Påtegninger, protokol og kommunikationCand.merc.aud., Aalborg Universitet24. november 2011Faglig konsulent, cand.merc.aud....
Introduktion 2 |  Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
Hvem er jeg?• Cand.merc.aud. 2004  - Aalborg Universitet  - Danica-prisen for bedste kandidatafhandling• Ph.d. 2010  - ...
Materiale – påtegninger (1:2)• Regulering  - RL § 19  - Erklæringsbekendtgørelsens §§ 1-8  - Erklæringsvejledningens af...
Materiale – påtegninger (2:2)   - Anders Bisgaard og Jesper Seehausen: ”Going concern – en     undersøgelse af de ...
Materiale – protokol og kommunikation• Regulering  - RL §§ 20 og 21  - ISA 210, ISA 260 og ISA 265  - Yderligere krav i...
Hvad skal vi igennem i dag? (1:2)• Revisionspåtegninger  - Årsregnskabsloven m.v.  - Revisorloven  - Erklæringsbekendtg...
Hvad skal vi igennem i dag? (2:2)• Revisionsprotokollen  - Revisorloven  - Selskabsloven  - Revisionsstandarder    ...
Revisionspåtegninger 9 |  Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
Indledende spørgsmål – revisionspåtegninger                 1. Hvad er en revisionspåtegning?       ...
An overview of the financial statement audit process11 |  Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
Hvad skriver pressen omrevisionspåtegninger? 12 |  Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
Berlingske Tidende – 27. august 201013 |  Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
Berlingske Tidende – 11. september 201014 |  Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
Jyllands-Posten – 19. oktober 201015 |  Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
Børsen – 20. oktober 201016 |  Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
Børsen – 5. januar 201117 |  Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
Berlingske Tidende – 3. juli 201118 |  Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
Berlingske – 5. september 2011 (1:2)19 |  Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
Børsen – 27. oktober 201120 |  Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
Økonomisk Ugebrev – 31. oktober 201121 |  Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
FSR’s undersøgelse af”revisorforbehold” 22 |  Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
Definitionen af ”revisorforbehold”• Revisorforbehold dækker i denne sammenhæng over, at revisor har  noteret et forbehold...
Udvalgte resultater af undersøgelsen (1:2)24 |  Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
Udvalgte resultater af undersøgelsen (2:2)25 |  Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
Årsregnskabsloven m.v. 26 |  Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
Årsregnskabet og ledelsesberetningen –regnskabsmæssigt (1:3)• Årsrapportens bestanddele  - Årsregnskab  - Årsregnskab ...
Årsregnskabet og ledelsesberetningen –regnskabsmæssigt (2:3)• Ledelsesberetning – regnskabsklasse B  - Virksomhedens væs...
Årsregnskabet og ledelsesberetningen –regnskabsmæssigt (3:3)• Ledelsesberetningen – regnskabsklasse C  - Ledelsesberetni...
FSR’s notat om oplysning om usikkerheder m.v.                                  • Usikkerh...
Årsregnskabsloven som regnskabsgrundlag31 |  Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
IFRS som regnskabsgrundlag32 |  Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
Årsregnskabet og ledelsesberetningen – revisionsmæssigt(1:2)• Revision af årsregnskabet  - En virksomhed, der har pligt ...
Årsregnskabet og ledelsesberetningen – revisionsmæssigt(2:2)• Udtalelse om ledelsesberetningen  - Revisionspligten omfat...
Formulering af udtalelsen om ledelsesberetningen (1:3)Overensstemmelse mellem ledelsesberetningen og årsregnskabet – ingen...
Formulering af udtalelsen om ledelsesberetningen (2:3)Uoverensstemmelse mellem ledelsesberetningen og årsregnskabetUdtalel...
Formulering af udtalelsen om ledelsesberetningen (3:3)Overensstemmelse mellem ledelsesberetningen og årsregnskabet, menvæs...
Tjekspørgsmål – årsregnskabsloven m.v. 1. Hvad er forskellen mellem et retvisende billede og en retvisende        ...
Revisorloven 39 |  Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
Lovens anvendelsesområde (1:5)• Loven finder anvendelse ved revisors afgivelse af  revisionspåtegninger på regnskaber, he...
Lovens anvendelsesområde (2:5)• Eksempler på erklæringer med sikkerhed  - Revisionspåtegning på et årsregnskab for en vi...
Lovens anvendelsesområde (3:5)• Eksempler på andre erklæringer  - Erklæring om udført assistance, f.eks. i forbindelse m...
Lovens anvendelsesområde (4:5)                           Erklæringer       Andre     ...
Lovens anvendelsesområde (5:5)                           Erklæringer       Andre     ...
Revisionspåtegning eller anden erklæring med sikkerhed• Når revisor har afsluttet en revision, skal revisor afgive en  re...
Tjekspørgsmål – revisorloven  1. Hvad er forskellen mellem erklæringer med sikkerhed og andre              ...
Erklæringsbekendtgørelsen og-vejledningen 47 |  Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
Erklæringsbekendtgørelsens indhold• Kapitel 1  - Indledende bestemmelser (§§ 1-2)• Kapitel 2  - Afgivelse af erklæring...
Erklæringsvejledningens indhold• Indledning• Revisorloven og erklæringsbekendtgørelsen• Årsregnskabsloven og erklæringsbek...
Indledende bestemmelser• Revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant ved afgivelse af  erklæringer med sikkerhed, der ...
Regnskaber og andre dokumenter (1:2)• Ved et regnskab forstås:  - En årsrapport, et årsregnskab, et koncernregnskab, en ...
Regnskaber og andre dokumenter (2:2)• Eksempler på andre dokumenter  - Skatteregnskaber  - Mellembalancer  - Åbnings...
Revisionspåtegninger på reviderede regnskaber (1:2)• Revisionspåtegningen skal i det mindste indeholde følgende i  nævnte...
Revisionspåtegninger på reviderede regnskaber (2:2)• Konklusionen skal enten være uden forbehold, med forbehold eller  af...
Forbehold i revisionspåtegninger (1:4)• Revisor skal i revisionspåtegningen tage forbehold, hvis:  - Revisor på baggrund...
Forbehold i revisionspåtegninger (2:4)    - Forhold af betydning for regnskabet ikke er tilstrækkeligt oplyst for   ...
Forbehold i revisionspåtegninger (3:4)     Erklærings-                          § 6, stk. 1,...
Forbehold i revisionspåtegninger (4:4)• Erklæringsvejledningen  - Forbehold generelt        -  Alle nødvendige ...
Væsentlighed og betydningen for revisionspåtegningen                                   ...
Supplerende oplysninger i revisionspåtegninger (1:4)• Revisor skal i revisionspåtegningen give supplerende oplysninger  o...
Supplerende oplysninger i revisionspåtegninger (2:4)• Oplysninger efter § 7, stk. 1, skal angives i et særskilt afsnit med...
Supplerende oplysninger i revisionspåtegninger (3:4)       -  At den pågældende overtrædelse ikke er uvæsentlig be...
Supplerende oplysninger i revisionspåtegninger (4:4)        -  Eksempler på forhold, der er omfattet af bestemmel...
Væsentlighed og betydningen for revisionspåtegningen(fortsat)                               ...
Udvalgte forskelle på kravene til erklæringer                                   Erklærin...
Tjekspørgsmål – erklæringsbekendtgørelsen og-vejledningen 1. Hvilke regler i erklæringsbekendtgørelsen finder anvendelse, ...
Revisionsstandarder og-udtalelser 67 |  Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
Erklæringsstandarderne 68 |  Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
Erklæringsstandarderne – før ”clarity”           Retningslinjer for revisors etiske adfærd (etiske regler for re...
Betegnelser for standarder – før ”clarity”          IAASB                        REVU  ...
Betegnelser for standarder – efter ”clarity”          IAASB                        REVU ...
Erklæringsstandarderne – efter ”clarity”           Retningslinjer for revisors etiske adfærd (etiske regler for ...
Sammenhængen mellem erklæringsbekendtgørelsen og –standarderneRevisionspåtegninger        Erklæringer om      ...
Typer af revisionspåtegninger ”Umodifice-  rede”                         ”Modificerede” revision...
ISA 700”Umodificerede”revisionspåtegninger 75 |  Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
ISA 700 (1:2)• Omhandler udformning af en konklusion og afgivelse af erklæring  om et regnskab• Erstatter RS 700 med virk...
ISA 700 (2:2)• Mål  - Det er revisors mål:        -  At udforme en konklusion om regnskabet baseret på en vurde...
Valg af erklæring på et fuldstændigt regnskab                    Høj grad af          Begrænse...
ISA 705Modifikationer til konklusionen(forbehold) 79 |  Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
ISA 705 (1:5)• Omhandler modifikationer til konklusionen i den uafhængige  revisors erklæring• Ikke en særskilt erklæring...
ISA 705 (2:5)• Situationer, der kræver en modifikation til konklusion   - Revisor skal modificere konklusionen i revisor...
ISA 705 (3:5)    - Revisor skal ikke udtrykke en konklusion, når revisor er ude af stand      til at opnå tilstræ...
ISA 705 (4:5)    - Når revisor modificerer revisionskonklusionen, skal revisor – alt efter      hvad der er passe...
ISA 705 (5:5)                Væsentlige, men                                ...
Væsentlighed og betydningen for revisionspåtegningen(fortsat)                               ...
ISA 706Supplerende oplysninger 86 |  Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
ISA 706 (1:5)• Omhandler supplerende oplysninger vedrørende forståelse af  regnskabet og supplerende oplysninger vedrøren...
