Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ikastetxeen Heldutasun Teknologikoaren Eredura

1,091 views

Published on

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Ikastetxeen Heldutasun Teknologikoaren Eredura

 1. 1. Hurbilketa ikastetxeen heldutasun teknologikoaren eredura
 2. 2. 1. Kontzeptuzko planteamendua Honako hauek dira ikastetxeen heldutasun teknologikoaren ereduaren helburuak: Erreferentziazko esparru izatea, konparatzeko eta guztion jomuga izateko. Ikastetxeko prozesu pedagogikoak eraginkortasunez digitalizatzeko gida izatea. Eredua bera ez da helburua, bitartekoa baizik, Europako eta Espainiako plan guztiek komunean duten helburua lortzeko: “...herritarren hezkuntzan eta gaikuntzan parte hartzen duten eragileek bitarteko digitalak ahal bezainbat aprobetxa ditzaten, egungo eta etorkizuneko herritarrak hezteko”.
 3. 3. 1. Kontzeptuzko planteamendua Ikastetxearen heldutasun teknologikoaren eredua erreferentziazko esparrua da: Orokorra, helburu komuna finkatzen duelako IKTen aprobetxamendu teknologikoa dela-eta, ikastetxe guztientzat baliozkoa dena. Malgua, ikastetxe mota guztietara (aldietara, neurrietara, kokalekura, ezaugarri espezifikoetara…) egokitu daitekeelako, ikastetxe bakoitzak bere plan propioa izan dezan IKTei buruz, bere benetako beharretara eta konpromisoetara egokitutakoa. Neurgarria, irizpide objektiboetan oinarritzen delako; gainera, irizpideoi esker, ikastetxeen ranking orokorra egin daiteke. Kalitate ereduekin bateragarria, haiek osatzeko irizpideekin bateragarria eta, are gehiago, osagarria delako. Sendoa, IKTen erabilera pedagogikoari buruzko nazioarteko jardunbiderik onenetan oinarritzen delako. Publikoa: ereduaren parametroak, ebaluazio-irizpideak eta helburuak publikoak dira baita hezkuntza komunitatearengandik jakina.
 4. 4. 2. Planteamendu praktikoa Ikastetxeen heldutasun teknologikoaren ereduari esker, honako hauek lor daitezke: Ikastetxeen diagnostiko zehatza egoera teknologikoa dela eta. Aurrez ikusitako maila lortzeko egin beharreko hobekuntza bidea. Horren guztiaren ikuspegia pedagogikoa eta kudeaketazkoa da, eta hezkuntza arloko eragile guztiak ditu hartzaile: ikasleak, irakasleak eta familiak. Laguntza zerbitzuek eredua erabiliko dute, IKTen saileko dinamizatzailearekin eta ikastetxeko zuzendaritza batzordearekin batera, ikastetxe bakoitzean egin beharreko ekintza planak osatzeko, ikastetxeek IKTak erabiltzen dituzten modua koordinatuta eta homogeneoki bateratu eta hedatzearren. “Ikastetxearen heldutasun teknologikoaren ereduari” esker, ikastetxeko prozesuak zenbateraino digitalizatuta dauden neurtu eta teknologien, prozesuen eta hezkuntza arloko eragile guztien gaitasunen alorrean zer ildori jarraitu behar zaion finkatu egin daiteke, heldutasun teknologikoaren honako maila hauek lortzeko.
 5. 5. EBALUAZIOA & EGIAZTATZEA BARNE HOBEKUNTZA PLANA 5. maila Ikastetxeko IKTen saileko a de dinamizatzailearekin osatua eta zuzendaritza 4. maila batzordearekin adostua bi tza un 3. maila k be Ikastetxea hobetzeko Ho proiektua gauzatzeko 2. maila plana 1. maila Aholkatutako hobekuntza 1.Prozesuak/prozedurak neurriak: Prozesuak hobetzea 2.Bitartekoak/azpiegiturak Ohiko bitartekoak (open source) 3. Gaitasunak Prestakuntza/ikastaroak/egiaztagiriak Irakasleen IKTei buruzko eskakizunen araberakoak Aholkatutako hobekuntza neurriak adibideetatik ondorioztatzen dira. Mailak adierazleen bidez neurtzen dira.
