Selskabsretlige erklæringer - beslutningstræer

575 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
575
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Selskabsretlige erklæringer - beslutningstræer

 1. 1. Selskabsretlige erklæringer – beslutningstræer Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen
 2. 2. 2 | Selskabsretlige erklæringer – beslutningstræer | Jesper Seehausen Generelt om beslutningstræerne
 3. 3. 3 | Selskabsretlige erklæringer – beslutningstræer | Jesper Seehausen Generelt om beslutningstræerne (1:2) • Dette hæfter indeholder en række beslutningstræer, der viser, hvilke selskabsretlige erklæringer der skal afgives i forbindelse med forskellige selskabsretlige transaktioner • Beslutningen om, hvilke selskabsretlige erklæringer der skal afgives i forbindelse med en konkret selskabsretlig transaktion, træffes ved at besvare en række spørgsmål • Når man har besvaret alle de relevante spørgsmål, ender man enten i en grøn, en gul eller en rød kasse, hvoraf det fremgår, hvilke selskabsretlige erklæringer der skal afgives i forbindelse med den pågældende selskabsretlige transaktion - En grøn kasse betyder, at der skal afgives en eller flere selskabsretlige erklæringer i forbindelse med den pågældende transaktion - Det kan f.eks. være en vurderingsberetning i forbindelse med en stiftelse af et selskab ved indskud i andre værdier end kontanter
 4. 4. 4 | Selskabsretlige erklæringer – beslutningstræer | Jesper Seehausen Generelt om beslutningstræerne (2:2) - En gul kasse betyder, at der skal udarbejdes et eller flere selskabsretlige dokumenter i forbindelse med den pågældende transaktion, men at der som udgangspunkt ikke skal afgives nogen selskabsretlig erklæring i forbindelse med transaktionen - Det kan f.eks. være en mellembalance i forbindelse med en kontant udlodning af ekstraordinært udbytte, hvor selskabet ikke er underlagt revisionspligt - Der er i denne situation ikke krav om, at mellembalancen skal forsynes med en reviewerklæring, hvilket ville have været tilfældet, hvis selskabet havde været underlagt revisionspligt - Kassen ville i denne situation have været grøn - Hvis revisor assisterer med udarbejdelsen af mellembalancen og kan associeres hermed, er der imidlertid krav om, at mellembalancen skal forsynes med en erklæring, i det mindste en assistanceerklæring - En rød kasse betyder, at der ikke skal afgives nogen selskabsretlig erklæring i forbindelse med den pågældende transaktion - Det kan f.eks. være en kontant stiftelse af et selskab eller en kontant udlodning af ekstraordinært udbytte, hvor der ikke er krav om, at der skal udarbejdes en mellembalance
 5. 5. 5 | Selskabsretlige erklæringer – beslutningstræer | Jesper Seehausen Revisionspligt eller ej? • Nogle selskabsretlige erklæringer skal kun afgives, hvis selskabet er underlagt revisionspligt • Dette gælder f.eks. en åbningsbalance ved stiftelse af et selskab ved indskud af en bestående virksomhed, der kun skal revideres eller forsynes med en erklæring om udvidet gennemgang, hvis selskabet er underlagt revisionspligt - Hvis selskabet ikke er underlagt revisionspligt, er der ikke krav om, at åbningsbalancen skal revideres eller forsynes med en erklæring om udvidet gennemgang - Hvis revisor assisterer med udarbejdelsen af åbningsbalancen og kan associeres hermed, er der imidlertid krav om, at åbningsbalancen skal forsynes med en erklæring, i det mindste en assistanceerklæring • Det afgørende er, om selskabet er underlagt revisionspligt eller ej • Det er derimod uden betydning, om selskabet har fravalgt revision eller ej • Selskaber, der har mulighed for at fravælge revision, men ikke har gjort brug af denne mulighed, sidestilles således med selskaber, der har fravalgt revision
 6. 6. 6 | Selskabsretlige erklæringer – beslutningstræer | Jesper Seehausen Revision eller udvidet gennemgang? • Nogle selskabsretlige erklæringer kan fremover afgives som erklæringer om udvidet gennemgang frem for erklæringer om revision • Dette kræver dog, at erklæringen – hvis der havde været tale om en erklæring på en årsrapport – kunne have været afgivet som en erklæring om udvidet gennemgang frem for en revisionspåtegning • Det fremgår således af både Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (udvidet gennemgang af årsregnskaber) og FSR – danske revisorers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter ÅRL, at disse standarder – med de fornødne tilpasninger – også kan anvendes i relation til virksomhedens evt. perioderegnskaber samt regnskaber og balancer, der kræves underlagt revision i henhold til SL
 7. 7. 7 | Selskabsretlige erklæringer – beslutningstræer | Jesper Seehausen Selskabslovens § 38 – ”vurderingsberetning” fra det centrale ledelsesorgan • Flere af beslutningstræerne henviser til selskabslovens § 38 • Denne bestemmelse indebærer, at revisor kan undlade at afgive en vurderingsberetning i forbindelse med stiftelse, efterfølgende erhvervelse, kapitalforhøjelse og -afgang, herunder udlodning af udbytte og kapitalnedsættelse, samt omdannelse af ApS eller P/S til A/S, hvis de pågældende aktiver er omfattet af § 38, stk. 1, og det centrale ledelsesorgan udarbejder en erklæring efter § 38, stk. 2 • § 38, stk. 1 omfatter følgende aktiver: - Aktiver, der er individuelt målt og præsenteret i et revideret års- eller koncernregnskab for det forudgående regnskabsår, der er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven, IFRS, lov om finansiel virksomhed eller – for udenlandske virksomheder – EU’s regnskabsdirektiver (4. og 7. direktiv) - Aktiverne skal være målt til dagsværdi - Værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter, der er optaget til den gennemsnitskurs, hvortil de er blevet handlet på et eller flere regulerede markeder i de 4 uger, der går forud for f.eks. stiftelsesdokumentets underskrift, medmindre det centrale ledelsesorgan vurderer, at denne gennemsnitskurs er påvirket af ekstraordinære omstændigheder eller i øvrigt ikke kan antages at afspejle den aktuelle værdi
 8. 8. 8 | Selskabsretlige erklæringer – beslutningstræer | Jesper Seehausen Oversigt over beslutningstræerne
 9. 9. 9 | Selskabsretlige erklæringer – beslutningstræer | Jesper Seehausen Oversigt over beslutningstræerne (1:3) • 1. Stiftelse • 2. Efterfølgende erhvervelse (efterstiftelse) • 3. Kapitalforhøjelse - A/S - ApS • 4. Kapitalafgang – udlodning af udbytte - Udlodning af ordinært udbytte - Udlodning af ekstraordinært udbytte • 5. Kapitalafgang – kapitalnedsættelse - A/S - ApS • 6. Opløsning
