Presentation.Cit.2011 02 04.Lat.Dianak

653 views

Published on

1.1.2011 amendments to the Corporate income tax law. In Latvian.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
653
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentation.Cit.2011 02 04.Lat.Dianak

 1. 1. UZŅĒMUMU IENĀKUMA NODOKLIS – IZMAIŅAS Diāna Kļuškina 2011.gada 4 .februāris Rīga
 2. 2. Grozījumi UIN likumā 1/9 <ul><li>2010.gadā UIN likums grozīts 4 reizes </li></ul><ul><li>Bijuši 2 grozījumi UIN likuma normu piemērošanas noteikumos </li></ul><ul><li>Jānošķir: </li></ul><ul><li>Grozījumi, kas attiecas uz taksācijas periodu, kas sākas ar 2011.gada 1.janvāri </li></ul><ul><li>Grozījumi, kas piemērojami, nosakot ar nodokli apliekamo ienākumu par 2010.gadu </li></ul>
 3. 3. Grozījumi UIN likumā 2/9 <ul><li>2010.gada 10.jūnija likums </li></ul><ul><li>Nosaka, ka individuālie (ģimenes) uzņēmumi (arī zemnieku un zvejnieku saimniecības), kuri atbilstoši Gada pārskatu likumam nav izvēlējušies sagatavot gada pārskatu, nemaksā UIN </li></ul><ul><li>2010.gada 9.augusta likums </li></ul><ul><li>Nosaka pāreju no UIN maksātāja uz MUN maksātāju un atpakaļ </li></ul><ul><li>Papildināts arī 13.pants, paredzot nomnieka izdevumu samazināšanas iespēju par rekonstrukcijā (uzlabošanā) ieguldītajiem līdzekļiem, ja izbeigts nomas līgums pirms termiņa </li></ul><ul><ul><li>Ja līgums tiek izbeigts pirms termiņa sakarā ar nomnieka komercdarbības apgrozījuma vai peļņas apmēra samazināšanos (nomātajās telpās) vairāk nekā par 30 procentiem (salīdzinot rādītājus no taksācijas perioda sākuma līdz līguma izbeigšanas dienai ar pirmstaksācijas perioda attiecīgo laika posmu) vai no nomnieka neatkarīgu apstākļu dēļ, izņemot gadījumu, kad līgumu izbeidz pēc iznomātāja iniciatīvas, nomnieka apliekamo ienākumu samazina par pamatlīdzekļu rekonstrukcijas, uzlabošanas vai atjaunošanas izmaksu atlikušo summu tajā taksācijas periodā, kurā līgums izbeigts. </li></ul></ul><ul><li>Piemēro ar taksācijas periodu, kas sākās 2009.gadā! </li></ul>
 4. 4. Grozījumi UIN likumā 3/9 <ul><li>2010.gada 7.oktobra likums (1/2) </li></ul><ul><li>Paredz uz 3 gadiem (sākot no 2011. līdz 2013.gadam) atlikt ar UIN apliekamā ienākuma palielināšanu par izveidotiem uzkrājumiem nedrošiem parādiem. </li></ul><ul><li>Rezultātā tiek atlikta nodokļa nomaksa par ieņēmumiem par sniegtajiem pakalpojumiem un piegādātājām precēm, kuri faktiski nav gūti. </li></ul><ul><li>Par minētās iespējas izmantošanu kreditoram līdz taksācijas gada 31.decembrim rakstveidā jābrīdina parādnieks, kuram attiecīgi iestājas pretējas nodokļu sekas: apliekamais ienākums būs jāpalielina par izdevumiem, kuri faktiski nav samaksāti. </li></ul>
