Maven Spring Wicket Hibernate Entegration

998 views

Published on

Published in: Technology, News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
998
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
19
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Maven Spring Wicket Hibernate Entegration

  1. 1. Maven – Spring – Hibernate – Wicket Entegrasyonu İzleyeceğimiz adımlar: 1. Maven kurulumu 2. Pom.xml'in oluşturulması, Spring Container'i için gerekli paket bağımlılık ayarlarının yapılması 3. Spring application-context.xml'in oluşturulması ve basit bir uygulama ile injection yönetiminin test edilmesi 4. Hibernate paket bağımlılık ayarlarının yapılması ve Hibernate konfigurasyonunun gerçekleştirilmesi 5. Wicket için pom.xml üzerinde paket bağımlılık ayarlarının yapılması 6. Spring application-context.xml ve web.xml de Spring ve Wicket ayarlarının yapılması Maven kurulumu için www.maven.org sitesinden maven paketini indirip açtıktan sonra içerisindeki bin klasörününü de sistemin “Ortam Değişkenleri”ne tanımlayabilirsiniz. mvn archetype:create -DgroupId=org.jtpd -DartifactId=maven_spring_hibernate_wicket -DpackageName=org.jtpd.mshw komutunu kullanarak maven projemizi oluşturalım. Oluşan pom.xml : <project ...> <modelVersion>4.0.0</modelVersion> <groupId>org.jtpd</groupId> <artifactId>maven_spring_hibernate_wicket</artifactId> <packaging>war</packaging> <version>1.0-SNAPSHOT</version> <name>maven_spring_hibernate_wicket</name> <url>http://maven.apache.org</url> <dependencies> <dependency> <groupId>junit</groupId> <artifactId>junit</artifactId> <version>3.8.1</version> <scope>test</scope> </dependency> <dependency> <groupId>org.slf4j</groupId> <artifactId>slf4j-jdk14</artifactId> <version>1.4.2</version> </dependency> </dependencies> </project> Oluşan dizin yapısı: maven_spring_hibernate_wicket/ maven_spring_hibernate_wicket/pom.xml /src/ /src/main/ /main/java /src/test/ /test/java Log4j, Spring gibi konfigurasyon dosyalarını koymak için /src/main/resources dizinini ve web dosyalarını koymak için /src/main/webapp oluşturalım. Ve sonrasında pom.xml'i açıp aşağıdaki ayarlamaları yapalım. <build> <resources>
  2. 2. <resource> <directory>src/main/resources</directory> <filtering>true</filtering> </resource> </resources> <plugins> <plugin> <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId> <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId> <version>2.0.2</version> <configuration> <source>1.5</source> <target>1.5</target> </configuration> </plugin> </plugins> </build> Gelin şimdi Spring & Hibernate paket bağımlılıklarını ayarlayalım: <dependencies> ... <!-- SPRING DEPENDENCIES --> <dependency> <groupId>org.springframework</groupId> <artifactId>spring</artifactId> <version>${spring.version}</version> </dependency> <dependency> <groupId>org.springframework</groupId> <artifactId>spring-web</artifactId> <version>${spring.version}</version> </dependency> <dependency> <groupId>org.springframework</groupId> <artifactId>spring-aspects</artifactId> <version>${spring.version}</version> </dependency> <!-- HIBERNATE DEPENDENCIES --> <dependency> <groupId>mysql</groupId> <artifactId>mysql-connector-java</artifactId> <version>5.1.6</version> </dependency> <dependency> <groupId>javax.persistence</groupId> <artifactId>persistence-api</artifactId> <version>1.0</version> <scope>provided</scope> </dependency> <dependency> <groupId>org.hibernate</groupId> <artifactId>hibernate-annotations</artifactId> <version>3.4.0.GA</version> </dependency> <dependency> <groupId>org.hibernate</groupId> <artifactId>hibernate-entitymanager</artifactId> <version>3.4.0.GA</version> </dependency> ... </dependencies>
