Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

0

Share

Download to read offline

Týdenní přehled J&T Banka (18. - 22. duben 2011)

Download to read offline

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Týdenní přehled J&T Banka (18. - 22. duben 2011)

 1. 1. TÝDENNÍ PŘEHLED 18. - 22. duben 2011 Zavírací Týden 3 měsíce Začátek roku Rok Roční Roční hodnota (%) (%) (%) (%) min maxPX 1,252 0.9 -1.9 2.2 -2.0 1,097 1,315CZK/EUR 24.12 0.5 0.8 4.2 5.3 23.99 26.21CZK/USD 16.56 1.4 9.7 14.2 15.3 16.56 21.81PRIBOR 6M 1.58% 2bb 3bb 2bb -8bb 1.47% 1.66%10letý SD 3.75/20 4.01% 0bb 8bb 10bb 9bb 3.23% 4.35% Pražská burza Zavírací cena Týden (%)AAA Auto 26.1 -0.6CME 344 -4.2 mil Kč PX IndexCEZ 906 2.8 4,000 1,300ECM 46 0.1Erste 858 -0.5Fortuna 109 0.7 3,000 1,250KB 4,255 1.9KITD 185 -4.4NWR 277 0.9 2,000 1,200Orco 214 -3.7Pegas 444 -0.4PMCR 9,225 -10.8 1,000 1,150TEF O2 415 2.4Unipetrol 187 -0.1VIG 976 -1.9 0 1,100 Akcie Dluhopisy 25/03 1/04 8/04 15/04 22/04mil. CZK 6,179 6,454mil. EUR 255.8 267.5Zdroj: Bloomberg BCCP, ATLANTIK FTTITULKY VÝHLED NA TENTO TÝDENUnipetrol Celkově jsme pro tento týden poměrně pozitivní a- Vybrané provozní ukazatele za 1Q 2011 očekáváme, ţe výsledková sezóna bude pro trhy nadále spíše- Projekce výsledků za 1Q11 podporou. Sledovat se bude určitě HDP USA za 1Q11, ale především komentář Bena Bernankeho (guvernér FEDu) poCME středečním zasedání FEDu, kde se spekuluje, že by mohla být- Projekce výsledků za 1Q11 nastíněna strategie ke končícímu měnovému (kvantitativnímu) uvolňování americké centrální banky (QE2). Tento komentář byČEZ mohl mít potenciálně na trhy výrazný vliv.- Akcelerace prodejů na příští roky Z domácího trhu se bude sledovat rozjezd domácí výsledkové- Možný vstup na řecký trh sezóny. Ve středu zveřejní svá čísla CME. Jak již bylo zmíněno,Erste Bank je 1Q vždy sezóně spíše slabší. Očekáváme provozní zisk EBITDA 15,7 mil. USD (0,8 mil. USD v 1Q10). Důleţitější bude- Projekce výsledků za 1Q11 výhled na rok 2011, kde obdobně jako trh očekáváme EBITDA- Česká spořitelna vyplatí dividendu 30 Kč na akcii kolem 165 mil. USD. Právě výhled bude bezpochyby kurzotvornouPMČR informací.- Obchodování bez nároku na dividendu Ve čtvrtek zveřejní svá čísla Erste Bank. Očekáváme čistý zisk na úrovni 263 mil. EUR (+3 % r/r). Naše projekce indikuje- Výsledky Philip Morris Int. za 1Q11 poměrně slabší oživení na některých trzích, než se původněKomerční banka očekávalo, pro trh pak může být negativním faktorem- Schválení dividendy 270 Kč očekávané slabší úrokové výnosy, které souvisí s přetrvávajícím nepříznivým vývojem v Rumunsku. KonečněNWR v pátek zveřejní svá čísla Unipetrol, ale zde se díky vyhlášení- Poslední den obchodování v systému SPAD provozních dat v uplynulém týdnu (viz. komentář níže)- Výroba oceli v regionu v 1Q 2011 domníváme, že nebude následovat výraznější trţní reakce. Náš odhad na provozní zisk EBIT je 543 mil. Kč (+5,1 % r/r).Banky Z makroekonomických událostí bude v USA tento týden- Angažovanost českých bank vůči řeckým dluhopisům zveřejněna sada dat z trhu nemovitostí (prodeje domů, žádosti oFortuna hypotéky). Ve středu bude FED rozhodovat o úrokových- Synot Tip a Chance žádají o licenci k provozování sazbách. Změna se opět nepředpokládá, a tak se bude spíšeloterie čekat na následný komentář. Ve čtvrtek bude zveřejněn první odhad HDP USA za první kvartál, kde jsou očekávání nastavenaECM na +1,8 % z +3,6 % za 4Q10. Ve stejný den jsou pak na programu- Insolvenční řízení pokračuje pravidelná týdenní data z trhu práce a týden zakončí v pátek ukazatel spotřebitelského sentimentu univerzity Michigan (oček. 70 bodů).
 2. 2. AKCIOVÝ TRH – PRAŢSKÁ BURZAZPRÁVY Z TRHUPředvelikonoční týden se nesl ve znamení sníţení výhledu ratingu USA od ratingové agentury S&P a výsledkové sezónyv USA, která přes rozpačitý začátek nakonec přinesla pro světové trhy pozitivní vzpruhu. Pražský index PX zakončil týdenna úrovni 1 252 bodů, což znamenalo mezitýdenní růst o 0,9 %.V pondělí se vyjádřila německá kancléřka Merkelová ve smyslu ústupu Německa od jaderné energetiky do roku 2022 azaměření se na obnovitelné zdroje. Další komentáře ohledně postoje Německa vůči jaderné energii po havárii ve Fokušimědále podporují ceny elektřiny, čehoţ vyuţívá ČEZ k urychlení předprodejů své produkce v letech 2012/13. Akcieuzavřely v pátek na úrovni 906 Kč (+2,9 %) a ČEZ se tak stal nejvíce rostoucím titulem uplynulého týdne.Nejvíce klesajícím titulem byl PMČR. Tato akcie byla ovlivněna obchodováním bez nároku na dividendu. Beztohoto vlivu nejvíce za zbytkem trhu zaostala CME (-4,2 %, 344 Kč). V tomto případě se domníváme, že se již začínázapracovávat očekávání na výsledky na 1Q11, které jsou tradičně sezónně spíše slabé. Zavírací Týden 3 měsíce Začátek Rok Roční Roční Index cena (%) (%) roku (%) (%) min max PX (Česká republika) 1,252 0.9 -1.9 2.2 -2.0 1,097 1,315 ATX (Rakousko) 2,869 0.5 -1.5 -1.2 6.2 2,217 3,001 WIG 20 (Polsko) 2,908 -0.3 4.1 5.5 17.1 2,270 2,929 BUX (Maďarsko) 23,964 -0.9 4.9 12.5 0.2 20,221 24,952 Euro Stoxx50 (Eurozóna) 2,936 0.6 -0.3 4.6 1.3 2,489 3,068 Dow Jones (USA) 12,506 1.3 5.6 8.1 12.3 9,686 12,506 S&P500 (USA) 1,337 1.3 3.3 6.3 10.6 1,023 1,343 Nasdaq (USA) 2,820 2.0 2.0 5.9 12.0 2,092 2,834OZNÁMENÉ VYBRANÉ PROVOZNÍ UKAZATELEUnipetrolUnipetrol ve čtvrtek reportoval vybrané provozní ukazatele za 1Q11. Objem prodejů rafinérské produkcemeziročně vzrostl o 10,3 % na 793 kt, což je téměř ve shodě (-1,1 %) s našimi projekcemi. Na kvartální bázi se jednáo pokles o 11,6 %. Důvodem poklesu jsou pravděpodobně sezónní vlivy a snížení kapacity vinou technickýchproblémů (rafinérie Litvínov) a plánovaných odstávek (Paramo). Výkonnost rafinérského segmentu byla ve 1Q11pozitivně ovlivněna zvýšením rozdílu Brent-Ural o 93 %, negativní je pokles rafinérské marže u těžkých frakcí.Maloobchod ovlivnily hlavně sezónní vlivy. Objem prodejů 106 kt zaostal za předchozím kvartálem (-13 %), v meziročnímsrovnání se jedná o mírné zvýšení. Nižší prodej paliv a vyšší cena v porovnání s okolními zeměmi působily negativně.Naopak pozitivním signálem je zlepšování prodejů prémiových paliv.Objem petrochemie dosáhl stejně jako v posledním kvartále loňského roku 425 kt, což znamená meziroční pokles o 6,6% a -2,3 % ve srovnání naším odhadem. Pozitivní dopad na provozní výsledek segmentu budou mít vyšší maržemonomerů o 35 %. Marže polymerů zůstaly stabilní.Vedení společnosti poskytlo také výhled k výsledkům za 1Q11. Provozní zisk (EBIT) by měl být kladný a vyšší neţvýsledek dosaţený v 1Q10 (517 mil. Kč). Dočasné snížení kapacit způsobené technickými problémy bude mít podleodhadů dopad ve výši 125 mil. Kč (náš odhad 70 mil. Kč). Pozitivně se projeví dopad směnných kurzů, který by mělfinanční výsledek zvýšit o asi 100 mil. Kč.Oznámené objemy prodejů jsou víceméně ve shodě s našimi odhady. Vyšší je negativní dopad snížené kapacityprodukce týkající se odstávek a snížení kapacit rafinérií. Celkově hodnotíme zveřejněné provozní ukazatele neutrálně.Kompletní sada výsledků za 1Q11 bude zveřejněna tento pátek 29. dubna.Objem (tis. t) 1Q10 4Q10 1Q11 q/q r/r J&T rozdílRafinérské produkty 719 897 793 -11,6% 10,3% 802 -1,1%Petrochemie 455 425 425 0,0% -6,6% 435 -2,3%Zdroj: Unipetrol, J&T Banka
