Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2010 11-10 nvb10 een open index voor de collectie nederland

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2010 11-10 nvb10 een open index voor de collectie nederland

 1. 1. Een Open Index voor de Collectie NederlandEen Open Index voor de Collectie Nederland NVB Jaarcongres, 10 november 2010 Johan Stapel, projectmanager Nationale Bibliotheekcatalogus
 2. 2. Nationale Bibliotheekcatalogus (‘NBC’) = Een vrij toegankelijke= Een vrij toegankelijke nationale publiekscatalogusnationale publiekscatalogus Waarom nodig? – Betere connectie met de Collectie Nederland – Laagdrempelige toegang tot gelicentieerde digitale informatie – Realiseren van innovatie
 3. 3. Innovatie digitale infrastructuur – Rapport Adviescommissie Bibliotheekinnovatie (‘ Innovatie met effect’) – Visie Stuurgroep GII Consortium (presentatie Bas Savenije) – Visie Stichting Bibliotheek.nl (website) – Beleidsplan SIOB (‘Sterk stelsel, groter bereik’) – Charter OCW-IPO-VNG (‘Bibliotheekcharter 2010-2010’) – Rapport Informatiearchitectuur Openbare Bibliotheken – Discussies (‘Bibliotheken in WorldCat’, ‘Een OB catalogus?’, ‘Nationale Bibliotheekcatalogus roept vragen op’, ‘Een kerstboom met kluit’)
 4. 4. Bron: http://www.minocw.nl/documenten/86028a.pdf, geraadpleegd op 09-10-2009Bron: http://www.minocw.nl/documenten/86028a.pdf, geraadpleegd op 09-10-2009 Er moet een gezamenlijke digitale infrastructuur komen die de uitbreiding van digitale dienstverlening mogelijk maakt. Ook digitale content (thuisgebruik) moet beschikbaar komen voor leden van de openbare bibliotheek. (p.8) Rapport “Innovatie met Effect”Rapport “Innovatie met Effect” digitale content
 5. 5. Nationale Nationalecatalogus catalogus BestuurlijkeBestuurlijke infrastructuurinfrastructuur
 6. 6. DATA&CONTENT DATA&CONTENT DISCOVER & LOCATE PRESENTATIE PRESENTATIE PROCES PROCES SHAREREQUEST & DELIVER GIIGII plaatjeplaatje OB titelbank en bestelsysteem Overige Publieks- interfaces Redactie- omgeving Dossiers & UGC Open Index Fysieke Collecties Publiek domein- content Uitgevers- content Repository Metadata & Content Widget Store Fysieke Collecties Repository Metadata & Holdings Repository Metadata & Content NBC Publieks- interface Open Index Digitale Content Aanvraag- en Transactiesysteem Zoek- machines WorldCat PresentatiePresentatie ProcesProces Metadata & ContentMetadata & Content Discover Locate RequestDiscover Locate Request DeliverDeliver
 7. 7. Picarta Collecties UKB/Plus GGC NCCNCC/IBL Zoek- machines WorldCat NBD/Biblion Titelbank & Bestel- systeem Boekensalon.nl Collecties OB Webshops 13-onder- 1-knop Bibliotheek.nl Aanvraagsysteem VDX Aanvraagsysteem WB OB Literatuurplein Zoeksysteem Zoeksysteem Zoeksysteem Zoeksysteem Zoeksysteem Zoeksysteem Aanvraagsysteem Catalogiseersysteem
 8. 8. ProjectProject Nationale BibliotheekcatalogusNationale Bibliotheekcatalogus Uitvoerder: Stichting Bibliotheek.nl Opdrachtgever: Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) Ontwikkel- en bouwpartners: OCLC en NBD|Biblion Strategische partner: GII Consortium
 9. 9. Collecties Nederlandse bibliothekenCollecties Nederlandse bibliotheken NCCNCC PicartaPicarta WorldCatWorldCat GGCGGC NBCNBC Project D1b -Project D1b - bezitsregistratiebezitsregistratie Project D1a -Project D1a - ontwerp en bouwontwerp en bouw NBCNBC Al opgenomen collecties:Al opgenomen collecties: Koninklijke Bibliotheek,Koninklijke Bibliotheek, WSF-bibliotheken,WSF-bibliotheken, universiteitsbibliotheken,universiteitsbibliotheken, hogescholen, ISS, KIT,hogescholen, ISS, KIT, Aletta, Vredespaleis,Aletta, Vredespaleis, musea, archieven,musea, archieven, documentatiecentra...documentatiecentra... Toevoegen:Toevoegen: collecties vancollecties van openbare bibliothekenopenbare bibliotheken DigitaleDigitale infrastructuurinfrastructuur
 10. 10. WorldCatWorldCat UBUB UBUB UBUB UBUB …… HsHs SWBSWB NANA Collectie NederlandCollectie Nederland NBCNBC GGCGGC OBOB OBOB OBOB KBKB OBOB OBOB OBOB DigitaleDigitale infrastructuurinfrastructuur WorldCatWorldCat Local?Local? CentraalCentraal BoekhuisBoekhuis NBDNBD BiblionBiblion
 11. 11. DigitaleDigitale infrastructuurinfrastructuur Open IndexOpen IndexOpen IndexOpen IndexWorldCatWorldCat Collectie NederlandCollectie Nederland GGCGGC DCRDCR dossiersdossiers DCRDCR contentcontent DBNLDBNL MuziekwebMuziekweb NOSNOS …… NBCNBC GoogleGoogle WikipediaWikipedia FacebookFacebook VIAFVIAF DBpediaDBpedia CentraalCentraal BoekhuisBoekhuis NBDNBD BiblionBiblion
 12. 12. Linked Open Data
 13. 13. Gebruikerservaring verbeterenGebruikerservaring verbeteren VuistregelsVuistregels 1.1. Ondersteun – help de zoeker bij het formuleren van deOndersteun – help de zoeker bij het formuleren van de zoekvraagzoekvraag 2.2. Integreer - Presenteer de zoekresultaten als één geheelIntegreer - Presenteer de zoekresultaten als één geheel 3.3. Geef toegang - Maak het mogelijk om zoekresultaten meteenGeef toegang - Maak het mogelijk om zoekresultaten meteen aan te vragenaan te vragen 4.4. Personaliseer - Stem je aanbod op wat je weet van de zoekerPersonaliseer - Stem je aanbod op wat je weet van de zoeker 5.5. Verzamel feedback - Rapporteer over het soort onderwerpenVerzamel feedback - Rapporteer over het soort onderwerpen waarop wordt gezocht bijv. t.b.v. de collectievormingwaarop wordt gezocht bijv. t.b.v. de collectievorming
 14. 14. Open IndexOpen Index voor devoor de CollectieCollectie NederlandNederland
 15. 15. Dank uDank u Johan.Stapel@

  Be the first to comment

  Login to see the comments

Views

Total views

1,736

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2

Actions

Downloads

34

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×