Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prezentacja fizyka

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Login to see the comments

Prezentacja fizyka

  1. 1. Prąd elektrycznyPojęcie prądu elektrycznego. Napięcie i natężenie prądu. mgr inż. Klaudia Szatkowska Bydgoszcz 2012
  2. 2. Pojęcie prądu elektrycznegoJeżeli kawałek metalu lud na przykład drutuumieścimy w polu elektrycznym, wówczas w wynikudziałania sił tego pola ruch elektronów ulegauporządkowaniu.
  3. 3. Pojęcie prąduelektrycznegoZapamiętaj !Uporządkowany ruch elektronów nazywamyprądem elektrycznym !!!Umownym kierunkiem prądu jest kierunekruchu ładunków dodatnich tak w metalach, jak icieczach i gazach.
  4. 4. Napięcie elektryczneZapamiętaj !Napięciem miedzy punktami odcinka obwodu,w którym płynie prąd elektryczny nazywamywielkość fizyczną, której miarą jest stosunekpracy W wykonywanej przez siły polaelektrycznego przy przemieszczaniu ładunkuQ do wartości tego ładunku.
  5. 5. Napięcie elektryczneNapięcie oznaczamy literą UJednostka napięcia jest 1 V – 1 wolt.Napięcie mierzymyWOLTOMIERZEM
  6. 6. Napięcie elektryczneZapamiętaj !Miarą natężenia prąd jest wartośćładunku elektrycznego, jaki przepływaprzez poprzeczny przekrój przewodnikaw jednostce czasu.
  7. 7. Natężenie prąduNatężenie oznaczamy literą I.Jednostką natężenia jest 1 A czyli1 AmperNatężenie mierzymyAMPEROMIERZEM
  8. 8. Literatura: R. Grzybowski Fizyka 2 Podręcznik dla gimnazjum , Gdynia 2010 Operon Francuz-Ornat, T. Kulawik Spotkania z fizyką 3, Nowa Era Warszawa 2010 I.Chełmińska R. Grzybowski Vademecum Egzamin gimazjalny 2010 Fizyka i Astronomia Gdynia 2008 Operon

×