  3. 3. <properties> <spring.version>2.5.6</spring.version> </properties> Spring konfigurasyonunu gerçekleştirelim. Bunun için src/main/resources altında application-context.xml dosyasını oluşturalım. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:util="http://www.springframework.org/schema/util" xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context" xmlns:aop="http://www.springframework.org/schema/aop" xmlns:tx="http://www.springframework.org/schema/tx" xmlns:p="http://www.springframework.org/schema/p" xsi:schemaLocation=" http://www.springframework.org/schema/beans http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-2.0.xsd http://www.springframework.org/schema/util http://www.springframework.org/schema/util/spring-util-2.0.xsd http://www.springframework.org/schema/context http://www.springframework.org/schema/context/spring-context-2.1.xsd http://www.springframework.org/schema/tx http://www.springframework.org/schema/tx/spring-tx.xsd http://www.springframework.org/schema/aop http://www.springframework.org/schema/aop/spring-aop-2.0.xsd" > <context:annotation-config /> <context:component-scan base-package="org.jtpd" /> <aop:aspectj-autoproxy /> <tx:annotation-driven /> <bean id="sessionFactory" class="org.springframework.orm.hibernate3.annotation.AnnotationSessionFactoryBe an"> <property name="dataSource" ref="dataSource" /> <property name="annotatedClasses"> <list> <value>org.jtpd.core.User</value> <value>...</value> </list> </property> <property name="hibernateProperties"> <props> <prop key="hibernate.dialect">org.hibernate.dialect.MySQLDialect</prop> <prop key="hibernate.show_sql">true</prop> </props> </property> </bean> <bean id="dataSource" class="com.mysql.jdbc.jdbc2.optional.MysqlConnectionPoolDataSource" destroy- method="close"> <property name="url" value="jdbc:mysql://db.jtpd.org:3306/jtpd" /> <property name="user" value="root" /> <property name="password" value="****" /> </bean>
  4. 4. <bean id="transactionManager" class="org.springframework.orm.hibernate3.HibernateTransactionManager"> <property name="sessionFactory" ref="sessionFactory"/> <property name="dataSource" ref="dataSource"/> </bean> </beans> Yukarıdaki konfigurasyonda, spring injectionlarının ve transaction tanımlarının annotationlar üzerinden yapılacağı belirtilir. Uygulama içerisindeki kullanımı @Entity @Table(name=”User”) public class User { @Id @GeneratedValue(strategy=GenerationType.IDENTITY) private Integer id; ... } @Repository //Spring Annotation @Transactional public abstract GenericDAO<T> { @Autowired //Spring Annotation private SessionFactory sessionFactory; public Session getSession(){ return sessionFactory.openSession(); } public void save(T entity){ getSession().save(entity); } } @Repository //Spring Annotation @Transactional public class UserDAO extends GenericDAO<User> { ... } @Service //Spring Annotation @Transactional public UserService { @Autowired //Spring Annotation private IuserDAO userDAO; //Ornek public void save(User user){ // Transaction Yönetimi spring tarafindan yapilmakta userDAO.save(user); } } Şu ana kadar yazmış olduğumuz kod örneğini ve konfigurasyonu test etmek için standalone çalışabilecek bir kod çalışması yapalım. Öncelikle pom.xml içerisinde aşağıdaki konfigurasyonu yapalım. <build>
  5. 5. <plugins> ... <plugin> <groupId>org.codehaus.mojo</groupId> <artifactId>exec-maven-plugin</artifactId> <executions> <execution> <phase>package</phase> <goals> <goal>java</goal> </goals> </execution> </executions> <configuration> <mainClass>org.jtpd.App</mainClass> </configuration> </plugin> ... </plugins> </build> org.jtpd.App java dosyasını oluşturalım: package org.jtpd; import org.springframework.context.ApplicationContext; import org.springframework.context.support.FileSystemXmlApplicationContext; public class App { public static void main(String[] args) { try { ApplicationContext factory = new FileSystemXmlApplicationContext( "targetclassesapplication-context.xml"); IUserService userService = (IUserService) factory .getBean("userService"); userService.save(new User()); } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); } } } App sınıfını komut satırından mvn exec:java komutu ile çalıştırabiliriz. Herşey istediğimiz gibi ise şimdi geliştirdiğimiz yapıyı web uygulaması haline getirelim. Bunun için pom.xml'de : <dependencies> ... <dependency> <groupId>org.apache.wicket</groupId> <artifactId>wicket-spring</artifactId>
