Presentation.Pit.2011 02 04.Lat.Dianak

471 views

Published on

1.1.2011 amendments to the Personal income tax law. In Latvian.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
471
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentation.Pit.2011 02 04.Lat.Dianak

 1. 1. IEDZĪVOTĀJU IENĀKUMA NODOKLIS – IZMAIŅAS Diāna Kļuškina 2011.gada 4 .februāris Rīga
 2. 2. Grozījumi IIN likumā 1/10 <ul><li>2010.gadā 5 grozījumi likumā </li></ul><ul><li>Jauni IIN likuma normu piemērošanas noteikumi: 2010.gada 21.septembra noteikumi Nr.899 </li></ul><ul><li>Grozījumi noteikumos par IIN gada ienākumu deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību </li></ul><ul><li>Grozījumi, kas attiecas uz taksācijas periodu, kas sākas ar 2011.gada 1.janvāri </li></ul><ul><li>Grozījumi, kas piemērojami, nosakot ar nodokli apliekamo ienākumu par 2010.gadu </li></ul><ul><li>Kas no tiem skar darba devējus? </li></ul>
 3. 3. Grozījumi IIN likumā 2/10 <ul><li>2010.gada 13.maija likums </li></ul><ul><li>Pamatā saistīti ar iepriekšējos IIN likuma grozījumos izdarītajām plašajām izmaiņām attiecībā uz apliekamo ienākumu </li></ul><ul><li>Paplašina neapliekamo dāvanas jēdzienu; dāvanas izglītības un medicīnas izdevumu segšanai ar nodokli – neapliekamas </li></ul><ul><li>Precizē kapitāla pieauguma noteikšanu, ņemot vērā arī ieguldījumus </li></ul><ul><li>2010.gada 9.augusta likums </li></ul><ul><li>Papildina ar normām saistībā ar mikrouzņēmumu nodokli </li></ul><ul><li>Precizē ienākuma no kapitāla noteikšanu </li></ul><ul><li>Fiksētā ienākuma nodokļa apmērs 5%, ieņēmumiem, kas pārsniedz LVL 10 000 – 7% </li></ul>
 4. 4. Grozījumi IIN likumā 3/10 <ul><li>2010.gada 21.oktobra likums </li></ul><ul><li>Papildina ar nodokli neapliekamo ienākumu uzskaitījumu (9.panta 35.1) aizdevumu samazinājums neapliekams, ievērojot ierobežojumus saistībā ar vienīgo dzīvošanai paredzēto nekustamo īpašumu </li></ul><ul><li>Precizē ienākuma gūšanas dienu ienākumam, kas radies aizdevuma (kredīta) saistību samazināšanas vai dzēšanas rezultātā – uzskata dienu, kad stājas spēkā vienošanās, ar kuru tiek samazinātas vai dzēstas aizdevuma (kredīta) saistības </li></ul><ul><li>Izmaiņas 19.pantā, VID iesniedzamās informācijas apjoms – nebūs jāiesniedz tas, kas VIDā jau ir. EDS pieejamā informācija (spēkā 2011.gada nodokļa maksājumiem) </li></ul>
 5. 5. Grozījumi IIN likumā 4/10 <ul><li>2010.gada 28.oktobra likums </li></ul><ul><li>Sakarā ar grozījumiem laulības šķiršanas kārtībā precizēts neapliekamais ienākums: „summas, kas uz tiesas sprieduma pamata vai saskaņā ar notariālā akta veidā noslēgtu vienošanos par laulāto kopīgās mantas sadali saņemtas laulības šķiršanas sakarā” </li></ul>