 6. 6. 3. Ikastetxeko prozesuen mapa Ikastetxearen heldutasun teknologikoaren eredua abian jartzeko lehenengo urratsa ikastetxeko prozesuen mapa osatzea da, eta prozesuok zenbateraino digitalizatuta dauden neurtzea, Kalitatea Hezkuntza kalitate ereduak finkatutako arauei jarraiki, hura osatzen duen aldetik. Honako hauek dira ikastetxeko bi prozesu multzo nagusiak Prozesu pedagogikoak irakasleen irakaskuntza lanarekin lotuta daude, eta irakasleek bai ikasgelan eta bai ikasgelatik kanpo, hezkuntza arloko eragileekin (familiekin, ikasleekin eta irakasleekin) gauzatzen dituzte. Ikastetxea kudeatzeko prozesu administratiboak ikastetxean sistematikoki eta zentralizatuta gauzatzen dira, eta ez dute zuzeneko loturarik irakasleen irakaskuntza lanarekin. Besteak beste, irakaskuntza lanean laguntzeko prozesuak (matrikulak, notak, txostenak…) eta prozesu administratibo hutsak, “prozesu osagarriak” (mantentze lanak, garbiketa, jangela, garraioa…) ditugu.
 7. 7. 3. Ikastetxeko prozesuen mapa AR Ikastetxea GIG AR RIA Prozesu pedagogikoak Ikastetxea kudeatzeko proz. adm. •Ikasleek aurrez izen ematea •Matrikulak Kudeak. akademiko •Ikasleen ebaluazioaren kudeak. administratiboa •Eskola ematea administratiboa •Baliokidetasunen eta homologazioen kudeaketa Gelako •Apunteak •Espedienteak lekualdatzea eta tituluak egitea prozesuak •Azterketak... •Zerrendak egitea Ikasgelen kudeak. eta •Hutsegiteen jarraipena •Gurasoentzako txostenak egitea tutoreak laguntzea •Nota txostenak egitea Eragileekiko prozesuak •Gaien eta irakasgaien ordutegia Ordutegiaren •Ikasleen ordutegia •Ariketak kudeaketa •Irakasleen ordutegia •Eztabaidak •Ikasgelak eta eremuak erabiltzeko ordutegia Irak.-ikaslea •Galdeketak •Jarduera osag. •Bekak eta ikasteko laguntzak •Eskolara joateko garraio zerbitzua •Tutoretza Zerbitzuen kudeaketa •Eskolako asegurua eta osasun zerbitzuak Irak.-familiak •Notak •Eskolako jangela zerbitzua •Txostenak... •Dokumentuak erregistratzea Kudeaketa •Dokumentuak gorde eta zaintzea •Mintegiak •Egiaztagiriak Irak.-irak. •Proiektu administratiboa •Gutun ofizialak pedagogikoak... •Aurrekontuak egitea Kanpo Kudeaketa •Jarraipena: kontabilitatea eta kontrola eragileak •Aurrekontuak ixtea ekonomikoa •Aurrekontuak ebaluatzea Ikastetxearen •Ikastetxeko kide anitzeko organoen jarduna •Giza baliabideen kudeaketa administratiboa administraz. orokorra
 8. 8. 4. Ereduaren egitura: esparru nagusiak eta mailak “Ikastetxearen heldutasun teknologikoaren eredua” zehazteko, honako hauek bereizten ditugu: Ikastetxeko prozesuak eraginkortasunez digitalizatze aldera, ikastetxeak landu edo hobetu egin behar dituen esparru nagusi edo interesgarriak. Esparru interesgarriak ezaugarri komuna duten prozesuen multzoak dira, eta prozesu multzoen sailkapen nagusia lehen aipatutakoa da: prozesu pedagogikoak (ikasgela barnekoak eta ikasgelatik kanpokoak) eta ikastetxea kudeatzeko prozesu administratiboak (irakaskuntza lanean laguntzeko prozesuak eta prozesu osagarriak) bereizten dituena Heldutasun mailak zehatz-mehatz definitutako egoera sekuentzialak dira, eta ikastetxeak helduago izateko (hain zuzen ere, digitalizatzen aurrera egiteko) izan beharko lituzkeen ezaugarrien berri ematen dute. Heldutasun mailak “Ikastetxeetan IKTak erabiltzeari buruzko inkesta” igorri berriaren emaitzen arabera zehaztuko dira: lortzen diren emaitzez, izendatzaile komunetan txikiena finkatuko da, heldutasun digitalaren maila neurtzeko.