 5. 5. Grozījumi UIN likumā 4/9 <ul><li>2010.gada 7.oktobra likums (2/2) </li></ul><ul><li>Iespēja izmantojama, ja: </li></ul><ul><ul><li>parāda saistības diena ir iestājusies pirms vairāk nekā 6 mēnešiem, bet ne agrāk kā 2009.gada 1.janvārī, </li></ul></ul><ul><ul><li>ienākums, kas attiecas uz šiem parādiem, ir iekļauts apliekamajā ienākumā, </li></ul></ul><ul><ul><li>debitors un kreditors nav saistīti uzņēmumi (personas), </li></ul></ul><ul><ul><li>darījumi ar debitoru ir pārtraukti vismaz pirms 6 mēnešiem un nav atjaunoti, </li></ul></ul><ul><ul><li>nodokļu maksātājs var pierādīt, ka ir veicis pasākumus nedrošo parādu atgūšanai. </li></ul></ul><ul><li>2011.gadā jau laicīgi jāizvērtē un jāveic atbilstoši pasākumi, lai izmantotu UIN likumā iekļauto iespēju.  </li></ul><ul><li>Ja 3 gadu laikā izveidotie uzkrājumi nebūs samazināti, iekļaujot tos apliekamajā ienākumā vai parādu norakstot izmaksās, tad uzņēmumam (kas ir kreditors) apliekamais ienākums būs jāpalielina par nedrošo parādu summu, kam attiecīgi ir bijuši izveidoti speciālie uzkrājumi. </li></ul>
 6. 6. Grozījumi UIN likumā 5/9 <ul><li>2010.gada 20.decembra likums (1/5) </li></ul><ul><li>Nodokļu atlaide par atbalstāmo investīciju projekta ietvaros veiktajiem sākotnējiem ilgtermiņa ieguldījumiem (17.2 pants, definīcijas 1.pantā) </li></ul><ul><ul><li>ieguldījumiem līdz LVL 35 miljoni atlaide 25% no ieguldījumu summas </li></ul></ul><ul><ul><li>ieguldījumiem virs LVL 35 miljoni atlaide 15% no ieguldījumu summas </li></ul></ul><ul><li>Nosacījumi: </li></ul><ul><li>Atbalstāmās nozares (pārsvarā ražošana) </li></ul><ul><li>MK lēmums par konkrēto projektu līdz 2013.gada 31.decembrim </li></ul><ul><li>Ieguldījumu minimums LVL 5 miljoni 3 gadu laikā </li></ul><ul><li>pabeigts atbalstāmo investīciju projekts līdz 2016.gada 31.decembrim </li></ul><ul><li>16 gadu ierobežojums </li></ul><ul><li>Tālāka “uzvedība” (nav nodokļu parādu, maksātnespēja, p/k samazināšana) </li></ul>
 7. 7. Grozījumi UIN likumā 6/9 <ul><li>2010.gada 20.decembra likums (2/5) </li></ul><ul><li>Ar saimniecisko darbību nesaistīti izdevumi </li></ul><ul><ul><li>ja tiek maksāts uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis, tad, neskatoties uz zināmiem darbinieku labuma komponentiem, ar transporta līdzekli saistītajos izdevumos apliekamā ienākuma korekcijas nebūs jāveic izņemot gadījumus, ja tiek pārsniegta degvielas patēriņa norma. </li></ul></ul><ul><li>T ransferta cenu korekcijas , samazinot apliekamo ienākumu </li></ul><ul><li>Nosacījumi: </li></ul><ul><li>S aistītais uzņēmums – darījuma partneris ir veicis apliekamā ienākuma palielināšanu </li></ul><ul><li>Darījumu partneris ir ES dalībvalsts vai EEZ valsts rezidents, ar kuru ir noslēgta un ir spēkā nodokļu konvencija </li></ul><ul><li>Kopā ar gada pārskatu VID jāiesniedz attiecīgās valsts nodokļu administrācijas apliecinājums, ka ar nodokli apliekamais ienākums ir palielināts </li></ul>
 8. 8. Grozījumi UIN likumā 7/9 <ul><li>2010.gada 20.decembra likums (3/5) </li></ul><ul><li>Nodokļa ieturēšanas atbrīvojuma piemērošana maksājumiem ( dividenžu, procentu vai intelektuālā īpašuma ) nerezidentiem </li></ul><ul><li>Alternatīva izziņai no ārvalstu nodokļu administrācijas, kas apstiprina, ka maksājuma saņēmējs nodokļu uzlikšanas nolūkos netiek uzskatīts par rezidentu valstī, kura nav ES dalībvalsts vai EEZ valsts, pamatojoties uz līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu, kā arī par to, ka maksājumu saņēmējs nav atbrīvots no attiecīgā nodokļa vai tam nav iespējas izvēlēties nodokļa atbrīvojumu </li></ul><ul><li>atbrīvojums piemērojams arī pamatojoties uz rezidences apliecību un paša maksājuma saņēmēja rakstisku iesniegumu – apstiprinājumu </li></ul><ul><li>Ja nodoklis ieturēts, ienākuma saņēmējs ir tiesīgs 3 gadu laikā iesniegt VID izziņu vai to aizvietojošus dokumentus, prasot atgriezt pārmaksāto nodokli </li></ul>
