Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Estequiometria

445 views

Published on

chemistry, stoichiometry,

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Estequiometria

 1. 1. 4rt Curs de Física i Química d’ E.S.O. Curs 2008-2009 Estequiometria Mètode Tabular de càlculestequiomètric a partir de les lleis ponderals
 2. 2. I. Plantejament del problema Quan anem a resoldre un exercici d’estequiometria, en primer lloc farem una llegida tranquil.la de l’enunciat per comprovar que entenem el vocabulari: identificarem els reactius i els productes, i en quin estat es presenten. Si sabem formular, clourem aquesta part amb la fórmula ajustada de la reacció.
 3. 3. I. Plantejament del problemaVegam un exemple:L’àcid sulfhídric reacciona amb l’alumini, formant sulfur d’alumini més gas hidrògen.2. ¿Quànts grams d’alumini reaccionaran amb 200 ml d’una disolució 0,4 M d’àcid sulfhídric?3. ¿Quin volum d’hidrògen es formarà en esta reacció?
 4. 4. I. Plantejament del problemaL’àcid sulfhídric reacciona amb l’alumini, formant sulfur d’alumini més gas hidrògen.2. ¿Quànts grams d’alumini reaccionaran amb 200 ml d’una disolució 0,4 M d’àcid sulfhídric?3. ¿Quin volum d’hidrògen es formarà en esta reacció? Heus ací els reactius
 5. 5. I. Plantejament del problemaL’àcid sulfhídric reacciona amb l’alumini, formant sulfur d’alumini més gas hidrògen.2. ¿Quànts grams d’alumini reaccionaran amb 200 ml d’una disolució 0,4 M d’àcid sulfhídric?3. ¿Quin volum d’hidrògen es formarà en esta reacció? Heus ací els reactius I ara, els productes
 6. 6. I. Plantejament del problema L’àcid sulfhídric reacciona amb l’alumini, formant sulfur d’alumini més gas hidrògen. • ¿Quànts grams d’alumini reaccionaran amb 200 ml d’una disolució 0,4 M d’àcid sulfhídric? • ¿Quin volum d’hidrògen es formarà en esta reacció?Ens diuen també que l’hidrògen és ungas (g), la qual cosa implica que unmol d’aquest ocuparà 22,4 l encondicions normals (1atm de presió i273K de temperatura).
 7. 7. I. Plantejament del problemaL’àcid sulfhídric reacciona amb l’alumini, formant sulfur d’alumini més gas hidrògen.• ¿Quànts grams d’alumini reaccionaran amb 200 ml d’una disolució 0,4 M d’àcid sulfhídric?• ¿Quin volum d’hidrògen es formarà en esta reacció? Pel que fa a l’àcid, ens donen concentracions, magnitud que indica que estem davant una disolució aquosa (aq).
 8. 8. I. Plantejament del problemaL’àcid sulfhídric reacciona amb l’alumini, formant sulfur d’alumini més gas hidrògen.• ¿Quànts grams d’alumini reaccionaran amb 200 ml d’una disolució 0,4 M d’àcid sulfhídric?• ¿Quin volum d’hidrògen es formarà en esta reacció? Respecte les altres substàncies, sembla que les podem tractar com a sòlids (s).
 9. 9. I. Plantejament del problemaL’àcid sulfhídric reacciona amb l’alumini, formant sulfur d’alumini més gas hidrògen.2. ¿Quànts grams d’alumini reaccionaran amb 200 ml d’una disolució 0,4 M d’àcid sulfhídric?3. ¿Quin volum d’hidrògen es formarà en esta reacció? Finalment, hem de saber formular tots els reactius i productes que apareixen a l’exercici.