 9. 9. AR 4. Ereduaren egitura: eskema GIG AR RIA Esparru nagusiak (prozesuak) Prozesu pedagogikoak Ikastetxea kudeatzeko proz. adm. Irakaskuntza lanean Prozesu Ikasgelatik kanpoko Ikasgelako laguntzeko prozesu administratibo irakaskuntza lana irakaskuntza lana administratiboak osagarriak HELBURUAK HELBURUAK HELBURUAK HELBURUAK Ikastetxeko prozesuak/jardunbideak Prozedurak/jardunbideak Prozedurak/jardunbideak Prozedurak/jardunbideak Prozedurak/jardunbideak 1. maila Heldutasun mailak 2. maila Adierazleak Adierazleak Adierazleak Adierazleak 3. maila 4. maila 5. maila Ebaluazio tresna
 10. 10. AR 4. Ereduaren egitura: heldutasun mailak GIG AR RIA • 1. maila: “azpiegiturak eta gaikuntza”. Maila honetan, ikastetxeak Premia planak egun zehazten dituen azpiegiturak ditu, eta ikastetxeko irakasleak haiek erabiltzeko gaituta daude. Esaterako, irakasleen % 80k erabil ditzake IKTak ikasgelan. • 2. maila: “erabilera”. Ikasgela barnean, irakasleek aldian-aldian erabiltzen dituzte ikastetxeko baliabide informatikoak (IKTen gelak). Ikasgelatik kanpo, berriz, ikastetxea teknologia berrien bidez jartzen da harremanetan prozesuren baten esparruan hezkuntza arloko eragileekin, bide tradizionalak ere erabili arren denboraldi batez. Esaterako, zuzendaritza batzordearen eta irakasleen, irakasleen eta irakasleen eta zuzendaritza batzordearen eta familien arteko ez-ahozko komunikazioa posta elektroniko bidezkoa da. • 3. maila: “ikasgela digitalizatzea”. Ikasgela barnean, ohikoa da irakasgai guztietan IKTak erabiltzea, eta ikasgelak etengabe daude ekipamendu teknologikoaz hornituta, hura egunero erabiltzeko moduan. Ikasgelatik kanpo, berriz, ikasleek eta familiek online eskura dezakete ikastetxeari edo, are gehiago, irakasgaiei buruzko informazio jakina, hala nola, ikastetxearen webgunearen, ikasgelako webgunearen, berripaper elektronikoen… bidez. Informazioa norabide bakarrekoa da funtsean. Ikastetxeak ordu luzez zabaltzen ditu ikasgelak eta IKTen baliabideak eskola orduetatik kanpo, hezkuntza arloko eragileek erabil ditzaten. • 4. maila: “ikasgela birtualizatzea”. Ikasgela barnean, ikasleak gaitzeko prozesua nonahiko eta etengabeko prozesutzat hartzen da, eskola orduetatik kanpo ere gertatzen dena, eta, hori dela-eta, plataforma hezigarrien (teleheziketa plataformaren, blogen, extraneten, wikien…) bidez, ikasgela kanpora zabaltzen da eta etengabeko eztabaida pizten da ikasleen eta irakasleen artean. Ikasgelatik kanpo, berriz, ikastetxeak badu plataforma hezigarri bat, Internet bidez erabil daitekeena, hezkuntza arloko gainerako eragileekin etengabe eta bi norabideetan komunikatzeko. • 5. maila: “ikastetxea birtualizatzea”. Ikasgela barnean, ikasleak gaitzeko prozesua guztiz nonahikoa da, eta teleheziketa plataforma bat erabiltzen da haren euskarritzat. Ikasgelatik kanpo, berriz, ikastetxea egun osoz dago zabalik, Internet bidez, eta ikastetxea hezkuntza arloko kideak gaitzeko eragile eta gizarte sarea sortzeko sustatzaile eta dinamizatzailea da; sarea, familiek ez ezik, gizarte osoak eratzen du.
