Selskabsretlige erklæringer - beslutningstræer

629 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
629
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Selskabsretlige erklæringer - beslutningstræer

 1. 1. Selskabsretlige erklæringer – beslutningstræer Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen
 2. 2. Generelt om beslutningstræerne 2 | Selskabsretlige erklæringer – beslutningstræer | Jesper Seehausen
 3. 3. Generelt om beslutningstræerne (1:2) • Dette hæfter indeholder en række beslutningstræer, der viser, hvilke selskabsretlige erklæringer der skal afgives i forbindelse med forskellige selskabsretlige transaktioner • Hæftet er opdateret med ændringsloven til SL m.v. (lov nr. 616 af 12. juni 2013) – også de ændringer, der endnu ikke er trådt i kraft! • Beslutningen om, hvilke selskabsretlige erklæringer der skal afgives i forbindelse med en konkret selskabsretlig transaktion, træffes ved at besvare en række spørgsmål • Når man har besvaret alle de relevante spørgsmål, ender man enten i en grøn, en gul eller en rød kasse, hvoraf det fremgår, hvilke selskabsretlige erklæringer der skal afgives i forbindelse med den pågældende selskabsretlige transaktion - En grøn kasse betyder, at der skal afgives en eller flere selskabsretlige erklæringer i forbindelse med den pågældende transaktion - Det kan f.eks. være en vurderingsberetning i forbindelse med en stiftelse af et selskab ved indskud i andre værdier end kontanter 3 | Selskabsretlige erklæringer – beslutningstræer | Jesper Seehausen
 4. 4. Generelt om beslutningstræerne (2:2) - En gul kasse betyder, at der skal udarbejdes et eller flere selskabsretlige dokumenter i forbindelse med den pågældende transaktion, men at der som udgangspunkt ikke skal afgives nogen selskabsretlig erklæring i forbindelse med transaktionen - Det kan f.eks. være en mellembalance i forbindelse med en kontant udlodning af ekstraordinært udbytte, hvor selskabet ikke er underlagt revisionspligt - Der er i denne situation ikke krav om, at mellembalancen skal forsynes med en reviewerklæring, hvilket ville have været tilfældet, hvis selskabet havde været underlagt revisionspligt - - Kassen ville i denne situation have været grøn Hvis revisor assisterer med udarbejdelsen af mellembalancen og kan associeres hermed, er der imidlertid krav om, at mellembalancen skal forsynes med en erklæring, i det mindste en erklæring om opstilling af finansielle oplysninger (assistanceerklæring) - En rød kasse betyder, at der ikke skal afgives nogen selskabsretlig erklæring i forbindelse med den pågældende transaktion - Det kan f.eks. være en kontant stiftelse af et selskab eller en kontant udlodning af ekstraordinært udbytte, hvor der ikke er krav om, at der skal udarbejdes en mellembalance 4 | Selskabsretlige erklæringer – beslutningstræer | Jesper Seehausen
 5. 5. Revisionspligt eller ej? • Nogle selskabsretlige erklæringer skal kun afgives, hvis selskabet er underlagt revisionspligt • Dette gælder f.eks. en åbningsbalance ved stiftelse af et selskab ved indskud af en bestående virksomhed, der kun skal revideres eller forsynes med en erklæring om udvidet gennemgang, hvis selskabet er underlagt revisionspligt - Hvis selskabet ikke er underlagt revisionspligt, er der ikke krav om, at åbningsbalancen skal revideres eller forsynes med en erklæring om udvidet gennemgang - Hvis revisor assisterer med udarbejdelsen af åbningsbalancen og kan associeres hermed, er der imidlertid krav om, at åbningsbalancen skal forsynes med en erklæring, i det mindste en erklæring om opstilling af finansielle oplysninger (assistanceerklæring) • Det afgørende er, om selskabet er underlagt revisionspligt eller ej • Det er derimod uden betydning, om selskabet har fravalgt revision eller ej • Selskaber, der har mulighed for at fravælge revision, men ikke har gjort brug af denne mulighed, sidestilles således med selskaber, der har fravalgt revision 5 | Selskabsretlige erklæringer – beslutningstræer | Jesper Seehausen
 6. 6. Revision eller udvidet gennemgang? • Nogle selskabsretlige erklæringer kan fremover afgives som erklæringer om udvidet gennemgang frem for erklæringer om revision • Dette kræver dog, at erklæringen – hvis der havde været tale om en erklæring på en årsrapport – kunne have været afgivet som en erklæring om udvidet gennemgang frem for en revisionspåtegning • Det fremgår således af både Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (udvidet gennemgang af årsregnskaber) og FSR – danske revisorers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter ÅRL, at disse standarder – med de fornødne tilpasninger – også kan anvendes i relation til virksomhedens evt. perioderegnskaber samt regnskaber og balancer, der kræves underlagt revision i henhold til SL 6 | Selskabsretlige erklæringer – beslutningstræer | Jesper Seehausen
 7. 7. Selskabslovens § 38 – ”vurderingsberetning” fra det centrale ledelsesorgan • Flere af beslutningstræerne henviser til selskabslovens § 38 • Denne bestemmelse indebærer, at revisor kan undlade at afgive en vurderingsberetning i forbindelse med stiftelse, efterfølgende erhvervelse, kapitalforhøjelse og -afgang, herunder udlodning af udbytte og kapitalnedsættelse, samt omdannelse af ApS eller P/S til A/S, hvis de pågældende aktiver er omfattet af § 38, stk. 1, og det centrale ledelsesorgan udarbejder en erklæring efter § 38, stk. 2 • § 38, stk. 1 omfatter følgende aktiver: - Aktiver og forpligtelser (nettoaktiver), der er målt til dagsværdi og præsenteret individuelt i et revideret års- eller koncernregnskab for det forudgående regnskabsår, der er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven, IFRS, lov om finansiel virksomhed eller – for udenlandske virksomheder – EU’s regnskabsdirektiver (4. og 7. direktiv) - Værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter, der er optaget til den gennemsnitskurs, hvortil de er blevet handlet på et eller flere regulerede markeder i de 4 uger, der går forud for f.eks. stiftelsesdokumentets underskrift, medmindre det centrale ledelsesorgan vurderer, at denne gennemsnitskurs er påvirket af ekstraordinære omstændigheder eller i øvrigt ikke kan antages at afspejle den aktuelle værdi 7 | Selskabsretlige erklæringer – beslutningstræer | Jesper Seehausen