 10. 10. 10 | Selskabsretlige erklæringer – beslutningstræer | Jesper Seehausen Oversigt over beslutningstræerne (2:3) • 7. Fusion (national) - Fusionsplan, fusionsredegørelse og fusionsregnskab - Mellembalance - Vurderingsberetning, vurderingsmandsudtalelse og vurderingsmandserklæring • 8. Spaltning (national) - Spaltningsplan, spaltningsredegørelse og spaltningsregnskab - Mellembalance - Vurderingsberetning, vurderingsmandsudtalelse og vurderingsmandserklæring • 9. Omdannelse - Fra ApS eller P/S til A/S - Fra andelsselskab til A/S
 11. 11. 11 | Selskabsretlige erklæringer – beslutningstræer | Jesper Seehausen Oversigt over beslutningstræerne (3:3) • For så vidt angår stiftelse, efterfølgende erhvervelse, kapitalforhøjelse og -afgang, herunder udlodning af udbytte og kapitalnedsættelse, opløsning samt omdannelse, er alle de relevante spørgsmål samlet i ét beslutningstræ - For så vidt angår kapitalforhøjelse og –nedsættelse, findes der dog et beslutningstræ for henholdsvis A/S og ApS - Tilsvarende findes der – for så vidt angår udlodning af udbytte –et beslutningstræ for udlodning af henholdsvis ordinært og ekstraordinært udbytte, ligesom der – for så vidt angår omdannelse – findes et beslutningstræ for henholdsvis omdannelse af ApS eller P/S til A/S og omdannelse af andelsselskab til A/S - Beslutningstræet for omdannelse af andelsselskab til A/S er desuden spredt over to sider • For så vidt angår fusion og spaltning, findes der derimod et beslutningstræ for hvert selskabsretligt dokument og hver selskabsretlig erklæring, idet det af pladshensyn ikke er muligt at samle alle de relevante spørgsmål i ét beslutningstræ - I forbindelse med en konkret fusion eller spaltning er det således nødvendigt at anvende samtlige beslutningstræer for henholdsvis fusion eller spaltning
 12. 12. 12 | Selskabsretlige erklæringer – beslutningstræer | Jesper Seehausen Beslutningstræer
 13. 13. 13 | Selskabsretlige erklæringer – beslutningstræer | Jesper Seehausen Ja 1. Stiftelse – A/S og ApS Nej Er der tale om stiftelse ved indskud af enkeltstående aktiver eller stiftelse ved ind- skud af en bestående virksom- hed eller en bestemmende kapitalpost i et andet selskab? Enkeltstående aktiver Bestående virksomhed eller bestemmende kapitalpost Er de indskudte aktiver om- fattet af selskabslovens 38, stk. 1, og udarbejder det centrale ledelsesorgan en erklæring efter selskabslovens 38, stk. 2? Er de indskudte aktiver om- fattet af selskabslovens 38, stk. 1, og udarbejder det centrale ledelsesorgan en erklæring efter selskabslovens 38, stk. 2? Ingen krav om erklæringer fra revisor Vurderings- beretning Er selskabet underlagt revisionspligt? Er selskabet underlagt revisionspligt? Åbningsbalance med erklæring om revision eller udvidet gennemgang Åbningsbalance - ikke krav om revision eller udvidet gennemgang Vurderings- beretning og åbningsbalance med erklæring om revision eller udvidet gennemgang Vurderings- beretning og åbningsbalance - ikke krav om revision eller udvidet gennemgang af åbningsbalance Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Er der tale om kontant stiftelse? Stiftelse ved fusion – se 7. Fusion Stiftelse ved spaltning – se 8. Spaltning
 14. 14. 14 | Selskabsretlige erklæringer – beslutningstræer | Jesper Seehausen 2. Efterfølgende erhvervelse (efterstiftelse) – A/S og ApS Er der tale om et A/S eller et ApS? Er der tale om erhvervelse fra stiftere eller andre end stiftere, herunder kapitalejere, der ikke er stiftere? Ingen krav om erklæringer fra revisor Ingen krav om erklæringer fra revisor Vurderings- beretning Overtagelses- balance med erklæring om revision eller udvidet gennemgang Overtagelses- balance - ikke krav om revision eller udvidet gennemgang Vurderings- beretning og overtagelses- balance med erklæring om revision eller udvidet gennemgang Vurderingsberet- ning og over- tagelsesbalance - ikke krav om revision eller udvidet gennem- gang af over- tagelsesbalance JaJa A/S ApS Sker erhvervelsen i tiden fra datoen for stiftelsesdokumentets underskrift og indtil 2 år efter, at selskabet er registreret? Stiftere Svarer vederlaget til mindst 10% af selskabskapitalen? Ja Er der tale om erhvervelse af enkeltstående aktiver eller en bestemmende kapitalpost i et andet selskab eller erhvervelse af en bestående virksomhed Er de erhvervede aktiver omfattet af selskabslovens 38, stk. 1, og udarbejder det centrale ledelsesorgan en erklæring efter selskabslovens 38, stk. 2? Ja Enkeltstående aktiver eller bestemmende kapitalpost Ja Nej Er de erhvervede aktiver omfattet af selskabslovens 38, stk. 1, og udarbejder det centrale ledelsesorgan en erklæring efter selskabslovens 38, stk. 2? Er selskabet underlagt revisionspligt? Er selskabet underlagt revisionspligt? Ja Nej NejNej Er der tale om en sædvanlig forretningsmæssig disposition? Nej Reglerne om efterfølgende erhvervelse finder tilsvarende anvendelse ved: - Fusion (A/S) - Spaltning (A/S) - Omdannelse af ApS, P/S eller andels- selskab til A/S
 15. 15. 15 | Selskabsretlige erklæringer – beslutningstræer | Jesper Seehausen 3. Kapitalforhøjelse – A/S Er de indskudte aktiver, omfattet af selskabslovens 38, stk. 1, og udarbejder det centrale ledelsesorgan en erklæring efter selskabslovens 38, stk. 2? Ja Nej Vurderings- beretning Ingen krav om erklæringer fra revisor Nej Er der tale om kontant kapitalforhøjelse, kapitalforhøjelse ved indskud i andre værdier end kontanter eller andre former for kapitalforhøjelse? Ja (ordinær generalforsamling) Kontant kapitalforhøjelse Andre former*) for kapitalforhøjelse Kapitalforhøjelse ved indskud i andre værdier end kontanter Er der tale om kapitalforhøjelse ved indskud af enkeltstående aktiver eller kapitalforhøjelse ved indskud af en bestående virksomhed eller en bestem- mende kapitalpost i et andet selskab? Er de indskudte aktiver, omfattet af selskabslovens 38, stk. 1, og udarbejder det centrale ledelsesorgan en erklæring efter selskabslovens 38, stk. 2? Enkeltstående aktiver Bestående virksomhed eller bestemmende kapitalpost Ja Er selskabet underlagt revisionspligt? Er selskabet underlagt revisionspligt? Ja Nej Overtagelses- balance med erklæring om revision eller udvidet gennemgang Overtagelses- balance - ikke krav om revision eller udvidet gennemgang Ja Nej Vurderings- beretning og overtagelses- balance med erklæring om revision eller udvidet gennemgang Vurderings- beretning og overtagelses- balance - ikke krav om revision eller udvidet gen- nemgang af overtagelses- balance Ingen krav om erklæringer fra revisor *) Kapitalforhøjelse ved konvertering af gæld, udstedelse af fondsandele (fondsforhøjelse), udstedelse af konvertible gældsbreve eller udstedelse af warrants (tegningsoptioner) Kapitalforhøjelse ved fusion på grundlag af et ophørende selskabs aktiver og forpligtelser – se 7. Fusion Kapitalforhøjelse ved spaltning på grundlag af det indskydende selskabs aktiver og forpligtelser – se 8. Spaltning Nej (se næste side) Skal årsrapporten behandles på samme generalforsamling?
