Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Týdenní přehled J&T Banky (20. - 24. červen 2011)

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Týdenní přehled J&T Banky (20. - 24. červen 2011)

 1. 1. TÝDENNÍ PŘEHLED 20. - 24. červen 2011 Zavírací Týden 3 měsíce Začátek roku Rok Roční Roční hodnota (%) (%) (%) (%) min maxPX 1,205 -0.9 -1.2 -1.6 6.6 1,100 1,276CZK/EUR 24.41 -1.3 0.0 3.0 5.5 23.99 25.77CZK/USD 17.21 -2.1 -0.1 10.0 21.0 16.27 21.15PRIBOR 6M 1.51% -3bb -5bb -5bb 4bb 1.47% 1.58%10letý SD 3.75/20 3.76% 5bb -22bb -14bb -42bb 3.23% 4.18% Pražská burza Zavírací cena Týden (%)AAA Auto 24.3 -3.9 CZK m PX IndexCME 335 2.0 4,000 1,300CEZ 876 -1.2ECM 30 1.5Erste 809 -2.2 3,000 1,250Fortuna 119 0.8KB 3,990 -2.2KITD 204 -2.2NWR 242 -5.1 2,000 1,200Orco 200 0.0Pegas 465 -0.8PMCR 9,700 1.6 1,000 1,150TEF 435 2.8Unipetrol 174 2.1VIG 907 -0.3 0 1,100 Akcie Dluhopisy 27/05 3/06 10/06 17/06 24/06mil. CZK 6,804 18,167mil. EUR 280.1 747.9Zdroj: Bloomberg BCCP, ATLANTIK FTTITULKY VÝHLED NA TENTO TÝDENČEZ Aktuální týden bude ve znamení schvalování úsporných opatření v řeckém parlamentu (první výsledky by měly- Prodlouţení odstávky Temelína přijít ve středu a ve čtvrtek). Právě schválením daných- Emise dluhopisů opatření je podmíněna další pomoc ze strany eurozóny a- Vyšetřování ze strany Evropské komise MMF. Eskalace situace kolem řeckého dluhu nadáleNWR vyvolává zvýšenou rizikovou averzi, coţ je patrné i na zvýšeném rozpětí cen dluhopisů jednotlivých zemí EU vůči- Společnost zařazena do indexu FTSE250 německým dluhopisům. Daná situace bude přinášet na trhyFortuna zvýšenou volatilitu s tlakem na ceny aktiv. Ještě- Zdanění hazardu od ledna 2012 připomínáme, ţe konec měsíce přinese i plánovanéCME ukončení amerického kvantitativního uvolňování (QE2).- Definitivní rozhodnutí o reklamě na ČT v půli V případě domácích zpráv by měl aktuální týden být spíšečervence slabšího rázu. Sledovat budeme úspěšnost IPO polské- Refinancování konvertibilních dluhopisů JSW, coţ by se mohlo odrazit v domácí uhelné- Vysoký objem pátečního obchodování společnosti NWR. Uzavření tohoto IPO 28. červnaErste Group (institucionální investoři) by mohlo uvolnit tlak ze strany polských fondů a případně nealokované prostředky by se- Výsledky zátěţových testů mohly opětovně rozprostřít mezi více aktiv. Navíc cenaAAA Auto tohoto IPO a všeobecně úspěšnost by mohla indikovat- Akvizice společnosti Hofre Two zájem investorů o uhelné společnosti v regionu CEE.ECM Z makroekonomických událostí očekáváme zájem investorů-Společnost plánuje nabídnout výměnu dluhu za o úterní americkou spotřebitelskou důvěru (oček 61akcie z 60,8 bodu) a páteční index nákupních manaţerůPegas Nonwovens průmyslu (ISM manufacturing), kde se očekává pokles na 51,5 z 53,5 bodu.-Akcionář sníţil svůj podílEkonomika- ČNB:úrokové sazby beze změny
 2. 2. AKCIOVÝ TRH – PRAŢSKÁ BURZAZPRÁVY Z TRHUPrvní letní týden se nesl ve znamení jednání o řešení řecké otázky a komentáře šéfa FEDu o stavu a výhledu americkéekonomiky. Obě události znamenaly zvýšenou volatilitu na trzích s prvotně prodejním směrem. Index PX zakončil týden naúrovni 1205 bodů, coţ představovalo pokles o 0,9 % t/t. Investoři se zaměřili na pokračování řecké otázky, kde došlok vyslovení důvěry víceméně přeorganizovanému řeckému kabinetu (úterý). Dále došlo k dohodě mezi řeckýmipředstaviteli, eurozónou a MMF na další pomoci státu. Podmínkou je odhlasování úsporných opatření v zemi, kterábudou probíhat jiţ tento týden. Ve středu pak následoval komentář šéfa FEDu B. Bernankeho ohledně stavu a výhledu naamerickou ekonomiku, který byl pro trhy negativním impulzem po sníţení výhledu růstu HDP USA na rok 2011 i 2012.Nejvíce rostoucí akcií týdne byla Telefónica CR (+2,8 %, 435,3 Kč). V případě Telefóniky je vidět současnou náladuinvestorů a jejich přechod do defenzivních akcií, kterou Telefónika se svým 9,5% hrubým dividendovým výnosem(obchodováno do 2. září při standardním T+3 vypořádání) bezpochyby je. Naopak nejvíce klesajícím titulem bylo NWR (-5,1 %, 242 Kč). U titulu je patrný tlak ze zahraničí spojený s IPO polské JSW, klesající cenou uhlí a lehkou deziluzí nadzačleněním do indexů FTSE (niţší váha neţ byl předpoklad), respektive dodatečnou nabídkou hlavního akcionáře BXR. Zavírací Týden 3 měsíce Začátek Rok Roční Roční Index cena (%) (%) roku (%) (%) min max PX (Česká republika) 1,205 -0.9 -1.2 -1.6 6.6 1,100 1,276 ATX (Rakousko) 2,638 -2.5 -6.6 -9.2 12.2 2,224 3,001 WIG 20 (Polsko) 2,802 -2.7 1.2 1.6 19.8 2,271 2,933 BUX (Maďarsko) 22,379 -1.4 -0.7 5.1 7.4 20,221 24,451 Euro Stoxx50 (Eurozóna) 2,716 -2.0 -4.9 -3.2 3.3 2,508 3,068 Dow Jones (USA) 11,935 -0.6 -0.7 3.2 17.7 9,686 12,811 S&P500 (USA) 1,268 -0.2 -2.0 0.8 17.8 1,023 1,364 Nasdaq (USA) 2,653 1.4 -1.2 -0.4 19.3 2,092 2,874ZPRÁVY ZE SPOLEČNOSTÍČEZČEZ začal s výměnou paliva ve druhém bloku jaderné elektrárny Temelín. Technické problémy by měly plánovanouodstávku prodlouţit o čtyři týdny. Plánovaná odstávka měla trvat od 6. května do 23. června a jiţ na konci květla bylyindikace o prodlouţení o minimálně jeden týden. Vzhledem k tomu, ţe elektřina z jaderných zdrojů je nejlevnější a ČEZ jibude muset nahradit produkcí z jiných draţších zdrojů hodnotíme zprávu negativně.Podle tiskové zprávy obrţel ČEZ prostředky z privátní emise dluhopisů v nominální výši 100 mil. EUR a splatností 10 let.