 8. 8. Oversigt over beslutningstræerne 8 | Selskabsretlige erklæringer – beslutningstræer | Jesper Seehausen
 9. 9. Oversigt over beslutningstræerne (1:3) • Stiftelse • Efterfølgende erhvervelse (efterstiftelse) • Kapitalforhøjelse - A/S - ApS, herunder IVS • Kapitalafgang – udlodning af udbytte - Udlodning af ordinært udbytte - Udlodning af ekstraordinært udbytte • Kapitalafgang – kapitalnedsættelse - A/S - ApS, herunder IVS • Opløsning 9 | Selskabsretlige erklæringer – beslutningstræer | Jesper Seehausen
 10. 10. Oversigt over beslutningstræerne (2:3) • Fusion (national) - Fusionsplan, fusionsredegørelse og fusionsregnskab - Mellembalance - Vurderingsberetning, vurderingsmandsudtalelse og vurderingsmandserklæring • Spaltning (national) - Spaltningsplan, spaltningsredegørelse og spaltningsregnskab - Mellembalance - Vurderingsberetning, vurderingsmandsudtalelse og vurderingsmandserklæring • Omdannelse - Fra ApS eller P/S til A/S - Fra andelsselskab til A/S 10 | Selskabsretlige erklæringer – beslutningstræer | Jesper Seehausen
 11. 11. Oversigt over beslutningstræerne (3:3) • For så vidt angår stiftelse, efterfølgende erhvervelse, kapitalforhøjelse og -afgang, herunder udlodning af udbytte og kapitalnedsættelse, opløsning samt omdannelse, er alle de relevante spørgsmål samlet i ét beslutningstræ - For så vidt angår kapitalforhøjelse og -nedsættelse, findes der dog et beslutningstræ for henholdsvis A/S og ApS, herunder IVS - Tilsvarende findes der – for så vidt angår udlodning af udbytte –et beslutningstræ for udlodning af henholdsvis ordinært og ekstraordinært udbytte, ligesom der – for så vidt angår omdannelse – findes et beslutningstræ for henholdsvis omdannelse af ApS eller P/S til A/S og omdannelse af andelsselskab til A/S - Beslutningstræet for omdannelse af andelsselskab til A/S er desuden spredt over to sider • For så vidt angår fusion og spaltning, findes der derimod et beslutningstræ for hvert selskabsretligt dokument og hver selskabsretlig erklæring, idet det af pladshensyn ikke er muligt at samle alle de relevante spørgsmål i ét beslutningstræ - I forbindelse med en konkret fusion eller spaltning er det således nødvendigt at anvende samtlige beslutningstræer for henholdsvis fusion eller spaltning 11 | Selskabsretlige erklæringer – beslutningstræer | Jesper Seehausen
 12. 12. Beslutningstræer 12 | Selskabsretlige erklæringer – beslutningstræer | Jesper Seehausen
 13. 13. Stiftelse ved fusion – se ”Fusion” Stiftelse – A/S og ApS, herunder IVS Stiftelse ved spaltning – se ”Spaltning” Er der tale om kontant stiftelse? Nej Ja Er der tale om stiftelse ved indskud af enkeltstående aktiver eller en bestemmende post ejerandele i en anden virksomhed eller stiftelse ved indskud af en bestående virksomhed? Enkeltstående aktiver eller bestemmende post ejerandele Bestående virksomhed Er de indskudte aktiver og forpligtelser omfattet af selskabslovens 38, stk. 1, og udarbejder det centrale ledelsesorgan en erklæring efter selskabslovens 38, stk. 2? Er de indskudte aktiver (og forpligtelser) omfattet af selskabslovens 38, stk. 1, og udarbejder det centrale ledelsesorgan en erklæring efter selskabslovens 38, stk. 2? Nej Ja Er selskabet underlagt revisionspligt? Ja Ingen krav om erklæringer fra revisor 13 | Nej Vurderingsberetning Ja Åbningsbalance med erklæring om revision eller udvidet gennemgang Selskabsretlige erklæringer – beslutningstræer | Jesper Seehausen Nej Åbningsbalance - ikke krav om revision eller udvidet gennemgang Er selskabet underlagt revisionspligt? Ja Vurderingsberetning og åbningsbalance med erklæring om revision eller udvidet gennemgang Nej Vurderingsberetning og åbningsbalance - ikke krav om revision eller udvidet gennemgang af åbningsbalance
 14. 14. Efterfølgende erhvervelse (efterstiftelse) – A/S og ApS, herunder IVS Reglerne om efterfølgende erhvervelse finder tilsvarende anvendelse ved: - Fusion (A/S) - Spaltning (A/S) - Omdannelse af ApS, P/S eller andelsselskab til A/S Er der tale om et A/S eller et ApS, herunder et IVS? A/S ApS, herunder IVS Er der tale om erhvervelse fra stiftere eller andre end stiftere, herunder kapitalejere, der ikke er stiftere? Stiftere Sker erhvervelsen i tiden fra datoen for stiftelsesdokumentets underskrift og indtil 2 år efter, at selskabet er registreret? Ingen krav om erklæringer fra revisor Ja Svarer vederlaget til mindst 10% af selskabskapitalen? Ja Er der tale om en sædvanlig forretningsmæssig disposition? Nej Er der tale om erhvervelse af enkeltstående aktiver eller en bestemmende post ejerandele i en anden virksomhed eller erhvervelse af en bestående virksomhed? Enkeltstående aktiver eller bestemmende post ejerandele Er de erhvervede aktiver og forpligtelser omfattet af selskabslovens 38, stk. 1, og udarbejder det centrale ledelsesorgan en erklæring efter selskabslovens 38, stk. 2? Er de erhvervede aktiver (og forpligtelser) omfattet af selskabslovens 38, stk. 1, og udarbejder det centrale ledelsesorgan en erklæring efter selskabslovens 38, stk. 2? Nej Ja Er selskabet underlagt revisionspligt? Ja Nej Ingen krav om erklæringer fra revisor 14 | Vurderingsberetning Ja Nej Overtagelsesbalance med erklæring om revision eller udvidet gennemgang Overtagelsesbalance - ikke krav om revision eller udvidet gennemgang Selskabsretlige erklæringer – beslutningstræer | Jesper Seehausen Er selskabet underlagt revisionspligt? Ja Vurderingsberetning og overtagelsesbalance med erklæring om revision eller udvidet gennemgang Nej Vurderingsberetning og overtagelsesbalance - ikke krav om revision eller udvidet gennemgang af overtagelsesbalance
