Påtegninger, protokol og kommunikation
Revision 1, cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet
7. og 14. november 2013
Sen...
Hvem er jeg?
•

Cand.merc.aud. 2004

-

•

Danica-prisen for bedste kandidatafhandling

Ph.d. 2010

•

Afhandling om ”Goin...
Materiale – påtegninger (1:2)
• Regulering
- RL § 19
- Erklæringsbekendtgørelsens §§ 1-8
- Erklæringsvejledningens afsnit ...
Materiale – påtegninger (2:2)
- Anders Bisgaard og Jesper Seehausen: ”Ny revisionspåtegning –
revisionspåtegninger med og ...
Materiale – protokol og kommunikation
• Regulering
- RL §§ 20 og 21
- ISA 210, ISA 260 og ISA 265
- Yderligere krav ifølge...
Hvad skal vi igennem i dag?
• Revisionspåtegninger
- Årsregnskabsloven m.v.
- Revisorloven
- Erklæringsbekendtgørelsen og ...
Hvad skal vi igennem næste gang?
• Revisionsprotokollen
- Revisorloven
- Selskabsloven
- Standarder
-

ISA 210
ISA 260
ISA...
Revisionspåtegninger

8 |

Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
Indledende spørgsmål – revisionspåtegninger

1. Hvad er en revisionspåtegning?
2. Hvad står der i en revisionspåtegning?
3...
An overview of the financial statement audit process

10 |

Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
Lidt statistik …

11 |

Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
FSR – danske revisorers analyse af forbehold og
supplerende oplysninger (1:2)

Praksisændring

12 |

Påtegninger, protokol...
FSR – danske revisorers analyse af forbehold og
supplerende oplysninger (2:2)

13 |

Påtegninger, protokol og kommunikatio...
FSR – danske revisorers medlemsundersøgelse af
forbehold og supplerende oplysninger (1:4)

14 |

Påtegninger, protokol og ...
FSR – danske revisorers medlemsundersøgelse af
forbehold og supplerende oplysninger (2:4)

15 |

Påtegninger, protokol og ...
FSR – danske revisorers medlemsundersøgelse af
forbehold og supplerende oplysninger (3:4)

16 |

Påtegninger, protokol og ...
FSR – danske revisorers medlemsundersøgelse af
forbehold og supplerende oplysninger (4:4)

17 |

Påtegninger, protokol og ...
Reglerne om
revisionspåtegninger

18 |

Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
Reglerne om revisionspåtegninger

Erklæringsvejledningen

ISA 700
ISA 705
ISA 706

Erklæringsbekendtgørelsen

Øvrige
stand...
Årsregnskabsloven m.v.

20 |

Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
Årsregnskabet og ledelsesberetningen –
regnskabsmæssigt (1:3)
• Årsrapportens bestanddele
- Årsregnskab
- Årsregnskab for ...
Årsregnskabet og ledelsesberetningen –
regnskabsmæssigt (2:3)
• Ledelsesberetning – regnskabsklasse B
- Virksomhedens væse...
Årsregnskabet og ledelsesberetningen –
regnskabsmæssigt (3:3)
• Ledelsesberetningen – regnskabsklasse C
- Ledelsesberetnin...
FSR’s notat om oplysning om usikkerheder m.v.

• Usikkerhed om going concern
• Usikkerhed ved indregning og
måling

• Andr...
Årsregnskabsloven som regnskabsgrundlag

25 |

Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
IFRS som regnskabsgrundlag

26 |

Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
Årsregnskabet og ledelsesberetningen – revisionsmæssigt
(1:2)
• Revision af årsregnskabet
- En virksomhed, der har pligt t...
Årsregnskabet og ledelsesberetningen – revisionsmæssigt
(2:2)
• Det er ikke længere muligt at revidere ledelsesberetningen...
Eksempler på udtalelse om ledelsesberetningen (1:3)
Overensstemmelse mellem ledelsesberetningen og årsregnskabet – ingen
v...
Eksempler på udtalelse om ledelsesberetningen (2:3)
Uoverensstemmelse mellem ledelsesberetningen og årsregnskabet

Udtalel...
Eksempler på udtalelse om ledelsesberetningen (3:3)
Overensstemmelse mellem ledelsesberetningen og årsregnskabet, men
væse...
Udvidet gennemgang
• Revision af årsregnskabet (fortsat)
- Husk – en virksomhed, der har pligt til at udarbejde årsrapport...
Erklæringsmuligheder på årsrapporter (1:3)
Virksomheder

Erklæringsmuligheder –
før 1. januar 2013

Erklæringsmuligheder –...
Erklæringsmuligheder på årsrapporter (2:3)
Virksomheder

Erklæringsmuligheder –
før 1. januar 2013

Erklæringsmuligheder –...
Erklæringsmuligheder på årsrapporter (3:3)
Virksomheder

Erklæringsmuligheder –
tidligere

Erklæringsmuligheder –
fremadre...
Tjekspørgsmål – årsregnskabsloven m.v.

1. Hvad er forskellen mellem et retvisende billede og en retvisende
redegørelse?

...
Revisorloven

37 |

Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
Lovens anvendelsesområde (1:5)
• Loven finder anvendelse ved revisors afgivelse af

revisionspåtegninger på regnskaber, he...
Lovens anvendelsesområde (2:5)
• Eksempler på erklæringer med sikkerhed
- Revisionspåtegning på et årsregnskab for en virk...
Lovens anvendelsesområde (3:5)
• Eksempler på andre erklæringer
- Erklæring om udført assistance, f.eks. i forbindelse med...
Lovens anvendelsesområde (4:5)
Erklæringer
med sikkerhed

Andre
erklæringer

God revisorskik

Alene professionel
kompetenc...
Lovens anvendelsesområde (5:5)
Erklæringer
med sikkerhed

Andre
erklæringer

Offentlighedens
tillidsrepræsentant

Ja

Nej
...
Revisionspåtegning eller anden erklæring med sikkerhed
• Når revisor har afsluttet en revision, skal revisor afgive en

re...
Tjekspørgsmål – revisorloven

1. Hvad er forskellen mellem erklæringer med sikkerhed og andre
erklæringer?

2. Hvad vil de...
Erklæringsbekendtgørelsen og
-vejledningen

45 |

Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
Erklæringsbekendtgørelsens indhold
• Kapitel 1
- Indledende bestemmelser (§§ 1-2)
• Kapitel 2
- Afgivelse af erklæringer
-...
Erklæringsvejledningens indhold – indtil videre?
• Indledning
• Revisorloven og erklæringsbekendtgørelsen
• Årsregnskabslo...
Indledende bestemmelser
• Revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant ved afgivelse af

erklæringer med sikkerhed, der ...
Regnskaber og andre dokumenter (1:2)
• Ved et regnskab forstås:
- En årsrapport, et årsregnskab, et koncernregnskab, en de...
Regnskaber og andre dokumenter (2:2)
• Eksempler på andre dokumenter
- Skatteregnskaber
- Mellembalancer
- Åbningsbalancer...
Revisionspåtegninger på reviderede regnskaber (1:2)
• Revisionspåtegningen skal i det mindste indeholde følgende i
nævnte ...
Revisionspåtegninger på reviderede regnskaber (2:2)
• Konklusionen skal enten være uden forbehold, med forbehold eller
afk...
Forbehold i revisionspåtegninger (1:3)
• Revisor skal i revisionspåtegningen tage forbehold, hvis:
- Revisor på baggrund a...
Forbehold i revisionspåtegninger (2:3)
- Forhold af betydning for regnskabet ikke er tilstrækkeligt oplyst for
revisor

- ...
Forbehold i revisionspåtegninger (3:3)
• Erklæringsvejledningen
- Forbehold generelt
-

Alle nødvendige forbehold skal tag...
Væsentlighed og betydningen for revisionspåtegningen

Forbehold?

Oplysning om, at
generalforsamlingen ikke
bør godkende
å...
Supplerende oplysninger i revisionspåtegninger (1:4)
• Revisor skal i revisionspåtegningen give supplerende oplysninger
om...
Supplerende oplysninger i revisionspåtegninger (2:4)
• Oplysninger efter § 7, stk. 1, skal angives i et særskilt afsnit me...
Supplerende oplysninger i revisionspåtegninger (3:4)
-

At den pågældende overtrædelse ikke er uvæsentlig betyder, at der ...
Supplerende oplysninger i revisionspåtegninger (4:4)
-

Eksempler på forhold, der er omfattet af bestemmelsen
-

-

60 |

...
Væsentlighed og betydningen for revisionspåtegningen
(fortsat)

Væsentlighed

Bagatelagtige
forhold

Uvæsentlige forhold

...
Erklæringer på årsrapporter

62 |

Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
63 |

Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
64 |

Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
65 |

Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
Tjekspørgsmål – erklæringsbekendtgørelsen og
-vejledningen

1. Hvilke regler i erklæringsbekendtgørelsen finder anvendelse...
Standarder og udtalelser

67 |

Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
Erklæringsstandarderne

68 |

Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
Betegnelser for standarder
IAASB

Revisionsteknisk Udvalg

Standarder

ISQC

International Standard on
Quality Control

IS...
Erklæringsstandarderne
Retningslinjer for revisors etiske adfærd (etiske regler for revisorer)
ISQC vedr. kvalitetskontrol...
Sammenhængen mellem erklæringsbekendtgørelsen
og -standarderne
Revisionspåtegninger
på reviderede
regnskaber

Erklæringer ...
Typer af revisionspåtegninger

”Umodificerede”
revisionspåtegninger

”Modificerede” revisionspåtegninger

Forhold, der
ikk...
ISA 700
”Umodificerede”
revisionspåtegninger

73 |

Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
ISA 700 (1:2)
• Omhandler udformning af en konklusion og afgivelse af erklæring
om et regnskab

• Omfang
- Standarden omha...
ISA 700 (2:2)
• Mål
- Det er revisors mål:
-

At udforme en konklusion om regnskabet baseret på en vurdering af de
konklus...
Valg af erklæring på et fuldstændigt regnskab

Høj grad af
sikkerhed

Regnskab med
generelt formål

Begrænset
sikkerhed

I...
ISA 705
Forbehold

77 |

Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
ISA 705 (1:5)
• Omhandler modifikationer til konklusionen i den uafhængige
revisors erklæring

• Ikke en særskilt erklærin...
ISA 705 (2:5)
• Situationer, der kræver en modifikation til konklusion
- Revisor skal modificere konklusionen i revisors e...
ISA 705 (3:5)
- Revisor skal ikke udtrykke en konklusion, når revisor er ude af stand

til at opnå tilstrækkeligt og egnet...
ISA 705 (4:5)
- Når revisor modificerer revisionskonklusionen, skal revisor – alt efter

hvad der er passende – bruge over...
ISA 705 (5:5)
Væsentlige, men
ikke
gennemgribende
forhold
Konklusion med
forbehold

Uenighed med
ledelsen

Begrænsning i
o...
Væsentlighed og betydningen for revisionspåtegningen
(fortsat)
Væsentlighed

Bagatelagtige forhold

Uvæsentlige forhold

F...
ISA 706
Supplerende oplysninger

84 |

Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
ISA 706 (1:4)
• Omhandler supplerende oplysninger vedr. forståelse af regnskabet
og supplerende oplysninger vedr. forståel...
ISA 706 (2:4)
• Definitioner
- Supplerende oplysninger vedr. forståelse af regnskabet
-

Et afsnit i revisors erklæring, d...
ISA 706 (3:4)
- Når revisor medtager en supplerende oplysning vedr. forståelse af

regnskabet i revisors erklæring, skal r...
ISA 706 (4:4)
• Supplerende oplysninger vedr. forståelse af revisionen
- Hvis revisor finder det nødvendigt at informere o...
Specifikke krav i andre ISA’er om supplerende oplysninger
vedr. forståelse af regnskabet eller revisionen
Supplerende oply...
Udtalelser

90 |

Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
Revisionsteknisk Udvalgs udtalelser – ”umodificerede” og
”modificerede” revisionspåtegninger
• Udtalelse om den uafhængige...
”Ny” revisionspåtegning

92 |

Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
”Ny” revisionspåtegning – ”umodificeret”
Med ledelsesberetning

Uden ledelsesberetning

Den uafhængige revisors erklæringe...
”Ny” revisionspåtegning – forbehold – konklusion med
forbehold (1:2)
Med ledelsesberetning

Uden ledelsesberetning

Den ua...
”Ny” revisionspåtegning – forbehold – konklusion med
forbehold (2:2)
Med ledelsesberetning
Udtalelse om ledelsesberetninge...
”Ny” revisionspåtegning – forbehold – afkræftende
konklusion (1:2)
Med ledelsesberetning

Uden ledelsesberetning

Den uafh...
”Ny” revisionspåtegning – forbehold – afkræftende
konklusion (2:2)
Med ledelsesberetning
Udtalelse om ledelsesberetningen
...
”Ny” revisionspåtegning – forbehold – manglende
konklusion (1:2)
Med ledelsesberetning

Uden ledelsesberetning

Den uafhæn...
”Ny” revisionspåtegning – forbehold – manglende
konklusion (2:2)
Med ledelsesberetning
Udtalelse om ledelsesberetningen
So...
”Ny” revisionspåtegning – supplerende oplysninger vedr.
forhold i regnskabet eller forståelse af revisionen
Med ledelsesbe...
”Ny” revisionspåtegning – supplerende oplysninger vedr.
andre forhold
Med ledelsesberetning

Uden ledelsesberetning

Den u...
Ikke-korrigeret fejlinformation

102 |

Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
Ikke-korrigeret fejlinformation (1:3)
• ISA 260 – kommunikation med den øverste ledelse
- Revisor skal kommunikere følgend...
Ikke-korrigeret fejlinformation (2:3)
- Revisor skal afgøre, om ikke-korrigerede fejlinformationer enkeltvist
eller samlet...
Ikke-korrigeret fejlinformation (3:3)

Ubetydelig
fejlinformation
< 2-5 %

Ikke-korrigeret
fejlinformation

–

Korrigeret
...
Tjekspørgsmål – ISA 700, ISA 705 og ISA 706 m.v.
1. Hvilke betingelser skal være opfyldt, for at ISA 700 finder
anvendelse...
Going concern
ISA 570 m.v.