 3. 3. AKCIOVÝ TRH – PRAŢSKÁ BURZAOČEKÁVANÉ VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍCMEOčekávání hospodaření za 1Q 2011Společnost Central European Media Enterprises (CME) zveřejní ve středu 27.4. před otevřením trhu výsledky za 1.čtvrtletí r. 2011. Očekáváme, že trţby meziročně vzrostly o 13 % na 162,7 mil. USD. V České republice, Chorvatsku aSlovinsku tržby rostly díky pokračujícímu oživení reklamních trhů, přičemž v ČR se meziročně zvýšily z 54 na 58 mil. USDdo velké míry i díky posílení koruny k dolaru (5 % r/r). Hlavní příspěvek k meziročnímu růstu tržeb má však akvizicebulharské televize bTV, jež se uskutečnila v dubnu 2010 a díky níž odhadujeme růst tržeb v Bulharsku z 1 mil. na 15mil. USD. V Rumunsku a na Slovensku očekáváme stagnaci.Akvizice ziskové bTV má také klíčový podíl na růstu provozního zisku před odpisy EBITDA, u nějž očekávámezlepšení z 0,8 mil. USD v 1Q10 na 15,7 mil. USD v 1Q11. Spolu s tím by mělo dojít i ke snížení provozní ztráty na 7,4 mil.USD. Očekáváme však, že výsledky budou na finanční úrovni zatíženy mimořádnými náklady na refinancovánídluhopisů splatných v r. 2013, které přinesly v 1Q11 náklady ve výši 30 mil. USD. Očekáváme celkovou finanční ztrátuve výši 44,7 mil. USD.Hlavně výrazná ztráta na finanční úrovni podle nás přispěje k celkové čisté ztrátě za 1Q11 ve výši 54,7 mil. USD (0,9USD na akcii).VýhledPro první kvartál roku společnost neposkytuje vlastní odhad tržeb a zisku, a výsledky proto mohou přinést relativněvýraznější reakci trhu. Kromě samotných výsledků, které napoví mnoho o dynamice trhů v první polovině letošního roku,však společnost v konferenčním hovoru (15:00) pravděpodobně poskytne odhad trţeb a provozního zisku EBITDA procelý letošní rok, který bude pro investory klíčovým vodítkem. Za celý rok 2011 očekáváme tržby ve výši 782 mil. USD,přičemž aktuální konsenzus trhu je cca 810 mil. USD. Podotýkáme však, že jsou tržby v USD značně ovlivněny kurzemUSD/EUR, jenž vykazuje vysokou kolísavost. Provozní zisk EBITDA za celý rok odhadujeme na 161,3 mil. USD(konsenzus trhu 167 mil. USD). Pokud by se výhled společnosti výrazně odchýlil od těchto předběžných odhadů, anebopokud by společnost revidovala svůj výhled růstu reklamních trhů, lze očekávat výraznou reakci ceny akcie. US GAAP, kons., mil. USD oček. 1Q11 J&T r/r 1Q10 oček. 2011 J&T oček. 2011 Trh Tržby 162,7 13% 143,6 782,0 809,5 EBITDA 15,7 1 766% 0,8 161,3 167,2 EBITDA marže 9,6% +9 p.b. 0,6% 20,6% - EBIT -7,4 n.m. -19,1 69,1 - Finanční výsledek -44,7 n.m. -25,2 -168,6 - Čistý zisk po minoritách -54,7 n.m. -42,3 -104,6 - Zisk na akcii (USD) -0,9 n.m. -0,7 -1,6 -Zdroj: J&T Banka, CME, BloombergErste BankErste Bank oznámí své výsledky hospodaření za první čtvrtletí tohoto roku ve čtvrtek 28. dubna před otevřením trhu.Očekáváme čistý zisk ve výši 263 mil. EUR, tj. o 3 % více než ve stejném období minulého roku a o 6 % méně nežv předchozím čtvrtletí.Úrokové výnosy očekáváme na úrovni 1 305 miln EUR (-1,4 % r/r). Hlavním problémem nadále zůstane situacev Rumunsku, kde neočekáváme výraznější zlepšení oproti předchozímu čtvrtletí. Výnosy z poplatků a provizí by oprotitomu měly vykázat solidní růst o 7 % r/r na 505 mil. EUR díky pokračujícímu oživení ekonomiky v regionu střední Evropy.Provozní náklady by dle naší projekce měly dosáhnout 969 mil. EUR (1,7 % r/r). Za celý rok 2011 management očekává,že růst nákladů bude nižší než očekávaná inflace v regionu, kde banka působí (cca 3 %).Opravné poloţky na úrovni 455 mil. EUR by měly být mezikvartálně mírně vyšší (+3 % q/q), stále by však měly být výrazněnižší než v první polovině minulého roku. Výraznější zlepšení očekáváme především v České republice a Rakousku, nadruhou stranu v Rumunsku a Maďarsku bude ještě nějaký čas zvýšená úroveň rizikových nákladů přetrvávat.Celý bankovní sektor je nyní výrazně srážen globálními zprávami, jako je opětovná akcentace možného defaultu Řecka čisnížení výhledu ratingu americké ekonomiky ze strany S&P. Fundamentální zprávy se tak dostaly částečně do pozadí apřípadná reakce na výsledky bude záviset do značné míry na momentálním sentimentu na trhu a na tom, kam se před
 4. 4. AKCIOVÝ TRH – PRAŢSKÁ BURZAvýsledky cena akcií Erste Group dostane. Pokud se naše projekce potvrdí, očekáváme spíše negativní reakci trhupředevším v reakci na další pokles úrokových výnosů. Kons., IFRS (mil. EUR) e1Q 2011 4Q 2010 1Q 2010 r/r q/q Provozní výnosy 1 901 1 905 1 936 -1,8% -0,2% Čisté úrokové výnosy 1 305 1 337 1 324 -1,4% -2,4% Poplatky a provize 505 495 472 7,1% 1,9% Zisk z obchodování 91 72 141 -35,6% 26,0% Provozní náklady -969 -945 -953 1,7% 2,5% Provozní zisk 932 960 983 -5,2% -2,9% Opravné položky -455 -443 -531 -14,3% 2,8% Zisk před zdaněním 352 347 402 -12,5% 1,4% Čistý zisk* 263 279 255 3,0% -5,6%Zdroj: Atlantik FT, Erste Group; * bez minoritních podílůUnipetrolUnipetrol oznámí své čtvrtletní výsledky za 1Q11 v pátek 29. dubna před otevřením trhu. Spolu s oznámenímvybraných provozních ukazatelů (21. 4. 2011) poskytl management Unipetrolu výhled na 1Q11. Negativně se na úrovniprovozního zisku projeví dočasné snížení kapacity rafinérie Litvínov (-110 mil. Kč). Na finanční úrovni pozitivně ovlivnívýsledek vývoj směných kurzů (100 mil. Kč).Tržby Unipetrolu za 1Q11 by podle našich projekcí měly dosáhnout 23 mld. Kč. V meziročním srovnání se jedná o růst o27,5 % a o 4,5 % na kvartální bázi. Tržby ovlivní pozitivně vyšší petrochemická marže (35 %) a vyšší rozdíl Bret/Ural (+93%). Mezi negativními faktory je dočasné snížení kapacity rafinérie a pokles rafinérské marže.Růst petrochemické marže a rozdílu Brent/Ural by měl být za růstem provozních výsledků (viz níže). Provozní zisk předodpisy EBITDA očekáváme na úrovni 1 383 mil. Kč (+2,3 % r/r a 41 % q/q). Hospodaření na provozní úrovni budenegativně ovlivněno dočasným snížením kapacity litvínovské rafinérie. Podle vedení společnosti by dopad do provozníhozisku EBIT měl být -110 mil. Kč. EBIT za 1Q11 odhadujeme na 543 mil. Kč, což je meziroční růst 2,4 % a růst o 345 %kvartálně.Faktory ovlivňující provozní výsledek (zveřejněno 21. 4. 2011): 1) Nárůst objemu prodeje rafinérské produkce na 793 tis. t (+10,3 % r/r), pokles objemu petrochemické výroby na 425 tis. t (-6,6 % r/r) 2) Rozdíl Brent/Ural vzrostl na 2,9 USD/barel (+106 % r/r) 3) Pokles modelové rafinérské marže na 1,6 USD/barel (-59 % r/r) 4) Nárůst modelové marže z olefinů na 345 EUR/t (+24 % r/r) 5) Nárůst modelové marže z polyolefinů na 281 EUR/t (+9,3 % r/r)Na finanční úrovni očekává vedení společnosti kladný výsledek směnných kurzů ve výši 100 mil. Kč. Čistý zisk by sev 1Q11 měl podle našich odhadů vyšplhat na 456 mil. Kč (+47,6 % r/r) po ztrátě 68 mil. Kč za poslední kvartál minuléhoroku.Očekávané výsledky za první čtvrtletí tohoto roku by měly ukázat podstatné zlepšení provozní úrovně na kvartální bázi a iv meziročním srovnání se bude jednat o růst (2,3 %). Po předchozích slabých číslech, hlavně za 4Q10, bychom se tedymohly dočkat solidní sady výsledků. IFRS kons. (mil CZK) J&T e1Q11 r/r 1Q10 Tržby 22 994 27,5 % 18 039 EBITDA 1 383 2,3 % 1 352 marže 6,0 % -1,5 p.b. 7,5 % EBIT 543 5,1 % 517 marže 2,4 % -0,5 p.b. 2,9 % Čistý zisk 456 47,6 % 309Zdroj:Unipetrol, J&T Banka
