Successfully reported this slideshow.

Qualitat i innovació

393 views

Published on

Qualitat i innovació

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Qualitat i innovació

 1. 1. POSTGRAU EN DINAMITZACIÓ DE LA INNOVACIÓ A L’EMPRESA Qualitat i innovació Josep Riera i Mulero Vic, Octubre 2009
 2. 2. Índex de les sessions <ul><li>Qualitat i innovació. Quin és el lligam? </li></ul><ul><li>Sistemes de gestió de la qualitat: </li></ul><ul><ul><li>El perquè dels sistemes de gestió de la qualitat. </li></ul></ul><ul><ul><li>Enfocament en processos. </li></ul></ul><ul><ul><li>Documentació vs. Burocràcia. </li></ul></ul><ul><ul><li>Responsabilitats de la direcció </li></ul></ul><ul><ul><li>Gestió de recursos </li></ul></ul><ul><ul><li>Realització del producte-servei </li></ul></ul><ul><ul><li>Disseny i desenvolupament </li></ul></ul>
 3. 3. Índex de les sessions <ul><ul><li>Mesura, anàlisis i millora. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Els indicadors. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Objectius </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Millora continua </li></ul></ul></ul><ul><li>Certificació. </li></ul><ul><li>Certificació de producte / procés. </li></ul><ul><li>Marques i logotips. </li></ul><ul><li>Marcatge CE. </li></ul><ul><li>Conclusió. </li></ul>
 4. 4. Qualitat i innovació. Lligam? <ul><li>Segons el DIEC: </li></ul><ul><li>Innovació f. [LC] Acció d’innovar; l’efecte. </li></ul><ul><li>Innovar </li></ul><ul><li>v. tr. [LC] Introduir quelcom de nou (en una cosa). </li></ul>
 5. 5. Qualitat i innovació. Lligam? <ul><li>Com es pot innovar? </li></ul>Creant/millorant producte Millorant processos Buscant nous canals de distribució Noves aliances
 6. 6. Qualitat i innovació. Lligam? <ul><li>Però per realitzar aquestes accions amb ordre i que no ens passi: </li></ul>
 7. 7. Qualitat i innovació. Lligam? <ul><li>Qualitat? </li></ul><ul><li>Grau en el qual un conjunt de característiques inherents acompleix els requisits. ( Necessitat o expectativa establerta, generalment implícita o obligatòria). </li></ul><ul><li>NOTA 1 − El terme qualitat pot anar acompanyat d’adjectius com ara pobra , bona o excel·lent . </li></ul>
 8. 8. Qualitat i innovació. Lligam? <ul><li>En l’àmbit empresarial es treballa la Qualitat dues maneres: </li></ul><ul><li>Sistemes de gestió de la qualitat </li></ul><ul><li>Qualitat de producte - certificació </li></ul>
 9. 9. Sistemes de gestió de la qualitat <ul><ul><li>Què són? </li></ul></ul><ul><ul><li>Què ens proporcionen? </li></ul></ul>
 10. 10. Sistemes de gestió de la qualitat <ul><ul><li>“ Els sistemes de gestió de la qualitat poden ajudar les organitzacions a fer augmentar la satisfacció dels seus clients.” ... </li></ul></ul><ul><ul><li>“ L’enfocament del sistema de gestió de la qualitat estimula les organitzacions a analitzar els requisits del client, a definir els processos que contribueixen a l’obtenció de productes acceptables per al client i a mantenir aquests processos sota control. ...” </li></ul></ul>
 11. 11. Sistemes de gestió de la qualitat <ul><ul><li>“ ...Un sistema de gestió de la qualitat pot formar el marc de referència per a la millora contínua amb l’objectiu de fer augmentar la satisfacció del client i d’altres parts interessades. </li></ul></ul><ul><ul><li>També aporta confiança a l’organització i als clients pel que fa a la capacitat de l’organització per a oferir constantment productes que satisfacin els requisits.” </li></ul></ul>
 12. 12. Normes de sistemes de gestió de la qualitat <ul><li>Família ISO 9000 </li></ul><ul><ul><li>ISO 9000:2005 </li></ul></ul><ul><ul><li>ISO 9001:2008 </li></ul></ul><ul><ul><li>ISO 9004:2000 </li></ul></ul><ul><ul><li>ISO 19011: 2002 </li></ul></ul><ul><li>Model d'excel·lència EFQM </li></ul><ul><li>ISO/TS 16949 </li></ul>
