Eksempler på ”kapitalejerlån” –
selskabs- og skatteretligt
Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen
Indholdet af hæftet
• Generelt om eksemplerne
- Selskabsretligt
- Skatteretligt
- Oversigt over eksemplerne
• Eksempler på...
Generelt om eksemplerne
Selskabs- og skatteretligt

3 |

Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
Generelt om eksemplerne – selskabsretligt (1:2)
• Dette hæfte indeholder en lang række eksempler på

”kapitalejerlån”, her...
Generelt om eksemplerne – selskabsretligt (2:2)
- Lånet eller sikkerhedsstillelsen krænker ikke evt. minoritetskapitalejer...
Generelt om eksemplerne – skatteretligt
• Ud over spørgsmålet om, hvorvidt der selskabsretligt er tale om et

ulovligt ”ka...
Oversigt over eksemplerne (1:3)
• Eksempel 1-4 – kapitalejere i selskabet
• Eksempel 5 og 6 – långivnings- eller sikkerhed...
Oversigt over eksemplerne (2:3)
• Eksempel 19-24 – lovlig selvfinansiering
• Eksempel 25-27 – medarbejdere
• Eksempel 28 –...
Oversigt over eksemplerne (3:3)
• Eksempel 61-68 – kommanditselskaber
• Eksempel 69 – udlån af ”fysiske” aktiver
• Eksempe...
Eksempler på ”kapitalejerlån”
Selskabs- og skatteretligt

10 |

Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
Eksempel 1 – kapitalejere i selskabet (1:2)
Forudsætninger m.v.
• Ingen

B

Lån eller
sikkerhed

100 %

A A/S

11 |

Eksem...
Eksempel 1 – kapitalejere i selskabet (2:2)
Selskabsretligt

Skatteretligt

• Dette er et ulovligt ”kapitalejerlån”

• Det...
Eksempel 2 – kapitalejere i selskabet (1:2)
Forudsætninger m.v.
• Forskellen i forhold til eksempel 1
består i, at ejerand...
Eksempel 2 – kapitalejere i selskabet (2:2)
Selskabsretligt

Skatteretligt

• Dette er et ulovligt ”kapitalejerlån”

• Det...
Eksempel 3 – kapitalejere i selskabet (1:2)
Forudsætninger m.v.
• Lånet er ydet på markedsmæssige

vilkår, og der er still...
Eksempel 3 – kapitalejere i selskabet (2:2)
Selskabsretligt

Skatteretligt

• Dette er et ulovligt ”kapitalejerlån”

• Det...
Eksempel 4 – kapitalejere i selskabet (1:2)
Forudsætninger m.v.
• Forskellen i forhold til eksempel 1

B ApS

Lån eller
si...
Eksempel 4 – kapitalejere i selskabet (2:2)
Selskabsretligt

Skatteretligt

• Dette er et ulovligt ”kapitalejerlån”,

• ”K...
Eksempel 5 – långivnings- eller
sikkerhedsstillelsestidspunktet er afgørende (1:2)
Ved långivning
eller sikkerhedsstillels...
Eksempel 5 – långivnings- eller
sikkerhedsstillelsestidspunktet er afgørende (2:2)
Selskabsretligt

Skatteretligt

• Dette...
Eksempel 6 – långivnings- eller
sikkerhedsstillelsestidspunktet er afgørende (1:2)
Ved långivning
eller sikkerhedsstillels...
Eksempel 6 – långivnings- eller
sikkerhedsstillelsestidspunktet er afgørende (2:2)
Selskabsretligt

Skatteretligt

• Dette...
Eksempel 7 – ledelsen i selskabet (1:2)
Forudsætninger m.v.
• C er medlem af ledelsen, men ikke
kapitalejer i A A/S

C

B
...
Eksempel 7 – ledelsen i selskabet (2:2)
Selskabsretligt

Skatteretligt

• Dette er et ulovligt ”kapitalejerlån”

• Det ulo...
Eksempel 8 – kapitalejere i moderselskabet (1:2)
Forudsætninger m.v.
• Ingen
C

?%

Lån eller
sikkerhed

B ApS

50,1-100 %...
Eksempel 8 – kapitalejere i moderselskabet (2:2)
Selskabsretligt

Skatteretligt

• Dette er et ulovligt ”kapitalejerlån”

...
Eksempel 9 – kapitalejere i moderselskabet (1:2)
Forudsætninger m.v.
• Ingen
C A/S

0,1-50 %

Lån eller
sikkerhed

B ApS

...
Eksempel 9 – kapitalejere i moderselskabet (2:2)
Selskabsretligt

Skatteretligt

• Dette er et ulovligt ”kapitalejerlån”

...
Eksempel 10 – kapitalejere i andre selskaber end
moderselskabet (1:2)
Forudsætninger m.v.
• Forskellen i forhold til eksem...
Eksempel 10 – kapitalejere i andre selskaber end
moderselskabet (2:2)
Selskabsretligt

Skatteretligt

• Dette er ikke et u...
Eksempel 11 – kapitalejere i andre selskaber end
moderselskabet (1:2)
Forudsætninger m.v.
• Forskellen i forhold til eksem...
Eksempel 11 – kapitalejere i andre selskaber end
moderselskabet (2:2)
Selskabsretligt

Skatteretligt

• Dette er ikke et u...
Eksempel 12 – kapitalejere i selskabet (1:2)
Forudsætninger m.v.
• Forskellen i forhold til eksempel 10
(eller eksempel 11...
Eksempel 12 – kapitalejere i selskabet (2:2)
Selskabsretligt

Skatteretligt

• Dette er et ulovligt ”kapitalejerlån”,

• ”...
Eksempel 13 – ledelsen i moderselskabet (1:2)
Forudsætninger m.v.
D

• D er medlem af ledelsen, men ikke
kapitalejer i B A...
Eksempel 13 – ledelsen i moderselskabet (2:2)
Selskabsretligt
• Dette er et ulovligt ”kapitalejerlån”
• SL § 210, stk. 1, ...
Eksempel 14 – ledelsen i andre selskaber end
moderselskabet (1:2)
Forudsætninger m.v.

D

• Forskellen i forhold til eksem...
Eksempel 14 – ledelsen i andre selskaber end
moderselskabet (2:2)
Selskabsretligt

Skatteretligt

• Dette er ikke et ulovl...
Eksempel 15 – ægtefæller (1:2)
Forudsætninger m.v.
• C er hverken kapitalejer eller

medlem af ledelsen i A A/S, men B
og ...
Eksempel 15 – ægtefæller (2:2)
Selskabsretligt

Skatteretligt

• Dette er et ulovligt ”kapitalejerlån”

• Det ulovlige ”ka...
Eksempel 16 – nærtstående i ret op- eller nedstigende
linje (1:2)
Forudsætninger m.v.
• C er hverken kapitalejer eller

C
...
Eksempel 16 – nærtstående i ret op- eller nedstigende
linje (2:2)
Selskabsretligt

Skatteretligt

• Dette er et ulovligt ”...
Eksempel 17 – samlevere (1:2)
Forudsætninger m.v.
• C er hverken kapitalejer eller

medlem af ledelsen i A A/S, men B
og C...
Eksempel 17 – samlevere (2:2)
Selskabsretligt

Skatteretligt

• Dette er et ulovligt ”kapitalejerlån”

• Det ulovlige ”kap...
Eksempel 18 – søskende (1:2)
Forudsætninger m.v.
• C er hverken kapitalejer eller

medlem af ledelsen i A A/S, men B
og C ...
Eksempel 18 – søskende (2:2)
Selskabsretligt

Skatteretligt

• Dette er formentlig et ulovligt

• ”Kapitalejerlånet” skal ...
Eksempel 19 – lovlig selvfinansiering (1:2)
Forudsætninger m.v.
• Lånet er ydet eller sikkerheden

stillet i forbindelse m...
Eksempel 19 – lovlig selvfinansiering (2:2)
Selskabsretligt

Skatteretligt

• Dette er ikke et ulovligt

• ”Kapitalejerlån...
Eksempel 20 – lovlig selvfinansiering (1:2)
Forudsætninger m.v.
• Lånet er ydet eller sikkerheden

stillet i forbindelse m...
Eksempel 20 – lovlig selvfinansiering (2:2)
Selskabsretligt

Skatteretligt

• Dette er ikke et ulovligt

• ”Kapitalejerlån...
Eksempel 21 – lovlig selvfinansiering (1:2)
Forudsætninger m.v.
• C er medlem af ledelsen, men ikke
kapitalejer i A A/S

•...
Eksempel 21 – lovlig selvfinansiering (2:2)
Selskabsretligt

Skatteretligt

• Dette er ikke et ulovligt

• ”Kapitalejerlån...
Eksempel 22 – lovlig selvfinansiering (1:2)
Forudsætninger m.v.
• C er hverken kapitalejer eller
medlem af ledelsen i A A/...
Eksempel 22 – lovlig selvfinansiering (2:2)
Selskabsretligt

Skatteretligt

• Dette er ikke et (ulovligt)

• Lånet eller s...
Eksempel 23 – lovlig selvfinansiering (1:2)
Forudsætninger m.v.
• D er medlem af ledelsen, men ikke
D

kapitalejer i A A/S...
Eksempel 23 – lovlig selvfinansiering (2:2)
Selskabsretligt

Skatteretligt

• Dette er ikke et ulovligt

• ”Kapitalejerlån...
Eksempel 24 – lovlig selvfinansiering (1:2)
Forudsætninger m.v.
• D er hverken kapitalejer eller
D

medlem af ledelsen i A...
Eksempel 24 – lovlig selvfinansiering (2:2)
Selskabsretligt

Skatteretligt

• Dette er ikke et (ulovligt)

• Lånet eller s...
Eksempel 25 – medarbejdere (1:2)
Forudsætninger m.v.
• Medarbejderne er ansatte, men
hverken kapitalejere eller
medlemmer ...
Eksempel 25 – medarbejdere (2:2)
Selskabsretligt

Skatteretligt

• Dette er ikke (ulovlige)

• Lånene eller sikkerhedsstil...
Eksempel 26 – medarbejdere (1:2)
Forudsætninger m.v.
• Medarbejderne er ansatte, men ikke
hverken kapitalejere eller
medle...
Eksempel 26 – medarbejdere (2:2)
Selskabsretligt

Skatteretligt

• Dette er ikke (ulovlige)

• Lånene eller sikkerhedsstil...
Eksempel 27 – medarbejdere (1:2)
Forudsætninger m.v.
• Medarbejderne er ansatte, men
Medarb.

hverken kapitalejere eller
m...
Eksempel 27 – medarbejdere (2:2)
Selskabsretligt

Skatteretligt

• Dette er ikke (ulovlige)

• Lånene eller sikkerhedsstil...
Eksempel 28 – medarbejderselskaber (1:2)
Forudsætninger m.v.
• Medarbejderselskabet er ejet af en
eller flere medarbejdere...
Eksempel 28 – medarbejderselskaber (2:2)
Selskabsretligt

Skatteretligt

• Dette er ikke et (ulovligt)

• Lånet eller sikk...
Eksempel 29 – moderselskaber (1:2)
Forudsætninger m.v.
• Ingen

B ApS

Lån eller
sikkerhed

50,1-100 %

A A/S

67 |

Eksem...
Eksempel 29 – moderselskaber (2:2)
Selskabsretligt

Skatteretligt

• Dette er ikke et ulovligt

• ”Kapitalejerlånet” skal ...
Eksempel 30 – kapitalejere i selskabet (1:2)
Forudsætninger m.v.
• Forskellen i forhold til eksempel 29
består i, at B ApS...
Eksempel 30 – kapitalejere i selskabet (2:2)
Selskabsretligt

Skatteretligt

• Dette er et ulovligt ”kapitalejerlån”,
medm...
Eksempel 31 – kapitalejere i selskabet (1:2)
Forudsætninger m.v.
• Ingen

C ApS

B ApS

50 %

50 %

A A/S

71 |

Eksempler...
Eksempel 31 – kapitalejere i selskabet (2:2)
Selskabsretligt

Skatteretligt

• Dette er et ulovligt ”kapitalejerlån”,

• ”...
Eksempel 32 – indirekte moderselskaber (1:2)
Forudsætninger m.v.
• Ingen
C A/S

50,1-100 %

Lån eller
sikkerhed

B ApS

50...
Eksempel 32 – indirekte moderselskaber (2:2)
Selskabsretligt

Skatteretligt

• Dette er ikke et ulovligt

• ”Kapitalejerlå...
Eksempel 33 – kapitalejere i indirekte moderselskaber
(1:2)
Forudsætninger m.v.

D

• Ingen
?%

C A/S

Lån eller
sikkerhed...
Eksempel 33 – kapitalejere i indirekte moderselskaber
(2:2)
Selskabsretligt

Skatteretligt

• Dette er et ulovligt ”kapita...
Eksempel 34 – ledelsen i indirekte moderselskaber (1:2)
Forudsætninger m.v.
E

• E er medlem af ledelsen, men ikke

D

kap...
Eksempel 34 – ledelsen i indirekte moderselskaber (2:2)
Selskabsretligt

Skatteretligt

• Dette er et ulovligt ”kapitaleje...
Eksempel 35 – udenlandske moderselskaber (1:2)
Forudsætninger m.v.
• Forskellen i forhold til eksempel 29
består i, at B ”...
Eksempel 35 – udenlandske moderselskaber (2:2)
Selskabsretligt

Skatteretligt

• Dette er ikke et ulovligt

• ”Kapitalejer...
Eksempel 36 – udenlandske moderselskaber (1:2)
Forudsætninger m.v.
• Forskellen i forhold til eksempel 35
består i, at B ”...
Eksempel 36 – udenlandske moderselskaber (2:2)
Selskabsretligt

Skatteretligt

• Dette er ikke et ulovligt

• ”Kapitalejer...
Eksempel 37 – udenlandske moderselskaber (1:2)
Forudsætninger m.v.
• Forskellen i forhold til eksempel 36
består i, at B ”...
Eksempel 37 – udenlandske moderselskaber (2:2)
Selskabsretligt

Skatteretligt

• Dette er ikke et ulovligt

• ”Kapitalejer...
Eksempel 38 – udenlandske moderselskaber (1:2)
Forudsætninger m.v.
• Forskellen i forhold til eksempel 37
består i, at B ”...
Eksempel 38 – udenlandske moderselskaber (2:2)
Selskabsretligt

Skatteretligt

• Dette er et ulovligt ”kapitalejerlån”

• ...
Eksempel 39 – udenlandske moderselskaber (1:2)
Forudsætninger m.v.
• Forskellen i forhold til eksempel 38

C ”A/S”

50,1-1...
Eksempel 39 – udenlandske moderselskaber (2:2)
Selskabsretligt

Skatteretligt

• Dette er ikke et ulovligt

• ”Kapitalejer...
Eksempel 40 – udenlandske moderselskaber (1:2)
Forudsætninger m.v.
• Forskellen i forhold til eksempel 35

C
Lån
50,1-100 ...
Eksempel 40 – udenlandske moderselskaber (2:2)
Selskabsretligt

Skatteretligt

• Dette er et ulovligt ”kapitalejerlån”,

•...
Eksempel 41 – datterselskaber og ledelsen i
datterselskaber (1:2)
Forudsætninger m.v.
• Ingen

B ApS

Lån eller
sikkerhed
...
Eksempel 41 – datterselskaber og ledelsen i
datterselskaber (2:2)
Selskabsretligt

Skatteretligt

• Dette er ikke et (ulov...
Eksempel 42 – datterselskaber og ledelsen i
datterselskaber (1:2)
Forudsætninger m.v.