107 |

Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
Going concern-forudsætningen
• Årsrapporten skal udarbejdes efter nedenstående grundlæggende

forudsætninger:
- Klarhed
- ...
Revisors rapportering om going concern (1:2)
• Erklæringsbekendtgørelsen
- Forbehold skal altid tages, hvis regnskabet er ...
Revisors rapportering om going concern (2:2)
Omtale af usikkerhed i årsregnskabet
Væsentlig usikkerhed om fortsat drift
Ti...
Going concern og konkursramte
selskaber

En opfølgende undersøgelse

111 |

Påtegninger, protokol og kommunikation | Jespe...
Going concern og konkursramte selskaber – en opfølgende
undersøgelse

112 |

Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesp...
Going concern, konkursramte selskaber og revisors ansvar

113 |

Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
”Going concern-barrieren”

114 |

Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
Antal måneder fra balancedato til dato for afsigelse af
konkursdekret

115 |

Påtegninger, protokol og kommunikation | Jes...
Forbehold og/eller supplerende oplysninger
100%

2%
15%

90%

19%

80%

19%
2%

70%

36%

60%

Både forbehold og suppleren...
Forbehold eller supplerende oplysninger vedr. going
concern (1:2)
100%
90%
80%
59%

70%
72%

60%

91%
50%

Hverken forbeho...
Forbehold eller supplerende oplysninger vedr. going
concern (2:2)
100%
90%
80%

40%
57%

70%

64%
77%

60%
50%

Hverken fo...
Going concern …
… og kapitaltab

119 |

Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
Kapitaltab og supplerende oplysninger om ledelsesansvar
(1:2)
• Kapitaltab
- Ledelsen skal sikre, at generalforsamling afh...
Kapitaltab og supplerende oplysninger om ledelsesansvar
(2:2)
- Der er tale om ”Supplerende oplysninger vedrørende andre f...
Supplerende oplysninger om ledelsesansvar – eksempler
(1:3)
• Fælles forudsætninger
- Kalenderåret som regnskabsår
- Revis...
Supplerende oplysninger om ledelsesansvar – eksempler
(2:3)
• Eksempel 3
- Kapitaltabssituationen er konstateret i løbet a...
Supplerende oplysninger om ledelsesansvar – eksempler
(3:3)
• Eksempel 6
- Revisor gav supplerende oplysninger om ledelses...
Going concern og kapitaltab – hvad er forskellen?
• Det er vigtigt ikke at forveksle going concern og kapitaltab!
• Kapita...
Going concern
Eksempler på forbehold og
supplerende oplysninger

126 |

Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Se...
Eksempler på forbehold og supplerende oplysninger (1:12)
Omtale af usikkerhed i årsregnskabet
Væsentlig usikkerhed om fort...
Eksempler på forbehold og supplerende oplysninger (2:12)
Supplerende oplysninger om going concern

Konklusion
Det er vores...
Eksempler på forbehold og supplerende oplysninger (3:12)
Omtale af usikkerhed i årsregnskabet
Væsentlig usikkerhed om fort...
Eksempler på forbehold og supplerende oplysninger (4:12)
Forbehold for utilstrækkelig omtale af væsentlig usikkerhed om fo...
Eksempler på forbehold og supplerende oplysninger (5:12)
Forbehold for utilstrækkelig omtale af væsentlig usikkerhed om fo...
Eksempler på forbehold og supplerende oplysninger (6:12)
Forbehold for utilstrækkelig omtale af væsentlig usikkerhed om fo...
Eksempler på forbehold og supplerende oplysninger (7:12)
Forbehold for utilstrækkelig omtale af væsentlig usikkerhed om fo...
Eksempler på forbehold og supplerende oplysninger (8:12)
Omtale af usikkerhed i årsregnskabet
Væsentlig usikkerhed om fort...
Eksempler på forbehold og supplerende oplysninger (9:12)
Forbehold for fortsat drift – afkræftende konklusion

Forbehold
G...
Eksempler på forbehold og supplerende oplysninger
(10:12)
Forbehold for fortsat drift – afkræftende konklusion (fortsat)

...
Eksempler på forbehold og supplerende oplysninger
(11:12)
Omtale af usikkerhed i årsregnskabet
Væsentlig usikkerhed om for...
Eksempler på forbehold og supplerende oplysninger
(12:12)
Supplerende oplysninger om realisationsbasis

Konklusion med for...
Eksempel på supplerende oplysninger – kapitaltab
Supplerende oplysninger om ledelsesansvar – kapitaltab

Konklusion
Det er...
Tjekspørgsmål – going concern
1. Hvilken tidshorisont skal revisor anvende ved vurderingen af going
concern?

2. Kan revis...
ISA 710
Sammenlignelige oplysninger

141 |

Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
ISA 710 (1:2)
• Omhandler sammenlignelige oplysninger, herunder
sammenligningstal og regnskab til sammenligning

• Ikke en...
ISA 710 (2:2)
• Definitioner
- Sammenligningstal
-

Sammenlignelige oplysninger, hvor beløb og andre oplysninger for den
t...
ISA 720
Andre oplysninger i dokumenter,
der indeholder reviderede
regnskaber

144 |

Påtegninger, protokol og kommunikatio...
ISA 720 (1:2)
• Omhandler revisors ansvar i forbindelse med andre oplysninger i
dokumenter, der indeholder reviderede regn...
ISA 720 (2:2)
• Definition – andre oplysninger
- finansielle og ikke-finansielle oplysninger, der ved lov, øvrig

reguleri...
Beslutningstræer
Forbehold, supplerende
oplysninger og udtalelse om
ledelsesberetningen

147 |

Påtegninger, protokol og k...
Årsrapport – revision – forbehold og supplerende
oplysninger

148 |

Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seeha...
Årsrapport – revision – udtalelse om ledelsesberetningen

149 |

Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
Den fremtidige
revisionspåtegning?

EU og IAASB

150 |

Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
EU-kommissionens direktiv- og forordningsforslag
• Fremsat i oktober 2011
• Resultat af grønbogen fra oktober 2010 og høri...
Forordningsforslaget (1:2)
• Revisionspåtegningen (for virksomheder af interesse for
offentligheden) skal som minimum

- B...
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Påtegninger, protokol og kommunikation

612 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
612
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Påtegninger, protokol og kommunikation