 10. 10. I. Plantejament del problemaL’àcid sulfhídric reacciona amb l’alumini, formant sulfur d’alumini més gas hidrògen.2. ¿Quànts grams d’alumini reaccionaran amb 200 ml d’una disolució 0,4 M d’àcid sulfhídric?3. ¿Quin volum d’hidrògen es formarà en esta reacció? Heus ací els reactius
 11. 11. I. Plantejament del problemaL’àcid sulfhídric reacciona amb l’alumini, formant sulfur d’alumini més gas hidrògen.2. ¿Quànts grams d’alumini reaccionaran amb 200 ml d’una disolució 0,4 M d’àcid sulfhídric?3. ¿Quin volum d’hidrògen es formarà en esta reacció? Heus ací els reactius I ara, els productes
 12. 12. I. Plantejament del problemaL’àcid sulfhídric reacciona amb l’alumini, formant sulfur d’alumini més gas hidrògen.2. ¿Quànts grams d’alumini reaccionaran amb 200 ml d’una disolució 0,4 M de àcido sulfhídric?3. ¿Quin volum d’hidrògen es formarà en esta reacció? La reacció queda d’aquesta manera:
 13. 13. I. Plantejament del problemaL’àcid sulfhídric reacciona amb l’alumini, formant sulfur d’alumini més gas hidrògen.2. ¿Quànts grams d’alumini reaccionaran amb 200 ml d’una disolució 0,4 M de àcido sulfhídric?3. ¿Quin volum d’hidrògen es formarà en esta reacció? I, finalment, esta és la reacció ajustada
 14. 14. I. Elaboració de la TaulaL’àcid sulfhídric reacciona amb l’alumini, formant sulfurd’alumini més gas hidrògen.2.¿Quànts grams d’alumini reaccionaran amb 200 ml d’unadisolució 0,4 M de àcido sulfhídric? Tot seguit passem a construir3.¿Quin volum d’hidrògen es formarà en esta reacció? la taula a partir de la reacció química.
 15. 15. I. Elaboració de la TaulaL’àcid sulfhídric reacciona amb l’alumini, formant sulfurd’alumini més gas hidrògen.2.¿Quànts grams d’alumini reaccionaran amb 200 ml d’unadisolució 0,4 M de àcido sulfhídric?3.¿Quin volum d’hidrògen es formarà en esta reacció? Com que hi han dos reactius i dos productes, la taula tindrà 4 columnes.
 16. 16. I. Elaboració de la TaulaL’àcid sulfhídric reacciona amb l’alumini, formant sulfurd’alumini més gas hidrògen.2.¿Quànts grams d’alumini reaccionaran amb 200 ml d’unadisolució 0,4 M de àcido sulfhídric? Veiem que la primera fila està3.¿Quin volum d’hidrògen es formarà en esta reacció? ocupada per l’equació química.
 17. 17. I. Elaboració de la TaulaL’àcid sulfhídric reacciona amb l’alumini, formant sulfurd’alumini més gas hidrògen.2.¿Quànts grams d’alumini reaccionaran amb 200 ml d’unadisolució 0,4 M de àcido sulfhídric?3.¿Quin volum d’hidrògen es formarà en esta reacció? En la segona fila anotarem els mols de cada substància.
 18. 18. I. Elaboració de la TaulaL’àcid sulfhídric reacciona amb l’alumini, formant sulfurd’alumini més gas hidrògen.2.¿Quànts grams d’alumini reaccionaran amb 200 ml d’unadisolució 0,4 M de àcido sulfhídric?3.¿Quin volum d’hidrògen es formarà en esta reacció?Nombre de mols 3 mols 2 mols 1 mol 3 mols En la segona fila anotarem els mols de cada substància.
 19. 19. I. Elaboració de la TaulaL’àcid sulfhídric reacciona amb l’alumini, formant sulfurd’alumini més gas hidrògen.2.¿Quànts grams d’alumini reaccionaran amb 200 ml d’unadisolució 0,4 M de àcido sulfhídric?3.¿Quin volum d’hidrògen es formarà en esta reacció? Nombre de mols 3 mols 2 mols 1 mol 3 mols A la tercera fila calcularem les masses molars ajustades: Haurem de buscar en la Taula Periòdica les masses atòmiques dels elements que formen les distintes substàncies de l’exercici.
 20. 20. I. Elaboració de la Taula L’àcid sulfhídric reacciona amb l’alumini, formant sulfur d’alumini més gas hidrògen. 2.¿Quànts grams d’alumini reaccionaran amb 200 ml d’una disolució 0,4 M de àcido sulfhídric? 3.¿Quin volum d’hidrògen es formarà en esta reacció? Nombre de mols 3 mols 2 mols 1 mol 3 molsHeus ací els elementsamb llurs massesatómiques A la tercera fila calcularem les masses molars ajustades: Haurem de buscar en la Taula Periòdica les masses atòmiques dels elements que formen les distintes substàncies de l’exercici.