ISA 706 (2:5)• Mål  - Når en konklusion om regnskabet er udformet, og det efter revisors      vurdering er nødvend...
ISA 706 (3:5)• Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af regnskabet  - Hvis revisor finder det nødvendigt at henl...
ISA 706 (4:5)    - Eksempler på supplerende oplysninger vedrørende forståelse af      regnskabet        - ...
ISA 706 (5:5)    - Eksempler på supplerende oplysninger vedrørende forståelse af      revisionen        - ...
Specifikke krav i andre ISA’er om supplerende oplysningervedrørende forståelse af regnskabet eller revisionenSupplerende o...
Ny revisionspåtegning 93 |  Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
REVU’s udtalelse om ”umodificerede”revisionspåtegninger• Omhandler den uafhængige revisors erklæringer uden  modifikation...
Brug af overskrifter95 |  Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
Ledelsesberetningen96 |  Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
Eksempler på revisionspåtegninger• Regnskabsklasse B – årsregnskab udarbejdes efter ÅRL –  årsrapporten indeholder ikke l...
UR 2010-1 – eksempler på revisionspåtegninger m.v. (1:3)• Regnskabsklasse B og C – årsregnskab udarbejdes efter ÅRL – med ...
UR 2010-1 – eksempler på revisionspåtegninger m.v. (2:3)• Koncern – regnskabsklasse D – børsnoteret finansielt selskab – ...
UR 2010-1 – eksempler på revisionspåtegninger m.v. (3:3)• Erklæring om review af bilag til selvangivelse for et selskab – ...
Ny revisionspåtegning – ”umodificeret” – årsrapportenindeholder ikke ledelsesberetning (1:2)            ISA 70...
Ny revisionspåtegning – ”umodificeret” – årsrapportenindeholder ikke ledelsesberetning (2:2)            ISA 70...
Ny revisionspåtegning – ”umodificeret” – årsrapportenindeholder ledelsesberetning (1:2)            ISA 700  ...
Ny revisionspåtegning – ”umodificeret” – årsrapportenindeholder ledelsesberetning (2:2)            ISA 700  ...
A                                                  fv u         ...
A                                                  fv u         ...
A                                                 fv u          ...
A                                                fv u           ...
UR 2007-3”Modificerede” revisionspåtegninger 109 |  Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
UR 2007-3• Omhandler modifikation af den uafhængige revisors påtegning, dvs.  forbehold og supplerende oplysninger• Endnu...
Ikke-korrigeret fejlinformation 111 |  Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
Ikke-korrigeret fejlinformation (1:3)• ISA 260 – kommunikation med den øverste ledelse  - Revisor skal kommunikere følge...
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Påtegninger, protokol og kommunikation
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Påtegninger, protokol og kommunikation

1,591 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,591
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
25
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Påtegninger, protokol og kommunikation

 1. 1. Påtegninger, protokol og kommunikationCand.merc.aud., Aalborg Universitet24. november 2011Faglig konsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen
 2. 2. Introduktion 2 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 3. 3. Hvem er jeg?• Cand.merc.aud. 2004 - Aalborg Universitet - Danica-prisen for bedste kandidatafhandling• Ph.d. 2010 - Afhandling om ”Going concern i retligt perspektiv” - Udgivet af Thomson Reuters• Aalborg Universitet 2004-2008 - Ph.d.-stipendiat m.v. - Tuborgfondets Erhvervsøkonomiske Pris• Beierholm 2009- - Faglig udviklingsafdeling - Ansvarlig for erklæringer og selskabsretlige forhold• Aalborg Universitet 2011- - Ekstern lektor• Underviser internt og eksternt• Artikler i Revision & Regnskabsvæsen samt INSPI3 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 4. 4. Materiale – påtegninger (1:2)• Regulering - RL § 19 - Erklæringsbekendtgørelsens §§ 1-8 - Erklæringsvejledningens afsnit 1-5 - ISA 570, ISA 700, ISA 705 og ISA 706, ISA 710 og ISA 720 - Yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning (bilag til internationale standarder om revision) - REVU’s udtalelse om den uafhængige revisors erklæringer uden modifikationer og supplerende oplysninger ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål - UR 2007-3 (endnu ikke ajourført)• Obligatorisk Litteratur - Aasmund Eilifsen m.fl.: ”Auditing & assurance services”, McGraw-Hill, 2. udgave, 2010, kapitel 18 - Kim Füchsel m.fl.: ”Revisor – regulering & rapportering”, Thomson Reuters, 2. udgave, 2009, kapitel 5 - Claus Bonde Hansen og Marianne Christoffersen: ”Revisionspåtegningen”, RevisionsOrientering, A 7.10, 20114 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 5. 5. Materiale – påtegninger (2:2) - Anders Bisgaard og Jesper Seehausen: ”Going concern – en undersøgelse af de seneste årsrapporter og revisionspåtegninger for konkursramte selskaber”, Revision & Regnskabsvæsen, nr. 9, 2009Supplerende litteratur - Peter Krogslund Jensen m.fl.: ”Revisorloven med kommentarer”, Thomson Reuters, 4. udgave, 2009 - Lars Bo Langsted, Paul Krüger Andersen og Lars Kiertzner: ”Revisoransvar”, Thomson Reuters, 7. udgave, 2008 - Kim Füchsel, Martin Lunden og Ole Tjørnelund Thomsen: ”Revisors skriftlige erklæringer”, Thomson Reuters, 3. udgave, 20105 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 6. 6. Materiale – protokol og kommunikation• Regulering - RL §§ 20 og 21 - ISA 210, ISA 260 og ISA 265 - Yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning (bilag til internationale standarder om revision)• Obligatorisk Litteratur - Kim Füchsel m.fl.: ”Revisor – regulering & rapportering”, Thomson Reuters, 2. udgave, 2009, kapitel 8 - Lars Holgersen og Bjørn R. Mogensen: ”Revisionsprotokollen”, RevisionsOrientering, A 7.1, 2006• Supplerende litteratur - Peter Krogslund Jensen m.fl.: ”Revisorloven med kommentarer”, Thomson Reuters, 4. udgave, 2009 - Lars Bo Langsted, Paul Krüger Andersen og Lars Kiertzner: ”Revisoransvar”, Thomson Reuters, 7. udgave, 20086 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 7. 7. Hvad skal vi igennem i dag? (1:2)• Revisionspåtegninger - Årsregnskabsloven m.v. - Revisorloven - Erklæringsbekendtgørelsen og -vejledningen - Revisionsstandarder og –udtalelser - Erklæringsstandarderne - ISA 700 - ISA 705 og ISA 706 - Ny revisionspåtegning - UR 2007-3 - Ikke-korrigeret fejlinformation - Going concern – ISA 570 - ISA 710 og ISA 720 - (U)lovlige ”kapitalejerlån” - Diskussionsopgaver - Modificering af revisionspåtegningen - Valg af konklusion7 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 8. 8. Hvad skal vi igennem i dag? (2:2)• Revisionsprotokollen - Revisorloven - Selskabsloven - Revisionsstandarder - ISA 210 - ISA 260 - ISA 265 - RS 265 - Eksempler på revisionsprotokollater – Beierholms paradigmaer - Til- og fratrædelse generelt• ”Clarity”-projektet og -standarderne (til orientering)• Hvad kommer vi ikke ind på? - Andre erklæringer (revision 2) - Anden kommunikation8 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 9. 9. Revisionspåtegninger 9 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 10. 10. Indledende spørgsmål – revisionspåtegninger 1. Hvad er en revisionspåtegning? 2. Hvad står der i en revisionspåtegning? 3. Hvilke typer af revisionspåtegninger findes der? 4. Hvilke andre typer af erklæringer findes der? 5. Hvordan adskiller disse erklæringer sig fra revisionspåtegninger?10 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 11. 11. An overview of the financial statement audit process11 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 12. 12. Hvad skriver pressen omrevisionspåtegninger? 12 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 13. 13. Berlingske Tidende – 27. august 201013 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 14. 14. Berlingske Tidende – 11. september 201014 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 15. 15. Jyllands-Posten – 19. oktober 201015 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 16. 16. Børsen – 20. oktober 201016 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 17. 17. Børsen – 5. januar 201117 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 18. 18. Berlingske Tidende – 3. juli 201118 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 19. 19. Berlingske – 5. september 2011 (1:2)19 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 20. 20. Børsen – 27. oktober 201120 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 21. 21. Økonomisk Ugebrev – 31. oktober 201121 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 22. 22. FSR’s undersøgelse af”revisorforbehold” 22 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 23. 23. Definitionen af ”revisorforbehold”• Revisorforbehold dækker i denne sammenhæng over, at revisor har noteret et forbehold eller en supplerende oplysning i sin påtegning på regnskabet - Det kan være et forbehold for manglende dokumentation, manglende bogføring, manglende intern kontrol, forbehold for going concern, forbehold for værdiansættelser, forbehold for f.eks. varebeholdningernes tilstedeværelse osv. - Derudover kan der også være tale om en supplerende oplysning - Det kunne f.eks. være at revisor bemærker, at regnskabet ikke er afleveret rettidigt23 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 24. 24. Udvalgte resultater af undersøgelsen (1:2)24 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 25. 25. Udvalgte resultater af undersøgelsen (2:2)25 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 26. 