Power Point Palanques

867 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
867
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Power Point Palanques

 1. 1. EL FUNCIONAMENT DE LES MÀQUINES
 2. 2. MÀQUINES I APARELLS <ul><li>Característiques que distingeixen les màquines: </li></ul><ul><ul><li>Funcionen amb aportació d’energia. </li></ul></ul><ul><ul><li>Totes les màquines i aparells necessiten </li></ul></ul><ul><ul><li>alimentació energètica per funcionar, piles, </li></ul></ul><ul><ul><li>electricitat, combustibles, aire a pressió, etc. </li></ul></ul><ul><ul><li>Transmeten i transformen l’energia. </li></ul></ul><ul><ul><li>Els mecanismes i els circuits, transmeten o </li></ul></ul><ul><ul><li>transformen l’energia. </li></ul></ul><ul><ul><li>Produeixen efectes. </li></ul></ul><ul><ul><li>Moviment, calor, emeten imatges, sons, etc. </li></ul></ul>
 3. 3. AGRUPACIÓ DE LES MÀQUINES SEGONS EL SEU EFECTE <ul><li>Treball mecànic. </li></ul><ul><ul><li>Modifiquen la forma dels materials i els productes. Exemple: grues, robots industrials, màquines de cosir, batedores, etc. </li></ul></ul>
 4. 4. <ul><li>Transport. </li></ul><ul><ul><li>Permeten el desplaçament de les persones, materials i productes. Exemple: vehicles, vaixells, trens, bicicletes, etc. </li></ul></ul>
 5. 5. <ul><li>Temperatura i ambient. </li></ul><ul><ul><li>Modifiquen les condicions ambientals. Exemple: estufes, llums, ventiladors, frigorífics, forns, etc. </li></ul></ul>
 6. 6. <ul><li>Informació, so i imatge. </li></ul><ul><ul><li>Aparells per a la comunicació, el tractament de la informació o l’enregistrament i l’emissió audiovisuals. Exemple: telèfon, ordinador, càmeres, televisors, etc. </li></ul></ul>
 7. 7. EXERCICIS <ul><li>Exercici 1 i 2 pàgina 24. </li></ul>
 8. 8. LES PARTS D’UNA MÀQUINA <ul><li>Estructura. </li></ul><ul><ul><li>Està constituïda per les parts fixes de la màquina sobre les quals es recolzen la resta de les peces. </li></ul></ul><ul><ul><li>Pot protegir la màquina. </li></ul></ul><ul><ul><li>Pot ser una armadura de barres o una carcassa exterior. </li></ul></ul>
 9. 9. <ul><li>Mecanismes. </li></ul><ul><ul><li>Són les parts mòbils de la màquina, rodes dentades, palanques, politges, corrons. </li></ul></ul><ul><ul><li>La seva funció és transmetre el moviment i la força. </li></ul></ul>
 10. 10. <ul><li>Circuits. </li></ul><ul><ul><li>S’encarreguen de controlar el flux de l’energia elèctrica o dels fluids a pressió. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Circuits elèctrics. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Circuits electrònics. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Circuits de fluids. </li></ul></ul></ul>
 11. 11. <ul><li>Circuits elèctrics. </li></ul><ul><ul><li>Es reconèixen per la presència de cables, interruptors, transformadors, resistències o motors elèctrics. </li></ul></ul>
 12. 12. <ul><li>Circuits electrònics. </li></ul><ul><ul><li>Estan formats per plaques de circuit imprès amb resistències, condensadors, transistors, circuits integrats. </li></ul></ul>
 13. 13. <ul><li>Circuits de fluids. </li></ul><ul><ul><li>Es caracteritzen per la presència de canonades i vàlvules reguladores. </li></ul></ul>
 14. 14. Exercicis <ul><li>Exercici 3 pàgina 25. </li></ul><ul><li>Exercici 26 pàgina 33. </li></ul>
 15. 15. L’ ESTRUCTURA DE LES MÀQUINES <ul><li>L’estructura està formada per: </li></ul><ul><ul><li>Carcassa o xassís. </li></ul></ul><ul><ul><li>Braços o extensions. </li></ul></ul><ul><ul><li>Guies i articulacions. </li></ul></ul><ul><ul><li>Amortidors. </li></ul></ul>
 16. 16. Carcassa o xassís <ul><li>És l’armadura sobre la que es recolzen la resta de peces. </li></ul><ul><li>Proporcionen la forma de la màquina. </li></ul><ul><li>El seu interior sol estar format per barres i nervis, que n’augmenten la resistència. </li></ul>
 17. 17. Braços o extensions. <ul><li>Amplien el camp de treball de les grues, els robots o les màquines de construcció. </li></ul><ul><li>Poden ser rígids o extensibles. </li></ul>
 18. 18. Guies i articulacions <ul><li>Dirigeixen i delimiten els recorreguts dels braços i les parts mòbils. </li></ul><ul><li>Permeten que els braços o parts mòbils girin o es desplacin. </li></ul><ul><li>Coixinets o rodaments. </li></ul>
 19. 19. Amortidors <ul><li>Absorveixen les vibracions o moviments bruscos. </li></ul>
 20. 20. Exercicis <ul><li>Exercici 5 i 6, pàgina 56. </li></ul>
 21. 21. <ul><li>Busca informació sobre les diferents part </li></ul><ul><li>d’una màquina. Explica com funciona, </li></ul><ul><li>com està feta la seva estructura, quins </li></ul><ul><li>mecanismes utilitza i quin tipus de </li></ul><ul><li>circuits. Acompanya aquesta informació </li></ul><ul><li>amb diferents fotos de cada una de les </li></ul><ul><li>parts de la màquina. </li></ul>