Lån eller
sikkerhed

• C er medlem ...
Eksempel 42 – datterselskaber og ledelsen i
datterselskaber (2:2)
Selskabsretligt

Skatteretligt

• Dette er ikke et (ulov...
Eksempel 43 – sædvanlige forretningsmæssige
dispositioner (1:2)
Forudsætninger m.v.
• Ingen
B

Kredit i forbindelse
med al...
Eksempel 43 – sædvanlige forretningsmæssige
dispositioner (2:2)
Selskabsretligt

Skatteretligt

• Dette er ikke et ulovlig...
Eksempel 44 – sædvanlige forretningsmæssige
dispositioner (1:2)
Forudsætninger m.v.
• Ingen

B
Lån eller sikkerhed
i forbi...
Eksempel 44 – sædvanlige forretningsmæssige
dispositioner (2:2)
Selskabsretligt

Skatteretligt

• Dette er måske et ulovli...
Eksempel 45 – søsterselskaber (1:2)
Forudsætninger m.v.
• Ingen

C

50,1-100 %

50,1-100 %

B A/S

A A/S

Lån eller
sikker...
Eksempel 45 – søsterselskaber (2:2)
Selskabsretligt

Skatteretligt

• Dette er ikke et (ulovligt)

• Lånet eller sikkerhed...
Eksempel 46 – søsterselskaber (1:2)
Forudsætninger m.v.
• Forskellen i forhold til eksempel 45
består i, at A A/S og B A/S...
Eksempel 46 – søsterselskaber (2:2)
Selskabsretligt

Skatteretligt

• Dette er ikke et (ulovligt)

• Lånet eller sikkerhed...
Eksempel 47 – søsterselskaber (1:2)
Forudsætninger m.v.
• Ingen

C ApS

50,1-100 %

0,1-50 %

Lån
B A/S

A A/S

Lån

103 |...
Eksempel 47 – søsterselskaber (2:2)
Selskabsretligt

Skatteretligt

• Dette er et ulovligt ”kapitalejerlån”,

• Det ulovli...
Eksempel 48 – søsterselskaber (1:2)
Forudsætninger m.v.
• C og D er nærtstående i ret op- eller

nedstigende linje (far el...
Eksempel 48 – søsterselskaber (2:2)
Selskabsretligt

Skatteretligt

• Dette er ikke et (ulovligt)

• Lånet eller sikkerhed...
Eksempel 49 – partnerselskaber (1:2)
Forudsætninger m.v.
• Ingen

B

Lån eller
sikkerhed

?%

A P/S

107 |

Eksempler på ”...
Eksempel 49 – partnerselskaber (2:2)
Selskabsretligt

Skatteretligt

• Dette er et ulovligt ”kapitalejerlån”

• ”Kapitalej...
Eksempel 50 – partnerselskaber (1:2)
Forudsætninger m.v.
• Forskellen i forhold til eksempel 49
B ApS

Lån eller
sikkerhed...
Eksempel 50 – partnerselskaber (2:2)
Selskabsretligt

Skatteretligt

• Dette er et ulovligt ”kapitalejerlån”,

• ”Kapitale...
Eksempel 51 – partnerselskaber (1:2)
Forudsætninger m.v.
• Ingen

B P/S

Lån eller
sikkerhed

0,1-50 %

A A/S

111 |

Ekse...
Eksempel 51 – partnerselskaber (2:2)
Selskabsretligt

Skatteretligt

• Dette er et ulovligt ”kapitalejerlån”,

• ”Kapitale...
Eksempel 52 – partnerselskaber (1:2)
Forudsætninger m.v.
• Forskellen i forhold til eksempel 51
består i, at ejerandelen e...
Eksempel 52 – partnerselskaber (2:2)
Selskabsretligt

Skatteretligt

• Dette er ikke et ulovligt

• ”Kapitalejerlånet” ska...
Eksempel 53 – interessentskaber (1:2)
Forudsætninger m.v.
• Ingen

B

Lån eller
sikkerhed

?%

A I/S

115 |

Eksempler på ...
Eksempel 53 – interessentskaber (2:2)
Selskabsretligt

Skatteretligt

• Dette er ikke et (ulovligt)

• ”Kapitalejerlånet” ...
Eksempel 54 – interessentskaber (1:2)
Forudsætninger m.v.
• Forskellen i forhold til eksempel 53

B A/S

Lån eller
sikkerh...
Eksempel 54 – interessentskaber (2:2)
Selskabsretligt

Skatteretligt

• Dette er ikke et (ulovligt)

• Lånet eller sikkerh...
Eksempel 55 – interessentskaber (1:2)
Forudsætninger m.v.
• Ingen

B I/S

Lån eller
sikkerhed

0,1-50 %

A A/S

119 |

Eks...
Eksempel 55 – interessentskaber (2:2)
Selskabsretligt

Skatteretligt

• Dette er et ulovligt ”kapitalejerlån”

• ”Kapitale...
Eksempel 56 – interessentskaber (1:2)
Forudsætninger m.v.
• Forskellen i forhold til eksempel 55
består i, at ejerandelen ...
Eksempel 56 – interessentskaber (2:2)
Selskabsretligt
• Dette er et ulovligt ”kapitalejerlån”
• SL § 210, stk. 1, 1. pkt.
...
Eksempel 57 – interessentskaber (1:2)
Forudsætninger m.v.
• Ingen

C

?%

?%

B I/S

A A/S

Lån eller
sikkerhed

123 |

Ek...
Eksempel 57 – interessentskaber (2:2)
Selskabsretligt

Skatteretligt

• Dette er et ulovligt ”kapitalejerlån”,

• Det ulov...
Eksempel 58 – interessentskaber (1:2)
Forudsætninger m.v.
• Forskellen i forhold til eksempel 57
består i, dels at C ikke ...
Eksempler på "kapitalejerlån"
Eksempler på "kapitalejerlån"
Eksempler på "kapitalejerlån"
Eksempler på "kapitalejerlån"
Eksempler på "kapitalejerlån"
Eksempler på "kapitalejerlån"
Eksempler på "kapitalejerlån"
Eksempler på "kapitalejerlån"
Eksempler på "kapitalejerlån"
Eksempler på "kapitalejerlån"
Eksempler på "kapitalejerlån"
Eksempler på "kapitalejerlån"
Eksempler på "kapitalejerlån"
Eksempler på "kapitalejerlån"
Eksempler på "kapitalejerlån"
Eksempler på "kapitalejerlån"
Eksempler på "kapitalejerlån"
Eksempler på "kapitalejerlån"
Eksempler på "kapitalejerlån"
Eksempler på "kapitalejerlån"
Eksempler på "kapitalejerlån"
Eksempler på "kapitalejerlån"
Eksempler på "kapitalejerlån"
Eksempler på "kapitalejerlån"
Eksempler på "kapitalejerlån"
Eksempler på "kapitalejerlån"
Eksempler på "kapitalejerlån"
Eksempler på "kapitalejerlån"
Eksempler på "kapitalejerlån"
Eksempler på "kapitalejerlån"
Eksempler på "kapitalejerlån"
Eksempler på "kapitalejerlån"
Eksempler på "kapitalejerlån"
Eksempler på "kapitalejerlån"
Eksempler på "kapitalejerlån"
Eksempler på "kapitalejerlån"
Eksempler på "kapitalejerlån"
Eksempler på "kapitalejerlån"
Eksempler på "kapitalejerlån"
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Eksempler på "kapitalejerlån"

505 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Eksempler på "kapitalejerlån"