ČEZ plánuje vydat letos dluhopisy zhruba ve stejném objemu jako loni, 1,5 mld. EUR (cca 36 mld. Kč). Zprávupovaţujeme za neutrální.Evropská komise by měla začít vyšetřovat ČEZ. Správní řízení by mělo začít na začátku léta. Hlavním důvodem bymělo být vytváření překáţek vstupu konkurenci na trh s elektřinou. Shromaţdování důkazů v celém případu začalo jiţ napodzim 2009. Zpráva byl zveřejněna během pátečního obchodování a povaţujeme ji za neutrální.Erste GroupRakouská centrální banka zveřejnila výsledky pravidelných pololetních zátěţových testů svého bankovního sektoru.Kapitalizace (core Tier 1) 6 největších rakouských bank (Bank Austria, Erste Bank, Raiffeisen Bank Int., Volksbank,BAWAG a Hypo Alpe-Adria) by v případě negativního scénáře poklesla na 7,4 % (z 8,5 % na konci roku 2010). Tatoúroveň je stále výrazně výše neţ minimum stanovené v rámci evropských stress testů. Výsledky pro jednotlivé bankyzveřejněny nebyly. Centrální banka dále uvedla, ţe případná restrukturalizace řeckého dluhu nebude mít na bankyvýraznější přímý dopad. Zveřejněné informace nejsou pro trh překvapením, nicméně můţou přispět k uklidněníinvestorů před červencovými stress testy evropských bank.NWRNWR byla zařazena do Indexu FTSE250 s váhou 0,41 % na 97. místě, oznámila včera FTSE. Pro umístění a váhuv indexu je ropzhodující trţní kapitalizace a faktor free floatu. Podle našich původních odhadů měla být NWR asi nakolem 15 místa s váhou kolem 1 %.CMESpolečnost Central European Media Enterprises (CME) v pátek oznámila výměnu konvertibilních (vyměnitelných)dluhopisů v hodnotě 52,3 mil. USD se splatností 2013 a úrokovou sazbou 3,5 % za konvertibilní dluhopisy splatné v r.
 3. 3. AKCIOVÝ TRH – PRAŢSKÁ BURZA2015 s úrokovou sazbou 5 %. CME měla původně 475 mil. USD dluhopisů 2013 a v únoru tohoto roku jiţ provedlavýměnu za 206 mil. USD a za stejných podmínek jako nyní. Současná transakce je tedy pouze pokračováním výměnyzapočaté na začátku tohoto roku. Jejich refinancováním se sice zvyšují úrokové náklady (ze 3,5 % na 5 %), avšakvzhledem k očekávanému růstu úrokových sazeb by budoucí refinancování mohlo být pro společnost draţší variantou.Zprávu hodnotíme neutrálně.Poslanecká sněmovna by měla definitivně rozhodnout o skončení reklamy na programech ČT1 a ČT 24 v poloviněčervence. Připomínáme, ţe návrh na ukončení reklamy na těchto dvou kanálech zatím ve Sněmovně prošel do třetíhočtení. Pokud by byl návrh přijat, očekáváme, ţe by se příjmy CME z reklamy mohly na českém trhu zvýšit cca 10 mil.USD, současně by se však CME zavázala odvádět 2 % z celkových televizních reklamních příjmů v ČR do fondu napodporu kinematografie. Tento příspěvek odhadujeme na cca 5 mil. USD. Čistým efektem by tak mohlo zvýšení výnosůa zisku o cca 5 mil. USD. Letošní zisk před odpisy EBITDA celé CME odhadujeme na 161 mil. USD, a došlo by tak kezvýšení tohoto čísla cca o 3 %. Přijetí zákona bychom tak povaţovali za mírně pozitivní zprávu. V současném modelus přijetím zákona zatím nepočítáme.V pátečním obchodování na burze NASDAQ se zobchodovalo 4,37 mil. akcií CME, coţ je téměř čtrnáctkrát více, neţbyl průměrný zobchodovaný denní objem za poslední rok (320 tis. kusů). Domníváme se, ţe vysoký objem spolus technikou zobchodování můţe naznačovat změnu ve vlastnické struktuře společnosti, kdy došlo přes burzuk výměně významných vlastnických podílů. V souvislosti s uskutečněným objemem se domníváme, ţe by se na trhumohly objevit spekulace o změně vlastnických podílů a spolu s tím i výraznější pohyby ceny akcie. Informace o změně vevlastnických podílech jsou obvykle zveřejňovány několik dní po uskutečnění transakce.FortunaVládní koalice se dohodla na zdanění hazardu od ledna příštího roku a nikoliv o rok později, jak minulý týden prohlásilministr financí Miroslav Kalousek. Zavedení daně pro loterijní společnosti jsme očekávali jiţ od příštího roku, takţe pronás byl překvapující spíše výrok ministra financí o odkladu neţ dohoda. Otázkou zůstává, zda společně se zavedenímdaně dojde ještě k úpravě výše odvodů na veřejně prospěšné účely, které nový loterijní zákon sjednocuje na úrovni 20 %z hrubých výher (přijaté sázky mínus vyplacené výhry). Pokud by zde k ţádným úpravám nedošlo, dopad zdanění načistý zisk Fortuny by byl přibliţně ve výši 1,1 mil. EUR (přibliţně 6 % očekávaného čistého zisku pro rok 2012).PegasPegas Nonwovens oznámil, ţe akcionář AEGON Hungary Fund Management sníţil svůj podíl ke dni 7. června 2011 na0,73 % z původních 5,08 %.AAA AutoSpolečnost AAA Auto oznámila, ţe nabyla podíl 60 % ve společnosti Hofre Two za účelem rozšíření obchodníhoportfolia. Ţádné další informace společnost neuvedla.ECMDeveloper ECM, který je od května v úpadku, plánuje nabídnout věřitelům 55 % akcií a prodat 8 ze 13 projektů azbytek dokončit. Podmínkou dokončení je získání kapitálu. Podle HN však trvá PPF (jeden z věřitelů) na konkurzu.