 5. 5. AKCIOVÝ TRH – PRAŢSKÁ BURZAZPRÁVY ZE SPOLEČNOSTÍErste GroupValná hromada České spořitelny schválila výplatu dividendy ve výši 30 Kč na akcii. Celkově tak vyplatí 4,6 mld. Kč,což je přibližně 38 % dosaženého čistého zisku v roce 2010 (11,9 mld. Kč). Většinu vyplacené dividendy získá ErsteGroup, která vlastní téměř 98 % akcií České spořitelny. Výše dividendy je stejná jako v předchozích letech, s výjimkoudividendy za rok 2008, kdy byl vyplacen celý čistý zisk (102 Kč na akcii).Komerční bankaValná hromada akcionářů Komerční banky minulý čtvrtek podle očekávání schválila dividendu ze zisku roku 2010 vevýši 270 Kč na akcii. Rozhodný dne pro dividendu byl 14. dubna (poslední obchodní den s nárokem – 11. dubna).PMČRSpolečnost Philip Morris Int. (PMI), mateřská firma Philip Morris ČR (PMČR), ve čtvrtek oznámila výsledkyhospodaření za 1Q2011. Dle komentáře se v prvním čtvrtletí 2011 trh s cigaretami v ČR sníţil o 2,0 % r/r. Hlavnípříčinou je zvýšení cenové úrovně po zvýšení spotřební daně na cigarety v 2Q10 a zvýšení cen na počátku roku 2011.Dodávky cigaret se snížily o 9,4 % při sníţení trţního podílu o 3,7 procentního bodu na 45,0 % (metodika PMI).Pokles tržního podílu byl zaznamenán především v domácích nízkomaržových značkách. Celkově zprávu vnímáme jakoneutrální/mírně negativní s tím, že dané pohyby se víceméně předpokládaly, nicméně výraznější propad trţního podílunás lehce negativně překvapil. Naše projekce počítá pro rok 2011 s poklesem tržního podílu v ČR o 1,5 p.b. Současněvšak musíme podotknout, že některé metodiky a využívané průzkumy se v případech sdělování informací liší mezi PMČRa PMI.Philip Morris ČR se od minulé středy obchoduje bez nároku na hrubou dividendu ve výši 1 260 Kč/akcii, cožpředstavuje 12,4% hrubý dividendový výnos. Společnost vedle obvyklé 100% distribuce nekonsolidovaného čistého ziskutentokráte vyplatí i zadržené zisky minulých let. Z tohoto důvodu považujeme současnou dividendu za mimořádnou aočekáváme, že se v příštích letech vrátí pod hladinu 1 000 Kč/akcii.ČEZCeny elektřiny jsou volatilní a další vývoj bude záležet na rozhodnutí Německa ohledně budoucnosti jaderné energetiky,uvedl mimo jiné obchodní ředitel ČEZu Alan Svoboda na tiskové konferenci. Kromě zrychlených předprodejů by v tomtoroce mohl ČEZ profitovat z intradenních obchodů na spotovém trhu, kde by měl zisk překonat loňskou úroveň 500 mil. Kč.ČEZ podle obchodního ředitele také sleduje moţnost vstupu na řecký energetický trh. Jedná se o akvizice aktivdominantního hráče na trhu, společnosti PPC. Řecký stát vlastní ve společnosti 51,5% podíl, který by se měl do rokasnížit na třetinu.ČEZ oznámil, že vzhledem k růstu cen elektřiny po odstavení německých jaderných elektráren urychlil prodeje na příštíroky. Pro příští rok (2012) bylo k 18. dubnu prodáno 87 % kapacity (65 % na konci února) a pro rok 2013 prodalaspolečnost 32 % (18 % na konci února) své kapacity. Zrychlené prodeje zlepší dosaženou průměrnou cenu a budou mítpozitivní dopad na hospodaření příštích let. Ceny prodané produkce nebyly oznámeny, nicméně vzhledem k vývoji cenelektřiny na burze by mohla průměrná cena pro rok 2012 mírně přesáhnout 54 EUR/MWh a pro rok 2013 dosáhnoutokolo 56 EUR/MWh. Akcelerace předprodejů elektřiny byla již několikrát oznámena a nyní byly jen zveřejněny konkrétníprodané objemy.NWRProdukce oceli na klíčových trzích společnosti NWR (CZ, D, A, PL, SK) vzrostla v prvním kvartálu tohoto roku o 6,2% v meziročním srovnání. Je to potvrzení trendu rostoucí výroby, který signalizovaly ocelárny v průběhu čtvrtletí.Společnost NWR již zveřejnila objemy a ceny produkce za 1Q11. Celkové výsledky za 1Q11 budou oznámeny 18.května.K 22. dubnu došlo podle oznámení Burzy cenných papírů Praha k ukončení činností tvůrců trhu ve SPADu s akciemiNWR. Minulý pátek se tedy naposledy obchodovaly ve SPADu praţské burzy stávající akcie NWR. Vzhledemk přesídlení společnosti do Anglie a s tím související nabídkou na výměnu stávajících holandských akcií (ISIN:NL0006282204) NWR za „nové“ (ISIN: GB00B42CTW68) anglické akcie NWR (poměr 1:1) stahuje pražská burza oddneška (26. dubna 2011) stávající akcie NWR z obchodování ve SPADu. Od tohoto data se budou obchodovat pouzev systému KOBOS. Obchodování s novou emisí by mělo začít v pátek 6. května 2011, kdy by mělo dojít k výměně akcií uinvestorů, kteří souhlasili s výměnou. Výměna akcií proběhne pouze za splnění podmínek (95 % akceptace, možno snížitna 75 %). Nové akcie by se měly obchodovat v Londýně, Praze a Varšavě. Časový harmonogram přesídlení do VelkéBritánie je již trhu znám. Omezení likvidity se podle našeho názoru čekalo. Zprávu považujeme za neutrální.
 6. 6. AKCIOVÝ TRH – PRAŢSKÁ BURZABankyPodle deníku HN drţí české banky řecké dluhopisy v celkovém objemu 12,5 mld. Kč. Možná restrukturalizace dluhuby tak měla jednorázový dopad na zisk bank, nicméně by pro ně neznamenala výraznější problémy. Komerční bankadrţí dluhopisy v nominální hodnotě 6,5 mld. Kč, z čehož 300 mil. Kč již odepsala v minulosti. Takže například při 50%odpisu řeckého dluhu by byl dopad do hospodaření přibližně 3 mld. Kč, což je přibližně 22 % očekávaného zisku v tomtoroce. Erste Group, vlastník České spořitelny, pak drţí řecký dluh v objemu 703 mil. EUR. Případný 50% odpis by takpro Erste znamenal snížení letošního zisku o přibližně 30 %, nebo snížení kapitálové přiměřenosti o 0,3 %, podle toho,jak jsou dluhopisy vedeny v účetnictví banky (určeny k prodeji, či drženy do splatnosti). Celkově tak lze říci, že obě banky,jejichž akcie se obchodují na pražské burze, by se s případným defaultem Řecka bez výraznějších problémůvyrovnaly.FortunaPodle týdeníku Ekonom poţádaly další dvě společnosti (Synot Tip a Chance) o licenci k provozování číselnýchher. Synot Tip pak chce s případným spuštěním své loterie počkat na výsledek dění okolo Sazky. Fortuna, která získalalicenci již v minulém roce, plánuje spuštění on-line terminálů a číselných her již tento rok v létě.ECMMěstský soud v Praze v pátek vyhověl odvolání České spořitelny ve věci insolvenčního návrhu na společnost ECMREI. Návrh byl odmítnut před dvěma týdny kvůli formálním nedostatkům, kromě České spořitelny se však s pohledávkamipo splatnosti vůči ECM nyní přihlásila i Volksbank CZ. Insolvenční řízení tak nyní pokračuje. Upozorňujeme, že Burzacenných papírů Praha může u společnosti v insolvenci pozastavit obchodování. Zpráva je negativní.
