#ord2013De integratie van tablets in TSO en BSO: Een exploratievecase studie naar de implicaties voor het schoolbeleid
Space‘Here is the paradox:You need ownership for fundamentalchange, but you cannot get it on a large-scale byrelying on bo...
Weinig studies naar de schoolcondities voor de integratie van tabletscf. El-Gayar, Moran, & Hawkes, 2011> Onderzoeksdoelen...
Onderzoeksdesign• Observaties van lessen• Documentanalyse vanlesvoorbereidingen & reflecties• Focusgroepgesprekken met ler...
School 1 School 2 School 3Aantal leerlingen 414 720 500Aantal leraren 75 120 100Ervaring directie 3 jaar 1 jaar 8 jaarRol ...
• Kick-off sessie voor alle scholen• Workshop over tablets en Apps• Leraren aan de slag met 16 tablets• On-line ondersteun...
ResultatenDe integratie van tablets vanuit het schoolbeleid
MMoMotieven integratie tablets#katalytische rationaliteit
Motieven integratie tablets#Sociaal-culturele rationaliteit@specifieke doelgroep TSO/BSO
Motieven integratie tablets#Economische rationaliteit@digitale ongelijkheid
Motieven integratie tablets#Educatieve rationaliteit?@Amper educatieve motieven voor de integratievan tablets voor onderwijs
VOORDELEN
Technische voordelen“(…) op vijf minutenkan je je les beginnen”(ICT S1)“Je ziet dat ze (leraren)daar wel interesse inhebbe...
Educatieve voordelen“Ik denk dat het enormenthousiast kan maken,leerlingen die je op anderemanieren niet meer kuntmotivere...
UITDAGINGEN
“Tijdens het project werdeen iPad gestolen.Gelukkig hebben we diekunnen traceren.Bovendien zijn ze stuk als jeze laat vall...
Toegang“Ik zie daar welmogelijkheden hoor maar,ik vraag mij af wat dieinvestering waard zal zijn”(ICT/S3)“Zeker naar onzel...
Ondersteuning“Heb toch een halve dagmet de leraressamengezeten om Apps tebekijken die ze kunnengebruiken” (ICT2/S2)
#(nog) geen planmatige aanpakNaar een planmatige aanpak?“Er moet echt grondig aan gewerktworden en er zijn al eerste stapp...
Discussie• Motieven voor integratie van tablets vanuitkatalytische rationaliteit (Hawkridg, 1990) en digitaleongelijkheid....
Uitdagingen op schoolniveauPrivacyStabiel netwerkGeschikte AppsBeveiligingOpladen tabletsTPACKICT-coördinatoren en leraren...
Resultaten‘Here is the paradox:You need ownership for fundamental change,but you cannot get it on a large-scale by relying...
De integratie van tablet pc’s in technisch en beroepsonderwijs. Een exploratieve case studie naar de implicaties voor het ...
De integratie van tablet pc’s in technisch en beroepsonderwijs. Een exploratieve case studie naar de implicaties voor het ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

De integratie van tablet pc’s in technisch en beroepsonderwijs. Een exploratieve case studie naar de implicaties voor het schoolbeleid