 15. 15. Kapitalforhøjelse ved fusion på grundlag af et ophørende selskabs aktiver og forpligtelser – se ”Fusion” Kapitalforhøjelse – A/S Kapitalforhøjelse ved spaltning på grundlag af det indskydende selskabs aktiver og forpligtelser – se ”Spaltning” Skal årsrapporten behandles på samme generalforsamling? Ja (ordinær generalforsamling) Nej (se næste side) Er der tale om kontant kapitalforhøjelse, kapitalforhøjelse ved indskud i andre værdier end kontanter eller andre former for kapitalforhøjelse? Kapitalforhøjelse ved indskud i andre værdier end kontanter Andre former*) for kapitalforhøjelse Er der tale om kapitalforhøjelse ved indskud af enkeltstående aktiver eller en bestemmende post ejerandele i en anden virksomhed eller kapitalforhøjelse ved indskud af en bestående virksomhed? Ingen krav om erklæringer fra revisor Kontant kapitalforhøjelse *) Kapitalforhøjelse ved konvertering af gæld, udstedelse af fondsandele (fondsforhøjelse), udstedelse af konvertible gældsbreve eller udstedelse af warrants (tegningsoptioner) Enkeltstående aktiver eller bestemmende post ejerandele Bestående virksomhed Er de indskudte aktiver (og forpligtelser) omfattet af selskabslovens 38, stk. 1, og udarbejder det centrale ledelsesorgan en erklæring efter selskabslovens 38, stk. 2? Er de indskudte aktiver og forpligtelser omfattet af selskabslovens 38, stk. 1, og udarbejder det centrale ledelsesorgan en erklæring efter selskabslovens 38, stk. 2? Nej Ja Er selskabet underlagt revisionspligt? Ja Ingen krav om erklæringer fra revisor 15 | Nej Vurderingsberetning Ja Overtagelsesbalance med erklæring om revision eller udvidet gennemgang Selskabsretlige erklæringer – beslutningstræer | Jesper Seehausen Er selskabet underlagt revisionspligt? Nej Overtagelsesbalance - ikke krav om revision eller udvidet gennemgang Ja Vurderingsberetning og overtagelsesbalance med erklæring om revision eller udvidet gennemgang Nej Vurderingsberetning og overtagelsesbalance - ikke krav om revision eller udvidet gennemgang af overtagelsesbalance
 16. 16. Kapitalforhøjelse ved fusion på grundlag af et ophørende selskabs aktiver og forpligtelser – se ”Fusion” Kapitalforhøjelse – A/S Kapitalforhøjelse ved spaltning på grundlag af det indskydende selskabs aktiver og forpligtelser – se ”Spaltning” Skal årsrapporten behandles på samme generalforsamling? Nej (ekstraordinær generalforsamling) Nej (ekstraordinær generalforsamling) Ja (se foregående side) Er der tale om kontant kapitalforhøjelse, kapitalforhøjelse ved indskud i andre værdier end kontanter eller andre former for kapitalforhøjelse? Kapitalforhøjelse ved indskud i andre værdier end kontanter Er selskabet underlagt revisionspligt? Nej Ja Har kapitalejerne i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en beretning fra det centrale ledelsesorgan, eller at det centrale ledelsesorgans beretning ikke skal forsynes med en erklæring fra revisor? Andre former*) for kapitalforhøjelse Er der tale om kapitalforhøjelse ved indskud af enkeltstående aktiver eller en bestemmende post ejerandele i en anden virksomhed eller kapitalforhøjelse ved indskud af en bestående virksomhed? Kontant kapitalforhøjelse Er selskabet underlagt revisionspligt? Ja Erklæring om det centrale ledelsesorgans beretning Enkeltstående aktiver eller bestemmende post ejerandele Ingen krav om erklæringer fra revisor Bestående virksomhed Nej Ja Er selskabet underlagt revisionspligt? Ja Ja Nej 16 | Ingen krav om erklæringer fra revisor Nej Erklæring om det centrale ledelsesorgans beretning og vurderingsberetning *) Kapitalforhøjelse ved konvertering af gæld, udstedelse af fondsandele (fondsforhøjelse), udstedelse af konvertible gældsbreve eller udstedelse af warrants (tegningsoptioner) Nej Er selskabet underlagt revisionspligt? Er selskabet underlagt revisionspligt? Ja Nej Har kapitalejerne i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en beretning fra det centrale ledelsesorgan, eller at det centrale ledelsesorgans beretning ikke skal forsynes med en erklæring fra revisor? Ja Ingen krav om erklæringer fra revisor Ja Er selskabet underlagt revisionspligt? Har kapitalejerne i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en beretning fra det centrale ledelsesorgan, eller at det centrale ledelsesorgans beretning ikke skal forsynes med en erklæring fra revisor? Erklæring om det centrale ledelsesorgans beretning Erklæring om det centrale ledelsesorgans beretning Er de indskudte aktiver og forpligtelser omfattet af selskabslovens 38, stk. 1, og udarbejder det centrale ledelsesorgan en erklæring efter selskabslovens 38, stk. 2? Er de indskudte aktiver (og forpligtelser) omfattet af selskabslovens 38, stk. 1, og udarbejder det centrale ledelsesorgan en erklæring efter selskabslovens 38, stk. 2? Nej Ja Nej Ja Nej Nej Har kapitalejerne i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en beretning fra det centrale ledelsesorgan, eller at det centrale ledelsesorgans beretning ikke skal forsynes med en erklæring fra revisor? Ja Nej Har kapitalejerne i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en beretning fra det centrale ledelsesorgan, eller at det centrale ledelsesorgans beretning ikke skal forsynes med en erklæring fra revisor? Ja Vurderingsberetning Selskabsretlige erklæringer – beslutningstræer | Jesper Seehausen Nej Erklæring om det centrale ledelsesorgans beretning og overtagelsesbalance med erklæring om revision eller udvidet gennemgang Nej Har kapitalejerne i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en beretning fra det centrale ledelsesorgan, eller at det centrale ledelsesorgans beretning ikke skal forsynes med en erklæring fra revisor? Ja Overtagelsesbalance – ikke krav om revision eller udvidet gennemgang Nej Erklæring om det centrale ledelsesorgans beretning samt vurderingsberetning og overtagelsesbalance med erklæring om revision eller udvidet gennemgang Ja Vurderingsberetning og overtagelsesbalance - ikke krav om revision eller udvidet gennemgang af overtagelsesbalance