 1. 1. Eksempler på ”kapitalejerlån” – selskabs- og skatteretligt Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen
 2. 2. Indholdet af hæftet • Generelt om eksemplerne - Selskabsretligt - Skatteretligt - Oversigt over eksemplerne • Eksempler på ”kapitalejerlån” - Selskabs- og skatteretligt • De relevante regler - Selskabslovens regler - Ligningslovens regler • Generelt om ”kapitalejerlån” - Selskabsretligt 2 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 3. 3. Generelt om eksemplerne Selskabs- og skatteretligt 3 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 4. 4. Generelt om eksemplerne – selskabsretligt (1:2) • Dette hæfte indeholder en lang række eksempler på ”kapitalejerlån”, herunder både lovlige og ulovlige ”kapitalejerlån” • ”Kapitalejerlån” er en samlet betegnelse for det, der tidligere kaldtes for ”aktionær-” eller ”anpartshaverlån” • ”Kapitalejerlån” er desuden en samlet betegnelse for lån til eller sikkerhedsstillelse for kapitalejere eller medlemmer af ledelsen m.v. (SL § 210, stk. 1) • Hæftet omfatter alene eksempler, som der er direkte dækning for i: - Lovteksten, - Lovbemærkningerne og/eller - Lovkommentarerne (Thomson Reuters, 2010) • Eksemplerne er desuden baseret på følgende forudsætninger: - Der er ikke tale om omgåelse, idet et ”kapitalejerlån” altid er ulovligt, hvis der er tale om omgåelse - Der er ikke tale om et pengeinstitut eller et realkreditinstitut, idet forbuddet mod ”kapitalejerlån” ikke finder anvendelse på pengeinstitutter og realkreditlån ydet af et realkreditinstitut (SL § 213) 4 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 5. 5. Generelt om eksemplerne – selskabsretligt (2:2) - Lånet eller sikkerhedsstillelsen krænker ikke evt. minoritetskapitalejeres eller kreditorernes interesser - Lånet eller sikkerhedsstillelsen er forsvarlig(t) i forhold til selskabets kapitalberedskab - Der eksisterer ikke forskellige kapitalklasser i selskabet, og der foreligger ikke ejeraftaler eller andet, der forrykker ejerforholdene mellem kapitalejerne • Fysiske personer er i samtlige eksempler angivet med juridiske personer med og • Eksempler på lovlige ”kapitalejerlån” er markeret med grøn, eksempler på ulovlige ”kapitalejerlån” med rød og eksempler på muligvis ulovlige ”kapitalejerlån” med gul 5 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 6. 6. Generelt om eksemplerne – skatteretligt • Ud over spørgsmålet om, hvorvidt der selskabsretligt er tale om et ulovligt ”kapitalejerlån” eller ej, besvarer hæftet også spørgsmålet om, hvorvidt ”kapitalejerlånet” skal beskattes • Det forudsættes i den forbindelse, at der er tale om et ”kapitalejerlån”, der er ydet efter den 14.08.12, hvor LL § 16E trådte i kraft (eller vilkår væsentligt ændret) • Eksempler på ”kapitalejerlån”, der ikke skal beskattes, er markeret med grøn, eksempler på ”kapitalejerlån”, der skal beskattes, med rød og eksempler på ”kapitalejerlån”, der muligvis skal beskattes, med gul • Det bemærkes, at ”kapitalejerlån” ikke er et skatteretligt, men et selskabsretligt begreb - Ikke desto mindre anvendes begrebet i hæftet også i relation til de skatteretlige aspekter • Det bemærkes desuden, at det ofte er en konkret vurdering, hvorvidt et ”kapitalejerlån” skal beskattes 6 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 7. 7. Oversigt over eksemplerne (1:3) • Eksempel 1-4 – kapitalejere i selskabet • Eksempel 5 og 6 – långivnings- eller sikkerhedsstillelsestidspunktet er afgørende • Eksempel 7 – ledelsen i selskabet • Eksempel 8 og 9 – kapitalejere i moderselskabet • Eksempel 10 og 11 – kapitalejere i andre selskaber end moderselskabet • Eksempel 12 – kapitalejere i selskabet • Eksempel 13 – ledelsen i moderselskabet • Eksempel 14 – ledelsen i andre selskaber end moderselskabet • Eksempel 15 – ægtefæller • Eksempel 16 – nærtstående i ret op- eller nedstigende linje • Eksempel 17 – samlevere • Eksempel 18 – søskende 7 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 8. 8. Oversigt over eksemplerne (2:3) • Eksempel 19-24 – lovlig selvfinansiering • Eksempel 25-27 – medarbejdere • Eksempel 28 – medarbejderselskaber • Eksempel 29 – moderselskaber • Eksempel 30 og 31 – kapitalejere i selskabet • Eksempel 32 – indirekte moderselskaber • Eksempel 33 – kapitalejere i indirekte moderselskaber • Eksempel 34 – ledelsen i indirekte moderselskaber • Eksempel 35-40 – udenlandske moderselskaber • Eksempel 41 og 42 – datterselskaber og ledelsen i datterselskaber • Eksempel 43 og 44 – sædvanlige forretningsmæssige dispositioner • Eksempel 45-48 – søsterselskaber • Eksempel 49-52 – partnerselskaber • Eksempel 53-60 – interessentskaber 8 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 9. 9. Oversigt over eksemplerne (3:3) • Eksempel 61-68 – kommanditselskaber • Eksempel 69 – udlån af ”fysiske” aktiver • Eksempel 70 – andre selskabsformer 9 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 10. 10. Eksempler på ”kapitalejerlån” Selskabs- og skatteretligt 10 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 11. 11. Eksempel 1 – kapitalejere i selskabet (1:2) Forudsætninger m.v. • Ingen B Lån eller sikkerhed 100 % A A/S 11 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 12. 12. Eksempel 1 – kapitalejere i selskabet (2:2) Selskabsretligt Skatteretligt • Dette er et ulovligt ”kapitalejerlån” • Det ulovlige ”kapitalejerlån” skal • SL § 210, stk. 1, 1. pkt. - Et selskab må ikke direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for kapitalejere … i selskabet • B er kapitalejer i A A/S beskattes • LL § 16E, stk. 1, 1. pkt. - Hvis et selskab … omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 1 … direkte eller indirekte yder lån til en fysisk person, behandles lånet efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt, forudsat at der mellem långiver og låntager er en forbindelse omfattet af § 2, dvs. bestemmende indflydelse • LL § 16E, stk. 1, 3. pkt. - 1. … pkt. finder tilsvarende anvendelse på sikkerhedsstillelser og på midler, der stilles til rådighed • B har bestemmende indflydelse over A A/S 12 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 13. 13. Eksempel 2 – kapitalejere i selskabet (1:2) Forudsætninger m.v. • Forskellen i forhold til eksempel 1 består i, at ejerandelen er ændret fra 100 % til 0,1 % B Lån eller sikkerhed 0,1 % A A/S 13 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 14. 14. Eksempel 2 – kapitalejere i selskabet (2:2) Selskabsretligt Skatteretligt • Dette er et ulovligt ”kapitalejerlån” • Det ulovlige ”kapitalejerlån” skal • Lovkommentarerne - Forbuddet mod ”kapitalejerlån” er ikke betinget af, at de pågældende har bestemmende indflydelse i selskabet - Det er således tilstrækkeligt, at en person har én aktie i et stort børsnoteret selskab, for at det bliver ulovligt for dette selskab at yde lån til denne aktionær ikke beskattes • LL § 16E, stk. 1, 1. pkt. - Hvis et selskab … omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 1 … direkte eller indirekte yder lån til en fysisk person, behandles lånet efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt, forudsat at der mellem långiver og låntager er en forbindelse omfattet af § 2, dvs. bestemmende indflydelse • LL § 16E, stk. 1, 3. pkt. - 1. … pkt. finder tilsvarende anvendelse på sikkerhedsstillelser og på midler, der stilles til rådighed • B har ikke bestemmende indflydelse over A A/S (vurderet efter LL § 2, dvs. inkl. nærtstående m.fl.) 14 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 15. 15. Eksempel 3 – kapitalejere i selskabet (1:2) Forudsætninger m.v. • Lånet er ydet på markedsmæssige vilkår, og der er stillet betryggende sikkerhed for lånet B Lån ?% A A/S 15 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 16. 16. Eksempel 3 – kapitalejere i selskabet (2:2) Selskabsretligt Skatteretligt • Dette er et ulovligt ”kapitalejerlån” • Det ulovlige ”kapitalejerlån” skal • Lovkommentarerne - Forbuddet mod ”kapitalejerlån” gælder, selv om lånet, der påtænkes ydet, sker på markedsmæssige vilkår, og der stilles betryggende sikkerhed for lånet beskattes, hvis B har bestemmende indflydelse over A A/S • Det ulovlige ”kapitalejerlån” skal derimod ikke beskattes, hvis B ikke har bestemmende indflydelse over A A/S • Lovbemærkningerne - Der skal ske beskatning i de tilfælde, hvor et selskab direkte eller indirekte stiller midler til rådighed for, yder lån til eller stiller sikkerhed for en fysisk person, der har den i LL § 2 nævnte forbindelse til selskabet - Dette gælder, uanset om lånet m.v. sker på markedsvilkår, og uanset om der stiller betryggende sikkerhed for lånet 16 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 17. 17. Eksempel 4 – kapitalejere i selskabet (1:2) Forudsætninger m.v. • Forskellen i forhold til eksempel 1 B ApS Lån eller sikkerhed 0,1-50 % A A/S 17 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen består i, dels at ejerandelen er ændret fra 100 % til 10 %, dels at modtageren af lånet eller sikkerheden ikke er en fysisk, men en juridisk person
 18. 18. Eksempel 4 – kapitalejere i selskabet (2:2) Selskabsretligt Skatteretligt • Dette er et ulovligt ”kapitalejerlån”, • ”Kapitalejerlånet” skal ikke medmindre B ApS undtagelsesvist har bestemmende indflydelse over A A/S og dermed er moderselskab for dette selskab (se eksempel 28) • Lovkommentarerne - Forbuddet mod ”kapitalejerlån” omfatter såvel fysiske som juridiske personer • Fysiske personer omfatter både kapitalselskaber (aktie- og anpartsselskaber), personselskaber (interessentskaber samt kommandit- og partnerselskaber m.v.) samt fonde og foreninger m.v. beskattes, uanset om B ApS har bestemmende indflydelse over A A/S eller ej • LL § 16E, stk. 1, 1. pkt. - Hvis et selskab … omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 1 … direkte eller indirekte yder lån til en fysisk person, behandles lånet efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt, forudsat at der mellem långiver og låntager er en forbindelse omfattet af § 2, dvs. bestemmende indflydelse • LL § 16E, stk. 1, 3. pkt. - 1. … pkt. finder tilsvarende anvendelse på sikkerhedsstillelser og på midler, der stilles til rådighed • B ApS er ikke en fysisk person, men en juridisk person 18 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 19. 19. Eksempel 5 – långivnings- eller sikkerhedsstillelsestidspunktet er afgørende (1:2) Ved långivning eller sikkerhedsstillelse Efter långivning eller sikkerhedsstillelse B B Lån eller sikkerhed Lån eller sikkerhed A A/S 19 | ?% A A/S Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen Forudsætninger m.v. • B bliver først kapitalejer, efter at lånet er ydet, eller sikkerheden er stillet
 20. 20. Eksempel 5 – långivnings- eller sikkerhedsstillelsestidspunktet er afgørende (2:2) Selskabsretligt Skatteretligt • Dette er ikke et ulovligt • ”Kapitalejerlånet” skal ikke ”kapitalejerlån” • Lovkommentarerne - Det er forholdene på långivningstidspunktet, der er afgørende - En tredjemand skal således ikke tilbagebetale lånet, selv om den pågældende senere bliver kapitalejer eller medlem af ledelsen i selskabet beskattes på långivnings- eller sikkerhedsstillelsestidspunktet, idet B på dispositionstidspunktet ikke havde bestemmende indflydelse over A A/S • Det er dog afgørende, at der ikke er tale om en situation, hvor det på forhånd var forventeligt, at B opnår bestemmende indflydelse over A A/S • I praksis kan det derfor falde på bevisets stilling 20 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 21. 21. Eksempel 6 – långivnings- eller sikkerhedsstillelsestidspunktet er afgørende (1:2) Ved långivning eller sikkerhedsstillelse Efter långivning eller sikkerhedsstillelse B B Lån eller sikkerhed ?% A A/S 21 | Lån eller sikkerhed A A/S Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen Forudsætninger m.v. • B sælger sine kapitalandele, efter at lånet er ydet, eller sikkerheden er stillet
 22. 22. Eksempel 6 – långivnings- eller sikkerhedsstillelsestidspunktet er afgørende (2:2) Selskabsretligt Skatteretligt • Dette er et ulovligt ”kapitalejerlån” • Det ulovlige ”kapitalejerlån” er • Lovkommentarerne - Det er forholdene på långivningstidspunktet, der er afgørende - En tredjemand skal således ikke tilbagebetale lånet, selv om den pågældende senere bliver kapitalejer eller medlem af ledelsen i selskabet - Modsat bliver et ulovligt ydet lån ikke lovliggjort ved, at låntageren efterfølgende sælger sine kapitalandele eller udtræder af ledelsen beskattet på långivnings- eller sikkerhedsstillelsestidspunktet, hvis B havde bestemmende indflydelse over A A/S • Det ulovlige ”kapitalejerlån” er derimod ikke beskattet, hvis B ikke havde bestemmende indflydelse over A A/S • Efterfølgende afgivelse af bestemmende indflydelse har således ingen betydning for den skattemæssige behandling • Skatteretligt vil et beskattet ”kapitalejerlån” ikke eksistere, heller ikke ved en senere afgivelse af bestemmende indflydelse 22 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 23. 23. Eksempel 7 – ledelsen i selskabet (1:2) Forudsætninger m.v. • C er medlem af ledelsen, men ikke kapitalejer i A A/S C B 100 % Lån eller sikkerhed 23 | A A/S Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 24. 24. Eksempel 7 – ledelsen i selskabet (2:2) Selskabsretligt Skatteretligt • Dette er et ulovligt ”kapitalejerlån” • Det ulovlige ”kapitalejerlån” skal • SL § 210, stk. 1, 1. pkt. - Et selskab må ikke direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for kapitalejere eller ledelsen i selskabet • Ledelsen omfatter både direktionen og den evt. bestyrelse (eller det evt. tilsynsråd) • Lovkommentarerne - De direktører, der er omfattet af forbuddet mod ”kapitalejerlån”, er de direktører, der er registreret som direktører hos Erhvervsstyrelsen - Personer, der bærer titlen direktør, men ikke er registreret som sådanne, er derimod ikke omfattet af dette forbud ikke beskattes • LL § 16E, stk. 1, 1. pkt. - Hvis et selskab … omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 1 … direkte eller indirekte yder lån til en fysisk person, behandles lånet efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt, forudsat at der mellem långiver og låntager er en forbindelse omfattet af § 2, dvs. bestemmende indflydelse • LL § 16E, stk. 1, 3. pkt. - 1. … pkt. finder tilsvarende anvendelse på sikkerhedsstillelser og på midler, der stilles til rådighed • C har ikke bestemmende indflydelse over A A/S • Det er dog afgørende, at B og C ikke er nærtstående, jf. LL § 2 • Det er desuden afgørende, at D har betalingsevne 24 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 25. 25. Eksempel 8 – kapitalejere i moderselskabet (1:2) Forudsætninger m.v. • Ingen C ?% Lån eller sikkerhed B ApS 50,1-100 % A A/S 25 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 26. 