Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

LinkedIn - Stats

995 views

Published on

Statistik för LinkedIn Sverige framtagen genom LinkedIn Ads samt Google Trends. www.hrsverige.nu

Published in: Education
  • Login to see the comments

LinkedIn - Stats

  1. 1. STATS LinkedIn Stats Mars 2011 tisdag den 29 mars 2011
  2. 2. 0 175 000 350 000 525 000 700 000 Maj 2010 Juli 2010 Nov 2010 Feb 2011 Mars 2011 Tillväxt LinkedIn tisdag den 29 mars 2011
  3. 3. Åldersfördelning 9% 16% 55% 20% 18-24 25-34 35-54 54- LinkedIn tisdag den 29 mars 2011
  4. 4. LINKEDIN Yrkeskategorier 0 37 500 75 000 112 500 150 000 IT HR PR Konstruktion Finans Detaljhandel Sälj 48000 29000 46000 1900020000 11000 117000 tisdag den 29 mars 2011
  5. 5. Besök/dag 0 17 500 35 000 52 500 70 000 Jan 2011 Feb 2011 Mars 2011 LinkedIn tisdag den 29 mars 2011
  6. 6. Procent av arbetskraften 87% 13% LinkedIn Ej LinkedIn LinkedIn tisdag den 29 mars 2011

×