 21. 21. I. Elaboració de la TaulaL’àcid sulfhídric reacciona amb l’alumini, formant sulfurd’alumini més gas hidrògen.2.¿Quànts grams d’alumini reaccionaran amb 200 ml d’unadisolució 0,4 M de àcido sulfhídric?3.¿Quin volum d’hidrògen es formarà en esta reacció? Nombre de mols 3 mols 2 mols 1 mol 3 mols Masses ajustades 102g 54g 150g 6g A la tercera fila calcularem les masses molars ajustades: Haurem de buscar en la Taula Periòdica les masses atòmiques dels elements que formen les distintes substàncies de l’exercici.
 22. 22. I. Elaboració de la TaulaL’àcid sulfhídric reacciona amb l’alumini, formant sulfurd’alumini més gas hidrogen.2.¿Quànts grams d’alumini reaccionaran amb 200 ml d’unadisolució 0,4 M de àcido sulfhídric? Comprovem que no hem comés cap error3.¿Quin volum d’hidrogen es formarà en esta reacció? fent servir la Llei de la Conservació de la Massa: Nombre de mols 3 mols 2 mols 1 mol 3 mols Masses ajustades 102g 54g 150g 6g
 23. 23. I. Elaboració de la TaulaL’àcid sulfhídric reacciona amb l’alumini, formant sulfurd’alumini més gas hidrogen.2.¿Quànts grams d’alumini reaccionaran amb 200 ml d’unadisolució 0,4 M de àcido sulfhídric? Comprovem que no hem comés cap error3.¿Quin volum d’hidrogen es formarà en esta reacció? fent servir la Llei de la Conservació de la Massa: Nombre de mols 3 mols 2 mols 1 mol 3 mols Masses ajustades 102g 54g 150g 6g
 24. 24. I. Elaboració de la Taula L’àcid sulfhídric reacciona amb l’alumini, formant sulfur d’alumini més gas hidrogen. 2.¿Quànts grams d’alumini reaccionaran amb 200 ml d’una disolució 0,4 M de àcido sulfhídric? Comprovem que no hem comés cap error 3.¿Quin volum d’hidrogen es formarà en esta reacció? fent servir la Llei de la Conservació de la Massa: Nombre de mols 3 mols 2 mols 1 mol 3 mols Masses ajustades 102g 54g 150g 6gMassa dels reactius: 102g + 54g = 156g = Massa dels productes: 150g + 6g
 25. 25. I. Elaboració de la TaulaL’àcid sulfhídric reacciona amb l’alumini, formant sulfurd’alumini més gas hidrogen.2.¿Quànts grams d’alumini reaccionaran amb 200 ml d’unadisolució 0,4 M de àcido sulfhídric? Com que el problema també3.¿Quin volum d’hidrogen es formarà en esta reacció? parla de gasos, necessitarem una fila a la taula per operar amb ells. Nombre de mols 3 mols 2 mols 1 mol 3 mols Masses ajustades 102g 54g 150g 6g
 26. 26. I. Elaboració de la TaulaL’àcid sulfhídric reacciona amb l’alumini, formant sulfurd’alumini més gas hidrogen.2.¿Quànts grams d’alumini reaccionaran amb 200 ml d’unadisolució 0,4 M de àcido sulfhídric? Com que el problema també3.¿Quin volum d’hidrogen es formarà en esta reacció? parla de gasos, necessitarem una fila a la taula per operar amb ells. Nombre de mols 3 mols 2 mols 1 mol 3 mols Masses ajustades 102g 54g 150g 6g Volums dels gasos - - - 67,2 l. Al nostre exercici, sols l’hidrogen és gasós. Com que un mol sabem que ocupa 22,4 litres en condicions normals, els tres mols ocuparan 6 x 22,4l = 67,2 l.