 1. 1. Påtegninger, protokol og kommunikation Revision 1, cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet 7. og 14. november 2013 Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen
 2. 2. Hvem er jeg? • Cand.merc.aud. 2004 - • Danica-prisen for bedste kandidatafhandling Ph.d. 2010 • Afhandling om ”Going concern i retligt perspektiv” Udgivet af Thomson Reuters LL.M. 2014 (forventet) • Aalborg Universitet 2004-2008 • Ph.d.-stipendiat m.v. Tuborgfondets Erhvervsøkonomiske Pris Beierholm 2009- • Selskabsret med fokus på revisor og revision i selskabsretligt perspektiv Faglig udviklingsafdeling Seniorkonsulent i revision og selskabsret Ansvarlig for erklæringer og selskabsretlige forhold Aalborg Universitet 2011- - Ekstern lektor i revision og selskabsret • Medlem af FSR – danske revisorers selskabsretsgruppe • Medlem af Karnov Groups redaktionsgruppe vedr. erklæringer • Underviser internt og eksternt • Artikler i bl.a. Revision & Regnskabsvæsen 2 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 3. 3. Materiale – påtegninger (1:2) • Regulering - RL § 19 - Erklæringsbekendtgørelsens §§ 1-8 - Erklæringsvejledningens afsnit 1-5 - ISA 570, ISA 700, ISA 705 og ISA 706, ISA 710 samt ISA 720 - Yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning (bilag til internationale standarder om revision) - Revisionsteknisk Udvalgs udtalelse om den uafhængige revisors erklæringer uden modifikationer og supplerende oplysninger ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål - Revisionsteknisk Udvalgs udtalelse om modifikationer til konklusionen i den uafhængige revisors erklæring - Revisionsteknisk Udvalgs udtalelse om supplerende oplysninger i den uafhængige revisors erklæring (ajourført juli 2012) • Obligatorisk Litteratur - Aasmund Eilifsen m.fl.: ”Auditing & assurance services”, McGraw-Hill, 2. udgave, 2010, kapitel 18 - Kim Füchsel m.fl.: ”Revisor – regulering & rapportering”, Thomson Reuters, 2. udgave, 2009, kapitel 5 3 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 4. 4. Materiale – påtegninger (2:2) - Anders Bisgaard og Jesper Seehausen: ”Ny revisionspåtegning – revisionspåtegninger med og uden forbehold og supplerende oplysninger”, Revision & Regnskabsvæsen, nr. 2, 2012 - Anders Bisgaard og Jesper Seehausen: ”Going concern og konkursramte selskaber – en opfølgende undersøgelse”, Revision & Regnskabsvæsen, nr. 12, 2012 Supplerende litteratur - Peter Krogslund Jensen m.fl.: ”Revisorloven med kommentarer”, Thomson Reuters, 4. udgave, 2009 - Lars Bo Langsted, Paul Krüger Andersen og Lars Kiertzner: ”Revisoransvar”, Thomson Reuters, 7. udgave, 2008 - Kim Füchsel, Martin Lunden og Ole Tjørnelund Thomsen: ”Revisors skriftlige erklæringer”, Thomson Reuters, 3. udgave, 2010 - Sumit Sudan, Martin Samuelsen, Henrik Parker og Christina Maria Davidsen: ”Revision i praksis”, Karnov Group, 2012, kapitel 9 • Yderligere materiale på Moodle - Anders Bisgaard og Jesper Seehausen: ”Going concern, konkursramte selskaber og revisors ansvar – nu og i fremtiden”, Revision & Regnskabsvæsen, nr. 1, 2013 4 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 5. 5. Materiale – protokol og kommunikation • Regulering - RL §§ 20 og 21 - ISA 210, ISA 260 og ISA 265 - Yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning (bilag til internationale standarder om revision) • Obligatorisk Litteratur - Kim Füchsel m.fl.: ”Revisor – regulering & rapportering”, Thomson Reuters, 2. udgave, 2009, kapitel 8 • Supplerende litteratur - Peter Krogslund Jensen m.fl.: ”Revisorloven med kommentarer”, Thomson Reuters, 4. udgave, 2009 - Lars Bo Langsted, Paul Krüger Andersen og Lars Kiertzner: ”Revisoransvar”, Thomson Reuters, 7. udgave, 2008 - Sumit Sudan, Martin Samuelsen, Henrik Parker og Christina Maria Davidsen: ”Revision i praksis”, Karnov Group, 2012, kapitel 9 5 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 6. 6. Hvad skal vi igennem i dag? • Revisionspåtegninger - Årsregnskabsloven m.v. - Revisorloven - Erklæringsbekendtgørelsen og -vejledningen - Standarder og udtalelser - Erklæringsstandarderne ISA 700 ISA 705 og ISA 706 Udtalelser ”Ny” revisionspåtegning Ikke-korrigeret fejlinformation Going concern ISA 710 og ISA 720 - Beslutningstræer - Den fremtidige revisionspåtegning? - Diskussionsopgaver 6 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 7. 7. Hvad skal vi igennem næste gang? • Revisionsprotokollen - Revisorloven - Selskabsloven - Standarder - ISA 210 ISA 260 ISA 265 RS 265 (ophævet) - Til- og fratrædelse generelt • Hvad kommer vi ikke ind på? - Andre erklæringer, herunder udvidet gennemgang (revision 2) - Anden kommunikation, herunder ”management letters” 7 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 8. 8. Revisionspåtegninger 8 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 9. 9. Indledende spørgsmål – revisionspåtegninger 1. Hvad er en revisionspåtegning? 2. Hvad står der i en revisionspåtegning? 3. Hvilke typer af revisionspåtegninger findes der? 4. Hvilke andre typer af erklæringer findes der? 5. Hvordan adskiller disse erklæringer sig fra revisionspåtegninger? 9 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 10. 10. An overview of the financial statement audit process 10 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 11. 11. Lidt statistik … 11 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 12. 12. FSR – danske revisorers analyse af forbehold og supplerende oplysninger (1:2) Praksisændring 12 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 13. 13. FSR – danske revisorers analyse af forbehold og supplerende oplysninger (2:2) 13 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 14. 14. FSR – danske revisorers medlemsundersøgelse af forbehold og supplerende oplysninger (1:4) 14 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 15. 15. FSR – danske revisorers medlemsundersøgelse af forbehold og supplerende oplysninger (2:4) 15 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 16. 16. FSR – danske revisorers medlemsundersøgelse af forbehold og supplerende oplysninger (3:4) 16 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 17. 17. FSR – danske revisorers medlemsundersøgelse af forbehold og supplerende oplysninger (4:4) 17 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 18. 18. Reglerne om revisionspåtegninger 18 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 19. 19. Reglerne om revisionspåtegninger Erklæringsvejledningen ISA 700 ISA 705 ISA 706 Erklæringsbekendtgørelsen Øvrige standarder – ISA 570 m.v. Revisionsteknisk Udvalgs udtalelser Revisorloven Årsregnskabsloven 19 | Revisionspåtegninger Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Afgørelser m.v.
 20. 20. Årsregnskabsloven m.v. 20 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 21. 21. Årsregnskabet og ledelsesberetningen – regnskabsmæssigt (1:3) • Årsrapportens bestanddele - Årsregnskab - Årsregnskab for en af virksomheden ledet koncern (koncernregnskab) - Ledelsesberetning for virksomheden og en af virksomheden ledet koncern (frivillig for regnskabsklasse B) - Ledelsespåtegning - Supplerende beretninger (frivillige for alle regnskabsklasser) (ÅRL § 2) • Retvisende billede og retvisende redegørelse - Årsregnskabet og et evt. koncernregnskab skal give et retvisende billede af virksomhedens og koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet (§ 11, stk. 1, 1. pkt.) - Ledelsesberetningen skal indeholde en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler (§ 11, stk. 1, 2. pkt.) 21 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 22. 22. Årsregnskabet og ledelsesberetningen – regnskabsmæssigt (2:3) • Ledelsesberetning – regnskabsklasse B - Virksomhedens væsentligste aktiviteter - Der skal gives en beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter Udarbejder virksomheden ledelsesberetning, kan beskrivelsen af disse placeres i ledelsesberetningen (§ 76a) - Ledelsesberetning - Er der skal væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold, skal årsregnskabet suppleres med en ledelsesberetning, der redegør for disse ændringer (§ 77) - Eksempler på ”væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold” - Ændring af aktivitet, f.eks. fra produktions- til handelsvirksomhed - Omstrukturering, rekonstruktion, fusion, spaltning m.v. - Tilkøb eller frasalg af væsentlige aktiver - Going concern-problemer - Begivenheder efter balancedagen, som har væsentlig betydning for vurdering af årsrapporten - 22 | Omlægning af regnskabsår (lovbemærkningerne m.v.) Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 23. 23. Årsregnskabet og ledelsesberetningen – regnskabsmæssigt (3:3) • Ledelsesberetningen – regnskabsklasse C - Ledelsesberetningen skal bl.a. - Beskrive evt. usikkerhed ved indregning eller muligt, så vidt mulig med angivelse af beløb - Beskrive usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen, så vidt mulig med angivelse af beløb - Redegøre for udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold - Omtale betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning - Beskrive virksomhedens forventede udvikling, herunder særlige forudsætninger og usikre faktorer, som ledelsen har lagt til grund for beskrivelsen - Beskrive de særlige risici ud over almindeligt forekommende risici inden for virksomhedens branche, herunder forretningsmæssige og finansielle risici, som virksomheden kan påvirkes af (§ 99, stk. 1) - Yderligere regler (§§ 100-101) - Særlige regler for store virksomheder (§ 99, stk. 2, og § 99a) • Ledelsesberetningen – regnskabsklasse D - Særlige regler (§§ 107-107b) 23 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 24. 24. FSR’s notat om oplysning om usikkerheder m.v. • Usikkerhed om going concern • Usikkerhed ved indregning og måling • Andre usædvanlige forhold i årsrapporten • Efterfølgende begivenheder 24 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 25. 25. Årsregnskabsloven som regnskabsgrundlag 25 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 26. 26. IFRS som regnskabsgrundlag 26 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 27. 27. Årsregnskabet og ledelsesberetningen – revisionsmæssigt (1:2) • Revision af årsregnskabet - En virksomhed, der har pligt til at udarbejde årsrapport efter reglerne for regnskabsklasse B, C eller D, skal lade sit årsregnskab og et evt. koncernregnskab revidere af en eller flere revisorer (ÅRL § 135, stk. 1, 1. pkt.) - En virksomhed, der er omfattet af regnskabsklasse B, kan dog undlade at lade årsregnskabet revidere, hvis virksomheden i to på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke overskrider to af følgende størrelser: - En balancesum på DKK 4 mio. - En nettoomsætning på DKK 8 mio. - Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 12 (§ 135, stk. 1, 3. pkt.) - Undtagelser - Erhvervsdrivende fonde (§ 135, stk. 2) Holdingvirksomheder (§ 135, stk. 3) Strafbare forhold (§ 135, stk. 6) Erhvervsstyrelsens undersøgelser (§ 135, stk. 7) - Udvidet gennemgang (§ 135, stk. 1, 2. pkt.) – se senere 27 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 28. 28. Årsregnskabet og ledelsesberetningen – revisionsmæssigt (2:2) • Det er ikke længere muligt at revidere ledelsesberetningen (medmindre der undtagelsesvist er lovkrav herom)! • Udtalelse om ledelsesberetningen - Revisionspligten omfatter ikke ledelsesberetningen og de supplerende beretninger, som indgår i årsrapporten - Revisor skal dog afgive en udtalelse om, hvorvidt oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og et evt. koncernregnskab (§ 135, stk. 5) - Hvis et årsregnskab og et evt. koncernregnskab er revideret, skal der indgå en revisionspåtegning i årsrapporten, som omfatter alle de revisionspligtige dele heraf - Hvis årsrapporten indeholder en ledelsesberetning, der ikke er revideret, skal revisionspåtegningen desuden indeholde en udtalelse fra revisor (erklæringsbekendtgørelsens § 3, stk. 2) • Revisors ”konsistenstjek” mellem ledelsesberetningen og årsregnskabet - Udtalelsen om ledelsesberetningen skal – hvis der ikke er overensstemmelse med årsregnskabet og et evt. koncernregnskab, og dette skyldes fejl i ledelsesberetningen, som ikke er uvæsentlige – indeholde oplysninger om, hvori evt. uoverensstemmelser består - Hvis revisor herudover bliver opmærksom på væsentlige fejl eller mangler i ledelsesberetningen, skal udtalelsen ligeledes omfatte en beskrivelse heraf (erklæringsbekendtgørelsens § 5, stk. 7) 28 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 29. 29. Eksempler på udtalelse om ledelsesberetningen (1:3) Overensstemmelse mellem ledelsesberetningen og årsregnskabet – ingen væsentlige fejl eller mangler i ledelsesberetningen Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. 29 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 30. 30. Eksempler på udtalelse om ledelsesberetningen (2:3) Uoverensstemmelse mellem ledelsesberetningen og årsregnskabet Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet bortset fra, at … 30 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 31. 31. Eksempler på udtalelse om ledelsesberetningen (3:3) Overensstemmelse mellem ledelsesberetningen og årsregnskabet, men væsentlige fejl eller mangler i ledelsesberetningen Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. I forbindelse med gennemlæsningen har vi imidlertid konstateret, at ledelsesberetningen mangler oplysninger om … , hvilket er i strid med årsregnskabsloven. 31 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 32. 32. Udvidet gennemgang • Revision af årsregnskabet (fortsat) - Husk – en virksomhed, der har pligt til at udarbejde årsrapport efter reglerne for regnskabsklasse B, C eller D, skal lade sit årsregnskab og et evt. koncernregnskab revidere af en eller flere revisorer (ÅRL § 135, stk. 1, 1. pkt.) - En virksomhed, der er omfattet af regnskabsklasse B, kan vælge at lade revisionen udføre efter Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (§ 135, stk. 1, 2. pkt.) - Undtagelser - Erhvervsdrivende fonde (§ 135, stk. 2) - - Kan heller ikke anvende Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder Holdingvirksomheder for store koncerner (§ 135, stk. 3) - Holdingvirksomheder for små koncerner kan dog fravælge revision eller anvende Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder - 32 | Erhvervsdrivende ”holdingfonde” er omfattet af reglerne for holdingvirksomheder Strafbare forhold (§ 135, stk. 6) Erhvervsstyrelsens undersøgelser (§ 135, stk. 7) Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 33. 33. Erklæringsmuligheder på årsrapporter (1:3) Virksomheder Erklæringsmuligheder – før 1. januar 2013 Erklæringsmuligheder – efter 1. januar 2013 Virksomheder omfatter af regnskabsklasse A, der frivilligt vælger at aflægge årsrapport Valgfrihed mellem • Revision • Review • Assistance • Ingen erklæring Valgfrihed mellem • Revision • Review • Assistance • Ingen erklæring Virksomheder omfattet af regnskabsklasse B: • Balancesum < DKK 4 mio. • Nettoomsætning < DKK 8 mio. • Heltidsbeskæftigede < 12 Valgfrihed mellem • Revision • Review • Assistance • Ingen erklæring Valgfrihed mellem • Revision • Udvidet gennemgang • Review • Assistance • Ingen erklæring Virksomheder omfattet af regnskabsklasse B: • Balancesum DKK 4-36 mio. • Nettoomsætning DKK 8-72 mio. • Heltidsbeskæftigede 12-50 Altid revision Valgfrihed mellem • Revision • Udvidet gennemgang Erhvervsdrivende fonde omfattet af regnskabsklasse B: • Balancesum < DKK 36 mio. • Nettoomsætning < DKK 72 mio. • Heltidsbeskæftigede < 50 Altid revision Altid revision 33 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 34. 