 11. 11. 5. Egiaztatze prozesua Ikastetxea heldutasun teknologikoaren proiektuan sartzea Deialdia IKTen Kontzesioa IKTen Ikastetxeko zuzendaritza dinamizatz. IKTen dinamizatz. dinamizatz. prestakuntza Laguntza zerbitzuak 1. ebaluazioa Aholkatzen diren Maila neurtzea hobekuntza neurriak Ikastetxeko IKTen dinamizatzailea Ikastetxeko IKTei buruzko ekintza plana Laguntza eta jarraipena Laguntza zerbitzuak 2. ebaluazioa Egiaztapena
 12. 12. Aproximación al Modelo de Madurez Tecnológica de Centro Educativo
 13. 13. 1. Planteamiento conceptual El Modelo de Madurez Tecnológica de Centro Educativo pretende, Servir de marco de referencia con el que compararse y al que tener como objetivo compartido. Ser una guía para la digitalización efectiva y eficiente de los procesos pedagógicos del centro educativo. El modelo no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para conseguir el objetivo compartido por todos los planes europeos y nacionales: “...alcanzar un aprovechamiento pleno de los medios digitales por parte de los agentes que participan en la educación y capacitación de los ciudadanos en su objetivo de formar a actuales y futuros ciudadanos y ciudadanas”.
 14. 14. 1. Planteamiento conceptual El Modelo de Madurez Tecnológica de Centro Educativo es un marco de referencia : General: establece un objetivo común y compartido en cuanto al aprovechamiento pedagógico de las TIC, válido para todo tipo de Centros. Flexible: adaptable a las distintas tipologías de centros (etapas, tamaños, ubicación, características específicas...), de modo que cada centro tendrá su propio plan TIC adaptado a sus necesidades y compromiso real. Mensurable: basado en criterios objetivos que permiten establecer un ranking general de centros. Compatible con modelos de calidad: definido con criterios compatibles con los empleados en los modelos de calidad, a los que complementa Sólido: apoyado en las mejores prácticas de uso pedagógico de las TIC a nivel internacional.
 15. 15. 2. Planteamiento práctico El Modelo de Madurez TIC de Centro permite obtener en la práctica: un diagnóstico exacto de la situación tecnológica de un centro, el camino de mejora a seguir para alcanzar el nivel acordado. Todo ello desde el punto de vista pedagógico y de gestión, y para todos la comunidad educativa: alumnado, profesores y familias. El Modelo será la herramienta que los Servicios de Apoyo utilicen para trazar, junto con el dinamizador TIC y la dirección del Centro, los planes de actuación a llevar a cabo en cada Centro Educativo, con el fin de unificar y extender de modo coordinado y homogéneo, el uso que de las TIC se hace en los mismos. El “Modelo de Madurez Tecnológica de Centro Educativo” permite valorar el grado de digitalización de los procesos de un Centro y marcar la línea a seguir en cuanto a tecnologías, procesos y capacidades de todos los agentes de la comunidad educativa, para alcanzar los siguientes niveles de madurez tecnológica.