26. Eksempel 8 – kapitalejere i moderselskabet (2:2) Selskabsretligt Skatteretligt • Dette er et ulovligt ”kapitalejerlån” • Det ulovlige ”kapitalejerlån” skal beskattes, • SL § 210, stk. 1, 2. pkt. - Tilsvarende gælder i forhold til kapitalejere … i selskabets moderselskab og andre virksomheder end selskabets moderselskab, der har bestemmende indflydelse over selskabet hvis C indirekte har bestemmende indflydelse over A A/S • Det ulovlige ”kapitalejerlån” skal derimod ikke beskattes, hvis C ikke indirekte har bestemmende indflydelse over A A/S • LL § 16E, stk. 1, 1. pkt. - Hvis et selskab … omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 1 … direkte eller indirekte yder lån til en fysisk person, behandles lånet efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt, forudsat at der mellem långiver og låntager er en forbindelse omfattet af § 2, dvs. bestemmende indflydelse • LL § 16E, stk. 1, 3. pkt. - 1. … pkt. finder tilsvarende anvendelse på sikkerhedsstillelser og på midler, der stilles til rådighed • Lovbemærkningerne - Det vil være muligt at ramme omgåelsestilfælde og beskatte lån til en personlig hovedaktionær, der indskyder et eller flere selskaber mellem sig og det långivende selskab, idet beskatningen også omfatter lån, der indirekte ydes til en personlig aktionær med bestemmende indflydelse i selskabet 26 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 27. 27. Eksempel 9 – kapitalejere i moderselskabet (1:2) Forudsætninger m.v. • Ingen C A/S 0,1-50 % Lån eller sikkerhed B ApS 50,1-100 % A A/S 27 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 28. 28. Eksempel 9 – kapitalejere i moderselskabet (2:2) Selskabsretligt Skatteretligt • Dette er et ulovligt ”kapitalejerlån” • Det ulovlige ”kapitalejerlån” skal • SL § 210, stk. 1, 2. pkt. - Tilsvarende gælder i forhold til kapitalejere … i selskabets moderselskab og andre virksomheder end selskabets moderselskab, der har bestemmende indflydelse over selskabet ikke beskattes • LL § 16E, stk. 1, 1. pkt. - Hvis et selskab … omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 1 … direkte eller indirekte yder lån til en fysisk person, behandles lånet efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt, forudsat at der mellem långiver og låntager er en forbindelse omfattet af § 2, dvs. bestemmende indflydelse • LL § 16E, stk. 1, 3. pkt. - 1. … pkt. finder tilsvarende anvendelse på sikkerhedsstillelser og på midler, der stilles til rådighed • C A/S er ikke en fysisk person, men en juridisk person 28 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 29. 29. Eksempel 10 – kapitalejere i andre selskaber end moderselskabet (1:2) Forudsætninger m.v. • Forskellen i forhold til eksempel 8 består i, at B ApS’ ejerandel af A A/S er ændret fra 50,1-100 % til 0,1-50 % C ?% Lån eller sikkerhed B ApS 0,1-50 % A A/S 29 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 30. 30. Eksempel 10 – kapitalejere i andre selskaber end moderselskabet (2:2) Selskabsretligt Skatteretligt • Dette er ikke et ulovligt • ”Kapitalejerlånet” skal ikke • SL § 210, stk. 1, 2. pkt. - Tilsvarende gælder i forhold til • LL § 16E, stk. 1, 1. pkt. - Hvis et selskab … omfattet af SEL § ”kapitalejerlån”, medmindre B ApS undtagelsesvist har bestemmende indflydelse over A A/S og dermed er moderselskab for dette selskab kapitalejere … i selskabets moderselskab og andre virksomheder end selskabets moderselskab, der har bestemmende indflydelse over selskabet beskattes, medmindre C undtagelsesvist – indirekte – har bestemmende indflydelse over A A/S 1, stk. 1, nr. 1 … direkte eller indirekte yder lån til en fysisk person, behandles lånet efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt, forudsat at der mellem långiver og låntager er en forbindelse omfattet af § 2, dvs. bestemmende indflydelse • LL § 16E, stk. 1, 3. pkt. - 1. … pkt. finder tilsvarende anvendelse på sikkerhedsstillelser og på midler, der stilles til rådighed 30 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 31. 31. Eksempel 11 – kapitalejere i andre selskaber end moderselskabet (1:2) Forudsætninger m.v. • Forskellen i forhold til eksempel 9 C A/S ?% Lån eller sikkerhed B ApS 0,1-50 % A A/S 31 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen består i, dels at B ApS’ ejerandel af A A/S er ændret fra 50,1-100 % til 0,1-50 %, dels af C A/S’ ejerandel af B ApS ikke er nærmere defineret
 32. 32. Eksempel 11 – kapitalejere i andre selskaber end moderselskabet (2:2) Selskabsretligt Skatteretligt • Dette er ikke et ulovligt • ”Kapitalejerlånet” skal ikke ”kapitalejerlån”, medmindre B ApS undtagelsesvist har bestemmende indflydelse over A A/S og dermed er moderselskab for dette selskab • SL § 210, stk. 1, 2. pkt. - Tilsvarende gælder i forhold til kapitalejere … i selskabets moderselskab og andre virksomheder end selskabets moderselskab, der har bestemmende indflydelse over selskabet beskattes • LL § 16E, stk. 1, 1. pkt. - Hvis et selskab … omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 1 … direkte eller indirekte yder lån til en fysisk person, behandles lånet efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt, forudsat at der mellem långiver og låntager er en forbindelse omfattet af § 2, dvs. bestemmende indflydelse • LL § 16E, stk. 1, 3. pkt. - 1. … pkt. finder tilsvarende anvendelse på sikkerhedsstillelser og på midler, der stilles til rådighed • C A/S er ikke en fysisk person, men en juridisk person 32 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 33. 33. Eksempel 12 – kapitalejere i selskabet (1:2) Forudsætninger m.v. • Forskellen i forhold til eksempel 10 (eller eksempel 11) består, at modtageren af lånet eller sikkerheden er B ApS og ikke C (eller C A/S) C 100 % B ApS Lån eller sikkerhed 0,1-50 % A A/S 33 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 34. 34. Eksempel 12 – kapitalejere i selskabet (2:2) Selskabsretligt Skatteretligt • Dette er et ulovligt ”kapitalejerlån”, • ”Kapitalejerlånet” skal ikke medmindre B ApS undtagelsesvist har bestemmende indflydelse over A A/S og dermed er moderselskab for dette selskab (se eksempel 26) • SL § 210, stk. 1, 1. pkt. - Et selskab må ikke direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for kapitalejere … i selskabet beskattes • LL § 16E, stk. 1, 1. pkt. - Hvis et selskab … omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 1 … direkte eller indirekte yder lån til en fysisk person, behandles lånet efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt, forudsat at der mellem långiver og låntager er en forbindelse omfattet af § 2, dvs. bestemmende indflydelse • LL § 16E, stk. 1, 3. pkt. - 1. … pkt. finder tilsvarende anvendelse på sikkerhedsstillelser og på midler, der stilles til rådighed • B ApS er ikke en fysisk person, men en juridisk person 34 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 35. 35. Eksempel 13 – ledelsen i moderselskabet (1:2) Forudsætninger m.v. D • D er medlem af ledelsen, men ikke kapitalejer i B ApS C 100 % B ApS Lån eller sikkerhed 50,1-100 % A A/S 35 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 36. 36. Eksempel 13 – ledelsen i moderselskabet (2:2) Selskabsretligt • Dette er et ulovligt ”kapitalejerlån” • SL § 210, stk. 1, 2. pkt. - Tilsvarende gælder i forhold til kapitalejere eller ledelsen i selskabets moderselskab og andre virksomheder end selskabets moderselskab, der har bestemmende indflydelse over selskabet • Ledelsen omfatter både direktionen og den evt. bestyrelse (eller det evt. tilsynsråd) Skatteretligt • Det ulovlige ”kapitalejerlån” skal ikke beskattes • LL § 16E, stk. 1, 1. pkt. - Hvis et selskab … omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 1 … direkte eller indirekte yder lån til en fysisk person, behandles lånet efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt, forudsat at der mellem långiver og låntager er en forbindelse omfattet af § 2, dvs. bestemmende indflydelse • LL § 16E, stk. 1, 3. pkt. - 1. … pkt. finder tilsvarende anvendelse på sikkerhedsstillelser og på midler, der stilles til rådighed • D har ikke bestemmende indflydelse over A A/S – hverken direkte eller indirekte • Det er dog afgørende, at C og D ikke er nærtstående, jf. LL § 2 • Det er desuden afgørende, at D har betalingsevne 36 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 37. 37. Eksempel 14 – ledelsen i andre selskaber end moderselskabet (1:2) Forudsætninger m.v. D • Forskellen i forhold til eksempel 13 består i, at B ApS’ ejerandel af A A/S er ændret fra 100 % til 10 % • D er medlem af ledelsen, men ikke kapitalejer i B ApS C 100 % B ApS Lån eller sikkerhed 0,1-50 % A A/S 37 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 38. 38. Eksempel 14 – ledelsen i andre selskaber end moderselskabet (2:2) Selskabsretligt Skatteretligt • Dette er ikke et ulovligt • ”Kapitalejerlånet” skal ikke beskattes ”kapitalejerlån”, medmindre B ApS undtagelsesvist har bestemmende indflydelse over A A/S og dermed er moderselskab for dette selskab • SL § 210, stk. 1, 2. pkt. - Tilsvarende gælder i forhold til kapitalejere eller ledelsen i selskabets moderselskab og andre virksomheder end selskabets moderselskab, der har bestemmende indflydelse over selskabet • LL § 16E, stk. 1, 1. pkt. - Hvis et selskab … omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 1 … direkte eller indirekte yder lån til en fysisk person, behandles lånet efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt, forudsat at der mellem långiver og låntager er en forbindelse omfattet af § 2, dvs. bestemmende indflydelse • LL § 16E, stk. 1, 3. pkt. - 1. … pkt. finder tilsvarende anvendelse på sikkerhedsstillelser og på midler, der stilles til rådighed • D har ikke bestemmende indflydelse over A A/S – hverken direkte eller indirekte • Det er dog afgørende, at C og D ikke er nærtstående, jf. LL § 2 • Det er desuden afgørende, at D har betalingsevne 38 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 39. 39. Eksempel 15 – ægtefæller (1:2) Forudsætninger m.v. • C er hverken kapitalejer eller medlem af ledelsen i A A/S, men B og C er ægtefæller C B ?% Lån eller sikkerhed 39 | A A/S Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 40. 40. Eksempel 15 – ægtefæller (2:2) Selskabsretligt Skatteretligt • Dette er et ulovligt ”kapitalejerlån” • Det ulovlige ”kapitalejerlån” skal • SL § 210, stk. 1, 3. pkt. - 1. pkt. gælder også personer, der er knyttet til en person, som er omfattet af 1. eller 2. pkt., ved ægteskab … beskattes, hvis B har bestemmende indflydelse over A A/S • Det ulovlige ”kapitalejerlån” skal derimod ikke beskattes, hvis B ikke har bestemmende indflydelse over A A/S • B og C betragtes også som nærtstående skatteretligt, og beskatningen sker hos B 40 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 41. 41. Eksempel 16 – nærtstående i ret op- eller nedstigende linje (1:2) Forudsætninger m.v. • C er hverken kapitalejer eller C medlem af ledelsen i A A/S, men B og C er nærtstående i ret op- eller nedstigende linje (far eller mor, søn eller datter m.v.) B ?% Lån eller sikkerhed 41 | A A/S Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 42. 42. Eksempel 16 – nærtstående i ret op- eller nedstigende linje (2:2) Selskabsretligt Skatteretligt • Dette er et ulovligt ”kapitalejerlån” • Det ulovlige ”kapitalejerlån” skal • SL § 210, stk. 1, 3. pkt. - 1. pkt. gælder også personer, der er knyttet til en person, som er omfattet af 1. eller 2. pkt., ved ægteskab eller slægtskab i ret op- eller nedstigende linje … beskattes, hvis B har bestemmende indflydelse over A A/S • Det ulovlige ”kapitalejerlån” skal derimod ikke beskattes, hvis B ikke har bestemmende indflydelse over A A/S • B og C betragtes også som nærtstående skatteretligt, og beskatningen sker hos B (med evt. yderligere gavebeskatning hos C) 42 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 43. 43. Eksempel 17 – samlevere (1:2) Forudsætninger m.v. • C er hverken kapitalejer eller medlem af ledelsen i A A/S, men B og C er samlevere C B ?% Lån eller sikkerhed 43 | A A/S Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 44. 44. Eksempel 17 – samlevere (2:2) Selskabsretligt Skatteretligt • Dette er et ulovligt ”kapitalejerlån” • Det ulovlige ”kapitalejerlån” skal • SL § 210, stk. 1, 3. pkt. - 1. pkt. gælder også personer, der er knyttet til en person, som er omfattet af 1. eller 2. pkt., ved ægteskab eller slægtskab i ret op- eller nedstigende linje, eller som på anden måde står den pågældende særligt nær • Lovbemærkningerne (og lovkommentarerne) - Bestemmelsen om særligt nærtstående personer tager fortrinsvist sigte på samlevere 44 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen formentlig ikke beskattes, selv om B måtte have bestemmende indflydelse over A A/S • B og C betragtes ikke som nærtstående skatteretligt • Det må dog vurderes konkret, om der kan være indirekte konsekvenser af en disposition, der tilgodeser en samlever
 45. 45. Eksempel 18 – søskende (1:2) Forudsætninger m.v. • C er hverken kapitalejer eller medlem af ledelsen i A A/S, men B og C er søskende C B ?% Lån eller sikkerhed 45 | A A/S Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 46. 46. Eksempel 18 – søskende (2:2) Selskabsretligt Skatteretligt • Dette er formentlig et ulovligt • ”Kapitalejerlånet” skal ikke ”kapitalejerlån” • SL § 210, stk. 1, 3. pkt. - 1. pkt. gælder også personer, der er knyttet til en person, som er omfattet af 1. eller 2. pkt., ved ægteskab eller slægtskab i ret op- eller nedstigende linje, eller som på anden måde står den pågældende særligt nær • Lovbemærkningerne (og lovkommentarerne) - Bestemmelsen om særligt nærtstående personer tager fortrinsvist sigte på samlevere - Andre nærtstående, som f.eks. søskende, kan i visse tilfælde være omfattet af bestemmelsen 46 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen beskattes, selv om B måtte have bestemmende indflydelse over A A/S • B og C betragtes ikke som nærtstående skatteretligt