 7. 7. AKCIOVÝ TRH – PRAŢSKÁ BURZATRH V ČÍSLECH Objem trhu (mil. Kč) Změna (%) (mil. EUR) Změna (%) (mil. USD) Změna (%) 6,179.5 -22.7 255.8 -21.5 369.2 -17.3Poznámka: Procentní změna oproti 6měsíčnímu průměru týdenního objemu. Zavírací Týden 3 měsíce Rok Roční historie Týdenní objem cena (%) (%) rel. (%)* (%) rel. (%)* min max mil. Kč rel. (%) AAA Auto 26.1 -0.6 6.7 8.8 54.9 58.0 15 28 2 -62 CME 344 -4.2 -5.7 -3.9 -47.9 -46.9 311 733 89 -82 CEZ 906.1 2.8 3.9 6.0 -0.6 1.4 736 950 2,632 -16 ECM 46 0.1 -50.3 -49.3 -85.6 -85.3 42 333 5 5 Erste 858 -0.5 -3.5 -1.6 1.2 3.2 642 965 830 -1 Fortuna 109 0.7 3.5 5.5 n.a. n.a. 84 111 20 -98 KB 4,255 1.9 -4.9 -3.0 5.6 7.7 3,193 4,600 1,022 -50 KITD 185 -4.4 -35.9 -34.7 -26.2 -24.7 163 318 34 150 NWR 277 0.9 -7.7 -5.9 1.2 3.2 200 313 642 -26 Orco 214 -3.7 17.1 19.4 9.1 11.3 110 252 25 18 Pegas 444 -0.4 -5.4 -3.5 -5.1 -3.2 410 475 12 -64 PMCR 9,225 -10.8 -10.4 -8.7 -7.6 -5.7 7,820 10,801 158 -94 TEF O2 415 2.4 2.2 4.2 -5.4 -3.5 369 452 616 -10 Unipetrol 187 -0.1 -3.9 -2.0 0.8 2.8 170 229 55 -98 VIG 976 -1.9 1.6 3.6 0.1 2.1 790 1,067 38 26Poznámka: *Procentní změna oproti indexu PX.** Procentní změna oproti 6měsíčnímu průměru týdenního objemu. Ceny/Zisk Cena/ Tržby EV/ EBITDA EV/ Tržby Cílová Dlouhod. Krátkod. 2010 2011e 2010 2011e 2010 2011e 2010 2011e cena doporuč. výhled AAA Auto 14.4 n.a. 0.4 n.a. 9.2 n.a. 0.5 n.a. Nehodnoceno CME 13.2 -11.8 1.8 1.7 22.7 12.2 3.3 3.1 25 USD (423 Kč) Koupit Neutrální CEZ 10.4 11.7 2.5 2.4 7.5 7.6 3.3 3.2 940 Kč Koupit Neutrální ECM -1.1 n.a. 1.6 n.a. 3.3 n.a. 1.7 n.a. Nehodnoceno Fortuna 13.3 13.4 2.9 2.8 9.1 8.8 2.9 2.8 127 Kč Koupit Neutrální KITD n.a. n.a. 1.1 n.a. 0.0 n.a. 1.1 n.a. Nehodnoceno NWR 13.7 9.3 1.9 1.6 6.5 4.6 1.9 1.6 308 Koupit Neutrální Orco 12.1 n.a. 7.4 n.a. 69.0 n.a. 7.5 n.a. Nehodnoceno Pegas 7.9 6.9 1.4 1.2 4.9 4.0 1.4 1.2 488 Kč Koupit Neutrální PMCR 11.3 10.6 2.3 2.0 7.8 7.4 2.3 2.0 Revize Revize Neutrální TEF O2 10.6 15.7 2.4 2.5 5.8 6.1 2.4 2.5 430 Kč Držet Neutrální Unipetrol 32.6 11.5 0.5 0.5 6.5 4.4 0.5 0.5 Revize Revize Revize Poměry Cena/ Zisk Cena/ Účetní hodnota Cílová Dlouhodobá Krátkodobý 2009 2010e 2009 2010e cena doporučení výhled KB 12.1 11.5 2.1 2.1 4 441 Kč Držet Neutrální Erste 13.2 10.0 1.0 0.9 34,0 EUR (825 Kč) Prodat Neutrální VIG 13.0 10.8 1.1 1.0 46,5 EUR (1130 Kč) Koupit NeutrálníPoznámka: EV = Hodnota společnosti, EBITDA = Hospodářský výsledek před odečtením úroků, daní, odpisů a amortizací
 8. 8. AKCIOVÝ TRH – BRATISLAVSKÁ BURZA Zavírací Týden 3 měsíce Rok Roční Roční Týdenní objem hodnota (%) (%) (%) min max tis EUR VUB 85.2 -5.3 0.3 5.2 65.0 95.0 3 SES Tlmace 14.0 0.0 -6.7 -17.9 13.0 17.5 0 OTP 4.00 0.0 -2.4 -20.0 2.01 5.00 0 Biotika 22.9 4.1 20.5 166.0 8.6 23.2 2 Slovnaft 55.0 0.0 22.8 -1.8 40.0 60.0 1 BHP 11.1 0.1 1.2 6.1 10.3 11.2 328 TMR 42.0 0.4 2.4 4.9 39.7 42.0 390 SAX Index 242.2 -0.8 5.5 2.9 201 247 723 KOMENTÁŘ TRHU S akciami Biotiky sa v treťom aprílovom týždni uskutočnil len jeden obchod, zato však v objeme 70 ks a pri cene 22,90 EUR. Na týždennej báze dosiahli nárast o takmer 4,1 %. Na rozdiel od Biotiky sa s akciami TMR sa obchodovalo kaţdý deň. Kurzom 42,03 EUR na Zelený štvrtok sa dokonca dostali na svoje ročné maximum. V medzitýždňovom porovnaní šlo o zlepšenie približne o 0,4 percenta. Aj akcie BHP sa posunuli mierne hore a štvrtkovým kurzom 11,14 EUR si polepšili o 0,1 percenta. Slovnaft s kurzom 55 EUR ostal v medzitýždňovom porovnaní bez zmeny. Kým však na konci predchádzajúceho týždňa pri uvedenom kurze svietil dopyt, deň pred Veľkým piatkom ostala pri cene 55 250 SAX Index EUR visieť ponuka. Dopyt sa ukázal až na spodnej hranici prípustného cenového pásma, pri cene 49,50 EUR. Obrázok pri akciách SES Tlmače a OTP Banka Slovensko sa za týždeň vôbec nezmenil: Žiaden 245 realizovaný obchod, pri SES-ke žiaden dopyt, pri OTP je dopyt len na úrovni 2,25 EUR (t.j. viac než 40% pod úrovňou ich záverečného kurzu). Akcie VÚB sa v pondelok sériou drobných obchodov vytiahli na úroveň 91 EUR, 240 v utorok 19. apríla však spadli na 85,22 EUR a do konca týždňa sa s nimi už neobchodovalo. Na týždňovej báze stratili 5,3 percenta. Ich strata od začiatku apríla predstavuje už -10,3%. 235 25/03 1/04 8/04 15/04 22/04 EUR TMR - Tatry Mountain ResortsEUR BHP - Best Hotel Properties 42.211.24 42.011.2011.16 41.811.12 41.611.08 41.411.04 41.2 25/03 1/04 8/04 15/04 22/04 25/03 1/04 8/04 15/04 22/04 Akcie VÚB sa postarali aj o pokles indexu SAX, ktorý vo štvrtok 21. apríla zaznamenal hodnotu 242,24 bodu a oproti minulému týţdňu stratil takmer 1,9 percenta. Kótované akcie zaznamenali za uplynulý týždeň na anonymnom trhu obrat vyše 620-tisíc EUR. Najviac sa darilo akciám TMR s podielom 53,9%, za nimi nasledovali akcie BHP s podielom 45,3 percenta. Mimo kótovaného trhu BCPB si zaslúžia pozornosť akcie Majetkového holdingu, ktoré už niekoľko týždňov vytrvalo rastú. Ich štvrtkový kurz 37,81 EUR im priniesol posun na týždennej báze síce len o 1,9%, ale na mesačnej báze dosiahli nárast o 26 percent.
