = - .15  = .18 r= .27  = .20  = .37  = .43  = .10  = .13  = .08  = .10  = .37
 9. 9. Leeftijd Attitudes over computers in onderwijs ICT-gebruik In de klas  = .39 R²=.21 Algemene computer attitudes T Technologische innovativiteit I Intensiteit van computergebruik Computer- ervaring in jaren Computer training Gender R²=.20 R²=.20 R²=.06 R²=.06 R²=.22 R²=.48  = .15  = .18  = .36  = .45  = .33  = - .24  = .21  = - .20  = - .15  = .18 r= .27  = .17  = .20  = .15  = .43  = .10  = .15  = .08  = .10
 10. 10. Studie 2 (oktober-november 2004) Sample 58 schoolleiders 570 leerkrachten uit 60 lagere scholen (idem studie 1) Provincie Oost-Vlaanderen Instrumenten Semi-gestructureerde interviews Doel Invloed van leerkrachtfactoren op ICT-gebruik in de klas bestuderen (OD2) Invloed van schoolfactoren op ICT-gebruik in de klas exploreren (OD3)
 11. 11. Sekse, leeftijd, computerervaring, … ICT-profiel, computerattitudes, innovativiteit, ICT-training, … ICT-gebruik in de klas Schoolgrootte, gender, leerling/pc-ratio, internettoegang, … ICT-plan, ICT-ondersteuning, evaluatiebeleid, samenwerking, … ICT - gebruik in de klas Culturele leraarkenmerken leraarkenmerken schoolkenmerken - Structurele Culturele schoolkenmerken Contextuele
 12. 12. *Percepties leerkrachten + p < .05 ++ p < .01 +++ p < .001 ICT in de klas Schoolkenmerken ICT-plan* +++ ICT-ondersteuning* +++ ICT-nascholing* ++ Leerling/PC-ratio +++ Leerkrachtkenmerken Computerattitudes ++ Innovativiteit + Intensiteit computergebruik ++
 13. 13. “ Ondanks de inspanningen van de ICT-coördinator om een strategisch ICT-plan te ontwikkelen, blijken de leerkrachten zelf niet op de hoogte van het bestaan van dit plan” [Schoolleider/School 17] “ Drie uur ICT-coördinatie per week is net genoeg om onze computers te herstellen; niet voor pedagogische ondersteuning ” [Schoolleider/School 4]
 14. 14. Studie 3 (maart – april 2005) Sample 442 leerkrachten 70 Vlaamse lagere scholen Instrumenten Survey bij leerkrachten Doel Fijnere maat voor ICT-gebruik ontwikkelen (OD1) Invloed opvattingen van leerkrachten over “goed onderwijs” op verschillende types ICT-gebruik bestuderen (OD2)
 15. 15. Opvattingen over ‘goed onderwijs’: traditionalisme en constructivisme Types ICT-gebruik
 16. 16. ICT-basisvaardigheden leren
 17. 17. ICT als oefentool
 18. 18. ICT als Informatietool
 19. 21. Studie 4 (april – juni 2006) Sample 527 leerkrachten 58 ICT-coördinatoren 68 lagere scholen Instrumenten Survey bij leerkrachten en ICT-coördinatoren Doel Ontwikkeling van een model met leerkracht- en schoolkenmerken voor de verklaring van verschillende types ICT-gebruik (Hoofddoel)
 20. 22. + p < .05 ++ p < .01 +++ p < .001 Basis- vaardigheden Oefen- tool Informatie- tool Contextuele schoolkenmerken Aantal computers +++ Aantal computers met internet +++ Aantal PC’s in de klas ++ +++ Aantal PC’s in de klas met internet +++ Culturele schoolkenmerken Innovativiteit ++ ++ ICT-beleid ++ +++ ICT-nascholingen ++ Structurele leerkrachtkenmerken Gender +++ Computerervaring ++ Culturele leerkrachtkenmerken Traditionalisme + + - Constructivisme + +++ Innovativiteit + ++
 21. 23. Bijdrage van het onderzoek <ul><li>Multidimensionele benadering van het ICT-gebruik </li></ul><ul><ul><li>Beter inzicht in determinanten van types ICT-gebruik </li></ul></ul><ul><li>ICT-integratie vereist niet alleen technische bagage </li></ul><ul><ul><li>Belang van opvattingen over goed onderwijs </li></ul></ul><ul><li>Schoolontwikkelingsperspectief </li></ul><ul><ul><li>Potentieel van een ICT-schoolbeleid </li></ul></ul><ul><li>Holistische kijk op ICT-integratie </li></ul><ul><ul><li>ICT-integratie is het resultaat van een complex </li></ul></ul><ul><ul><li>samenspel van beïnvloedende factoren </li></ul></ul>
 22. 24. <ul><li>“ The presence of change knowledge </li></ul><ul><li>does not guarantee success, </li></ul><ul><li>but its absence ensures failure ” </li></ul><ul><li>Fullan, Cutress, & Kilcher (2005) </li></ul>

×