Reunió inici de curs Cicle Mitjà

309 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Reunió inici de curs Cicle Mitjà

 1. 1. Benvinguts!Benvinguts! Curs 2013-14Curs 2013-14 Escola MarinadaEscola Marinada Nom dels professors:Nom dels professors: Teresa M Ricart CarullaTeresa M Ricart Carulla Josep Mª Rulló GorguesJosep Mª Rulló Gorgues Cicle: Cicle MitjàCicle: Cicle Mitjà Classes de 3r i 4t d’EPClasses de 3r i 4t d’EP
 2. 2. Escola Marinada 1-10-13 La Classe de Tercer
 3. 3. Escola Marinada 1-10-13 La classe de Quart
 4. 4. Qui és qui, a la classe? • Tutora de 3r : Teresa M Ricart Carulla • Professors i àrees que imparteixen: – Llengua Catalana: Teresa M Ricart – Llengua Castellana Teresa M. Ricart – Llengua Anglesa: Alba Capdevila – Matemàtiques: Teresa M Ricart – Coneixement del Medi Natural:. Teresa M. Ricart – Educació Plàstica: M. Àngels Llobera – Art in English: Alba Capdevila – Educació Física: Josep Mª Rulló – Educació Musical: Sara Pujol – Religió: Laura Izco – Lectura: Alba Capdevila – Coneixements Alternatius: Josep Mª Rulló – Biblioteca: Teresa M. Ricart Escola Marinada 1-10-13
 5. 5. Qui és qui, a la classe? • Tutor de 4t: Josep Mª Rulló Gorgues • Professors i àrees que imparteixen: – Llengua Catalana: Josep Mª Rulló – Llengua Castellana: Josep Mª Rulló – Llengua Anglesa: Alba Capdevila – Matemàtiques: Josep Mª Rulló – Coneixement del Medi Natural: Josep Mª Rulló – Educació Plàstica: M. Àngels Llobera – Art in English: Alba Capdevila – Educació Física: Josep Mª Rulló – Educació Musical: Sara Pujol – Religió: Laura Izco – Biblioteca: Teresa M. Ricart Escola Marinada 1-10-13
 6. 6. Competències Bàsiques COMPETÈNCIES TRANSVERSALS Competències comunicatives 1.- Competència comunicativa lingüística i audiovisual. 2.- Competències artística i cultural. Competències metodològiques 3.- Tractament de la informació i competència digital. 4.- Competència matemàtica. 5.- Competència d’aprendre a aprendre. Competències personals 6.- Competència d’autonomia. COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES 7.- Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic. 8.- Competència social i ciutadana. Escola Marinada 1-10-13
 7. 7. Eixos • Aprendre a ser i actuar de manera autònoma (Identitat, criteri propi, hàbits i actuacions responsables...) • Aprendre a pensar i comunicar (llenguatge, gestió de la informació, comunicació audiovisual...) • Aprendre a descobrir i tenir iniciativa (curiositat, experimentació, recerca, creativitat, projectes...) • Aprendre a conviure i habitar el món (habilitats socials, treball cooperatiu, valors democràtics...) Escola Marinada 1-10-13
 8. 8. • Àrea de llengua: Bon nivell de comprensió lectora, d´expressió oral i escrita. Coneixement de les llengües estrangeres. • Àrea de matemàtiques: Agilitat en el càlcul, raonament lògic i resolució de problemes. Conceptes matemàtics i geomètrics. • Àrea de coneixement del medi social i natural: Conèixer, valorar i respectar els aspectes bàsics de la cultura, la història i la geografia. Així com el patrimoni artístic i cultural. Conèixer i acceptar el funcionament del propi cos i afiançar hàbits de salut i consum correctes. Apreciar la cura dels éssers vius i el medi ambient així com la seva conservació i millora. • Religió/ ensenyaments alternatius: Coneixement de la religió catòlica. Coneixement de valors ètics i socials. Escola Marinada 1-10-13 Objectius del cicle Aspectes curriculars
 9. 9. • Àrea de plàstica: Crear, elaborar i valorar diferents tipus de representacions artístiques. *Àrea de música: Educació de l’oïda (audicions), cançó, dansa i llenguatge musical. • Educació física: Pràctica de l’esport, treball i expressió corporal per afavorir el desenvolupament personal i social. Escola Marinada 1-10-13 Objectius del cicle Aspectes curriculars
 10. 10. Objectius del cicle Aspectes personals i evolutius - Consolidar l'organització del material i de les tasques del curs. - Adquirir autonomia en el treball personal. - Responsabilitat vers la feina a fer. - Respecte al professorat i als companys. -Valoració de l'esforç, com actitud necessària per aconseguir els objectius Escola Marinada 1-10-13
 11. 11. Directrius per l’aula • Saber escoltar. • Respectar-se un mateix i els altres, així com també el material escolar. • Treballar en silenci. • Seguir l’horari establert. • Respectar les normes de l’escola. • Utilitzar l’agenda escolar. • Fer els deures diàriament. • Valorar la importància de la col.laboració escola-família. Escola Marinada 1-10-13
 12. 12. Projectes o activitats especials. • Lectura diària. • L’hora de la Biblioteca. • Art in English. • Projecte Interdisciplinar. • Bibliopati. • Celebració de les festes tradicionals del calendari escolar. Escola Marinada 1-10-13
 13. 13. Sortides Castanyada: Tot Circ (Copons) Excursió: Barcelona Comarcals: Estany d’Ivars-Vila-Sana Depuradora Teatre en Anglès English Day Escola Marinada 1-10-13
 14. 14. Avaluacions • Realitzem l’avaluació contínua, fent el control de cada tema en totes les àrees i també mitjançant l’observació diària dels/les alumnes. A més a més, fem avaluacions trimestrals de totes les àrees. Ens serveix per veure el grau d’assoliment d’allò que s’ha treballat i també perquè els/les alumnes s’adonin de les capacitats adquirides. • Realitzem una sessió d’avaluació trimestral on hi intervenen tots els tutors i especialistes. • A 3r de CM es realitza una avaluació inicial de les àrees de llengua catalana, castellana, anglesa i matemàtiques. • A 4t de CM es realitza una avaluació final de cicle en les àrees de llengua catalana, castellana, anglesa, matemàtiques i coneixement del medi. Escola Marinada 1-10-13

×