Presentation.Vat 2011 News.2011 02 04.Final.Lat.Janist

909 views

Published on

Latvian VAT law changes as of 1.1.2011. In Latvian.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
909
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentation.Vat 2011 News.2011 02 04.Final.Lat.Janist

 1. 1. 1.1.2011. PVN jaunumi 2011.gada 4.febru ārī Rīga BALTIJAS 2010.GADA NODOKĻU KONSULTANTS
 2. 2. Saturs <ul><li>PVN likuma 02.12.2010. grozījumi </li></ul><ul><li>PVN likuma 20.12.2010. grozījumi </li></ul><ul><li>MK noteikumi </li></ul>Vilnius LITHUANIA Riga LATVIA Minsk BELARUS Tallinn ESTONIA
 3. 3. 2.12.2010 .grozījumi – Fiskālais pārstāvis (1/8) <ul><li>Iespēja ārzemniekiem nereģistrēties, bet izmantot FP, kas maksās PVN </li></ul><ul><li>Imports (drīkst saņemt VID atļauju nemaksāt vai 0%, ja 30 d. laikā – uz ES) </li></ul><ul><li>Eksports + muitas vai akcīzes noliktava; 0% iegādei ES (28(10)) </li></ul><ul><li>ES DV PVN maksātāja piegādes iekšzemē un preču iegādes ES (Latvijā) (26(8),(12),(14)) – pretruna ar definīcijas 4 gadījumiem! </li></ul><ul><li>Ja rēķinu izraksta LV PVN maksātājs – FP ID, ja FP atbild (8(5 1 )18)) </li></ul><ul><li>FP rēķinu izraksta savā vārdā, norādot sevi kā preču nosūtītāju un rēķinā izdarot atzīmi &quot;Preces nosūtītas pēc personas A ( pārstāvāmās personas rekvizīti ) norādījuma“ (185. 1 ) </li></ul><ul><li>Jānodrošina detalizēta nosūtāmo vai saņemto preču uzskaite, pārstāvot ārzemniekus (262. 1 ) </li></ul><ul><li>Deklarācijas 7.pielikums – Pārskats par FP veiktajiem darījumiem </li></ul><ul><li>FP reģistrācijas kārtība VID </li></ul><ul><li>Atbildība </li></ul><ul><ul><li>Par PVN un pavaddokumentiem pārstāvētajiem darījumiem (35(8)) </li></ul></ul><ul><ul><li>FP jādomā par līguma korektu formulējumu, kompensācijas mehānismu par savām saistībām, CT atbildības apdrošināšanu </li></ul></ul>
 4. 4. Imports + piegāde ES (2/8) Preces Importa PVN; vai nemaksā; vai 0% Rēķins 0% PVN Fiskālais pārstāvis Rēķins - 0% PVN Preces IM VAD un CMR – RUS nosūta FP, FP – uz EST 1648.
