Successfully reported this slideshow.
”Kapitalejerlån”Juridisk Institut, Aalborg Universitet31. oktober 2012Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehau...
Pressen har fokus på ulovlige ”kapitalejerlån”!2 |  ”Kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
Pressen har fokus på ulovlige ”kapitalejerlån”!3 |  ”Kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
Pressen har fokus på ulovlige ”kapitalejerlån”!4 |  ”Kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
Pressen har fokus på ulovlige ”kapitalejerlån”!5 |  ”Kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
Pressen har fokus på ulovlige ”kapitalejerlån”!6 |  ”Kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
Pressen har fokus på ulovlige ”kapitalejerlån”!7 |  ”Kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
Pressen har fokus på ulovlige ”kapitalejerlån”!8 |  ”Kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
Pressen har fokus på ulovlige ”kapitalejerlån”!9 |  ”Kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
Hvorfor er ”kapitalejerlån” interessante?                        Revisions-            ...
Dagens program• Lidt statistik …   - Hvor mange ulovlige ”kapitalejerlån” findes der?• ”Kapitalejerlån” – selskabsretlig...
Hvor mange ulovlige”kapitalejerlån” findes der? 12 |  ”Kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
FSR’s undersøgelse af ulovlige ”kapitalejerlån” (1:2)13 |  ”Kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
FSR’s undersøgelse af ulovlige ”kapitalejerlån” (2:2)14 |  ”Kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
Børsen – 16. oktober 2012 (1:3)15 |  ”Kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
Børsen – 16. oktober 2012 (2:3)                       0,2 %16 |  ”Kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
Børsen – 16. oktober 2012 (3:3)17 |  ”Kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
Forbuddet mod ”kapitalejerlån”og undtagelserne hertil 18 |  ”Kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
Begrebet ”kapitalejerlån” m.v.• Begrebet ”kapitalejerlån”  - Kaldtes tidligere for ”aktionær-” eller ”anpartshaverlån”  ...
Forbuddet mod ”kapitalejerlån” (1:2)• Hovedreglen – ”kapitalejerlån” er ulovlige  - Et selskab må ikke direkte eller indi...
Forbuddet mod ”kapitalejerlån” (2:2)    - Det er forholdene på långivningstidspunktet, der er afgørende    - Erhverv...
Eksempel 32 – søsterselskaber (1:2)                           • Dette er ikke et (ulovligt)   ...
Eksempel 34 – søsterselskaber (2:2)                            • Dette er et ulovligt ”kapitale...
Eksempel 35 – interessentskaber (1:2)                       • Dette er et ulovligt ”kapitalejerlån” ...
Eksempel 36 – interessentskaber (2:2)                           • Dette er et ulovligt ”kapitale...
Eksempel 42 – udlån af ”fysiske” effekter                        • Dette er ikke et ulovligt   ...
Forbuddet mod ”kapitalejerlån” – sammenfatningOmfattede dispositioner           Omfattede personerLån     ...
Undtagelser til forbuddet mod ”kapitalejerlån” (1:5)• Undtagelse 1 – selvfinansiering  - Et selskab kan direkte eller in...
Undtagelser til forbuddet mod ”kapitalejerlån” (2:5)• Undtagelse 2 – ”kapitalejerlån” til danske og visse udenlandske  mo...
Undtagelser til forbuddet mod ”kapitalejerlån” (3:5)    - Et selskab kan kun have ét direkte moderselskab       ...
Eksempel 21 – kapitalejere i selskabet                                  • Dette er et ulo...
Eksempel 27 – udenlandske moderselskaber                            • Dette er ikke et ulovligt...
Undtagelser til forbuddet mod ”kapitalejerlån” (4:5)• Undtagelse 3 – sædvanlige forretningsmæssige dispositioner  - Et s...
Undtagelser til forbuddet mod ”kapitalejerlån” (5:5)• Undtagelse 4 – pengeinstitutter m.v.  - Forbuddet mod ”kapitalejer...
Forbuddet mod ”kapitalejerlån” og undtagelserne hertil –sammenfatning35 |  ”Kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
Tilbagebetaling og hæftelse 36 |  ”Kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
Tilbagebetaling og hæftelse (1:2)• Hvis et selskab har ydet økonomisk bistand i strid med § 210, stk. 1  (eller § 206, st...