 17. 17. Kapitalforhøjelse ved fusion på grundlag af et ophørende selskabs aktiver og forpligtelser – se ”Fusion” Kapitalforhøjelse – ApS, herunder IVS Kapitalforhøjelse ved spaltning på grundlag af det indskydende selskabs aktiver og forpligtelser – se ”Spaltning” Er der tale om kontant kapitalforhøjelse, kapitalforhøjelse ved indskud i andre værdier end kontanter eller andre former for kapitalforhøjelse? Kapitalforhøjelse ved indskud i andre værdier end kontanter Kontant kapitalforhøjelse Andre former*) for kapitalforhøjelse Er der tale om kapitalforhøjelse ved indskud af enkeltstående aktiver eller en bestemmende post ejerandele i en anden virksomhed eller kapitalforhøjelse ved indskud af en bestående virksomhed? Enkeltstående aktiver eller bestemmende post ejerandele *) Kapitalforhøjelse ved konvertering af gæld, udstedelse af fondsandele (fondsforhøjelse), udstedelse af konvertible gældsbreve eller udstedelse af warrants (tegningsoptioner) Bestående virksomhed Er de indskudte aktiver (og forpligtelser) omfattet af selskabslovens 38, stk. 1, og udarbejder det centrale ledelsesorgan en erklæring efter selskabslovens 38, stk. 2? Er de indskudte aktiver og forpligtelser omfattet af selskabslovens 38, stk. 1, og udarbejder det centrale ledelsesorgan en erklæring efter selskabslovens 38, stk. 2? Ja Nej Er selskabet underlagt revisionspligt? Er selskabet underlagt revisionspligt? Ja Ingen krav om erklæringer fra revisor 17 | Nej Vurderingsberetning Ja Overtagelsesbalance med erklæring om revision eller udvidet gennemgang Selskabsretlige erklæringer – beslutningstræer | Jesper Seehausen Nej Overtagelsesbalance - ikke krav om revision eller udvidet gennemgang Ja Vurderingsberetning og overtagelsesbalance med erklæring om revision eller udvidet gennemgang Nej Vurderingsberetning og overtagelsesbalance - ikke krav om revision eller udvidet gennemgang af overtagelsesbalance Ingen krav om erklæringer fra revisor
 18. 18. Kapitalafgang – udlodning af ordinært udbytte – A/S og ApS, herunder IVS Er der tale om udlodning af kontanter eller udlodning af andre værdier end kontanter? Udlodning af andre værdier end kontanter Udlodning af kontanter Er der tale om udlodning af enkeltstående aktiver eller en bestemmende post ejerandele i en anden virksomhed eller udlodning af en bestående virksomhed? Enkeltstående aktiver eller bestemmende post ejerandele Bestående virksomhed Er de aktiver (og forpligtelser), der udloddes til kapitalejerne, omfattet af selskabslovens 38, stk. 1, og udarbejder det centrale ledelsesorgan en erklæring efter selskabslovens 38, stk. 2? Er de aktiver og forpligtelser, der udloddes til kapitalejerne, omfattet af selskabslovens 38, stk. 1, og udarbejder det centrale ledelsesorgan en erklæring efter selskabslovens 38, stk. 2? Nej Ja Er selskabet underlagt revisionspligt? Ja Ingen krav om erklæringer fra revisor (bortset fra en evt. revisionspåtegning eller anden erklæring på årsrapporten) 18 | Nej Vurderingsberetning (”omvendt”) Ja Overdragelsesbalance med erklæring om revision eller udvidet gennemgang Selskabsretlige erklæringer – beslutningstræer | Jesper Seehausen Er selskabet underlagt revisionspligt? Nej Overdragelsesbalance - ikke krav om revision eller udvidet gennemgang Ja Vurderingsberetning (”omvendt”) og overdragelsesbalance med erklæring om revision eller udvidet gennemgang Nej Vurderingsberetning (”omvendt”) og overdragelsesbalance - ikke krav om revision eller udvidet gennemgang af overdragelsesbalance
 19. 19. Kapitalafgang – udlodning af ekstraordinært udbytte – A/S og ApS, herunder IVS Træffes beslutningen om udlodning af ekstraordinært udbytte mere end 6 måneder efter balancedagen i den seneste godkendte årsrapport? Nej Ja Har det centrale ledelsesorgan besluttet, at der skal udarbejdes en mellembalance, eller finder det centrale ledelsesorgan dette mest forsvarligt? Ja Nej Er der tale om udlodning af kontanter eller udlodning af andre værdier end kontanter? Er der tale om udlodning af kontanter eller udlodning af andre værdier end kontanter? Udlodning af andre værdier end kontanter Udlodning af kontanter Udlodning af andre værdier end kontanter Udlodning af kontanter Er der tale om udlodning af enkeltstående aktiver eller en bestemmende post ejerandele i en anden virksomhed eller udlodning af en bestående virksomhed? Er der tale om udlodning af enkeltstående aktiver eller en bestemmende post ejerandele i en anden virksomhed eller udlodning af en bestående virksomhed? Enkeltstående aktiver eller bestemmende post ejerandele Bestående virksomhed Enkeltstående aktiver eller bestemmende post ejerandele Bestående virksomhed Er de aktiver (og forpligtelser), der udloddes til kapitalejerne, omfattet af selskabslovens 38, stk. 1, og udarbejder det centrale ledelsesorgan en erklæring efter selskabslovens 38, stk. 2? Er de aktiver og forpligtelser, der udloddes til kapitalejerne, omfattet af selskabslovens 38, stk. 1, og udarbejder det centrale ledelsesorgan en erklæring efter selskabslovens 38, stk. 2? Er de aktiver (og forpligtelser), der udloddes til kapitalejerne, omfattet af selskabslovens 38, stk. 1, og udarbejder det centrale ledelsesorgan en erklæring efter selskabslovens 38, stk. 2? Er de aktiver og forpligtelser, der udloddes til kapitalejerne, omfattet af selskabslovens 38, stk. 1, og udarbejder det centrale ledelsesorgan en erklæring efter selskabslovens 38, stk. 2? Ja Nej Er selskabet underlagt revisionspligt? Ja Mellembalance med reviewerklæring Nej Mellembalance – ikke krav om review 19 | Ja Mellembalance med reviewerklæring og vurderingsberetning (”omvendt”) Nej Ja Er selskabet underlagt revisionspligt? Er selskabet underlagt revisionspligt? Nej Mellembalance og vurderingsberetning (”omvendt”) - ikke krav om review af mellembalance Ja Mellembalance med reviewerklæring og overdragelsesbalance med erklæring om revision eller udvidet gennemgang Ja Er selskabet underlagt revisionspligt? Nej Mellembalance og overdragelsesbalance - ikke krav om review af mellembalance og revision eller udvidet gennemgang af overdragelsesbalance Ja Nej Er selskabet underlagt revisionspligt? Nej Mellembalance samt Mellemvurderingsbalance med beretning reviewerklæring samt (”omvendt”) og overdragelsesvurderingsbalance - ikke beretning krav om (”omvendt”) og review af overdragelsesbalance med mellembalance og revision erklæring om eller udvidet revision eller gennemgang udvidet af overdraggennemgang elsesbalance Selskabsretlige erklæringer – beslutningstræer | Jesper Seehausen Ja Ingen krav om erklæringer fra revisor Nej Vurderingsberetning (”omvendt”) Ja Overdragelsesbalance med erklæring om revision eller udvidet gennemgang Er selskabet underlagt revisionspligt? Nej Overdragelsesbalance - ikke krav om revision eller udvidet gennemgang Ja Vurderingsberetning (”omvendt”) og overdragelsesbalance med erklæring om revision eller udvidet gennemgang Nej Vurderingsberetning (”omvendt”) og overdragelsesbalance - ikke krav om revision eller udvidet gennemgang af overdragelsesbalance