26. Årsregnskabsloven m.v. 26 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 27. 27. Årsregnskabet og ledelsesberetningen –regnskabsmæssigt (1:3)• Årsrapportens bestanddele - Årsregnskab - Årsregnskab for en af virksomheden ledet koncern (koncernregnskab) - Ledelsesberetning for virksomheden og en af virksomheden ledet koncern (frivillig for regnskabsklasse B) - Ledelsespåtegning - Supplerende beretninger (frivillige for alle regnskabsklasser) (ÅRL § 2)• Retvisende billede og retvisende redegørelse - Årsregnskabet og et evt. koncernregnskab skal give et retvisende billede af virksomhedens og koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet (§ 11, stk. 1, 1. pkt.) - Ledelsesberetningen skal indeholde en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler (§ 11, stk. 1, 2. pkt.)27 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 28. 28. Årsregnskabet og ledelsesberetningen –regnskabsmæssigt (2:3)• Ledelsesberetning – regnskabsklasse B - Virksomhedens væsentligste aktiviteter - Der skal gives en beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter - Udarbejder virksomheden ledelsesberetning, kan beskrivelsen af disse placeres i ledelsesberetningen (§ 76a) - Ledelsesberetning - Er der skal væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold, skal årsregnskabet suppleres med en ledelsesberetning, der redegør for disse ændringer (§ 77) - Eksempler på ”væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold” - Ændring af aktivitet, f.eks. fra produktions- til handelsvirksomhed - Omstrukturering, rekonstruktion, fusion, spaltning m.v. - Tilkøb eller frasalg af væsentlige aktiver - Going concern-problemer - Begivenheder efter balancedagen, som har væsentlig betydning for vurdering af årsrapporten - Omlægning af regnskabsår (lovbemærkningerne m.v.)28 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 29. 29. Årsregnskabet og ledelsesberetningen –regnskabsmæssigt (3:3)• Ledelsesberetningen – regnskabsklasse C - Ledelsesberetningen skal bl.a. - Beskrive evt. usikkerhed ved indregning eller muligt, så vidt mulig med angivelse af beløb - Beskrive usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen, så vidt mulig med angivelse af beløb - Redegøre for udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold - Omtale betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning - Beskrive virksomhedens forventede udvikling, herunder særlige forudsætninger og usikre faktorer, som ledelsen har lagt til grund for beskrivelsen - Beskrive de særlige risici ud over almindeligt forekommende risici inden for virksomhedens branche, herunder forretningsmæssige og finansielle risici, som virksomheden kan påvirkes af (§ 99, stk. 1) - Yderligere regler i §§ 100-101 - Særlige regler for store virksomheder i § 99, stk. 2, og § 99a• Ledelsesberetningen – regnskabsklasse D - Særlige regler i §§ 107-107b29 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 30. 30. FSR’s notat om oplysning om usikkerheder m.v. • Usikkerhed om going concern • Usikkerhed ved indregning og måling • Andre usædvanlige forhold i årsrapporten • Efterfølgende begivenheder30 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 31. 31. Årsregnskabsloven som regnskabsgrundlag31 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 32. 32. IFRS som regnskabsgrundlag32 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 33. 33. Årsregnskabet og ledelsesberetningen – revisionsmæssigt(1:2)• Revision af årsregnskabet - En virksomhed, der har pligt til at udarbejde årsrapport efter reglerne for regnskabsklasse B, C eller D, skal lade sit årsregnskab og et evt. koncernregnskab revidere af en eller flere revisorer (ÅRL § 135, stk. 1, 1. pkt.) - En virksomhed, som er omfattet af regnskabsklasse B, kan dog undlade at lade årsregnskabet revidere, hvis virksomheden i to på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke overskrider to af følgende størrelser: - En balancesum på DKK 4 mio. (tidligere DKK 1,5 mio.) - En nettoomsætning på DKK 8 mio. (tidligere DKK 3 mio.) - Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 12 (§ 135, stk. 1, 2. pkt.) - Undtagelser - Erhvervsdrivende fonde (§ 135, stk. 2) - Holdingvirksomheder (§ 135, stk. 3) - Strafbare forhold (§ 135, stk. 6) - Erhvervs- og Selskabsstyrelsens undersøgelser (§ 135, stk. 7)33 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 34. 34. Årsregnskabet og ledelsesberetningen – revisionsmæssigt(2:2)• Udtalelse om ledelsesberetningen - Revisionspligten omfatter ikke ledelsesberetningen og de supplerende beretninger, som indgår i årsrapporten - Revisor skal dog afgive en udtalelse om, hvorvidt oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og et evt. koncernregnskab (§ 135, stk. 5) - Hvis et årsregnskab og et evt. koncernregnskab er revideret, skal der indgå en revisionspåtegning i årsrapporten, som omfatter alle de revisionspligtige dele heraf - Hvis årsrapporten indeholder en ledelsesberetning, der ikke er revideret, skal revisionspåtegningen desuden indeholde en udtalelse fra revisor (erklæringsbekendtgørelsens § 3, stk. 2)• Revisors ”konsistenstjek” mellem ledelsesberetningen og årsregnskabet - Udtalelsen om ledelsesberetningen skal – hvis der ikke er overensstemmelse med årsregnskabet og et evt. koncernregnskab, og dette skyldes fejl i ledelsesberetningen, som ikke er uvæsentlige – indeholde oplysninger om, hvori evt. uoverensstemmelser består - Hvis revisor herudover bliver opmærksom på væsentlige fejl og mangler i ledelsesberetningen, skal udtalelsen ligeledes omfatte en beskrivelse heraf (erklæringsbekendtgørelsens § 5, stk. 7)34 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 35. 35. Formulering af udtalelsen om ledelsesberetningen (1:3)Overensstemmelse mellem ledelsesberetningen og årsregnskabet – ingenvæsentlige fejl eller mangler i ledelsesberetningenUdtalelse om ledelsesberetningenLedelsen har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisenderedegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven.Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har i henhold tilårsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligerehandlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet.Det er på denne baggrund vor opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er ioverensstemmelse med årsregnskabet.35 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 36. 36. Formulering af udtalelsen om ledelsesberetningen (2:3)Uoverensstemmelse mellem ledelsesberetningen og årsregnskabetUdtalelse om ledelsesberetningenLedelsen har ansvaret for …Revisionen har ikke omfattet …Det er på denne baggrund vor opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er ioverensstemmelse med årsregnskabet bortset fra, at [oplysning om, hvoriuoverensstemmelsen består].36 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 37. 37. Formulering af udtalelsen om ledelsesberetningen (3:3)Overensstemmelse mellem ledelsesberetningen og årsregnskabet, menvæsentlige fejl eller mangler i ledelsesberetningenUdtalelse om ledelsesberetningenLedelsen har ansvaret for …Revisionen har ikke omfattet …Det er på denne baggrund vor opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er ioverensstemmelse med årsregnskabet. I forbindelse med gennemlæsningen har viimidlertid konstateret, at ledelsesberetningen mangler oplysninger om [beskrivelse af denkonstaterede fejl eller mangel], som er krævet efter årsregnskabsloven.37 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 38. 38. Tjekspørgsmål – årsregnskabsloven m.v. 1. Hvad er forskellen mellem et retvisende billede og en retvisende redegørelse? 2. Skal en årsrapport altid indeholde en ledelsesberetning? 3. Skal et selskabs årsregnskaber altid revideres? 4. Skal en evt. ledelsesberetning altid revideres?5. Kan revisor tage forbehold i en udtalelse om ledelsesberetningen?38 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 39. 39. Revisorloven 39 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 40. 40. Lovens anvendelsesområde (1:5)• Loven finder anvendelse ved revisors afgivelse af revisionspåtegninger på regnskaber, herunder revisors udtalelser om ledelsesberetningen i henhold til ÅRL, og ved revisors afgivelse af andre erklæringer med sikkerhed, der ikke udelukkende er bestemt til hvervgiverens eget brug (RL § 1, stk. 2)• Lovens §§ … finder tillige anvendelse ved revisors afgivelse af andre erklæringer, der i øvrigt kræves i henhold til lovgivningen eller ikke udelukkende er bestemt til hvervgiverens eget brug (§ 1, stk. 3)Erklæringer Revisionspåtegninger på regnskaber og andremed § 1, stk. 2 erklæringer med sikkerhed, der ikke udelukkende ersikkerhed bestemt til hvervgiverens eget brug Andre erklæringer, der i øvrigt kræves i henhold tilAndre § 1, stk. 3 lovgivningen eller ikke udelukkende er bestemt tilerklæringer hvervgiverens eget brug40 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 41. 41. Lovens anvendelsesområde (2:5)• Eksempler på erklæringer med sikkerhed - Revisionspåtegning på et årsregnskab for en virksomhed, der er omfattet af revisionspligt - Revisionspåtegning på et årsregnskab for en virksomhed, der er fritaget for revisionspligt, men som har indgået aftale med revisor om frivillig revision af årsregnskabet - Reviewerklæring på en årsrapport for en virksomhed, der er fritaget for revisionspligt - Erklæring med sikkerhed efter SL’s regler - Erklæring med sikkerhed på et budget, der skal forelægges et pengeinstitut - Erklæring vedrørende en syns- og skønsforretning efter retsplejelovens regler - Erklæring vedrørende et konkursbo til brug i skifteretten, hvor revisor er udpeget af skifteretten (lovbemærkningerne)41 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 42. 