 16. 16. 16 | Selskabsretlige erklæringer – beslutningstræer | Jesper Seehausen Er der tale om kontant kapitalforhøjelse, kapitalforhøjelse ved indskud i andre værdier end kontanter eller andre former for kapitalforhøjelse? Nej (ekstraordinær generalforsamling) Er selskabet underlagt revisionspligt? Ingen krav om erklæringer fra revisor Ja Nej Vurderings- beretning Erklæring om det centrale ledelsesorgans beretning og vurderings- beretning Er de indskudte aktiver, omfattet af selskabslovens 38, stk. 1, og udarbejder det centrale ledelses- organ en erklæring efter selskabslovens 38, stk. 2? Enkeltstående aktiver Bestående virksomhed eller bestemmende kapitalpost Erklæring om det centrale ledelsesorgans beretning og overtagelses- balance med erklæring om revision eller udvidet gennemgang Overtagelses- balance – ikke krav om revision eller udvidet gennemgang Erklæring om det centrale ledelsesorgans beretning samt vurderings- beretning og overtagelses- balance med erklæring om revision eller udvidet gennemgang Vurderings- beretning og overtagelses- balance - ikke krav om revision eller udvidet gen- nemgang af overtagelses- balance Erklæring om det centrale ledelsesorgans beretning Ingen krav om erklæringer fra revisor Kontant kapitalforhøjelse Andre former*) for kapitalforhøjelse Kapitalforhøjelse ved indskud i andre værdier end kontanter Er der tale om kapitalforhøjelse ved indskud af enkeltstående aktiver eller kapitalforhøjelse ved indskud af en bestående virksomhed eller en bestemmende kapitalpost i et andet selskab? Ja (se foregående side) Erklæring om det centrale ledelsesorgans beretning Har kapitalejerne i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en beretning fra det centrale ledelsesorgan, eller at det centrale ledelsesorgans beretning ikke skal forsynes med en erklæring fra revisor? Ja Nej Er selskabet underlagt revisionspligt? Ingen krav om erklæringer fra revisor Ja Nej Erklæring om det centrale ledelsesorgans beretning Har kapitalejerne i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en beretning fra det centrale ledelsesorgan, eller at det centrale ledelsesorgans beretning ikke skal forsynes med en erklæring fra revisor? Ja Nej Er de indskudte aktiver, omfattet af selskabslovens 38, stk. 1, og udarbejder det centrale ledelses- organ en erklæring efter selskabslovens 38, stk. 2? Er selskabet underlagt revisionspligt? Har kapitalejerne i enighed besluttet, at der ikke skal ud- arbejdes en beretning fra det centrale ledelsesorgan, eller at det centrale ledelsesorgans beretning ikke skal forsynes med en erklæring fra revisor? Er selskabet underlagt revisionspligt? Er selskabet underlagt revisionspligt? Er selskabet underlagt revisionspligt? Ja Nej Ja Nej Har kapitalejerne i enighed besluttet, at der ikke skal ud- arbejdes en beretning fra det centrale ledelsesorgan, eller at det centrale ledelsesorgans beretning ikke skal forsynes med en erklæring fra revisor? Har kapitalejerne i enighed besluttet, at der ikke skal ud- arbejdes en beretning fra det centrale ledelsesorgan, eller at det centrale ledelsesorgans beretning ikke skal forsynes med en erklæring fra revisor? Har kapitalejerne i enighed besluttet, at der ikke skal ud- arbejdes en beretning fra det centrale ledelsesorgan, eller at det centrale ledelsesorgans beretning ikke skal forsynes med en erklæring fra revisor? Ja JaNej Nej Ja JaNej Nej Ja JaNej Nej Ja JaNej Nej 3. Kapitalforhøjelse – A/S Skal årsrapporten behandles på samme generalforsamling? Kapitalforhøjelse ved fusion på grundlag af et ophørende selskabs aktiver og forpligtelser – se 7. Fusion Kapitalforhøjelse ved spaltning på grundlag af det indskydende selskabs aktiver og forpligtelser – se 8. Spaltning Nej (ekstraordinær generalforsamling) *) Kapitalforhøjelse ved konvertering af gæld, udstedelse af fondsandele (fondsforhøjelse), udstedelse af konvertible gældsbreve eller udstedelse af warrants (tegningsoptioner)
 17. 17. 17 | Selskabsretlige erklæringer – beslutningstræer | Jesper Seehausen 3. Kapitalforhøjelse – ApS Er de indskudte aktiver, omfattet af selskabslovens 38, stk. 1, og udarbejder det centrale ledelsesorgan en erklæring efter selskabslovens 38, stk. 2? Ja Nej Vurderings- beretning Ingen krav om erklæringer fra revisor Nej Kontant kapitalforhøjelse Andre former*) for kapitalforhøjelse Kapitalforhøjelse ved indskud i andre værdier end kontanter Er der tale om kapitalforhøjelse ved indskud af enkeltstående aktiver eller kapitalforhøjelse ved indskud af en bestående virk- somhed eller en bestemmende kapitalpost i et andet selskab? Er de indskudte aktiver, omfattet af selskabslovens 38, stk. 1, og udarbejder det centrale ledelsesorgan en erklæring efter selskabslovens 38, stk. 2? Enkeltstående aktiver Bestående virksomhed eller bestemmende kapitalpost Ja Er selskabet underlagt revisionspligt? Er selskabet underlagt revisionspligt? Ja Nej Overtagelses- balance med erklæring om revision eller udvidet gennemgang Overtagelses- balance - ikke krav om revision eller udvidet gennemgang Ja Nej Vurderings- beretning og overtagelses- balance med erklæring om revision eller udvidet gennemgang Vurderings- beretning og overtagelses- balance - ikke krav om revision eller udvidet gen- nemgang af overtagelses- balance Ingen krav om erklæringer fra revisor Er der tale om kontant kapitalforhøjelse, kapitalforhøjelse ved indskud i andre værdier end kontanter eller andre former for kapitalforhøjelse? Kapitalforhøjelse ved fusion på grundlag af et ophørende selskabs aktiver og forpligtelser – se 7. Fusion Kapitalforhøjelse ved spaltning på grundlag af det indskydende selskabs aktiver og forpligtelser – se 8. Spaltning *) Kapitalforhøjelse ved konvertering af gæld, udstedelse af fondsandele (fondsforhøjelse), udstedelse af konvertible gældsbreve eller udstedelse af warrants (tegningsoptioner)