 16. 16. EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN PLAN DE MEJORA INTERNA Nivel 5 Elaborado conjuntamente con el Dinamizador a or TIC del Centro y con el consenso de la Nivel 4 ej Dirección m de o Nivel 3 in Plan de ejecución del m Ca proyecto de mejora Nivel 2 en el Centro Nivel 1 Recomendación de acciones de 1.Procesos/procedimientos mejora : Mejores prácticas en procesos 2.Herramientas/infraestructuras Herramientas Típicas (open source) 3. Competencias Formación/Cursos/Certificaciones En base a los Perfiles TIC Docentes Las acciones recomendadas de mejora se derivan de ejemplos Los niveles se analizan mediante indicadores
 17. 17. 3. Mapa de procesos del Centro El primer paso en la puesta en marcha del Modelo de Madurez Tecnológica de un Centros es establecer su mapa de procesos, y evaluar el grado de digitalización de los mismos, siguiendo las pautas marcadas por el modelo de calidad Kalitatea Hezkuntza, al que complementa: Los dos grandes bloques de procesos que se identifican en un Centro Educativo son Procesos Pedagógicos: son aquellos procesos que tienen que ver con la actividad docente del profesorado, tanto dentro del aula, como fuera de ella con los agentes de la comunidad educativa (familias, alumnos y profesores) Procesos Administrativos de Gestión del centro: conjunto de procesos que se llevan a cabo en el centro de modo sistemático y centralizado, y que no están vinculados de modo directo con la actividad docente del profesorado. Entre ellos hay procesos administrativos de soporte a la actividad docente (matrículas, notas, expedientes...) y otros puramente administrativos que llamaremos procesos auxiliares (mantenimiento, limpieza, comedor, transporte...)
 18. 18. 3. Mapa de procesos del Centro ILU Centro Educativo S TR A TIV O Procesos pedagógicos Procesos Gestión Adva. Centro •Preinscripción de alumnos •Matriculación Gestión académico- •Gestión administrativa evaluación alumnado •Impartir clases administrativa •Gestión de equivalencias, homologaciones, Procesos •Apuntes •Traslado de expedientes y expedición de títulos en aula •Exámenes... •La elaboración de listas Gestión de las aulas •El seguimiento de la asistencia •La elaboración de informes a los padres y ayuda al tutor Procesos de •La elaboración de boletines de notas relación con Agentes •Horarios por materias y asignaturas •Horarios del alumnado Gestión de horarios •Ejercicios •Horarios del profesorado •Debates •Horarios de utilización de aulas y espacios Prof-Alumn. •Consultas •Activ. Complement. •becas y ayudas al estudio •servicio de transporte escolar •Tutorías Gestión de servicios •seguro escolar y servicios sanitarios Prof-Familias •Notas •servicio de comedor escolar •Informes... •El registro de documentos Gestión •El archivo y custodia documental •Seminarios •Las certificaciones Prof-Prof •Proyectos administrativa •La correspondencia oficial pedagógicos... •La elaboración de presupuestos Agentes •El seguimiento: la contabilidad y el control externos Gestión económica •El cierre presupuestario: •La evaluación presupuestaria Administración •Las actividades de órganos colegiados del centro •Gestión administrativa de los recursos humanos general del centro
 19. 19. 4. Estructura del modelo: áreas clave y niveles Para la definición del “Modelo de Madurez TIC de Centro Educativo” se identifican: Las áreas clave o áreas de interés en las que el centro debe trabajar y mejorar para alcanzar la digitalización de sus procesos de forma efectiva y eficiente. Las áreas de interés son grupos de procesos en torno a una característica distintiva común. La primera división de bloques de procesos son los mencionados en los apartados anteriores:”Procesos Pedagógicos” (dentro y fuera del aula) y “Procesos Administrativos o de Gestión del Centro” (de soporte a la docencia, y auxiliares). Los niveles de Madurez son estados secuenciales bien definidos que describen las características que el centro debe tener para incrementar su madurez (en este caso para evolucionar hacia la digitalización). Los niveles de madurez se definirán en función de los resultados de la “Encuesta sobre la utilización de las TIC en los Centros Educativos”, enviada recientemente. Con los resultados obtenidos se trazará el mínimo común denominador a partir del que se establecerá el nivel 1 de madurez digital.