 5. 5. Imports + iekšzeme (3/8) Fiskālais pārstāvis Rēķins par precēm 22% PVN Preces Preces Rēķins 0% PVN Importa PVN; nemaksā; vai 0% 450. IM VAD un CMR – RUS nosūta FP, FP – uz LAT
 6. 6. Iekšzeme (caur MN vai AN) + eksports (4/8) Fiskālais pārstāvis Preces 1914. Rēķins par precēm 0% PVN EX VAD un CMR – LAT FP nosūta RUS Preces Rēķins par precēm 0% PVN
 7. 7. Iegāde ES (caur MN vai AN) + eksports (5/8) Fiskālais pārstāvis Preces 1884. Rēķins EX VAD un CMR – LAT FP nosūta RUS Preces Rēķins
 8. 8. Citas ES DV PVN maksātāja preču iegāde ES sev Latvijā (6/8) Fiskālais pārstāvis Preces 1595. Rēķins par precēm
 9. 9. Citas ES DV PVN maksātāja piegāde iekšzemē (7/8) Fiskālais pārstāvis Preces IKP 2006. Rēķins 22%
 10. 10. 2.12.2010. grozījumi (8/8) <ul><li>Reģistrācijas slieksnis – no LVL 10 000 uz LVL 35 000 </li></ul><ul><li>Ar kultūras, mākslas, sporta, zinātnes, izglītības, izklaides vai līdzīga rakstura pasākumiem (gadatirgi, izstādes) u.c. ar ieejas biļešu iegādi šajos pasākumos saistītiem pakalpojumiem – SD veicējiem – pasākumu norises vieta </li></ul><ul><li>Nelielas vērtības preču imports: </li></ul><ul><ul><li>komerciālā nolūkā līdz EUR 10 – bez PVN (bija jāmaksā PVN no 1. lata); bez muitas nod. – līdz EUR 150, </li></ul></ul><ul><ul><li>fiz.pers. nekom. sūtījumi citai FP līdz EUR 45 bez PVN (bija līdz EUR 150); bez muitas nod. – līdz EUR 150, </li></ul></ul><ul><ul><li>citi sūtījumi līdz EUR 10 – bez PVN, </li></ul></ul><ul><ul><li>Ebay, Amazon – nesūtiet vairs no valstīm ārpus ES! </li></ul></ul><ul><li>Pārmaksu novirza citu nodokļu nomaksai pirms pārcelšanas uz priekšu </li></ul><ul><li>0% importam var piemērot, ja izved uz citu ES DV 30 d.laikā (33.p.) </li></ul>
 11. 11. 20.12.2010. grozījumi (1/4) <ul><li>Likmes </li></ul><ul><ul><li>21 uz 22, </li></ul></ul><ul><ul><li>10 uz 12, </li></ul></ul><ul><ul><li>10 uz 22 elektrība iedzīvotājiem </li></ul></ul><ul><li>Nav atskaitāmi 20% no PVN par iegādātu, nomātu vai importētu vieglo a/m, kā arī ar šādas a/m uzturēšanu saistītās izmaksas (t.sk. par remontu un degvielu) </li></ul><ul><ul><li>Neattiecas g.k. uz personām, kuri iegādājās automašīnu savas saimnieciskās darbības veikšanai </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>autonoma, pasažieru pārvadājumi, auto tirdzniecības vai nomas darījumi, preču transporta pakalpojumi, u.c. </li></ul></ul></ul><ul><li>Priekšnodoklis par a/m neatskaitāms, ja vairāk kā 50% </li></ul><ul><ul><li>neapliekami darījumi vai </li></ul></ul><ul><ul><li>kas nav PVN objekts </li></ul></ul>
 12. 12. 20.12.2010. grozījumi (2/4) <ul><li>Beidzoties gadam, PVN VID jāatmaksā 10 dienu laikā pēc pārmaksāto summu apstiprināšanas . </li></ul><ul><ul><li>Iepriekš – 30 dienas pēc tam, kad saņemta PVN deklarācija par gada pēdējo mēnesi </li></ul></ul><ul><li>Jānorāda VID, ka jāatmaksā pārmaksu, ja priekšnodoklis radies par pamatlīdzekļiem ar PVN virs Ls 100 (jo VID nav info) </li></ul><ul><li>Mainīti tūlītējas atmaksas (par mēnesi) kritēriji: </li></ul><ul><ul><li>no LVL 15k uz 8k </li></ul></ul><ul><ul><li>darījumu (kuru veikšanas vieta nav Latvija) apjoms ir vismaz 20% (bija – ar 10% apliekamo darījumu apjoms ir vismaz 20%) </li></ul></ul><ul><li>VID ir tiesīgs pagarināt 30 dienu termiņu (PVN pārmaksas pārcelšanai uz nākamo mēnesi vai atmaksāšanu) </li></ul><ul><ul><li>ja VID ir nosūtījis paziņojumu par datu atbilstības pārbaudi </li></ul></ul><ul><ul><li>ja 30 dienu laikā pēc PVN deklarācijas saņemšanas ir pieprasīta papildu informācija – lēmumu jāpieņem 75 dienas pēc deklarācijas saņemšanas VID </li></ul></ul>