 4. 4. AKCIOVÝ TRH – PRAŢSKÁ BURZATRH V ČÍSLECH Objem trhu (mil. Kč) Změna (%) (mil. EUR) Změna (%) (mil. USD) Změna (%) 6,803.7 -11.3 280.1 -11.0 400.8 -9.0Poznámka: Procentní změna oproti 6měsíčnímu průměru týdenního objemu. Zavírací Týden 3 měsíce Rok Roční historie Týdenní objem cena (%) (%) rel. (%)* (%) rel. (%)* min max mil. Kč rel. (%) AAA Auto 24.3 -3.9 -2.2 -1.0 38.5 29.9 17 28 5 11 CME 335 2.0 -6.4 -5.3 -26.6 -31.1 311 469 72 -57 CEZ 875.5 -1.2 3.9 5.1 1.1 -5.2 736 967 3,020 -7 ECM 30 1.5 -64.4 -64.0 -82.2 -83.3 25 195 0 -91 Erste 809 -2.2 -4.9 -3.8 13.9 6.8 657 965 914 6 Fortuna 119 0.8 15.2 16.5 n.a. n.a. 84 149 32 -96 KB 3,990 -2.2 -4.5 -3.4 13.2 6.1 3,275 4,600 1,153 -35 KITD 204 -2.2 1.2 2.4 -2.9 -8.9 163 318 6 -73 NWR 242 -5.1 n.a. n.a. n.a. n.a. 236 290 841 13 Orco 200 0.0 -7.6 -6.5 52.7 43.2 110 252 10 -60 Pegas 465 -0.8 5.9 7.2 11.5 4.6 410 475 16 -47 PMCR 9,700 1.6 2.1 3.3 16.2 9.0 8,209 10,801 41 -96 TEF 435 2.8 6.7 8.0 5.7 -0.9 369 452 600 2 Unipetrol 174 2.1 0.6 1.8 -6.9 -12.7 170 229 77 -93 VIG 907 -0.3 -8.4 -7.4 -0.5 -6.7 850 1,067 25 -16Poznámka: *Procentní změna oproti indexu PX.** Procentní změna oproti 6měsíčnímu průměru týdenního objemu. Ceny/Zisk Cena/ Tržby EV/ EBITDA EV/ Tržby Cílová Dlouhod. Krátkod. 2010 2011e 2010 2011e 2010 2011e 2010 2011e cena doporuč. výhled AAA Auto 13.3 n.a. 0.3 n.a. 8.7 n.a. 0.5 n.a. Nehodnoceno CME 12.4 -11.1 1.7 1.6 21.9 11.8 3.2 3.0 25 USD (423 Kč) Koupit Neutrální CEZ 10.0 11.3 2.4 2.3 7.3 7.5 3.2 3.1 940 Kč Koupit Neutrální ECM -0.7 n.a. 1.0 n.a. 2.1 n.a. 1.1 n.a. Nehodnoceno Fortuna 17.1 15.7 3.0 2.7 9.7 9.7 3.0 2.7 154 Kč Koupit Pozitivní KITD n.a. n.a. 1.2 n.a. 0.0 n.a. 1.2 n.a. Nehodnoceno NWR 11.9 8.1 1.7 1.4 5.6 3.9 1.7 1.4 308 Kč Koupit Koupit Orco 11.3 n.a. 7.0 n.a. 64.5 n.a. 7.0 n.a. Nehodnoceno Pegas 8.2 7.1 1.5 1.2 5.1 4.2 1.5 1.2 488 Kč Koupit Neutrální PMCR 11.9 11.2 2.4 2.1 8.2 7.8 2.4 2.1 Revize Revize Neutrální TEF 11.5 16.8 2.5 2.6 6.1 6.4 2.5 2.6 427 Kč Držet Neutrální Unipetrol 33.7 23.8 0.4 0.3 6.1 5.9 0.4 0.3 Revize Revize Revize Poměry Cena/ Zisk Cena/ Účetní hodnota Cílová Dlouhodobá Krátkodobý 2009 2010e 2009 2010e cena doporučení výhled KB 11.6 11.1 2.0 2.0 4 441 Kč Držet Neutrální Erste 12.8 9.7 1.0 0.9 34,0 EUR (825 Kč) Držet Neutrální VIG 12.1 10.1 1.1 1.0 46,5 EUR (1130 Kč) Koupit NeutrálníPoznámka: EV = Hodnota společnosti, EBITDA = Hospodářský výsledek před odečtením úroků, daní, odpisů a amortizací
 5. 5. AKCIOVÝ TRH – BRATISLAVSKÁ BURZA Zavírací Týden 3 měsíce Rok Roční Roční Týdenní objem hodnota (%) (%) (%) min max tis EURVUB 82.0 -2.9 -10.4 17.2 68.5 95.0 5SES Tlmace 8.0 3.9 -38.4 -52.9 7.0 17.0 1OTP 2.20 0.0 -45.0 -26.7 2.01 4.10 0Biotika 24.0 4.3 26.3 127.3 10.6 24.0 2Slovnaft 50.0 2.0 -7.4 -5.7 40.0 58.3 3BHP 11.3 0.1 1.0 8.0 10.3 11.3 317TMR 42.5 0.0 1.9 6.5 39.7 42.5 159SAX Index 223.5 0.2 -7.6 7.3 208 249 486KOMENTÁŘ K TRHUAj v štvrtom júnovom týţdni pokračovali akcie Biotiky v raste. Do stredy sa jej kurz síce drţal na konštantnej úrovni23,01 EUR, niekoľko nových objednávok na dopyte však nakoniec vytlačilo jej cenu v piatok aţ na úroveň 24 EUR. Topre Biotiku znamená nielen nárast v medzitýţdňovomporovnaní o 4,3 %, ale aj ročné zhodnotenie o vyše 127 % SAX Index 240a zároveň nové maximum za posledných 14 rokov.Po nedávnom dramatickom prepade sa hore začínajú 235postupne predierať aj akcie SES Tlmače. Od pondelka doštvrtka sa obchodovali za jednotnú cenu 8,01 EUR. 230V piatok sa dopyt po akciách SES vyšplhal aţ na 8,31EUR, nestretol sa však s ochotou predávať. Štvrtkový kurz 2258,01 EUR aj tak posunul SES-ku na týţdňovej báze horezhruba o 3,9 %. Slovnaft si v štvrtom júnovom týţdni 220polepšil o celé jedno euro a v piatok uzatváral na hodnote50,01 EUR. Oproti predchádzajúcemu piatku išiel kurz 215Slovnaftu hore pribliţne o dve percentá. 