Tilbagebetaling og hæftelse (2:2)• Sikkerhedsstillelse foretaget i strid med § 210, stk. 1 (eller § 206,  stk. 1) er bind...
Tilbagebetaling som løn eller udbytte• Der er intet til hinder for, at et ulovligt ”kapitalejerlån”  tilbagebetales som l...
Hvordan reagererErhvervsstyrelsen, hvis denkonstaterer et ulovligt”kapitalejerlån”? 40 |  ”Kapitalejerlån” | Jesper Seeha...
Erhvervsstyrelsens reaktion – step 1 (1:3)41 |  ”Kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
Erhvervsstyrelsens reaktion – step 1 (2:3)42 |  ”Kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
Erhvervsstyrelsens reaktion – step 1 (3:3)43 |  ”Kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
Erhvervsstyrelsens reaktion – step 244 |  ”Kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
Erhvervsstyrelsens reaktion – step 345 |  ”Kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
”Kapitalejerlån”Regnskabsmæssige aspekter 46 |  ”Kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
Oplysnings- og notekrav (1:4)• Hvis et selskab eller en erhvervsdrivende fond har et  tilgodehavende hos medlemmer af led...
Oplysnings- og notekrav (2:4)    - Notekravet omfatter kun ”ledelseslån”, dvs. lån til eller      sikkerhedsstil...
Oplysnings- og notekrav (3:4)• Balanceskemaerne  - ”Finansielle anlægsaktiver”        -  …        -  ...
Oplysnings- og notekrav (4:4)• Bemærk  - Ulovlige ”kapitalejerlån” skal altid indregnes under       ”Omsætningsakt...
”Kapitalejerlån”Revisionsmæssige aspekter 51 |  ”Kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
Forbehold og supplerende oplysninger (1:2)• Hvis revisor bliver opmærksom på et ”kapitalejerlån”, skal revisor  vurdere, ...
Forbehold og supplerende oplysninger (2:2)• Supplerende oplysninger om ledelsesansvar  - Revisor skal (endvidere) give su...
Eksempel på supplerende oplysningerSupplerende oplysninger om ledelsesansvar – ulovligt ”kapitalejerlån”KonklusionDet er v...
Jesper Seehausen                       * jse@beierholm.dk                  ( 9634 ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

"Kapitalejerlån"

1,404 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

"Kapitalejerlån"

 1. 1. ”Kapitalejerlån”Juridisk Institut, Aalborg Universitet31. oktober 2012Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen
 2. 2. Pressen har fokus på ulovlige ”kapitalejerlån”!2 | ”Kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 3. 3. Pressen har fokus på ulovlige ”kapitalejerlån”!3 | ”Kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 4. 4. Pressen har fokus på ulovlige ”kapitalejerlån”!4 | ”Kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 5. 5. Pressen har fokus på ulovlige ”kapitalejerlån”!5 | ”Kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 6. 6. Pressen har fokus på ulovlige ”kapitalejerlån”!6 | ”Kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 7. 7. Pressen har fokus på ulovlige ”kapitalejerlån”!7 | ”Kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 8. 8. Pressen har fokus på ulovlige ”kapitalejerlån”!8 | ”Kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 9. 9. Pressen har fokus på ulovlige ”kapitalejerlån”!9 | ”Kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 10. 10. Hvorfor er ”kapitalejerlån” interessante? Revisions- mæssigt Forbehold og Erstatnings- Regnskabs- supplerende retligt mæssigt oplysninger Skal nogen Oplysnings- og betale notekrav erstatning? Selskabs- retligt Strafferetligt Tilbagebetaling, Kan nogen hæftelse og straffes? tvangsbøder Selskabs- retligt Skatteretligt ”Kapitalejer Løn, udbytte Hvad er lovligt -lån” eller … ? og ulovligt?10 | ”Kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 11. 11. Dagens program• Lidt statistik … - Hvor mange ulovlige ”kapitalejerlån” findes der?• ”Kapitalejerlån” – selskabsretlige aspekter - Forbuddet mod kapitalejerlån og undtagelserne hertil - Tilbagebetaling og hæftelse - Hvordan reagerer Erhvervsstyrelsen, hvis den konstateret et ulovligt ”kapitalejerlån?