Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Innovasjon og strategi

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Innovasjon og strategi

 1. 1. Effektivitet er ikke strategi* <ul><li>Vi har en rekke teknikker for å drive mer effektivt. Benchmarking, outsourcing, partnerskap, reorganisering, kostnadskutt. </li></ul><ul><li>Fokus på sparing gjør det vanskeligere å ha fokus på varige konkurransefortrinn . </li></ul><ul><li>Utfordringen er ikke å spare. Utfordringen er å omsette gevinsten i vedvarende lønnsomhet . </li></ul>* Kilde: Harvard Business Review, Michael E. Porter, What is Strategy?
 2. 2. Vi kan bli mer effektive <ul><ul><li>Eliminere bortkastet arbeid </li></ul></ul><ul><ul><li>Bruke mer avansert teknologi </li></ul></ul><ul><ul><li>Motivere de ansatte bedre </li></ul></ul><ul><ul><li>Bedre ledelse av utviklingsprosjekter </li></ul></ul><ul><li>Men dette er ikke strategi, det er effektivitet </li></ul>
 3. 3. Strategisk å gjøre ting annerledes <ul><li>Strategisk posisjonering betyr å gjøre andre ting eller gjøre ting annerledes enn konkurrentene. </li></ul><ul><li>Posisjonene er ofte ikke åpenbare og krever kreativitet og innsikt å finne </li></ul><ul><li>Nye aktører uten lang historie i bransjen, har en konkurransefordel. Nykommere kan være mer fleksible og radikale, og har ingen eksisterende aktiviteter å forsvare. </li></ul>
 4. 4. Definisjoner av innovasjon* <ul><li>Innovatører gir kundene sine produkter, tjenester og prosesser som radikalt former kundenes oppfatninger og behov og skaper nye og varige markeder . </li></ul><ul><li>Unnfangelse av innovasjoner krever nytenkning , kreativitet , fantasi og innsikt . Kollektiv smarthet. </li></ul><ul><li>Utvikling av dem krever forståelse , oppfinnsomhet og smidighet . </li></ul><ul><li>Implementering av dem krever samarbeid på tvers av bedriften. </li></ul>* Kilde: Ivey Business Journal, Robert Angel, Putting an innovation culture into practice
 5. 5. Innovasjon gir mer vekst enn sparing Produktivitet skaper nesten aldri et varig konkurransefortrinn. Å ikke være best på innovasjon, skaper derfor høy risiko i virksomheten. Varig ledelse
 6. 6. Innovasjonskultur <ul><li>En forutsetning for innovasjon er å etablere en innovasjonskultur </li></ul><ul><li>Det er lett å skylde på dårlig programvare eller dårlig prosjektledelse </li></ul><ul><li>Det er vanskelig å se at det handler om manglende brukerfokus og manglende helhetsforståelse i bedriften </li></ul>
 7. 7. Innovasjonens &quot;how to do it“ <ul><li>Begrense motstand (mot innovasjon) fra ansatte ved å dele kunnskap og beslutninger </li></ul><ul><li>Dyrke bred tankegang og ikke interne behov som en driver </li></ul><ul><li>Skape et miljø for kreativitet som er intellektuelt tilfredsstillende – identifisere hvem som passer og hvem som ikke passer </li></ul><ul><li>Sette opp målbare mål for leveranser, kvalitet, aktiviteter og kontinuerlig utvikling. </li></ul><ul><li>Målet er å fjerne motstand mot stadige kulturendringer og skape en organisasjon som lar seg lede til innovasjon. Innovativ adferd fortsetter ikke evig. Strategien må stadig forbedres ved å bryte grenser og dytte målene fremover. </li></ul>
 8. 8. Vanlige problemer i mediehus <ul><li>Ideer utvikles ikke kommersielt </li></ul><ul><li>Konkurrentene raser fra, sliter med å få på plass fjorårets grunnfunksjonalitet </li></ul><ul><li>Lite samarbeid mellom redaksjon, forretningsutvikling, annonse, utvikling og it. </li></ul><ul><li>Ingen plan for idéutvikling. </li></ul><ul><li>Uklare bestillinge gjør at man lager noe annet enn det som trengs, og at utviklere passiviseres til ordremottakere </li></ul><ul><li>Feil teknologivalg fanges ikke opp før det er for sent. </li></ul><ul><li>Prioriterte oppgaver forblir uløst. </li></ul><ul><li>De mest innovative mister motivasjon, de minst innovative blir ikke løftet frem. </li></ul>
 9. 9. Holistisk utvikling vs bestillerkultur <ul><li>Joseph Selbie har forsket på webutvikling. Her er hans konklusjon: </li></ul><ul><li>We did not find any correlation with user satisfaction and those teams with the most specialized team members, one way or the other. </li></ul><ul><li>What we did consistently observe among teams that had high user satisfaction scores, was: Those teams that achieved the highest degree of shared, holistic understanding consistently designed the best web applications . </li></ul><ul><li>The more each team member understood the business goals, the user needs, and the capabilities and limitations of the IT environment—a holistic view—the more successful the project. </li></ul><ul><li>In contrast, the more each team member was “siloed” into knowing just their piece of the whole, the less successful the project.  </li></ul><ul><li>All of the members of the best teams could tell us, with relative ease, the top five business goals of their application, the top five user types the application was to serve, and the top five platform capabilities and limitations they had to work within. And, when questioned more deeply, each team member revealed an appreciation and understanding of the challenges and goals of their teammates almost as well as their own. </li></ul>* Kilde: Bringing Holistic Awareness to Your Design, Joseph Selbie

×