34. Erklæringsmuligheder på årsrapporter (2:3) Virksomheder Erklæringsmuligheder – før 1. januar 2013 Erklæringsmuligheder – efter 1. januar 2013 Holdingvirksomheder, herunder erhvervsdrivende ”holdingfonde”, omfattet af regnskabsklasse B • Balancesum < DKK 4 mio. på koncernniveau • Nettoomsætning < DKK 8 mio. på koncernniveau • Heltidsbeskæftigede < 12 på koncernniveau Altid revision Valgfrihed mellem • Revision • Udvidet gennemgang • Review • Assistance • Ingen erklæring Holdingvirksomheder, herunder erhvervsdrivende ”holdingfonde”, omfattet af regnskabsklasse B: • Balancesum DKK 4-36 mio. på koncernniveau • Nettoomsætning DKK 8-72 mio. på koncernniveau • Heltidsbeskæftigede 12-50 på koncernniveau Altid revision Valgfrihed mellem: • Revision • Udvidet gennemgang Holdingvirksomheder, herunder erhvervsdrivende ”holdingfonde”, omfattet af regnskabsklasse B: • Balancesum > DKK 36 mio. på koncernniveau • Nettoomsætning > DKK 72 mio. på koncernniveau • Heltidsbeskæftigede > 50 på koncernniveau Altid revision Altid revision 34 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 35. 35. Erklæringsmuligheder på årsrapporter (3:3) Virksomheder Erklæringsmuligheder – tidligere Erklæringsmuligheder – fremadrettet Virksomheder omfattet af regnskabsklasse C: • Balancesum > DKK 36 mio. • Nettoomsætning > DKK 72 mio. • Heltidsbeskæftigede > 50 Altid revision Altid revision Virksomheder omfattet af regnskabsklasse D (uanset størrelse) Altid revision Altid revision 35 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 36. 36. Tjekspørgsmål – årsregnskabsloven m.v. 1. Hvad er forskellen mellem et retvisende billede og en retvisende redegørelse? 2. Skal en årsrapport altid indeholde en ledelsesberetning? 3. Skal et selskabs årsregnskaber altid revideres? 4. Skal en evt. ledelsesberetning altid revideres? 5. Kan revisor tage forbehold i en udtalelse om ledelsesberetningen? 36 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 37. 37. Revisorloven 37 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 38. 38. Lovens anvendelsesområde (1:5) • Loven finder anvendelse ved revisors afgivelse af revisionspåtegninger på regnskaber, herunder revisors udtalelser om ledelsesberetningen i henhold til ÅRL, og ved revisors afgivelse af andre erklæringer med sikkerhed, der ikke udelukkende er bestemt til hvervgiverens eget brug (RL § 1, stk. 2) • Lovens §§ … finder tillige anvendelse ved revisors afgivelse af andre erklæringer, der i øvrigt kræves i henhold til lovgivningen eller ikke udelukkende er bestemt til hvervgiverens eget brug (§ 1, stk. 3) Erklæringer med sikkerhed Andre erklæringer 38 | § 1, stk. 2 Revisionspåtegninger på regnskaber og andre erklæringer med sikkerhed, der ikke udelukkende er bestemt til hvervgiverens eget brug § 1, stk. 3 Andre erklæringer, der i øvrigt kræves i henhold til lovgivningen eller ikke udelukkende er bestemt til hvervgiverens eget brug Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 39. 39. Lovens anvendelsesområde (2:5) • Eksempler på erklæringer med sikkerhed - Revisionspåtegning på et årsregnskab for en virksomhed, der er omfattet af revisionspligt - Revisionspåtegning på et årsregnskab for en virksomhed, der er fritaget for revisionspligt, men som har indgået aftale med revisor om frivillig revision af årsregnskabet - Reviewerklæring på en årsrapport for en virksomhed, der er fritaget for revisionspligt - Erklæring med sikkerhed efter SL’s regler - Erklæring med sikkerhed på et budget, der skal forelægges et pengeinstitut - Erklæring vedr. en syns- og skønsforretning efter retsplejelovens regler - Erklæring vedr. et konkursbo til brug i skifteretten, hvor revisor er udpeget af skifteretten (lovbemærkningerne) 39 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 40. 40. Lovens anvendelsesområde (3:5) • Eksempler på andre erklæringer - Erklæring om udført assistance, f.eks. i forbindelse med at revisor opstiller et regnskab på grundlag af bogføringen - Erklæring om assistance med udarbejdelse af skattemæssigt specifikationshæfte eller andre skatteopgørelser til et regnskab for virksomheder eller personer - Erklæring om assistance med udarbejdelse af budgetter - Erklæring om aftalte arbejdshandlinger mellem virksomheden og revisor til brug for en långiver vedr. ”sale and lease back”transaktioner - Erklæring om aftalte arbejdshandlinger mellem virksomheden og revisor til Advokatrådet i relation til kontrol af advokaters klientkontomidler (lovbemærkningerne) 40 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 41. 41. Lovens anvendelsesområde (4:5) Erklæringer med sikkerhed Andre erklæringer God revisorskik Alene professionel kompetence og fornøden omhu Tavshedspligt Ja Ja Lovpligtig forsikring Ja Ja Disciplinære sanktioner Ja Ja Underretning om økonomiske forbrydelser Ja Ja Krav til revisors arbejde 41 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 42. 42. Lovens anvendelsesområde (5:5) Erklæringer med sikkerhed Andre erklæringer Offentlighedens tillidsrepræsentant Ja Nej Uafhængighed Ja Nej (men oplysningskrav) Tilsynsbaseret kvalitetskontrol Ja Nej Erklæringer skal afgives gennem en revisionsvirksomhed Ja Nej En række andre krav til revisor og revisionsvirksomheden Ja Nej 42 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 43. 43. Revisionspåtegning eller anden erklæring med sikkerhed • Når revisor har afsluttet en revision, skal revisor afgive en revisionspåtegning på regnskabet om det udførte arbejde og konklusionen herpå - Revisionspåtegningen skal afgives af den eller de revisorer, der er valgt til at udføre opgaven, eller – hvor en revisionsvirksomhed er valgt – af den eller de revisorer, der har forestået og har det endelige ansvar for opgaven - Revisionspåtegninger på regnskaber kan ikke afgives sammen med andre end godkendte revisorer (RL § 19, stk. 1) • Andre erklæringer med sikkerhed end revisionspåtegninger skal underskrives af den eller de revisorer, der er valgt til at udføre opgaven, eller – hvor en revisionsvirksomhed er valgt – af den eller de revisorer, der har forestået og har det endelige ansvar for opgaven - Erklæringen kan afgives sammen med andre end godkendte revisorer (§ 19, stk. 4) 43 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 44. 44. Tjekspørgsmål – revisorloven 1. Hvad er forskellen mellem erklæringer med sikkerhed og andre erklæringer? 2. Hvad vil det sige, at revisor skal overholde god revisorskik? 3. Hvad vil det sige, at revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant? 4. Hvem må skrive under på en revisionspåtegning? 5. Hvem må skrive under på andre erklæringer med sikkerhed? Hvad med erklæringer uden sikkerhed? 44 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 45. 45. Erklæringsbekendtgørelsen og -vejledningen 45 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 46. 46. Erklæringsbekendtgørelsens indhold • Kapitel 1 - Indledende bestemmelser (§§ 1-2) • Kapitel 2 - Afgivelse af erklæringer - Revisionspåtegninger på reviderede regnskaber (§§ 3-8) Erklæringer om udvidet gennemgang af regnskaber (§§ 9-11) Erklæringer om gennemgang (review) af regnskaber (§§ 12-15) Andre erklæringer med sikkerhed (§§ 16-19) • Kapitel 3 - Straffebestemmelser (§ 20) • Kapitel 4 - Ikrafttrædelsesbestemmelser (§ 21) 46 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 47. 47. Erklæringsvejledningens indhold – indtil videre? • Indledning • Revisorloven og erklæringsbekendtgørelsen • Årsregnskabsloven og erklæringsbekendtgørelsen • Erklæringsbekendtgørelsen • Revisionspåtegninger på reviderede regnskaber - Erklæringsbekendtgørelsens §§ 3-8 • Erklæringer om gennemgang (review) af regnskaber - Erklæringsbekendtgørelsens §§ 9-12 • Andre erklæringer med sikkerhed - Erklæringsbekendtgørelsens §§ 13-16 • Ikrafttræden m.v. 47 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 48. 48. Indledende bestemmelser • Revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed, der kræves i henhold til lovgivningen, eller som ikke udelukkende er bestemt til hvervgiverens eget brug - Tilsvarende gælder ved afgivelse af udtalelser om ledelsesberetninger (erklæringsbekendtgørelsens § 1, stk. 1) • Revisor skal udforme erklæringerne og udtalelserne uafhængigt af hvervgiver og under hensyn til de forhold, som modtagerne må forventes at tillægge betydning, når de træffer beslutninger - Revisor skal derfor tage stilling til alle forhold, medmindre de er uvæsentlige for formålet med erklæringen og udtalelsen, og andet ikke fremgår af lovgivningen m.v. (§ 1, stk. 2) • Revisor skal udforme erklæringerne og udtalelserne i et entydigt og let forståeligt sprog (§ 1, stk. 3) • Modtagerne forudsættes at være de personer, virksomheder og offentlige myndigheder m.v., hvis beslutninger normalt må forventes at blive påvirket af erklæringerne og udtalelserne (§ 1, stk. 4) 48 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 49. 49. Regnskaber og andre dokumenter (1:2) • Ved et regnskab forstås: - En årsrapport, et årsregnskab, et koncernregnskab, en delårsrapport, et delårsregnskab og et delårskoncernregnskab i henhold til ÅRL - Et andet tilsvarende regnskab, som i det mindste indeholder en resultatopgørelse, en balance og forklarende noter, og som tjener et generelt formål og retter sig mod en bred kreds af brugere (erklæringsbekendtgørelsens § 2) • Eksempler på regnskaber - Regnskaber, der aflægges efter ÅRL - Regnskaber, der aflægges eller IFRS - Regnskaber for ikke-erhvervsdrivende fonde - Regnskaber for friskoler og private grundskoler m.v. - Regnskaber for frie kostskoler - Regnskaber for institutioner for erhvervsrettet uddannelse (erklæringsvejledningens afsnit 4.2) 49 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 50. 50. Regnskaber og andre dokumenter (2:2) • Eksempler på andre dokumenter - Skatteregnskaber - Mellembalancer - Åbningsbalancer - Likvidationsregnskaber - Fusionsregnskaber - Afsluttende boregnskaber ved konkurs - Statusoversigter som grundlag for akkord - Projektregnskaber - Tilskudsregnskaber (erklæringsvejledningens afsnit 4.2) 50 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 51. 51. Revisionspåtegninger på reviderede regnskaber (1:2) • Revisionspåtegningen skal i det mindste indeholde følgende i nævnte rækkefølge: - … Forbehold eller oplysning om, at påtegningen er uden forbehold En konklusion vedr. den udførte revision Supplerende oplysninger vedr. forhold i regnskabet Supplerende oplysninger vedr. andre forhold Hvor ledelsesberetning er udarbejdet en udtalelse fra revisor om, hvorvidt revisors gennemlæsning af ledelsesberetningen – baseret på den udførte revision af årsregnskabet og et evt. koncernregnskab – har givet anledning til bemærkninger - … (erklæringsbekendtgørelsens § 5, stk. 1) • Er påtegningen uden forbehold, skal revisor tydeligt og fremhævet angive: - ”Revisionen har ikke givet anledning til forbehold” (§ 5, stk. 3) 51 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 52. 52. Revisionspåtegninger på reviderede regnskaber (2:2) • Konklusionen skal enten være uden forbehold, med forbehold eller afkræftende - Hvis revisor ikke kan udtrykke en konklusion om regnskabet, skal dette angives i et særskilt afsnit efter afsnittet om ”Forbehold” (§ 5, stk. 5) 52 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 53. 53. Forbehold i revisionspåtegninger (1:3) • Revisor skal i revisionspåtegningen tage forbehold, hvis: - Revisor på baggrund af det opnåede revisionsbevis konkluderer, at regnskabet indeholder væsentlige fejl eller mangler - Revisor ikke er i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis til at konkludere, at regnskabet er uden væsentlige fejl (erklæringsbekendtgørelsens § 6, stk. 1) • Forbehold skal (altid) tages, hvis: - Regnskabet ikke opfylder krav om, at det skal give et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet i overensstemmelse med den anvendte regnskabsmæssige begrebsramme, eller det ikke opfylder andre tilsvarende, generelle kvalitetskrav - Regnskabet ikke indeholder de krævede oplysninger eller ikke opfylder betingelserne for at udelade krævede oplysninger, medmindre de manglende oplysninger er uvæsentlige - Usikkerhed vedr. opgørelsen af regnskabet eller usædvanlige forhold, som har påvirket det, ikke er tilstrækkeligt oplyst - Regnskabet er aflagt under forudsætning af fortsat drift, men revisor finder, at forudsætningen ikke er opfyldt 53 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 54. 54. Forbehold i revisionspåtegninger (2:3) - Forhold af betydning for regnskabet ikke er tilstrækkeligt oplyst for revisor - Revisor ikke kan udtrykke en konklusion vedr. dele af regnskabet eller regnskabet som helhed - Regnskabet i øvrigt ikke er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens eller evt. andre bestemmelsers krav til regnskabsaflæggelsen (§ 6, stk. 2) • Tager revisor forbehold, skal dette klart fremgå af revisionspåtegningen - Forbeholdet skal angives i et særskilt afsnit med overskriften ”Forbehold” (§ 6, stk. 3) • Revisor skal i revisionspåtegningen tydeligt begrunde ethvert forbehold (§ 6, stk. 4) • Revisor skal oplyse, hvis et forbehold er af så afgørende betydning, at det fører til, at generalforsamlingen ikke bør godkende regnskabet (§ 6, stk. 5) 54 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 55. 55. Forbehold i revisionspåtegninger (3:3) • Erklæringsvejledningen - Forbehold generelt - Alle nødvendige forbehold skal tages - Et forbehold kan således ikke begrunde udeladelse af et andet forbehold (afsnit 5.4) - Begrundelse af forbehold - Forbehold skal begrundes - Begrundelsen, som er en del af forbeholdet, skal give modtageren en klar forståelse af årsagen til forbeholdet - Hvor det er muligt, skal den beløbsmæssige indvirkning af forbeholdet på regnskabet gives - Har virksomheden udeladt lovkrævede oplysninger i regnskabet, skal revisor beskrive arten af det udeladte - - Dette forudsætter naturligvis, at revisor har opnået tilstrækkeligt revisionsbevis vedr. den udeladte oplysning Det er ikke et brud på revisors tavshedspligt, hvis der oplyses om noget, der i henhold til lovgivningen burde have fremgået af årsrapporten (afsnit 5.4.3) - Forbehold af afgørende betydning - Oplysningen om, at generalforsamlingen ikke bør godkende regnskabet, kan særligt være relevant, hvis revisor har afgivet en afkræftende konklusion, eller revisor slet ikke er i stand til at afgive en konklusion - 55 | Oplysningen kan passende gives i konklusionen (afsnit 5.4.4) Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 56. 56. Væsentlighed og betydningen for revisionspåtegningen Forbehold? Oplysning om, at generalforsamlingen ikke bør godkende årsrapporten? Nej Nej Væsentlige, men ikke afgørende forhold Ja Nej Væsentlige og afgørende forhold Ja Ja Væsentlighed Uvæsentlige forhold 56 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 57. 