• Kapitalejerlån – regnskabsmæssige aspekter - Oplysnings- og notekrav• Kapitalejerlån – revisionsmæssige aspekter - Supplerende oplysninger og forbehold11 | ”Kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 12. 12. Hvor mange ulovlige”kapitalejerlån” findes der? 12 | ”Kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 13. 13. FSR’s undersøgelse af ulovlige ”kapitalejerlån” (1:2)13 | ”Kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 14. 14. FSR’s undersøgelse af ulovlige ”kapitalejerlån” (2:2)14 | ”Kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 15. 15. Børsen – 16. oktober 2012 (1:3)15 | ”Kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 16. 16. Børsen – 16. oktober 2012 (2:3) 0,2 %16 | ”Kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 17. 17. Børsen – 16. oktober 2012 (3:3)17 | ”Kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 18. 18. Forbuddet mod ”kapitalejerlån”og undtagelserne hertil 18 | ”Kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 19. 19. Begrebet ”kapitalejerlån” m.v.• Begrebet ”kapitalejerlån” - Kaldtes tidligere for ”aktionær-” eller ”anpartshaverlån” - En samlet betegnelse for lån til eller sikkerhedsstillelse for kapitalejere eller medlemmer af ledelsen m.v.• Kapitalejere - En samlet betegnelse for aktionærer og anpartshavere (SL § 5, nr. 15)• Ledelsen - En samlet betegnelse for direktionen, den evt. bestyrelse og det evt. tilsynsråd (§ 5, nr. 4, 5 og 19 samt § 111) - Omfatter kun direktører, der er registreret som direktører hos Erhvervsstyrelsen - Personer, der bærer titlen direktør, men ikke er registreret som direktører hos Erhvervsstyrelsen, er ikke omfattet - Omfatter også evt. medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer - Omfatter også evt. suppleanter til bestyrelsen eller tilsynsrådet (§ 111, stk. 4)19 | ”Kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 20. 20. Forbuddet mod ”kapitalejerlån” (1:2)• Hovedreglen – ”kapitalejerlån” er ulovlige - Et selskab må ikke direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for kapitalejere eller ledelsen i selskabet, jf. dog § 211-214 - Tilsvarende gælder i forhold til kapitalejere eller ledelsen i selskabets moderselskab og andre virksomheder end selskabets moderselskab, der har bestemmende indflydelse over selskabet - 1. pkt. gælder også personer, der er knyttet til en person, som er omfattet af 1. eller 2. pkt., ved ægteskab eller slægtskab i ret op- eller nedstigende linje, eller som på anden måde står den pågældende særligt nær (SL § 210, stk. 1)• Bemærk - Forbuddet er ikke betinget af, at de pågældende har bestemmende indflydelse iselskabet - Forbuddet omfatter både fysiske og juridiske personer, herunder både kapitalselskaber (A/S, ApS og P/S), ”personselskaber” (I/S og K/S m.v.), fonde og foreninger m.v. - Husk dog undtagelsen vedrørende ”kapitalejerlån” til danske og visse udenlandske moderselskaber (§ 211, stk. 1) - Forbuddet gælder også, selv om lånet ydes på markedsmæssige vilkår, og der stilles betryggende sikkerhed for lånet20 | ”Kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 21. 21. Forbuddet mod ”kapitalejerlån” (2:2) - Det er forholdene på långivningstidspunktet, der er afgørende - Erhvervsstyrelsen anlægger en formålsfortolkning - ”Ved vurderingen af § 210 skal også formålet med bestemmelsen tages i betragtning. En konstruktion kan således overholde ordlyden i bestemmelsen, men alligevel blive betragtet som en overtrædelse af bestemmelsen, hvis konstruktionen har til formål at omgå § 210” (udtalelse af 29. april 2010) - Bestemmelsen om særligt nærtstående personer tager fortrinsvis sigte på samlevere, men andre nærtstående som f.eks. søskende kan efter omstændighederne også være omfattet af bestemmelsen21 | ”Kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 22. 