 18. 18. 18 | Selskabsretlige erklæringer – beslutningstræer | Jesper Seehausen 4. Kapitalafgang – udlodning af ordinært udbytte – A/S og ApS Er der tale om udlodning af kontanter eller udlodning af andre værdier end kontanter? Udlodning af kontanter Udlodning af andre værdier end kontanter Er der tale om udlodning af enkeltstående aktiver eller udlod- ning af en bestående virksomhed eller en bestemmende kapitalpost i et andet selskab? Enkeltstående aktiver Bestående virksomhed eller bestemmende kapitalpost Er de aktiver, der udloddes til kapitalejerne, omfattet af sel- skabslovens 38, stk. 1, og udarbejder det centrale ledelsesorgan en erklæring efter selskabslovens 38, stk. 2? Er de aktiver, der udloddes til kapitalejerne, omfattet af sel- skabslovens 38, stk. 1, og udarbejder det centrale ledelsesorgan en erklæring efter selskabslovens 38, stk. 2? Er selskabet underlagt revisionspligt? Er selskabet underlagt revisionspligt? Overdragelses- balance med erklæring om revision eller udvidet gennemgang Overdragelses- balance - ikke krav om revision eller udvidet gennemgang Vurderings- beretning (”omvendt”) og overdragelses- balance med erklæring om revision eller udvidet gennemgang Vurderings- beretning (”omvendt”) og overdragelses- balance - ikke krav om revision eller udvidet gennemgang af overdragelses- balance JaJa Nej Nej Ja Nej Vurderings- beretning (”omvendt”) Ingen krav om erklæringer fra revisor (bortset fra en evt. revi- sionspåtegning eller anden erklæring på årsrapporten) NejJa
 19. 19. 19 | Selskabsretlige erklæringer – beslutningstræer | Jesper Seehausen 4. Kapitalafgang – udlodning af ekstraordinært udbytte – A/S og ApS Træffes beslutningen om udlodning af ekstraordinært udbytte mere end 6 måneder efter balancedagen i den seneste godkendte årsrapport? Udlodning af kontanter Udlodning af andre værdier end kontanter Er der tale om udlodning af enkeltstående aktiver eller udlodning af en bestående virksomhed eller en bestemmende kapitalpost i et andet selskab? Enkeltstående aktiver Bestående virksomhed eller bestemmende kapitalpost Er de aktiver, der udloddes til kapitalejerne, omfattet af selskabslovens 38, stk. 1, og udarbejder det centrale ledelsesorgan en erklæring efter selskabslovens 38, stk. 2? Er de aktiver, der udloddes til kapitalejerne, omfattet af selskabslovens 38, stk. 1, og udarbejder det centrale ledelsesorgan en erklæring efter selskabslovens 38, stk. 2? Er selskabet underlagt revisionspligt? Er selskabet underlagt revisionspligt? Overdragelses- balance med erklæring om revision eller udvidet gennemgang Overdragelses- balance - ikke krav om revision eller udvidet gennemgang Vurderings- beretning (”omvendt”) og overdragelses- balance med erklæring om revision eller udvidet gennemgang Vurderings- beretning (”omvendt”) og overdragelses- balance - ikke krav om revi- sion eller udvidet gen- nemgang af overdragelses- balance JaNej Nej Nej Ja Nej Vurderings- beretning (”omvendt”) Ingen krav om erklæringer fra revisor Er der tale om udlodning af kontanter eller udlodning af andre værdier end kontanter? Har det centrale ledelsesorgan besluttet, at der skal udarbejdes en mellembalance, eller finder det centrale ledelsesorgan dette mest forsvarligt? Er der tale om udlodning af kontanter eller udlodning af andre værdier end kontanter? Nej Ja Udlodning af kontanter Udlodning af andre værdier end kontanter Ja Ja Er der tale om udlodning af enkeltstående aktiver eller udlodning af en bestående virksomhed eller en bestemmende kapitalpost i et andet selskab? Enkeltstående aktiver Bestående virksomhed eller bestemmende kapitalpost Er de aktiver, der udloddes til kapitalejerne, omfattet af selskabslovens 38, stk. 1, og udarbejder det centrale ledelsesorgan en erklæring efter selskabslovens 38, stk. 2? Er de aktiver, der udloddes til kapitalejerne, omfattet af selskabslovens 38, stk. 1, og udarbejder det centrale ledelsesorgan en erklæring efter selskabslovens 38, stk. 2? Er selskabet underlagt revisionspligt? Er selskabet underlagt revisionspligt? Er selskabet underlagt revisionspligt? Er selskabet underlagt revisionspligt? Mellem- balance med review- erklæring Mellem- balance – ikke krav om review Mellem- balance med review- erklæring og vurderings- beretning (”omvendt”) Mellem- balance og vurderings- beretning (”omvendt”) - ikke krav om review af mellem- balance Mellem- balance med review- erklæring og overdragelses- balance med erklæring om revision eller udvidet gennemgang Mellembalance og overdragel- sesbalance - ikke krav om review af mel- lembalance og revision eller udvidet gen- nemgang af overdragelses- balance Mellem- balance med review- erklæring samt vurderings- beretning (”omvendt”) og overdragelses- balance med erklæring om revision eller udvidet gennemgang Mellem- balance samt vurderings- beretning (”omvendt”) og overdragelses- balance - ikke krav om review af mellembalance og revision eller udvidet gennemgang af overdrag- elsesbalance Ja Nej Ja Nej Ja Nej NejJaNejJaNejJaNejJa
 20. 20. 20 | Selskabsretlige erklæringer – beslutningstræer | Jesper Seehausen 5. Kapitalafgang - kapitalnedsættelse – A/S Er de indskudte aktiver, omfattet af selskabslovens 38, stk. 1, og udarbejder det centrale ledelsesorgan en erklæring efter selskabslovens 38, stk. 2? Ja Nej Vurderings- beretning (”omvendt”) Nej Er der tale om kapitalnedsættelse til dækning af underskud, kapitalnedsættelse til udbetaling til kapitalejere, kapitalnedsættelse til henlæggelse til en særlig reserve eller kapitalnedsættelse i forbindelse med amortisation? Ja (ordinær generalforsamling) Er der tale om udlodning af kontanter eller udlodning af andre værdier end kontanter? Er de indskudte aktiver, omfattet af selskabslovens 38, stk. 1, og udarbejder det centrale ledelsesorgan en erklæring efter selskabslovens 38, stk. 2? Udlodning af kontanter Udlodning af andre værdier end kontanter Ja Er selskabet underlagt revisionspligt? Er selskabet underlagt revisionspligt? Ja Nej Overdragelses- balance med erklæring om revision eller udvidet gennemgang Overdragelses- balance - ikke krav om revision eller udvidet gennemgang Ja Nej Vurderings- beretning (”omvendt”) og overdragelses- balance med erklæring om revision eller udvidet gennemgang Vurderings- beretning (”omvendt”) og overdragelses- balance - ikke krav om revision eller udvidet gen- nemgang af overdragelses- balance Ingen krav om erklæringer fra revisor Ingen krav om erklæringer fra revisor Kapitalnedsættelse til dækning af underskud Kapitalnedsættelse til henlæggelse til en særlig reserve Kapitalnedsættelse til udbetaling til kapitalejere Kapitalnedsættelse i forbindelse med amortisation (indløsning efter 74) Er der tale om udlodning af enkeltstående aktiver eller udlodning af en bestående virksomhed eller en bestemmende kapitalpost i et andet selskab? Enkeltstående aktiver Bestående virksomhed eller bestemmende kapitalpost Kapitalnedsættelse i det indskydende selskab ved spaltning – se 8. Spaltning Nej (se næste side) Skal årsrapporten behandles på samme generalforsamling?