42. Lovens anvendelsesområde (3:5)• Eksempler på andre erklæringer - Erklæring om udført assistance, f.eks. i forbindelse med at revisor opstiller et regnskab på grundlag af bogføringen - Erklæring om assistance med udarbejdelse af skattemæssigt specifikationshæfte eller andre skatteopgørelser til et regnskab for virksomheder eller personer - Erklæring om assistance med udarbejdelse af budgetter - Erklæring om aftalte arbejdshandlinger mellem virksomheden og revisor til brug for en långiver vedrørende ”sale and lease back”- transaktioner - Erklæring om aftalte arbejdshandlinger mellem virksomheden og revisor til Advokatrådet i relation til kontrol af advokaters klientkontomidler (lovbemærkningerne)42 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 43. 43. Lovens anvendelsesområde (4:5) Erklæringer Andre med sikkerhed erklæringer Alene professionelKrav til revisors arbejde God revisorskik kompetence og fornøden omhuTavshedspligt Ja JaLovpligtig forsikring Ja JaDisciplinære sanktioner Ja JaUnderretning om Ja Jaøkonomiske forbrydelser43 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 44. 44. Lovens anvendelsesområde (5:5) Erklæringer Andre med sikkerhed erklæringerOffentlighedens Ja NejtillidsrepræsentantUafhængighed Ja Nej (men oplysningskrav)Tilsynsbaseret Ja NejkvalitetskontrolErklæringer skal afgivesgennem en Ja NejrevisionsvirksomhedEn række andre krav tilrevisor og Ja Nejrevisionsvirksomheden44 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 45. 45. Revisionspåtegning eller anden erklæring med sikkerhed• Når revisor har afsluttet en revision, skal revisor afgive en revisionspåtegning på regnskabet om det udførte arbejde og konklusionen herpå - Revisionspåtegningen skal afgives af den eller de revisorer, der er valgt til at udføre opgaven, eller – hvor en revisionsvirksomhed er valgt – af den eller de revisorer, der har forestået og har det endelige ansvar for opgaven - Revisionspåtegninger på regnskaber kan ikke afgives sammen med andre end godkendte revisorer (RL § 19, stk. 1)• Andre erklæringer med sikkerhed end revisionspåtegninger skal underskrives af den eller de revisorer, der er valgt til at udføre opgaven, eller – hvor en revisionsvirksomhed er valgt – af den eller de revisorer, der har forestået og har det endelige ansvar for opgaven - Erklæringen kan afgives sammen med andre end revisorer (§ 19, stk. 4)45 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 46. 46. Tjekspørgsmål – revisorloven 1. Hvad er forskellen mellem erklæringer med sikkerhed og andre erklæringer? 2. Hvad vil det sige, at revisor skal overholde god revisorskik?3. Hvad vil det sige, at revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant? 4. Hvem må skrive under på en revisionspåtegning?5. Hvem må skrive under på andre erklæringer med sikkerhed? Hvad med erklæringer uden sikkerhed?46 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 47. 47. Erklæringsbekendtgørelsen og-vejledningen 47 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 48. 48. Erklæringsbekendtgørelsens indhold• Kapitel 1 - Indledende bestemmelser (§§ 1-2)• Kapitel 2 - Afgivelse af erklæringer - Revisionspåtegninger på reviderede regnskaber (§§ 3-8) - Erklæringer om gennemgang (review) af regnskaber (§§ 9-12) - Andre erklæringer med sikkerhed (§§ 13-16)• Kapitel 3 - Straffebestemmelser (§ 17)• Kapitel 4 - Ikrafttrædelsesbestemmelser (§ 18)48 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 49. 49. Erklæringsvejledningens indhold• Indledning• Revisorloven og erklæringsbekendtgørelsen• Årsregnskabsloven og erklæringsbekendtgørelsen• Erklæringsbekendtgørelsen• Revisionspåtegninger på reviderede regnskaber - Erklæringsbekendtgørelsens §§ 3-8• Erklæringer om gennemgang (review) af regnskaber - Erklæringsbekendtgørelsens §§ 9-12• Andre erklæringer med sikkerhed - Erklæringsbekendtgørelsens §§ 13-16• Ikrafttræden m.v.49 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 50. 50. Indledende bestemmelser• Revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed, der kræves i henhold til lovgivningen, eller som ikke udelukkende er bestemt til hvervgiverens eget brug - Tilsvarende gælder ved afgivelse af udtalelser om ledelsesberetninger (erklæringsbekendtgørelsens § 1, stk. 1)• Revisor skal udforme erklæringerne og udtalelserne uafhængigt af hvervgiver og under hensyn til de forhold, som modtagerne må forventes at tillægge betydning, når de træffer beslutninger - Revisor skal derfor tage stilling til alle forhold, medmindre de er uvæsentlige for formålet med erklæringen og udtalelsen, og andet ikke fremgår af lovgivningen m.v. (§ 1, stk. 2)• Revisor skal udforme erklæringerne og udtalelserne i et entydigt og let forståeligt sprog (§ 1, stk. 3)• Modtagerne forudsættes at være de personer, virksomheder og offentlige myndigheder m.v., hvis beslutninger normalt må forventes at blive påvirket af erklæringerne og udtalelserne (§ 1, stk. 4)50 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 51. 51. Regnskaber og andre dokumenter (1:2)• Ved et regnskab forstås: - En årsrapport, et årsregnskab, et koncernregnskab, en delårsrapport, et delårsregnskab og et delårskoncernregnskab i henhold til ÅRL - Et andet tilsvarende regnskab, som i det mindste indeholder en resultatopgørelse, en balance og forklarende noter, og som tjener et generelt formål og retter sig mod en bred kreds af brugere (erklæringsbekendtgørelsens § 2)• Eksempler på regnskaber - Regnskaber, der aflægges efter ÅRL - Regnskaber, der aflægges eller IFRS - Regnskaber for ikke-erhvervsdrivende fonde - Regnskaber for friskoler og private grundskoler m.v. - Regnskaber for frie kostskoler - Regnskaber for institutioner for erhvervsrettet uddannelse (erklæringsvejledningens afsnit 4.2)51 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 52. 52. Regnskaber og andre dokumenter (2:2)• Eksempler på andre dokumenter - Skatteregnskaber - Mellembalancer - Åbningsbalancer - Likvidationsregnskaber - Fusionsregnskaber - Afsluttende boregnskaber ved konkurs - Statusoversigter som grundlag for akkord - Projektregnskaber - Tilskudsregnskaber (erklæringsvejledningens afsnit 4.2)52 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 53. 53. Revisionspåtegninger på reviderede regnskaber (1:2)• Revisionspåtegningen skal i det mindste indeholde følgende i nævnte rækkefølge: - … - Forbehold eller oplysning om, at påtegningen er uden forbehold - En konklusion vedrørende den udførte revision - Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet - Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold - Hvor ledelsesberetning er udarbejdet en udtalelse fra revisor om, hvorvidt revisors gennemlæsning af ledelsesberetningen – baseret på den udførte revision af årsregnskabet og et evt. koncernregnskab – har givet anledning til bemærkninger - … (erklæringsbekendtgørelsens § 5, stk. 1)• Er påtegningen uden forbehold, skal revisor tydeligt og fremhævet angive: - ”Revisionen har ikke givet anledning til forbehold” (§ 5, stk. 3)53 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 54. 54. Revisionspåtegninger på reviderede regnskaber (2:2)• Konklusionen skal enten være uden forbehold, med forbehold eller afkræftende - Hvis revisor ikke kan udtrykke en konklusion om regnskabet, skal dette angives i et særskilt afsnit efter afsnittet om ”Forbehold” (§ 5, stk. 5)54 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 55. 55. Forbehold i revisionspåtegninger (1:4)• Revisor skal i revisionspåtegningen tage forbehold, hvis: - Revisor på baggrund af det opnåede revisionsbevis konkluderer, at regnskabet indeholder væsentlige fejl eller mangler - Revisor ikke er i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis til at konkludere, at regnskabet er uden væsentlige fejl (erklæringsbekendtgørelsens § 6, stk. 1)• Forbehold skal altid tages, hvis: - Regnskabet ikke opfylder krav om, at det skal give et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet i overensstemmelse med den anvendte regnskabsmæssige begrebsramme, eller det ikke opfylder andre tilsvarende, generelle kvalitetskrav - Regnskabet ikke indeholder de krævede oplysninger eller ikke opfylder betingelserne for at udelade krævede oplysninger, medmindre de manglende oplysninger er uvæsentlige - Usikkerhed vedrørende opgørelsen af regnskabet eller usædvanlige forhold, som har påvirket det, ikke er tilstrækkeligt oplyst - Regnskabet er aflagt under forudsætning af fortsat drift, men revisor finder, at forudsætningen ikke er opfyldt55 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 56. 56. Forbehold i revisionspåtegninger (2:4) - Forhold af betydning for regnskabet ikke er tilstrækkeligt oplyst for revisor - Revisor ikke kan udtrykke en konklusion vedrørende dele af regnskabet eller regnskabet som helhed - Regnskabet i øvrigt ikke er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens eller evt. andre bestemmelsers krav til regnskabsaflæggelsen (§ 6, stk. 2)• Tager revisor forbehold, skal dette klart fremgå af revisionspåtegningen - Forbeholdet skal angives i et særskilt afsnit med overskriften ”Forbehold” (§ 6, stk. 3)• Revisor skal i revisionspåtegningen tydeligt begrunde sine forbehold (§ 6, stk. 4)• Revisor skal oplyse, hvis et forbehold er af så afgørende betydning, at det fører til, at generalforsamlingen ikke bør godkende regnskabet (§ 6, stk. 5)56 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 57. 