210 27/05 3/06 10/06 17/06 24/06EUR BHP - Best Hotel Properties EUR TMR - Tatry Mountain Resorts11.32 42.611.28 42.411.2411.20 42.211.16 42.011.12 41.811.0811.04 41.6 27/05 3/06 10/06 17/06 24/06 27/05 3/06 10/06 17/06 24/06Nárast akcií BHP bol viac-menej symbolický. Piatkovou cenou 11,29 EUR si polepšili o necelých 0,1%. Podobneobstáli aj akcie TMR, ktoré v piatok 24. júna dosiahli kurz 42,50 EUR a oproti koncu minulého týţdňa ostali takmer bezzmeny. Akcie OTP Banky Slovensko potvrdili v pondelok úroveň 2,20 EUR (takţe tentoraz sme neboli svedkami ţiadnejdramatickej zmeny).Akcie VÚB začínali v pondelok 20. júna v rámci „fixingu“ pri cene 85 EUR, ku koncu dňa však čelili pokles takmer aţk úrovni 81EUR. V závere týţdňa sa vyšplhali na 82,01 EUR a v konečnom zúčtovaní tak skončili oproti minulému týţdňuso stratou takmer troch percent.Index SAX odštartoval v pondelok na hodnote 221,17 bodu so stratou 0,88%. V priebehu štvrtého júnového týţdňasa však postupne posúval hore a piatok uzatváral na úrovní 223,53 bodu. Oproti predchádzajúcemu piatku skončil soziskom 0,18%.
 6. 6. EKONOMIKA - ČRČNB: Sazby beze změnyČeská národní banka ve čtvrtek podle očekávání ponechala úrokové sazby bez změny na 0,75% (2T repo). Stabilníhlasování (5:2) ukazuje, ţe v bankovní radě nedochází k ţádnému názorovému posunu a pro zvýšení hlasujepravděpodobně pouze Kamil Janáček a Eva Zamrazilová. Výraznější překvapení nepřinesla ani tisková konference.Očekáváme, ţe úrokové sazby se mohou zvýšit v srpnu a nebo v září. Do konce roku lze očekávat maximálně dvojezvýšení sazeb. Poslední Období 2009 2010 2011e hodnotaReálný HDP %, r/r 2.8 1Q/11 -4.0 2.2 2.2Průmyslová výroba %, r/r reál 4.7 04/11 -13.4 10.5 7.5Spotřebitelská inflace %, r/r 1.8 02/11 1.0 1.5 2.2Obchodní bilance mld. CZK 12.6 04/11 151.7 121.6 110.4Běžný účet % HDP -1.0 2009 -1.0 -3.3 -1.8Nezaměstnanost % 9.7 01/11 8.1 9.0 8.1
 7. 7. DEVIZOVÝ TRHCZK/EUR USD Koruna EURKoruna k euru celý týden oslabovala a z úrovně 24,10 16.2 23.4klesla na dosah 24,4 CZK/EUR. Projevila se nervozita kolemdluhové krize eurozóny a koruna doháněla vývoj 16.6 23.8regionálních měn předchozí týden. Čtvrteční zasedání ČNBnepříneslo ţádné překvapení a nemělo dopad na kurz koruny.Krátkodobě můţe dojít k dalšímu oslabení (24,6) a 17.0 24.2důleţitým prvkem zůstane dluhová krize eurozóny. Do konceléta nadále očekáváme korunu spíše v pásmu 24,2-24,6. 17.4 24.6Dlouhodobý výhled zůstává nezměněn a očekáváme posílení USDkoruny do konce roku aţ na 23,8. EUR 17.8 25.0CZK/USD 27/05 3/06 10/06 17/06 24/06Koruna k dolaru ztrácela celý týden a z 16,80 klesla na17,20 CZK/USD v pátek. Na rozdíl od předchozích týdnů výraznějším faktorem se stal vývoj koruny k euru neţeurodolarový trh.Volatilnější obchodování kolem úrovně 17,0 CZK/USD můţe dál pokračovat v závislosti na vývoji parity USD/EUR.V delším horizontu (měsíce) nečekáme zřetelný trend, spíše pokračování výraznější volatility v širokém pásmu 16-20CZK/USD.USD/EUREuro k dolaru se celý týden bez trvalejšího trendu obchodovalo v pásmu 1,415-1,445 USD/EUR, kdy krátkodobévýkyvy přínašely posuny v řešení krize kolem Řecka. Deklarovaná shoda na novou pomocí pro Řecku na summitu EUvýraznější podporu euru nepřineslo a euro v pátek ztrácelo. Euro ztrácelo i k ostatním světovým párům (JPY, CHF).Nárůst nervozity kolem eura bude asi dál pokračovat, sledovaný zůstává řecký parlament a schvalování úspornéhobalíčku, jehoţ přijetím je podmíněno získání pomoci od EMU a MMF. Pokles eura k 1,40 nemusí být překvapením,současně vyšší volatilita zůstává velmi pravděpodobná.Směnné kurzy Zavírací Týden 3 měsíce Začátek Rok Roční Roční Forward Forward hodnota (%) (%) roku (%) (%) min max 1 měsíc 6 měsícůCZK/EUR 24.41 -1.3 0.0 3.0 5.5 24.0 25.8 24.4 24.3CZK/USD 17.21 -2.1 -0.1 10.0 21.0 16.3 21.2 17.2 17.2CZK/GBP 27.45 -0.6 2.5 6.3 14.2 26.9 31.9 27.4 27.4USD/EUR 1.419 0.8 0.1 -6.3 -12.8 1.22 1.48 n.a. n.a.