22. Eksempel 32 – søsterselskaber (1:2) • Dette er ikke et (ulovligt) ”kapitalejerlån”, idet låntagerselskabet eller det selskab, der får stillet sikkerhed, ikke er kapitalejer i långiverselskabet eller det selskab, der stiller sikkerhed, C medmindre der er tale om omgåelse • Lovbemærkningerne 100 % 100 % - Forbuddet mod ”kapitalejerlån” omfatter ikke lån til andre selskaber, der er kontrolleret af den samme personkreds, medmindre der ved lånet tilsigtes en omgåelse af lånerestriktionerne, f.eks. ved at låneprovenuet skal anvendes til A A/S B A/S udbetaling til kapitalejerne i låntagerselskabet Lån eller sikkerhed22 | ”Kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 23. 23. Eksempel 34 – søsterselskaber (2:2) • Dette er et ulovligt ”kapitalejerlån”, selv om låntagerselskabet eller det selskab, der får stillet sikkerhed, ikke er kapitalejer i långiverselskabet eller det selskab, der stiller sikkerhed, idet der er C ApS tale om omgåelse • Lovbemærkningerne - Forbuddet mod ”kapitalejerlån” omfatter ikke lån til andre 25 % 100 % selskaber, der er kontrolleret af Lån den samme personkreds, medmindre der ved lånet tilsigtes en omgåelse af lånerestriktionerne, f.eks. ved at låneprovenuet skal anvendes til udbetaling til kapitalejerne i A A/S B A/S låntagerselskabet Lån23 | ”Kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 24. 24. Eksempel 35 – interessentskaber (1:2) • Dette er et ulovligt ”kapitalejerlån” • SL § 210, stk. 1, 1. pkt. - Et selskab må ikke direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for kapitalejere … i B I/S selskabet • SL § 211, stk. 1 - Et selskab kan direkte eller indirekte stille midler til Lån eller rådighed, yde lån eller stille 100 % sikkerhed for danske … sikkerhed moderselskabers forpligtelser • SL § 5, nr. 20 samt §§ 6 og 7 - Ved et moderselskab forstås et kapitalselskab, der har A A/S bestemmende indflydelse over en eller flere dattervirksomheder • Et interessentskab er ikke et kapitalselskab (LEV § 2, stk. 1)24 | ”Kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 25. 25. Eksempel 36 – interessentskaber (2:2) • Dette er et ulovligt ”kapitalejerlån”, selv om ”låntagerselskabet” eller det ”selskab”, der får stillet sikkerhed, ikke er kapitalejer i långiverselskabet eller det selskab, der stiller sikkerhed C • Lovkommentarerne - Lån til et interessentskab, hvor en eller flere af interessenterne er kapitalejere … i det långivende ?% ?% selskab, er efter nu Erhvervsstyrelsens administrative praksis omfattet af forbuddet mod ”kapitalejerlån” A A/S B I/S Lån eller sikkerhed25 | ”Kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 26. 26. Eksempel 42 – udlån af ”fysiske” effekter • Dette er ikke et ulovligt ”kapitalejerlån” • Lovkommentarerne - Forbuddet mod ”kapitalejerlån” finder kun anvendelse på udlån af penge eller pengeeffekter B (checks, veksler, obligationer, aktier og lignende) - Udlån af biler, skibe, sommerhuse, maskiner m.v. er derimod som udgangspunkt ikkeUdlån af bil ?% omfattet af forbuddeteller lignende - Dette gælder dog kun ubetinget, hvis der er tale om lån til brug, dvs. et låneforhold, hvor låntager har pligt til at tilbagelevere selve den lånte genstand A A/S 26 | ”Kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 27. 27. Forbuddet mod ”kapitalejerlån” – sammenfatningOmfattede dispositioner Omfattede personerLån Kapitalejere eller ledelsen i selskabet Kapitalejere eller ledelsen i selskabets moderselskab og andre virksomhederSikkerhedsstillelse end selskabets moderselskab, der har bestemmende indflydelse over selskabetAndre dispositioner, hvor der stilles Særligt nærtstående til disse personermidler til rådighed for de omfattede (ved ægteskab, slægtskab i ret- oppersoner eller nedstigende linje eller på anden måde)27 | ”Kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 28. 