57. Supplerende oplysninger i revisionspåtegninger (1:4) • Revisor skal i revisionspåtegningen give supplerende oplysninger om evt. forhold i regnskabet, som revisor påpeger uden at tage forbehold (erklæringsbekendtgørelsens § 7, stk. 1) • Revisor skal altid give supplerende oplysninger, hvis lovgivningen om bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale ikke er overholdt, og den pågældende overtrædelse ikke er uvæsentlig - Der skal endvidere særskilt gives supplerende oplysninger om forhold, som revisor er blevet bekendt med under sit arbejde, og som giver en begrundet formodning om, at medlemmer af ledelsen kan ifalde erstatnings- eller strafansvar for handlinger eller undladelser der vedrører virksomheden, tilknyttede virksomheder, virksomhedsdeltagere, kreditorer eller medarbejdere - Herunder skal altid oplyses om overtrædelse af: - Straffelovens kapitel 28 samt skatte-, afgifts- og tilskudslovgivningen Den for virksomheden fastsatte selskabsretlige eller tilsvarende lovgivning Lovgivningen om regnskabsaflæggelse, herunder bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale (§ 7, stk. 2) • Supplerende oplysninger må ikke erstatte et forbehold (§ 7, stk. 3) 57 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 58. 58. Supplerende oplysninger i revisionspåtegninger (2:4) • Oplysninger efter § 7, stk. 1, skal angives i et særskilt afsnit med overskriften ”Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet” - Oplysninger efter § 7, stk. 2, skal angives i et særskilt afsnit med overskriften ”Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold” (§ 7, stk. 4) • Erklæringsvejledningen - Supplerende oplysninger vedr. forhold i regnskabet - Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet må ikke tilføre modtageren nye oplysninger, men skal henlede modtagerens opmærksomhed på særlige forhold i regnskabet - Supplerende oplysninger vedr. forhold i regnskabet må ikke anvendes til at afhjælpe væsentlige mangler i regnskaber - Er der væsentlige mangler i regnskaber, skal revisor altid tage forbehold (afsnit 5.6.1) - Supplerende oplysninger vedr. andre forhold – overtrædelse af bogføringslovgivningen - Hvis lovgivningen om bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale ikke er overholdt, og den pågældende overtrædelse ikke er uvæsentlig, skal revisor altid give supplerende oplysninger 58 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 59. 59. Supplerende oplysninger i revisionspåtegninger (3:4) - At den pågældende overtrædelse ikke er uvæsentlig betyder, at der ikke skal oplyses om forhold, som er uvæsentlige for modtagerens opfattelse af virksomhedens bogførings- og datadisciplin - Om en overtrædelse er væsentlig vil altid bero på en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, herunder om overtrædelsen er af betydning for modtageren - Ved vurdering af, om en overtrædelse er væsentlig, kan revisor f.eks. lægge vægt på nedenstående forhold: - Er overtrædelserne bragt til ophør? Ligger overtrædelserne flere år tilbage? Er der tale om gentagne overtrædelser? Omfanget af overtrædelserne (afsnit 5.6.2) - Supplerende oplysninger vedr. andre forhold – ledelsesansvar - Revisor skal ikke oplyse navne på bestemte medlemmer af ledelsen eller oplyse om den erstatning eller straf, de i givet fald kan ifalde - - Der kan være tale om så bagatelagtige forhold, at det ikke tjener noget formål at nævne dem, idet oplysningerne skal være relevante for modtagerne - 59 | Kun de ansvarspådragende forhold skal omtales De almindelige væsentlighedsbetragtninger gælder ikke her Selv om f.eks. et ulovligt lån til ledelsen er beløbsmæssigt uvæsentligt – og måske endda tilbagebetalt på balancedagen – skal revisor alligevel give supplerende oplysninger, medmindre der er tale om et bagatelagtigt beløb Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 60. 60. Supplerende oplysninger i revisionspåtegninger (4:4) - Eksempler på forhold, der er omfattet af bestemmelsen - - 60 | Overtrædelse af EU-tilskudslovgivningen Ulovlige ”kapitalejerlån” Overtrædelse af SL’s regler om egne kapitalandele Uforsvarlig udlodning af udbytte Overtrædelsen af kapitaltabsreglerne Manglende eller fejlagtig angivelse af moms eller A-skat Revisor skal ikke udføre særlige undersøgelser rettet mod disse andre forhold ud over revisionen af virksomhedens årsregnskab (afsnit 5.6.2) Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 61. 61. Væsentlighed og betydningen for revisionspåtegningen (fortsat) Væsentlighed Bagatelagtige forhold Uvæsentlige forhold Forbehold? Oplysning om, at generalforsamling en ikke bør godkende årsrapporten? Supplerende oplysninger? Nej Nej Nej Nej Ja, ved supplerende oplysninger om ledelsesansvar Nej Ellers nej Væsentlige, men ikke afgørende forhold Ja Nej Ja Væsentlige og afgørende forhold Ja Ja Ja 61 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 62. 62. Erklæringer på årsrapporter 62 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 63. 63. 63 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 64. 64. 64 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 65. 65. 65 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 66. 66. Tjekspørgsmål – erklæringsbekendtgørelsen og -vejledningen 1. Hvilke regler i erklæringsbekendtgørelsen finder anvendelse, når revisor afgiver erklæringer på andre dokumenter end regnskaber? 2. Hvornår skal revisor tage forbehold i en revisionspåtegning? 3. Hvornår skal revisor give supplerende oplysninger i en revisionspåtegning? 4. Hvilke typer af konklusioner kan revisor afgive i en revisionspåtegning? 5. Kan man foretage revision eller review af noget, der ikke er et regnskab i erklæringsbekendtgørelsens forstand? 66 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 67. 67. Standarder og udtalelser 67 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 68. 68. Erklæringsstandarderne 68 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 69. 69. Betegnelser for standarder IAASB Revisionsteknisk Udvalg Standarder ISQC International Standard on Quality Control ISQC International standard om kvalitetsstyring ISQC 1-99 ISA International Standard on Auditing ISA International standard om revision ISA 100-999 ISRE International Standard on Review Engagements ISAE ISRS 69 | International Standard on Assurance Engagements International Standard on Related Services ISRE DK International standard om review og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning ISRE 2000-2699 (DK) ISAE (DK) International standard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed (og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning) ISAE 3000-3699 (DK) International standard om beslægtede opgaver og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning ISRS 4000-4699 (DK) ISRS DK Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 70. 70. Erklæringsstandarderne Retningslinjer for revisors etiske adfærd (etiske regler for revisorer) ISQC vedr. kvalitetskontrol Begrebsramme for erklæringsopgaver med sikkerhed Revision og review af historiske finansielle oplysninger Andre erklæringsopgaver end revision eller review af historiske finansielle oplysninger Beslægtede opgaver ISA og udtalelser ISRE og udtalelser ISAE og udtalelser ISRS og udtalelser Revision Review Andre erklæringsopgaver med sikkerhed Beslægtede opgaver ISA 700 ISRE 2400 ISAE 3000 DK ISRS 4400 DK ISA 705 og ISA 706 ISRE 2410 DK ISAE 3400 DK ISRS 4410 ISA 710 ISAE 3402 ISA 720 ISAE 3420 ISA 800, ISA 805 og ISA 810 70 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 71. 71. Sammenhængen mellem erklæringsbekendtgørelsen og -standarderne Revisionspåtegninger på reviderede regnskaber Erklæringer om gennemgang (review) af regnskaber Andre erklæringer med sikkerhed Erklæringer uden sikkerhed §§ 3-8 §§ 9-12 §§ 13-16 – ISA 700 ISRE 2400 ISA 800, ISA 805 og ISA 810 ISRS 4400 ISA 705 og ISA 706 ISRE 2410 DK ISRE 2400 ISRS 4410 DK ISA 710 ISRE 2410 DK ISA 720 ISAE 3000 DK ISAE 3400 DK ISAE 3402 ISAE 3420 71 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 72. 72. Typer af revisionspåtegninger ”Umodificerede” revisionspåtegninger ”Modificerede” revisionspåtegninger Forhold, der ikke påvirker revisors konklusion Konklusion uden forbehold Supplerende oplysninger Konklusion uden forbehold 72 | Forhold, der påvirker revisors konklusion Forbehold Forbehold Forbehold Konklusion med forbehold Afkræftende konklusion Manglende konklusion Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 73. 73. ISA 700 ”Umodificerede” revisionspåtegninger 73 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 74. 74. ISA 700 (1:2) • Omhandler udformning af en konklusion og afgivelse af erklæring om et regnskab • Omfang - Standarden omhandler revisors ansvar for at udforme en konklusion om et regnskab samt formen og indholdet af revisors erklæring, der afgives som et resultat af en revision af et regnskab (afsnit 1) - ISA 705 og ISA 706 omhandler, hvorledes formen og indholdet af revisors erklæring påvirkes, når revisor udtrykker en konklusion med modifikationer eller inkluderer en supplerende oplysning vedr. forståelse af regnskabet eller en supplerende oplysning vedr. forståelsen af revisionen i revisors erklæring (afsnit 2) - Standarden er udformet i relation til et fuldstændigt regnskab med generelt formål - ISA 800 omhandler særlige overvejelser, når et regnskab er udarbejdet i - 74 | overensstemmelse med en begrebsramme med særligt formål ISA 805 omhandler særlige overvejelser, der er relevante for en revision af en enkelt bestanddel af et regnskab eller et specifikt element, en konto eller en post i et regnskab (afsnit 3) Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 75. 75. ISA 700 (2:2) • Mål - Det er revisors mål: - At udforme en konklusion om regnskabet baseret på en vurdering af de konklusioner, der er draget fra det opnåede revisionsbevis, og - At udtrykke denne konklusion klart i en skriftlig erklæring, der også beskriver grundlaget for konklusionen (afsnit 6) • Definitioner - Regnskab med generelt formål - Et regnskab, der er udarbejdet i overensstemmelse med en begrebsramme med generelt formål (afsnit 7, litra a) - Begrebsramme med generelt formål - En regnskabsmæssig begrebsramme, der er udformet til at imødekomme de almindelige behov for finansielle oplysninger hos en bred kreds af brugere - 75 | Den regnskabsmæssige begrebsramme kan være en begrebsramme for regnskaber, der giver et retvisende billede, eller en begrebsramme, der ikke kan fraviges (afsnit 7, litra b) Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 76. 76. Valg af erklæring på et fuldstændigt regnskab Høj grad af sikkerhed Regnskab med generelt formål Begrænset sikkerhed ISA 700 ISRE 2400 eller ISRE 2410 DK Regnskab med særligt formål 76 | Ingen sikkerhed ISA 800 (og ISA 700) Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen ISRS 4410 (eller ISRS 4400 DK)
 77. 77. ISA 705 Forbehold 77 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 78. 78. ISA 705 (1:5) • Omhandler modifikationer til konklusionen i den uafhængige revisors erklæring • Ikke en særskilt erklæringsstandard, men relaterer sig til ISA 700 • Omfang - Standarden omhandler revisors ansvar for at afgive en passende erklæring i de tilfælde, hvor revisor ved udformningen af en konklusion i overensstemmelse med ISA 700 konkluderer, at det er nødvendigt med en modifikation til revisors konklusion om regnskabet (afsnit 1) • Mål - Revisors mål er klart at udtrykke en passende modificeret konklusion om regnskabet, som er nødvendig, når: - Revisor på grundlag af det opnåede revisionsbevis konkluderer, at regnskabet som helhed ikke er uden væsentlig fejlinformation - 78 | Revisor ikke er i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis til at konkludere, at regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation (afsnit 4) Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 79. 79. ISA 705 (2:5) • Situationer, der kræver en modifikation til konklusion - Revisor skal modificere konklusionen i revisors erklæring, når: - Revisor på grundlag af det opnåede revisionsbevis konkluderer, at regnskabet som helhed ikke er uden væsentlig fejlinformation - Revisor ikke er i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis til at konkludere, at regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation (afsnit 6) • Fastlæggelse af typen af modifikation til revisors konklusion - Revisor skal udtrykke en konklusion med forbehold, når: - Revisor – efter at have opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis – konkluderer, at fejlinformationer enkeltvis eller samlet er væsentlige, men ikke gennemgribende for regnskabet - Revisor ikke er i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, som konklusionen kan baseres på, men revisor konkluderer, at de mulige indvirkninger på regnskabet af evt. uopdagede fejlinformationer kan være væsentlige, men ikke gennemgribende (afsnit 7) - Revisor skal udtrykke en afkræftende konklusion, når revisor – efter at have opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis – konkluderer, at fejlinformationer enkeltvis eller samlet er både væsentlige og gennemgribende for regnskabet (afsnit 8) 79 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 80. 80. ISA 705 (3:5) - Revisor skal ikke udtrykke en konklusion, når revisor er ude af stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, som konklusionen kan baseres på, og revisor konkluderer, at de mulige indvirkninger på regnskabet af evt. uopdagede fejlinformationer kan være både væsentlige og gennemgribende (afsnit 9) - Revisor skal ikke udtrykke en konklusion, når revisor i ekstremt sjældne tilfælde, der involverer adskillige usikkerheder, konkluderer, at det til trods for, at revisor har opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for hver enkelt af de individuelle usikkerheder, ikke er muligt at udforme en konklusion om regnskabet på grund af den mulige interaktion mellem usikkerhederne og disses mulige samlede indvirkning på regnskabet (afsnit 10) • Form og indhold af revisors erklæring, når konklusionen er modificeret - Når revisor modificerer konklusionen om regnskabet, skal revisor medtage et afsnit i revisors erklæring, der beskriver det forhold, der er årsag til modifikationen - Revisor skal placere dette afsnit umiddelbart før konklusionen i revisors erklæring og skal – alt efter hvad der er passende – bruge overskriften "Grundlag for konklusion med forbehold", "Grundlag for afkræftende konklusion" eller "Grundlag for manglende konklusion” (afsnit 16) 80 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 81. 81. ISA 705 (4:5) - Når revisor modificerer revisionskonklusionen, skal revisor – alt efter hvad der er passende – bruge overskriften "Konklusion med forbehold", "Afkræftende konklusion" eller "Manglende konklusion" for konklusionsafsnittet (afsnit 22) • Definition – gennemgribende - Et begreb, der i forbindelse med fejlinformationer anvendes til at beskrive indvirkningerne på regnskabet af fejlinformationer eller de mulige indvirkninger på regnskabet af evt. fejlinformationer, der er uopdagede på grund af en manglende mulighed for at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis - Gennemgribende indvirkninger på regnskabet er de indvirkninger, der efter revisors vurdering: - 81 | Ikke begrænser sig til specifikke elementer, konti eller poster i regnskabet I relation til oplysninger er grundlæggende for brugernes forståelse af regnskabet (afsnit 5, litra a) Hvis de er begrænset til specifikke elementer, konti eller poster i regnskabet, repræsenterer eller kan repræsentere en substantiel del af regnskabet Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 82. 82. ISA 705 (5:5) Væsentlige, men ikke gennemgribende forhold Konklusion med forbehold Uenighed med ledelsen Begrænsning i omfanget af revisors arbejde 82 | Væsentlige og gennemgribende forhold Væsentlige og gennemgribende forhold Afkræftende konklusion Manglende konklusion ”… som følge af ”… bortset fra betydeligheden af det indvirkningen af det forhold, der er forhold, der er beskrevet i grundlaget beskrevet i grundlaget for afkræftende for konklusion med konklusion, ikke giver forbehold, giver …” …” ”… bortset fra den mulige indvirkning af det forhold, der er beskrevet i grundlaget for konklusion med forbehold, giver …” Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen – – ”På grund af betydeligheden af det forhold, der er beskrevet i grundlaget for manglende konklusion, har vi ikke …”