702 views

Published on

Het voorliggend onderzoek sluit aan bij een implementatieproject met als doel het gebruik van tablet pc’s te introduceren in technisch en beroeps secundair onderwijs om vervolgens het potentieel van deze nieuwe technologie te verkennen als didactische tool in onderwijsleerprocessen. Het voorzien van tablet pc’s is een noodzakelijke, maar geen voldoende voorwaarde om geïntegreerd gebruik van tablet pc’s in de klas te garanderen. Het uitgangspunt van deze studie is dat het vraagstuk naar de betekenis van tablet pc’s voor het inrichten van onderwijsleerprocessen een uitdaging is voor de hele school. Door te vertrekken vanuit een schoolontwikkelingsperspectief (cf. Hulpia & Valcke, 2004) komen - in vergelijking met de andere symposiumbijdragen - nieuwe actoren in de kijker, met name de schoolleiders en ICT-coördinatoren. Onderzoek naar ICT-integratie laat zien dat zij de meest waarschijnlijke personen zijn in een positie om organisatorische condities te scheppen (Tondeur et al., 2010), zoals bijvoorbeeld het ontwikkelen van een ICT-beleidsplan, het voorzien van de gepaste ondersteuning en monitorprocedures voor verandering (zie ook Vanderlinde et al., 2012). Ook voor de integratie van tablet pc’ lijken condities op schoolniveau van belang (zie bijvoorbeeld Li, 2010). Deze auteur geeft aan dat mobiele technologie specifieke eisen stelt aan het schoolniveau. Hierover is echter weinig geweten. Het voorliggend onderzoek wil dan ook de betrokkenheid en percepties van leraren, schoolleiders en ICT-coördinatoren ten aanzien van de condities voor de integratie van tablet pc’s in kaart brengen. Meer specifiek bestuderen we met deze studie het belang van de volgende condities: 1) visieontwikkeling, 2) leiderschap, 3) samenwerking en ondersteuning, 4) deskundigheidsbevordering, 5) infrastructuur, 6) content. Deze condities zijn geselecteerd op basis van de (ICT) literatuur over schoolontwikkeling (Kennisnet, 2007; Tondeur et al, 2010; Vanderlinde et al, 2010). Met het oog op dit onderzoeksdoel werd een exploratieve case studie opgezet in drie secundaire scholen voor technisch en beroepsonderwijs in de provincie Oost-Vlaanderen. In iedere school werden de schoolleiders en ICT-coördinatoren van geïnterviewd en vond een focusgroepsgesprek plaats met leraren, schoolleiders en ICT-coördinatoren. De resultaten tonen aan dat de scholen met een aantal specifieke uitdagingen werden geconfronteerd zoals het bewerkstelligen van een stabiel draadloos netwerk, de beveiliging en bescherming van de tablet pc’s, regelingen treffen met betrekking tot privacy, de aankoop van apps, het opladen van de toestellen, etc. Naast deze thema’s die betrekking hebben op hardware en content suggereren de resultaten dat leiderschap, samenwerking en ondersteuning, professionalisering van leraren cruciale elementen in het realiseren van een doordachte integratie tablet pc’s. De discussie focust op de mogelijkheden van het ICT-schoolbeleid meer te benutten.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
702
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

De integratie van tablet pc’s in technisch en beroepsonderwijs. Een exploratieve case studie naar de implicaties voor het schoolbeleid