 8. 8. PENĚŢNÍ A DLUHOPISOVÝ TRHPRIBOR Fixing Týden 3 měsíce Začátek Rok Roční Roční 3měsíční (%) (bb) (bb) roku (bb) (bb) min max FRA2T 0.83 0 -2 0 -5 0.81 0.88 n.a.3M 1.18 -2 -3 -4 -2 1.18 1.24 1.366M 1.51 -3 -5 -5 4 1.47 1.58 1.551 rok 1.77 -3 -5 -3 2 1.75 1.85 n.a. Výnosová křivka peněţního trhu Výnosová křivka dluhopisového trhu 2.00 5.0 1.75 4.0 1.50 3.0 1.25 2.0 1.00 1.0 0.75 5/24/2011 5/24/2011 6/24/2011 6/24/2011 0.50 0.0 1W 2W 1M 3M 6M 9M 1Y 0 2 5 7 10 12 15 roky bps. bps. 2.0 15.0 0.0 10.0 -2.0 5.0 -4.0 0.0 -6.0 -5.0 -10.0Objem dluhopisového trhu (mil. Kč) změna (%) (mil. EUR) změna (%) (mil. USD) změna (%) 18,167.4 85.5 747.9 86.2 1,068.8 90.7Poznámka: Procentní změna oproti 6-měsíčnímu průměru týdenního objemu.Označení Splatnost Cena Týden Objem VDS Týden Durace (bb) (mil. Kč) (%) (bb)SD 3.55/12 18-Oct-12 102.61 -15 315 1.51 8.7 1.3SD 3.70/13 16-Jun-13 103.53 -19 1,971 1.85 7.8 1.9SD 3.80/15 11-Apr-15 104.57 -10 173 2.52 2.1 3.6SD 5.00/19 11-Apr-19 109.70 -15 111 3.55 1.8 6.6SD 3.75/20 12-Sep-20 99.92 -40 66 3.76 5.2 7.7
 9. 9. KOMODITY Zavírací Týden 3 měsíce Začátek Rok Roční Roční hodnota (%) (%) roku (%) (%) min maxropa - Brent 105.1 -7.1 -9.1 12.9 34.6 71.5 126.7ropa - WTI 91.2 -2.0 -12.3 1.5 15.6 71.6 113.9Zlato 1,503 -2.4 5.3 7.0 19.7 1,162 1,564Elektřina 57.1 -3.8 -1.2 6.5 9.1 46.6 60.7Úhlí 126.2 -2.2 -3.2 3.6 26.3 95.7 133.6Hliník 2,500 -1.8 -3.8 1.9 25.2 1,926 2,797Měď 9,045 -0.5 -4.7 -4.7 33.6 6,330 10,160Pšenice 635.8 -5.4 -12.0 -19.0 39.3 442 886Kukuřice 670 -4.3 -2.4 8.8 96.8 325 787Sója 1,320 -1.0 -3.3 -3.3 38.0 947 1,451Komoditní trhy pokračovaly v korekci a hlavní indexy ztratily 3-4% t/t. Prodejní tlak vytvářela kombinace 4 faktorů –pokračující zvýšená riziková přiráţka, posílení dolaru, globální uvolnění zásob ropy a dobrá předpověd počasí proobiloviny. Mezinárodní energetická agentura (IEA) ve středu USD/bbl Ropa a zlato USD/oz.oznámila, ţe USA, Japonsko a evropské země mimořádně 122uvolní 60 mil. barelů ropy ze svých zásob, aby nahradilyvýpadek lybijské těţby. Cena ropy propadla a dostala se 117 1600na 4měsíční minima –WTI (-2 % t/t; 91 USD), Brent (-7%;105 USD). Prodeje se minulý týden nevyhnuly drahýmkovů a klesly na měsíční minima – zlato (-2% t/t; 1501 112USD), stříbro (-4%; 34,2 USD). Ze zemědělských plodin (- 15003 % t/t), propadly opět především obiloviny – pšenice (-5 107% t/t), kukuřice (-4 %) – a cena pšenice propadla na Ropa - Brent11měsíční minimum. Technické kovy zůstaly bez Zlato 102 1400výraznějšího pohybu. 27/05 3/06 10/06 17/06 24/06USD/t Copper & Corn US cent/bu USD/t Uhlí a elektřina EUR/MW10000 850 135 64 9500 800 130 62 9000 750 125 60 8500 700 120 58 Copper Uhlí 1Y ARA Corn Elektřina - Lipsko 8000 650 115 56 27/05 3/06 10/06 17/06 24/06 27/05 3/06 10/06 17/06 24/06
 10. 10. KALENDÁŘ Datum Čas Země Indikátor/Společnost Období AFT Trh Předchozí 27/6/11 - - NIKE - - USD 1.17 USD 4.22 27/6/11 - - Zumtobel - - - EUR -0.78 28/6/11 9:00 Slovensko PPI 05/11 - - 3.1% r/r 28/6/11 10:30 Británie HDP Q1/11f - 1.8% r/r 1.8% r/r 28/6/11 10:30 Británie HDP Q1/11f - - 1.8% r/r 28/6/11 16:00 USA Spotřebitelská důvěra (Conf. Board) 06/11 - 61 60.8 28/6/11 - Německo CPI 06/11p - 0.1% m/m 0.0% m/m 28/6/11 - Německo CPI 06/11p - 2.3% r/r 2.3% r/r 29/6/11 11:00 Eurozóna Indikátor podnikatelského klimatu 06/11 - 0.9 0.99 29/6/11 11:00 Eurozóna Spotřebitelská důvěra 06/11f - -10 -10 29/6/11 11:00 Eurozóna Index ek. sentimentu 06/11 - 105 105.5 29/6/11 - Rumunsko Centrální banka- úrokové sazby - - 6.25% 6.25% 29/6/11 - - Monsanto - - USD 1.10 USD 2.57 30/6/11 9:00 Maďarsko PPI 05/11 - 1.5% r/r 4.9% r/r 