Rri assistencia cf

553 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
553
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Rri assistencia cf

  1. 1. RÈGIM D’ASSISTÈNCIA ALS CICLES FORMATIUS CFGS PREVENCIÓ Règim d’assistència de l’alumnat del Cicle formatiu de grau Superior de Prevenció de riscos professionals L’alumnat que cursa el CFGS en modalitat presencial ha d’assistir a totes les hores lectives establertes en la distribució del Cicle. En tot cas, el centre ha establert uns percentatges màxims de faltes d’assistència, sense diferenciar si aquestes són o no justificades: Quan el percentatge d’hores de no assistència a un crèdit superi el 20% de les hores totals trimestrals (una vegada ajustades) del crèdit, l’alumne/a perdrà el dret a l’avaluació ordinària (jornades d’exàmens al final del trimestre) i conservarà el dret a la recuperació ordinària i a la convocatòria extraordinària de recuperació. Quan el percentatge d’hores de no assistència a un crèdit superi el 25% de les hores totals trimestrals (una vegada ajustades) del crèdit, l’alumne/a perdrà el dret a l’avaluació ordinària (jornades d’exàmens i recuperació ordinària) i solament conservarà el dret a la convocatòria extraordinària de recuperació. Quan el percentatge d’hores de no assistència a un crèdit superi el 30% de les hores totals (una vegada ajustades) del crèdit, l’alumne/a perdrà el dret a l’avaluació i haurà de repetir el crèdit, en els termes que contempli la normativa vigent. El professorat de cada crèdit comunicarà a l’alumne/a i al seu tutor/a la pèrdua del dret a presentar-se a les activitats d’avaluació. Quan un alumne/a matriculat al cicle formatiu no assisteixi a cap classe durant la primera setmana de curs, ni comuniqui al tutor/a cap motiu justificat de la seva absència, el/la tutor/a es posarà en contacte amb l'alumne/a, per tal de, arribat el cas, formalitzar la seva anul·lació de matrícula o procedir a aplicar el RRI, amb la finalitat de cobrir la plaça vacant amb un alumne/a de la llista d'espera del cicle formatiu. Retards. Es considera retard l’arribada de l’alumne/a a la sessió de classe una vegada aquesta ja hagi començat. Cada tres retards per crèdit es consideren com una hora de no assistència (veure apartat 1.3.1). Quan un alumne/a arribi sistemàticament amb retard, l’equip docent aplicarà les mesures adients. Quan el retard superi els 10 minuts, l’alumnat no podrà entrar a classe. CFGM Règim d’assistència de l’alumnat del cicle formatiu mitjà L’alumnat que cursa el CFGM en règim ordinari ha d’assistir a totes les hores lectives establertes en la distribució del cicle. En tot cas, el centre ha establert uns percentatges màxims de faltes d’assistència, sense diferenciar si aquestes són o no justificades: - Quan el nombre d’hores de no assistència a un crèdit durant el trimestre superi el 20% de les hores totals programades (una vegada ajustades), l’alumne/a perdrà el dret a l’avaluació ordinària del trimestre i s’haurà de presentar a la recuperació de l’avaluació trimestral. Excepcionalment, l’equip docent podrà valorar els motius
  2. 2. individuals de cada alumne/a i acceptar fins un màxim del 30% de faltes d’assistència. També es considera falta d’assistència si l’alumne/a arriba a classe després dels 10 primers minuts d’iniciar-se. En aquest cas el professorat deixarà entrar l’alumne/a a l’aula. Cada professor/a comunicarà a l’alumne/a si serà o no avaluat en l’avaluació ordinària trimestral. Quan un alumne matriculat al cicle formatiu no assisteixi a cap classe durant la primera setmana de curs ni comuniqui al tutor cap motiu justificat de la seva absència, el tutor es posarà en contacte amb la família, o qui tingui la pàtria potestat si és menor, o amb l’alumne si és major d’edat, per tal què, arribat el cas, formalitzar la seva anul·lació de matrícula o procedir a aplicar el RRI. Retards a classe Es considera retard l’arribada de l’alumne/a a la sessió de classe una vegada aquesta ja ha començat. El règim intern del centre estableix l’equivalència de tres retards com a una falta d’assistència. CFGS ANIMACIÓ D’ACTIVITATS FÍSICOESPORTIVES Règim d'assistència de l'alumnat del Cicle formatiu de grau Superior d’AAFE L'alumnat que cursa el CFGS ha d'assistir a totes les hores lectives establertes en la distribució del Cicle. En tot cas, el centre ha establert uns percentatges màxims de faltes d’assistència, sense diferenciar si aquestes són o no justificades: - Quan el percentatge d’hores de no assistència a una matèria o a un crèdit superi el 25% de les hores totals (una vegada ajustades) de la matèria o del crèdit, l’alumne/a perdrà el dret a l’avaluació ordinària (setmana d’exàmens) i solament conservarà el dret a la convocatòria extraordinària de recuperació (nota màxima sobre 5 de la part suspesa). - Quan el percentatge d’hores de no assistència a una matèria o a un crèdit superi el 35% de les hores totals (una vegada ajustades) de la matèria o del crèdit , l’alumne/a perdrà el dret a l’avaluació i haurà de repetir el crèdit, en els termes que contempli la normativa vigent. El tutor/a i/o el professor del crèdit en qüestió comunicarà a l’alumne/a la pèrdua del dret a presentar-se a les activitats d’avaluació. Quan un alumne/a matriculat al cicle formatiu no assisteixi a cap classe durant la primera setmana de curs, ni comuniqui al tutor/a cap motiu justificat de la seva absència, el/la tutor/a i/o el coordinador/a es posarà en contacte amb l'alumne/a, per tal de, arribat el cas, formalitzar la seva anul·lació de matrícula o procedir a aplicar el RRI, amb la finalitat de cobrir la plaça vacant amb un alumne/a de la llista d'espera del cicle formatiu. Transcorreguts quinze dies des de l’inici de les classes, l’alumne que no formalitzi adequadament l’anul·lació de matrícula no se li retornarà l’import corresponent a la quota de material.
  3. 3. De la mateixa manera, si la baixa es formalitza després d’un mes d’haver començat les classes no es retornarà, en cap cas, la quota de material. Retards. Retards. Es considera retard l’arribada de l’alumne/a a la sessió de classe una vegada aquesta ja hagi començat. Cada tres retards per matèria es consideren com una hora de no assistència (veure apartat 1.3.1). Procediment de puntualitat a cfgs d’animació d’activitats físicoesportives : Transcorreguts 10 minuts en sessions d’una hora o excepcions puntuals de professors, no es deixarà entrar cap alumne a classe i tindrà una falta d’assistència. En Sessions de 2 hores, s’aplicarà el mateix criteri però a la segona hora podrà assistir a classe. Si l’alumne arriba tard però no ha superat els minuts que el deixarien fora de classe, se li comptabilitzarà un retard. Als 3 retards comptabilitzarà una falta d’assistència. (veure apartat 1.3.1).

×