 47. 47. Eksempel 19 – lovlig selvfinansiering (1:2) Forudsætninger m.v. • Lånet er ydet eller sikkerheden stillet i forbindelse med B’s erhvervelse eller tegning af yderligere kapitalandele i A A/S B Lån eller sikkerhed ?% A A/S 47 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 48. 48. Eksempel 19 – lovlig selvfinansiering (2:2) Selskabsretligt Skatteretligt • Dette er ikke et ulovligt • ”Kapitalejerlånet” skal ikke ”kapitalejerlån”, hvis betingelserne for lovlig selvfinansiering er opfyldt • SL § 210, stk. 2 - Et selskab kan direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for kapitalejere eller ledelsen i selskabet, hvis der er tale om selvfinansiering, jf. §§ 206-209 • SL § 206, stk. 2 - Hvis betingelserne i § 206, stk. 3 og §§ 207-209 er opfyldt, kan et selskab direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed i forbindelse med tredjemands [herunder eksisterende kapitalejeres] erhvervelse [eller tegning] af kapitalandele i selskabet … beskattes, selv om B måtte have bestemmende indflydelse over A A/S, hvis betingelserne for lovlig selvfinansiering er opfyldt • LL § 16E, stk. 1, 1. pkt. - Hvis et selskab … omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 1 … direkte eller indirekte yder lån til en fysisk person, behandles lånet efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt, forudsat at der mellem långiver og låntager er en forbindelse omfattet af § 2, dvs. bestemmende indflydelse • LL § 16E, stk. 1, 2. pkt. - 1. pkt. finder ikke anvendelse på … lån til selvfinansiering som nævnt i SL § 206, stk. 2 • LL § 16E, stk. 1, 3. pkt. - 1. og 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse på sikkerhedsstillelser og på midler, der stilles til rådighed 48 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 49. 49. Eksempel 20 – lovlig selvfinansiering (1:2) Forudsætninger m.v. • Lånet er ydet eller sikkerheden stillet i forbindelse med C’s erhvervelse eller tegning af yderligere kapitalandele i B ApS C ?% Lån eller sikkerhed B ApS 50,1-100 % A A/S 49 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 50. 50. Eksempel 20 – lovlig selvfinansiering (2:2) Selskabsretligt Skatteretligt • Dette er ikke et ulovligt • ”Kapitalejerlånet” skal ikke ”kapitalejerlån”, hvis betingelserne for lovlig selvfinansiering er opfyldt • SL § 210, stk. 2 - Et selskab kan direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for kapitalejere eller ledelsen i selskabet, hvis der er tale om selvfinansiering, jf. §§ 206-209 • SL § 206, stk. 2 - Hvis betingelserne i § 206, stk. 3 og §§ 207-209 er opfyldt, kan et selskab direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed i forbindelse med tredjemands [herunder eksisterende kapitalejeres] erhvervelse [eller tegning] af kapitalandele i selskabet eller dets moderselskab beskattes, selv om C indirekte måtte have bestemmende indflydelse over A A/S, hvis betingelserne for lovlig selvfinansiering er opfyldt • LL § 16E, stk. 1, 1. pkt. - Hvis et selskab … omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 1 … direkte eller indirekte yder lån til en fysisk person, behandles lånet efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt, forudsat at der mellem långiver og låntager er en forbindelse omfattet af § 2, dvs. bestemmende indflydelse • LL § 16E, stk. 1, 2. pkt. - 1. pkt. finder ikke anvendelse på … lån til selvfinansiering som nævnt i SL § 206, stk. 2 • LL § 16E, stk. 1, 3. pkt. - 1. og 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse på sikkerhedsstillelser og på midler, der stilles til rådighed 50 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 51. 51. Eksempel 21 – lovlig selvfinansiering (1:2) Forudsætninger m.v. • C er medlem af ledelsen, men ikke kapitalejer i A A/S • Lånet er ydet eller sikkerheden C stillet i forbindelse med C’s erhvervelse eller tegning af kapitalandele i A A/S B 100 % Lån eller sikkerhed 51 | A A/S Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 52. 52. Eksempel 21 – lovlig selvfinansiering (2:2) Selskabsretligt Skatteretligt • Dette er ikke et ulovligt • ”Kapitalejerlånet” skal ikke ”kapitalejerlån”, hvis betingelserne for lovlig selvfinansiering er opfyldt • SL § 210, stk. 2 - Et selskab kan direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for kapitalejere eller ledelsen i selskabet, hvis der er tale om selvfinansiering, jf. §§ 206-209 • SL § 206, stk. 2 - Hvis betingelserne i § 206, stk. 3 og §§ 207-209 er opfyldt, kan et selskab direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed i forbindelse med tredjemands erhvervelse [eller tegning] af kapitalandele i selskabet … beskattes • LL § 16E, stk. 1, 1. pkt. - Hvis et selskab … omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 1 … direkte eller indirekte yder lån til en fysisk person, behandles lånet efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt, forudsat at der mellem långiver og låntager er en forbindelse omfattet af § 2, dvs. bestemmende indflydelse • LL § 16E, stk. 1, 3. pkt. - 1. … pkt. finder tilsvarende anvendelse på sikkerhedsstillelser og på midler, der stilles til rådighed • C har ikke bestemmende indflydelse over A A/S • Selv om B og C måtte være nærtstående, jf. LL § 2, skal ”kapitalejerlånet” ikke beskattes, hvis betingelserne for lovlig selvfinansiering er opfyldt 52 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 53. 53. Eksempel 22 – lovlig selvfinansiering (1:2) Forudsætninger m.v. • C er hverken kapitalejer eller medlem af ledelsen i A A/S • Lånet er ydet eller sikkerheden C stillet i forbindelse med C’s erhvervelse eller tegning af kapitalandele i A A/S B 100 % Lån eller sikkerhed 53 | A A/S Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 54. 54. Eksempel 22 – lovlig selvfinansiering (2:2) Selskabsretligt Skatteretligt • Dette er ikke et (ulovligt) • Lånet eller sikkerhedsstillelsen skal ”kapitalejerlån”, idet C ikke i forvejen er kapitalejer (eller medlem af ledelsen) i långiverselskabet eller det selskab, der stiller sikkerhed • Det er desuden ikke tale om ulovlig selvfinansiering, hvis betingelserne for lovlig selvfinansiering er opfyldt • SL § 206, stk. 1 - Et selskab må ikke direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for tredjemands erhvervelse [eller tegning] af kapitalandele i selskabet … • SL § 206, stk. 2 - Hvis betingelserne i § 206, stk. 3 og §§ 207-209 er opfyldt, kan et selskab direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed i forbindelse med tredjemands erhvervelse [eller tegning] af kapitalandele i selskabet … 54 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen ikke beskattes • LL § 16E, stk. 1, 1. pkt. - Hvis et selskab … omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 1 … direkte eller indirekte yder lån til en fysisk person, behandles lånet efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt, forudsat at der mellem långiver og låntager er en forbindelse omfattet af § 2, dvs. bestemmende indflydelse • LL § 16E, stk. 1, 3. pkt. - 1. … pkt. finder tilsvarende anvendelse på sikkerhedsstillelser og på midler, der stilles til rådighed • C har ikke bestemmende indflydelse over A A/S • Selv om B og C måtte være nærtstående, jf. LL § 2, skal lånet eller sikkerhedsstillelsen ikke beskattes, hvis betingelserne for lovlig selvfinansiering er opfyldt
 55. 55. Eksempel 23 – lovlig selvfinansiering (1:2) Forudsætninger m.v. • D er medlem af ledelsen, men ikke D kapitalejer i A A/S C • Lånet er ydet eller sikkerheden 100 % B ApS Lån eller sikkerhed 50,1-100 % A A/S 55 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen stillet i forbindelse med D’s erhvervelse eller tegning af kapitalandele i B ApS
 56. 56. Eksempel 23 – lovlig selvfinansiering (2:2) Selskabsretligt Skatteretligt • Dette er ikke et ulovligt • ”Kapitalejerlånet” skal ikke beskattes ”kapitalejerlån”, hvis betingelserne for lovlig selvfinansiering er opfyldt • SL § 210, stk. 2 - Et selskab kan direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for kapitalejere eller ledelsen i selskabet, hvis der er tale om selvfinansiering, jf. §§ 206-209 • SL § 206, stk. 2 - Hvis betingelserne i § 206, stk. 3 og §§ 207-209 er opfyldt, kan et selskab direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed i forbindelse med tredjemands erhvervelse [eller tegning] af kapitalandele i selskabet eller dets moderselskab • LL § 16E, stk. 1, 1. pkt. - Hvis et selskab … omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 1 … direkte eller indirekte yder lån til en fysisk person, behandles lånet efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt, forudsat at der mellem långiver og låntager er en forbindelse omfattet af § 2, dvs. bestemmende indflydelse • LL § 16E, stk. 1, 3. pkt. - 1. … pkt. finder tilsvarende anvendelse på sikkerhedsstillelser og på midler, der stilles til rådighed • D har ikke bestemmende indflydelse over A A/S – hverken direkte eller indirekte • Selv om C og D måtte være nærtstående, jf. LL § 2, skal ”kapitalejerlånet” ikke beskattes, hvis betingelserne for lovlig selvfinansiering er opfyldt 56 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 57. 57. Eksempel 24 – lovlig selvfinansiering (1:2) Forudsætninger m.v. • D er hverken kapitalejer eller D medlem af ledelsen i A A/S C • Lånet er ydet eller sikkerheden 100 % B ApS Lån eller sikkerhed 100 % A A/S 57 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen stillet i forbindelse med D’s erhvervelse eller tegning af kapitalandele i B ApS
 58. 58. Eksempel 24 – lovlig selvfinansiering (2:2) Selskabsretligt Skatteretligt • Dette er ikke et (ulovligt) • Lånet eller sikkerhedsstillelsen skal ”kapitalejerlån”, idet D ikke i forvejen er kapitalejer (eller medlem af ledelsen) i långiverselskabet eller det selskaber, der stiller sikkerhed • Der er desuden ikke tale om ulovlig selvfinansiering, hvis betingelserne for lovlig selvfinansiering er opfyldt • SL § 206, stk. 1 - Et selskab må ikke direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for tredjemands erhvervelse [eller tegning] af kapitalandele i selskabet … • SL § 206, stk. 2 - Hvis betingelserne i § 206, stk. 3 og §§ 207-209 er opfyldt, kan et selskab direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed i forbindelse med tredjemands erhvervelse [eller tegning] af kapitalandele i selskabet eller dets moderselskab 58 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen ikke beskattes • LL § 16E, stk. 1, 1. pkt. - Hvis et selskab … omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 1 … direkte eller indirekte yder lån til en fysisk person, behandles lånet efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt, forudsat at der mellem långiver og låntager er en forbindelse omfattet af § 2, dvs. bestemmende indflydelse • LL § 16E, stk. 1, 3. pkt. - 1. … pkt. finder tilsvarende anvendelse på sikkerhedsstillelser og på midler, der stilles til rådighed • D har ikke bestemmende indflydelse over A A/S – hverken direkte eller indirekte • Selv om C og D måtte være nærtstående, jf. LL § 2, skal ”kapitalejerlånet” ikke beskattes, hvis betingelserne for lovlig selvfinansiering er opfyldt
 59. 59. Eksempel 25 – medarbejdere (1:2) Forudsætninger m.v. • Medarbejderne er ansatte, men hverken kapitalejere eller medlemmer af ledelsen i A A/S Medarb. • Lånene er ydet eller sikkerhederne B stillet i forbindelse med medarbejdernes erhvervelse eller tegning af kapitalandele i A A/S 100 % Lån eller sikkerhed 59 | A A/S Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 60. 60. Eksempel 25 – medarbejdere (2:2) Selskabsretligt Skatteretligt • Dette er ikke (ulovlige) • Lånene eller sikkerhedsstillelserne skal ”kapitalejerlån”, idet medarbejderne ikke i forvejen er kapitalejere (eller medlemmer af ledelsen) i långiverselskabet eller det selskab, der stiller sikkerhed • Der er desuden ikke tale om ulovlig selvfinansiering, hvis betingelserne for lovlige ”medarbejderlån” er opfyldt • SL § 214, stk. 1 - §§ 206 og 210 finder ikke anvendelse finder ikke anvendelse på dispositioner foretaget med henblik på at erhverve kapitalandele af eller til medarbejderne i selskabet … • Lovbemærkningerne - Anvendelse af undtagelsen forudsætter, at der er tale om en generel medarbejderordning og ikke blot økonomisk bistand til enkelte medarbejdere - Undtagelsen omfatter således ikke kapitalandelsprogrammer, der er rettet mod selskabets ledelse 60 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen ikke beskattes • LL § 16E, stk. 1, 1. pkt. - Hvis et selskab … omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 1 … direkte eller indirekte yder lån til en fysisk person, behandles lånet efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt, forudsat at der mellem långiver og låntager er en forbindelse omfattet af § 2, dvs. bestemmende indflydelse • LL § 16E, stk. 1, 3. pkt. - 1. … pkt. finder tilsvarende anvendelse på sikkerhedsstillelser og på midler, der stilles til rådighed • Medarbejderne har ikke bestemmende indflydelse over A A/S – hverken hver for sig eller tilsammen
 61. 61. Eksempel 26 – medarbejdere (1:2) Forudsætninger m.v. • Medarbejderne er ansatte, men ikke hverken kapitalejere eller medlemmer af ledelsen i A A/S C Lån eller sikkerhed • Lånene er ydet eller sikkerhederne 100 % stillet i forbindelse med medarbejdernes erhvervelse eller tegning af kapitalandele i A A/S • Forskellen i forhold til eksempel 25 Medarb. B ApS 50,1-100 % A A/S 61 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen består således i, at medarbejderne ikke er ansatte i långiverselskabet eller det selskab, der stiller sikkerhed, men i dette selskabs datterselskab
 62. 62. Eksempel 26 – medarbejdere (2:2) Selskabsretligt Skatteretligt • Dette er ikke (ulovlige) • Lånene eller sikkerhedsstillelserne ”kapitalejerlån”, idet medarbejderne ikke (i forvejen) er kapitalejere i långiverselskabet eller det selskab, der stiller sikkerhed • Der er desuden ikke tale om ulovlig selvfinansiering, hvis betingelserne for lovlige ”medarbejderlån” er opfyldt • SL § 214, stk. 1 - §§ 206 og 210 finder ikke anvendelse finder ikke anvendelse på dispositioner foretaget med henblik på at erhverve kapitalandele af eller til medarbejderne i selskabet eller et datterselskab skal ikke beskattes • LL § 16E, stk. 1, 1. pkt. - Hvis et selskab … omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 1 … direkte eller indirekte yder lån til en fysisk person, behandles lånet efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt, forudsat at der mellem långiver og låntager er en forbindelse omfattet af § 2, dvs. bestemmende indflydelse • LL § 16E, stk. 1, 3. pkt. - 1. … pkt. finder tilsvarende anvendelse på sikkerhedsstillelser og på midler, der stilles til rådighed • Medarbejderne har ikke bestemmende indflydelse over B ApS – hverken hver for sig eller tilsammen 62 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 63. 63. Eksempel 27 – medarbejdere (1:2) Forudsætninger m.v. • Medarbejderne er ansatte, men Medarb. hverken kapitalejere eller medlemmer af ledelsen i B ApS C • Lånene er ydet eller sikkerhederne 100 % stillet i forbindelse med medarbejdernes erhvervelse eller tegning af kapitalandele i B ApS • Forskellen i forhold til eksempel 25 B ApS 50,1-100 % Lån eller sikkerhed A A/S 63 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen består således i, at medarbejderne ikke er ansatte i långiverselskabet eller det selskab, der stiller sikkerhed, men i dette selskabs moderselskab
 64. 64. Eksempel 27 – medarbejdere (2:2) Selskabsretligt Skatteretligt • Dette er ikke (ulovlige) • Lånene eller sikkerhedsstillelserne ”kapitalejerlån”, idet medarbejderne ikke i forvejen er kapitalejere i långiverselskabet, det selskab, der stiller sikkerhed, eller dette selskabs moderselskab • Der er desuden ikke tale om ulovlig selvfinansiering, hvis betingelserne for lovlig selvfinansiering er opfyldt (se eksempel 19-24) • Lovbemærkningerne (og lovkommentarerne) - Reglerne om lovlige ”medarbejderlån” giver alene mulighed for at yde lån til erhvervelse af kapitalandele i selskabet eller evt. datterselskaber - Reglerne giver derimod ikke mulighed for at yde lån til erhvervelse af kapitalandele i selskabets moderselskab 64 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen skal ikke beskattes • LL § 16E, stk. 1, 1. pkt. - Hvis et selskab … omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 1 … direkte eller indirekte yder lån til en fysisk person, behandles lånet efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt, forudsat at der mellem långiver og låntager er en forbindelse omfattet af § 2, dvs. bestemmende indflydelse • LL § 16E, stk. 1, 3. pkt. - 1. … pkt. finder tilsvarende anvendelse på sikkerhedsstillelser og på midler, der stilles til rådighed • Medarbejderne har ikke bestemmende indflydelse over A A/S – hverken hver for sig eller tilsammen
 65. 65. Eksempel 28 – medarbejderselskaber (1:2) Forudsætninger m.v. • Medarbejderselskabet er ejet af en eller flere medarbejdere i A A/S Medarb. selskab • Disse medarbejdere er hverken kapitalejere eller medlemmer af ledelsen i A A/S B • Lånet er ydet eller sikkerheden 100 % Lån eller sikkerhed 65 | stillet i forbindelse med medarbejderselskabets erhvervelse eller tegning af kapitalandele i A A/S • Medarbejderselskabet er ikke i forvejen kapitalejer i A A/S A A/S Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen • Forskellen i forhold til eksempel 25 består således i, at lånet er ydet eller sikkerheden stillet til et medarbejderselskab og ikke til medarbejderne direkte