 13. 13. 20.12.2010. grozījumi (3/4) <ul><li>Izsoles, ko rīko administratori (A), tiesu izpildītāji (TI) </li></ul><ul><ul><li>Apliekama izsoles cena (2(21 4 )) – ja pārdod A </li></ul></ul><ul><ul><li>Apliekamai personai ir tiesības paziņot mantas vērtību , pretējā gadījumā ar PVN tiks aplikta visa (jeb augstākā) mantas izsoles cena – ja pārdod TI (2(21 5 ), pārņemts PVN Dir.137.p. 1. un 3.p.) </li></ul></ul><ul><ul><li>Kārtība, kādā jāizraksta PVN rēķins par mantas pārdošanu izsolē (TI, A) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>apliekamas personas vārdā, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>15 d. laikā pēc TI vai A sastādītā aprēķina spēkā stāšanās </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Kārtība, kādā aprēķinātais PVN ir iemaksājams budžetā (A) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Parastā kārtībā – 20 dienas pēc mēneša beigām </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Kārtība, kādā aprēķinātais PVN ir iemaksājams budžetā (TI) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>20 d. laikā TI vai A sastādītā aprēķina spēkā stāšanās </li></ul></ul></ul>
 14. 14. 20.12.2010. grozījumi (4/4) <ul><li>Precizēta gāzes, elektrības, siltuma vai dzesēšanas enerģijas piegādes vieta un 0% piemērošana importam </li></ul><ul><li>Pārejas noteikumi </li></ul><ul><ul><li>par 2010.g. veiktām piegādēm (t.sk. ja 2010.g. samaksāts avansā) – vecā likme </li></ul></ul><ul><ul><li>ja samaksa veikta starpniecības aģentam 2010.g., darījumam piemērojama vecā likme </li></ul></ul><ul><ul><li>cigaretēm </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>ar markām, kas pasūtītas 2010.g. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>max. mazum-cena – ar 21% </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>līdz 31.01.2011. nodotas patēriņam </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>var tirgot ar veco likmi līdz 31.03.2011. </li></ul></ul></ul>
 15. 15. MK Noteikumi <ul><li>Grozījumi MK noteikumos par PVN likuma piemērošanu (04.01.2011., Nr. 15, spēkā no 19.01., piemērojami 01.01.) </li></ul><ul><li>Jauni MK noteikumi Nr. 1221 „Kārtība, kādā atmaksā PVN ES teritorijā nereģistrētai ar PVN apliekamai personai.”4 v. </li></ul><ul><li>Latvijas PVN atmaksa citu ES DV personām par 2009.g. – jāpiesaka līdz 31.03.2011. </li></ul><ul><li>Grozījumi MK noteikumos par PVN deklarācijām (28.12.2010., Nr. 1235) – no 1.februāra par janvāri </li></ul><ul><ul><li>grozīti 1. un 2. pielikumi </li></ul></ul><ul><ul><li>preču saņemšana, ja pārdevējam vajadzētu reģistrēties Latvijā (12(9 1 ) </li></ul></ul><ul><ul><li>nenorāda PVN 2 pakalpojumus citas ES DV personai, ja atbrīvoti no PVN šai citā ES DV (kā var zināt?) </li></ul></ul><ul><ul><li>PVN 1 pārskata 1 daļā par saņemto preču un pakalpojumu korekcijas - Atlaides, anulēti darījumi, avansa atmaksa </li></ul></ul><ul><ul><li>jauns 7.pielikums par Fiskālo pārstāvi </li></ul></ul><ul><ul><li>jānorāda bankas konts arī tad, ja PVN pārmaksa netiek pieprasīta </li></ul></ul><ul><ul><li>par izsolēm; u.c. nianses </li></ul></ul>