57. Forbehold i revisionspåtegninger (3:4) Erklærings- § 6, stk. 1, nr. 1 Nr. 2 bekendtgørelsen § 6, stk. 2, nr. 1 ü Nr. 2 ü Nr. 3 ü Nr. 4 ü Nr. 5 ü Nr. 6 ü Nr. 7 ü57 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 58. 58. Forbehold i revisionspåtegninger (4:4)• Erklæringsvejledningen - Forbehold generelt - Alle nødvendige forbehold skal tages - Et forbehold kan således ikke begrunde udeladelse af et andet forbehold (afsnit 5.4) - Begrundelse af forbehold - Forbehold skal begrundes - Begrundelsen, som er en del af forbeholdet, skal give modtageren en klar forståelse af årsagen til forbeholdet - Hvor det er muligt, skal den beløbsmæssige indvirkning af forbeholdet på regnskabet gives - Har virksomheden udeladt lovkrævede oplysninger i regnskabet, skal revisor beskrive arten af det udeladte - Dette forudsætter naturligvis, at revisor har opnået tilstrækkeligt revisionsbevis vedrørende den udeladte oplysning - Det er ikke et brud på revisors tavshedspligt, hvis der oplyses om noget, der i henhold til lovgivningen burde have fremgået af årsrapporten (afsnit 5.4.3) - Forbehold af afgørende betydning - Oplysningen om, at generalforsamlingen ikke bør godkende regnskabet, kan særligt være relevant, hvis revisor har afgivet en afkræftende konklusion, eller revisor slet ikke er i stand til at afgive en konklusion - Oplysningen kan passende gives i konklusionen (afsnit 5.4.4)58 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 59. 59. Væsentlighed og betydningen for revisionspåtegningen Oplysning om, at generalforsamlingen ikkeVæsentlighed Forbehold? bør godkende årsrapporten?Uvæsentlige forhold Nej NejVæsentlige, men ikke Ja Nejafgørende forholdVæsentlige og afgørende Ja Jaforhold59 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 60. 60. Supplerende oplysninger i revisionspåtegninger (1:4)• Revisor skal i revisionspåtegningen give supplerende oplysninger om evt. forhold i regnskabet, som revisor påpeger uden at tage forbehold (erklæringsbekendtgørelsens § 7, stk. 1)• Revisor skal altid give supplerende oplysninger, hvis lovgivningen om bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale ikke er overholdt, og den pågældende overtrædelse ikke er uvæsentlig - Der skal endvidere særskilt gives supplerende oplysninger om forhold, som revisor er blevet bekendt med under sit arbejde, og som giver en begrundet formodning om, at medlemmer af ledelsen kan ifalde erstatnings- eller strafansvar for handlinger eller undladelser der vedrører virksomheden, tilknyttede virksomheder, virksomhedsdeltagere, kreditorer eller medarbejdere - Herunder skal altid oplyses om overtrædelse af: - Straffelovens kapitel 28 samt skatte-, afgifts- og tilskudslovgivningen - Den for virksomheden fastsatte selskabsretlige eller tilsvarende lovgivning - Lovgivningen om regnskabsaflæggelse, herunder bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale (§ 7, stk. 2)• Supplerende oplysninger må ikke erstatte et forbehold (§ 7, stk. 3)60 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 61. 61. Supplerende oplysninger i revisionspåtegninger (2:4)• Oplysninger efter § 7, stk. 1, skal angives i et særskilt afsnit med overskriften ”Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet” - Oplysninger efter § 7, stk. 2, skal angives i et særskilt afsnit med overskriften ”Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold” (§ 7, stk. 4)• Erklæringsvejledningen - Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet - Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet må ikke tilføre modtageren nye oplysninger, men skal henlede modtagerens opmærksomhed på særlige forhold i regnskabet - Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet må ikke anvendes til at afhjælpe væsentlige mangler i regnskaber - Er der væsentlige mangler i regnskaber, skal revisor altid tage forbehold (afsnit 5.6.1) - Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold – overtrædelse af bogføringsloven - Hvis lovgivningen om bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale ikke er overholdt, og den pågældende overtrædelse ikke er uvæsentlig, skal revisor altid give supplerende oplysninger61 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 62. 62. Supplerende oplysninger i revisionspåtegninger (3:4) - At den pågældende overtrædelse ikke er uvæsentlig betyder, at der ikke skal oplyses om forhold, som er uvæsentlige for modtagerens opfattelse af virksomhedens bogførings- og datadisciplin - Om en overtrædelse er væsentlig vil altid bero på en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, herunder om overtrædelsen er af betydning for modtageren - Ved vurdering af, om en overtrædelse er væsentlig, kan revisor f.eks. lægge vægt på nedenstående forhold: - Er overtrædelserne bragt til ophør? - Ligger overtrædelserne flere år tilbage? - Er der tale om gentagne overtrædelser? - Omfanget af overtrædelserne (afsnit 5.6.2) - Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold – ledelsesansvar - Revisor skal ikke oplyse navne på bestemte medlemmer af ledelsen eller oplyse om den erstatning eller straf, de i givet fald kan ifalde - Kun de ansvarspådragende forhold skal omtales - Der kan være tale om så bagatelagtige forhold, at det ikke tjener noget formål at nævne dem, idet oplysningerne skal være relevante for modtagerne - De almindelige væsentlighedsbetragtninger gælder ikke her - Selv om f.eks. et ulovligt lån til ledelsen er beløbsmæssigt uvæsentligt – og måske endda tilbagebetalt på balancedagen – skal revisor alligevel give supplerende oplysninger, medmindre der er tale om et bagatelagtigt beløb62 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 63. 63. Supplerende oplysninger i revisionspåtegninger (4:4) - Eksempler på forhold, der er omfattet af bestemmelsen - Overtrædelse af EU-tilskudslovgivningen - Ulovlige ”kapitalejerlån” - Overtrædelse af SL’s regler om egne kapitalandele - Uforsvarlig udlodning af udbytte - Overtrædelsen af kapitaltabsreglerne - Manglende eller fejlagtig angivelse af moms eller A-skat - Revisor skal ikke udføre særlige undersøgelser rettet mod disse andre forhold ud over revisionen af virksomhedens årsregnskab (afsnit 5.6.2)63 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 64. 64. Væsentlighed og betydningen for revisionspåtegningen(fortsat) Oplysning om, at generalforsamling SupplerendeVæsentlighed Forbehold? en ikke bør oplysninger? godkende årsrapporten?Bagatelagtige Nej Nej Nejforhold Ja, ved supplerendeUvæsentlige oplysninger om Nej Nejforhold ledelsesansvar Ellers nejVæsentlige, menikke afgørende Ja Nej JaforholdVæsentlige og Ja Ja Jaafgørende forhold64 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 65. 65. Udvalgte forskelle på kravene til erklæringer Erklæringer Revisions- om Andre påtegninger gennemgang erklæringer på reviderede (review) af med sikkerhed regnskaber regnskaberUdtalelse omledelsesberetningen, hvis Ja Nej Nejdenne ikke revideresOplysning om, at ”Revisionenikke har givet anledning til Ja Nej Nejforbehold”Oplysning om, at”Generalforsamlingen ikke bør Ja Nej Nejgodkende regnskabet”Krav om supplerendeoplysninger vedrørende andre Ja Nej Nejforhold (ledelsesansvar m.v.) Henvisning tilSpecifikke krav til situationer, kravene tilhvor revisor skal tage Ja Generelle krav revisions-forbehold påtegninger65 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 66. 66. Tjekspørgsmål – erklæringsbekendtgørelsen og-vejledningen 1. Hvilke regler i erklæringsbekendtgørelsen finder anvendelse, når revisor afgiver erklæringer på andre dokumenter end regnskaber? 2. Hvornår skal revisor tage forbehold i en revisionspåtegning? 3. Hvornår skal revisor give supplerende oplysninger i en revisionspåtegning? 4. Hvilke typer af konklusioner kan revisor afgive i en revisionspåtegning? 5. Kan man foretage revision eller review af noget, der ikke er et regnskab i erklæringsbekendtgørelsens forstand?66 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 67. 67. Revisionsstandarder og-udtalelser 67 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 68. 68. Erklæringsstandarderne 68 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 69. 69. Erklæringsstandarderne – før ”clarity” Retningslinjer for revisors etiske adfærd (etiske regler for revisorer) RS vedrørende kvalitetskontrol Begrebsramme for erklæringsopgaver med sikkerhed Andre erklæringsopgaver Revision og review af end revision eller review historiske finansielle oplysninger af historiske finansielle Beslægtede opgaver oplysninger RS og UR RS og UR RS og UR RS og UR Revision Review Andre erklæringsopgaver Beslægtede opgaver med sikkerhed RS 700 RS 2400 RS 3000 RS 4400 RS 701 RS 2410 RS 3400 RS 4410 (RS 710) ISAE 3402 (RS 720) RS 80069 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 70. 70. Betegnelser for standarder – før ”clarity” IAASB REVU Standarder International Standard on ISQC RS Revisionsstandard RS 1-99 Quality Control International Standard on ISA RS Revisionsstandard RS 100-999 Auditing International Standard on ISRE RS Revisionsstandard RS 2000-2699 Review Engagements International Standard on ISAE RS Revisionsstandard RS 3000-3699 Assurance Engagements International Standard on ISRS RS Revisionsstandard RS 4000-4699 Related Services70 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 71. 