 20. 20. Kapitalnedsættelse i det indskydende selskab ved spaltning – se ”Spaltning” Kapitalafgang – kapitalnedsættelse – A/S Skal årsrapporten behandles på samme generalforsamling? Ja (ordinær generalforsamling) Er der tale om kapitalnedsættelse til dækning af underskud, kapitalnedsættelse til udbetaling til kapitalejere, kapitalnedsættelse til henlæggelse til en særlig reserve eller kapitalnedsættelse i forbindelse med amortisation? Kapitalnedsættelse til udbetaling til kapitalejere Kapitalnedsættelse til dækning af underskud Kapitalnedsættelse i forbindelse med amortisation (indløsning efter 74) Kapitalnedsættelse til henlæggelse til en særlig reserve Er der tale om udlodning af kontanter eller udlodning af andre værdier end kontanter? Nej (se næste side) Ingen krav om erklæringer fra revisor Udlodning af andre værdier end kontanter Udlodning af kontanter Er der tale om udlodning af enkeltstående aktiver eller en bestemmende post ejerandele i en anden virksomhed eller udlodning af en bestående virksomhed? Enkeltstående aktiver eller bestemmende post ejerandele Bestående virksomhed Er de aktiver (og forpligtelser), der udloddes til kapitalejerne, omfattet af selskabslovens 38, stk. 1, og udarbejder det centrale ledelsesorgan en erklæring efter selskabslovens 38, stk. 2? Er de aktiver og forpligtelser, der udloddes til kapitalejerne, omfattet af selskabslovens 38, stk. 1, og udarbejder det centrale ledelsesorgan en erklæring efter selskabslovens 38, stk. 2? Ja Nej Ingen krav om erklæringer fra revisor 20 | Nej Ja Er selskabet underlagt revisionspligt? Vurderingsberetning (”omvendt”) Selskabsretlige erklæringer – beslutningstræer | Jesper Seehausen Ja Overdragelsesbalance med erklæring om revision eller udvidet gennemgang Er selskabet underlagt revisionspligt? Nej Overdragelsesbalance - ikke krav om revision eller udvidet gennemgang Ja Vurderingsberetning (”omvendt”) og overdragelsesbalance med erklæring om revision eller udvidet gennemgang Nej Vurderingsberetning (”omvendt”) og overdragelsesbalance - ikke krav om revision eller udvidet gennemgang af overdragelsesbalance
 21. 21. Kapitalnedsættelse i det indskydende selskab ved spaltning – se ”Spaltning” Kapitalafgang – kapitalnedsættelse – A/S Skal årsrapporten behandles på samme generalforsamling? Nej (ekstraordinær generalforsamling) Er der tale om kapitalnedsættelse til dækning af underskud, kapitalnedsættelse til udbetaling til kapitalejere, kapitalnedsættelse til henlæggelse til en særlig reserve eller kapitalnedsættelse i forbindelse med amortisation? Ja (se foregående side) Kapitalnedsættelse til henlæggelse til en særlig reserve Kapitalnedsættelse til dækning af underskud Kapitalnedsættelse til udbetaling til kapitalejere Udlodning af kontanter Er der tale om udlodning af kontanter eller udlodning af andre værdier end kontanter? Er selskabet underlagt revisionspligt? Ja Er selskabet underlagt revisionspligt? Nej Ja Er der tale om udlodning af enkeltstående aktiver eller en bestemmende post ejerandele i en anden virksomhed eller udlodning af en bestående virksomhed? Ja Erklæring om det centrale ledelsesorgans beretning Har kapitalejerne i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en beretning fra det centrale ledelsesorgan, eller at det centrale ledelsesorgans beretning ikke skal forsynes med en erklæring fra revisor? Udlodning af andre værdier end kontanter Har kapitalejerne i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en beretning fra det centrale ledelsesorgan, eller at det centrale ledelsesorgans beretning ikke skal forsynes med en erklæring fra revisor? Nej Ingen krav om erklæringer fra revisor Erklæring om det centrale ledelsesorgans beretning Er selskabet underlagt revisionspligt? Ja Ja Nej Har kapitalejerne i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en beretning fra det centrale ledelsesorgan, eller at det centrale ledelsesorgans beretning ikke skal forsynes med en erklæring fra revisor? 21 | Ingen krav om erklæringer fra revisor Nej Erklæring om det centrale ledelsesorgans beretning og vurderingsberetning (”omvendt”) Er de aktiver og forpligtelser, der udloddes til kapitalejerne, omfattet af selskabslovens 38, stk. 1, og udarbejder det centrale ledelsesorgan en erklæring efter selskabslovens 38, stk. 2? Nej Er selskabet underlagt revisionspligt? Ja Nej Ja Nej Har kapitalejerne i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en beretning fra det centrale ledelsesorgan, eller at det centrale ledelsesorgans beretning ikke skal forsynes med en erklæring fra revisor? Nej Ja Vurderingsberetning (”omvendt”) Ingen krav om erklæringer fra revisor Er selskabet underlagt revisionspligt? Har kapitalejerne i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en beretning fra det centrale ledelsesorgan, eller at det centrale ledelsesorgans beretning ikke skal forsynes med en erklæring fra revisor? Ja Erklæring om det centrale ledelsesorgans beretning Ja Nej Er selskabet underlagt revisionspligt? Ja Bestående virksomhed Enkeltstående aktiver eller bestemmende post ejerandele Ja Erklæring om det centrale ledelsesorgans beretning og overdragelsesbalance med erklæring om revision eller udvidet gennemgang Selskabsretlige erklæringer – beslutningstræer | Jesper Seehausen Nej Nej Er de aktiver (og forpligtelser), der udloddes til kapitalejerne, omfattet af selskabslovens 38, stk. 1, og udarbejder det centrale ledelsesorgan en erklæring efter selskabslovens 38, stk. 2? Nej Kapitalnedsættelse i forbindelse med amortisation (indløsning efter 74) Nej Har kapitalejerne i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en beretning fra det centrale ledelsesorgan, eller at det centrale ledelsesorgans beretning ikke skal forsynes med en erklæring fra revisor? Ja Overdragelsesbalance – ikke krav om revision eller udvidet gennemgang Nej Erklæring om det centrale ledelsesorgans beretning samt vurderingsberetning (”omvendt”) og overdragelsesbalance med erklæring om revision eller udvidet gennemgang Ja Vurderingsberetning (”omvendt”) og overdragelsesbalance - ikke krav om revision eller udvidet gennemgang af overdragelsesbalance
