Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
MENGGARAP KECEMERLANGAN
PENATARAN FORMAT
INSTRUMEN PENTAKSIRAN
BAGI PEPERIKSAAN
UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH
RENDAH (UPSR)
MUL...
MASIH JUGA DIKENALI SEBAGAI
BAHASA MELAYU
PENULISAN
KOD: 012/022/032
BAHASA MELAYU PENULISAN KOD KERTAS 012/022/032
BIL PERKARA FORMAT MULAI TAHUN 2016
1 Jenis Instrumen Subjektif
2 Jenis Ite...
JENIS INSTRUMEN
Subjektif
BAHASA MELAYU PENULISAN
RESPONS BERASASKAN PANDANGAN / PERASAAN / PENDAPAT
YANG DIPENGARUHI OLEH...
JENIS ITEM : RESPONS TERBUKA
• Menghasilkan atau mengolah sesuatu
idea secara asli/autentik (dapat dipercayai atau
dijadik...
RASIONAL RESPONS TERBUKA
• Memberi ruang kepada murid-murid untuk menjawab
dengan lebih bebas
• Murid bebas menentukan pan...
BAHAGIAN/BILANGAN SOALAN
Bahagian A : 1 soalan – mesti
dijawab
Bahagian B : 1 soalan – mesti
dijawab
Bahagian C : 2 soalan...
JUMLAH MARKAH
Bahagian A : 10
markah
Bahagian B : 15
markah
Bahagian C : 25
markah
Jumlah : 50
markah
TEMPOH UJIAN
1 jam 15
minit
KONSTRUK
(apa yang diuji)
 Pengetahuan dan
Kefahaman
Sistem Bahasa
 Kemahiran Aplikasi Bahasa
 Kemahiran Aplikasi
Maklu...
Bahasa
( TAHU DAN FAHAM)
- Mengingati semula perkara yang telah
dipelajari
dan mengingati fakta-fakta serta
memahami
sesua...
- Menyatakan sesuatu pernyataan,
peristiwa lalu
atau konsep dengan olahan bahasa yang
tersendiri, mengubah susun atur kont...
- Membuat kesimpulan awal daripada
pemerhatian, pengetahuan dan
pengalaman
- Membuat ramalan berdasarkan set data
atau
gra...
Bahasa
- Kebolehan atau kepandaian menggunakan
bahasa dari segi kosa kata, kata
(imbuhan,
penggandaan, pemajmukan), idea, ...
Aplikasi Maklumat
- Kebolehan atau kepandaian menggunakan
maklumat, konsep, idea, prinsip, teori,
hukum,
prosedur dan seum...
- Menerangkan suatu fenomena yang
baharu
dan meramal apa yang berlaku
- Memberi justifikasi terhadap sesuatu
tindakan
atau...
Kemahiran Kreatif dan
Apresiasi Bahasa
- Kebolehan/kepandaian/kemampuan
menghasilkan atau mencipta sesuatu
karya
yang baha...
- Menggunakan imaginasi untuk sampai ke
satu
penyelesaian masalah, cabaran,
persoalan atau
tugasan
- Penghargaan/pengiktir...
KAEDAH PENSKORAN
HOLISTIK
MEMINDAHKAN
MAKLUMAT
( 10 markah )
Menulis ayat dengan
peluasan subjek atau
peluasan predikat dalam
pelbagai situasi
 Memindahkan maklumat
 Soalan bergamba...
[10 markah]
[ Masa dicadangkan : 15 minit ]
 
Gambar di bawah menunjukkan cara-cara penjagaan kesihatan.
Tulis lima ayat y...
[10 markah]
[ Masa dicadangkan : 15 minit ]
 
Gambar di bawah menunjukkan jenis-jenis makanan.
Tulis lima ayat yang lengka...
PERINGKAT KRITERIA
CEMERLANG
i. Penggunaan ayat yang gramatis dan menepati bahan grafik/
tugasan.
ii. Setiap ayat ada pelu...
MENULIS
ULASAN
( 15 markah )
Menulis ulasan tentang bahan sastera dan bukan
sastera yang dilihat dan dibaca dengan jelas
menggunakan ayat yang gramatis...