28. Undtagelser til forbuddet mod ”kapitalejerlån” (1:5)• Undtagelse 1 – selvfinansiering - Et selskab kan direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for kapitalejere eller ledelsen i selskabet, hvis der er tale om selvfinansiering, jf. §§ 206-209 (SL § 210, stk. 2)• Hovedreglen – selvfinansiering er ulovligt - Et selskab må ikke direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for tredjemands erhvervelse af kapitalandele i selskabet eller dets moderselskab, jf. dog § 206, stk. 2 samt §§ 213 og 214 (§ 206, stk. 1)• Undtagelse(n) – selvfinansiering er lovligt under visse betingelser - Kreditvurdering af modtageren eller modtagerne (§ 206, stk. 3) - Godkendelse af generalforsamlingen - Skriftlig redegørelse fra det centrale ledelsesorgan (§ 207) - Krav om forsvarlighed - Kun beløb, der kan anvendes til udlodning af ordinært udbytte (frie reserver) (§ 208) - Sædvanlige markedsvilkår (§ 209)28 | ”Kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 29. 29. Undtagelser til forbuddet mod ”kapitalejerlån” (2:5)• Undtagelse 2 – ”kapitalejerlån” til danske og visse udenlandske moderselskaber - Et selskab kan direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for danske og visse udenlandske moderselskabers forpligtelser (§ 211, stk. 1) - For så vidt angår udenlandske moderselskaber, er det et krav, at der er tale om et moderselskab, der er et aktie- eller anpartsselskab eller et selskab med en tilsvarende retsform, og at moderselskabet har hjemsted i: - Et andet EU-land, - Et EØS-land, - Schweiz eller - Australien, Canada, Hong Kong, Japan, Sydkorea, New Zealand, Singapore, Taiwan eller USA (Erhvervs- og Selskabsstyrelsens bekendtgørelse om lån m.v. til udenlandske moderselskaber)• Bemærk - Moderselskabet er det evt. selskab, der har bestemmende indflydelse over selskabet (§ 5, nr. 20 samt §§ 6 og 7)29 | ”Kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 30. 30. Undtagelser til forbuddet mod ”kapitalejerlån” (3:5) - Et selskab kan kun have ét direkte moderselskab - Hvis flere selskaber opfylder betingelserne for at være moderselskab, er det alene det selskab, der faktisk udøver den bestemmende indflydelse over selskabet, der anses for at være moderselskab (§ 6, stk. 1) - Bestemmelsen om moderselskaber omfatter både direkte og indirekte moderselskaber - Et lån fra et datterselskab til dets moderselskab må ikke krænke evt. minoritetskapitalejeres eller kreditorernes interesser30 | ”Kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 31. 31. Eksempel 21 – kapitalejere i selskabet • Dette er et ulovligt ”kapitalejerlån”, medmindre B ApS undtagelsesvist har bestemmende indflydelse over A A/S og dermed er moderselskab for dette selskab • SL § 210, stk. 1, 1. pkt. B ApS C ApS - Et selskab må ikke direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for kapitalejere … i 50 % selskabetLån eller 50 %sikkerhed • Hvis B ApS har bestemmende indflydelse over A A/S, kan dette f.eks. skyldes, at B ApS ejer eller råder over mere end halvdelen af stemmerettighederne i A A/S, eller A A/S at B ApS har beføjelse til at udpege eller afsættelse flertallet af medlemmerne i det øverste ledelsesorgan i A A/S, og dette ledelsesorgan har bestemmende indflydelse over A A/S (SL § 7, stk. 2 og stk. 3, nr. 1 og 3) 31 | ”Kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 32. 32. Eksempel 27 – udenlandske moderselskaber • Dette er ikke et ulovligt ”kapitalejerlån”, selv om C ”A/S” moderselskabet, dvs. B ”A/S” har hjemsted i Kina, idet ”bedstemoderselskabet”, dvs. C ”A/S” har hjemsted i USA 100 % USA • Lovkommentarerne - Et mellemliggende udenlandsk ”moderselskab”, der ikke opfylder definitionen på et moderselskab i relation til reglerne om modtagelse af særlige moderselskabslån, Lån eller B ”A/S” medfører ikke, at evt. trinhøjere sikkerhed liggende moderselskaber, der opfylder denne definition, ikke kan modtage særlige moderselskabslån Kina 100 % Danmark A A/S32 | ”Kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 33. 