71. Betegnelser for standarder – efter ”clarity” IAASB REVU Standarder International Standard on International standard om ISQC ISQC ISQC 1-99 Quality Control kvalitetsstyring International Standard on International standard om ISA ISA ISA 100-999 Auditing revision International Standard on International standard om ISRE ISRE ISRE 2000-2699 Review Engagements review International standard om International Standard on ISAE ISAE andre erklæringsopgaver ISAE 3000-3699 Assurance Engagements med sikkerhed International Standard on International standard om ISRS ISRS ISRS 4000-4699 Related Services beslægtede opgaver71 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 72. 72. Erklæringsstandarderne – efter ”clarity” Retningslinjer for revisors etiske adfærd (etiske regler for revisorer) ISQC vedrørende kvalitetskontrol Begrebsramme for erklæringsopgaver med sikkerhed Andre erklæringsopgaver Revision og review af end revision eller review historiske finansielle oplysninger af historiske finansielle Beslægtede opgaver oplysninger ISA og udtalelser ISRE og udtalelser ISAE og udtalelser ISRS og udtalelser Revision Review Andre erklæringsopgaver Beslægtede opgaver med sikkerhed ISA 700 RS (ISRE) 2400 RS (ISAE) 3000 RS (ISRS) 4400 ISA 705 og ISA 706 RS (ISRE) 2410 RS (ISAE) 3400 RS (ISRS) 4410 (ISA 710) ISAE 3402 (ISA 720) ISA 800, ISA 805 og ISA 81072 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 73. 73. Sammenhængen mellem erklæringsbekendtgørelsen og –standarderneRevisionspåtegninger Erklæringer om Andre erklæringer Erklæringer uden på reviderede gennemgang (review) med sikkerhed sikkerhed regnskaber af regnskaber §§ 3-8 §§ 9-12 §§ 13-16 – ISA 800, ISA 805 og ISA 700 RS (ISRE) 2400 RS (ISRS) 4400 ISA 810 ISA 705 og ISA 706 RS (ISRE) 2410 RS (ISRE) 2400 RS (ISRS) 4410 (ISA 710) RS (ISRE) 2410 (ISA 720) RS (ISAE) 3000 RS (ISAE) 3400 ISAE 340273 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 74. 74. Typer af revisionspåtegninger ”Umodifice- rede” ”Modificerede” revisionspåtegninger revisions- påtegninger Forhold, der ikke påvirker Forhold, der påvirker revisors konklusion revisors konklusion Konklusion (uden forbehold) Supplerende oplysninger Forbehold Forbehold Forbehold Konklusion Konklusion Afkræftende Manglende (uden med forbehold konklusion konklusion forbehold)74 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 75. 75. ISA 700”Umodificerede”revisionspåtegninger 75 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 76. 76. ISA 700 (1:2)• Omhandler udformning af en konklusion og afgivelse af erklæring om et regnskab• Erstatter RS 700 med virkning for regnskabsperioder, der begynder den 15. december 2010 eller senere• Omfang - Standarden omhandler revisors ansvar for at udforme en konklusion om et regnskab samt formen og indholdet af revisors erklæring, der afgives som et resultat af en revision af et regnskab (afsnit 1) - ISA 705 og ISA 706 omhandler, hvorledes formen og indholdet af revisors erklæring påvirkes, når revisor udtrykker en konklusion med modifikationer eller inkluderer en supplerende oplysning vedrørende forståelse af regnskabet eller en supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen i revisors erklæring (afsnit 2) - Standarden er udformet i relation til et fuldstændigt regnskab med generelt formål - ISA 800 omhandler særlige overvejelser, når et regnskab er udarbejdet i overensstemmelse med en begrebsramme med særligt formål - ISA 805 omhandler særlige overvejelser, der er relevante for en revision af en enkelt bestanddel af et regnskab eller et specifikt element, en konto eller en post i et regnskab (afsnit 3)76 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 77. 77. ISA 700 (2:2)• Mål - Det er revisors mål: - At udforme en konklusion om regnskabet baseret på en vurdering af de konklusioner, der er draget fra det opnåede revisionsbevis, og - At udtrykke denne konklusion klart i en skriftlig erklæring, der også beskriver grundlaget for konklusionen (afsnit 6)• Definitioner - Regnskab med generelt formål - Et regnskab, der er udarbejdet i overensstemmelse med en begrebsramme med generelt formål (afsnit 7, litra a) - Begrebsramme med generelt formål - En regnskabsmæssig begrebsramme, der er udformet til at imødekomme de almindelige behov for finansielle oplysninger hos en bred kreds af brugere - Den regnskabsmæssige begrebsramme kan være en begrebsramme for regnskaber, der giver et retvisende billede, eller en begrebsramme, der ikke kan fraviges (afsnit 7, litra b)77 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 78. 78. Valg af erklæring på et fuldstændigt regnskab Høj grad af Begrænset Ingen sikkerhed sikkerhed sikkerhed Regnskab med ISA 700 generelt formål RS (ISRE) 2400 RS (ISRS) 4410 RS (ISRE) 2410 (RS 4400) Regnskab med ISA 800 særligt formål78 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 79. 79. ISA 705Modifikationer til konklusionen(forbehold) 79 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 80. 80. ISA 705 (1:5)• Omhandler modifikationer til konklusionen i den uafhængige revisors erklæring• Ikke en særskilt erklæringsstandard, men relaterer sig til ISA 700 (samt ISA 800, ISA 805 og ISA 810)• Erstatter – sammen med ISA 706 – RS 701 med virkning for regnskabsperioder, der begynder den 15. december 2010 eller senere• Omfang - Standarden omhandler revisors ansvar for at afgive en passende erklæring i de tilfælde, hvor revisor ved udformningen af en konklusion i overensstemmelse med ISA 700 konkluderer, at det er nødvendigt med en modifikation til revisors konklusion om regnskabet (afsnit 1)• Mål - Revisors mål er klart at udtrykke en passende modificeret konklusion om regnskabet, som er nødvendig, når: - Revisor på grundlag af det opnåede revisionsbevis konkluderer, at regnskabet som helhed ikke er uden væsentlig fejlinformation - Revisor ikke er i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis til at konkludere, at regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation (afsnit 4)80 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 81. 81. ISA 705 (2:5)• Situationer, der kræver en modifikation til konklusion - Revisor skal modificere konklusionen i revisors erklæring, når: - Revisor på grundlag af det opnåede revisionsbevis konkluderer, at regnskabet som helhed ikke er uden væsentlig fejlinformation - Revisor ikke er i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis til at konkludere, at regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation (afsnit 6)• Fastlæggelse af typen af modifikation til revisors konklusion - Revisor skal udtrykke en konklusion med forbehold, når: - Revisor – efter at have opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis – konkluderer, at fejlinformationer enkeltvis eller samlet er væsentlige, men ikke gennemgribende, for regnskabet - Revisor ikke er i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, som konklusionen kan baseres på, men revisor konkluderer, at de mulige indvirkninger på regnskabet af evt. uopdagede fejlinformationer kan være væsentlige, men ikke gennemgribende (afsnit 7) - Revisor skal udtrykke en afkræftende konklusion, når revisor – efter at have opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis – konkluderer, at fejlinformationer enkeltvis eller samlet er både væsentlige og gennemgribende for regnskabet (afsnit 8)81 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 82. 82. ISA 705 (3:5) - Revisor skal ikke udtrykke en konklusion, når revisor er ude af stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, som konklusionen kan baseres på, og revisor konkluderer, at de mulige indvirkninger på regnskabet af evt. uopdagede fejlinformationer kan være både væsentlige og gennemgribende (afsnit 9) - Revisor skal ikke udtrykke en konklusion, når revisor i ekstremt sjældne tilfælde, der involverer adskillige usikkerheder, konkluderer, at det til trods for, at revisor har opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for hver enkelt af de individuelle usikkerheder, ikke er muligt at udforme en konklusion om regnskabet på grund af den mulige interaktion mellem usikkerhederne og disses mulige samlede indvirkning på regnskabet (afsnit 10)• Form og indhold af revisors erklæring, når konklusionen er modificeret - Når revisor modificerer konklusionen om regnskabet, skal revisor medtage et afsnit i revisors erklæring, der beskriver det forhold, der er årsag til modifikationen - Revisor skal placere dette afsnit umiddelbart før konklusionen i revisors erklæring og skal – alt efter hvad der er passende – bruge overskriften "Grundlag for konklusion med forbehold", "Grundlag for afkræftende konklusion" eller "Grundlag for manglende konklusion” (afsnit 16)82 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 83. 83. ISA 705 (4:5) - Når revisor modificerer revisionskonklusionen, skal revisor – alt efter hvad der er passende – bruge overskriften "Konklusion med forbehold", "Afkræftende konklusion" eller "Manglende konklusion" for konklusionsafsnittet (afsnit 22)• Definition – gennemgribende - Et begreb, der i forbindelse med fejlinformationer anvendes til at beskrive indvirkningerne på regnskabet af fejlinformationer eller de mulige indvirkninger på regnskabet af evt. fejlinformationer, der er uopdagede på grund af en manglende mulighed for at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis - Gennemgribende indvirkninger på regnskabet er de indvirkninger, der efter revisors vurdering: - Ikke begrænser sig til specifikke elementer, konti eller poster i regnskabet - Hvis de er begrænset til specifikke elementer, konti eller poster i regnskabet, repræsenterer eller kan repræsentere en substantiel del af regnskabet - I relation til oplysninger er grundlæggende for brugernes forståelse af regnskabet (afsnit 5, litra a)83 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 84. 