 9. 9. EKONOMIKA Poslední Období 2009 2010 2011e hodnotaReálný HDP %, r/r 2.9 4Q/10 -4.0 2.2 1.9Průmyslová výroba %, r/r reál 16.9 02/11 -13.4 10.5 7.5Spotřebitelská inflace %, r/r 1.8 02/11 1.0 1.5 2.2Obchodní bilance mld. CZK 1.0 12/10 151.7 124.5 104.6Běžný účet % HDP -1.0 2009 -1.0 -3.3 -2.1Nezaměstnanost % 9.7 01/11 8.1 9.0 8.1
 10. 10. DEVIZOVÝ TRHCZK/EUR USD Koruna EURKoruna k euru se celý týden při klidném obchodování 16.4 23.7drţela v úzkém pásmu 24,10-24,25 CZK/EUR a především 16.6na závěr týdne aktivita výrazně poklesla, protože značná část 24.0 16.8trhů byla v pátek uzavřena. Koruna výrazně nereagovala navývoj na globálních trzích (USD, EUR) 17.0Nadále očekáváme spíše klidnější a stabilnější 24.3 17.2obchodování. Krátkodobě může koruna ještě posílit(potenciálně 24,0), ale minimálně do konce léta očekáváme 17.4 24.6spíše stabilitu v pásmu 24,2-24,6. Dlouhodobý výhled zůstává 17.6 USDnezměněn a očekáváme posílení koruny do konce roku až na EUR23,8. 17.8 24.9 25/03 1/04 8/04 15/04 22/04CZK/USDKoruna k dolaru na začátku týdne oslabila z 16,80 na 17,10, ale od pondělního odpoledne vytrvale posilovala aţ na2,5leté maximum 16,50 CZK/USD v pátek. Hlavním faktorem vývoje se stal eurodolarový trh.Volatilnější obchodování bude pravděpodobně dál pokračovat, krátkodobě spíše ve směru k slabšímu dolaru (16,0?).V delším horizontu (měsíce) nečekáme zřetelný trend, spíše pokračování výraznější volatility v širokém pásmu 16-20CZK/USD.USD/EURNa začátku týdne dolar k euru posílil z 1,445 až na 1,415 USD/EUR. Ovšem od úterý se situace zlomila a dolar propadlna 16měsíční minimum 1,465 USD/EUR. Impulzem se stala zpráva agentury S&P, která sníţila výhled na rating USA,což převážilo předchozí obavy z restrukturalizace řeckého dluhu. Na závěr týdne se kurz stabilizoval kolem úrovně 1,455USD/EUR.Náběh na korekci u eura byl zastaven výše uvedenou fundamentální zprávou. Krátkodobě se otevírá prostor pro dalšíoslabení dolaru a nejbliţší hlavní překáţkou je úroveň 1,483, ovšem přiblížení se až k 1,50 nelze vyloučit. Významnýfaktorem bude i zasedání FOMC (úterý) a další výhled na měnovou politiku Fedu.Směnné kurzy Zavírací Týden 3 měsíce Začátek Rok Roční Roční Forward Forward hodnota (%) (%) roku (%) (%) min max 1 měsíc 6 měsícůCZK/EUR 24.12 0.5 0.8 4.2 5.3 24.0 26.2 24.1 24.0CZK/USD 16.56 1.4 9.7 14.2 15.3 16.6 21.8 16.6 16.6CZK/GBP 27.35 0.2 6.0 6.7 7.4 27.3 31.9 27.3 27.3USD/EUR 1.456 -0.9 -8.1 -8.7 -8.7 1.19 1.46 1.45 1.45
 11. 11. PENĚŢNÍ A DLUHOPISOVÝ TRH PRIBOR Fixing Týden 3 měsíce Začátek Rok Roční Roční 3měsíční (%) (bb) (bb) roku (bb) (bb) min max FRA 2T 0.85 0 0 2 -27 0.81 1.12 n.a. 3M 1.20 -1 1 -2 -18 1.18 1.40 1.40 6M 1.58 2 3 2 -8 1.47 1.66 1.66 1 rok 1.84 1 5 4 -9 1.75 1.94 n.a. Výnosová křivka peněţního trhu Výnosová křivka dluhopisového trhu2.00 5.01.75 4.01.50 3.01.25 2.01.00 1.00.75 22/3/2011 22/3/2011 22/4/2011 22/4/20110.50 0.0 1W 2W 1M 3M 6M 9M 1Y 0 2 4 6 roky 8 10 12 14 Objem dluhopisového trhu (mil. Kč) změna (%) (mil. EUR) změna (%) (mil. USD) změna (%) 6,454.3 -35.4 267.5 -34.2 388.0 -30.1 Poznámka: Procentní změna oproti 6-měsíčnímu průměru týdenního objemu. Označení Splatnost Cena Týden Objem VDS Týden Durace (bb) (mil. Kč) (%) (bb) SD 3.55/12 18-Oct-12 102.74 -6 90 1.65 1.6 1.4 SD 3.70/13 16-Jun-13 103.30 2 11 2.10 -2.1 2.0 SD 3.80/15 11-Apr-15 103.43 -1 5 2.87 -0.2 3.7 SD 5.00/19 11-Apr-19 108.08 15 600 3.80 -2.4 6.8 SD 3.75/20 12-Sep-20 98.02 -2 33 4.01 0.3 7.9
 12. 12. KOMODITY Zavírací Týden 3 měsíce Začátek Rok Roční Roční hodnota (%) (%) roku (%) (%) min maxropa - Brent 124.0 0.4 26.8 33.2 44.7 69.6 126.7ropa - WTI 112.3 2.4 22.9 25.0 34.2 68.0 112.8Zlato 1,507 1.4 10.1 7.3 32.0 1,142 1,507Elektřina 58.9 0.0 13.0 9.9 18.1 46.6 60.7Úhlí 131.3 0.6 10.9 7.7 37.5 93.9 133.6Hliník 2,745 1.9 12.0 11.9 18.3 1,868 2,745Měď 9,705 3.2 0.1 2.2 26.2 6,101 10,160Pšenice 799.5 7.4 0.8 1.9 60.4 428 886Kukuřice 737.25 -0.6 11.8 19.7 103.5 325 776Sója 1,381 3.7 -2.3 1.1 37.5 931 1,451Komoditní trhy ve zkráceném týdnu pokračovaly v růstu a hlavní indexy přidaly 1-2 % t/t, nejvýraznější zisky sipřipsaly opět ceny drahých kovů (3 % t/t). Cena zlatavzrostla přes 1 % t/t a poprvé v historii se dostala přes 1 USD/bbl 128 Ropa a zlato USD/oz. 1525500 USD/oz. Stříbro vzrostlo dokonce o 10 % a jehocena překročila 47,2 USD/oz., což je na dosah historických 124 1500maxim (49,8 USD) z roku 1980. Impulzem se stalo další 120oslabení dolaru, ale také sníţení výhledu na rating USA 1475od agentury S&P. Cena ropy opět vzrostla – WTI (+2 % 116t/t), Brent (1 %) – a ceny se vrátily na úrovně před 2 týdny 112 1450(Brent: 124 USD/barel; WTI: 112 USD/barel). Cenyzemědělských plodin (+2 % t/t) mírně vzrostly za smíšeného 108 1425 Ropa - Brentvývoje přes jednotlivé plodiny. Výrazně vystřelila cena 104 Zlato 1400pšenice (7 % t/t) po zprávách o propadu produkce na jihu 25/03 1/04 8/04 15/04 22/04USA kvůli suchu. Ceny technických kovů přidaly 2 %. USD/t Uhlí a elektřina EUR/MW USD/t Měď a kukuřice US cent/bu 10250 800 135 64 10000 750 130 61 9750 700 125 58 9500 120 55 650 9250 Uhlí 1Y ARA Měď Elektřina - Lipsko Kukuřice 115 52 9000 600 25/03 1/04 8/04 15/04 22/04 25/03 1/04 8/04 15/04 22/04