30/6/11 9:55 Německo Nezaměstnanost 06/11 - 7.0% 7.0% 30/6/11 15:45 USA Index nákupních manažerů Chicaga 06/11 - 54 56.61/7/2011 9:00 ČR ČNB: Zápis ze zasedání bankovní rady ČNB (23. června) - - - -1/7/2011 10:00 Eurozóna Index nákupních manažerů průmyslu 06/11f - 52 521/7/2011 11:00 Eurozóna Nezaměstnanost 05/11 - 9.9% 9.9%1/7/2011 15:55 USA Spotřebitelská důvěra (Michigan Uni.) 06/11f - 72 71.81/7/2011 16:00 USA ISM - podnikatelská důvěra průmyslu 06/11 - 51.8 53.51/7/2011 - ČR Státní rozpočet 06/11 - - -81.5 mld. CZK1/7/2011 - - Fotex - - - HUF 0.1
 11. 11. SLOVNÍČEK POJMŮbazický bod 100 bazických bodů = 1,00 %; nejčastěji se pouţívá u Forex devizový trh; trh směnných kurzu (anglicky: Foreign změn úrokových sazeb; zkratka bps (anglicky basis points) Exchange markets)book value účetní hodnota; hodnota společnosti připadající goodwill účetní termín; vyjadřuje u akvizic rozdíl mezi zaplacenou akcionářům; Book value = Aktiva - Závazky společnosti cenou a účetní hodnotou kupované firmy. Zahrnuje např. dobré jméno podniku, klientskou základnu, značku apod.CAGR průměrná roční míra růstu za určité období (např. CAGR Goodwill se řadí mezi nehmotná aktiva. 2001-2009) (anglicky: Compound Annual Growth Rate) NI čistý zisk; zisk společnosti připadající akcionářůmCAPEX investiční výdaje obvykle na pořízení dlouhodobého majetku společnosti, kteý vznikne po odečtení všech nákladů včetně (stoje, nemovitosti) (anglicky: CAPital EXpenditures) daní (anglicky: Net Income)CEE střední a východní Evropa (anglicky: Central and Eastern m/m meziměsíční změna (anglicky: month on month; m-o-m) Europe) P/BV poměr ceny akcie k účetní hodnotě na jednu akcii. Jde oCIS Společenství nezávislých států, 9 z 15 států bývalého Sovětského poměrový ukazatel, který slouţí k porovnání ohodnocení svazu (anglicky: Commonwealth of Independent States) jednotlivých společností, především v bankovnictví a finančním sektoru. (anglicky: Price / Book Value per sharedividendový výnos výnos akcie, který akcionář obdrţí ve formě Ratio) dividend; vyjadřuje se v procentech jako roční dividenda k současné ceně akcie P/E vyjadřuje poměr trţní ceny akcie k dosaţenému čistému zisku na akcii. Jde o poměrový ukazatel, který slouţí k porovnáníEBITDA hrubý provozní zisk; zisk před odečtením úroků, daní a ohodnocení jednotlivých akciových titulů. Čím je ukazatel P/E odpisů (anglicky Earnings Before Interests, Taxes, vyšší, tím je daná akcie vzhledem k zisku (současnému nebo Depreciation and Amortization); očekávanému) draţší a naopak. (anglicky: Price / Earnings Indikátor provozní výkonnost společnosti a přibliţný odhad Ratio) cash flow. Některé společnosti pouţijí termín OIBITDA (Operating Income Before Interest Tax, Depreciation and rafinérská marţe rozdíl mezi cenou hrubé ropy a cenou rafinérské Amortization). produkce (benzín, nafta, oleje); obvykle se vyjadřuje v USD/tEBITDA marţe poměr hrubého provozního zisku vůči trţbám q/q mezikvartální změna (anglicky: quarter on quarter; q-o-q) (=EBITDA/trţby); určuje míru ziskovosti na jednotku trţeb; vyjadřuje se v procentech. Podobně i EBIT marţe. SWAP finanční derivát zaloţený na principu výměny dvou aktivEBIT provozní zisk; zisk před odečtením úrokových nákladů a včetně jejích výnosů a nákladů po stanovenou dobu daní (anglicky Earnings Before Interests and Taxes) y/y meziroční změna (anglicky: year on year; y-o-y)EPS zisk na akcii; podíl zisku (ztráty) na jednu akci (anglicky: Earnings Per Share)EV hodnota podniku; trţní kapitalizace společnosti zvýšena o čistý dluh společnosti (dluh bez likvidních finančních prostředků). (anglicky: Enterprise Value).