33. Undtagelser til forbuddet mod ”kapitalejerlån” (4:5)• Undtagelse 3 – sædvanlige forretningsmæssige dispositioner - Et selskab kan som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for de omfattede personer (SL § 212)• Bemærk - Sædvanlige forretningsmæssige dispositioner er som hovedregel kendetegnet ved, at selskabet løbende foretager dispositioner af denne karakter med uafhængige parter - Dispositioner, der er sjældent forekommende, er mere komplicerede - Her må der foretages en konkret vurdering af, om transaktionen kan betragtes som sædvanlig for selskabet og inden for branchen - Der er ikke kun selve transaktionen, men også vilkårene for transaktionen, der skal være sædvanlige - Betalingsbetingelser, kreditvurdering, sikkerhedsstillelse m.v. skal således ske på samme vilkår, som tilsvarende transaktioner sædvanligvis gennemføres med over for tredjemand33 | ”Kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 34. 34. Undtagelser til forbuddet mod ”kapitalejerlån” (5:5)• Undtagelse 4 – pengeinstitutter m.v. - Forbuddet mod ”kapitalejerlån” (og forbuddet mod selvfinansiering) finder ikke anvendelse på pengeinstitutter og realkreditlån ydet af et realkreditinstitut (§ 213)• Undtagelse 5 – ”Medarbejderlån” med henblik på erhvervelse af kapitalandele - Forbuddet mod ”kapitalejerlån” (og forbuddet mod selvfinansiering) finder ikke anvendelse på dispositioner foretaget med henblik på at erhverve kapitalandele af eller til medarbejderne i selskabet eller et datterselskab (§ 214)34 | ”Kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 35. 35. Forbuddet mod ”kapitalejerlån” og undtagelserne hertil –sammenfatning35 | ”Kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 36. 36. Tilbagebetaling og hæftelse 36 | ”Kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 37. 37. Tilbagebetaling og hæftelse (1:2)• Hvis et selskab har ydet økonomisk bistand i strid med § 210, stk. 1 (eller § 206, stk. 1), skal beløbet tilbageføres til selskabet sammen med en årlig rente af beløbet svarende til den rente, der er fastsat i rentelovens § 5, stk. 1 og 2 med et tillæg af 2 %, medmindre højere rente er aftalt (SL § 215, stk. 1)• Den rente, der er fastsat i rentelovens § 5, stk. 1 og 2, svarer til Nationalbankens udlånsrente med et tillæg af 7 %• Renteopgørelse - Nationalbankens udlånsrente pr. 6. juli 2012 – 0,2 % - Tillæg i medfør af rentelovens § 5, stk. 1 og 2 – 7 % - Tillæg i medfør af SL § 215, stk. 1 – 2 % - Årlig rente i alt – 9,2 %• Kan tilbagebetaling ikke finde sted, eller kan aftaler om anden økonomisk bistand ikke bringes til ophør, indestår de personer, der har truffet aftale om eller opretholdt dispositioner i strid med § 210, stk. 1 (eller § 206, stk. 1) for det tab, som selskabet måtte blive påført (§ 215, stk. 2)37 | ”Kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 38. 38. Tilbagebetaling og hæftelse (2:2)• Sikkerhedsstillelse foretaget i strid med § 210, stk. 1 (eller § 206, stk. 1) er bindende for selskabet, hvis aftaleparten ikke havde kendskab til, at sikkerheden var stillet i strid med denne (disse) bestemmelse(r) (§ 215, stk. 3) - Långivning foretaget i strid med bestemmelsen (bestemmelserne) er derimod aldrig bindende• Bemærk - Tilbagebetaling skal i princippet ske straks, men Erhvervsstyrelsen giver typisk en frist på 6 uger, hvis den opdager et ulovligt ”kapitalejerlån” - Låntagers salg af de pågældende kapitalandele eller dennes udtræden af selskabets ledelse anses ikke som en afvikling af lånet - Det ulovlige forhold kan således kun ophøre gennem tilbagebetaling38 | ”Kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 39. 