 27. 27. I. Elaboració de la TaulaL’àcid sulfhídric reacciona amb l’alumini, formant sulfurd’alumini més gas hidrogen. Finalment, l’exercici demana2.¿Quànts grams d’alumini reaccionaran amb 200 ml d’unadisolució 0,4 M de àcido sulfhídric? magnituds pròpies de3.¿Quin volum d’hidrogen es formarà en esta reacció? disolucions: caldrà una nova fila per poder realitzar els càlculs amb elles. Nombre de mols 3 mols 2 mols 1 mol 3 mols Masses ajustades 102g 54g 150g 6g Volums dels gasos -- -- -- 67,2 l. - - -
 28. 28. I. Elaboració de la TaulaL’àcid sulfhídric reacciona amb l’alumini, formant sulfurd’alumini més gas hidrogen. Finalment, l’exercici demana2.¿Quànts grams d’alumini reaccionaran amb 200 ml d’unadisolució 0,4 M de àcido sulfhídric? magnituds pròpies de3.¿Quin volum d’hidrogen es formarà en esta reacció? disolucions: caldrà una nova fila per poder realitzar els càlculs amb elles. Nombre de mols 3 mols 2 mols 1 mol 3 mols Masses ajustades 102g 54g 150g 6g Volums dels gasos -- -- -- 67,2 l. - - - L’àcid sulfhídric és l’única substància present com a dissolució: la resta de substàncies no operarà en aquesta fila.
 29. 29. I. Elaboració de la TaulaL’àcid sulfhídric reacciona amb l’alumini, formant sulfurd’alumini més gas hidrogen. Finalment, l’exercici demana2.¿Quànts grams d’alumini reaccionaran amb 200 ml d’unadisolució 0,4 M de àcido sulfhídric? magnituds pròpies de3.¿Quin volum d’hidrogen es formarà en esta reacció? disolucions: caldrà una nova fila per poder realitzar els càlculs amb elles. Nombre de mols 3 mols 2 mols 1 mol 3 mols Masses ajustades 102g 54g 150g 6g Gasos -- -- -- 67,2 l. 1 l. X 3 M. -- -- --Els tres mols d’àcid sulfhídricequivalen, per exemple, a unlitro de disolució 3 M.
 30. 30. I. Elaboració de la TaulaL’àcid sulfhídric reacciona amb l’alumini, formant sulfurd’alumini més gas hidrogen. Finalment, l’exercici demana2.¿Quànts grams d’alumini reaccionaran amb 200 ml d’unadisolució 0,4 M de àcido sulfhídric? magnituds pròpies de3.¿Quin volum d’hidrogen es formarà en esta reacció? disolucions: caldrà una nova fila per poder realitzar els càlculs amb elles. Nombre de mols 3 mols 2 mols 1 mol 3 mols Masses ajustades 102g 54g 150g 6g Gasos -- -- -- 67,2 l. 1 l. X 3 M. -- -- --Els tres mols d’àcid sulfhídric També podriem treballar amb altres combinacions:equivalen, per exemple, a un 3 litros x 1 M; 10 litros x 0,3M; 0,3 litros x 10 M…litro de disolució 3 M.
 31. 31. I. Elaboració de la Taula L’àcid sulfhídric reacciona amb l’alumini, formant sulfur d’alumini més gas hidrogen. 2.¿Quànts grams d’alumini reaccionaran amb 200 ml d’una disolució 0,4 M de àcido sulfhídric? Ja està la taula llesta per a 3.¿Quin volum d’hidrogen es formarà en esta reacció? respondre les qüestions que el problema ens planteja.Reacció ajustada Nombre de mols 3 mols 2 mols 1 mol 3 mols Masses ajustades 102g 54g 150g 6g Volums dels gasos -- -- -- 67,2 l. Disolució 1 l. x 3 M. -- -- --Observeu que per confeccionar-laúnicament hem fet ús de l’equació de lareacció amb el support de la TaulaPeriòdica.