 Rumusan keseluruhan bahan
 Pandangan pro atau kontra
 Taksiran kandungan
 Kupasan – bentuk deskriptif
 Huraian – pen...
 Mengulas bahan sastera dan bukan sastera
 50 hingga 80 patah perkataan dalam perenggan
 Bahan rangsangan – grafik atau...
[ 15 markah ]
[ Masa dicadangkan : 25 minit ]
Gambar di bawah menunjukkan poster piramid makanan.
Tulis ulasan tentang pir...
Peta bulatan di bawah menunjukkan tentang pertanian organik.
Tulis ulasan kamu tentang kebaikan pertanian organik dalam be...
Baca puisi di bawah dengan teliti.
Tulis ulasan kamu tentang cara menjaga keselamatan berdasarkan puisi
dalam bentuk peren...
RUBRIK PENSKORAN JAWAPAN BAHAGIAN B [15 markah]
PERINGKAT KRITERIA
CEMERLANG
i. Idea menepati tugasan.
ii. Ulasan idea san...
RUBRIK PENSKORAN JAWAPAN BAHAGIAN B [15 markah]
PERINGKAT KRITERIA
MEMUASKA
N
i. Idea masih menepati tugasan.
ii. Ulasan i...
MENULIS
KARANGAN
( 25 markah )
Menghasilkan penulisan kreatif jenis imaginatif
dan deskriptif menggunakan bahasa yang
menarik dengan betul
 Karangan Ber...
[ 25 markah ]
[ Masa dicadangkan : 35 minit ]
 
Bahagian ini mengandungi dua soalan. Jawab satu soalan sahaja.
Panjangnya ...
ATAU
Soalan 2
Takkan kubiarkan
Walau ribut menyentakmu yang tidur
Datang petir menyambar
Jengking dan ular
Bonda takkan be...
RUBRIK PENSKORAN JAWAPAN BAHAGIAN C [25 markah]
PERINGKAT KRITERIA
CEMERLANG
i. Idea menepati tugasan.
ii. Pengolahan idea...
RUBRIK PENSKORAN JAWAPAN BAHAGIAN C [25 markah]
MEMUASKAN
i. Idea masih menepati tugasan.
ii. Pengolahan idea yang ringkas...
SEKIAN, TERIMA KASIH
Pokok kelapa dikenali sebagai pokok seribu guna.
Tulis ulasan tentang keistimewaan pokok kelapa dalam bentuk perenggan.
Pa...
Azizi  penataran format baharu bm2 2016
Azizi  penataran format baharu bm2 2016
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Azizi penataran format baharu bm2 2016

B.Melayu

 • Login to see the comments

Azizi penataran format baharu bm2 2016

 1. 1. MENGGARAP KECEMERLANGAN PENATARAN FORMAT INSTRUMEN PENTAKSIRAN BAGI PEPERIKSAAN UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH (UPSR) MULAI TAHUN 2016
 2. 2. MASIH JUGA DIKENALI SEBAGAI BAHASA MELAYU PENULISAN KOD: 012/022/032
 3. 3. BAHASA MELAYU PENULISAN KOD KERTAS 012/022/032 BIL PERKARA FORMAT MULAI TAHUN 2016 1 Jenis Instrumen Subjektif 2 Jenis Item Respons Terbuka 3 Bilangan / Bahagian Soalan Bahagian A - 1 soalan – mesti dijawab Bahagian B - 1 soalan – mesti dijawab Bahagian C - 2 soalan Jawab 1 daripada 2 soalan 4 Jumlah Markah Bahagian A - 10 markah Bahagian B - 15 markah Bahagian C - 25 markah Jumlah : 50 markah 5 Tempoh Ujian 1 jam 15 minit 6 Konstruk • Pengetahuan dan Kefahaman Sistem Bahasa • Kemahiran Aplikasi Bahasa • Kemahiran Aplikasi Maklumat • Kemahiran Kreatif dan Apresiasi Bahasa 7 Kaedah Holistik