 13. 13. ESEJ INVESTORAJuraj Podracký, podracky@jtfg.skCelkom zvláštny týţdeňZáverečný účet týždňa a to v podobe nárastu indexu SP500 o 1,2%, indexu Stoxx 600 o 0,3% a indexu MSCI Worldo 1,72% úplne maskuje charakter obchodovania v skrátenom obchodnom týždni. Ten začal výpredajovou mini panikoupotom čo sa cez víkend v gréckych médiách objavili správy, že ich minister financií na rokovaniach MMF vo Washingtoneotvoril otázku reštrukturalizácie dlhov. Zo všetkých oficiálnych kruhov prišlo už tradičné dementovanie, avšak gréckevládne dlhopisy sa prepadli na nové historické minimá. Ich súčasné ceny implikujú cca 40 percentný haircut a tedao téme „grécka reštrukturalizácia“ budeme určite znova počuť. Otázkou je kedy. Do týchto správ sa pridal krok ratingovejagentúry Standard and Poors, ktorá síce ponechala rating USA na „troch áčkach“ ale znížila jeho výhľad na negatívny.V celku nevýznamná udalosť, ktorá však okamžite nakopla mediálny blitz negativistických analytikov predpovedajúcichblížiaci sa koniec sveta. Ten držal v područí trh nakoniec iba jeden deň, ale tak krátke trvanie vtedy tipoval len málokto.Vcelku vtipná bola v ten deň aj reakcia trhov na túto správu. Dolár posilnil a stúpli aj ceny amerických štátnych dlhopisov.Hm.. Citlivo na túto správu zareagovali iba trhy vzácnych kovov a akciový trh. Ten späť do čiernych čísel podľakomentárov analytikov (podotýkam tých istých, ktorý deň predtým predpovedali katastrofu) dostala prebiehajúcavýsledková sezóna. V USA svoje výsledky doteraz zverejnilo 28 percent firiem z indexu SP500. Ich profit bol v priemereo jedenásť percent vyšší než očakávania trhu pričom gro pozitívnych prekvapení prišlo z energetického sektora atechnologického sektora. Tým dominovali najmä výsledky Intelu (7,8% nárast ceny po ich zverejnení ), Qualcomu (3,4%nárast ceny po ich zverejnení) a Applu (3.5% nárast ceny po ich zverejnení). Tento obchodný týždeň oznámi svojevýsledky viac než 30 percent spoločností z S&P500 a investori tak získajú jasný obraz o vyhliadkach korporátnehosektora. Reakcia trhu mi skôr pripomína začiatok decembra minulého roku. Koniec novembra sa vtedy niesol pod tlakomvýpredajov na všetkých trhoch a ten skončil z ničoho nič v jeden krásny deň počas ázijského obchodovania. Všetky trhyzrazu otvárali výrazne vyššie a späť sa už nepozreli. Aj tento krát naraz a zrazu vyštartovalo hore všetko. Od americkýchakcií až po meď, euro a striebro. To zaznamenalo masívny nárast a nachádza sa vo fáze parabolického rastu, ktorýzvyčajne končí prestrelením cien nahor a ich následnou prudkou korekciou. Prudký prepad pomeru cien zlata k striebrua platiny k striebru Pomer ceny zlata k striebru za posledných šesť mesiacovpoukazuje skôr smerom k špekulatívnym náladám na trhu so striebrom než k výraznému zvýšeniu inflačných očakávaníinvestorov, či ich obáv z kolapsu dolára. Tieto témy hrajú investori prakticky už od spustenia kvantitatívneho uvoľňovaniač. 2 FEDom. Najbližšie dni ukážu, či synchronizované rasty boli len symptómom predsviatočného obchodovanie v nízkejlikvidite, alebo či sme svedkami poslednej fázy inflačného pohybu alá leto 2008 nahor. V súčasnom pohybe roluindikátora špekulatívnych nálad prebralo od ropy jednoznačne striebro. Preto vývoj jeho ceny odporúčam do pozornostikaždého investora zaujímajúceho sa o krátkodobé pohyby na trhu.
 14. 14. KALENDÁŘDatum Čas Země Indikátor/Společnost Období AFT Trh Předchozí26/4/11 16:00 USA Spotřebitelská důvěra (Conf. Board) 04/11 - 64.5 63.426/4/11 - - Amazon - - USD 0.85 USD 2.5326/4/11 - ČR ECM: Řádná valná hromada FY2010 - - -26/4/11 - - 3M - - USD 1.44 USD 5.7526/4/11 - - Broadcom - - USD 0.59 USD 2.0726/4/11 - - Coca-Cola - - USD 0.87 USD 3.4926/4/11 - - Lexmark International - - USD 1.24 USD 4.8426/4/11 - - Lockheed Martin - - USD 1.51 USD 8.9226/4/11 - - Minnesota Mining & Mfg - - USD 1.44 USD 5.7526/4/11 - - United Parcel Service - - USD 0.84 USD 3.5526/4/11 - - STMicroelectronics - - USD 0.22 USD 0.7426/4/11 - - UBS - - CHF 0.46 CHF 1.9926/4/11 - - Ford Motor - - USD 0.50 USD 1.8726/4/11 - - Delta Air Lines - - USD -0.50 USD 1.7127/4/11 10:30 Británie HDP Q1/11p - - 1.5% r/r27/4/11 14:30 USA Zakázky na zboží dl. spotřeby 03/11 - 2.1% m/m -0.9% m/m27/4/11 18:30 USA FOMC rozhodnutí o úrok. sazbách - - 0.3% 0.3%27/4/11 - Německo CPI 04/11p - 0.2% m/m 0.5% m/m27/4/11 - Německo CPI 04/11p - 2.4% r/r 2.1% r/r27/4/11 - - Allstate - - USD 0.68 USD 2.8827/4/11 - ČR CME: Výsledky hospodaření za 1Q 2011 Q1/11 -55 mil. USD - -42 mil. USD27/4/11 - - Boeing - - USD 0.70 USD 4.1827/4/11 - - ConocoPhillips - - USD 1.93 USD 5.9527/4/11 - - Corning - - USD 0.44 USD 2.0727/4/11 - - eBay - - USD 0.46 USD 1.3827/4/11 - - Exelon - - USD 1.05 USD 4.0627/4/11 - - National Oilwell Varco - - USD 1.00 USD 4.0527/4/11 - - Norfolk Southern - - USD 0.89 USD 3.9727/4/11 - - Northrop Grumman - - USD 1.56 USD 6.6027/4/11 - - Southern - - USD 0.51 USD 2.3627/4/11 - - Xilinx - - USD 0.52 USD 2.2827/4/11 - - Barclays - - GBP 0.09 GBP 0.3027/4/11 - - BP - - USD 0.30 USD -0.2027/4/11 - - Credit Suisse - - CHF 1.15 CHF 3.8827/4/11 - - ENI - - EUR 0.56 EUR 1.7427/4/11 - - GlaxoSmithKline - - GBP 0.30 GBP 0.3227/4/11 - - Volkswagen - - EUR 3.23 EUR 15.0227/4/11 - - Volvo - - SEK 1.68 SEK 5.3627/4/11 - - ABB - - USD 0.30 USD 1.1227/4/11 - - Banco Comercial Portugues - - EUR 0.02 EUR 0.0828/4/11 9:00 Slovensko PPI 03/11 - - 3.4% r/r28/4/11 9:55 Německo Nezaměstnanost 04/11 - 7.0% 7.1%28/4/11 14:30 USA HDP (q/q anualizovane) Q1/11p - 2.0% 3.1%28/4/11 - ČR Orco: Řádná valná hromada FY2010 - - -28/4/11 - ČR TEF O2: Řádná valná hromada FY2010 - - -28/4/11 - ČR NWR: Řádná valná hromada FY2010 - - -28/4/11 - - Applied Micro Circuits - - USD 0.04 USD 0.0128/4/11 - - Ariba - - USD 0.19 USD 0.1728/4/11 - - Bristol-Myers Squibb - - USD 0.53 USD 2.1928/4/11 - - Colgate-Palmolive - - USD 1.16 USD 4.7228/4/11 - - Dow Chemical - - USD 0.67 USD 1.9828/4/11 - - Eastman Kodak - - USD -0.61 USD -2.0928/4/11 - - Exxon Mobil - - USD 2.03 USD 