 16. 16. Muita <ul><li>11 jauni Incoterms 2010; aizvieto 13 Incoterms 2000 </li></ul><ul><li>Jauna regula (430/2010) par grozījumiem ES Muitas kodeksa piemērošanas regulā 2454/93 </li></ul><ul><ul><li>FM gatavo grozījumus MKN Par muitošanu kuģu un lidmašīnu apgādē </li></ul></ul><ul><li>Jaunā Kombinētā nomenklatūra – 5.10.2010. Reg. 861/2010 </li></ul><ul><li>15.12.2010. Reg. 1228/2010 par grozījumiem muitas tarifos </li></ul><ul><ul><li>KN ieviesta 99.nodaļa – Īpaši KN kodi </li></ul></ul><ul><li>Grozīti MK Noteikumi Nr. 1134 par galvojumiem muitošanai </li></ul><ul><ul><li>Galvojumu nevajag, ja atzītais komersants </li></ul></ul><ul><ul><li>Vismaz 10 gadus ir atļauja muitas brokera darbībai </li></ul></ul><ul><li>Ar 1.1.2011. vienkāršotās muitošanas vietās var muitot diennakti </li></ul>
 17. 17. Ko nesīs nākote? <ul><li>PVN „Zaļais papīrs” – iespēja visu vienkāršot: http :// ec.europa.eu / taxation_customs / resources / documents / common / consultations / tax / future_vat /com%282010%29695_en.pdf </li></ul><ul><li>PVN jaunais likums – iestrēdzis MK </li></ul><ul><li>PVN „rēķinu” direktīva – 13.07.2010., spēkā no 1.1.2013. </li></ul><ul><ul><li>Būtiskākais – vienādas prasības rēķina saturam visā ES </li></ul></ul><ul><ul><li>Sīkāk par tās saturu – SORAINEN Latvijas nodokļu ziņās Nr. 22 (08.2010.): zem Publikācijas/Arhīvs </li></ul></ul><ul><li>Sekojiet jaunumiem www.twitter.com/Nodokli </li></ul>
 18. 18. 2010.g. PVN tieslietas
 19. 19. AT Senāta spriedumi (1/7) <ul><li>Spriedumi – ne mazāk svarīgi kā likums! </li></ul><ul><li>Kur meklēt spriedumus? </li></ul><ul><ul><li>www.tiesas.lv un www.at.gov.lv </li></ul></ul><ul><li>Tiesvedības gaitai var sekot līdzi: </li></ul><ul><ul><li>www.tiesas.lv (e-pakalpojumi / tiesvedības gaita / lietas nr.) </li></ul></ul><ul><li>Tiesa bieži atsaucas uz EST un ECT spriedumiem un skaidrojumiem, uz ko arvien vairāk atsaucas arī VID </li></ul><ul><li>Ja korespondencei norāda e-pasta adresi, tiesa paziņojumus sūtīs elektroniski </li></ul><ul><li>Pārsvarā lietas izskata rakstveida procesā. Spriedumi nav gari (ap 6 lpp) un kļūst arvien saprotamāki. </li></ul>
 20. 20. AT Senāta tēzes (2/7) <ul><li>Ja valsts nav (laikus vai saturiski neatbilstīgi) pārņēmusi ES direktīvu, iestādēm un tiesām to jāpiemēro tieši  </li></ul><ul><ul><li>Ja attiecīgās direktīvas normas ir obligātas un precīzas </li></ul></ul><ul><ul><li>Ar nepārņemtas direktīvas normām ir pamatojamas personas tiesības, ne pienākumi </li></ul></ul><ul><li>Soda nauda un administratīvā soda par muitas noteikumu pārkāpumu ir pretrunā dubultās sodīšanas nepieļaujamībai  </li></ul><ul><li>VID atsaucies uz tiesību normu par kombinēto nomenklatūru, ko EST atzinusi par spēkā neesošu  </li></ul><ul><li>VID ir pienākums lēmumā ietvert pienācīgu pamatojumu tā, lai būtu saprotams personai bez speciālām zināšanām  </li></ul>