 21. 21. 21 | Selskabsretlige erklæringer – beslutningstræer | Jesper Seehausen 5. Kapitalafgang - kapitalnedsættelse – A/S Skal årsrapporten behandles på samme generalforsamling? Er der tale om kapitalnedsættelse til dækning af underskud, kapitalnedsættelse til udbetaling til kapitalejere, kapitalnedsættelse til henlæggelse til en særlig reserve eller kapitalnedsættelse i forbindelse med amortisation? Nej (ekstraordinær generalforsamling) Er der tale om udlodning af kontanter eller udlodning af andre værdier end kontanter? Er selskabet underlagt revisionspligt? Ingen krav om erklæringer fra revisor Ja Nej Vurderings- beretning (”omvendt”) Erklæring om det centrale ledelsesorgans beretning og vurderings- beretning (”omvendt”) Er de indskudte aktiver, omfattet af sel- skabslovens 38, stk. 1, og udarbejder det centrale ledelsesorgan en erklæring efter selskabslovens 38, stk. 2? Enkeltstående aktiver Bestående virksomhed eller bestemmende kapitalpost Erklæring om det centrale ledelsesorgans beretning og overdragelses- balance med erklæring om revision eller udvidet gennemgang Overdragelses- balance – ikke krav om revision eller udvidet gennemgang Erklæring om det centrale ledelses- organs beretning samt vurderings- beretning (”om- vendt”) og over- dragelsesbalance med erklæring om revision eller udvidet gennemgang Vurderings- beretning (”omvendt”) og overdragelses- balance - ikke krav om revision eller udvidet gen- nemgang af overdragelses- balance Erklæring om det centrale ledelsesorgans beretning Ingen krav om erklæringer fra revisor Kapitalnedsættelse til dækning af underskud Kapitalnedsættelse til henlæggelse til en særlig reserve Kapitalnedsættelse til udbetaling til kapitalejere Kapitalnedsættelse i for- bindelse med amortisation (indløsning efter 74) Udlodning af kontanter Udlodning af andre værdier end kontanter Er der tale om udlodning af enkeltstå- ende aktiver eller udlodning af en be- stående virksomhed eller en bestem- mende kapitalpost i et andet selskab? Kapitalnedsættelse i det indskydende selskab ved spaltning – se 8. Spaltning Ja (se foregående side) Erklæring om det centrale ledelsesorgans beretning Har kapitalejerne i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en beretning fra det centrale ledelsesorgan, eller at det centrale ledelsesorgans beretning ikke skal forsynes med en erklæring fra revisor? Ja Nej Er selskabet underlagt revisionspligt? Ingen krav om erklæringer fra revisor Ja Nej Erklæring om det centrale ledelsesorgans beretning Har kapitalejerne i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en beretning fra det centrale ledelsesorgan, eller at det centrale ledelsesorgans beretning ikke skal forsynes med en erklæring fra revisor? Ja Nej Er de indskudte aktiver, omfattet af sel- skabslovens 38, stk. 1, og udarbejder det centrale ledelsesorgan en erklæring efter selskabslovens 38, stk. 2? Er selskabet underlagt revisionspligt? Har kapitalejerne i enighed besluttet, at der ikke skal ud- arbejdes en beretning fra det centrale ledelsesorgan, eller at det centrale ledelsesorgans beretning ikke skal forsynes med en erklæring fra revisor? Er selskabet underlagt revisionspligt? Er selskabet underlagt revisionspligt? Er selskabet underlagt revisionspligt? Ja Nej Ja Nej Har kapitalejerne i enighed besluttet, at der ikke skal ud- arbejdes en beretning fra det centrale ledelsesorgan, eller at det centrale ledelsesorgans beretning ikke skal forsynes med en erklæring fra revisor? Har kapitalejerne i enighed besluttet, at der ikke skal ud- arbejdes en beretning fra det centrale ledelsesorgan, eller at det centrale ledelsesorgans beretning ikke skal forsynes med en erklæring fra revisor? Har kapitalejerne i enighed besluttet, at der ikke skal ud- arbejdes en beretning fra det centrale ledelsesorgan, eller at det centrale ledelsesorgans beretning ikke skal forsynes med en erklæring fra revisor? Ja JaNej Nej Ja JaNej Nej Ja JaNej Nej Ja JaNej Nej
 22. 22. 22 | Selskabsretlige erklæringer – beslutningstræer | Jesper Seehausen 5. Kapitalafgang – kapitalnedsættelse – ApS Ja Nej Vurderings- beretning (”omvendt”) Ingen krav om erklæringer fra revisor Er der tale om kapitalnedsættelse til dækning af underskud, kapitalnedsættelse til udbetaling til kapitalejere, kapitalnedsættelse til henlæggelse til en særlig reserve eller kapitalnedsættelse i forbindelse med amortisation? Kapitalnedsættelse til dækning af underskud Kapitalnedsættelse til hen- læggelse til en særlig reserve Kapitalnedsættelse til udbetaling til kapitalejere Er der tale om udlodning af kontanter eller udlodning af andre værdier end kontanter Er der tale om udlodning af enkeltstående aktiver eller udlodning af en bestående virksomhed eller en bestemmende kapitalpost i et andet selskab? Udlodning af kontanter Udlodning af andre værdier end kontanter Er de indskudte aktiver omfattet af selskabslovens 38, stk. 1, og udarbejder det centrale ledelsesorgan en erklæring efter selskabslovens 38, stk. 2? Er selskabet underlagt revisionspligt? Ja Nej Overdragelses- balance med erklæring om revision eller udvidet gennemgang Overdragelses- balance - ikke krav om revision eller udvidet gennemgang Ja Nej Vurderings- beretning (”omvendt”) og overdragelses- balance med erklæring om revision eller udvidet gennemgang Vurderings- beretning (”omvendt”) og overdragelses- balance - ikke krav om revision eller udvidet gennemgang af overdrag- elsesbalance Ingen krav om erklæringer fra revisor Kapitalnedsættelse i for- bindelse med amortisation (indløsning efter 74) Enkeltstående aktiver Bestående virksomhed eller bestemmende kapitalpost Er de indskudte aktiver omfattet af selskabslovens 38, stk. 1, og udarbejder det centrale ledelsesorgan en erklæring efter selskabslovens 38, stk. 2? Nej Er selskabet underlagt revisionspligt? Ja Kapitalnedsættelse i det indskydende selskab ved spaltning – se 8. Spaltning