 32. 32. I. Elaboració de la TaulaL’àcid sulfhídric reacciona amb l’alumini, formant sulfurd’alumini més gas hidrogen.2.¿Quànts grams d’alumini reaccionaran amb 200 ml d’unadisolució 0,4 M de àcido sulfhídric? Ja està la taula llesta per a3.¿Quin volum d’hidrogen es formarà en esta reacció? respondre les qüestions que el problema ens planteja.Reacció ajustada Nombre de mols 3 mols 2 mols 1 mol 3 mols Masses ajustades 102g 54g 150g 6g Volums dels gasos -- -- -- 67,2 l. Disolució 1 l. x 3 M. -- -- -- Recordeu que cada columna conté la mateixa quantitat de la substància corresponent expressada en diferents magnituds
 33. 33. I. Elaboració de la TaulaL’àcid sulfhídric reacciona amb l’alumini, formant sulfurd’alumini més gas hidrogen.2.¿Quànts grams d’alumini reaccionaran amb 200 ml d’unadisolució 0,4 M de àcido sulfhídric? Ja està la taula llesta per a3.¿Quin volum d’hidrogen es formarà en esta reacció? respondre les qüestions que el problema ens planteja.Reacció ajustada Nombre de mols 3 mols 2 mols 1 mol 3 mols Masses ajustades 102g 54g 150g 6g Volums dels gasos -- -- -- 67,2 l. Disolució 1 l. x 3 M. -- -- -- Recordeu que cada columna conté la mateixa quantitat de la substància corresponent expressada en diferents magnituds
 34. 34. I. Elaboració de la TaulaL’àcid sulfhídric reacciona amb l’alumini, formant sulfurd’alumini més gas hidrogen.2.¿Quànts grams d’alumini reaccionaran amb 200 ml d’unadisolució 0,4 M de àcido sulfhídric? Ja està la taula llesta per a3.¿Quin volum d’hidrogen es formarà en esta reacció? respondre les qüestions que el problema ens planteja.Reacció ajustada Nombre de mols 3 mols 2 mols 1 mol 3 mols Masses ajustades 102g 54g 150g 6g Volums dels gasos -- -- -- 67,2 l. Disolució 1 l. x 3 M. -- -- -- Recordeu que cada columna conté la mateixa quantitat de la substància corresponent expressada en diferents magnituds
 35. 35. I. Elaboració de la TaulaL’àcid sulfhídric reacciona amb l’alumini, formant sulfurd’alumini més gas hidrogen.2.¿Quànts grams d’alumini reaccionaran amb 200 ml d’unadisolució 0,4 M de àcido sulfhídric? Ja està la taula llesta per a3.¿Quin volum d’hidrogen es formarà en esta reacció? respondre les qüestions que el problema ens planteja.Reacció ajustada Nombre de mols 3 mols 2 mols 1 mol 3 mols Masses ajustades 102g 54g 150g 6g Volums dels gasos -- -- -- 67,2 l. Disolució 1 l. x 3 M. -- -- -- Recordeu que cada columna conté la mateixa quantitat de la substància corresponent expressada en diferents magnituds
 36. 36. I. Elaboració de la TaulaL’àcid sulfhídric reacciona amb l’alumini, formant sulfurd’alumini més gas hidrogen.2.¿Quànts grams d’alumini reaccionaran amb 200 ml d’unadisolució 0,4 M de àcido sulfhídric?3.¿Quin volum d’hidrogen es formarà en esta reacció?Nombre de mols 3 mols 2 mols 1 mol 3 mols Masses ajustades 102g 54g 150g 6g Volums dels gasos -- -- -- 67,2 l. Disolució 1 l. x 3 M. -- -- --
 37. 37. I. Elaboració de la TaulaL’àcid sulfhídric reacciona amb l’alumini, formant sulfurd’alumini més gas hidrogen.2.¿Quànts grams d’alumini reaccionaran amb 200 ml d’unadisolució 0,4 M de àcido sulfhídric?3.¿Quin volum d’hidrogen es formarà en esta reacció?Nombre de mols 3 mols 2 mols 1 mol 3 mols Masses ajustades 102g 54g 150g 6g Volums dels gasos -- -- -- 67,2 l. Disolució 1 l. x 3 M. -- -- -- El més important és que totes les quanititats que apareixen en la Taula són magnituds directament proporcionals (Segona i Tercera Llei Ponderal): si variarem alguna d’elles les altres es modificarien seguint la Ponderal mateixa proporció.
 38. 38. I. Resolució de les qüestions 1.¿Quants grams d’alumini reaccionaran amb 200 ml d’una Sempre ens demanaran calcular una magnitud a disolució 0,4 M d’àcid partir d’una altra quantitat prefixada: sulfhídric? 3 mols 2 mols 1 mol 3 mols102g 54g 150g 6g -- -- -- 67,2 l.1 l. x 3 M. -- -- --
 39. 39. I. Resolució de les qüestions 1.¿Quants grams d’alumini reaccionaran amb 200 ml d’una Sempre ens demanaran calcular una magnitud a disolució 0,4 M d’àcid partir d’una altra quantitat prefixada: sulfhídric? 3 mols 2 mols 1 mol 3 mols102g 54g 150g 6g -- -- -- 67,2 l.1 l. x 3 M. -- -- -- IMPORTANT: Comproveu que no feu ús de distintes unitats per a la mateixa magnitud
 40. 40. I. Resolució de les qüestions 1.¿Quants grams d’alumini reaccionaran amb 200 ml d’una En aquest apartat la quantitat disolució 0,4 M d’àcid prefixada és: dissolució d’àcid sulfhídric? sulfhídric: 200 ml 0,4 M. 3 mols 2 mols 1 mol 3 mols102g 54g 150g 6g -- -- -- 67,2 l.1 l. x 3 M. -- -- --
 41. 41. I. Resolució de les qüestions 1.¿Quants grams d’alumini reaccionaran amb 200 ml d’una En aquest apartat la quantitat disolució 0,4 M d’àcid prefixada és: dissolució d’àcid sulfhídric? sulfhídric: 200 ml 0,4 M. 3 mols 2 mols 1 mol 3 mols102g 54g 150g 6g -- -- -- 67,2 l.1 l. x 3 M. 0,2 l. x 0,4 M. -- -- -- La situem a la cel.la corresponent de la taula.