 6. 6. Grozījumi IIN likumā 5/10 <ul><li>2010.gada 20.decembra likums (1/6) </li></ul><ul><li>Izmaiņas, kas pamatā skar visus nodokļa maksātājus 2011.gadā: </li></ul><ul><ul><li>Samazināta vispārīgā IIN likme: 25%, t.sk. arī ienākumam no saimnieciskās darbības </li></ul></ul><ul><ul><li>Neapliekamais minimums – LVL 45 mēnesī (2010.g. – LVL 35) </li></ul></ul><ul><ul><li>Atvieglojums par apgādībā esošu personu – LVL 70 mēnesī (2010.g. – LVL 63) </li></ul></ul><ul><li>Vienlaicīgi VSAOI palielinājums – darba ņēmēja daļa palielinās par 2%, t.i., 11% (2010.g. – 9%) </li></ul>
 7. 7. Grozījumi IIN likumā 6/10 <ul><li>2010.gada 20.decembra likums (2/6) </li></ul><ul><li>Ja tiek maksāts uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis, neuzskata par darbinieku labumu neatkarīgi no faktiskā „darbinieku labuma komponenta” </li></ul><ul><li>Ziedojums kā attaisnotie izdevumi arī ziedojot ES vai EEZ nevalstiskām organizācijām – novērsta diskriminācija </li></ul><ul><li>Ziedojums – maksājums, ja nav noteikts pretpienākums veikt darbības, kuras uzskatāmas par atlīdzību </li></ul>
 8. 8. Grozījumi IIN likumā 7/10 <ul><li>2010.gada 20.decembra likums (3/6) </li></ul><ul><li>Grozījumi saimnieciskās darbības veicēju apliekamā ienākuma noteikšanā: ja tiek maksāts uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis; izdevumi bez ierobežojuma </li></ul><ul><li>Papildus precizējumi ienākuma no kapitāla noteikšanai: ja dāvināts nekustamais īpašums tiek atsavināts 5 gadu laikā pēc pārreģistrācijas, tad par tā iegādes vērtību neuzskata dāvinājuma vērtību (kā tas sanāca pēc 2010.gada likuma), bet vērtību par kādu īpašumu ir iegādājies dāvinātājs vai kadastrālo vērtību kādā dāvinātājs reģistrējis nekustamo īpašumu </li></ul><ul><li>Piemērs: </li></ul><ul><li>Nekustamais īp. Iepriekš iegādāts LVL 10 000 </li></ul><ul><li>Uzdāvināts 2011.gadā, vērtība LVL 20 000 </li></ul><ul><li>Pārdots LVL 20 000 </li></ul><ul><li>Kapitāla pieaugums LVL10 000; nodoklis 1 500 </li></ul>
 9. 9. Grozījumi IIN likumā 8/10 <ul><li>2010.gada 20.decembra likums (4/6) </li></ul><ul><li>Papildināts 17.pants, paredzot, ka kredītiestāde, ieturot nodokli no dividendēm, var ņemt vērā ārvalstīs samaksāto nodokli, piemēram, ja no dividendēm jau ir ieturēts nodoklis 5% apmērā, tad papildus jāietur 5% nevis 10% </li></ul><ul><li>Avansa maksājumi, pārejot no MUN maksātāja uz IIN maksātāju, būs veicami labprātīgi </li></ul><ul><li>Ienākums no kapitāla pieauguma, ja mēnesī gūtais ienākums nepārsniedz LVL 100, deklarējams un nodoklis maksājams 1x gadā līdz 15.janvārim (2010.gadā – 4x) </li></ul>
 10. 10. Grozījumi IIN likumā 9/10 <ul><li>2010.gada 20.decembra likums (5/6) </li></ul><ul><li>Attaisnotos izdevumus, atvieglojumus un neapliekamo minimumu nepiemēro: </li></ul><ul><ul><li>ienākumam no mikrouzņēmuma, </li></ul></ul><ul><ul><li>Ienākumam, kas apliekams ar 10% un 15% likmi (ienākums no kapitāla un kapitāla pieauguma), </li></ul></ul><ul><ul><li>jūrnieku ienākumam, kuram piemērojams speciālais režīms, </li></ul></ul><ul><ul><li>Ienākumam, par kuru maksā