 4. 4. JENIS INSTRUMEN Subjektif BAHASA MELAYU PENULISAN RESPONS BERASASKAN PANDANGAN / PERASAAN / PENDAPAT YANG DIPENGARUHI OLEH SESUATU ATAU MELIHAT DAN MENILAI SESUATU DARIPADA KACA MATA SENDIRI
 5. 5. JENIS ITEM : RESPONS TERBUKA • Menghasilkan atau mengolah sesuatu idea secara asli/autentik (dapat dipercayai atau dijadikan pegangan) • Membuat pertimbangan dan penilaian/rumusan tentang sesuatu idea atau maklumat
 6. 6. RASIONAL RESPONS TERBUKA • Memberi ruang kepada murid-murid untuk menjawab dengan lebih bebas • Murid bebas menentukan panjang atau pendek jawapan serta gaya penulisan dan pendekatan yang difikirkan sesuai, asalkan tidak terkeluar daripada konteks dikehendaki • Menguji pemikiran tahap tinggi ( analisis, sintesis dan penilaian) • Dapat mentaksir kebolehan murid (mengaitkan idea, maklumat dan lain-lain dalam penulisan)
 7. 7. BAHAGIAN/BILANGAN SOALAN Bahagian A : 1 soalan – mesti dijawab Bahagian B : 1 soalan – mesti dijawab Bahagian C : 2 soalan Jawab 1 daripada 2 soalan
 8. 8. JUMLAH MARKAH Bahagian A : 10 markah Bahagian B : 15 markah Bahagian C : 25 markah Jumlah : 50 markah
 9. 9. TEMPOH UJIAN 1 jam 15 minit
 10. 10. KONSTRUK (apa yang diuji)  Pengetahuan dan Kefahaman Sistem Bahasa  Kemahiran Aplikasi Bahasa  Kemahiran Aplikasi Maklumat  Kemahiran Kreatif dan Apresiasi Bahasa
 11. 11. Bahasa ( TAHU DAN FAHAM) - Mengingati semula perkara yang telah dipelajari dan mengingati fakta-fakta serta memahami sesuatu/ mentafsir/mempelajari/membuat andaian tentang sistem bahasa yang dipelajari khususnya yang terkandung dalam DSKP. - menterjemah secara menulis dan membaca dari satu aspek ke aspek yang lain mengenai apa yang dipelajari
 12. 12. - Menyatakan sesuatu pernyataan, peristiwa lalu atau konsep dengan olahan bahasa yang tersendiri, mengubah susun atur konteks asalnya atau meringkaskannya tanpa mengubah makna tujuan asalnya. - Menginterpretasi (mentafsir maklumat) graf, carta, peta, jadual, dan seumpamanya kepada bentuk lisan atau sebaliknya. - Menjelaskan maksud perkataan dengan konteks penggunaannya dalam suatu puisi
 13. 13. - Membuat kesimpulan awal daripada pemerhatian, pengetahuan dan pengalaman - Membuat ramalan berdasarkan set data atau graf - Membuat jangkaan berdasarkan sebab dan tindakan dalam sesuatu set komunikasi
 14. 14. Bahasa - Kebolehan atau kepandaian menggunakan bahasa dari segi kosa kata, kata (imbuhan, penggandaan, pemajmukan), idea, ayat, tanda baca dan pengolahan. - Kebolehan menulis dan membaca (celik huruf) dan kepandaian menggunakan pengetahuan bahasa serta ilmu bahasa dalam pelbagai situasi dengan mengaitkannya dalam kehidupan seharian yang berkaitan dengan diri, sekolah, keluarga dan masyarakat.