 12. 12. KONTAKTYJ&T ATLANTIK Obchodování Obchodování s cennými papíry Jméno Kontakt Jméno Kontakt Michal Semotán +420 221 710 130 David Nový +420 221 710 628 Obchodování a prodej semotan@jtbank.cz Obchodování – ČR a zahraničí david.novy@atlantik.cz Michal Znojil +420 221 710 131 Barbora Stieberová +420 221 710 648 Obchodování a prodej znojil@jtbank.cz Obchodování – ČR a zahraničí barbora.stieberova@atlantik.cz Michal Štubňa +421 259 418 173 Tereza Jalůvková +420 221 710 606 Obchodování – Slovensko stubna@jtbank.cz Obchodování – ČR a zahraničí tereza.jaluvkova@atlantik.cz Tomáš Brychta +420 221 710 238 Marek Kijevský +420 221 710 669 Peněžní a devizový trh brychta@jtbank.cz Obchodování – zahraničí marek.kijevsky@atlantik.cz Petr Vodička +420 221 710 155 Miroslav Nejezchleba +420 221 710 633 Dluhopisový a peněžní trh vodicka@jtbank.cz Obchodování – zahraničí (USA) miroslav.nejezchleba@atlantik.cz Správa klientských portfolií Prodej a klientské sluţby Jméno Kontakt Jméno Kontakt Roman Hajda +420 221 710 224 Dalibor Hampejs +420 545 423 448 Vedoucí pro investice hajda@jtbank.cz podílové fondy dalibor.hampejs@atlantik.cz Petr Holinský +420 221 710 429 Milerská Zuzana +420 800 484 484 Portfolio manažer holinsky@jtbank.cz Klientské služby atlantik@atlantik.cz Portfolio Management Oddělení analýz Jméno Kontakt Jméno Kontakt Martin Kujal +420 221 710 698 Milan Vaníček +420 221 710 607 Vedoucí pro investice; dluhopisy martin.kujal@atlantik.cz Strategie, farma, telekom milan.vanicek@atlantik.cz Marek Janečka +420 221 710 699 Milan Lávička +420 221 710 614 Portfolio manažer; akcie marek.janecka@atlantik.cz Banky, finanční sektor milan.lavicka@atlantik.cz Miroslav Paděra +420 221 710 623 Bohumil Trampota +420 221 710 657 Portfolio manažer; DPM miroslav.padera @atlantik.cz Energetika, chemie bohumil.trampota@atlantik.cz Pavel Ryska +420 221 710 658 Nemovitosti, media pavel.ryska@atlantik.cz Petr Sklenář +420 221 710 619 Makroekonomika, komodity petr.sklenar@atlantik.cz ATLANTIK finanční trhy, a.s. Praha: Brno: Pobřeţní 14 Veselá 24 186 00 Praha 8 602 00 Brno Tel.: +420 221 710 666 Tel.: +420 545 423 411 Fax: +420 221 710 626 Tel: 800 484 484 atlantik@atlantik.cz www.atlantik.cz Bloomberg: ATLK <GO> Reuters: ATLK J&T BANKA Česká republika Slovenská republika J&T Banka, a. s. J&T Banka, a. s., pobočka zahraničnej banky Pobřeţní 14 Dvořákovo nábreţie 4, 186 00 Praha 8 810 06 Bratislava Tel.: +420.221.710.111 Tel.: +421.259.418.111 www.jtbank.cz www.jt-bank.sk
 13. 13. PRÁVNÍ PROHLÁŠENÍATLANTIK finanční trhy, a.s. (dále jen „ATLANTIK FT“) je licencovaný obchodník s cennými papíry a člen Burzy cenných papírů Praha, a.s. oprávněnýposkytovat investiční sluţby ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. J & T BANKA, a.s. (dále jen „Banka“) je licencovanábanka a člen Burzy cenných papírů Praha, a.s. oprávněná poskytovat investiční sluţby ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovémtrhu. ATLANTIK FT a Banka v souladu s právními předpisy, svými vnitřními předpisy a vyhláškou č. 114/2006 Sb., o poctivé prezentaci investičníchdoporučení připravují a rozšiřují investiční doporučení. Činnost ATLANTIKu FT a Banky podléhá dozoru České národní banky, Na Příkopě 28, 115 03Praha 1 – http://www.cnb.cz/.ATLANTIK FT a Banka v souladu s vyhláškou č. 114/2006 Sb., o poctivé prezentaci investičních doporučení rozšiřuje investiční doporučení, přičemţ vtomto dokumentu jsou zmíněny některé důleţité informace a upozornění s tvorbou a šířením investičních doporučení spojené.ATLANTIK FT a Banka uveřejňují investiční doporučení vytvořená zaměstnanci ATLANTIK FT a/nebo Banky (dále je „Analytici“). Analytici vytvářejícíinvestiční doporučení nesou plnou odpovědnost za jejich objektivitu.Stupně investičního doporučeníATLANTIK FT a Banka pouţívají následující stupně investičních doporučení:  Koupit/BUY – předpokládá se, ţe % rozdíl mezi roční cílovou cenou akcie (určenou jednou z níţe uvedených oceňovacích metod) a aktuální trţní cenou je větší, neţ minimální teoretický poţadovaný výnos pro danou akcii. Tento poţadovaný výnos je určen jako součet výnosu bezrizikového aktiva (nejdelší státní dluhopis ČR) a součinu koeficintu beta a rizikové prémie (určené individuálně pro kaţdou společnost a odvozené od rizikové prémie pro český trh).  Drţet/HOLD – předpokládá se, ţe % rozdíl mezi roční cílovou cenou akcie (určenou jednou z níţe uvedených oceňovacích metod) a aktuální trţní cenou je menší, neţ minimální teoretický poţadovaný výnos pro danou akcii, ale zároveň větší neţ výnos bezrizikového aktiva.  