 22. 22. Kapitalafgang – kapitalnedsættelse – ApS, herunder IVS Kapitalnedsættelse i det indskydende selskab ved spaltning – se ”Spaltning” Er der tale om kapitalnedsættelse til dækning af underskud, kapitalnedsættelse til udbetaling til kapitalejere, kapitalnedsættelse til henlæggelse til en særlig reserve eller kapitalnedsættelse i forbindelse med amortisation? Kapitalnedsættelse til udbetaling til kapitalejere Kapitalnedsættelse til dækning af underskud Kapitalnedsættelse i forbindelse med amortisation (indløsning efter 74) Kapitalnedsættelse til henlæggelse til en særlig reserve Er der tale om udlodning af kontanter eller udlodning af andre værdier end kontanter Udlodning af kontanter Udlodning af andre værdier end kontanter Er der tale om udlodning af enkeltstående aktiver eller udlodning af en bestemmende post ejerandele i en anden virksomhed eller udlodning af en bestående virksomhed? Enkeltstående aktiver eller bestemmende post ejerandele Bestående virksomhed Er de aktiver (og forpligtelser), der udloddes til kapitalejerne, omfattet af selskabslovens 38, stk. 1, og udarbejder det centrale ledelsesorgan en erklæring efter selskabslovens 38, stk. 2? Er de aktiver og forpligtelser, der udloddes til kapitalejerne, omfattet af selskabslovens 38, stk. 1, og udarbejder det centrale ledelsesorgan en erklæring efter selskabslovens 38, stk. 2? Ja Nej Er selskabet underlagt revisionspligt? Ja Ingen krav om erklæringer fra revisor 22 | Nej Vurderingsberetning (”omvendt”) Ja Overdragelsesbalance med erklæring om revision eller udvidet gennemgang Selskabsretlige erklæringer – beslutningstræer | Jesper Seehausen Er selskabet underlagt revisionspligt? Nej Overdragelsesbalance - ikke krav om revision eller udvidet gennemgang Ja Vurderingsberetning (”omvendt”) og overdragelsesbalance med erklæring om revision eller udvidet gennemgang Nej Vurderingsberetning (”omvendt”) og overdragelsesbalance - ikke krav om revision eller udvidet gennemgang af overdragelsesbalance Ingen krav om erklæringer fra revisor
 23. 23. Opløsning ved fusion – se ”Fusion” Opløsning – A/S og ApS, herunder IVS Opløsning ved spaltning – se ”Spaltning” Er der tale om opløsning ved erklæring fra kapitalejere (betalingserklæring), likvidation eller genoptagelse? Opløsning ved erklæring fra kapitalejere (betalingserklæring) Genoptagelse (fra likvidation eller tvangsopløsning) Likvidation Kan årsrapporten for det seneste regnskabsår kombineres med likvidationsregnskabet, således at det kombinerede regnskab kan være modtaget hos Erhvervsstyrelsen senest ved udløbet af indsendelsesfristen for årsrapporten? Nej Ja Er selskabet underlagt revisionspligt? Ja Ingen krav om erklæringer fra revisor 23 | Kombineret regnskab (årsrapport og likvidationsregnskab) med revisionspåtegning eller erklæring om udvidet gennemgang Er selskabet underlagt revisionspligt? Nej Kombineret regnskab (årsrapport og likvidationsregnskab) – ikke krav om revision eller udvidet gennemgang Ja Likvidationsregnskab med revisionspåtegning eller erklæring om udvidet gennemgang Selskabsretlige erklæringer – beslutningstræer | Jesper Seehausen Nej Likvidationsregnskab – ikke krav om revision eller udvidet gennemgang Erklæring om, at selskabskapitalen er til stede, og at der ikke er ydet lån m.v. til selskabsdeltagere i strid med selskabslovens regler om selvfinansiering og ”kapitalejerlån”
 24. 24. Efterfølgende erhvervelse i forbindelse med fusion – se ”Efterfølgende erhvervelse (efterstiftelse)” Fusion (national) – A/S og ApS, herunder IVS Kapitalforhøjelse i forbindelse med fusion – se ”Kapitalforhøjelse” Fusionsplan Er der tale om en fusion, hvor der alene deltager ApS’er, herunder IVS’er? Ja Har kapitalejerne i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en fusionsplan? Nej Nej Ja Ikke krav om fusionsplan Fusionsplan Fusionsredegørelse Har kapitalejerne i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en fusionsredegørelse? Ja Nej Ikke krav om fusionsredegørelse Fusionsredegørelse Fusionsregnskab Har kapitalejerne frivilligt besluttet, at der skal udarbejdes et fusionsregnskab? Ja Fusionsregnskab – ikke krav om erklæring, selv om et eller flere af de selskaber, der deltager i fusionen, er underlagt revisionspligt 24 | Selskabsretlige erklæringer – beslutningstræer | Jesper Seehausen Nej Ikke krav om fusionsregnskab
 25. 25. Fusion (national) – A/S og ApS, herunder IVS Mellembalance Er fusionsplanen underskrevet, eller er beslutningen om fravalg af fusionsplanen truffet mere end 6 måneder efter udløbet af det regnskabsår, som selskabets seneste årsrapport vedrører? Ja Nej Er der tale om et selskab, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU- eller EØS-land? Nej Ja Har selskabet offentliggjort en halvårsrapport i henhold til ÅRL eller IFRS, indeholder halvårsrapporten et revideret halvårsregnskab, og gøres halvårsrapporten tilgængelig for kapitalejerne? Ja Nej Har kapitalejerne i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en mellembalance? Ja Nej Udarbejdes der et fusionsregnskab? Nej Ja Ligger tidspunktet for fusionens regnskabsmæssige virkning (balancedagen for fusionsregnskabet) mindre end 3 mdr. forud for underskrivelsen af fusionsplanen? Nej Ja Er selskabet underlagt revisionspligt? Ja Er selskabet underlagt revisionspligt? Nej Er fusionsregnskabet revideret? Ja Ikke krav om mellembalance 25 | Ja Nej Nej Mellembalance med erklæring om revision eller udvidet gennemgang Ikke krav om mellembalance Selskabsretlige erklæringer – beslutningstræer | Jesper Seehausen Mellembalance med erklæring om revision eller udvidet gennemgang Mellembalance – ikke krav om revision eller udvidet gennemgang Ikke krav om mellembalance