 20. 20. ILU 4. Estructura del modelo: esquema S TR AT IVO Áreas clave (procesos) Procesos pedagógicos Procesos gestión adva. del centro Procesos admvos. Actividad docente Actividad docente en Proceso advos. de apoyo a la fuera del aula el aula auxiliares docencia OBJETIVOS OBJETIVOS OBJETIVOS OBJETIVOS Procesos/prácticas del Centro Procedimientos/prácticas Procedimientos/prácticas Procedimientos/prácticas Procedimientos/prácticas Nivel 1 Niveles de madurez Nivel 2 Indicadores Indicadores Indicadores Indicadores Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Herramienta de Evaluación
 21. 21. ILU ST 4. Estructura del modelo: Niveles de MadurezRA TIV O • Nivel 1: “infraestructuras y capacitación”: En este nivel el Centro dispone de las infraestructuras actuales del plan Premia, y de las competencias entre el profesorado, para ser utilizadas. Por ejemplo: el 80% del profesorado tiene el perfil básico de “Profesor/a usando TIC en el aula”.. • Nivel 2: “utilización”: Dentro del aula, los recursos informáticos disponibles en el centro (Aulas TIC) son utilizados periódicamente por el profesorado. Fuera del aula la relación con la comunidad educativa, comienza a hacerse a través de las nuevas tecnologías, en alguno de los procesos (por ejemplo: uso del correo electrónico en las comunicación no verbales “dirección-profesorado”, “profesorado-profesorado” y “dirección-familias”), aunque convivan temporalmente con soluciones tradicionales. • Nivel 3: “digitalización del aula”: dentro del aula, el uso de las TIC en cada asignatura se generaliza, y las aulas disponen de una dotación tecnológica permanente que permite su utilización diaria. Fuera del aula, el alumnado y las familias pueden acceder on line a determinada información del Centro o de las propias asignaturas (por ejemplo, a través de la web del centro, web de la clase, boletines electrónicos..). La información es básicamente unidireccional. El centro tiene un amplio horario de apertura de las aulas y recursos TIC fuera del horario lectivo, a disposición de la Comunidad Educativa. • Nivel 4: “virtualización del aula”: dentro del aula, el proceso de capacitación de alumnos/as comienza a configurarse como un proceso ubicuo y permanente, más allá del horario lectivo, por lo que a través del uso de plataformas educativas (plataforma de teleformación, blogs, extranet, wikis...) el aula se abre al exterior, y al debate permanente entre el alumnado y el profesorado. Fuera del aula, el centro dispone de una plataforma educativa accesible a través de internet, que permite una comunicación permanente y bidireccional con el resto de agentes de la comunidad educativa. • Nivel 5: “virtualización del centro”: dentro del aula, el proceso de capacitación del alumnado es totalmente ubicuo y se utiliza una plataforma de teleformación como herramienta de soporte al mismo. Fuera del aula, el centro está abierto 24 horas a través de internet, convirtiéndose en el motor de la capacitación de la comunidad educativa y en promotor y dinamizador de una red social que abarca no sólo a las familias, sino a la sociedad en general.
 22. 22. 5. Proceso de certificación Inclusión del Centro en el proyecto de Madurez TIC Convocatoria Concesión Formación Dirección del centro Dinamizador Dinamizador Dinamizador TIC TIC TIC Servicios Apoyo 1ª Evaluación Recomendaciones de Identificación de Nivel Mejora Dinamizador TIC del Centro Plan de acción TIC del Centro Soporte y seguimiento Servicios Apoyo 2ª Evaluación Certificación

×