 23. 23. 23 | Selskabsretlige erklæringer – beslutningstræer | Jesper Seehausen 6. Opløsning – A/S og ApS Er der tale om opløsning ved erklæring fra kapitalejere (betalingserklæring), likvidation eller genoptagelse? Opløsning ved erklæring fra kapitalejere (betalingserklæring) Likvidation Kan årsrapporten for det seneste regn- skabsår kombineres med likvidations- regnskabet, således at det kombine- rede regnskab kan være modtaget hos Erhvervsstyrelsen senest ved udløbet af indsendelsesfristen for årsrapporten? Er selskabet underlagt revisionspligt? Er selskabet underlagt revisionspligt? Kombineret regnskab (årsrapport og likvidationsregnskab) med revisionspåtegning eller erklæring om udvidet gennemgang Kombineret regnskab (årsrapport og likvidationsregnskab) – ikke krav om revision eller udvidet gennemgang Likvidationsregnskab med revisionspåtegning eller erklæring om udvidet gennemgang Likvidationsregnskab – ikke krav om revision eller udvidet gennemgang JaJa Nej Nej Ja Nej Genoptagelse (fra likvidation eller tvangsopløsning) Erklæring om, at selskabskapitalen er til stede, og at der ikke er ydet lån m.v. til selskabsdeltagere i strid med selskabslovens regler om selvfinansie- ring og ”kapitalejerlån” Ingen krav om erklæringer fra revisor Opløsning ved fusion – se 7. Fusion Opløsning ved spaltning – se 8. Spaltning
 24. 24. 24 | Selskabsretlige erklæringer – beslutningstræer | Jesper Seehausen 7. Fusion (national) – A/S og ApS Er der tale om en fusion, hvor der alene deltager ApS’er? Ja Nej Ikke krav om fusionsplan Fusionsplan Har kapitalejerne i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en fusionsredegørelse? Ja Nej Ikke krav om fusionsredegørelse Fusionsredegørelse Har kapitalejerne frivilligt besluttet, at der skal udarbejdes et fusionsregnskab? Ja Nej Fusionsregnskab – ikke krav om erklæring, selv om et eller flere af de selskaber, der deltager i fusionen, er underlagt revisionspligt Ikke krav om fusionsregnskab Har kapitalejerne i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en fusionsplan? Ja Nej Fusionsplan Fusionsredegørelse Fusionsregnskab Efterfølgende erhvervelse i forbindelse med fusion – se 2. Efterfølgende erhvervelse (efterstiftelse) Kapitalforhøjelse i forbindelse med fusion – se 3. Kapitalforhøjelse
 25. 25. 25 | Selskabsretlige erklæringer – beslutningstræer | Jesper Seehausen 7. Fusion (national) – A/S og ApS Er der tale om et selskab, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU- eller EØS-land? Har selskabet offentliggjort en halvårsrapport iht. årsregnskabsloven eller IFRS, indeholder halvårsrapporten et revideret halvårsregnskab, og gøres halvårsrapporten tilgængelig for kapitalejerne?Ja Ja Ja Har kapitalejerne i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en mellembalance? Ikke krav om mellembalance Nej Udarbejdes der et fusionsregnskab? Nej Ligger tidspunktet for fusionens regnskabsmæssige virkning (balancedagen for fusionsregnskabet) mindre end 3 mdr. forud for underskrivelsen af fusionsplanen? Er selskabet underlagt revisionspligt? NejJa Nej Mellembalance med erklæring om revision eller udvidet gennemgang Mellembalance – ikke krav om revision eller udvidet gennemgang NejJa Er selskabet underlagt revisionspligt? Ja Er fusionsregnskabet revideret? Ja Ikke krav om mellembalance Nej Mellembalance med erklæring om revision eller udvidet gennemgang Nej Ikke krav om mellembalance Ja Mellembalance Er fusionsplanen underskrevet mere end 6 måneder efter udløbet af det regnskabsår, som selskabets seneste årsrapport vedrører? Ja Nej Nej
 26. 26. 26 | Selskabsretlige erklæringer – beslutningstræer | Jesper Seehausen Er der tale om en lodret fusion mellem et moderselskab og et helejet datterselskab, hvor moderselskabet er det fortsættende selskab? Nej Vurderingsmandsudtalelse om fusionsplanen, herunder vederlaget Har kapitalejerne i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en vurderingsmandsudtalelse om fusionsplanen, herunder vederlaget? Ikke krav om vurderingsmandsudtalelse om fusionsplanen, herunder vederlaget JaNej Har kapitalejerne i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling (kreditorerklæring)? Vurderingsmandserklæring om kreditorenes stilling (kreditorerklæring) Ikke krav om vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling (kreditorerklæring) Nej Ja Ja Vurderingsmandsudtalelse om fusionsplanen, herunder vederlaget Vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling (kreditorerklæring) 7. Fusion (national) A/S og ApS Udarbejdes der en vurderingsmandsudtalelse om fusionsplanen, herunder vederlaget, eller en vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling (kreditorerklæring)? Sker der en kapitalforhøjelse i det fortsættende A/S? Ja Ja Nej A/S ApS Ikke krav om vurderingsberetning Er der tale om en lodret fusion mellem et moderselskab og et helejet datterselskab, hvor moderselskabet er det fortsættende selskab? Vurderingsberetning Ja Nej Vurderingsberetning Stiftes der et nyt A/S som led i fusionen? Nej Ja Er der tale om et A/S eller et ApS? Nej