39. Tilbagebetaling som løn eller udbytte• Der er intet til hinder for, at et ulovligt ”kapitalejerlån” tilbagebetales som løn eller udbytte - Der er i denne situation ikke tale om, at det ulovlige ”kapitalejerlån” omkvalificeres til løn eller udbytte, men blot, at ”kapitalejerlån” tilbagebetales som løn eller udbytte• Tilbagebetaling som løn - Indberetning af bruttoløn, således at nettolønnen svarer til det ulovlige ”kapitalejerlån” - Der skal indeholdes skat af lønnen efter de almindelige regler herom• Tilbagebetaling som udbytte - Udlodning af udbytte, således at det udbetalte udbytte svarer til det ulovlige ”kapitalejerlån” - Der kan være tale om ordinært eller ekstraordinært udbytte - De almindelige regler om udlodning af udbytte skal overholdes - Der skal desuden indeholdes udbytteskat efter de almindelige regler herom• Der er ikke krav om, at der er likvide midler, der forlader selskabet39 | ”Kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 40. 40. Hvordan reagererErhvervsstyrelsen, hvis denkonstaterer et ulovligt”kapitalejerlån”? 40 | ”Kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 41. 41. Erhvervsstyrelsens reaktion – step 1 (1:3)41 | ”Kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 42. 42. Erhvervsstyrelsens reaktion – step 1 (2:3)42 | ”Kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 43. 43. Erhvervsstyrelsens reaktion – step 1 (3:3)43 | ”Kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 44. 44. Erhvervsstyrelsens reaktion – step 244 | ”Kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 45. 45. Erhvervsstyrelsens reaktion – step 345 | ”Kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 46. 46. ”Kapitalejerlån”Regnskabsmæssige aspekter 46 | ”Kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 47. 47. Oplysnings- og notekrav (1:4)• Hvis et selskab eller en erhvervsdrivende fond har et tilgodehavende hos medlemmer af ledelsen, skal selskabet angive summen af disse tilgodehavender fordelt på hver ledelseskategori - For hver kategori skal angives de væsentligste vilkår, herunder rentefoden, og de beløb, der er tilbagebetalt i løbet af året - Er et lån optaget og indfriet i årets løb, skal det oplyses særskilt - Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for sikkerhedsstillelser, der er sket for den nævnte personkreds - Stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse for ledelsesmedlemmer i modervirksomheder - Stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse for personer, der står de omhandlede ledelsesmedlemmer særligt nær (ÅRL § 73)• Bemærk - Notekravet omfatter kun selskaber (A/S, ApS og P/S) og erhvervsdrivende fonde - Notekravet gælder dog også for selskaber og erhvervsdrivende fonde omfattet af regnskabsklasse B47 | ”Kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 48. 48. Oplysnings- og notekrav (2:4) - Notekravet omfatter kun ”ledelseslån”, dvs. lån til eller sikkerhedsstillelse for medlemmer af ledelsen - Notekravet omfatter derimod ikke egentlige ”kapitalejerlån”, dvs. lån til eller sikkerhedsstillelse for kapitalejere - Notekravet omfatter dog både lovlige og ulovlige ”ledelseslån” - Der er ikke krav om opdeling i lovlige og ulovlige mellemværender - Oplysningerne skal ikke gives i forhold til enkeltpersoner, men i forhold til ledelseskategorier, f.eks. direktion og bestyrelse - Oplysningerne skal dog også gives, selv om der kun er ét medlem af den pågældende ledelseskategori - Notekravet indeholder ingen undtagelser og omfatter derfor også ”ledelseslån” opstået som led i sædvanlige forretningsmæssige dispositioner48 | ”Kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 49. 49. Oplysnings- og notekrav (3:4)• Balanceskemaerne - ”Finansielle anlægsaktiver” - … - ”Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder” - … - ”Tilgodehavender hos associerede virksomheder” - … - ”Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse”(ÅRL bilag 2, skema 1) - ”Tilgodehavender” under ”Omsætningsaktiver” - ”Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser” - … - ”Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder” - ”Tilgodehavender hos associerede virksomheder” - ”Andre tilgodehavender” - … - ”Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse” - … (bilag 2, skema 2)49 | ”Kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 50. 