 42. 42. I. Resolució de les qüestions 1.¿Quants grams d’alumini reaccionaran amb 200 ml d’una disolució 0,4 M d’àcid Magnitud a calcular: sulfhídric? massa d’alumini que reaccionarà: X g. 3 mols 2 mols 1 mol 3 mols102g 54g 150g 6g -- -- -- 67,2 l.1 l. x 3 M. 0,2 l. x 0,4 M. -- -- --
 43. 43. I. Resolució de les qüestions 1.¿Quants grams d’alumini reaccionaran amb 200 ml d’una disolució 0,4 M d’àcid Magnitud a calcular: sulfhídric? massa d’alumini que reaccionarà: X g. 3 mols 2 mols 1 mol 3 mols102g 54g X 150g 6g -- -- -- 67,2 l.1 l. x 3 M. 0,2 l. x 0,4 M. -- -- -- La situem a la cel.la corresponent de la taula.
 44. 44. I. Resolució de les qüestions 1.¿Quants grams d’alumini reaccionaran amb 200 ml d’una Ara completem la proporció entre la disolució de disolució 0,4 M d’àcid l’àcid i la massa de l’alumini sulfhídric? 3 mols 2 mols 1 mol 3 mols102g 54g X 150g 6g -- -- -- 67,2 l.1 l. x 3 M. 0,2 l. x 0,4 M. -- -- --
 45. 45. I. Resolució de les qüestions 1.¿Quants grams d’alumini reaccionaran amb 200 ml d’una Ara completem la proporció entre la disolució de disolució 0,4 M d’àcid l’àcid i la massa de l’alumini sulfhídric? 3 mols 2 mols 1 mol 3 mols102g 54g X 150g 6g -- -- -- 67,2 l.1 l. x 3 M. 0,2 l. x 0,4 M. -- -- -- Si 1 l. x 3 M. d’àcid reaccionen amb 54 g. d’alumini, aleshores 0,2 l. x 0,4 M. d’àcid reaccionaran amb X g. d’alumini,
 46. 46. I. Resolució de les qüestions 1.¿Quants grams d’alumini reaccionaran amb 200 ml d’una Ara completem la proporció entre la disolució de disolució 0,4 M d’àcid l’àcid i la massa de l’alumini sulfhídric? 3 mols 2 mols 1 mol 3 mols102g 54g X 150g 6g -- -- -- 67,2 l.1 l. x 3 M. 0,2 l. x 0,4 M. -- -- -- Si 1 l. x 3 M. d’àcid reaccionen amb 54 g. d’alumini, aleshores 0,2 l. x 0,4 M. d’àcid reaccionaran amb X g. d’alumini, 0,2 l. x 0,4 M. x 54 g. Per tant: X = = 1,44 g. 1 l. x 3 M. .
 47. 47. I. Resolució de les qüestions1. ¿Quin volum d’hidrogen es formarà en esta reacció? Repetim el procés per a l’exerecici nº 2: 3 mols 2 mols 1 mol 3 mols102g 54g 150g 6g -- -- -- 67,2 l.1 l. x 3 M. 0,2 l. x 0,4 M. -- -- -- Magnitud a calcular: volum d’hidrogen: X.
