Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Educacio I Novestec

687 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

Educacio I Novestec

 1. 1. educació i noves tecnologies l’escola i els nous reptes
 2. 2. el context <ul><li>la societat de la informació </li></ul><ul><ul><li>canvi radical i global </li></ul></ul><ul><ul><li>canvi rapidíssim i constant </li></ul></ul><ul><li>permeten </li></ul><ul><ul><li>fàcil accés a la informació </li></ul></ul><ul><ul><li>procés ràpid i fiable de tot tipus de dades </li></ul></ul><ul><ul><li>gran capacitat d’emmagatzematge </li></ul></ul><ul><ul><li>automatització de tasques </li></ul></ul><ul><ul><li>interactivitats </li></ul></ul><ul><ul><li>canals de comunicació immediata </li></ul></ul>
 3. 3. <ul><li>noves estructures familiars </li></ul><ul><li>nous valors </li></ul><ul><li>nous hàbits socials </li></ul><ul><li>nous hàbits culturals </li></ul><ul><li>noves perspectives laborals </li></ul>les implicacions globals
 4. 4. nou marc escolar <ul><li>noves actituds i aptituds </li></ul><ul><li>diversitat cultural </li></ul><ul><li>pas del text a la imatge </li></ul><ul><li>diversificació dels nivells a l’aula </li></ul><ul><li>noves exigències formatives </li></ul>
 5. 5. nous patrons adolescents <ul><li>el 93% té mòbil (15-24) </li></ul><ul><li>el 89% navega per Internet (el 23% d’entre 55-65) </li></ul><ul><li>ús primordial: baixar música, pel·lícules i els xats </li></ul><ul><li>incorporació cada vegada més primerenca </li></ul><ul><li>reducció d’hores de tv i increment de les de navegació </li></ul><ul><li>s’aprèn fora del sistema educatiu </li></ul>
 6. 6. perills a eludir <ul><li>l’escletxa digital </li></ul><ul><li>l’excés d’informació </li></ul><ul><li>la falta de criteri per navegar </li></ul><ul><li>l’aïllament </li></ul><ul><li>contacte amb llocs on s’exposen continguts perversos o patològics </li></ul><ul><li>adquisició de valors consumistes, sexistes, violents, fonamentalistes... </li></ul>
 7. 7. plantejament <ul><li>val la pena? </li></ul><ul><li>per què incorporar les noves tecnologies a l’ensenyament? </li></ul><ul><ul><li>podem esquivar el canvis? </li></ul></ul><ul><ul><li>podem controlar a base de prohibicions? </li></ul></ul><ul><ul><li>quina relació té amb el món laboral? </li></ul></ul><ul><li>com ho podem fer? </li></ul>
 8. 8. tòpics a superar <ul><li>els ordinadors estalvien temps al profe </li></ul><ul><li>els programes ensenyen els nens a... </li></ul><ul><li>per usar les TIC cal molta formació </li></ul><ul><li>les TIC substitueixen... </li></ul><ul><li>és un problema de diners i d’equipaments </li></ul><ul><li>l’escola s’encarrega sola d’educar els nens </li></ul>
 9. 9. perspectiva
 10. 10. tasques a fer <ul><li>posar a l’abast els recursos tecnològics </li></ul><ul><li>formar els educadors </li></ul><ul><li>facilitar els continguts digitals </li></ul><ul><li>recolzar institucionalment els canvis </li></ul><ul><li>implicar tota la comunitat educativa </li></ul><ul><li>planificar a mitjà i llarg termini </li></ul>
 11. 11. reptes a superar <ul><li>ensenyaments més actius </li></ul><ul><li>ensenyament més atractius </li></ul><ul><li>ensenyaments més comunicatius </li></ul><ul><li>tractaments selectius de la informació </li></ul><ul><li>aprendre a aprendre per conviure amb els canvis </li></ul><ul><li>aprendre a treballar col·laborativament </li></ul>
 12. 12. oportunitats a aprofitar <ul><li>repensar els continguts </li></ul><ul><li>replantejar les metodologies d’ensenyament </li></ul><ul><li>reutilitzar i compartir els materials creats: compartir el coneixement </li></ul><ul><li>integrar els diversos mitjans i formes d’aprendre </li></ul><ul><li>potenciar la participació activa de l’alumnat </li></ul>
 13. 13. conductes a fomentar, també des de casa <ul><li>aprendre amb les eines </li></ul><ul><li>compartir i comunicar </li></ul><ul><li>racionalitzar el temps d’accés </li></ul><ul><li>accedir a l’ordinador en llocs comunitaris </li></ul><ul><li>filtrar des del seguiment i acompanyament </li></ul><ul><li>conèixer </li></ul>
 14. 15. conclusions <ul><li>bona part de l’activitat econòmica i social està passant a l’àmbit creat per les noves tecnologies: el coneixement és la font d'avantatge de les societats, grups i persones </li></ul><ul><li>les TIC acceleren els processos en que intervenen i impulsen el canvi ofereixen la possibilitat de reformular i repensar moltes activitats i actituds tradicionals </li></ul><ul><li>l’alfabetització digital correspon tant als sistemes educatius formals com als informals, i a les famílies </li></ul><ul><li>poden ser un factor d’inclusió perquè s’adapten millor a nivells i situacions diverses i són més motivadores </li></ul><ul><li>l’excés d’informació desinforma: surten els filtres </li></ul><ul><li>els cicles dels coneixements són cada vegada més breus </li></ul>
 15. 16. L’educació és la millor oportunitat per millorar les coses

×