 22. 22. ENERGIA PER A LES MÀQUINES <ul><li>Les màquines i aparells funcionen a partir del subministrament d’energia. </li></ul><ul><li>Les formes d’energia més utilitzades són les següents: </li></ul><ul><ul><li>Elèctrica. </li></ul></ul><ul><ul><li>Termoquímica. </li></ul></ul><ul><ul><li>Fluids a pressió. </li></ul></ul><ul><ul><li>Mecànica. </li></ul></ul>
 23. 23. <ul><li>Elèctrica. </li></ul><ul><ul><li>S’obté a través de la xarxa elèctrica. </li></ul></ul><ul><ul><li>Per mitjà de piles o cèl·lules fotovoltaiques. </li></ul></ul><ul><ul><li>Pots produir diferents efectes: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Calor. Utilitzant resistències. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Moviment. Motors elèctrics. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Llum. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sons. Amb altaveus. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Imatges. </li></ul></ul></ul>
 24. 24. <ul><li>Termoquímica. </li></ul><ul><ul><li>S’obté en cremar combustibles. </li></ul></ul><ul><ul><li>Aquests desprenen energia tèrmica, que s’utilitza: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Calderes. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cuines. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Motors de vehicles. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aeronaus </li></ul></ul></ul>
 25. 25. <ul><li>Fluids a pressió. </li></ul><ul><ul><li>S’obté de l’aire comprimit o fluids a pressió. </li></ul></ul><ul><ul><li>Són proporcionats per compressors o bombes. </li></ul></ul><ul><ul><li>Serveixen per impulsar màquines,com: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Grues. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ascensors. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Premses. </li></ul></ul></ul>
 26. 26. <ul><li>Mecànica. </li></ul><ul><ul><li>S’obtenen de la força que fan els músculs. </li></ul></ul><ul><ul><li>Són útils per accionar bicicletes, eines, etc. </li></ul></ul><ul><ul><li>EXERCICI 7 i 8, Pàg. 27. </li></ul></ul>
 27. 27. MANIOBRA I CONTROL EN LES MÀQUINES <ul><li>Accionaments externs </li></ul><ul><ul><li>Moltes funcions de control es duen a terme per mitjà de dispositius externs, com engegada, selecció i maniobra, que han de ser accionats pels usuaris. </li></ul></ul><ul><ul><li>Els més comuns són: </li></ul></ul>
 28. 28. <ul><li>Comandaments a distància. </li></ul><ul><ul><li>Permeten encendre o apagar la màquina per mitjà d’un senyal. </li></ul></ul><ul><li>Temporitzadors. </li></ul><ul><ul><li>Serveixen per seleccionar el temps de funcionament per mitjà de rellotge. </li></ul></ul>
 29. 29. <ul><li>Dispositius de maniobra. </li></ul><ul><ul><li>S’utilitzen per modificar i dirigir algunes accions. </li></ul></ul><ul><ul><li>Volants, pedals, palanques. </li></ul></ul><ul><li>Interruptors d’engegada. </li></ul><ul><ul><li>Acostumen a ser palanques o botons, amb posició d’engegada i parada. </li></ul></ul>
 30. 30. <ul><li>Selectors de funcionament. </li></ul><ul><ul><li>S’utilitzen quan hi ha diferents possibilitats de funcionament o programes. </li></ul></ul>
 31. 31. <ul><li>Control automàtic. </li></ul><ul><ul><li>Són funcions que es duen a terme sense la intervenció directa de les persones. Com una gravadora de DVD. </li></ul></ul><ul><ul><li>En el funcionament automàtic intervenen diferents tipus de dispositius: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Unitats de control. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sensors. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Òrgans de comandament. </li></ul></ul></ul>
 32. 32. <ul><li>Unitats de control. </li></ul><ul><ul><li>Són el cervell de la màquina. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ordenen tasques bàsiques. </li></ul></ul><ul><ul><li>El dispositiu més important és el microprocessador. </li></ul></ul>
 33. 33. <ul><li>Sensors. </li></ul><ul><ul><li>Detecten els canvis que es produeixen a l’exterior i interior de la màquina. </li></ul></ul><ul><ul><li>Proximitat de persones, lluminositat, temperatura, etc. </li></ul></ul><ul><ul><li>Envien les dades a la unitat de control. </li></ul></ul>
 34. 34. <ul><li>Òrgans de comandament. </li></ul><ul><ul><li>Actuen com a interruptors o commutadors. </li></ul></ul><ul><ul><li>Accionats per senyals enviats per la unitat de control. </li></ul></ul><ul><ul><li>Relés, vàlvules, etc. </li></ul></ul>
 35. 35. <ul><li>EXERCICIS. </li></ul><ul><ul><li>9, 10 i 11 Pàg. 29. </li></ul></ul><ul><ul><li>17, 23 i 24, Pàg. 33. </li></ul></ul>

×