 13. 13. Família ISO 9000 <ul><li>Què és una norma? </li></ul><ul><li>Quina estructura té una norma? </li></ul><ul><li>Què és la certificació? </li></ul><ul><li>Com es certifiquen? </li></ul><ul><li>Perquè les empreses es certifiquen segons ISO 9001? </li></ul>
 14. 14. Què és una norma? <ul><li>Document d’aplicació voluntària que conté especificacions tècniques basades en els resultats de l'experiència i el desenvolupament tecnològic. </li></ul><ul><li>Són realitzades per Comitès Tècnics buscant el consens de les parts implicades. </li></ul><ul><li>Existeixen normes per gairebé tot. Matèries primeres (Acers, fusta, plàstics), productes industrials (Cargols, rodaments, electrodomèstics,...), productes de consum (Joguines, mobiliari, sabates), maquinària, serveis de neteja, residències d’avis... </li></ul><ul><li>Es revisen cada 5 anys. </li></ul><ul><li>Coordinació a nivell Internacional (ISO / IEC) i obligatorietat d’adopció a nivell europeu (EN). </li></ul>
 15. 15. Què és una norma?
 16. 16. Què és una norma?
 17. 17. Què és la certificació?
 18. 18. Com es certifiquen? Acredita <ul><li>AENOR </li></ul><ul><li>TÜV RHEINLAND </li></ul><ul><li>Lloyd’s Register </li></ul><ul><li>SGS ICS </li></ul><ul><li>LGAI </li></ul>Certifiquen Empreses o institucions
 19. 19. Perquè les empreses es certifiquen?
 20. 20. Família normes ISO 9000 <ul><li>Principis de gestió de la qualitat </li></ul><ul><li>Enfocament al client </li></ul><ul><li>Lideratge </li></ul><ul><li>Implicació del personal </li></ul><ul><li>Enfocament basat en processos </li></ul><ul><li>Enfocament sistemàtic de la gestió </li></ul><ul><li>Millora continua </li></ul><ul><li>Enfocament objectiu de la presa de decisions </li></ul><ul><li>Relació mútuament beneficiosa amb proveïdors </li></ul>
 21. 21. ISO 9001:2008 <ul><li>Què ens diu la ISO 9001:2008? </li></ul><ul><li>Enfocament basat en processos </li></ul>
 22. 22. ISO 9001:2008 <ul><li>Enfocament basat en processos </li></ul>
 23. 23. ISO 9001:2008 <ul><li>Exercici pràctic </li></ul>Realització del “Mapa de processos” d’una empresa.
 24. 24. ISO 9001:2008 <ul><li>Què ens diu la ISO 9001:2008? </li></ul><ul><li>Enfocament basat en processos </li></ul><ul><li>Documentació (vs. burocràcia) </li></ul>
 25. 25. ISO 9001:2008 <ul><li>“ ...La documentació del sistema de gestió de la qualitat ha d’incloure: </li></ul><ul><li>declaracions documentades de la política de la qualitat i dels objectius de la qualitat </li></ul><ul><li>un manual de la qualitat </li></ul><ul><li>els procediments documentats i els registres que requereix aquesta norma internacional </li></ul><ul><li>els documents, inclosos els registres que l’organització determina que són necessaris per a garantir la planificació, el funcionament i el control eficaços dels seus processos. ...” </li></ul>
 26. 26. ISO 9001:2008 <ul><li>“ ... NOTA 2 L’extensió de la documentació del sistema de gestió de la qualitat pot variar d’una organització a una altra a causa de: </li></ul><ul><li>les dimensions de l’organització i el tipus d’activitats que porta a terme. </li></ul><ul><li>la complexitat dels processos i les interaccions d’aquests processos. </li></ul><ul><li>la competència del personal. </li></ul><ul><li>... NOTA 3 La documentació pot estar en qualsevol format o en qualsevol tipus de suport. </li></ul><ul><li>...” </li></ul>
 27. 27. ISO 9001:2008 <ul><li>“ ... Control de documents: </li></ul><ul><li>aprovar l’adequació dels documents abans d’emetre’ls </li></ul><ul><li>revisar els documents, actualitzar-los, quan sigui necessari, i aprovar-los novament </li></ul><ul><li>garantir que s’identifiquen els canvis i l’estat de la versió vigent dels documents </li></ul><ul><li>garantir que les versions pertinents dels documents aplicables es troben disponibles en el lloc on cal utilitzar-los </li></ul><ul><li>.... </li></ul>