Prodat/SELL – předpokládá se, ţe % rozdíl mezi roční cílovou cenou akcie (určenou jednou z níţe uvedených oceňovacích metod) a aktuální trţní cenou je menší neţ výnos bezrizikového aktiva.Metody oceňováníATLANTIK FT a Banka při oceňování společností a investičních projektů pouţívají v prvé řadě metodu diskontovaných cash flow (FCFE nebo DDM).Metoda relativního srovnání je nedílnou součástí kaţdého ocenění, ale slouţí spíše jako test vypovídací schopnosti diskontní metody, a to z těchtodůvodů: (i) rozdílné účetní standardy; (ii) rozdílná velikost firem; (iii) dostupnost informací; (iv) dopad akvizic a dceřiných společností na strukturuúčetních rozvah; (v) rozdílné dividendové politiky; a (vi) rozdílná očekávání budoucích ziskových marţí. Pokud se fundamentální ocenění a intervalhodnot na základě relativního srovnání v zásadě shodují, je to známka správnosti projekcí cash flow a dalších klíčových předpokladů diskontovacíhomodelu (zvláště diskontní faktor, růst v tzv. „nekonečné fázi“, kapitálová struktura, apod.). V opačném případě je nutno najít faktory vedoucí k zásadnírozdílnosti obou oceňovacích metod.Opatření bránící vzniku střetu zájmů ve vztahu k investičním nástrojům:Odměna osob, které se podílejí na tvorbě investičních doporučení, je závislá zejména na kvalitě odvedené práce, dosaţených výsledcích a celkovéhozisku společnosti. Osoby, které se podílejí na tvorbě investičních doporučení, nejsou finančně ani jinak motivovány k vydání investičních doporučeníkonkrétního stupně a směru. ATLANTIK FT a Banka v rámci dodrţování pravidel obezřetného poskytování investičních sluţeb a organizace vnitřníhoprovozu společnosti uplatňují postupy a pravidla stanovené právními předpisy a vnitřními předpisy společnosti, které brání vzniku střetu zájmů ve vztahuk investičním nástrojům obsaţeným v investičních doporučeních šířených ATLANTIKem FT a Bankou.Další upozorněníATLANTIK FT, Banka a s nimi propojené osoby a osoby, které k nim mají právní nebo faktický vztah, včetně členů statutárních orgánů, vedoucíchzaměstnanců anebo jiných zaměstnanců, mohou obchodovat s investičními nástroji či uskutečňovat jiné investice a obchody s nimi související a mohouje v rozhodné době nakupovat nebo prodávat, nebo k nákupu anebo prodeji nabízet, ať jiţ jako komisionář, zprostředkovatel či v jiném právnímpostavení, na veřejném trhu či jinde.Makléři a ostatní zaměstnanci ATLANTIK FT a Banky a/nebo s nimi propojenými osoby mohou poskytovat ústní nebo písemný komentář k trhu neboobchodní strategie svým klientům a vlastnímu oddělení obchodování, které odráţí názory, jeţ jsou v rozporu s názory vyjádřenými v investičníchdoporučeních.Investoři by měli investiční doporučení povaţovat pouze za jeden z několika faktorů při svém investičním rozhodování. Investiční analýzy a doporučenívydávané ATLANTIK FT a Bankou a/nebo s nimi propojenými osobami byly připraveny v souladu s pravidly chování a interními předpisy pro zvládáníkonfliktů zájmů ve spojení s investičními doporučeními.Přehled změn stupně investičního nástroje, na který ATLANTIK FT a Banka vydaly investiční doporučení, a jeho cenového cíle během posledních 12měsíců je uveřejněn způsobem umoţňující dálkový přístup na internetové adrese: http://www.atlantik.cz/ a/nebo http://www.jtbank.cz.Emitent nebyl před vydáním tohoto doporučení s ním seznámen a doporučení tedy nebylo nijak změněno nebo upraveno na základě jeho ţádosti.Samotná investiční rozhodnutí jsou vţdy na Zákazníkovi a Zákazník za ně nese plnou zodpovědnost.Přestoţe investiční doporučení ATLANTIK FT a Banky jsou Analytiky připravována v dobré víře kvalifikovaně, čestně a s odbornou péčí, nemůţeATLANTIK FT a/nebo Banka přijmout odpovědnost a zaručit úplnost nebo přesnost informací v nich uvedených s výjimkou údajů vztahujících se kATLANTIK FT a Bance.Investiční doporučení sdělují názor Analytiků ke dni zveřejnění a mohou být změněny bez předchozího upozornění. Úspěšné investice v minulostinejsou zárukou stejných výsledků v budoucnosti. Investiční doporučení nepředstavují v ţádném případě nabídku k nákupu či prodeji investičníchnástrojů. Jednotlivé investiční nástroje nebo strategie v investičních doporučeních zmíněné nemusí být vhodné pro kaţdého investora. Názory adoporučení tam uvedené neberou v úvahu situaci jednotlivých klientů, jejich finanční situaci, cíle nebo potřeby. Investiční doporučení mají slouţitinvestorům, u nichţ se očekává, ţe budou činit vlastní investiční rozhodnutí bez nepřiměřeného spoléhání na informace uvedené v investičníchdoporučeních. Tito investoři jsou povinni se o výhodnosti investic do jakýchkoli investičních nástrojů rozhodovat samostatně, a to na základě náleţitéhozváţení ceny, případného nebezpečí a rizik, jejich vlastní investiční strategie a vlastní finanční situace. Hodnota či cena jakýchkoliv investic se můţeměnit. V souladu s tím mohou investoři získat prostředky menší, neţ byla jejich původní investice. Úspěšné investice v minulosti nezaručují příznivévýsledky do budoucna.2011 © ATLANTIK finanční trhy, a.s., J & T BANKA, a.s.

×