patentmaksu vai fiksēto ienākuma nodokli. </li></ul></ul><ul><li>Pārejas noteikumi attiecībā uz 2010.gadu – iespēja minētajiem ienākumiem daļēji piemērot attaisnotos izd., atviegl. un neapliekamo minimumu, aprēķinot par gadu maksājamā nodokļa vidējo svērto likmi, pamatojoties uz katra ienākuma, kam piemērota atšķirīga likme, daļu kopējā apliekamajā ienākumā, kā arī atmaksājamo nodokli nosaka pēc vidējās svērtās likmes (IIN pārejas noteikumu 68.p) </li></ul>
 11. 11. Grozījumi IIN likumā 10/10 <ul><li>2010.gada 20.decembra likums (6/6) </li></ul><ul><li>Pārejas noteikumi attiecībā uz 2010.gadu: iespēja ar pazemināto likmi apliekamiem ienākumiem daļēji piemērot attaisnotos izd., atviegl. un neapliekamo min., aprēķinot par gadu maksājamā nodokļa vidējo svērto likmi, pamatojoties uz katra ienākuma, kam piemērota atšķirīga likme, daļu kopējā apliekamajā ienākumā, kā arī atmaksājamo nodokli nosaka pēc vidējās svērtās likmes (IIN pārejas noteikumu 68.p) </li></ul><ul><li>Jāizvērtē vai šāda iespēja ir izdevīga! </li></ul>
 12. 12. Grozījumi IIN likumā 7/10 <ul><li>Piemērs: </li></ul><ul><li>Algas ienākumi – 10 000; nodoklis – 2 600 </li></ul><ul><li>Procentu ienākumi – 400; nodoklis – 40 </li></ul><ul><li>Kapitāla pieaugums – 300; nodoklis – 45 </li></ul><ul><li>Vidējā svērtā likme (2 600 + 40 + 45) / 10 700 x 100 = 25,09% </li></ul><ul><li>Kopa ienākumi:10 700 </li></ul><ul><li>Gada neapliekamais ienākums:420 </li></ul><ul><li>Apliekamais ienākums:10 280 </li></ul><ul><li>Vidējā svērtā likme: 25,09% </li></ul><ul><li>Nodoklis: 2 579,25 </li></ul><ul><li>Avansā samaksātais:2 75.8 (2 490,8(26% no(10 000-420))+40+45) </li></ul><ul><li>Piemaksa:3,45! </li></ul>
 13. 13. MK noteikumi <ul><li>Jauni MK noteikumi (2010.gada 21.septembris): Likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” normu piemērošanas kārtība </li></ul><ul><li>Pamatā saskaņo MK noteikumu normas atbilstoši izmaiņām likumā </li></ul><ul><li>2010.gada 28.decembris: Grozījumi MK 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr.149 “Noteikumi par IIN deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību” </li></ul><ul><li>Papildina gada deklarāciju ar pielikumiem: </li></ul><ul><ul><li>D1 1 Ienākumi, kuriem piemērojama samazināta likme (procenti, dividendes) </li></ul></ul><ul><ul><li>D2 1 Jūrnieku ienākumi (speciāls režīms) </li></ul></ul><ul><ul><li>D7 Kapitāla pieaugums (lai segtu kāda ceturkšņa zaudējumus ar citu ienākumu no kapitāla pieauguma) </li></ul></ul><ul><ul><li>D8 IIN aprēķins, piemērojot vidējo svērto nodokļa likmi (ja atvieglojumus, neapliekamo min. un attaisnotos izdevumus piemēro ar samazinātu likmi apliekamiem ienākumiem, un ja atmaksājams nodoklis par 2010.gadu) </li></ul></ul>
 14. 14. Paldies ! Kontaktinformācija Diāna Kļuškina Vecākā juriste, nodokļi un muita tel. +371 67 365 000 mob. +371 29 190 919 diana.kluskina @ sorainen.com

×