 26. 26. Fusion (national) – A/S og ApS, herunder IVS Vurderingsberetning Er der tale om et A/S eller et ApS, herunder et IVS? A/S ApS, herunder IVS Sker der en kapitalforhøjelse i det fortsættende A/S? Ja Nej Stiftes der et nyt A/S som led i fusionen? Nej Ja Er der tale om en lodret fusion mellem et moderselskab og et helejet datterselskab, hvor moderselskabet er det fortsættende selskab? Ja Nej Udarbejdes der en vurderingsmandsudtalelse om fusionsplanen, herunder vederlaget, eller en vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling (kreditorerklæring)? Ja Nej Vurderingsberetning Ikke krav om vurderingsberetning Vurderingsmandsudtalelse om fusionsplanen, herunder vederlaget Er der tale om en lodret fusion mellem et moderselskab og et helejet datterselskab, hvor moderselskabet er det fortsættende selskab? Ja Nej Ja Har kapitalejerne i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en vurderingsmandsudtalelse om fusionsplanen, herunder vederlaget? Nej Vurderingsmandsudtalelse om fusionsplanen, herunder vederlaget Ikke krav om vurderingsmandsudtalelse om fusionsplanen, herunder vederlaget Vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling (kreditorerklæring) Har kapitalejerne i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling (kreditorerklæring)? Nej Vurderingsmandserklæring om kreditorenes stilling (kreditorerklæring) 26 | Ja Ikke krav om vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling (kreditorerklæring) Selskabsretlige erklæringer – beslutningstræer | Jesper Seehausen
 27. 27. Spaltning (national) – A/S og ApS, herunder IVS Efterfølgende erhvervelse i forbindelse med spaltning – se ”Efterfølgende erhvervelse (efterstiftelse)” Kapitalforhøjelse i forbindelse med spaltning – se ”Kapitalforhøjelse” Kapitalnedsættelse i forbindelse med spaltning – se ”Kapitalnedsættelse” Spaltningsplan Er der tale om en spaltning, hvor der alene deltager ApS’er, herunder IVS’er? Ja Har kapitalejerne i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en spaltningsplan? Nej Nej Ja Spaltningsplan Ikke krav om spaltningsplan Spaltningsredegørelse Har kapitalejerne i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en spaltningsredegørelse? Ja Nej Spaltningsredegørelse Ikke krav om spaltningsredegørelse Spaltningsregnskab Har kapitalejerne frivilligt besluttet, at der skal udarbejdes et spaltningsregnskab? Ja Spaltningsregnskab – ikke krav om erklæring, selv om et eller flere af de selskaber, der deltager i spaltningen, er underlagt revisionspligt 27 | Selskabsretlige erklæringer – beslutningstræer | Jesper Seehausen Nej Ikke krav om spaltningsregnskab
 28. 28. Spaltning (national) – A/S og ApS, herunder IVS Mellembalance Er spaltningsplanen underskrevet, eller er beslutningen om fravalg af spaltningsplanen truffet mere end 6 måneder efter udløbet af det regnskabsår, som selskabets seneste årsrapport vedrører? Ja Nej Er der tale om et selskab, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU- eller EØS-land? Nej Ja Har selskabet offentliggjort en halvårsrapport i henhold til ÅRL eller IFRS, indeholder halvårsrapporten et revideret halvårsregnskab, og gøres halvårsrapporten tilgængelig for kapitalejerne? Ja Nej Er der tale om en proportional spaltning, hvor der opstår et eller flere nye selskaber, og kapitalandelene i disse selskaber tildeles kapitalejerne i det indskydende selskab proportionalt med deres kapitalandele eller stemmer i det indskydende selskab? Ja Nej Har kapitalejerne i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en mellembalance? Ja Nej Udarbejdes der et spaltningsregnskab? Nej Ja Ligger tidspunktet for spaltningens regnskabsmæssige virkning (balancedagen for spaltningsregnskabet) mindre end 3 mdr. forud for underskrivelsen af spaltningsplanen? Nej Ja Er selskabet underlagt revisionspligt? Ja Er selskabet underlagt revisionspligt? Nej Er spaltningsregnskabet revideret? Ja Ikke krav om mellembalance 28 | Ja Nej Nej Mellembalance med erklæring om revision eller udvidet gennemgang Ikke krav om mellembalance Selskabsretlige erklæringer – beslutningstræer | Jesper Seehausen Mellembalance med erklæring om revision eller udvidet gennemgang Mellembalance – ikke krav om revision eller udvidet gennemgang Ikke krav om mellembalance
 29. 29. Spaltning (national) – A/S og ApS, herunder IVS Vurderingsberetning Er der tale om et A/S eller et ApS, herunder et IVS? ApS, herunder IVS A/S Sker der en kapitalforhøjelse i et eller flere modtagende A/S’er? Nej Ja Stiftes der et eller flere nye A/S’er som led i spaltningen? Nej Ja Er der tale om en lodret spaltning, hvor samtlige kapitalandele i det indskydende selskab ejes af de modtagende selskaber? Ja Nej Udarbejdes der en vurderingsmandsudtalelse om spaltningsplanen, herunder vederlaget, eller en vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling (kreditorerklæring)? Ja Nej Ikke krav om vurderingsberetning Vurderingsberetning Vurderingsmandsudtalelse om spaltningsplanen, herunder vederlaget Er der tale om en lodret spaltning, hvor samtlige kapitalandele i det indskydende selskab ejes af de modtagende selskaber? Nej Ja Er der tale om en proportional spaltning, hvor der opstår et eller flere nye selskaber, og kapitalandelene i disse selskaber tildeles kapitalejerne i det indskydende selskab proportionalt med deres kapitalandele eller stemmer i det indskydende selskab? Ja Nej Ja Har kapitalejerne i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en vurderingsmandsudtalelse om spaltningsplanen, herunder vederlaget? Nej Vurderingsmandsudtalelse om spaltningsplanen, herunder vederlaget Ikke krav om vurderingsmandsudtalelse om spaltningsplanen, herunder vederlaget Vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling (kreditorerklæring) Har kapitalejerne i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling (kreditorerklæring)? Ja Nej Vurderingsmandserklæring om kreditorenes stilling (kreditorerklæring) 29 | Ikke krav om vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling (kreditorerklæring) Selskabsretlige erklæringer – beslutningstræer | Jesper Seehausen
 30. 30. Efterfølgende erhvervelse i forbindelse med omdannelse – se ”Efterfølgende erhvervelse (efterstiftelse)” Omdannelse af ApS eller P/S til A/S Kapitalforhøjelse i forbindelse med omdannelse – se ”Kapitalforhøjelse” Er de indskudte aktiver og forpligtelser omfattet af selskabslovens 38, stk. 1, og udarbejder det centrale ledelsesorgan en erklæring efter selskabslovens Nej Ja Er selskabet underlagt revisionspligt? Ja Omdannelsesbalance med erklæring om revision 30 | Er selskabet underlagt revisionspligt? Nej Omdannelsesbalance - ikke krav om revision Ja Vurderingsberetning og omdannelsesbalance med erklæring om revision eller udvidet gennemgang Selskabsretlige erklæringer – beslutningstræer | Jesper Seehausen Nej Vurderingsberetning og omdannelsesbalance - ikke krav om revision eller udvidet gennemgang af omdannelsesbalance 38, stk. 2?