  6. 6. <version>${wicket.version}</version> </dependency> <dependency> <groupId>org.apache.wicket</groupId> <artifactId>wicket</artifactId> <version>${wicket.version}</version> </dependency> <dependency> <groupId>org.apache.wicket</groupId> <artifactId>wicket-extensions</artifactId> <version>${wicket.version}</version> </dependency> </dependencies> ... <properties> <wicket.version>1.4.0</wicket.version> <spring.version>2.5.6</spring.version> </properties> src/main/webapp altında WEB-INF/web.xml dosyasını oluşturalım ve aşağıdaki konfigurasyonları tanımlayalım <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> <web-app xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/j2ee" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/j2ee http://java.sun.com/xml/ns/j2ee/web-app_2_4.xsd" version="2.4"> <display-name>JTPD</display-name> <filter> <filter-name>wicket-spring-hibernate</filter-name> <filter-class>org.apache.wicket.protocol.http.WicketFilter</filter- class> <init-param> <param-name>applicationFactoryClassName</param-name> <param-value>org.apache.wicket.spring.SpringWebApplicationFactory</ param-value> </init-param> </filter> <filter-mapping> <filter-name>wicket-spring-hibernate</filter-name> <url-pattern>/*</url-pattern> </filter-mapping> <context-param> <param-name>contextConfigLocation</param-name> <param-value>classpath:application-context.xml</param-value> </context-param> <listener> <listener- class>org.springframework.web.context.ContextLoaderListener</listener-class> </listener> </web-app>
  7. 7. Web.xml de Spring ve Wicket çatılarına ait tanımlamaları yaptık.application-context.xml içerisinde de Wicket uygulamasını tanımlamamız gerekiyor. Web.xml içerisinde WicketFilter konfigurasyonunda Wicket çatısına aşağıdaki WebApplication sınıfını hangi factory üzerinden alacağımızı belirtiyoruz. Burada Wicket ile Spring entegrasyonunu gerçekleştirmiş oluyoruz. ... <bean id="wicketApplication" class="org.jtpd.web.JTPDWicketApplication" /> ... Şu ana kadar Maven, Spring, Hibernate ve Wicket entegrasyonunu bir şekilde gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Fakat Wicket bileşenlerinden Spring bean'lerine injection yöntemiyle erişmek için JTPDWicketApplication sınıfının yapılandırıcı yordamlarında addComponentInstantiationListener(new SpringComponentInjector(this)); çağırımlarını yapmamız gerekmektedir. JTPDWicketApplication sınıfı : package org.jtpd.web.JTPDWicketApplication; import org.apache.wicket.protocol.http.WebApplication; import org.apache.wicket.spring.injection.annot.SpringComponentInjector; /** * Application object for your web application. * <p/> * If you want to run this application without deploying, run the Start class. */ public class JTPDWicketApplication extends WebApplication { /* (non-Javadoc) * @see org.apache.wicket.protocol.http.WebApplication#init() */ @Override protected void init() { // TODO Auto-generated method stub super.init(); addComponentInstantiationListener(new SpringComponentInjector(this)); } @Override public Class<Index> getHomePage() { return Index.class; } } WebApplication, WebPage gibi Wicket bileşenleri içerisinden Spring bean'lerini kullanabilmek için @SpringBean annotation'ını kullanmamız gerekmektedir. JTPDWebApplication içerisinden çağırılan Index.class yani WebPage'den türeyen Index sınıfını oluşturalım ve buradan userService Spring Bean'ini nasıl çağırdığımızı görelim. package org.jtpd.web; /** * @author tdiler * */ import org.apache.wicket.PageParameters;
  8. 8. import org.apache.wicket.markup.html.WebPage; import org.apache.wicket.markup.html.basic.Label; import org.apache.wicket.spring.injection.annot.SpringBean; import org.jtpd.core.IUserService; import org.jtpd.core.User; /** * Homepage */ public class Index extends WebPage { private static final long serialVersionUID = 1L; @SpringBean IUserService userService; public Index(final PageParameters parameters) { User user = new User(); userService.save(user); add(new Label("label", "Kullanıcı kaydedildi.")); } } Wicket çatısında yazılan WebPage, Panel gibi bileşenler için markup tanımlarını içeren sınıf ile aynı isimde *.html uzantılı dosyalar bulunmalıdır. Maven ile derleme ve paket oluşturma sonucunda bu html dosyalarınında değerlendirilmesi için pom.xml’de şu eklemeyi yapacağız: <resources> ... <resource> <filtering>false</filtering> <directory>src/main/java</directory> <includes> <include>**</include> </includes> <excludes> <exclude>**/*.java</exclude> </excludes> </resource> ... </resources> İlgili çalışmaya ait kodlara buradan ulaşabilirsiniz.

×