 21. 21. AT Senāts par PVN (3/7) <ul><li>2008/2009.g. AT tiesu prakses vispārinājums par likuma „Par PVN” normu interpretāciju un piemērošanu: </li></ul><ul><ul><li>Formāli trūkumi rēķina noformējumā nav pamats ierobežot atskaitīt PVN  </li></ul></ul><ul><ul><li>Nodokļa maksātāja tiesības atskaitīt PVN nevar ietekmēt tas, ka piegādes shēmā ir veikts cits darījums, kas, PVN maksātājam par to neko nezinot, ir saistīts ar PVN izkrāpšanu  </li></ul></ul><ul><ul><li>VID ir pienākums iesniegt tiesā pierādījumus, kas liecinātu par krāpniecisko pazīmju esamību pieteicēja darbībās , vai arī to, ka pieteicējam bija zināms vai varēja būt zināms , ka tas atrodas krāpnieciskajā shēmā vai tam bija ļaunprātīgs nolūks veikt PVN izkrāpšanu  </li></ul></ul><ul><ul><li>No darījuma faktiskas neesamības jānošķir gadījumi, kad persona pakalpojumus patiešām saņēmusi no konkrētā darījuma partnera, bez mērķa ļaunprātīgi izmantot PVN sistēmu, pat, ja darījumu partneris pakalpojumu izpildi nodrošinājis prettiesiski  </li></ul></ul>
 22. 22. 1995 . – pārmaksas izveidošanās 12.03.2003 . 01.07.2003 . ST lieta: būtība (4/7) 01.07.2000 . 3 gadu noilgums Ar 1.7.2003. grozījumiem nodokļu pārmaksas – zaudētas, ja 3 ½ mēnešu laikā nav pieprasītas!
 23. 23. ST par noilguma ieviešanu: 3,5 mēneši – nepietiekoši (5/7) <ul><li>ST: </li></ul><ul><ul><li>pārejas periods (~3,5 mēneši) 3 gadu noilguma ieviešanai nepietiekošs (nevis pats 3 gadu noilgums)  </li></ul></ul><ul><ul><li>VID % un zaudējumus neatmaksā (jauna tiesa)  </li></ul></ul><ul><li>EST ( Grundig Italiana Spa lietā): nodokļu maksātājiem nav jāsteidzas – jābūt vismaz 6 mēnešu pārejas periodam </li></ul>
 24. 24. Jauni strīdi par PVN atmaksu – 3 g. noilgums (6/7) <ul><li>Par PVN pārmaksām, ko ilgāk par 3 gadiem g.k. nekustamo īpašumu attīstītāji „ pārnesuši uz priekšu”, bet kopš 1.7.2010. vairs nedrīkst pārnest , bet: </li></ul><ul><ul><ul><li>Pārejas noteikumi, iespējams, neaizliedz turpināt pārnest </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pārnešanas aizlieguma atbilstība PVN direktīvai </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tiesiskā paļāvība </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>EST </li></ul></ul></ul><ul><li>EST ( Alstom lietā): </li></ul><ul><ul><li>3 gadu noilgums nav pretrunā PVN direktīvai, bet </li></ul></ul><ul><ul><li>Ja pārmaksātā nodokļa summa tiek pārnesta uz nākamo periodu, tad atskaitīšanas procedūra tiek apstādināta!  </li></ul></ul>
 25. 25. SORAINEN atziņas – no tā 2010.g. lietām par PVN (7/7) <ul><li>Par dažiem strīdiem, kas atrisināti pirms tiesas </li></ul><ul><ul><li>Jāsagatavo rūpīgi paskaidrojumi ar atsaucēm uz precedentiem pirms VID audita gala lēmuma pieņemšanas: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Iespējams atskaitīt PVN pat likvidācijas procesa laikā – svarīgi, ka preču vai pakalpojumu iegādes brīdī bija nodoms pirkt biznesam </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>VID mēdz „ķert uz muļķi” </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>VID ĢD arī mēdz pieņemt labvēlīgu lēmumu </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nav jāgaida uz apliekamo darījumu veikšanu PVN atskaitīšanai (SKA-62/2009; 268/83 Rompelman un C-110/94 INZO) </li></ul></ul></ul>
 26. 26. Paldies ! <ul><li>Jānis Taukačs </li></ul><ul><li>Partneris </li></ul><ul><li>Nodokļu un muitas prakses grupa </li></ul><ul><li>telefons +37 1 67 365 000 </li></ul><ul><li>Janis.taukacs @ sorainen.com </li></ul>Koordinātes

×