 48. 48. I. Resolució de les qüestions1. ¿Quin volum d’hidrogen es formarà en esta reacció? Repetim el procés per a l’exerecici nº 2: 3 mols 2 mols 1 mol 3 mols102g 54g 150g 6g -- -- -- 67,2 l. X1 l. x 3 M. 0,2 l. x 0,4 M. -- -- --Quantitat prefixada: Magnitud a calcular:dissolució d’àcid sulfhídric: volum d’hidrogen:200 ml 0,4 M. X.(Vegau l’exercici anterior)
 49. 49. I. Resolució de les qüestions1. ¿Quin volum d’hidrogen es formarà en esta reacció? Repetim el procés per a l’exerecici nº 2: 3 mols 2 mols 1 mol 3 mols102g 54g 150g 6g -- -- -- 67,2 l. X1 l. x 3 M. 0,2 l. x 0,4 M. -- -- --
 50. 50. I. Resolució de les qüestions1. ¿Quin volum d’hidrogen es formarà en esta reacció? Repetim el procés per a l’exerecici nº 2: 3 mols 2 mols 1 mol 3 mols102g 54g 150g 6g -- -- -- 67,2 l. X1 l. x 3 M. 0,2 l. x 0,4 M. -- -- -- Si 1 l. x 3 M. d’àcid formen 67,2 l. d’hidrogen, aleshores 0,2 l. x 0,4 M. d’àcid formaran X l. d’hidrogen,
 51. 51. I. Resolució de les qüestions1. ¿Quin volum d’hidrogen es formarà en esta reacció? Repetim el procés per a l’exerecici nº 2: 3 mols 2 mols 1 mol 3 mols102g 54g 150g 6g -- -- -- 67,2 l. X1 l. x 3 M. 0,2 l. x 0,4 M. -- -- -- Si 1 l. x 3 M. d’àcid formen 67,2 l. d’hidrogen, aleshores 0,2 l. x 0,4 M. d’àcid formaran X l. d’hidrogen, 0,2 l. x 0,4 M. x 67,2 l. Llavors: X = = 1,79 l. 1 l. x 3 M. .
 52. 52. I. Resolució de les qüestionsPer tant tenim ja totes lesrespostes:L’àcid sulfhídric reacciona amb l’alumini, formant sulfur d’alumini més gas hidrogen.
 53. 53. I. Resolució de les qüestionsPer tant tenim ja totes lesrespostes:L’àcid sulfhídric reacciona amb l’alumini, formant sulfur d’alumini més gas hidrogen.3. ¿Quànts grams d’alumini reaccionaran amb 200 ml d’una disolució 0,4 M d’àcid sulfhídric? 1,44 g. d’alumini.
 54. 54. I. Resolució de les qüestionsPer tant tenim ja totes lesrespostes:L’àcid sulfhídric reacciona amb l’alumini, formant sulfur d’alumini més gas hidrogen.3. ¿Quànts grams d’alumini reaccionaran amb 200 ml d’una disolució 0,4 M d’àcid sulfhídric? 1,44 g. d’alumini.6. ¿Quin volum d’hidrogen es formarà en esta reacció? 1,79 l. d’hidrogen.
 55. 55. IV. Conclusió
 56. 56. IV. Conclusió¿Encara creeu que la “regla de tres” es tannefasta en estequiometria?
 57. 57. Número de moles
 58. 58. Número de átomos Gramos de sustancia Número de moléculas Número de moles Gas Disolución Litros de gas Litros de disolución
 59. 59. Número de átomos : Gramos de sustancia Átomos por molécula (Puede ser molécula : monoatómica) Masa molar x Número de moléculas : Número de Avogadro x 6,022·1023 x Número de moles x : Gas Disolución Concentración 22,4 l/mol Molar (1 atm. 25ºC) : x Litros de gas Litros de disolución
 60. 60. Número de átomos H2SO4 CO2 : Fe FÓRMULA F2 Gramos de sustancia QUÍMICA CH3-CH2-CH3 Átomos por molécula He (Puede ser molécula ... : monoatómica) TABLA PERIÓDICA Masa molar x Número de moléculas : Número de Avogadro x 6,022·1023 x Número de moles x : Gas Disolución Concentración 22,4 l/mol Molar (1 atm. 25ºC) Continuar… : x Litros de gas Litros de disolución Continuar…
 61. 61. JoanMalonda
 62. 62. Joan MalondaAls meus alumnes
 63. 63. Joan Malonda Als meus alumnes4rt Curs de Física i Química d’ E.S.O. 2008/09Col.legi de Nuestra Señora de la Consolación Nules (Castelló) www.nulesconsolacion.org

×