 28. 28. ISO 9001:2008 <ul><li>Control de documents: </li></ul><ul><li>.... </li></ul><ul><li>garantir que els documents es poden llegir i identificar fàcilment </li></ul><ul><li>garantir que s’identifiquen els documents d’origen extern que l’organització determina que són necessaris per a la planificació i l’operació del sistema de gestió de la qualitat, i que se’n controla la distribució </li></ul><ul><li>prevenir l’ús no intencionat de documents obsolets, i, en cas de mantenir-los per qualsevol motiu, identificar-los adequadament. ...” </li></ul>
 29. 29. ISO 9001:2008 <ul><li>Què ens diu la ISO 9001:2008? </li></ul><ul><li>Enfocament basat en processos </li></ul><ul><li>Documentació (vs. burocràcia) </li></ul><ul><li>Responsabilitat de la direcció </li></ul>
 30. 30. ISO 9001:2008 <ul><li>Què ens diu la ISO 9001:2008? </li></ul><ul><li>Enfocament basat en processos </li></ul><ul><li>Documentació (vs. burocràcia) </li></ul><ul><li>Responsabilitat de la direcció </li></ul><ul><li>Gestió dels recursos </li></ul>
 31. 31. ISO 9001:2008 <ul><li>Què ens diu la ISO 9001:2008? </li></ul><ul><li>Enfocament basat en processos </li></ul><ul><li>Documentació (vs. burocràcia) </li></ul><ul><li>Responsabilitat de la direcció </li></ul><ul><li>Gestió dels recursos </li></ul><ul><li>Realització del producte / servei </li></ul>
 32. 32. 5. Realització del producte / servei Processos relacionats amb el client Disseny i desenvolupament Compres Producció i prestació de servei Planificació de la realització del producte
 33. 33. ISO 9001:2008 <ul><li>Exercici pràctic </li></ul>Realització del “Procediment control de disseny” Realització de documents annexes (eines per acompanyar-lo).
 34. 34. ISO 9001:2008 <ul><li>Què ens diu la ISO 9001:2008? </li></ul><ul><li>Realització del producte / servei </li></ul><ul><li>Mesura, anàlisis i millora </li></ul><ul><ul><li>demostrar la conformitat amb els requisits del producte. </li></ul></ul><ul><ul><li>garantir la conformitat del sistema de gestió de la qualitat. </li></ul></ul><ul><ul><li>millorar contínuament l’eficàcia del sistema de gestió de la qualitat. </li></ul></ul>
 35. 35. 6. Mesura, anàlisis i millora Filosofia PDCA PLAN DO CHECK ACT
 36. 36. 6. Mesura, anàlisis i millora Mesura <ul><li>Satisfacció del client </li></ul><ul><li>Auditories internes </li></ul><ul><li>Seguiment i mesura dels processos </li></ul><ul><li>Seguiment i mesura del producte </li></ul><ul><li>Control del producte No Conforme </li></ul>
 37. 37. INDICADORS <ul><li>Indicadors de procés </li></ul><ul><li>Han de permetre fer el seguiment del “objectiu” d’un procés. </li></ul><ul><li>Que la millora derivada del seu anàlisis, sigui superior a la feina de cercar-lo i analitzar-lo. Fàcil d’extreure i interpretar. </li></ul><ul><li>Són eines. No són objectius en si mateixos. </li></ul><ul><li>Millor relatius que absoluts. </li></ul><ul><li>Interessant en TAM’s anuals. </li></ul>
 38. 38. INDICADORS <ul><li>Exercici pràctic </li></ul>Definir els indicadors per seguir i mesurar un procés qualsevol del mapa de processos realitzat anteriorment.
 39. 39. 6. Mesura, anàlisis i millora Anàlisis <ul><li>La satisfacció del client </li></ul><ul><li>La conformitat amb els requisits del producte </li></ul><ul><li>Les característiques i les tendències dels processos i dels productes </li></ul><ul><li>Els proveïdors </li></ul>