84. ISA 705 (5:5) Væsentlige, men Væsentlige og Væsentlige og ikke gennemgribende gennemgribende gennemgribende forhold forhold forhold Afkræftende Manglende Konklusion med konklusion konklusion forbehold ”… som følge af ”… bortset fra betydeligheden af indvirkningerne af det forhold, der er det forhold, der er Uenighed med beskrevet i beskrevet i – ledelsen grundlaget for grundlaget for afkræftende konklusion med konklusion, ikke forbehold, giver …” giver …” ”På grund af ”… bortset fra de betydeligheden af mulige indvirkninger det forhold, der er Begrænsning i af det forhold, der er beskrevet i omfanget af beskrevet i – grundlaget forrevisors arbejde grundlaget for manglende konklusion med konklusion, har vi forbehold, giver …” ikke …”84 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 85. 85. Væsentlighed og betydningen for revisionspåtegningen(fortsat) Oplysning om, at generalforsamlingen SupplerendeVæsentlighed Forbehold? ikke bør godkende oplysninger? årsrapporten?Bagatelagtige forhold Nej Nej Nej Ja, ved supplerende oplysninger omUvæsentlige forhold Nej Nej ledelsesansvar Ellers nejVæsentlige, men ikkegennemgribende Ja (konklusion med Nej Jaforhold forbehold)Væsentlige og Ja (afkræftende elle Ja, hvis afgørendegennemgribende rmanglende forhold Jaforhold konklusion) Ellers nej Ja (konklusion kanVæsentlige og ikke udtrykkes eller Ja Jaafgørende forhold afkræftende konklusion)85 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 86. 86. ISA 706Supplerende oplysninger 86 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 87. 87. ISA 706 (1:5)• Omhandler supplerende oplysninger vedrørende forståelse af regnskabet og supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen i den uafhængige revisors erklæring• Ikke en særskilt erklæringsstandard, men relaterer sig til ISA 700 (samt ISA 800, ISA 805 og ISA 810)• Erstatter – sammen med ISA 705 – RS 701 med virkning for regnskabsperioder, der begynder den 15. december 2010 eller senere• Omfang - Standarden omhandler yderligere kommunikation i revisors erklæring, når revisor finder det nødvendigt for at: - Henlede brugeres opmærksomhed på et eller flere forhold, der er præsenteret eller oplyst i regnskabet, og som er af en sådan vigtighed, at de er afgørende for brugeres forståelse af regnskabet, eller - Henlede brugeres opmærksomhed på et eller flere forhold, der ikke er præsenteret eller oplyst i regnskabet, og som er relevante for brugernes forståelse af revisionen, revisors ansvar eller revisors erklæring (afsnit 1)87 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 88. 88. ISA 706 (2:5)• Mål - Når en konklusion om regnskabet er udformet, og det efter revisors vurdering er nødvendigt, er det revisors mål ved entydig yderligere kommunikation i revisors erklæring at henlede brugeres opmærksomhed, på: - Et forhold, der – selv om det er passende præsenteret eller oplyst i regnskabet – er af en sådan vigtighed, at det er afgørende for brugeres forståelse af regnskabet, eller - Hvor det er passende, ethvert andet forhold, der er relevant for brugeres forståelse af revisionen, revisors ansvar eller revisors erklæring (afsnit 4)• Definitioner - Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af regnskabet - Et afsnit i revisors erklæring, der henviser til et forhold, der er passende præsenteret eller oplyst i regnskabet, og som efter revisors vurdering er af en sådan en vigtighed, at det er afgørende for brugeres forståelse af regnskabet (afsnit 5, litra a) - Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen - Et afsnit i revisors erklæring, der henviser til et forhold, som ikke er præsenteret eller oplyst i regnskabet, og som efter revisors vurdering er relevant for brugeres forståelse af revisionen, revisors ansvar eller revisors erklæring (afsnit 5, litra b)88 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 89. 89. ISA 706 (3:5)• Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af regnskabet - Hvis revisor finder det nødvendigt at henlede brugernes opmærksomhed på et forhold, som er præsenteret eller oplyst i regnskabet, og som efter revisors vurdering er af en sådan vigtighed, at det er afgørende for brugernes forståelse af regnskabet, skal revisor medtage en supplerende oplysning vedrørende forståelse af regnskabet i revisors erklæring, forudsat at revisor har opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for, at forholdet ikke er væsentligt forkert i regnskabet - Et sådant afsnit skal kun henvise til information, som er præsenteret eller oplyst i regnskabet (afsnit 6) - Når revisor medtager en supplerende oplysning vedrørende forståelse af regnskabet i revisors erklæring, skal revisor: - Medtage oplysningen umiddelbart efter konklusionen i revisors erklæring - Bruge overskriften ”Supplerende oplysning vedrørende forståelse af regnskabet” - I den supplerende oplysning indsætte en tydelig henvisning til det forhold, der fremhæves, og det sted i regnskabet, hvor der kan findes relevante oplysninger, der beskriver forholdet fuldt ud - Anføre, at revisors konklusion ikke er modificeret med hensyn til det forhold, der er fremhævet (afsnit 7)89 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 90. 90. ISA 706 (4:5) - Eksempler på supplerende oplysninger vedrørende forståelse af regnskabet - Usikkerhed vedrørende det fremtidige udfald af en usædvanlig retstvist eller et lovindgreb - Implementering før tid (hvor det er tilladt) af en ny regnskabsstandard, som har gennemgribende indvirkning på regnskabet før dens ikrafttrædelsesdato - En større katastrofe, som har haft eller fortsætter med at have betydelig indvirkning på virksomhedens finansielle stilling (afsnit A1)• Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen - Hvis revisor finder det nødvendigt at informere om et forhold, som ikke er præsenteret eller oplyst i regnskabet, og som efter revisors vurdering er relevant for brugernes forståelse af revisionen, revisors ansvar eller revisors erklæring, skal dette ske i et afsnit i revisors erklæring under overskriften ”Supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen” - Revisor skal medtage dette afsnit lige efter konklusionen og en evt. supplerende oplysning vedrørende forståelse af regnskabet (afsnit 8)90 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 91. 91. ISA 706 (5:5) - Eksempler på supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen - Revisor kan ikke fratræde en opgave, selv om de mulige konsekvenser af, at det ikke kan lade sig gøre at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, på grund af en ledelsespålagt begrænsning i revisionsomfanget er gennemgribende (afsnit A5) - Afgivelse af erklæring på mere end ét regnskab (afsnit A8) - Begrænsning på udlevering eller brug af revisors erklæring (afsnit A9)91 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 92. 92. Specifikke krav i andre ISA’er om supplerende oplysningervedrørende forståelse af regnskabet eller revisionenSupplerende oplysninger vedrørende Supplerende oplysninger vedrørendeforståelse af regnskabet forståelse af revisionen• ISA 210 • ISA 560 - Revisionsaftaler - Efterfølgende begivenheder• ISA 560 • ISA 710 - Efterfølgende begivenheder - Sammenlignelige oplysninger• ISA 570 • ISA 720 - Fortsat drift (going concern) - Andre oplysninger i dokumenter, der indeholder reviderede• ISA 800 regnskaber - Revision af regnskaber udarbejdet i overensstemmelse med begrebsrammer med særligt formål92 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 93. 93. Ny revisionspåtegning 93 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 94. 94. REVU’s udtalelse om ”umodificerede”revisionspåtegninger• Omhandler den uafhængige revisors erklæringer uden modifikationer og supplerende oplysninger ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål• Udsendt i november 2011• Erstatter UR 2010-1• Høringsudkast til nye udtalelser om ”modificerede” revisionspåtegninger (forbehold og supplerende oplysninger) forventes snarest - Erstatter UR 2007-394 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 95. 95. Brug af overskrifter95 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 96. 96. Ledelsesberetningen96 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 97. 97. Eksempler på revisionspåtegninger• Regnskabsklasse B – årsregnskab udarbejdes efter ÅRL – årsrapporten indeholder ikke ledelsesberetning• Regnskabsklasse B og C – årsregnskab udarbejdes efter ÅRL – årsrapporten indeholder ledelsesberetning• Regnskabsklasse D – børsnoteret, ikke finansielt selskab, hvis koncernregnskab og årsregnskab udarbejdes efter IFRS som godkendt af EU• Yderligere eksempler vil blive lagt på FSR’s hjemmeside97 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 98. 98. UR 2010-1 – eksempler på revisionspåtegninger m.v. (1:3)• Regnskabsklasse B og C – årsregnskab udarbejdes efter ÅRL – med engelsk oversættelse (særskilt tillæg)• Koncern – regnskabsklasse B og C, pengestrømsopgørelse alene for koncernen – årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter ÅRL• Koncern – regnskabsklasse B og C, koncernregnskab og årsregnskab aflægges efter IFRS som godkendt af EU• Koncern – regnskabsklasse D, børsnoteret ikke-finansielt børsnoteret selskab – koncernregnskab og årsregnskab aflægges efter IFRS som godkendt af EU• Koncern – regnskabsklasse D – ikke-finansielt selskab, koncernregnskab aflægges efter IFRS som godkendt af EU – årsregnskab aflægges efter ÅRL• Koncern – regnskabsklasse D, børsnoteret finansielt selskab – koncernregnskab og årsregnskab aflægges efter IFRS som godkendt af EU98 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 99. 