6.2628/4/11 - - International Paper - - USD 0.59 USD 1.9528/4/11 - - Microsoft - - USD 0.56 USD 2.3528/4/11 - - Motorola - - USD 0.32 Error 201528/4/11 - - Occidental Petroleum - - USD 1.79 USD 5.6928/4/11 - - PepsiCo - - USD 0.73 USD 4.0928/4/11 - - Procter & Gamble - - USD 0.97 USD 3.7428/4/11 - - Raytheon - - USD 1.09 USD 5.4928/4/11 - - Sears, Roebuck - - USD -0.21 USD -0.8028/4/11 - - Sprint Nextel - - USD -0.21 USD -0.8028/4/11 - - Thomson Reuters Corporation - - USD 0.42 USD 1.4928/4/11 - - Tyco International - - USD 0.68 USD 2.7728/4/11 - - Viacom - - USD 0.62 USD 2.8528/4/11 - - AstraZeneca - - USD 2.09 USD 5.6028/4/11 - - Banco Santander - - EUR 0.27 EUR 0.9728/4/11 - - Bayer - - EUR 1.33 EUR 1.5728/4/11 - - British Sky Broadcasting - - GBP 0.10 GBP 0.5628/4/11 - - Deutsche Bank - - EUR 1.70 EUR 3.2428/4/11 - - Deutsche Boerse - - EUR 1.07 EUR 2.2528/4/11 - - Koninklijke KPN - - EUR 0.29 EUR 1.1528/4/11 - - Merck - - EUR 1.76 EUR 2.9028/4/11 - - Novo Nordisk - - DKK 6.90 DKK 24.8328/4/11 - - Verbund - - EUR 0.34 EUR 1.28
 15. 15. KALENDÁŘ28/4/11 - - Royal Dutch Shell - - USD 0.95 USD 3.2828/4/11 - - Sanofi-Aventis - - EUR 1.64 EUR 3.8928/4/11 - - SAP - - EUR 0.49 EUR 1.5228/4/11 - - Strabag - - EUR 0.58 EUR 1.4628/4/11 - - Unilever - - EUR 0.36 EUR 1.5128/4/11 - - Verbund - - EUR 0.31 EUR 1.2828/4/11 - - Phylaxia Pharma - - - HUF -3.5328/4/11 - - Bank Zachodni WBK - - - PLN 13.328/4/11 - ČR Erste Group: Výsledky hospodaření za 1Q 2011 Q1/11 263 mil. EUR - 255 mil. EUR29/4/11 9:00 Maďarsko PPI 03/11 - 7.2% r/r 6.3% r/r29/4/11 11:00 Eurozóna Indikátor podnikatelského klimatu 04/11 - 1.4 1.4129/4/11 11:00 Eurozóna Spotřebitelská důvěra 04/11f - -11.4 -11.429/4/11 11:00 Eurozóna Index ek. sentimentu 04/11 - 107 107.329/4/11 11:00 Eurozóna Nezaměstnanost 03/11 - 9.9% 9.9%29/4/11 15:45 USA Index nákupních manažerů Chicaga 04/11 - 68.5 70.629/4/11 15:55 USA Spotřebitelská důvěra (Michigan Uni.) 04/11f - 70 69.629/4/11 - - Caterpillar - - USD 1.31 USD 4.2829/4/11 - ČR PMČR: Řádná valná hromada FY2010 - - -29/4/11 - ČR Unipetrol: Výsledky za 1Q11 1Q11 - - -29/4/11 - - Chevron - - USD 3.02 USD 9.4429/4/11 - - Entergy - - USD 1.32 USD 7.0629/4/11 - - Merck - - USD 0.84 USD 3.4229/4/11 - - Weyerhaeuser - - USD 0.09 USD 0.4429/4/11 - - Daimler - - EUR 1.27 EUR 4.2829/4/11 - - Norsk Hydro - - NOK 0.61 NOK 1.4529/4/11 - - Repsol - - EUR 0.54 EUR 3.8429/4/11 - - Total Fina Elf - - EUR 1.35 EUR 4.7329/4/11 - - BRE Bank - - PLN 5.42 PLN 17.1629/4/11 - - PKN Orlen - - PLN 0.32 PLN 5.54
 16. 16. SLOVNÍČEK POJMŮbazický bod 100 bazických bodů = 1,00 %; nejčastěji se používá u Forex devizový trh; trh směnných kurzu (anglicky: Foreign změn úrokových sazeb; zkratka bps (anglicky basis points) Exchange markets)book value účetní hodnota; hodnota společnosti připadající goodwill účetní termín; vyjadřuje u akvizic rozdíl mezi zaplacenou akcionářům; Book value = Aktiva - Závazky společnosti cenou a účetní hodnotou kupované firmy. Zahrnuje např. dobré jméno podniku, klientskou základnu, značku apod.CAGR průměrná roční míra růstu za určité období (např. CAGR Goodwill se řadí mezi nehmotná aktiva. 2001-2009) (anglicky: Compound Annual Growth Rate) NI čistý zisk; zisk společnosti připadající akcionářůmCAPEX investiční výdaje obvykle na pořízení dlouhodobého majetku společnosti, kteý vznikne po odečtení všech nákladů včetně (stoje, nemovitosti) (anglicky: CAPital EXpenditures) daní (anglicky: Net Income)CEE střední a východní Evropa (anglicky: Central and Eastern m/m meziměsíční změna (anglicky: month on month; m-o-m) Europe) P/BV poměr ceny akcie k účetní hodnotě na jednu akcii. Jde oCIS Společenství nezávislých států, 9 z 15 států bývalého Sovětského poměrový ukazatel, který slouží k porovnání ohodnocení svazu (anglicky: Commonwealth of Independent States) jednotlivých společností, především v bankovnictví a finančním sektoru. (anglicky: Price / Book Value per sharedividendový výnos výnos akcie, který akcionář obdrží ve formě Ratio) dividend; vyjadřuje se v procentech jako roční dividenda k současné ceně akcie P/E vyjadřuje poměr tržní ceny akcie k dosaženému čistému zisku na akcii. Jde o poměrový ukazatel, který slouží k porovnáníEBITDA hrubý provozní zisk; zisk před odečtením úroků, daní a ohodnocení jednotlivých akciových titulů. Čím je ukazatel P/E odpisů (anglicky Earnings Before Interests, Taxes, vyšší, tím je daná akcie vzhledem k zisku (současnému nebo Depreciation and Amortization); očekávanému) dražší a naopak. (anglicky: Price / Earnings Indikátor provozní výkonnost společnosti a přibližný odhad Ratio) cash flow. Některé společnosti použijí termín OIBITDA (Operating Income Before Interest Tax, Depreciation and rafinérská marţe rozdíl mezi cenou hrubé ropy a cenou rafinérské Amortization). produkce (benzín, nafta, oleje); obvykle se vyjadřuje v USD/tEBITDA marţe poměr hrubého provozního zisku vůči tržbám q/q mezikvartální změna (anglicky: quarter on quarter; q-o-q) (=EBITDA/tržby); určuje míru ziskovosti na jednotku tržeb; vyjadřuje se v procentech. Podobně i EBIT marže. SWAP finanční derivát založený na principu výměny dvou aktivEBIT provozní zisk; zisk před odečtením úrokových nákladů a včetně jejích výnosů a nákladů po stanovenou dobu daní (anglicky Earnings Before Interests and Taxes) y/y meziroční změna (anglicky: year on year; y-o-y)EPS zisk na akcii; podíl zisku (ztráty) na jednu akci (anglicky: Earnings Per Share)EV hodnota podniku; tržní kapitalizace společnosti zvýšena o čistý dluh společnosti (dluh bez likvidních finančních prostředků). (anglicky: Enterprise Value).