 83. 83. Væsentlighed og betydningen for revisionspåtegningen (fortsat) Væsentlighed Bagatelagtige forhold Uvæsentlige forhold Forbehold? Oplysning om, at generalforsamlingen ikke bør godkende årsrapporten? Supplerende oplysninger? Nej Nej Nej Nej Ja, ved supplerende oplysninger om ledelsesansvar Nej Ellers nej Væsentlige, men ikke gennemgribende forhold Ja (konklusion med forbehold) Væsentlige og gennemgribende forhold Ja (afkræftende eller manglende konklusion) Væsentlige og afgørende forhold Ja (konklusion kan ikke udtrykkes eller afkræftende konklusion) 83 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Nej Ja Ja, hvis afgørende forhold Ja Ellers nej Ja Ja
 84. 84. ISA 706 Supplerende oplysninger 84 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 85. 85. ISA 706 (1:4) • Omhandler supplerende oplysninger vedr. forståelse af regnskabet og supplerende oplysninger vedr. forståelse af revisionen i den uafhængige revisors erklæring • Ikke en særskilt erklæringsstandard, men relaterer sig til ISA 700 • Omfang - Standarden omhandler yderligere kommunikation i revisors erklæring, når revisor finder det nødvendigt for at: - Henlede brugernes opmærksomhed på et eller flere forhold, der er præsenteret eller oplyst i regnskabet, og som er af en sådan vigtighed, at de er afgørende for brugernes forståelse af regnskabet, eller - Henlede brugernes opmærksomhed på et eller flere forhold, der ikke er præsenteret eller oplyst i regnskabet, og som er relevante for brugernes forståelse af revisionen, revisors ansvar eller revisors erklæring (afsnit 1) • Mål - Når en konklusion om regnskabet er udformet, og det efter revisors vurdering er nødvendigt, er det revisors mål ved entydig yderligere kommunikation i revisors erklæring at henlede brugernes opmærksomhed, på: - Et forhold, der – selv om det er passende præsenteret eller oplyst i regnskabet – er af en sådan vigtighed, at det er afgørende for brugernes forståelse af regnskabet, eller 85 | Hvor det er passende, ethvert andet forhold, der er relevant for brugernes forståelse af revisionen, revisors ansvar eller revisors erklæring (afsnit 4) Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 86. 86. ISA 706 (2:4) • Definitioner - Supplerende oplysninger vedr. forståelse af regnskabet - Et afsnit i revisors erklæring, der henviser til et forhold, der er passende præsenteret eller oplyst i regnskabet, og som efter revisors vurdering er af en sådan en vigtighed, at det er afgørende for brugernes forståelse af regnskabet (afsnit 5, litra a) - Supplerende oplysninger vedr. forståelse af revisionen - Et afsnit i revisors erklæring, der henviser til et forhold, som ikke er præsenteret eller oplyst i regnskabet, og som efter revisors vurdering er relevant for brugernes forståelse af revisionen, revisors ansvar eller revisors erklæring (afsnit 5, litra b) • Supplerende oplysninger vedr. forståelse af regnskabet - Hvis revisor finder det nødvendigt at henlede brugernes opmærksomhed på et forhold, som er præsenteret eller oplyst i regnskabet, og som efter revisors vurdering er af en sådan vigtighed, at det er afgørende for brugernes forståelse af regnskabet, skal revisor medtage en supplerende oplysning vedr. forståelse af regnskabet i revisors erklæring, forudsat at revisor har opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for, at forholdet ikke er væsentligt forkert i regnskabet - Et sådant afsnit skal kun henvise til information, som er præsenteret eller oplyst i regnskabet (afsnit 6) 86 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 87. 87. ISA 706 (3:4) - Når revisor medtager en supplerende oplysning vedr. forståelse af regnskabet i revisors erklæring, skal revisor: - Medtage oplysningen umiddelbart efter konklusionen i revisors erklæring - Bruge overskriften ”Supplerende oplysning vedrørende forståelse af regnskabet” - Erklæringsbekendtgørelsens overskrift ”Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet” har dog forrang - I den supplerende oplysning indsætte en tydelig henvisning til det forhold, der fremhæves, og det sted i regnskabet, hvor der kan findes relevante oplysninger, der beskriver forholdet fuldt ud - Anføre, at revisors konklusion ikke er modificeret med hensyn til det forhold, der er fremhævet (afsnit 7) - Eksempler på supplerende oplysninger vedr. forståelse af regnskabet - Implementering før tid (hvor det er tilladt) af en ny regnskabsstandard, som har gennemgribende indvirkning på regnskabet før dens ikrafttrædelsesdato - 87 | Usikkerhed vedr. det fremtidige udfald af en usædvanlig retstvist eller et lovindgreb En større katastrofe, som har haft eller fortsætter med at have betydelig indvirkning på virksomhedens finansielle stilling (afsnit A1) Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 88. 88. ISA 706 (4:4) • Supplerende oplysninger vedr. forståelse af revisionen - Hvis revisor finder det nødvendigt at informere om et forhold, som ikke er præsenteret eller oplyst i regnskabet, og som efter revisors vurdering er relevant for brugernes forståelse af revisionen, revisors ansvar eller revisors erklæring, skal dette ske i et afsnit i revisors erklæring under overskriften ”Supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen” - Revisor skal medtage dette afsnit lige efter konklusionen og en evt. supplerende oplysning vedr. forståelse af regnskabet (afsnit 8) - Eksempler på supplerende oplysninger vedr. forståelse af revisionen - - 88 | Revisor kan ikke fratræde en opgave, selv om de mulige konsekvenser af, at det ikke kan lade sig gøre at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, på grund af en ledelsespålagt begrænsning i revisionsomfanget er gennemgribende (afsnit A5) Afgivelse af erklæring på mere end ét regnskab (afsnit A8) Begrænsning på udlevering eller brug af revisors erklæring (afsnit A9) Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 89. 89. Specifikke krav i andre ISA’er om supplerende oplysninger vedr. forståelse af regnskabet eller revisionen Supplerende oplysninger vedr. forståelse af regnskabet Supplerende oplysninger vedr. forståelse af revisionen • ISA 210 - Revisionsaftaler • ISA 560 Efterfølgende begivenheder • ISA 560 - Efterfølgende begivenheder • ISA 710 Sammenlignelige oplysninger • ISA 570 - Fortsat drift (going concern) • ISA 720 Andre oplysninger i dokumenter, • ISA 800 - Revision af regnskaber udarbejdet i overensstemmelse med begrebsrammer med særligt formål 89 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen der indeholder reviderede regnskaber
 90. 90. Udtalelser 90 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 91. 91. Revisionsteknisk Udvalgs udtalelser – ”umodificerede” og ”modificerede” revisionspåtegninger • Udtalelse om den uafhængige revisors erklæringer uden modifikationer og supplerende oplysninger ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål – ”umodificerede” revisionspåtegninger • Udtalelse om modifikationer til konklusionen i den uafhængige revisors erklæring – forbehold • Udtalelse om supplerende oplysninger i den uafhængige revisors erklæring (ajourført juli 2012) 91 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 92. 92. ”Ny” revisionspåtegning 92 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 93. 93. ”Ny” revisionspåtegning – ”umodificeret” Med ledelsesberetning Uden ledelsesberetning Den uafhængige revisors erklæringer Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til kapitalejerne i … Til kapitalejerne i … Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret … Vi har revideret … Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for … Ledelsen har ansvaret for … Revisors ansvar Revisors ansvar Vores ansvar er at … Vores ansvar er at … Konklusion Konklusion Det er vores opfattelse, at … Det er vores opfattelse, at … Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til … 93 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 94. 94. ”Ny” revisionspåtegning – forbehold – konklusion med forbehold (1:2) Med ledelsesberetning Uden ledelsesberetning Den uafhængige revisors erklæringer Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet … … Påtegning på årsregnskabet … … Forbehold Forbehold Grundlag for konklusion med forbehold Grundlag for konklusion med forbehold … … Konklusion med forbehold Konklusion med forbehold Det er vores opfattelse, at årsregnskabet, bortset fra (den mulige) indvirkning(en) af det forhold, der er beskrevet i grundlaget for konklusion med forbehold, giver … Det er vores opfattelse, at årsregnskabet, bortset fra (den mulige) indvirkning(en) af det forhold, der er beskrevet i grundlaget for konklusion med forbehold, giver … 94 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 95. 95. ”Ny” revisionspåtegning – forbehold – konklusion med forbehold (2:2) Med ledelsesberetning Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til … [Eller] Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Som det fremgår af konklusionen med forbehold, indeholder vores konklusion på årsregnskabet dog et forbehold for manglende oplysninger om … . I forbindelse med gennemlæsningen har vi konstateret, at ledelsesberetningen manglede tilsvarende fyldestgørende oplysninger om … 95 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Uden ledelsesberetning
 96. 96. ”Ny” revisionspåtegning – forbehold – afkræftende konklusion (1:2) Med ledelsesberetning Uden ledelsesberetning Den uafhængige revisors erklæringer Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet … … Påtegning på årsregnskabet … … Forbehold Forbehold Grundlag for afkræftende konklusion Grundlag for afkræftende konklusion … … Afkræftende konklusion Afkræftende konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet, som følge af betydeligheden af det forhold, der er beskrevet i grundlaget for afkræftende konklusion, ikke giver … Det er vores opfattelse, at årsregnskabet, som følge af betydeligheden af det forhold, der er beskrevet i grundlaget for afkræftende konklusion, ikke giver … [Det er vores opfattelse, at generalforsamlingen ikke bør godkende årsrapporten] [Det er vores opfattelse, at generalforsamlingen ikke bør godkende årsrapporten] 96 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 97. 97. ”Ny” revisionspåtegning – forbehold – afkræftende konklusion (2:2) Med ledelsesberetning Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Som det fremgår af den afkræftende konklusion, er det dog vores opfattelse, at årsregnskabet ikke giver et retvisende billede af … 97 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Uden ledelsesberetning
 98. 98. ”Ny” revisionspåtegning – forbehold – manglende konklusion (1:2) Med ledelsesberetning Uden ledelsesberetning Den uafhængige revisors erklæringer Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet … … Påtegning på årsregnskabet … … Forbehold Forbehold Grundlag for manglende konklusion Grundlag for manglende konklusion … … Manglende konklusion Manglende konklusion På grund af betydeligheden af det forhold, der er beskrevet i grundlaget for manglende konklusion, har vi ikke været i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, der kan danne grundlag for en konklusion. Vi udtrykker derfor ingen konklusion om årsregnskabet På grund af betydeligheden af det forhold, der er beskrevet i grundlaget for manglende konklusion, har vi ikke været i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, der kan danne grundlag for en konklusion. Vi udtrykker derfor ingen konklusion om årsregnskabet [Det er vores opfattelse, at generalforsamlingen ikke bør godkende årsrapporten] [Det er vores opfattelse, at generalforsamlingen ikke bør godkende årsrapporten] 98 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 99. 99. ”Ny” revisionspåtegning – forbehold – manglende konklusion (2:2) Med ledelsesberetning Udtalelse om ledelsesberetningen Som det fremgår af den manglende konklusion, har vi ikke været i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, der kan danne grundlag for en konklusion. Vi har ikke gennemlæst ledelsesberetningen for at konstatere, om oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Vi kan derfor ikke afgive en udtalelse om ledelsesberetningen 99 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Uden ledelsesberetning