 66. 66. Eksempel 28 – medarbejderselskaber (2:2) Selskabsretligt Skatteretligt • Dette er ikke et (ulovligt) • Lånet eller sikkerhedsstillelsen skal ”kapitalejerlån”, idet medarbejderselskabet ikke i forvejen er kapitalejer i långiverselskabet eller det selskab, der stiller sikkerhed • Der er desuden ikke tale om ulovlig selvfinansiering, hvis betingelserne for lovlig selvfinansiering er opfyldt (se eksempel 19-24) • SL § 214 om ”medarbejderlån” finder ikke anvendelse, idet låntager eller den, der får stillet sikkerhed, er medarbejderselskabet og ikke medarbejderne personligt • Hertil kommer, at det er en betingelse for at anvende denne bestemmelse, at der er tale om en generel medarbejderordning 66 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen ikke beskattes • LL § 16E, stk. 1, 1. pkt. - Hvis et selskab … omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 1 … direkte eller indirekte yder lån til en fysisk person, behandles lånet efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt, forudsat at der mellem långiver og låntager er en forbindelse omfattet af § 2, dvs. bestemmende indflydelse • LL § 16E, stk. 1, 3. pkt. - 1. … pkt. finder tilsvarende anvendelse på sikkerhedsstillelser og på midler, der stilles til rådighed • Medarbejderselskabet er ikke en fysisk person, men en juridisk person
 67. 67. Eksempel 29 – moderselskaber (1:2) Forudsætninger m.v. • Ingen B ApS Lån eller sikkerhed 50,1-100 % A A/S 67 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 68. 68. Eksempel 29 – moderselskaber (2:2) Selskabsretligt Skatteretligt • Dette er ikke et ulovligt • ”Kapitalejerlånet” skal ikke • SL § 211, stk. 1 - Et selskab kan direkte eller indirekte • LL § 16E, stk. 1, 1. pkt. - Hvis et selskab … omfattet af SEL § ”kapitalejerlån” stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for danske … moderselskabers forpligtelser beskattes 1, stk. 1, nr. 1 … direkte eller indirekte yder lån til en fysisk person, behandles lånet efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt, forudsat at der mellem långiver og låntager er en forbindelse omfattet af § 2, dvs. bestemmende indflydelse • LL § 16E, stk. 1, 3. pkt. - 1. … pkt. finder tilsvarende anvendelse på sikkerhedsstillelser og på midler, der stilles til rådighed • B ApS er ikke en fysisk person, men en juridisk person 68 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 69. 69. Eksempel 30 – kapitalejere i selskabet (1:2) Forudsætninger m.v. • Forskellen i forhold til eksempel 29 består i, at B ApS’ ejerandel af A A/S er ændret fra 50,1-100 % til 0,1-50 % B ApS Lån eller sikkerhed 0,1-50 % A A/S 69 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 70. 70. Eksempel 30 – kapitalejere i selskabet (2:2) Selskabsretligt Skatteretligt • Dette er et ulovligt ”kapitalejerlån”, medmindre B ApS undtagelsesvist har bestemmende indflydelse over A A/S og dermed er moderselskab for dette selskab • ”Kapitalejerlånet” skal ikke • SL § 210, stk. 1, 1. pkt. - Et selskab må ikke direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for kapitalejere … i selskabet beskattes • LL § 16E, stk. 1, 1. pkt. - Hvis et selskab … omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 1 … direkte eller indirekte yder lån til en fysisk person, behandles lånet efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt, forudsat at der mellem långiver og låntager er en forbindelse omfattet af § 2, dvs. bestemmende indflydelse • LL § 16E, stk. 1, 3. pkt. - 1. … pkt. finder tilsvarende anvendelse på sikkerhedsstillelser og på midler, der stilles til rådighed • B ApS er ikke en fysisk person, men en juridisk person 70 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 71. 71. Eksempel 31 – kapitalejere i selskabet (1:2) Forudsætninger m.v. • Ingen C ApS B ApS 50 % 50 % A A/S 71 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 72. 72. Eksempel 31 – kapitalejere i selskabet (2:2) Selskabsretligt Skatteretligt • Dette er et ulovligt ”kapitalejerlån”, • ”Kapitalejerlånet” skal ikke beskattes medmindre B ApS undtagelsesvist har bestemmende indflydelse over A A/S og dermed er moderselskab for dette selskab (se eksempel 29) • Hvis modtageren af lånet eller sikkerheden havde været C ApS, ville resultatet naturligvis have været det samme • SL § 210, stk. 1, 1. pkt. - Et selskab må ikke direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for kapitalejere … i selskabet • Hvis B ApS har bestemmende indflydelse over A A/S, kan dette f.eks. skyldes, at B ApS ejer eller råder over mere end halvdelen af stemmerettighederne i A A/S, eller at B ApS har beføjelse til at udpege eller afsættelse flertallet af medlemmerne i det øverste ledelsesorgan i A A/S, og dette ledelsesorgan har bestemmende indflydelse over A A/S (SL § 7, stk. 2 og stk. 3, nr. 1 og 3) 72 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen • LL § 16E, stk. 1, 1. pkt. - Hvis et selskab … omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 1 … direkte eller indirekte yder lån til en fysisk person, behandles lånet efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt, forudsat at der mellem långiver og låntager er en forbindelse omfattet af § 2, dvs. bestemmende indflydelse • LL § 16E, stk. 1, 3. pkt. - 1. … pkt. finder tilsvarende anvendelse på sikkerhedsstillelser og på midler, der stilles til rådighed • B ApS er ikke en fysisk person, men en juridisk person
 73. 73. Eksempel 32 – indirekte moderselskaber (1:2) Forudsætninger m.v. • Ingen C A/S 50,1-100 % Lån eller sikkerhed B ApS 50,1-100 % A A/S 73 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 74. 74. Eksempel 32 – indirekte moderselskaber (2:2) Selskabsretligt Skatteretligt • Dette er ikke et ulovligt • ”Kapitalejerlånet” skal ikke • SL § 211, stk. 1 - Et selskab kan direkte eller indirekte • LL § 16E, stk. 1, 1. pkt. - Hvis et selskab … omfattet af SEL § ”kapitalejerlån” stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for danske … moderselskabers forpligtelser • Lovkommentarerne - Reglerne om moderselskaber omfatter både de direkte og de indirekte moderselskaber beskattes 1, stk. 1, nr. 1 … direkte eller indirekte yder lån til en fysisk person, behandles lånet efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt, forudsat at der mellem långiver og låntager er en forbindelse omfattet af § 2, dvs. bestemmende indflydelse • LL § 16E, stk. 1, 3. pkt. - 1. … pkt. finder tilsvarende anvendelse på sikkerhedsstillelser og på midler, der stilles til rådighed • C A/S er ikke en fysisk person, men en juridisk person 74 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 75. 75. Eksempel 33 – kapitalejere i indirekte moderselskaber (1:2) Forudsætninger m.v. D • Ingen ?% C A/S Lån eller sikkerhed 50,1-100 % B ApS 50,1-100 % A A/S 75 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 76. 76. Eksempel 33 – kapitalejere i indirekte moderselskaber (2:2) Selskabsretligt Skatteretligt • Dette er et ulovligt ”kapitalejerlån” • Det ulovlige ”kapitalejerlån” skal • SL § 210, stk. 1, 2. pkt. - Tilsvarende gælder i forhold til kapitalejere … i selskabets moderselskab og andre virksomheder end selskabets moderselskab, der har bestemmende indflydelse over selskabet • Lovkommentarerne - Reglerne om moderselskaber omfatter både de direkte og de indirekte moderselskaber beskattes, hvis D indirekte har bestemmende indflydelse over A A/S • Det ulovlige ”kapitalejerlån” skal derimod ikke beskattes, hvis D ikke indirekte har bestemmende indflydelse over A A/S • LL § 16E, stk. 1, 1. pkt. - Hvis et selskab … omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 1 … direkte eller indirekte yder lån til en fysisk person, behandles lånet efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt, forudsat at der mellem långiver og låntager er en forbindelse omfattet af § 2, dvs. bestemmende indflydelse • LL § 16E, stk. 1, 3. pkt. - 1. … pkt. finder tilsvarende anvendelse på sikkerhedsstillelser og på midler, der stilles til rådighed 76 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 77. 77. Eksempel 34 – ledelsen i indirekte moderselskaber (1:2) Forudsætninger m.v. E • E er medlem af ledelsen, men ikke D kapitalejer i C A/S 100 % C A/S 50,1-100 % Lån eller sikkerhed B ApS 50,1-100 % A A/S 77 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 78. 78. Eksempel 34 – ledelsen i indirekte moderselskaber (2:2) Selskabsretligt Skatteretligt • Dette er et ulovligt ”kapitalejerlån” • Det ulovlige ”kapitalejerlån” skal ikke • SL § 210, stk. 1, 2. pkt. - Tilsvarende gælder i forhold til kapitalejere eller ledelsen i selskabets moderselskab og andre virksomheder end selskabets moderselskab, der har bestemmende indflydelse over selskabet • Lovkommentarerne - Reglerne om moderselskaber omfatter både de direkte og de indirekte moderselskaber beskattes • LL § 16E, stk. 1, 1. pkt. - Hvis et selskab … omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 1 … direkte eller indirekte yder lån til en fysisk person, behandles lånet efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt, forudsat at der mellem långiver og låntager er en forbindelse omfattet af § 2, dvs. bestemmende indflydelse • LL § 16E, stk. 1, 3. pkt. - 1. … pkt. finder tilsvarende anvendelse på sikkerhedsstillelser og på midler, der stilles til rådighed • E har ikke bestemmende indflydelse over A A/S – hverken direkte eller indirekte • Det er dog afgørende, at D og E ikke er nærtstående, jf. LL § 2 • Det er desuden afgørende, at E har betalingsevne 78 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 79. 79. Eksempel 35 – udenlandske moderselskaber (1:2) Forudsætninger m.v. • Forskellen i forhold til eksempel 29 består i, at B ”ApS” har hjemsted i Tyskland B ”ApS” Tyskland Danmark Lån eller sikkerhed 50,1-100 % A A/S 79 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 80. 80. Eksempel 35 – udenlandske moderselskaber (2:2) Selskabsretligt Skatteretligt • Dette er ikke et ulovligt • ”Kapitalejerlånet” skal ikke • SL § 211, stk. 1 - Et selskab kan direkte eller indirekte • LL § 16E, stk. 1, 1. pkt. - Hvis et selskab … omfattet af SEL § ”kapitalejerlån” stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for danske og visse udenlandske moderselskabers forpligtelser • Bekendtgørelsen om lån m.v. til udenlandske moderselskaber - For så vidt angår udenlandske moderselskaber, er det et krav, at der er tale om et moderselskab, der er et aktie- eller anpartsselskab eller et selskab med en tilsvarende retsform, og at moderselskabet har hjemsted i et af følgende lande: - Et andet EU-land beskattes 1, stk. 1, nr. 1 … direkte eller indirekte yder lån til en fysisk person, behandles lånet efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt, forudsat at der mellem långiver og låntager er en forbindelse omfattet af § 2, dvs. bestemmende indflydelse • LL § 16E, stk. 1, 3. pkt. - 1. … pkt. finder tilsvarende anvendelse på sikkerhedsstillelser og på midler, der stilles til rådighed • B ”ApS” er ikke en fysisk person, men en juridisk person 80 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 81. 81. Eksempel 36 – udenlandske moderselskaber (1:2) Forudsætninger m.v. • Forskellen i forhold til eksempel 35 består i, at B ”ApS” har hjemsted i Norge B ”ApS” Norge Danmark Lån eller sikkerhed 50,1-100 % A A/S 81 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 82. 82. Eksempel 36 – udenlandske moderselskaber (2:2) Selskabsretligt Skatteretligt • Dette er ikke et ulovligt • ”Kapitalejerlånet” skal ikke • SL § 211, stk. 1 - Et selskab kan direkte eller indirekte • LL § 16E, stk. 1, 1. pkt. - Hvis et selskab … omfattet af SEL § ”kapitalejerlån” stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for danske og visse udenlandske moderselskabers forpligtelser • Bekendtgørelsen om lån m.v. til udenlandske moderselskaber - For så vidt angår udenlandske moderselskaber, er det et krav, at der er tale om et moderselskab, der er et aktie- eller anpartsselskab eller et selskab med en tilsvarende retsform, og at moderselskabet har hjemsted i et af følgende lande: - … - Et EØS-land 82 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen beskattes 1, stk. 1, nr. 1 … direkte eller indirekte yder lån til en fysisk person, behandles lånet efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt, forudsat at der mellem långiver og låntager er en forbindelse omfattet af § 2, dvs. bestemmende indflydelse • LL § 16E, stk. 1, 3. pkt. - 1. … pkt. finder tilsvarende anvendelse på sikkerhedsstillelser og på midler, der stilles til rådighed • B ”ApS” er ikke en fysisk person, men en juridisk person
 83. 83. Eksempel 37 – udenlandske moderselskaber (1:2) Forudsætninger m.v. • Forskellen i forhold til eksempel 36 består i, at B ”ApS” har hjemsted i USA B ”ApS” USA Danmark Lån eller sikkerhed 50,1-100 % A A/S 83 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 84. 84. Eksempel 37 – udenlandske moderselskaber (2:2) Selskabsretligt Skatteretligt • Dette er ikke et ulovligt • ”Kapitalejerlånet” skal ikke • SL § 211, stk. 1 - Et selskab kan direkte eller indirekte • LL § 16E, stk. 1, 1. pkt. - Hvis et selskab … omfattet af SEL § ”kapitalejerlån” stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for danske og visse udenlandske moderselskabers forpligtelser • Bekendtgørelsen om lån m.v. til udenlandske moderselskaber - For så vidt angår udenlandske moderselskaber, er det et krav, at der er tale om et moderselskab, der er et aktie- eller anpartsselskab eller et selskab med en tilsvarende retsform, og at moderselskabet har hjemsted i et af følgende lande: - … - Schweiz - Australien, Canada, Hong Kong, Japan, Sydkorea, New Zealand, Singapore, Taiwan eller USA 84 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen beskattes 1, stk. 1, nr. 1 … direkte eller indirekte yder lån til en fysisk person, behandles lånet efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt, forudsat at der mellem långiver og låntager er en forbindelse omfattet af § 2, dvs. bestemmende indflydelse • LL § 16E, stk. 1, 3. pkt. - 1. … pkt. finder tilsvarende anvendelse på sikkerhedsstillelser og på midler, der stilles til rådighed • B ”ApS” er ikke en fysisk person, men en juridisk person
 85. 85. Eksempel 38 – udenlandske moderselskaber (1:2) Forudsætninger m.v. • Forskellen i forhold til eksempel 37 består i, at B ”ApS” ikke har hjemsted i Tyskland, Norge eller USA, men i Kina B ”ApS” Kina Danmark Lån eller sikkerhed 50,1-100 % A A/S 85 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 86. 86. Eksempel 38 – udenlandske moderselskaber (2:2) Selskabsretligt Skatteretligt • Dette er et ulovligt ”kapitalejerlån” • ”Kapitalejerlånet” skal ikke • SL § 210, stk. 1, 1. pkt. - Et selskab må ikke direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for kapitalejere … i selskabet • SL § 211, stk. 1 - Et selskab kan direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for danske og visse udenlandske moderselskabers forpligtelser • Kina er i sagens natur hverken et EU- eller EØS-land, ligesom Kina ikke er omfattet af opregningen af ikke-EU- eller EØS-lande i bekendtgørelsen om lån m.v. til udenlandske moderselskaber 86 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen beskattes • LL § 16E, stk. 1, 1. pkt. - Hvis et selskab … omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 1 … direkte eller indirekte yder lån til en fysisk person, behandles lånet efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt, forudsat at der mellem långiver og låntager er en forbindelse omfattet af § 2, dvs. bestemmende indflydelse • LL § 16E, stk. 1, 3. pkt. - 1. … pkt. finder tilsvarende anvendelse på sikkerhedsstillelser og på midler, der stilles til rådighed • B ”ApS” er ikke en fysisk person, men en juridisk person