 17. 17. KONTAKTYJ&T ATLANTIK Obchodování Obchodování s cennými papíry Jméno Kontakt Jméno Kontakt Michal Semotán +420 221 710 130 David Nový +420 221 710 628 Obchodování a prodej semotan@jtbank.cz Obchodování – ČR a zahraničí david.novy@atlantik.cz Michal Znojil +420 221 710 131 Barbora Stieberová +420 221 710 648 Obchodování a prodej znojil@jtbank.cz Obchodování – ČR a zahraničí barbora.stieberova@atlantik.cz Michal Štubňa +421 259 418 173 Tereza Jalůvková +420 221 710 606 Obchodování – Slovensko stubna@jtbank.cz Obchodování – ČR a zahraničí tereza.jaluvkova@atlantik.cz Tomáš Brychta +420 221 710 238 Marek Kijevský +420 221 710 669 Peněžní a devizový trh brychta@jtbank.cz Obchodování – zahraničí marek.kijevsky@atlantik.cz Petr Vodička +420 221 710 155 Miroslav Nejezchleba +420 221 710 633 Dluhopisový a peněžní trh vodicka@jtbank.cz Obchodování – zahraničí (USA) miroslav.nejezchleba@atlantik.cz Správa klientských portfolií Prodej a klientské sluţby Jméno Kontakt Jméno Kontakt Roman Hajda +420 221 710 224 Dalibor Hampejs +420 545 423 448 Vedoucí pro investice hajda@jtbank.cz podílové fondy dalibor.hampejs@atlantik.cz Petr Holinský +420 221 710 429 Milerská Zuzana +420 800 484 484 Portfolio manažer holinsky@jtbank.cz Klientské služby atlantik@atlantik.cz Portfolio Management Oddělení analýz Jméno Kontakt Jméno Kontakt Martin Kujal +420 221 710 698 Milan Vaníček +420 221 710 607 Vedoucí pro investice; dluhopisy martin.kujal@atlantik.cz Strategie, farma, telekom milan.vanicek@atlantik.cz Marek Janečka +420 221 710 699 Milan Lávička +420 221 710 614 Portfolio manažer; akcie marek.janecka@atlantik.cz Banky, finanční sektor milan.lavicka@atlantik.cz Miroslav Paděra +420 221 710 623 Bohumil Trampota +420 221 710 657 Portfolio manažer; DPM miroslav.padera @atlantik.cz Energetika, chemie bohumil.trampota@atlantik.cz Pavel Ryska +420 221 710 658 Nemovitosti, media pavel.ryska@atlantik.cz Petr Sklenář +420 221 710 619 Makroekonomika, komodity petr.sklenar@atlantik.cz ATLANTIK finanční trhy, a.s. Praha: Brno: Pobřežní 14 Veselá 24 186 00 Praha 8 602 00 Brno Tel.: +420 221 710 666 Tel.: +420 545 423 411 Fax: +420 221 710 626 Tel: 800 484 484 atlantik@atlantik.cz www.atlantik.cz Bloomberg: ATLK <GO> Reuters: ATLK J&T BANKA Česká republika Slovenská republika J&T Banka, a. s. J&T Banka, a. s., pobočka zahraničnej banky Pobřežní 14 Lamačská cesta 3 186 00 Praha 8 841 04 Bratislava Tel.: +420.221.710.111 Tel.: +421.259.418.111 www.jtbank.cz www.jt-bank.sk
 18. 18. PRÁVNÍ PROHLÁŠENÍATLANTIK finanční trhy, a.s. (dále jen „ATLANTIK FT“) je licencovaný obchodník s cennými papíry a člen Burzy cenných papírů Praha, a.s. oprávněnýposkytovat investiční služby ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. J & T BANKA, a.s. (dále jen „Banka“) je licencovanábanka a člen Burzy cenných papírů Praha, a.s. oprávněná poskytovat investiční služby ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovémtrhu. ATLANTIK FT a Banka v souladu s právními předpisy, svými vnitřními předpisy a vyhláškou č. 114/2006 Sb., o poctivé prezentaci investičníchdoporučení připravují a rozšiřují investiční doporučení. Činnost ATLANTIKu FT a Banky podléhá dozoru České národní banky, Na Příkopě 28, 115 03Praha 1 – http://www.cnb.cz/.ATLANTIK FT a Banka v souladu s vyhláškou č. 114/2006 Sb., o poctivé prezentaci investičních doporučení rozšiřuje investiční doporučení, přičemž vtomto dokumentu jsou zmíněny některé důležité informace a upozornění s tvorbou a šířením investičních doporučení spojené.ATLANTIK FT a Banka uveřejňují investiční doporučení vytvořená zaměstnanci ATLANTIK FT a/nebo Banky (dále je „Analytici“). Analytici vytvářejícíinvestiční doporučení nesou plnou odpovědnost za jejich objektivitu.Stupně investičního doporučeníATLANTIK FT a Banka používají následující stupně investičních doporučení: Koupit/BUY – předpokládá se, že % rozdíl mezi roční cílovou cenou akcie (určenou jednou z níže uvedených oceňovacích metod) a aktuální tržní cenou je větší, než minimální teoretický požadovaný výnos pro danou akcii. Tento požadovaný výnos je určen jako součet výnosu bezrizikového aktiva (nejdelší státní dluhopis ČR) a součinu koeficintu beta a rizikové prémie (určené individuálně pro každou společnost a odvozené od rizikové prémie pro český trh). Drţet/HOLD – předpokládá se, že % rozdíl mezi roční cílovou cenou akcie (určenou jednou z níže uvedených oceňovacích metod) a aktuální tržní cenou je menší, než minimální teoretický požadovaný výnos pro danou akcii, ale zároveň větší než výnos bezrizikového aktiva. Prodat/SELL – předpokládá se, že % rozdíl mezi roční cílovou cenou akcie (určenou jednou z níže uvedených oceňovacích metod) a aktuální tržní cenou je menší než výnos bezrizikového aktiva.Metody oceňováníATLANTIK FT a Banka při oceňování společností a investičních projektů používají v prvé řadě metodu diskontovaných cash flow (FCFE nebo DDM).Metoda relativního srovnání je nedílnou součástí každého ocenění, ale slouží spíše jako test vypovídací schopnosti diskontní metody, a to z těchtodůvodů: (i) rozdílné účetní standardy; (ii) rozdílná velikost firem; (iii) dostupnost informací; (iv) dopad akvizic a dceřiných společností na strukturuúčetních rozvah; (v) rozdílné dividendové politiky; a (vi) rozdílná očekávání budoucích ziskových marží. Pokud se fundamentální ocenění a intervalhodnot na základě relativního srovnání v zásadě shodují, je to známka správnosti projekcí cash flow a dalších klíčových předpokladů diskontovacíhomodelu (zvláště diskontní faktor, růst v tzv. „nekonečné fázi“, kapitálová struktura, apod.). V opačném případě je nutno najít faktory vedoucí k zásadnírozdílnosti obou oceňovacích metod.Opatření bránící vzniku střetu zájmů ve vztahu k investičním nástrojům:Odměna osob, které se podílejí na tvorbě investičních doporučení, je závislá zejména na kvalitě odvedené práce, dosažených výsledcích a celkovéhozisku společnosti. Osoby, které se podílejí na tvorbě investičních doporučení, nejsou finančně ani jinak motivovány k vydání investičních doporučeníkonkrétního stupně a směru. ATLANTIK FT a Banka v rámci dodržování pravidel obezřetného poskytování investičních služeb a organizace vnitřníhoprovozu společnosti uplatňují postupy a pravidla stanovené právními předpisy a vnitřními předpisy společnosti, které brání vzniku střetu zájmů ve vztahuk investičním nástrojům obsaženým v investičních doporučeních šířených ATLANTIKem FT a Bankou.Další upozorněníATLANTIK FT, Banka a s nimi propojené osoby a osoby, které k nim mají právní nebo faktický vztah, včetně členů statutárních orgánů, vedoucíchzaměstnanců anebo jiných zaměstnanců, mohou obchodovat s investičními nástroji či uskutečňovat jiné investice a obchody s nimi související a mohouje v rozhodné době nakupovat nebo prodávat, nebo k nákupu anebo prodeji nabízet, ať již jako komisionář, zprostředkovatel či v jiném právnímpostavení, na veřejném trhu či jinde.Makléři a ostatní zaměstnanci ATLANTIK FT a Banky a/nebo s nimi propojenými osoby mohou poskytovat ústní nebo písemný komentář k trhu neboobchodní strategie svým klientům a vlastnímu oddělení obchodování, které odráží názory, jež jsou v rozporu s názory vyjádřenými v investičníchdoporučeních.Investoři by měli investiční doporučení považovat pouze za jeden z několika faktorů při svém investičním rozhodování. Investiční analýzy a doporučenívydávané ATLANTIK FT a Bankou a/nebo s nimi propojenými osobami byly připraveny v souladu s pravidly chování a interními předpisy pro zvládáníkonfliktů zájmů ve spojení s investičními doporučeními.Přehled změn stupně investičního nástroje, na který ATLANTIK FT a Banka vydaly investiční doporučení, a jeho cenového cíle během posledních 12měsíců je uveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup na internetové adrese: http://www.atlantik.cz/ a/nebo http://www.jtbank.cz.Emitent nebyl před vydáním tohoto doporučení s ním seznámen a doporučení tedy nebylo nijak změněno nebo upraveno na základě jeho žádosti.Samotná investiční rozhodnutí jsou vždy na Zákazníkovi a Zákazník za ně nese plnou zodpovědnost.Přestože investiční doporučení ATLANTIK FT a Banky jsou Analytiky připravována v dobré víře kvalifikovaně, čestně a s odbornou péčí, nemůžeATLANTIK FT a/nebo Banka přijmout odpovědnost a zaručit úplnost nebo přesnost informací v nich uvedených s výjimkou údajů vztahujících se kATLANTIK FT a Bance.Investiční doporučení sdělují názor Analytiků ke dni zveřejnění a mohou být změněny bez předchozího upozornění. Úspěšné investice v minulostinejsou zárukou stejných výsledků v budoucnosti. Investiční doporučení nepředstavují v žádném případě nabídku k nákupu či prodeji investičníchnástrojů. Jednotlivé investiční nástroje nebo strategie v investičních doporučeních zmíněné nemusí být vhodné pro každého investora. Názory adoporučení tam uvedené neberou v úvahu situaci jednotlivých klientů, jejich finanční situaci, cíle nebo potřeby. Investiční doporučení mají sloužitinvestorům, u nichž se očekává, že budou činit vlastní investiční rozhodnutí bez nepřiměřeného spoléhání na informace uvedené v investičníchdoporučeních. Tito investoři jsou povinni se o výhodnosti investic do jakýchkoli investičních nástrojů rozhodovat samostatně, a to na základě náležitéhozvážení ceny, případného nebezpečí a rizik, jejich vlastní investiční strategie a vlastní finanční situace. Hodnota či cena jakýchkoliv investic se můžeměnit. V souladu s tím mohou investoři získat prostředky menší, než byla jejich původní investice. Úspěšné investice v minulosti nezaručují příznivévýsledky do budoucna.2011 © ATLANTIK finanční trhy, a.s., J & T BANKA, a.s.

Views

Total views

713

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×