 100. 100. ”Ny” revisionspåtegning – supplerende oplysninger vedr. forhold i regnskabet eller forståelse af revisionen Med ledelsesberetning Uden ledelsesberetning Den uafhængige revisors erklæringer Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet … … Påtegning på årsregnskabet … … Konklusion Konklusion Det er vores opfattelse, at … Det er vores opfattelse, at … Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Uden at modificere vores konklusion … Uden at modificere vores konklusion … Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen … … Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til … 100 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 101. 101. ”Ny” revisionspåtegning – supplerende oplysninger vedr. andre forhold Med ledelsesberetning Uden ledelsesberetning Den uafhængige revisors erklæringer Den uafhængige revisors erklæringer … … Påtegning på årsregnskabet Påtegning på årsregnskabet … … Konklusion Konklusion Det er vores opfattelse, at … Det er vores opfattelse, at … Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold … … Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til … 101 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 102. 102. Ikke-korrigeret fejlinformation 102 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 103. 103. Ikke-korrigeret fejlinformation (1:3) • ISA 260 – kommunikation med den øverste ledelse - Revisor skal kommunikere følgende til den øverste ledelse: - Evt. andre forhold, der måtte være opstået ved revisionen, og som efter revisors faglige vurdering er betydelige for tilsynet med regnskabsaflæggelsen (afsnit 16) - Øvrige betydelige forhold, der viser sig ved revisionen, og som er af direkte relevans for den øverste ledelses tilsyn med regnskabsaflæggelsesprocessen, kan omfatte forhold såsom væsentlig, faktisk fejlinformation eller væsentlig inkonsistens i den information, der ledsager det reviderede regnskab, og som er blevet korrigeret (afsnit A20) • ISA 450 – vurdering af fejlinformationer konstateret under revisionen - Revisor skal akkumulere fejlinformationer, der konstateres under revisionen, bortset fra fejlinformationer, der er klart ubetydelige (afsnit 5) - Revisor skal rettidigt kommunikere alle de fejlinformationer, der akkumuleres under revisionen, til det rette niveau i den daglige ledelse - Revisor skal anmode den daglige ledelse om at korrigere disse fejlinformationer (afsnit 8) 103 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 104. 104. Ikke-korrigeret fejlinformation (2:3) - Revisor skal afgøre, om ikke-korrigerede fejlinformationer enkeltvist eller samlet er væsentlige (afsnit 11) - Revisor skal underrette den øverste ledelse om ikke-korrigerede fejlinformationer og den indvirkning, som de ikke-korrigerede fejlinformation enkeltvist eller samlet kan have på konklusionen i revisors erklæring - Revisors kommunikation skal identificere væsentlige ikke-korrigerede fejlinformationer enkeltvist - Revisor skal anmode om, at ikke-korrigerede fejlinformationer bliver korrigeret (afsnit 12) - Revisor skal anmode den daglige ledelse og – hvor det er relevant – den øverste ledelse om en skriftlig udtalelse om, hvorvidt de mener, at indvirkningen af ikke-korrigerede fejlinformationer både enkeltvist og samlet er uvæsentlige for regnskabet som helhed - En oversigt over sådanne forhold skal medtages i eller vedlægges den skriftlige udtalelse (afsnit 14) • ISA 580 – skriftlige udtalelser 104 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 105. 105. Ikke-korrigeret fejlinformation (3:3) Ubetydelig fejlinformation < 2-5 % Ikke-korrigeret fejlinformation – Korrigeret fejlinformation – 105 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Uvæsentlig, men ikke ubetydelig fejlinformation 2-5 % – 100 % Den daglige ledelse (regnskabserklæringen) Den øverste ledelse (revisionsprotokollen) – Væsentlig fejlinformation > 100 % Forbehold i revisionspåtegningen (uenighed med ledelsen) Evt. den øverste ledelse (revisionsprotokollen)
 106. 106. Tjekspørgsmål – ISA 700, ISA 705 og ISA 706 m.v. 1. Hvilke betingelser skal være opfyldt, for at ISA 700 finder anvendelse? 2. Kan revisor afgive en konklusion med forbehold og samtidig give supplerende oplysninger? 3. Kan revisor ”afgive” en manglende konklusion som følge af uenighed med ledelsen? 4. Kan revisor afgive en afkræftende konklusion som følge af en begrænsning i omfanget af revisors arbejde? 5. Hvis revisor finder en fejl på DKK 100.000, skal dette så rapporteres til den øverste ledelse? 106 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 107. 107. Going concern ISA 570 m.v. 107 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 108. 108. Going concern-forudsætningen • Årsrapporten skal udarbejdes efter nedenstående grundlæggende forudsætninger: - Klarhed - Substans - Væsentlighed - Driften af en aktivitet formodes at fortsætte (going concern), medmindre den ikke skal eller ikke antages at kunne fortsætte. Afvikles en aktivitet, skal klassifikation og opstilling samt indregning og måling tilpasses med denne afvikling - Neutralitet - Periodisering - Konsistens - Bruttoværdi - Formel kontinuitet - Reel kontinuitet (ÅRL § 13, stk. 1 og 2) • Se også … - Regnskabsvejledning for klasse B- og C-virksomheder (afsnit 3.3.1) - IAS 1 (afsnit 25 og 26) - IFRS for SMV (afsnit 3.8 og 3.9) 108 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 109. 109. Revisors rapportering om going concern (1:2) • Erklæringsbekendtgørelsen - Forbehold skal altid tages, hvis regnskabet er aflagt under forudsætning af fortsat drift, men revisor finder, at forudsætningen ikke er opfyldt (§ 6, stk. 2, nr. 4) • ISA 570 - Revisionskonklusioner og afgivelse af erklæring (afsnit 17) - Anvendelse af forudsætning om fortsat drift er passende, men der er væsentlig usikkerhed (afsnit 18-20) - Anvendelse af forudsætning om fortsat drift er ikke passende (afsnit 21) • Ingen eksplicitte regler i ISA 705 og ISA 706 109 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 110. 110. Revisors rapportering om going concern (2:2) Omtale af usikkerhed i årsregnskabet Væsentlig usikkerhed om fortsat drift Tilstrækkelig Going concern ikke valgt som regnskabsprincip 110 | Relevant valg Supplerende oplysninger vedr. forhold i regnskabet Konklusion med forbehold eller afkræftende konklusion Ikke relevant valg Going concern valgt som regnskabsprincip Utilstrækkelig Afkræftende konklusion Afkræftende konklusion Relevant valg Supplerende oplysninger vedr. forhold i regnskabet (Ikke relevant valg) (Afkræftende konklusion) Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 111. 111. Going concern og konkursramte selskaber En opfølgende undersøgelse 111 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 112. 112. Going concern og konkursramte selskaber – en opfølgende undersøgelse 112 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 113. 113. Going concern, konkursramte selskaber og revisors ansvar 113 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 114. 114. ”Going concern-barrieren” 114 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 115. 115. Antal måneder fra balancedato til dato for afsigelse af konkursdekret 115 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 116. 116. Forbehold og/eller supplerende oplysninger 100% 2% 15% 90% 19% 80% 19% 2% 70% 36% 60% Både forbehold og supplerende oplysninger 43% Kun supplerende oplysninger 50% 10% Kun forbehold 40% 77% 10% 30% 20% 40% 28% 10% 0% Konkursramte selskaber Konkursramte selskaber Kontrolgruppe 2011 2008 og 1. kvartal 2009 2011 116 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen Hverken forbehold eller supplerende oplysninger ("blank")
 117. 117. Forbehold eller supplerende oplysninger vedr. going concern (1:2) 100% 90% 80% 59% 70% 72% 60% 91% 50% Hverken forbehold eller supplerende oplysninger vedrørende going concern 40% Forbehold eller supplerende oplysninger vedrørende going concern 30% 41% 20% 28% 10% 9% 0% Konkursramte selskaber Konkursramte selskaber 2008 og 1. kvartal 2009 2011 117 | Kontrolgruppe 2011 Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 118. 118. Forbehold eller supplerende oplysninger vedr. going concern (2:2) 100% 90% 80% 40% 57% 70% 64% 77% 60% 50% Hverken forbehold eller supplerende oplysninger vedrørende going concern 40% Forbehold eller supplerende oplysninger vedrørende going concern 30% 60% 43% 20% 36% 23% 10% 0% Konkursramte selskaber 2008 og 1. kvartal 2009 (<12 måneder) 118 | Konkursramte selskaber 2008 og 1. kvartal 2009 (≥ 12 måneder) Konkursramte selskaber 2011 (<12 måneder) Konkursramte selskaber 2011 (≥ 12 måneder) Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 119. 119. Going concern … … og kapitaltab 119 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 120. 120. Kapitaltab og supplerende oplysninger om ledelsesansvar (1:2) • Kapitaltab - Ledelsen skal sikre, at generalforsamling afholdes senest 6 måneder efter, at det konstateres, at selskabets egenkapital udgør mindre end halvdelen af den tegnede kapital - Uanset størrelsen af selskabets tegnede kapital finder bestemmelsen dog i alle tilfælde anvendelse, hvis selskabets egenkapital udgør mindre end DKK 62.500 – ophæves pr. 1. januar 2014 - På generalforsamlingen skal det centrale ledelsesorgan redegøre for selskabets økonomiske stilling og om fornødent stille forslag om foranstaltninger, som bør træffes, herunder selskabets opløsning (SL § 119) • Supplerende oplysninger om ledelsesansvar - Revisor skal (endvidere) give supplerende oplysninger om forhold, som revisor er blevet bekendt med under sit arbejde, og som giver en begrundet formodning om, at medlemmer af ledelsen kan ifalde erstatnings- eller strafansvar for handlinger eller undladelser der vedrører virksomheden, tilknyttede virksomheder, virksomhedsdeltagere, kreditorer eller medarbejdere - Herunder skal altid oplyses om overtrædelse af: - 120 | … Den for virksomheden fastsatte selskabsretlige eller tilsvarende lovgivning … (erklæringsbekendtgørelsens § 7, stk. 2) Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 121. 121. Kapitaltab og supplerende oplysninger om ledelsesansvar (2:2) - Der er tale om ”Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold” (§ 7, stk. 4) - Hvis revisor bliver opmærksom på, at selskabet befinder sig i en kapitaltabssituation, skal revisor således give supplerende oplysninger om ledelsesansvar, men kun hvis 6 måneders-fristen er overskredet, og ledelsen (endnu) ikke har reageret - Hvis 6 måneders-fristen (endnu) ikke er overskredet, skal revisor derimod ikke supplerende oplysninger om ledelsesansvar - Revisor skal dog gøre ledelsen opmærksom på kapitaltabsreglerne, herunder i revisionsprotokollen - Hvis ledelsen har reageret inden for 6 måneders-fristen, skal revisor heller ikke give supplerende oplysninger om ledelsesansvar - Ledelsens reaktion skal dokumenteres, f.eks. i et generalforsamlingsreferat - Det er derimod ikke tilstrækkeligt, at ledelsens reaktion omtales i årsregnskabet og/eller ledelsesberetningen, men der er naturligvis intet til hinder herfor 121 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 122. 122. Supplerende oplysninger om ledelsesansvar – eksempler (1:3) • Fælles forudsætninger - Kalenderåret som regnskabsår - Revision af årsregnskabet for 2013 - Revisionspåtegningen afgives den 31. maj 2014 - Selskabet befinder sig en kapitaltabssituation • Eksempel 1 - Kapitaltabssituationen er først konstateret i forbindelse med udarbejdelsen af årsrapporten, og der er intet der tyder på, at kapitaltabssituationen burde have været konstateret på et tidligere tidspunkt - Ikke supplerende oplysninger om ledelsesansvar, idet 6 månedersfristen ikke er overskredet • Eksempel 2 - Kapitaltabssituationen er først konstateret i forbindelse med udarbejdelsen af årsrapporten, men ledelsen burde efter revisors opfattelse have konstateret kapitaltabssituationen på et tidligere tidspunkt - Supplerende oplysninger om ledelsesansvar, hvis 6 måneders-fristen er overskredet, idet ledelsen har en løbende forpligtelse til at være opmærksom på, om selskabet befinder sig en kapitaltabssituation 122 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 123. 123. Supplerende oplysninger om ledelsesansvar – eksempler (2:3) • Eksempel 3 - Kapitaltabssituationen er konstateret i løbet af regnskabsåret - Ledelsen har endnu ikke reageret - Supplerende oplysninger om ledelsesansvar, hvis 6 måneders-fristen er overskredet • Eksempel 4 - Kapitaltabssituationen er konstateret i løbet af regnskabsåret - Ledelsen har reageret inden for 6 måneders-fristen - Ikke supplerende oplysninger om ledelsesansvar, idet kapitaltabsreglerne er overholdt • Eksempel 5 - Kapitaltabssituationen er konstateret i løbet af regnskabsåret - Ledelsen har reageret, men ikke inden for 6 måneders-fristen - Supplerende oplysninger om ledelsesansvar, idet kapitaltabsreglerne ikke er overholdt 123 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 124. 124. Supplerende oplysninger om ledelsesansvar – eksempler (3:3) • Eksempel 6 - Revisor gav supplerende oplysninger om ledelsesansvar som følge af overtrædelse af kapitaltabsreglerne i revisionspåtegningen på årsrapporten for 2012 - Selskabet befinder sig fortsat i en kapitaltabssituation - Ikke supplerende oplysninger om ledelsesansvar, forudsat at der er tale om samme kapitaltabssituation 124 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 125. 125. Going concern og kapitaltab – hvad er forskellen? • Det er vigtigt ikke at forveksle going concern og kapitaltab! • Kapitaltab - Revisor skal give supplerende oplysninger om ledelsesansvar som følge af overtrædelse af kapitaltabstabsreglerne, hvis selskabet befinder sig i en kapitaltabssituationen, og ledelsen ikke har reageret inden for 6 måneders-fristen - Det er i den forbindelse uden betydning, om der er going concernproblemer, dvs. væsentlighed usikkerhed om fortsat drift, eller ej - Der er tale om ”Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold” • Going concern - Revisor skal desuden tage forbehold eller give supplerende oplysninger om going concern, hvis der er going concern-problemer - Det er i den forbindelse uden betydning, om selskabet befinder sig en kapitaltabssituation eller ej, men dette vil ofte være tilfældet - Hvis selskabet befinder sig i en kapitaltabssituation, skal revisor både tage forbehold eller give supplerende oplysninger om going concern og give supplerende oplysninger om ledelsesansvar som følge af overtrædelse af kapitaltabsreglerne - Hvis revisor giver supplerende oplysninger om going concern, er der tale om ”Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet” 125 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 126. 126. Going concern Eksempler på forbehold og supplerende oplysninger 126 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 127. 127. Eksempler på forbehold og supplerende oplysninger (1:12) Omtale af usikkerhed i årsregnskabet Væsentlig usikkerhed om fortsat drift Tilstrækkelig Going concern ikke valgt som regnskabsprincip 127 | Relevant valg Supplerende oplysninger vedr. forhold i regnskabet Konklusion med forbehold eller afkræftende konklusion Ikke relevant valg Going concern valgt som regnskabsprincip Utilstrækkelig Afkræftende konklusion Afkræftende konklusion Relevant valg Supplerende oplysninger vedr. forhold i regnskabet (Ikke relevant valg) (Afkræftende konklusion) Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 128. 128. Eksempler på forbehold og supplerende oplysninger (2:12) Supplerende oplysninger om going concern Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af … Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Uden at modificere vores konklusion, gør vi opmærksom på oplysningerne i note … , hvori ledelsen redegør for væsentlig usikkerhed om selskabets evne til at fortsætte driften, da det endnu er usikkert, om der opnås tilsagn om de begærede lån til finansiering af driften og de nødvendige investeringer i de førstkommende år. Ledelsen bedømmer, at låneansøgningerne vil blive imødekommet og aflægger i overensstemmelse hermed årsregnskabet under forudsætningen om virksomhedens fortsatte drift. Vi er enige med ledelsen i beskrivelsen af usikkerhederne og valget af regnskabsprincip. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven … . Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. 128 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 129. 