 15. 15. Aplikasi Maklumat - Kebolehan atau kepandaian menggunakan maklumat, konsep, idea, prinsip, teori, hukum, prosedur dan seumpamanya yang telah dipelajari serta perlu digunakan dalam sesuatu situasi yang baharu - Mengenal pasti tugasan soalan/menentukan apa diperlukan/mengenepikan perkara yang tidak berkaitan/menyusun semula dalam bentuk atau corak yang mudah diselesaikan
 16. 16. - Menerangkan suatu fenomena yang baharu dan meramal apa yang berlaku - Memberi justifikasi terhadap sesuatu tindakan atau keputusan dalam masalah yang baharu dengan melibatkan keupayaan murid
 17. 17. Kemahiran Kreatif dan Apresiasi Bahasa - Kebolehan/kepandaian/kemampuan menghasilkan atau mencipta sesuatu karya yang baharu/ sesuai/asli - Berani menjanakan idea yang pelbagai dan baharu tanpa dikongkong oleh idea lama - Berfikir dalam arah dan hala yang baharu
 18. 18. - Menggunakan imaginasi untuk sampai ke satu penyelesaian masalah, cabaran, persoalan atau tugasan - Penghargaan/pengiktirafan serta penghayatan nilai dalam berbahasa - Berupaya membuat kupasan atau menghasilkan bahan yang mempamerkan penguasaan serta kebitaraan dalam bahasa Melayu - Penggunaan kata dan kosa kata yang bersesuaian
 19. 19. KAEDAH PENSKORAN HOLISTIK
 20. 20. MEMINDAHKAN MAKLUMAT ( 10 markah )
 21. 21. Menulis ayat dengan peluasan subjek atau peluasan predikat dalam pelbagai situasi  Memindahkan maklumat  Soalan bergambar  Bina lima ayat – (Tiada had bilangan patah perkataan tetapi terhad kepada 5 ayat sahaja)  Bahan rangsangan – graf, carta, gambar bersiri/ tunggal, peta pemikiran, dll
 22. 22. [10 markah] [ Masa dicadangkan : 15 minit ]   Gambar di bawah menunjukkan cara-cara penjagaan kesihatan. Tulis lima ayat yang lengkap tentang cara-cara menjaga kesihatan berdasarkan gambar.
 23. 23. [10 markah] [ Masa dicadangkan : 15 minit ]   Gambar di bawah menunjukkan jenis-jenis makanan. Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar tersebut.
 24. 24. PERINGKAT KRITERIA CEMERLANG i. Penggunaan ayat yang gramatis dan menepati bahan grafik/ tugasan. ii. Setiap ayat ada peluasan subjek/peluasan predikat. iii. Penggunaan kata dan kosa kata yang meluas dan sesuai dengan bahan grafik/tugasan. iv. Penggunaan ejaan dan tanda baca yang betul. BAIK i. Penggunaan ayat yang gramatis dan menepati bahan grafik/ tugasan. ii. Setiap ayat ada peluasan subjek/peluasan predikat. iii. Penggunaan kata dan kosa kata yang baik serta sesuai dengan bahan grafik/tugasan. iv. Terdapat beberapa kesalahan ejaan dan tanda baca tetapI tidak menjejaskan ayat. MEMUASKAN i. Penggunaan ayat tunggal/kurang gramatis tetapi sesuai dengan bahan grafik/tugasan. ii. Penggunaan kata/kosa kata yang terhad tetapi masih sesuai dengan bahan grafik/tugasan. iii. Terdapat banyak kesalahan ejaan dan tanda baca. PENCAPAIAN TAHAP MINIMUM i. Ayat masih sesuai/ayat tidak sesuai/tidak berkaitan dengan bahan grafik/tugasan. ii. Penggunaan kata/kosa kata yang tidak sesuai dengan bahan grafik/tugasan. iii. Tidak menguasai kemahiran ejaan dan tanda baca. RUBRIK PENSKORAN JAWAPAN BAHAGIAN A [10 markah]
 25. 25. MENULIS ULASAN ( 15 markah )
 26. 26. Menulis ulasan tentang bahan sastera dan bukan sastera yang dilihat dan dibaca dengan jelas menggunakan ayat yang gramatis  Mengulas Memberikan pendapat atau pandangan atau rumusan yang bertepatan / bersesuaian/ relevan / berdasarkan stimulus
 27. 27.  Rumusan keseluruhan bahan  Pandangan pro atau kontra  Taksiran kandungan  Kupasan – bentuk deskriptif  Huraian – pengembangan idea  Nilai – amalan baik/faedah  Pengajaran – mesej yang diperoleh
 28. 28.  Mengulas bahan sastera dan bukan sastera  50 hingga 80 patah perkataan dalam perenggan  Bahan rangsangan – grafik atau bukan grafik. Bahan grafik – gambar bersiri, gambar tunggal, carta, iklan, poster,peta pemikiran, peta minda dan sebagainya Bahan bukan grafik – petikan cerita, dialog, surat, rencana, laporan dan sebagainya
 29. 29. [ 15 markah ] [ Masa dicadangkan : 25 minit ] Gambar di bawah menunjukkan poster piramid makanan. Tulis ulasan tentang piramid makanan tersebut dalam bentuk perenggan. Panjangnya ulasan kamu hendaklah antara 50 hingga 80 patah perkataan.