99. UR 2010-1 – eksempler på revisionspåtegninger m.v. (2:3)• Koncern – regnskabsklasse D – børsnoteret finansielt selskab – koncernregnskab aflægges efter IFRS som godkendt af EU – årsregnskab aflægges efter lov om finansiel virksomhed• Koncern regnskabsklasse B og C – koncernregnskab og årsregnskab aflægges efter IFRS som godkendt af EU – med engelsk oversættelse• Koncern, regnskabsklasse D, børsnoteret ikke-finansielt selskab, koncernregnskab og årsregnskab aflægges efter IFRS som godkendt af EU – med engelsk oversættelse• Alternativ formulering – koncern – regnskabsklasse D – børsnoteret ikke-finansielt selskab – koncernregnskab og årsregnskab aflægges efter IFRS som godkendt af EU – med engelsk oversættelse• Erklæring om review af delårsregnskab – revisor har revideret årsregnskabet - RS 241099 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 100. 100. UR 2010-1 – eksempler på revisionspåtegninger m.v. (3:3)• Erklæring om review af bilag til selvangivelse for et selskab – revisor har revideret årsregnskabet - RS 2410• Erklæring om gennemgang af årsregnskab udarbejdet efter ÅRL – revisor har ikke revideret årsregnskabet - RS 2400• Erklæring om assistance med opstilling af årsregnskab - RS 4410• Erklæring om assistance med opstilling af bilag til selvangivelse for et selskab - RS 4410100 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 101. 101. Ny revisionspåtegning – ”umodificeret” – årsrapportenindeholder ikke ledelsesberetning (1:2) ISA 700 RS 700Den uafhængige revisors Den uafhængige revisorspåtegning på årsregnskabet påtegningTil kapitalejerne i … Til kapitalejerne i …Vi har revideret … Vi har revideret …Ledelsens ansvar for Ledelsens ansvar forårsregnskabet årsregnskabetLedelsen har ansvaret for … Ledelsen har ansvaret for …Revisors ansvar Revisors ansvar og den udførte revisionVores ansvar er … Vi har udført Vores ansvar er … Vi har udført voresrevisionen i overensstemmelse med revision i overensstemmelse medinternationale standarder om revision danske revisionsstandarder. Disseog yderligere danske krav ifølge standarder kræver, at …dansk revisorlovgivning. Dettekræver, at …101 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 102. 102. Ny revisionspåtegning – ”umodificeret” – årsrapportenindeholder ikke ledelsesberetning (2:2) ISA 700 RS 700Konklusion KonklusionDet er vores opfattelse, at … i Det er vores opfattelse, at … ioverensstemmelse med overensstemmelse medårsregnskabsloven årsregnskabsloven102 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 103. 103. Ny revisionspåtegning – ”umodificeret” – årsrapportenindeholder ledelsesberetning (1:2) ISA 700 RS 700Den uafhængige revisors Den uafhængige revisorserklæringer påtegningTil kapitalejerne i … Til kapitalejerne i …Påtegning på årsregnskabetVi har revideret … Vi har revideret …Ledelsens ansvar for Ledelsens ansvar forårsregnskabet årsregnskabetLedelsen har ansvaret for … Ledelsen har ansvaret for …Revisors ansvar Revisors ansvar og den udførte revisionVores ansvar er … Vi har udført Vores ansvar er … Vi har udført voresrevisionen i overensstemmelse med revision i overensstemmelse medinternationale standarder om revision danske revisionsstandarder. Disseog yderligere danske krav ifølge standarder kræver, at …dansk revisorlovgivning. Dettekræver, at …103 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 104. 104. Ny revisionspåtegning – ”umodificeret” – årsrapportenindeholder ledelsesberetning (2:2) ISA 700 RS 700Konklusion KonklusionDet er vores opfattelse, at … i Det er vores opfattelse, at … ioverensstemmelse med overensstemmelse medårsregnskabsloven årsregnskabslovenUdtalelse om ledelsesberetningen Udtalelse om ledelsesberetningenLedelsen har ansvaret for … Ledelsen har ansvaret for …104 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 105. 105. A fv u en dt te ale r lsNy revisionspåtegning – ”modificeret” (1:4) en e de lig ISA 700, ISA 705 og ISA 706 RS 700 og RS 701Forbehold ForbeholdGrundlag for konklusion medforbeholdRedegørelse for årsagen til og – hvis Redegørelse for årsagen til og – hvismuligt – den beløbsmæssige virkning muligt – den beløbsmæssige virkningaf det forhold, der har ført til af det forhold, der har ført tilforbeholdet forbeholdetKonklusion med forbehold Konklusion[Uenighed med ledelsen] Det er vores [Uenighed med ledelsen] Det er voresopfattelse årsregnskabet, bortset fra opfattelse årsregnskabet, bortset fraindvirkningerne af det forhold, der er det i forbeholdet anførte, giver …beskrevet i grundlaget for konklusionmed forbehold, giver …[Begrænsning i omfanget af revisors [Begrænsning i omfanget af revisorsarbejde] Det er vores opfattelse, at arbejde] Det er vores opfattelse, atårsregnskabet, bortset fra de mulige årsregnskabet, bortset fra den muligeindvirkninger af det forhold, der er virkning af det i forbeholdet anførte,beskrevet i grundlaget for konklusion giver …med forbehold, giver …105 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 106. 106. A fv u en dt te ale r lsNy revisionspåtegning – ”modificeret” (2:4) en e de lig ISA 700, ISA 705 og ISA 706 RS 700 og RS 701Forbehold ForbeholdGrundlag for afkræftendekonklusionRedegørelse for årsagen til og – hvis Redegørelse for årsagen til og – hvismuligt – den beløbsmæssige virkning muligt – den beløbsmæssige virkningaf det forhold, der har ført til af det forhold, der har ført tilforbeholdet forbeholdetAfkræftende konklusion KonklusionDet er vores opfattelse, at Det er vores opfattelse, atårsregnskabet, som følge af årsregnskabet, som følge af det ibetydeligheden af det forhold, der er forbeholdet anførte, ikke giver etbeskrevet i grundlaget for den retvisende billede af …afkræftende konklusion, ikke giver …106 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 107. 107. A fv u en dt te ale r lsNy revisionspåtegning – ”modificeret” (3:4) en e de lig ISA 700, ISA 705 og ISA 706 RS 700 og RS 701Forbehold ForbeholdGrundlag for manglendekonklusionRedegørelse for årsagen til den Redegørelse for årsagen til denmanglende konklusion manglende konklusionManglende konklusion KonklusionPå grund af betydeligheden af det Som følge af det forhold, der erforhold, der er beskrevet i grundlaget beskrevet ovenfor, har vi ikke kunnetfor manglende konklusion, har vi ikke gennemføre revisionen, og vi kanværet i stand til at opnå tilstrækkeligt derfor ikke udtrykke en konklusionog egnet revisionsbevis, der kan om årsregnskabetdanne grundlag for enrevisionskonklusion. Vi udtrykkerderfor ingen konklusion omårsregnskabet107 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 108. 108. A fv u en dt te ale r lsNy revisionspåtegning – ”modificeret” (4:4) en e de lig ISA 700, ISA 705 og ISA 706 RS 700 og RS 701Supplerende oplysninger Supplerende oplysningervedrørende forståelse af vedrørende forhold i regnskabetregnskabetSupplerende oplysningervedrørende forståelse afrevisionenErklæring i henhold til andenlovgivning og øvrig regulering[hvis både supplerende oplysningervedrørende andre forhold og udtalelseom ledelsesberetningen]Supplerende oplysninger Supplerende oplysningervedrørende andre forhold vedrørende andre forholdUdtalelse om ledelsesberetningen Udtalelse om ledelsesberetningen108 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 109. 109. UR 2007-3”Modificerede” revisionspåtegninger 109 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 110. 110. UR 2007-3• Omhandler modifikation af den uafhængige revisors påtegning, dvs. forbehold og supplerende oplysninger• Endnu ikke ajourført – høringsudkast til nye udtalelser om ”modificerede” revisionspåtegninger” (forbehold og supplerende oplysninger) forventes snarest• Eksempler på revisionspåtegninger - Revisionspåtegninger med forbehold - Uenighed med ledelsen - Væsentlige, men ikke gennemgribende forhold - Væsentlige og gennemgribende forhold - Begrænsning i omfanget af revisors arbejde - Væsentlige, men ikke gennemgribende forhold - Væsentlige og gennemgribende forhold - Revisionspåtegninger med supplerende oplysninger110 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 111. 111. Ikke-korrigeret fejlinformation 111 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen
 112. 112. Ikke-korrigeret fejlinformation (1:3)• ISA 260 – kommunikation med den øverste ledelse - Revisor skal kommunikere følgende til den øverste ledelse: - Evt. andre forhold, der måtte være opstået ved revisionen, og som efter revisors faglige vurdering er betydelige for tilsynet med regnskabsaflæggelsen (afsnit 16) - Øvrige betydelige forhold, der viser sig ved revisionen, og som er af direkte relevans for den øverste ledelses tilsyn med regnskabsaflæggelsesprocessen, kan omfatte forhold såsom væsentlig, faktisk fejlinformation eller væsentlig inkonsistens i den information, der ledsager det reviderede regnskab, og som er blevet korrigeret (afsnit A20)• ISA 450 – vurdering af fejlinformationer konstateret under revisionen - Revisor skal akkumulere fejlinformationer, der konstateres under revisionen, bortset fra fejlinformationer, der er klart ubetydelige (afsnit 5) - Revisor skal rettidigt kommunikere alle de fejlinformationer, der akkumuleres under revisionen, til det rette niveau i den daglige ledelse - Revisor skal anmode den daglige ledelse om at korrigere disse fejlinformationer (afsnit 8)112 | Påtegninger, protokol og kommunikation | Jesper Seehausen

×