 87. 87. Eksempel 39 – udenlandske moderselskaber (1:2) Forudsætninger m.v. • Forskellen i forhold til eksempel 38 C ”A/S” 50,1-100 % Lån eller sikkerhed USA B ”A/S” Kina 50,1-100 % Danmark A A/S 87 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen består i, at modtageren af lånet eller sikkerheden ikke er B ”A/S”, der har hjemsted i Kina, men C ”A/S”, der har hjemsted i USA
 88. 88. Eksempel 39 – udenlandske moderselskaber (2:2) Selskabsretligt Skatteretligt • Dette er ikke et ulovligt • ”Kapitalejerlånet” skal ikke ”kapitalejerlån”, selv om ”moderselskabet”, dvs. B ”A/S”, har hjemsted i Kina, idet ”bedstemoderselskabet”, dvs. C ”A/S”, har hjemsted i USA • Lovkommentarerne - Et mellemliggende udenlandsk ”moderselskab”, der ikke opfylder definitionen på et moderselskab i relation til reglerne om modtagelse af særlige moderselskabslån, medfører ikke, at evt. trinhøjere liggende moderselskaber, der opfylder denne definition, ikke kan modtage særlige moderselskabslån beskattes • LL § 16E, stk. 1, 1. pkt. - Hvis et selskab … omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 1 … direkte eller indirekte yder lån til en fysisk person, behandles lånet efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt, forudsat at der mellem långiver og låntager er en forbindelse omfattet af § 2, dvs. bestemmende indflydelse • LL § 16E, stk. 1, 3. pkt. - 1. … pkt. finder tilsvarende anvendelse på sikkerhedsstillelser og på midler, der stilles til rådighed • C ”A/S” er ikke en fysisk person, men en juridisk person 88 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 89. 89. Eksempel 40 – udenlandske moderselskaber (1:2) Forudsætninger m.v. • Forskellen i forhold til eksempel 35 C Lån 50,1-100 % Danmark B ”ApS” Lån Tyskland 50,1-100 % Danmark A A/S 89 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen består i, at B ”ApS”, der har hjemsted i Tyskland, samtidig yder lån til eller stiller sikkerhed for C, der ikke er kapitalejer i A A/S, men i B ”ApS”
 90. 90. Eksempel 40 – udenlandske moderselskaber (2:2) Selskabsretligt Skatteretligt • Dette er et ulovligt ”kapitalejerlån”, • Det ulovlige ”kapitalejerlån” skal selv om Tyskland er et af de mange EU-lande, der – modsat Danmark – ikke har et generelt forbud mod ”kapitalejerlån”, idet der er tale om omgåelse beskattes • LL § 16E, stk. 1, 1. pkt. - Hvis et selskab … omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 1 … direkte eller indirekte yder lån til en fysisk person, behandles lånet efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt, forudsat at der mellem långiver og låntager er en forbindelse omfattet af § 2, dvs. bestemmende indflydelse • C har indirekte bestemmende indflydelse over A A/S 90 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 91. 91. Eksempel 41 – datterselskaber og ledelsen i datterselskaber (1:2) Forudsætninger m.v. • Ingen B ApS Lån eller sikkerhed 50,1-100 % A A/S 91 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 92. 92. Eksempel 41 – datterselskaber og ledelsen i datterselskaber (2:2) Selskabsretligt Skatteretligt • Dette er ikke et (ulovligt) • Lånet eller sikkerhedsstillelsen skal ”kapitalejerlån”, idet låntagerselskabet eller det selskab, der får stillet sikkerhed, ikke er kapitalejer i långiverselskabet eller det selskab, der stiller sikkerhed ikke beskattes • LL § 16E, stk. 1, 1. pkt. - Hvis et selskab … omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 1 … direkte eller indirekte yder lån til en fysisk person, behandles lånet efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt, forudsat at der mellem långiver og låntager er en forbindelse omfattet af § 2, dvs. bestemmende indflydelse • LL § 16E, stk. 1, 3. pkt. - 1. … pkt. finder tilsvarende anvendelse på sikkerhedsstillelser og på midler, der stilles til rådighed • B ApS er ikke en fysisk person, men en juridisk person • Hertil kommer, at A A/S ikke har bestemmende indflydelse over B ApS, men omvendt 92 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 93. 93. Eksempel 42 – datterselskaber og ledelsen i datterselskaber (1:2) Forudsætninger m.v. Lån eller sikkerhed • C er medlem af ledelsen i A A/S, men ikke i B ApS • C er desuden ikke kapitalejer i B ApS C B ApS 50,1-100 % A A/S 93 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 94. 94. Eksempel 42 – datterselskaber og ledelsen i datterselskaber (2:2) Selskabsretligt Skatteretligt • Dette er ikke et (ulovligt) • Lånet eller sikkerhedsstillelsen skal ”kapitalejerlån”, idet modtageren af lånet eller sikkerheden ikke er kapitalejer eller medlem af ledelsen i långiverselskabet eller det selskab, der stiller sikkerhed ikke beskattes • LL § 16E, stk. 1, 1. pkt. - Hvis et selskab … omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 1 … direkte eller indirekte yder lån til en fysisk person, behandles lånet efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt, forudsat at der mellem långiver og låntager er en forbindelse omfattet af § 2, dvs. bestemmende indflydelse • LL § 16E, stk. 1, 3. pkt. - 1. … pkt. finder tilsvarende anvendelse på sikkerhedsstillelser og på midler, der stilles til rådighed • C har ikke bestemmende indflydelse over B ApS • Det er dog afgørende, at C og B ApS ikke er nærtstående, jf. LL § 2, f.eks. derved, at C er nærtstående til en kapitalejer i B ApS 94 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 95. 95. Eksempel 43 – sædvanlige forretningsmæssige dispositioner (1:2) Forudsætninger m.v. • Ingen B Kredit i forbindelse med almindelig samhandel ?% A A/S 95 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 96. 96. Eksempel 43 – sædvanlige forretningsmæssige dispositioner (2:2) Selskabsretligt Skatteretligt • Dette er ikke et ulovligt ”kapitalejerlån”, hvis der er • ”Kapitalejerlånet” skal ikke beskattes, selv om B måtte tale om en for A A/S sædvanlig forretningsmæssig disposition • SL § 212 - Et selskab kan som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for de omfattede personer have bestemmende indflydelse over A A/S, hvis der er tale om en for A A/S sædvanlig forretningsmæssig disposition • LL § 16E, stk. 1, 1. pkt. - Hvis et selskab … omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 1 … direkte eller indirekte yder lån til en fysisk person, behandles lånet efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt, forudsat at der mellem långiver og låntager er en forbindelse omfattet af § 2, dvs. bestemmende indflydelse • Lovbemærkningerne (og lovkommentarerne) - Der er ikke kun transaktionen, der skal være sædvanlig - Dette krav gælder også for vilkårene i transaktionen - Betalingsbetingelser, kreditvurdering, sikkerhedsstillelse m.v. skal således ske på samme vilkår, som tilsvarende transaktioner sædvanligvis gennemføres med over for tredjemand • LL § 16E, stk. 1, 2. pkt. - 1. pkt. finder ikke anvendelse på lån, der ydes som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition … • Svar fra ministeren - Begrebet ”lån, der ydes som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition”, er inspireret af SL § 212 - Praksis vedr. denne bestemmelse vil derfor være vejledende ved fortolkningen af LL § 16E - Dette medfører dog ikke nødvendigvis, at fortolkningen af de to bestemmelser altid vil være ens - De to lovbestemmelser skal varetage forskellige hensyn, hvorfor fortolkningen i nogle situationer kan være forskellig • SKM 2013.113 SR indsnævrer området væsentligt • 96 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen Se intranet d. 13.02.13 Se også artiklen i SR Skat, nr. 2, 2013
 97. 97. Eksempel 44 – sædvanlige forretningsmæssige dispositioner (1:2) Forudsætninger m.v. • Ingen B Lån eller sikkerhed i forbindelse med en enkeltstående, muligvis sædvanlig forretningsmæssig disposition ?% A A/S 97 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 98. 98. Eksempel 44 – sædvanlige forretningsmæssige dispositioner (2:2) Selskabsretligt Skatteretligt • Dette er måske et ulovligt • ”Kapitalejerlånet” skal måske ”kapitalejerlån” – det afhænger af de konkrete omstændigheder • SL § 212 - Et selskab kan som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for de omfattede personer beskattes, hvis B har bestemmende indflydelser over A A/S – det afhænger af de konkrete omstændigheder • LL § 16E, stk. 1, 1. pkt. - Hvis et selskab … omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 1 … direkte eller indirekte yder lån til en fysisk person, behandles lånet efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt, forudsat at der mellem långiver og låntager er en forbindelse omfattet af § 2, dvs. bestemmende indflydelse • Lovkommentarerne - Den mest almindelige disposition er salg af varer og tjenesteydelser på kredit - Dispositioner, der er sjældent forekommende, er mere komplicerede - Her må der foretages en konkret vurdering af, om transaktionen kan betragtes som sædvanlig for selskabet og inden for branchen - Hvis selskabet ville foretage tilsvarende transaktioner med uafhængig tredjemænd, er dette en klar indikator på, at der er tale om en sædvanlig forretningsmæssig disposition 98 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen • LL § 16E, stk. 1, 2. pkt. - 1. pkt. finder ikke anvendelse på lån, der ydes som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition … • SKM 2013.113 SR indsnævrer området væsentligt - • Se intranet d. 13.02.13 Se også artiklen i SR Skat, nr. 2, 2013
 99. 99. Eksempel 45 – søsterselskaber (1:2) Forudsætninger m.v. • Ingen C 50,1-100 % 50,1-100 % B A/S A A/S Lån eller sikkerhed 99 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 100. 100. Eksempel 45 – søsterselskaber (2:2) Selskabsretligt Skatteretligt • Dette er ikke et (ulovligt) • Lånet eller sikkerhedsstillelsen skal ”kapitalejerlån”, idet låntagerselskabet eller det selskab, der får stillet sikkerhed, ikke er kapitalejer i långiverselskabet eller det selskab, der stiller sikkerhed, medmindre der er tale om omgåelse • Lovbemærkningerne - Forbuddet mod ”kapitalejerlån” omfatter ikke lån til andre selskaber, der er kontrolleret af den samme personkreds, medmindre der ved lånet tilsigtes en omgåelse af lånerestriktionerne, f.eks. ved at låneprovenuet skal anvendes til udbetaling til kapitalejerne i låntagerselskabet formentlig ikke beskattes • LL § 16E, stk. 1, 1. pkt. - Hvis et selskab … omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 1 … direkte eller indirekte yder lån til en fysisk person, behandles lånet efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt, forudsat at der mellem långiver og låntager er en forbindelse omfattet af § 2, dvs. bestemmende indflydelse • LL § 16E, stk. 1, 3. pkt. - 1. … pkt. finder tilsvarende anvendelse på sikkerhedsstillelser og på midler, der stilles til rådighed • B A/S er ikke en fysisk person, men en juridisk person • Hertil kommer, at B A/S ikke har bestemmende indflydelse over A A/S • Det må dog vurderes konkret, idet C konkret kan have indirekte fordel 100 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 101. 101. Eksempel 46 – søsterselskaber (1:2) Forudsætninger m.v. • Forskellen i forhold til eksempel 45 består i, at A A/S og B A/S ikke er ejet af en fysisk person, C, men en juridisk person, C ApS C ApS 50,1-100 % 50,1-100 % B A/S A A/S Lån eller sikkerhed 101 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 102. 102. Eksempel 46 – søsterselskaber (2:2) Selskabsretligt Skatteretligt • Dette er ikke et (ulovligt) • Lånet eller sikkerhedsstillelsen skal ”kapitalejerlån”, idet låntagerselskabet eller det selskab, der får stillet sikkerhed, ikke er kapitalejer i långiverselskabet eller det selskab, der stiller sikkerhed, medmindre der er tale om omgåelse • Lovbemærkningerne - Forbuddet mod ”kapitalejerlån” omfatter ikke lån til andre selskaber, der er kontrolleret af den samme personkreds, medmindre der ved lånet tilsigtes en omgåelse af lånerestriktionerne, f.eks. ved at låneprovenuet skal anvendes til udbetaling til kapitalejerne i låntagerselskabet ikke beskattes • LL § 16E, stk. 1, 1. pkt. - Hvis et selskab … omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 1 … direkte eller indirekte yder lån til en fysisk person, behandles lånet efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt, forudsat at der mellem långiver og låntager er en forbindelse omfattet af § 2, dvs. bestemmende indflydelse • LL § 16E, stk. 1, 3. pkt. - 1. … pkt. finder tilsvarende anvendelse på sikkerhedsstillelser og på midler, der stilles til rådighed • B A/S er ikke en fysisk person, men en juridisk person • Hertil kommer, at B A/S ikke har bestemmende indflydelse over A A/S 102 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 103. 103. Eksempel 47 – søsterselskaber (1:2) Forudsætninger m.v. • Ingen C ApS 50,1-100 % 0,1-50 % Lån B A/S A A/S Lån 103 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 104. 104. Eksempel 47 – søsterselskaber (2:2) Selskabsretligt Skatteretligt • Dette er et ulovligt ”kapitalejerlån”, • Det ulovlige ”kapitalejerlån” skal selv om låntagerselskabet eller det selskab, der får stillet sikkerhed, ikke er kapitalejer i långiverselskabet eller det selskab, der stiller sikkerhed, idet der er tale om omgåelse • Både lånet fra A A/S til B A/S og lånet fra B A/S til C ApS er ulovligt • Lovbemærkningerne - Forbuddet mod ”kapitalejerlån” omfatter ikke lån til andre selskaber, der er kontrolleret af den samme personkreds, medmindre der ved lånet tilsigtes en omgåelse af lånerestriktionerne, f.eks. ved at låneprovenuet skal anvendes til udbetaling til kapitalejerne i låntagerselskabet 104 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen ikke beskattes • LL § 16E, stk. 1, 1. pkt. - Hvis et selskab … omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 1 … direkte eller indirekte yder lån til en fysisk person, behandles lånet efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt, forudsat at der mellem långiver og låntager er en forbindelse omfattet af § 2, dvs. bestemmende indflydelse • C ApS er ikke en fysisk person, men en juridisk person