 30. 30. Peta bulatan di bawah menunjukkan tentang pertanian organik. Tulis ulasan kamu tentang kebaikan pertanian organik dalam bentuk perenggan. Panjangnya ulasan kamu hendaklah antara 50 hingga 80 patah perkataan. makanan berkualiti tinggi Pertanian Organik Proses kita semula sisa pertanian, sisa dapur, dan najis haiwan secara biologikal Makanan yang selamat Mengawal rumpai dan perosak
 31. 31. Baca puisi di bawah dengan teliti. Tulis ulasan kamu tentang cara menjaga keselamatan berdasarkan puisi dalam bentuk perenggan. Panjangnya ulasan kamu hendaklah antara 50 hingga 80 patah perkataan Ketika ke Sekolah Ketika kaki ini mengorak langkah ke gedung ilmu Tangan ayah dan ibu Kukucup pohon restu Ketika menaiki bas Berbaris aku tidak terlepas Kuamati waspada langkah Agar tidak sumbang tingkah Ketika bas membelah Aku patuhi pesan ayah dan ibu Usah berlari, tatapilah buku Di tangga aku tidak berdiri Di tingkap aku tidak jengahi Ketika gedung ilmu kulihat dengan tenang Roda bas kutunggu berhenti Tidak kumahu mengundang tragedi Ketika kaki ini menjejak ke gedung ilmu Tangan kuangkat tanda kesyukuran Aku selamat dalam perjalanan
 32. 32. RUBRIK PENSKORAN JAWAPAN BAHAGIAN B [15 markah] PERINGKAT KRITERIA CEMERLANG i. Idea menepati tugasan. ii. Ulasan idea sangat jelas, tersusun dan menarik. iii. Penggunaan ayat yang gramatis berdasarkan bahan rangsangan/tugasan. iv. Penggunaan kata dan kosa kata yang meluas serta sesuai dengan bahan rangsangan/tugasan. v. Penggunaan ejaan dan tanda baca yang betul. BAIK i. Idea menepati tugasan. ii. Ulasan idea jelas, tersusun dan menarik. iii. Penggunaan ayat yang gramatis berdasarkan bahan rangsangan/tugasan. iv. Penggunaan kata dan kosa kata yang baik serta sesuai dengan bahan rangsangan/tugasan. v. Terdapat beberapa kesalahan ejaan dan tanda baca.
 33. 33. RUBRIK PENSKORAN JAWAPAN BAHAGIAN B [15 markah] PERINGKAT KRITERIA MEMUASKA N i. Idea masih menepati tugasan. ii. Ulasan idea ringkas dan mudah. iii. Penggunaan ayat yang kurang gramatis berdasarkan bahan rangsangan/tugasan. iv. Penggunaan kata dan kosa kata yang sederhana tetapi masih sesuai dengan bahan rangsangan/tugasan. v. Terdapat banyak kesalahan ejaan dan tanda baca. PENCAPAIA N TAHAP MINIMUM i. Idea kurang menepati/tidak menepati tugasan. ii. Ulasan idea kurang menepati/tidak menepati tugasan. iii. Penggunaan ayat yang kurang/tidak gramatis berdasarkan bahan rangsangan/tugasan. iv. Penggunaan kata dan kosa kata yang terhad/tidak sesuai dengan bahan rangsangan/tugasan. v. Tidak menguasai kemahiran penggunaan ejaan dan tanda baca.