 31. 31. Omdannelse af andelsselskab til A/S Efterfølgende erhvervelse i forbindelse med omdannelse – se ”Efterfølgende erhvervelse (efterstiftelse)” Har andelshaverne i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en omdannelsesplan og en omdannelsesredegørelse? Ja Er beslutningen om fravalg af omdannelsesplanen truffet mere end 6 mdr. efter udløbet af det regnskabsår, som selskabets seneste årsrapport vedrører? Ja Har andelshaverne i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en mellembalance? Nej (se næste side) Nej Nej Ja Har andelshaverne i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en vurderingsmandsudtalelse om omdannelsesplanen, herunder vederlaget? Har andelshaverne i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en vurderingsmandsudtalelse om omdannelsesplanen, herunder vederlaget? Nej Ja Har andelshaverne i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling (kreditorerklæring)? Nej Ja Har andelshaverne i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling (kreditorerklæring)? Har andelshaverne i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling (kreditorerklæring)? Er selskabet underlagt revisionspligt? Vurderingsberetning Nej Ja Nej Ja Nej Vurderingsberetning, vurderingsVurderingsVurderingsmandsudtalelse Mellembalance Mellembalance beretning og beretning og om omdannelmed erklæring og vurderingsvurderingsvurderingsberetning – ikke mandsmandsudtalelse sesplanen, her- om revision eller krav om revision under vederudvidet generklæring om om omdanlaget, og vurdenemgang og eller udvidet kreditorernes nelsesplanen, ringsmandsvurderingsgennemgang af stilling (kreditorherunder erklæring om beretning mellembalance erklæring) vederlaget kreditorernes stilling (kreditorerklæring) 31 | Er selskabet underlagt revisionspligt? Ja Nej Er selskabet underlagt revisionspligt? Ja Mellembalance Mellembalance, Mellembalance med erklæring vurderingsmed erklæring om revision eller beretning og om revision eller udvidet genvurderingsudvidet gennemgang, mandserklæring nemgang, vurderingsom kreditorvurderingsberetning og ernes stilling beretning og vurderings(kreditorervurderingsmandserklæring klæring) – ikke mandsudtalelse om kreditorkrav om revision om omdannelernes stilling eller udvidet sesplanen, (kreditorgennemgang af herunder erklæring) mellembalance vederlaget Selskabsretlige erklæringer – beslutningstræer | Jesper Seehausen Nej Ja Nej Ja Ja Har andelshaverne i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling (kreditorerklæring)? Nej Mellembalance, vurderingsberetning og vurderingsmandsudtalelse om omdannelsesplanen, herunder vederlaget – ikke krav om revision eller udvidet gennemgang af mellembalance Er selskabet underlagt revisionspligt? Ja Mellembalance med erklæring om revision eller udvidet gennemgang, vurderingsberetning, vurderingsmandsudtalelse om omdannelsesplanen, herunder vederlaget, og vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling (kreditorerklæring) Nej Mellembalance, vurderingsberetning, vurderingsmandsudtalelse om omdannelsesplanen, herunder vederlaget, og vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling (kreditorerklæring) – ikke krav om revision eller udvidet gennemgang af mellembalance
 32. 32. Omdannelse af andelsselskab til A/S Har andelshaverne i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en omdannelsesplan og en omdannelsesredegørelse? Nej Ja (se foregående side) Er omdannelsesplanen underskrevet mere end 6 mdr. efter udløbet af det regnskabsår, som selskabets seneste årsrapport vedrører? Ja Har andelshaverne i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en mellembalance? Nej Nej Ja Har andelshaverne i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en vurderingsmandsudtalelse om omdannelsesplanen, herunder vederlaget? Har andelshaverne i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en vurderingsmandsudtalelse om omdannelsesplanen, herunder vederlaget? Nej Ja Har andelshaverne i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling (kreditorerklæring)? Har andelshaverne i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling (kreditorerklæring)? Har andelshaverne i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling (kreditorerklæring)? Nej Ja Er selskabet underlagt revisionspligt? Omdannelsesplan, omdannelsesredegørelse og vurderingsberetning Nej Ja Omdannelsesplan, omdannelsesredegørelse, vurderingsberetning og vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling (kreditorerklæring) 32 | Omdannelsesplan, omdannelsesredegørelse, vurderingsberetning og vurderingsmandsudtalelse om omdannelsesplanen, herunder vederlaget Nej Ja Ja Nej Ja Ja Har andelshaverne i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling (kreditorerklæring)? Nej Er selskabet underlagt revisionspligt? Ja Nej Nej Er selskabet underlagt revisionspligt? Ja Nej OmdannelsesOmdannelsesOmdannelsesOmdannelsesOmdannelsesplan, omdanplan, omdanplan, omdanplan, omdanplan, omdannelsesredenelsesredenelsesredenelsesredenelsesredegørelse, vurdeOmdannelsesOmdannelses- gørelse, mellem- gørelse, mellem- gørelse, mellem- gørelse, mellemringsberetning, plan, omdanplan, omdanbalance med er- balance, vurdebalance med balance, vurdevurderingsnelsesredenelsesredeklæring om erklæring om ringsberetning ringsberetning, mandsudtalelse gørelse, mellem- gørelse, mellemrevision eller revision eller og vurderingsvurderingsom omdanbalance med balance og udvidet genudvidet genmandserklænelsesplanen, erklæring om vurderingsnemgang, vur- mandsudtalelse ring om krediom omdannelherunder revision eller beretning – ikke nemgang, vurderingsberetderingsberettorernes stilling sesplanen, hervederlaget, og udvidet genkrav om revision ning, vurdening og vur(kreditorerklæunder vedervurderingsnemgang og eller udvidet ringsmandsring) – ikke laget – ikke krav mandserklæring vurderingsgennemgang af deringsmands- om revision krav udtalelse om erklæring om eller omdannelses- om revision eller om kreditorberetning mellembalance kreditorernes udvidet genudvidet genernes stilling planen, stilling (kreditornemgang af nemgang af (kreditorherunder erklæring) mellembalance mellembalance erklæring) vederlaget Selskabsretlige erklæringer – beslutningstræer | Jesper Seehausen Er selskabet underlagt revisionspligt? Ja Omdannelsesplan, omdannelsesredegørelse, mellembalance med erklæring om revision eller udvidet gennemgang, vurderingsberetning, vurderingsmandsudtalelse om omdannelsesplanen, herunder vederlaget, og vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling (kreditorerklæring) Nej Omdannelsesplan, omdannelsesredegørelse, mellembalance, vurderingsberetning, vurderingsmandsudtalelse om omdannelsesplanen, herunder vederlaget, og vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling (kreditorerklæring) – ikke krav om revision eller udvidet gennemgang af mellembalance

×