 1. 1. #ord2013De integratie van tablets in TSO en BSO: Een exploratievecase studie naar de implicaties voor het schoolbeleid
 2. 2. Space‘Here is the paradox:You need ownership for fundamentalchange, but you cannot get it on a large-scale byrelying on bottom-up strategies’(Fullan, 2003, p. 32)
 3. 3. Weinig studies naar de schoolcondities voor de integratie van tabletscf. El-Gayar, Moran, & Hawkes, 2011> Onderzoeksdoelen:◗ De betrokkenheid en percepties van schoolleiders en ICT-coördinatoren tav tablets in onderwijs in kaart brengen◗ Nagaan welke factoren op schoolniveau van belang zijnvoor de integratie van tablets in onderwijs
 4. 4. Onderzoeksdesign• Observaties van lessen• Documentanalyse vanlesvoorbereidingen & reflecties• Focusgroepgesprekken met leraren,ICT-coördinatoren en schoolleiders• Interviews met leraren en leerlingen• Vragenlijst bij leerlingen• Interviews met schoolleiders• Interviews met ICT-coördinatorenCase studie in 3 TSO/BSO scholen
 5. 5. School 1 School 2 School 3Aantal leerlingen 414 720 500Aantal leraren 75 120 100Ervaring directie 3 jaar 1 jaar 8 jaarRol bevraagde ICT-coördinatorNetwerkbeheerder DidactischeintegratieTechnischeondersteuningUren/week Full-time 2 leraren(elk 2 uren)Full-timeRol tijdens hetprojectTechnischeondersteuningTechnische endidactischeondersteuningTechnischeondersteuning
 6. 6. • Kick-off sessie voor alle scholen• Workshop over tablets en Apps• Leraren aan de slag met 16 tablets• On-line ondersteuning• E-mail (iPad expert)• Project blog• Evaluatiesessie per school (focus groep)
 7. 7. ResultatenDe integratie van tablets vanuit het schoolbeleid
 8. 8. MMoMotieven integratie tablets#katalytische rationaliteit
 9. 9. Motieven integratie tablets#Sociaal-culturele rationaliteit@specifieke doelgroep TSO/BSO
 10. 10. Motieven integratie tablets#Economische rationaliteit@digitale ongelijkheid
 11. 11. Motieven integratie tablets#Educatieve rationaliteit?@Amper educatieve motieven voor de integratievan tablets voor onderwijs
 12. 12. VOORDELEN
 13. 13. Technische voordelen“(…) op vijf minutenkan je je les beginnen”(ICT S1)“Je ziet dat ze (leraren)daar wel interesse inhebben ook omdat hetwellicht een kleinecomputer is die jeoveral mee kan nemen,waar dat ze heel sneldingen kunnen gaanopzoeken” (ICT/S2)
 14. 14. Educatieve voordelen“Ik denk dat het enormenthousiast kan maken,leerlingen die je op anderemanieren niet meer kuntmotiveren, dat die er welbij betrokken raken hé endat die wel enthousiastaan de slag gaan”(SL2/S2)“Het hoofddoel voor mij isdat die iPad kan ingezetworden als afwisselingmet andere zaken.”(SL1/S1)
 15. 15. UITDAGINGEN
 16. 16. “Tijdens het project werdeen iPad gestolen.Gelukkig hebben we diekunnen traceren.Bovendien zijn ze stuk als jeze laat vallen!” (SL/S3)"Ik heb wel denetwerkbeveiliging naarbeneden moeten halen (...)En al het internetverkeerwordt gelogd, want in hetverleden zijn er al die filmsdownloaden, of wapensverkopen op het internet endan staat de politie voor dedeur (ICT/S3)Veiligheid
 17. 17. Toegang“Ik zie daar welmogelijkheden hoor maar,ik vraag mij af wat dieinvestering waard zal zijn”(ICT/S3)“Zeker naar onzeleerlingen toe, wij zoudendat nooit kunnen eisen ofopleggen dat ze danmoeten aankopen”(SL/S3)“… en dan die Apps dat istoch wel een zekerelimitering of het wasbetalend” (SL/S2)
 18. 18. Ondersteuning“Heb toch een halve dagmet de leraressamengezeten om Apps tebekijken die ze kunnengebruiken” (ICT2/S2)
 19. 19. #(nog) geen planmatige aanpakNaar een planmatige aanpak?“Er moet echt grondig aan gewerktworden en er zijn al eerste stappen gezet:in elke vakwerkgroep is een ICT-verantwoordelijke aangeduid die moetverslag geven rond ‘wat doe je in uw vak?Wat gebruik je? Wat wil je gebruiken? Hebje voldoende materiaal?... ’.” (ICT/S2)(…) Bedoeling is dat we een strategisch beleidsplan gaan uitschrijven (SL/S2)
 20. 20. Discussie• Motieven voor integratie van tablets vanuitkatalytische rationaliteit (Hawkridg, 1990) en digitaleongelijkheid.• (Nog) geen motieven vanuit educatieve rationaliteit• (Nog) geen planmatige aanpak op schoolniveau Belangrijk om eerst het potentieel/beperkingen vantablets uit te testen, te exploreren, risico’s te nemen(cf. Li, 2010)
 21. 21. Uitdagingen op schoolniveauPrivacyStabiel netwerkGeschikte AppsBeveiligingOpladen tabletsTPACKICT-coördinatoren en leraren waren bereidom (tijdelijk) een extra inspanning te leverenLeiderschap? (cf. Tondeur et al., 2009)Samenwerking en ondersteuning? (cf. Devolder et al., 2011)Visieontwikkeling? (cf. Vanderlinde et al., 2011)
 22. 22. Resultaten‘Here is the paradox:You need ownership for fundamental change,but you cannot get it on a large-scale by relying onbottom-up strategies’(Fullan, 2003, p. 32)

×