 105. 105. Eksempel 48 – søsterselskaber (1:2) Forudsætninger m.v. • C og D er nærtstående i ret op- eller nedstigende linje (far eller mor, søn eller datter m.v.) D C 50,1-100 % 50,1-100 % B A/S A A/S Lån eller sikkerhed 105 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 106. 106. Eksempel 48 – søsterselskaber (2:2) Selskabsretligt Skatteretligt • Dette er ikke et (ulovligt) • Lånet eller sikkerhedsstillelsen skal ”kapitalejerlån”, idet låntagerselskabet eller det selskab, der får stillet sikkerhed, ikke er kapitalejer i långiverselskabet eller det selskab, der stiller sikkerhed, medmindre der er tale om omgåelse • Dette gælder også, selv om D er medlem af ledelsen i A A/S • Lovbemærkningerne - Forbuddet mod ”kapitalejerlån” omfatter ikke lån til andre selskaber, der er kontrolleret af den samme personkreds, medmindre der ved lånet tilsigtes en omgåelse af lånerestriktionerne, f.eks. ved at låneprovenuet skal anvendes til udbetaling til kapitalejerne i låntagerselskabet formentlig ikke beskattes • LL § 16E, stk. 1, 1. pkt. - Hvis et selskab … omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 1 … direkte eller indirekte yder lån til en fysisk person, behandles lånet efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt, forudsat at der mellem långiver og låntager er en forbindelse omfattet af § 2, dvs. bestemmende indflydelse • LL § 16E, stk. 1, 3. pkt. - 1. … pkt. finder tilsvarende anvendelse på sikkerhedsstillelser og på midler, der stilles til rådighed • B A/S er ikke en fysisk person, men en juridisk person • Hertil kommer, at B A/S ikke har bestemmende indflydelse over A A/S • Det må dog vurderes konkret, idet C konkret kan have indirekte fordel 106 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 107. 107. Eksempel 49 – partnerselskaber (1:2) Forudsætninger m.v. • Ingen B Lån eller sikkerhed ?% A P/S 107 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 108. 108. Eksempel 49 – partnerselskaber (2:2) Selskabsretligt Skatteretligt • Dette er et ulovligt ”kapitalejerlån” • ”Kapitalejerlånet” skal ikke beskattes • SL § 210, stk. 1, 1. pkt. - Et kapitalselskab må ikke direkte eller • LL § 16E, stk. 1, 1. pkt. - Hvis et selskab m.v. omfattet af SEL § 1, indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for kapitalejere … i selskabet • SL § 358 - Lovens regler om aktieselskaber finder med de fornødne tilpasninger anvendelse på partnerselskaber stk. 1, nr. 1 eller 2 … direkte eller indirekte yder lån til en fysisk person, behandles lånet efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt, forudsat at der mellem långiver og låntager er en forbindelse omfattet af § 2, dvs. bestemmende indflydelse • LL § 16E, stk. 1, 3. pkt. - 1. … pkt. finder tilsvarende anvendelse på sikkerhedsstillelser • Et partnerselskab er ikke omfattet af SEL, men er transparent skatteretligt 108 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 109. 109. Eksempel 50 – partnerselskaber (1:2) Forudsætninger m.v. • Forskellen i forhold til eksempel 49 B ApS Lån eller sikkerhed 0,1-50 % A P/S 109 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen består i, at A P/S ikke er ejet af fysisk person, B, men en juridisk person, B ApS
 110. 110. Eksempel 50 – partnerselskaber (2:2) Selskabsretligt Skatteretligt • Dette er et ulovligt ”kapitalejerlån”, • ”Kapitalejerlånet” skal ikke medmindre B ApS undtagelsesvist har bestemmende indflydelse over A P/S og dermed er moderselskab for dette selskab (se eksempel 29) • SL § 210, stk. 1, 1. pkt. - Et kapitalselskab må ikke direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for kapitalejere … i selskabet • SL § 358 - Lovens regler om aktieselskaber finder med de fornødne tilpasninger anvendelse på partnerselskaber beskattes, selv om B ApS undtagelsesvist måtte have bestemmende indflydelse over A P/S og dermed være moderselskab for dette selskab • LL § 16E, stk. 1, 1. pkt. - Hvis et selskab m.v. omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 1 eller 2 … direkte eller indirekte yder lån til en fysisk person, behandles lånet efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt, forudsat at der mellem långiver og låntager er en forbindelse omfattet af § 2, dvs. bestemmende indflydelse • LL § 16E, stk. 1, 3. pkt. - 1. … pkt. finder tilsvarende anvendelse på sikkerhedsstillelser • Et partnerselskab er ikke omfattet af SEL, men er transparent skatteretligt 110 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 111. 111. Eksempel 51 – partnerselskaber (1:2) Forudsætninger m.v. • Ingen B P/S Lån eller sikkerhed 0,1-50 % A A/S 111 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 112. 112. Eksempel 51 – partnerselskaber (2:2) Selskabsretligt Skatteretligt • Dette er et ulovligt ”kapitalejerlån”, • ”Kapitalejerlånet” skal måske beskattes – medmindre B P/S undtagelsesvist har bestemmende indflydelse over A P/S og dermed er moderselskab for dette selskab (se eksempel 29) • SL § 210, stk. 1, 1. pkt. - Et kapitalselskab må ikke direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for kapitalejere … i selskabet • Lovkommentarerne - Forbuddet mod ”kapitalejerlån” omfatter såvel fysiske som juridiske personer • Fysiske personer omfatter både kapitalselskaber (aktie- og anpartsselskaber), personselskaber (interessentskaber samt kommandit- og partnerselskaber m.v.) samt fonde og foreninger m.v. det afhænger af ejerforholdene i B P/S • ”Kapitalejerlånet” skal beskattes, hvis B P/S er delvist ejet af en fysisk person, der undtagelsesvist – indirekte – har bestemmende indflydelse over A A/S • ”Kapitalejerlånet” skal derimod ikke beskattes, hvis B ikke er ejet af en fysisk person, der – indirekte – har bestemmende indflydelse over A A/S • LL § 16E, stk. 1, 1. pkt. - Hvis et selskab … omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 1 … direkte eller indirekte yder lån til en fysisk person, behandles lånet efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt, forudsat at der mellem långiver og låntager er en forbindelse omfattet af § 2, dvs. bestemmende indflydelse • LL § 16E, stk. 1, 3. pkt. - 1. … pkt. finder tilsvarende anvendelse på sikkerhedsstillelser • Et partnerselskab er transparent skatteretligt 112 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 113. 113. Eksempel 52 – partnerselskaber (1:2) Forudsætninger m.v. • Forskellen i forhold til eksempel 51 består i, at ejerandelen er ændret fra 0,1-50 % til 50,1-100 % B P/S Lån eller sikkerhed 50,1-100 % A A/S 113 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 114. 114. Eksempel 52 – partnerselskaber (2:2) Selskabsretligt Skatteretligt • Dette er ikke et ulovligt • ”Kapitalejerlånet” skal måske beskattes – • SL § 211, stk. 1 - Et selskab kan direkte eller indirekte • ”Kapitalejerlånet” skal beskattes, hvis B ”kapitalejerlån” stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for danske … moderselskabers forpligtelser • SL § 5, nr. 20 samt §§ 6 og 7 - Ved et moderselskab forstås et kapitalselskab, der har bestemmende indflydelse over en eller flere dattervirksomheder • SL § 358 - Lovens regler om aktieselskaber finder med de fornødne tilpasninger anvendelse på partnerselskaber det afhænger af ejerforholdene i B P/S P/S er delvist ejet af en fysisk person, der har bestemmende indflydelse over B P/S og dermed A A/S • ”Kapitalejerlånet” skal derimod ikke beskattes, hvis B P/S ikke er delvist ejet af en fysisk person, der har bestemmende indflydelse over B P/S og dermed A A/S • LL § 16E, stk. 1, 1. pkt. - Hvis et selskab … omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 1 … direkte eller indirekte yder lån til en fysisk person, behandles lånet efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt, forudsat at der mellem långiver og låntager er en forbindelse omfattet af § 2, dvs. bestemmende indflydelse • LL § 16E, stk. 1, 3. pkt. - 1. … pkt. finder tilsvarende anvendelse på sikkerhedsstillelser • Et partnerselskab er transparent skatteretligt 114 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 115. 115. Eksempel 53 – interessentskaber (1:2) Forudsætninger m.v. • Ingen B Lån eller sikkerhed ?% A I/S 115 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 116. 116. Eksempel 53 – interessentskaber (2:2) Selskabsretligt Skatteretligt • Dette er ikke et (ulovligt) • ”Kapitalejerlånet” skal ikke beskattes ”kapitalejerlån” • SL § 210, stk. 1, 1. pkt. - Et kapitalselskab må ikke direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for kapitalejere … i selskabet • Et interessentskab er ikke et kapitalselskab (LEV § 2, stk. 1) • LL § 16E, stk. 1, 1. pkt. - Hvis et selskab m.v. omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 1 eller 2 … direkte eller indirekte yder lån til en fysisk person, behandles lånet efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt, forudsat at der mellem långiver og låntager er en forbindelse omfattet af § 2, dvs. bestemmende indflydelse • LL § 16E, stk. 1, 3. pkt. - 1. … pkt. finder tilsvarende anvendelse på sikkerhedsstillelser • Et interessentskab er ikke omfattet af SEL, men er transparent skatteretligt 116 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 117. 117. Eksempel 54 – interessentskaber (1:2) Forudsætninger m.v. • Forskellen i forhold til eksempel 53 B A/S Lån eller sikkerhed ?% A I/S 117 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen består i, at B ikke er en fysisk person, men en juridisk person, B A/S
 118. 118. Eksempel 54 – interessentskaber (2:2) Selskabsretligt Skatteretligt • Dette er ikke et (ulovligt) • Lånet eller sikkerhedsstillelsen skal • SL § 210, stk. 1, 1. pkt. - Et kapitalselskab må ikke direkte eller • LL § 16E, stk. 1, 1. pkt. - Hvis et selskab m.v. omfattet af SEL ”kapitalejerlån” indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for kapitalejere … i selskabet • Et interessentskab er ikke et kapitalselskab (LEV § 2, stk. 1) ikke beskattes § 1, stk. 1, nr. 1 eller 2 … direkte eller indirekte yder lån til en fysisk person, behandles lånet efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt, forudsat at der mellem långiver og låntager er en forbindelse omfattet af § 2, dvs. bestemmende indflydelse • LL § 16E, stk. 1, 3. pkt. - 1. … pkt. finder tilsvarende anvendelse på sikkerhedsstillelser • Et interessentskab er ikke omfattet af SEL, men er transparent skatteretligt 118 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 119. 119. Eksempel 55 – interessentskaber (1:2) Forudsætninger m.v. • Ingen B I/S Lån eller sikkerhed 0,1-50 % A A/S 119 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 120. 120. Eksempel 55 – interessentskaber (2:2) Selskabsretligt Skatteretligt • Dette er et ulovligt ”kapitalejerlån” • ”Kapitalejerlånet” skal måske beskattes • SL § 210, stk. 1, 1. pkt. - Et selskab må ikke direkte eller indirekte • Det ulovlige ”kapitalejerlån” skal • Lovkommentarerne - Forbuddet mod ”kapitalejerlån” omfatter • Det ulovlige ”kapitalejerlån” skal stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for kapitalejere … i selskabet såvel fysiske som juridiske personer • Fysiske personer omfatter både kapitalselskaber (aktie-, anparts- og partnerselskaber), personselskaber (interessent- og kommanditselskaber m.v.) samt fonde og foreninger m.v. – det afhænger af ejerforholdene i B P/S beskattes, hvis B I/S er delvist ejet af en fysisk person, der undtagelsesvist – indirekte – har bestemmende indflydelse over A A/S derimod ikke beskattes, hvis B ikke er ejet af en fysisk person, der – indirekte – har bestemmende indflydelse over A A/S • LL § 16E, stk. 1, 1. pkt. - Hvis et selskab … omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 1 … direkte eller indirekte yder lån til en fysisk person, behandles lånet efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt, forudsat at der mellem långiver og låntager er en forbindelse omfattet af § 2, dvs. bestemmende indflydelse • LL § 16E, stk. 1, 3. pkt. - 1. … pkt. finder tilsvarende anvendelse på sikkerhedsstillelser • Et interessentskab er transparent skatteretligt 120 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 121. 121. Eksempel 56 – interessentskaber (1:2) Forudsætninger m.v. • Forskellen i forhold til eksempel 55 består i, at ejerandelen er ændret fra 0,1-50 % til 50,1-100 % B I/S Lån eller sikkerhed 50,1-100 % A A/S 121 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 122. 122. Eksempel 56 – interessentskaber (2:2) Selskabsretligt • Dette er et ulovligt ”kapitalejerlån” • SL § 210, stk. 1, 1. pkt. - Et selskab må ikke direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for kapitalejere … i selskabet • SL § 211, stk. 1 - Et selskab kan direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for danske … moderselskabers forpligtelser • SL § 5, nr. 20 samt §§ 6 og 7 - Ved et moderselskab forstås et kapitalselskab, der har bestemmende indflydelse over en eller flere dattervirksomheder • Et interessentskab er ikke et kapitalselskab og kan dermed ikke være moderselskab (LEV § 2, stk. 1) Skatteretligt • Det ulovlige ”kapitalejerlån” skal måske beskattes – det afhænger af ejerforholdene i B I/S • Det ulovlige ”kapitalejerlån” skal beskattes, hvis B I/S er delvist ejet af en fysisk person, der har bestemmende indflydelse over B I/S og dermed A A/S • Det ulovlige ”kapitalejerlån” skal derimod ikke beskattes, hvis B I/S ikke er delvist ejer af en fysisk person, der har bestemmende indflydelse over B I/S og dermed A A/S • LL § 16E, stk. 1, 1. pkt. - Hvis et selskab … omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 1 … direkte eller indirekte yder lån til en fysisk person, behandles lånet efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt, forudsat at der mellem långiver og låntager er en forbindelse omfattet af § 2, dvs. bestemmende indflydelse • LL § 16E, stk. 1, 3. pkt. - 1. … pkt. finder tilsvarende anvendelse på sikkerhedsstillelser • Et interessentskab er transparent skatteretligt 122 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 123. 123. Eksempel 57 – interessentskaber (1:2) Forudsætninger m.v. • Ingen C ?% ?% B I/S A A/S Lån eller sikkerhed 123 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 124. 124. Eksempel 57 – interessentskaber (2:2) Selskabsretligt Skatteretligt • Dette er et ulovligt ”kapitalejerlån”, • Det ulovlige ”kapitalejerlån” skal selv om ”låntagerselskabet” eller det ”selskab”, der får stillet sikkerhed, ikke er kapitalejer i långiverselskabet eller det selskab, der stiller sikkerhed • Lovkommentarerne - Lån til et interessentskab, hvor en eller flere af interessenterne er kapitalejere … i det långivende selskab, er efter Erhvervsstyrelsens administrative praksis omfattet af forbuddet mod ”kapitalejerlån” beskattes, hvis C har bestemmende indflydelse over A A/S • Det ulovlige ”kapitalejerlån” skal derimod ikke beskattes, hvis C ikke har bestemmende indflydelse over A A/S • Det er uden betydning, om C har bestemmende indflydelse over B I/S eller ej • LL § 16E, stk. 1, 1. pkt. - Hvis et selskab … omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 1 … direkte eller indirekte yder lån til en fysisk person, behandles lånet efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt, forudsat at der mellem långiver og låntager er en forbindelse omfattet af § 2, dvs. bestemmende indflydelse • LL § 16E, stk. 1, 3. pkt. - 1. … pkt. finder tilsvarende anvendelse på sikkerhedsstillelser • Et interessentskab er transparent skatteretligt 124 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen
 125. 125. Eksempel 58 – interessentskaber (1:2) Forudsætninger m.v. • Forskellen i forhold til eksempel 57 består i, dels at C ikke er en fysisk person, men en juridisk person, C ApS, dels at C ApS’ ejerandel af A A/S er defineret til 0,1-50 % C ApS ?% 0,1-50 % B I/S A A/S Lån eller sikkerhed 125 | Eksempler på ”kapitalejerlån” | Jesper Seehausen

×