 27. 27. 27 | Selskabsretlige erklæringer – beslutningstræer | Jesper Seehausen 8. Spaltning (national) – A/S og ApS Er der tale om en spaltning, hvor der alene deltager ApS’er? Ja Nej Ikke krav om spaltningsplan Spaltningsplan Har kapitalejerne i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en spaltningsredegørelse? Ja Nej Ikke krav om spaltningsredegørelse Spaltningsredegørelse Har kapitalejerne frivilligt besluttet, at der skal udarbejdes et spaltningsregnskab? Ja Nej Spaltningsregnskab – ikke krav om erklæring, selv om et eller flere af de selskaber, der deltager i spaltningen, er underlagt revisionspligt Ikke krav om spaltningsregnskab Har kapitalejerne i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en spaltningsplan? Ja Nej Spaltningsplan Spaltningsredegørelse Spaltningsregnskab Efterfølgende erhvervelse i forbindelse med spaltning – se 2. Efterfølgende erhvervelse (efterstiftelse) Kapitalforhøjelse i forbindelse med spaltning – se 3. Kapitalforhøjelse
 28. 28. 28 | Selskabsretlige erklæringer – beslutningstræer | Jesper Seehausen Er spaltningsplanen underskrevet mere end 6 måneder efter udløbet af det regnskabsår, som selskabets seneste årsrapport vedrører? Er der tale om en proportional spaltning, hvor der opstår et eller flere nye selskaber, og kapitalandelene i disse selskaber tildeles kapitalejerne i det indskydende selskab proportionalt med deres kapitalandele eller stemmer i det indskydende selskab? Er der tale om et selskab, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU- eller EØS-land? Ja Nej Ja Nej Har kapitalejerne i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en mellembalance? Nej Ikke krav om mellembalance Nej Udarbejdes der et spaltningsregnskab? Nej Ligger tidspunktet for spaltningens regnskabsmæssige virkning (balancedagen for spaltningsregnskabet) mindre end 3 mdr. forud for underskrivelsen af spaltningsplanen? Er selskabet underlagt revisionspligt? NejJa Nej Mellembalance med erklæring om revision eller udvidet gennemgang Mellembalance – ikke krav om revision eller udvidet gennemgang NejJa Er selskabet underlagt revisionspligt? Ja Er spaltningsregnskabet revideret? Ja Ikke krav om mellembalance Nej Mellembalance med erklæring om revision eller udvidet gennemgang Nej Ikke krav om mellembalance Ja 8. Spaltning (national) – A/S og ApS Mellembalance Har selskabet offentliggjort en halvårsrapport iht. årsregnskabsloven eller IFRS, indeholder halvårsrapporten et revideret halvårsregn- skab, og gøres halvårsrapporten tilgængelig for kapitalejerne? Ja Ja Ja
 29. 29. 29 | Selskabsretlige erklæringer – beslutningstræer | Jesper Seehausen 8. Spaltning (national) – A/S og ApS Udarbejdes der en vurderingsmandsudtalelse om spaltningsplanen, herunder vederlaget, eller en vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling (kreditorerklæring)? Sker der en kapitalforhøjelse i et eller flere modtagende A/S’er? Ja Ja Nej A/S ApS Ikke krav om vurderingsberetning Er der tale om en lodret spaltning, hvor samtlige kapitalandele i det indskydende selskab ejes af de modtagende selskaber? Vurderingsberetning Er der tale om en lodret spaltning, hvor samtlige kapitalandele i det indskydende selskab ejes af de modtagende selskaber? Er der tale om en proportional spaltning, hvor der opstår et eller flere nye selskaber, og kapitalandelene i disse selskaber tildeles kapitalejerne i det indskydende selskab proportionalt med deres kapitalandele eller stemmer i det indskydende selskab? Nej Ja Vurderingsmandsudtalelse om spaltningsplanen, herunder vederlaget Har kapitalejerne i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en vurderingsmandsudtalelse om spaltningsplanen, herunder vederlaget? Ikke krav om vurderingsmandsudtalelse om spaltningsplanen, herunder vederlaget JaNej Har kapitalejerne i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling (kreditorerklæring)? Vurderingsmandserklæring om kreditorenes stilling (kreditorerklæring) Ikke krav om vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling (kreditorerklæring) Nej Ja Ja Nej Ja Nej Vurderingsmandsudtalelse om spaltningsplanen, herunder vederlaget Vurderingsberetning Vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling (kreditorerklæring) Er der tale om et A/S eller et ApS? Stiftes der et eller flere nye A/S’er som led i spaltningen? Ja Nej Nej
 30. 30. 30 | Selskabsretlige erklæringer – beslutningstræer | Jesper Seehausen 9. Omdannelse af ApS eller P/S til A/S Er de indskudte aktiver omfattet af selskabslovens 38, stk. 1, og udarbejder det centrale ledelsesorgan en erklæring efter selskabslovens 38, stk. 2? Er selskabet underlagt revisionspligt? Er selskabet underlagt revisionspligt? Omdannelsesbalance med erklæring om revision Omdannelsesbalance - ikke krav om revision Vurderingsberetning og omdannelsesbalance med erklæring om revision eller udvidet gennemgang Vurderingsberetning og omdannelsesbalance - ikke krav om revision eller udvidet gennem- gang af omdannelses- balance JaJa Nej Nej Ja Nej Efterfølgende erhvervelse i forbindelse med omdannelse – se 2. Efterfølgende erhvervelse (efterstiftelse) Kapitalforhøjelse i forbindelse med omdannelse – se 3. Kapitalforhøjelse
 31. 31. 31 | Selskabsretlige erklæringer – beslutningstræer | Jesper Seehausen 9. Omdannelse af andelsselskab til A/S Er omdannelsesplanen underskrevet mere end 6 mdr. efter udløbet af det regnskabsår, som selskabets seneste årsrapport vedrører? Omdannelses- plan og vurderings- beretning Omdannelses- plan, vurde- ringsberetning og vurderings- mands- erklæring om kreditorernes stilling (kreditor- erklæring) Ja Nej Ja Omdannelses- plan, vurde- ringsberetning og vurderings- mandsudtalelse om omdan- nelsesplanen, herunder vederlaget Omdannelses- plan, vurde- ringsberetning, vurderings- mandsudtalelse om omdannel- sesplanen, her- under veder- laget, og vurde- ringsmands- erklæring om kreditorernes stilling (kreditor- erklæring) Omdannelses- plan, mellem- balance med erklæring om revision eller udvidet gen- nemgang og vurderings- beretning Omdannelses- plan, mellem- balance og vurderings- beretning – ikke krav om revision eller udvidet gennemgang af mellembalance Omdannelses- plan, mellem- balance med erklæring om revision eller udvidet gen- nemgang, vurderings- beretning og vurderings- mandserklæring om