129. Eksempler på forbehold og supplerende oplysninger (3:12) Omtale af usikkerhed i årsregnskabet Væsentlig usikkerhed om fortsat drift Tilstrækkelig Going concern ikke valgt som regnskabsprincip 129 | Relevant valg Supplerende oplysninger vedr. forhold i regnskabet Konklusion med forbehold eller afkræftende konklusion Ikke relevant valg Going concern valgt som regnskabsprincip Utilstrækkelig Afkræftende konklusion Afkræftende konklusion Relevant valg Supplerende oplysninger vedr. forhold i regnskabet (Ikke relevant valg) (Afkræftende konklusion) Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 130. 130. Eksempler på forbehold og supplerende oplysninger (4:12) Forbehold for utilstrækkelig omtale af væsentlig usikkerhed om fortsat drift i årsregnskabet – konklusion med forbehold Forbehold Grundlag for konklusion med forbehold Selskabet har endnu ikke opnået tilsagn om de begærede lån til finansiering af driften og nødvendige investeringer i de førstkommende år. Usikkerheden om udfaldet af behandlingen af låneansøgningerne medfører væsentlig usikkerhed om selskabets evne til at fortsætte driften. Efter vores opfattelse er redegørelsen i note … om de anførte væsentlige usikkerheder ikke fyldestgørende, hvilket er i strid med årsregnskabslovens bestemmelser, og vi tager derfor forbehold for de manglende oplysninger. Konklusion med forbehold Det er vores opfattelse, at årsregnskabet, bortset fra indvirkningen af det forhold, der er beskrevet i grundlaget for konklusion med forbehold, giver et retvisende billede af … 130 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 131. 131. Eksempler på forbehold og supplerende oplysninger (5:12) Forbehold for utilstrækkelig omtale af væsentlig usikkerhed om fortsat drift i årsregnskabet – konklusion med forbehold (fortsat) Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven … . Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Som det fremgår af grundlaget for konklusion med forbehold, indeholder vores konklusion på årsregnskabet dog et forbehold for manglende oplysninger om den væsentlige usikkerhed om selskabets evne til at fortsætte driften. I forbindelse med gennemlæsningen har vi konstateret, at ledelsesberetningen mangler tilsvarende fyldestgørende oplysninger om den væsentlige usikkerhed om selskabets evne til at fortsætte driften. 131 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 132. 132. Eksempler på forbehold og supplerende oplysninger (6:12) Forbehold for utilstrækkelig omtale af væsentlig usikkerhed om fortsat drift i årsregnskabet – afkræftende konklusion Forbehold Grundlag for afkræftende konklusion Selskabet har været ude af stand til at indfri væsentlige, forfaldne lån, og forhandlinger om opnåelse af anden finansiering er endt uden resultat. Ledelsen overvejer for tiden forskellige planer med henblik på at sikre virksomhedens fortsatte drift, men indtil nu er der ikke fremlagt konkrete handlingsplaner med budgetter m.v. Forholdene indebærer, at der er betydelig usikkerhed om virksomhedens evne til at fortsætte driften. Ledelsen har undladt at redegøre for de anførte væsentlige usikkerheder i årsregnskabet, hvilket er i strid med årsregnskabslovens bestemmelser, og vi tager derfor forbehold for den manglende redegørelse. Afkræftende konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet, som følge af betydeligheden af det forhold, der er beskrevet i grundlaget for den afkræftende konklusion, ikke giver et retvisende billede af … Det er vores opfattelse, at generalforsamlingen ikke bør godkende årsrapporten. 132 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 133. 133. Eksempler på forbehold og supplerende oplysninger (7:12) Forbehold for utilstrækkelig omtale af væsentlig usikkerhed om fortsat drift i årsregnskabet – afkræftende konklusion (fortsat) Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven … . Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Som det fremgår af den afkræftende konklusion, er det dog vores opfattelse, at årsregnskabet ikke giver et retvisende billede af … 133 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 134. 134. Eksempler på forbehold og supplerende oplysninger (8:12) Omtale af usikkerhed i årsregnskabet Væsentlig usikkerhed om fortsat drift Tilstrækkelig Going concern ikke valgt som regnskabsprincip 134 | Relevant valg Supplerende oplysninger vedr. forhold i regnskabet Konklusion med forbehold eller afkræftende konklusion Ikke relevant valg Going concern valgt som regnskabsprincip Utilstrækkelig Afkræftende konklusion Afkræftende konklusion Relevant valg Supplerende oplysninger vedr. forhold i regnskabet (Ikke relevant valg) (Afkræftende konklusion) Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 135. 135. Eksempler på forbehold og supplerende oplysninger (9:12) Forbehold for fortsat drift – afkræftende konklusion Forbehold Grundlag for afkræftende konklusion Årsregnskabet er aflagt under forudsætning af fortsat drift. Som det fremgår af note …, er det en forudsætning for selskabets fortsatte drift, at der tilføres ny selskabskapital, samt at selskabets nuværende kreditfaciliteter kan udvides og opretholdes i takt med finansieringsbehovet. Selskabets ledelse har ført en række forhandlinger med forskellige långivere og investorer. Disse forhandlinger er endt uden resultat. Vi tager derfor forbehold for, at årsregnskabet er aflagt under forudsætning af fortsat drift. Afkræftende konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet, som følge af betydeligheden af det forhold, der er beskrevet i grundlaget for den afkræftende konklusion, ikke giver et retvisende billede af … Det er vores opfattelse, at generalforsamlingen ikke bør godkende årsrapporten. 135 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 136. 136. Eksempler på forbehold og supplerende oplysninger (10:12) Forbehold for fortsat drift – afkræftende konklusion (fortsat) Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven … . Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Som det fremgår af den afkræftende konklusion, er det dog vores opfattelse, at årsregnskabet ikke giver et retvisende billede af … 136 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 137. 137. Eksempler på forbehold og supplerende oplysninger (11:12) Omtale af usikkerhed i årsregnskabet Væsentlig usikkerhed om fortsat drift Tilstrækkelig Going concern ikke valgt som regnskabsprincip 137 | Relevant valg Supplerende oplysninger vedr. forhold i regnskabet Konklusion med forbehold eller afkræftende konklusion Ikke relevant valg Going concern valgt som regnskabsprincip Utilstrækkelig Afkræftende konklusion Afkræftende konklusion Relevant valg Supplerende oplysninger vedr. forhold i regnskabet (Ikke relevant valg) (Afkræftende konklusion) Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 138. 138. Eksempler på forbehold og supplerende oplysninger (12:12) Supplerende oplysninger om realisationsbasis Konklusion med forbehold Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af … Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Uden at modificere vores konklusion, gør vi opmærksom på, at driftsaktiviteten er under afvikling, og at årsrapporten er aflagt under hensyntagen hertil. Indregning og måling af selskabets aktiver og passiver er ændret til brug af nettorealisationsværdier, og klassifikation og opstilling er ligeledes tilpasset. Vi er enige i ledelsens valg af regnskabspraksis og henviser i øvrigt til omtale i anvendt regnskabspraksis. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven … . Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. 138 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 139. 139. Eksempel på supplerende oplysninger – kapitaltab Supplerende oplysninger om ledelsesansvar – kapitaltab Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af … Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold Selskabet har tabt over 50 % af selskabskapitalen [eller] Selskabets egenkapital udgør mindre end DKK 62.500. I strid med selskabsloven er der ikke inden for lovens tidsfrister redegjort for selskabets økonomiske stilling og om fornødent stillet forslag om foranstaltninger, der bør træffes, herunder selskabets opløsning, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven … . Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. 139 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 140. 140. Tjekspørgsmål – going concern 1. Hvilken tidshorisont skal revisor anvende ved vurderingen af going concern? 2. Kan revisor afgive en ”umodificeret” revisionspåtegning, hvis der er betydelig usikkerhed om fortsat drift? 3. Hvis der er væsentlig usikkerhed om fortsat drift, hvilke betingelser skal så være opfyldt, for at supplerende oplysninger er tilstrækkelige? 4. Hvordan skal revisor erklære sig i revisionspåtegningen, hvis selskabet har ”tabt” mere end halvdelen af selskabskapitalen? 5. Hvordan skal revisor erklære sig i revisionspåtegningen, hvis ledelsen fortsætter selskabets drift, selv om dette utvivlsomt vil påføre kreditorerne tab? 140 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 141. 141. ISA 710 Sammenlignelige oplysninger 141 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 142. 142. ISA 710 (1:2) • Omhandler sammenlignelige oplysninger, herunder sammenligningstal og regnskab til sammenligning • Ikke en særskilt erklæringsstandard, men relaterer sig til ISA 700 • Omfang - Standarden omhandler revisors ansvar for sammenlignelige oplysninger ved revision af et regnskab - Når regnskabet for den tidligere periode er revideret af en tidligere revisor eller ikke er revideret, gælder herudover kravene og vejledningen i ISA 510, der omhandler primobalancer (afsnit 1) • Mål - Det er revisors mål: - - 142 | At opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for, om de sammenlignelige oplysninger, der er medtaget i regnskabet, i alle væsentlige henseender er blevet præsenteret i overensstemmelse med kravene for sammenlignelige oplysninger i den relevante regnskabsmæssige begrebsramme At afgive erklæring i overensstemmelse med revisors erklæringsforpligtelse (afsnit 5) Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 143. 143. ISA 710 (2:2) • Definitioner - Sammenligningstal - Sammenlignelige oplysninger, hvor beløb og andre oplysninger for den tidligere periode er medtaget som en integreret del af den aktuelle periodes regnskab, og som kun er beregnet på at blive læst i forbindelse med de beløb og andre oplysninger, der vedrører den aktuelle periode (afsnit 6, litra b) - Regnskaber til sammenligning - Sammenlignelige oplysninger, hvor beløb og andre oplysninger for den tidligere periode er medtaget til sammenligning med regnskabet for den aktuelle periode, men som der er henvist til i revisors konklusion, hvis de er revideret (afsnit 6, litra c) • Anvendelsesområde i Danmark - Regnskaber aflagt i overensstemmelse med ÅRL skal indeholde sammenligningstal - Regnskaber til sammenligning er er som følge heraf i praksis ikke forekommende i Danmark (RS 710, note 1) 143 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 144. 144. ISA 720 Andre oplysninger i dokumenter, der indeholder reviderede regnskaber 144 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 145. 145. ISA 720 (1:2) • Omhandler revisors ansvar i forbindelse med andre oplysninger i dokumenter, der indeholder reviderede regnskaber • Ikke en særskilt erklæringsstandard, men relaterer sig til ISA 700 • Omfang - Standarden omhandler revisors ansvar i relation til andre oplysninger i dokumenter, der indeholder et revideret regnskab og revisors erklæring herom - Når særlige omstændigheder ved opgaven ikke stiller særskilte krav, - dækker revisors konklusion ikke andre oplysninger, og revisor har intet specifikt ansvar for at fastslå, om andre oplysninger er eller ikke er behørigt anført Revisor læser dog de andre oplysninger, idet troværdigheden af det reviderede regnskab kan blive undermineret af væsentlig inkonsistens mellem det reviderede regnskab og andre oplysninger (afsnit 1) • Mål - Revisors mål er at træffe passende foranstaltninger, når dokumenter, som indeholder reviderede regnskaber og revisors erklæring herpå, indeholder andre oplysninger, der kan underminere troværdigheden af disse regnskaber og revisors erklæring (afsnit 2) 145 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 146. 146. ISA 720 (2:2) • Definition – andre oplysninger - finansielle og ikke-finansielle oplysninger, der ved lov, øvrig regulering eller praksis er indeholdt i et dokument, som indeholder et revideret regnskab og revisors erklæring herpå (afsnit 5, litra a) • Anvendelsesområde i Danmark - Erklæringsbekendtgørelsen stiller krav til revisor om at udtale sig om ledelsesberetningen i en årsrapport, medmindre virksomheden har valgt at lade ledelsesberetningen revidere - RS (nu ISA) 720 er dermed relevant for alle oplysninger i et dokument, der indeholder reviderede regnskaber, undtagen ledelsesberetningen i en årsrapport (yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, afsnit 9.2) 146 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 147. 147. Beslutningstræer Forbehold, supplerende oplysninger og udtalelse om ledelsesberetningen 147 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 148. 148. Årsrapport – revision – forbehold og supplerende oplysninger 148 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 149. 149. Årsrapport – revision – udtalelse om ledelsesberetningen 149 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 150. 150. Den fremtidige revisionspåtegning? EU og IAASB 150 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 151. 151. EU-kommissionens direktiv- og forordningsforslag • Fremsat i oktober 2011 • Resultat af grønbogen fra oktober 2010 og høringssvarene hertil • Høringssvar fra FSR og rapport fra Copenhagen Consensus • De to forslag - Forslag til direktiv om ændring af 8. direktiv om lovpligtig (og frivillig) revision af årsregnskaber og koncernregnskaber - Forslag til ny forordning om revision af virksomheder af interesse for offentligheden • Forventes vedtaget, men næppe i den fremsatte form 151 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 152. 152. Forordningsforslaget (1:2) • Revisionspåtegningen (for virksomheder af interesse for offentligheden) skal som minimum - Beskrive den anvendte metode, herunder hvor stor en del af balancen, der er blevet kontrolleret direkte (substansrevision), og hvor meget der er baseret på systemrevision - Forklare en evt. forskel i vægtningen af substansrevision og systemrevision i forhold til det foregående år, selv om det foregående års lovpligtige revision blev udført af en anden revisor eller et andet revisionsfirma - Beskrive den væsentlighedstærskel, der er anvendt i den lovpligtige revision - Identificere de vigtigste risikoområder med hensyn til væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, herunder kritiske regnskabsmæssige skøn eller områder med usikkerhed ved måling - Indeholde en erklæring om den reviderede virksomheds situation, herunder især en vurdering af virksomhedens evne til at opfylde deres forpligtelser i den nærmeste fremtid og dermed fortsætte som going concern 152 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen

×