 40. 40. 6. Mesura, anàlisis i millora Anàlisis <ul><li>Un cop realitzat d'anàlisis es realitzen plans d’acció amb OBJECTIUS de millora en busca de: </li></ul><ul><li>Un major compliment dels requisits </li></ul><ul><li>Una major satisfacció del client </li></ul><ul><li>Una major eficiència del sistema </li></ul>
 41. 41. 6. Mesura, anàlisis i millora Millora => Innovació <ul><li>Millora continua </li></ul><ul><li>Acció correctiva: Eliminar les CAUSES de la No Conformitat. </li></ul><ul><li>Acció preventiva: Actuar per prevenir No Conformitats potencials. </li></ul>
 42. 42. Filosofia PDCA ISO 9001:2008 Tancament del cercle en busca de la millora continua. PLAN DO CHECK ACT
 43. 43. Certificar: Garantir com a cert. Certificat emès a una empresa per un producte / procés que compleix amb unes normes especifiques emès per una entitat acreditada per part d’un organisme nacional o internacional. Certificació
 44. 44. Certificació Acredita <ul><li>AENOR </li></ul><ul><li>TÜV RHEINLAND </li></ul><ul><li>Lloyd’s Register </li></ul><ul><li>SGS ICS </li></ul><ul><li>LGAI </li></ul>Certifiquen Empreses o institucions
 45. 45. <ul><li>Certificació: </li></ul><ul><li>Auditoria prèvia </li></ul><ul><li>Auditoria inicial </li></ul><ul><li>Auditories de seguiment anuals </li></ul><ul><li>Auditories de renovació cada 3 anys </li></ul>ISO 9001:2008
 46. 46. <ul><li>Exemples </li></ul><ul><li>Certificació ISO 9001:2000 </li></ul><ul><li>Certificació EMAS </li></ul><ul><li>Certificació de producte ecològic CCPAE </li></ul><ul><li>Certificat UL </li></ul><ul><li>Certificat ETL </li></ul><ul><li>Certificat VDE </li></ul>Certificació
 47. 47. <ul><li>Aquesta certificació pot ser: </li></ul><ul><li>Obligatòria per algun reglament o directiva. </li></ul><ul><li>Voluntària. </li></ul><ul><li>Molts cops les certificacions porten associat un marcatge o logotip. </li></ul>Certificació de producte
 48. 48. <ul><li>Alguns exemples: </li></ul><ul><li>Agricultura ecològica: CCPAE és l’autoritat de control a Catalunya. Audita i certifica els productes agroalimentaris ecològics de casa nostra. Certificació voluntària. </li></ul>Certificació de producte
 49. 49. Alguns exemples: Certificació de producte
 50. 50. Alguns exemples: Certificació de producte
 51. 51. Alguns exemples: Certificació de producte Alemanya VDE França UTE Suïssa SEV Suècia SEMKO Àustria ÖVE Irlanda NSAI Noruega NEMKO Holanda KEMA Portugal IPQ Itàlia IMQ Finlàndia FIMKO Gràcia ELOT Dinamarca DEMKO Bèlgica CEBEC Regne Unit BSI Espanya AENOR País Organisme País Organisme
 52. 52. ECOEMBES: Altres Logos Sistema internacional d’identificació de resines:
 53. 53. Marca CE: Aquesta marca indica la conformitat del producte amb les obligacions europees que incumbeixen al fabricant. Obligatòria. Només en productes industrials. Diferents tipologies de control, segons el tipus de producte. Certificació de producte
 54. 54. <ul><li>Objectius: </li></ul><ul><li>Garantir els requisits essencials. </li></ul><ul><li>Eliminar els obstacles a la lliure circulació de productes deguda a reglamentacions nacionals. </li></ul><ul><li>Harmonitzar els diferents procediments d’acreditació de la conformitat. </li></ul>Marcatge CE
 55. 55. Marcatge CE Directives (Obligació legal). Normes harmonitzades (EN) Aplicació voluntària Marcatge CE
 56. 56. Marcatge CE
 57. 57. Marcatge CE
 58. 58. <ul><li>Conclusions: </li></ul><ul><li>Caràcter obligatori en la UE per comercialitzar el producte si aquest està emparat en algun directiva. </li></ul><ul><li>Sempre un responsable en la UE. </li></ul><ul><li>La seva col·locació implica conformitat amb totes les directives aplicables. </li></ul><ul><li>No implica que el govern o un organisme privat hagi assajat el producte. </li></ul>Marcatge CE
 59. 59. Moltes Gràcies Josep Riera i Mulero [email_address]

×