kreditor- ernes stilling (kreditor- erklæring) Omdannelses- plan, mellem- balance, vurderings- beretning og vurderings- mandserklæring om kreditor- ernes stilling (kreditorer- klæring) – ikke krav om revision eller udvidet gennemgang af mellembalance Omdannelses- plan, mellem- balance med erklæring om revision eller udvidet gen- nemgang, vurderings- beretning og vurderings- mandsudtalelse om omdannel- sesplanen, herunder vederlaget Omdannelses- plan, mellem- balance, vurde- ringsberetning og vurderings- mandsudtalelse om omdannel- sesplanen, herunder vederlaget – ikke krav om revision eller udvidet gennemgang af mellembalance Omdannelsesplan, mellembalance med erklæring om revision eller ud- videt gennem- gang, vurde- ringsberetning, vurderings- mandsudtalelse om omdannelses- planen, herunder vederlaget, og vurderings- mandserklæring om kreditorernes stilling (kreditor- erklæring) Omdannelsesplan, mellembalance, vurderings- beretning, vurderings- mandsudtalelse om omdannelses- planen, herunder vederlaget, og vurderings- mandserklæring om kreditorernes stilling (kreditor- erklæring) – ikke krav om revision eller udvidet gennemgang af mellembalance Har andelshaverne i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en mellembalance? Har andelshaverne i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en vurderingsmandsudtalelse om omdannelsesplanen, herunder vederlaget? Har andelshaverne i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling (kreditorerklæring)? Er selskabet underlagt revisionspligt? Er selskabet underlagt revisionspligt? Er selskabet underlagt revisionspligt? Er selskabet underlagt revisionspligt? Har andelshaverne i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling (kreditorerklæring)? Har andelshaverne i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling (kreditorerklæring)? Har andelshaverne i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling (kreditorerklæring)? Ja NejJa Nej Ja NejJa NejJa NejJa NejJa NejJa Nej Har andelshaverne i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en vurderingsmandsudtalelse om omdannelsesplanen, herunder vederlaget? Ja Nej Ja Nej Ja Nej Nej (se næste side) Har andelshaverne i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en omdannelsesredegørelse?
 32. 32. 32 | Selskabsretlige erklæringer – beslutningstræer | Jesper Seehausen 9. Omdannelse af andelsselskab til A/S Er omdannelsesplanen underskrevet mere end 6 mdr. efter udløbet af det regnskabsår, som selskabets seneste årsrapport vedrører? Omdannelses- plan, omdan- nelsesrede- gørelse og vurderings- beretning Omdannelses- plan, omdan- nelsesrede- gørelse, vurde- ringsberetning og vurderings- mandserklæring om kreditor- ernes stilling (kreditor- erklæring) Ja Nej Nej Omdannelses- plan, omdan- nelsesrede- gørelse, vurde- ringsberetning og vurderings- mandsudtalelse om omdan- nelsesplanen, herunder vederlaget Omdannelses- plan, omdan- nelsesrede- gørelse, vurde- ringsberetning, vurderings- mandsudtalelse om omdan- nelsesplanen, herunder vederlaget, og vurderings- mandserklæring om kreditor- ernes stilling (kreditor- erklæring) Omdannelses- plan, omdan- nelsesrede- gørelse, mellem- balance med erklæring om revision eller udvidet gen- nemgang og vurderings- beretning Omdannelses- plan, omdan- nelsesrede- gørelse, mellem- balance og vurderings- beretning – ikke krav om revision eller udvidet gennemgang af mellembalance Omdannelses- plan, omdan- nelsesrede- gørelse, mellem- balance med erklæring om revision eller udvidet gen- nemgang, vur- deringsberet- ning og vur- deringsmands- erklæring om kreditorernes stilling (kreditor- erklæring) Omdannelses- plan, omdan- nelsesrede- gørelse, mellem- balance, vurde- ringsberetning og vurderings- mandserklæ- ring om kredi- torernes stilling (kreditorerklæ- ring) – ikke krav om revision eller udvidet gen- nemgang af mellembalance Omdannelses- plan, omdan- nelsesrede- gørelse, mellem- balance med er- klæring om revision eller udvidet gen- nemgang, vur- deringsberet- ning, vurde- ringsmands- udtalelse om omdannelses- planen, herunder vederlaget Omdannelses- plan, omdan- nelsesrede- gørelse, mellem- balance, vurde- ringsberetning, vurderings- mandsudtalelse om omdannel- sesplanen, her- under veder- laget – ikke krav om revision eller udvidet gen- nemgang af mellembalance Omdannelsesplan, omdannelses- redegørelse, mellembalance med erklæring om revision eller udvidet gennem- gang, vurde- ringsberetning, vurderings- mandsudtalelse om omdannelses- planen, herunder vederlaget, og vurderings- mandserklæring om kreditorernes stilling (kreditor- erklæring) Omdannelsesplan, omdannelses- redegørelse, mellembalance, vurderings- beretning, vurderings- mandsudtalelse om omdannelses- planen, herunder vederlaget, og vurderings- mandserklæring om kreditorernes stilling (kreditor- erklæring) – ikke krav om revision eller udvidet gennemgang af mellembalance Har andelshaverne i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en mellembalance? Har andelshaverne i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en vurderingsmandsudtalelse om omdannelsesplanen, herunder vederlaget? Har andelshaverne i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling (kreditorerklæring)? Er selskabet underlagt revisionspligt? Er selskabet underlagt revisionspligt? Er selskabet underlagt revisionspligt? Er selskabet underlagt revisionspligt? Har andelshaverne i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling (kreditorerklæring)? Har andelshaverne i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling (kreditorerklæring)? Har andelshaverne i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling (kreditorerklæring)? Ja NejJa Nej Ja NejJa NejJa NejJa NejJa NejJa Nej Har andelshaverne i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en vurderingsmandsudtalelse om omdannelsesplanen, herunder vederlaget? Ja Nej Ja Nej Ja Nej Har andelshaverne i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en omdannelsesredegørelse? Ja (se foregående side)

×