 34. 34. MENULIS KARANGAN ( 25 markah )
 35. 35. Menghasilkan penulisan kreatif jenis imaginatif dan deskriptif menggunakan bahasa yang menarik dengan betul  Karangan Berformat atau Tidak Berformat  Panjang karangan antara 80 hingga 120 patah perkataan
 36. 36. [ 25 markah ] [ Masa dicadangkan : 35 minit ]   Bahagian ini mengandungi dua soalan. Jawab satu soalan sahaja. Panjangnya jawapan kamu hendaklah antara 80 hingga 120 patah perkataan. Bahagian ini mengandungi dua soalan. Jawab satu soalan sahaja. Panjangnya jawapan kamu hendaklah antara 80 hingga 120 patah perkataan.   Soalan 1 Kamu telah dipilih untuk menyampaikan ucapan sempena sambutan Hari Guru di sekolah kamu. Tajuk ucapan kamu ialah ‘Cara-cara Menghormati Guru’. Tulis ucapan kamu itu selengkapnya.
 37. 37. ATAU Soalan 2 Takkan kubiarkan Walau ribut menyentakmu yang tidur Datang petir menyambar Jengking dan ular Bonda takkan berundur   Nyamanlah Arjuna Beta Mimpikan yang indah saja Nanti bila kaubuka mata Semua tak serupa    Dua rangkap di atas merupakan sebahagian daripada lirik lagu Arjuna Beta. Lirik tersebut menggambarkan kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Seorang ibu sanggup berkorban dan melakukan apa saja demi keselamatan dan kesejahteraan anak tersayang.  Berdasarkan maksud lirik lagu itu, tulis cerita tentang kasih sayang seorang ibu. Tulis karangan kamu itu selengkapnya.
 38. 38. RUBRIK PENSKORAN JAWAPAN BAHAGIAN C [25 markah] PERINGKAT KRITERIA CEMERLANG i. Idea menepati tugasan. ii. Pengolahan idea sangat baik dan penyampaian yang jelas, tersusun dan menarik. iii. Penggunaan pelbagai ayat yang gramatis serta bertepatan dengan tugasan. iv. Penggunaan kata dan kosa kata yang meluas serta sesuai dengan tugasan. v. Penggunaan ejaan dan tanda baca yang betul. BAIK i. Idea menepati tugasan. ii. Pengolahan idea yang baik dengan penyampaian yang jelas dan menarik. iii. Penggunaan pelbagai ayat yang gramatis serta bertepatan dengan tugasan. iv. Penggunaan kata dan kosa kata yang baik serta sesuai dengan tugasan. v. Terdapat beberapa kesalahan ejaan dan tanda baca tetapi tidak menjejaskan karangan.
 39. 39. RUBRIK PENSKORAN JAWAPAN BAHAGIAN C [25 markah] MEMUASKAN i. Idea masih menepati tugasan. ii. Pengolahan idea yang ringkas dan mudah dengan penyampaian yang kurang menarik. iii. Penggunaan ayat kurang gramatis tetapi berkaitan dengan tugasan. iv. Penggunaan kata dan kosa kata yang sederahana. v. Terdapat banyak kesalahan ejaan dan tanda baca. PENCAPAIAN TAHAP MINIMUM i. Idea kurang menepati/tidak menepati tugasan. ii. Pengolahan idea yang tidak jelas /tidak tepat/tidak berkaitan dengan tugasan dan penyampaian tidak menarik. iii. Penggunaan ayat tidak gramatis / tidak menepati tugasan. iv. Penggunaan kata dan kosa kata yang terhad. v. Tidak menguasai kemahiran penggunaan ejaan dan tanda baca.
 40. 40. SEKIAN, TERIMA KASIH
 41. 41. Pokok kelapa dikenali sebagai pokok seribu guna. Tulis ulasan tentang keistimewaan pokok kelapa dalam bentuk perenggan. Panjangnya ulasan kamu hendaklah antara 50 hingga 80 patah perkataan

×