 9. 9. Grozījumi UIN likumā 8/9 <ul><li>2010.gada 20.decembra likums (4/5) </li></ul><ul><li>Citi grozījumi likumā </li></ul><ul><li>Ar 2011.gadu ziedojumu atlaidi (85% no ziedotās summas) varēs piemērot arī tie nodokļa maksātāji, kuri ziedos ES un EEZ valstī reģistrētām nevalstiskām organizācijām, kuras darbojas Latvijas sabiedriskā labuma organizācijas nosacījumiem pielīdzināmā statusā saskaņā ar ES vai EEZ valsts normatīvajiem aktiem </li></ul><ul><li>Prasība par spēkā stājušās nodokļu konvencijas esamību (ar Kipru nav) </li></ul><ul><li>Prasība pēc dokumentāra pierādījuma: rezidences; sabiedriskā labuma organizācijas nosacījumiem pielīdzināmai statuss; sabiedriskā labuma joma; ziedojuma izmantošana sabiedriskā labuma jomā (vismaz 75%) </li></ul>
 10. 10. Grozījumi UIN likumā 9/9 <ul><li>2010.gada 20.decembra likums (5/5) </li></ul><ul><li>Citi grozījumi likumā </li></ul><ul><li>Uzmanīgi ar zaudējumu pārnešanu grupā (14.1 pants), precizēts nosacījums par parādu neesamību – nevar būt nodokļu parādu uz taksācijas perioda pēdējo dienu (daudziem 31.decembris) </li></ul><ul><li>Pārejas kārtība no mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa uz UIN maksātāju – līdz 15.decembrim iesniegums VID </li></ul>
 11. 11. Grozījumi UIN likuma piemērošanas noteikumos <ul><li>2010.gada 28.decembra noteikumi nr.1202 </li></ul><ul><li>Pamatā saskaņo MK noteikumu normas atbilstoši izmaiņām likumā </li></ul><ul><li>Saistīti uzņēmumi – neveidojas balstoties uz valstij vai pašvaldībai piederošo kapitāla daļu </li></ul><ul><li>Apliekamā ienākuma palielināšana saskaņā ar UIN likuma 6.4 pantu un 12.pantu – palielina par lielāko </li></ul><ul><li>Zaudēto parādu norakstīšana (9.pants) attiecas arī uz aizdevumiem (piemērojams līzinga kompānijām) </li></ul><ul><li>9.pantu nepiemēro pēc norakstītiem uzkrājumiem (izveidotiem pēc 7.panta) </li></ul>
 12. 12. Grozījumi UIN likuma piemērošanas noteikumos <ul><li>2010.gada 28.decembra noteikumi nr.1202 </li></ul><ul><li>14.1 panta piemērošana - zaudējumu pārnešana grupā – ja notikusi likvidācija vai reorganizācija – taksācijas periodi var nesakrist </li></ul><ul><li>Par parāda esamības kritēriju (svarīgs zaudējumu pārnešanai, ziedojuma atlaides piemērošanai) neuzskata UIN, kas veidojies pēc iepriekšējo gadu deklarācijas korekcijas </li></ul><ul><li>Ziedojumu atlaides piemērošanas ierobežojums – par atlīdzības rakstura darbību ir uzskatāma arī ziedotāja logo izvietošana, ja par to nav noteikta atlīdzība </li></ul>
 13. 13. Paldies ! <ul><li>Diāna Kļuškina </li></ul><ul><li>Vecākā juriste, nodokļi un muita </li></ul><ul><li>tel. +371 67 365 000 </li></ul><ul><li>mob. +371 29 190 919 </li></ul><ul><li>diana.kluskina @ sorainen.com </li></ul>Kontaktinformācija

×