Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Znaczenie rekomendacji instytucji

92 views

Published on

W dobie nadmiaru informacji oraz kryzysu autorytetów, opinia zwykłych konsumentów, rodziny i znajomych jest najchętniej wykorzystywanym i najbardziej wiarygodnym źródłem informacji, zaraz po własnym doświadczeniu. Nie oznacza to wcale, że źródła formalne, takie jak rekomendacje instytutów naukowo-badawczych nie są brane pod uwagę przy wyborze produktów, a wręcz wprost przeciwnie. Wpływ rekomendacji instytucji dokonuje się jednak na dalszym etapie procesu podejmowania decyzji o zakupie, a mianowicie na etapie porównywania produktów konkurencyjnych.

Published in: Health & Medicine
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

×