Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentación1

173 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentación1

 1. 1. Grup de treball ZER el JoncCurs 2012 - 13
 2. 2. ANTECEDENTS• Al 1998 la Generalitat posa en marxa el programa E.V.• Ajuntaments posen en marxa Agenda 21
 3. 3. XESC: xarxa de centres educatius que tenen un projecte educatiu basat en la sostenibilitat
 4. 4. XARXA com es forma:• Inici de curs trobada d´escoles i instituts de la zona. Comissió de seguiment.• Cada curs alternativament hi ha fòrum o simposi• Seminari Escoles Verdes Lleida• Revista digital d´E.V.
 5. 5. SOSTENIBILITATEl desenvolupament sostenible es defineix com laforma de desenvolupament que satisfà lesnecessitats de les generacions presents sensecomprometre les de les generacions futures.
 6. 6. PARTICIPACIÓ". Tot el que passa al món,Sigui al meu país, a la meva ciutato al meu barri, em passaa mi. Llavors calparticipar en aquestes decisionsque interfiriesen en la meva vida"Herbert de Souza o BetinhoIntroducció de lAgenda na Escola, Brasilia 2004"Qui no decideix formar part de la solució, forma part delproblema"Ramon Folch
 7. 7. CONFINT conferència internacional de joves El procés global es basa en quatre pilars essencials : La noció de "responsabilitat". Jove escull jove. Jove ensenya jove. Una generació aprèn amb laltra.● http://www.xesc.cat/xesc/espais_intercanvi.html#a_Doc4
 8. 8. CARTA INTERNACIONAL DELS JOVES● SENSIBILITZAR I INFORMAR A LES PERSONES SOBRE L´ÚS EFICIENT I RESPONSABLE DE L´AIGUA, L´ENERGIA I RECURSOS BIOLÒGICS.● ATURAR LA CONTAMINACIÓ DE L´AIGUA.● REDUIR L´EMISSIÓ DE GASOS● ESTIMULAR L´AGRICULTURA SOSTENIBLE● TENIR CURA DEL MEDI AMBIENT● CREAR GRUPS ECOLÒGICS EN ESCOLES, COMUNITATS..● FOMENTAR CONSUM ADEQUAT: 5 R (reflexionar, rebutjar, reduir, reutilitzar, reciclar)● REDUIR L´US D´ENERGIES IMPACTANTS● IMPLEMENTAR PRESPECTIVES I VALORS AMBIENTALS: ciutadania activa.● http://www.xesc.cat/xesc/documents/carta_responsabilitats_catala.pdf
 9. 9. PROGRAMACIÓ● OBJECTIUS: ● CONTINGUTSIdentificar el principis/ valors de les XESC. Treball en xarxaFamiliaritzar-nos amb els conceptes Desenvolupament sostenible claus: sostenibilitat, economia CONFINT ecoeficient La carta Internacional dels JovesConèixer la web de les XESC.cat. INTRANET Forum verdConèixer la carta Internacional dels Joves CONFININTConèixer Musiquem la cartaCrear el nostre Comitè MediambientalDefinir els objectius de la nostra ZER
 10. 10. ACTIVITATS MESTRES ALUMNES● En grups de 4 persones: ● Treball a l´aula de la Carta Internacional -definició de la nostra ZER ● Signatura de la carta? -objectius generals que ● Elecció representant ens marquemLa meva xtec: docs ● Fòrum Intranet● Mirar al forum totes les ● Cartell aportacions i opinar. ● Creació Comitè Medi● Escriure definició al PEZ ambiental: pares/mares, alumnes,mestres, ajuntaments.
 11. 11. AVALUACIÓ● MESTRES ● ALUMNES Diari grup de treball: Rúbrica: -què he après? -Ha fet preguntes? -conceptes que no tinc clars - Ha participat positivament? -Ha respectat els companys? -Ha respectat el torn de paraula?

×