50. Oplysnings- og notekrav (4:4)• Bemærk - Ulovlige ”kapitalejerlån” skal altid indregnes under ”Omsætningsaktiver” og aldrig under ”Anlægsaktiver” - Lovlige ”kapitalejerlån” kan derimod i princippet både indregnes under ”Anlægs-” og ”Omsætningsaktiver” - Skemakravet omfatter tilgodehavender hos både virksomhedsdeltagere, f.eks. kapitalejere, og ledelse - Notekravet i § 73 omfatter derimod alene ”ledelseslån”, men ikke egentlige ”kapitalejerlån” - Skemakravet omfatter – ligesom notekravet – både lovlige og ulovlige ”ledelseslån” - Der er ikke krav om opdeling i lovlige og ulovlige mellemværender50 | ”Kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 51. 51. ”Kapitalejerlån”Revisionsmæssige aspekter 51 | ”Kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 52. 52. Forbehold og supplerende oplysninger (1:2)• Hvis revisor bliver opmærksom på et ”kapitalejerlån”, skal revisor vurdere, hvorvidt der er tale om et lovligt eller et ulovligt ”kapitalejerlån” - Revisor skal ikke blot være opmærksom på ”kapitalejerlån”, der eksisterer på balancedagen, men også ”kapitalejerlån”, der har eksisteret i løbet af regnskabsåret, men er tilbagebetalt på balancedagen (erklæringsvejledningens afsnit 5.6.2)• Forbehold - Hvis notekravet i ÅRL § 73 ikke er overholdt, skal revisor tage forbehold herfor – som udgangspunkt altid væsentligt - Hvis et ”kapitalejerlån” ikke er indregnet under ”Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse” under ”Omsætningsaktiver”, skal revisor tage forbehold herfor – som udgangspunkt altid væsentligt - Hvis et ”kapitalejerlån” ikke er målt korrekt, f.eks. fordi lånet ikke er tillagt lovpligtige renter eller ikke er nedskrevet til en lavere nettorealisationsværdi, skal revisor tage forbehold herfor, hvis forholdet er væsentligt• Dette gælder både for revisionspåtegninger og reviewerklæringer, men ikke for assistanceerklæringer52 | ”Kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 53. 53. Forbehold og supplerende oplysninger (2:2)• Supplerende oplysninger om ledelsesansvar - Revisor skal (endvidere) give supplerende oplysninger om forhold, som revisor er blevet bekendt med under sit arbejde, og som giver en begrundet formodning om, at medlemmer af ledelsen kan ifalde erstatnings- eller strafansvar for handlinger eller undladelser der vedrører virksomheden, tilknyttede virksomheder, virksomhedsdeltagere, kreditorer eller medarbejdere - Herunder skal altid oplyses om overtrædelse af bl.a. den for virksomheden fastsatte selskabsretlige eller tilsvarende lovgivning (erklæringsbekendtgørelsens § 7, stk. 2) - Der er tale om ”Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold” (§ 7, stk. 4) - Hvis revisor bliver opmærksom på et ulovligt ”kapitalejerlån”, skal revisor således som udgangspunkt altid give supplerende oplysninger om ledelsesansvar - Erklæringsvejledningen gør dog undtagelse for bagatelagtige beløb (afsnit 5.6.2)• Dette gælder kun for revisionspåtegninger, men hverken for review- eller assistanceerklæringer53 | ”Kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 54. 54. Eksempel på supplerende oplysningerSupplerende oplysninger om ledelsesansvar – ulovligt ”kapitalejerlån”KonklusionDet er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af …Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig reguleringSupplerende oplysninger vedrørende andre forholdSelskabet har i strid med selskabsloven ydet lån til en kapitalejer [eller et medlem afledelsen], hvorved ledelsen kan ifalde ansvar.Udtalelse om ledelsesberetningenVi har i henhold til årsregnskabsloven … . Det er på denne baggrund vores opfattelse, atoplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.54 | ”Kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 55. 55. Jesper Seehausen * jse@beierholm.dk ( 9634 7884 / 2960 2884 www.jesperseehausen.dk55 | ”Kapitalejerlån” | Jesper Seehausen

×