Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Virtual 21

339 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Virtual 21

 1. 1. Virtual 21Consol Fernández: MarrónJosé: blauGustavo: taronjaMaria: verdEntrega Actividad 1: Lunes 15 de març (Només tenim una setmana!) ------------------------Dissabte 13 de març:Ara ja no treballem al google docs , treballem a partir deldocument que va enviar en Jose a làrea de fitxersAquest és Espai per comentaris. Una parte dels anem fent que en el documento. Dar elvisto bueno?Hola! He mirat les incorporacions fetes al document i el missatge que el consultor li vaenviar al Gustavo. Entenc que el que ens demana, una parte de la feina ja feta al quadreresum (el consens pel que fa a les Tasques), és un resum del projecte, és a dir que haAllò danar al punt 1 de líndex Què és la introducció. En el mensaje se especifica li elspunts que haurien danar en aquesta Introducció.Per avançar feina (la meva disponibilitat de connexió el dissabte i diumenge éslimitada) he fet 2 coses a veure que us semblen:Adjunto aquí un baix les meves aportacions sobre el que hauria danar a la Introducció.El fet un documento tipus amb totes les aportacions que aquí recollit dobladillo. Crecque es podria Aproximar al hauríem que el documento de dilluns Presentar el:El documento que ladjuntat a lÀrea de fitxers amb el nom de: doc. proposta formatfinal.Portada: shauria de buscar un disseny més elaborat!Falta algun Espai per hauriem Omplir que de perfilar.El documento inclou:LíndexLa introducció amb les aportacions fetes aquí por la Maria i les que jo acabo Incloure d.El mapa conceptual del Gustavo.El quadre resum elaborat i el cronograma del Gustavo (posats un anexo de l)Feu-li un ull i digueu-me que us sembla, a veure si podem tancar Docment el més aviatel posible! faltaria també incorporar les aportacions de la Consol, i incorporar-la tambéa la distribució de tasques!!Gràcies!
 2. 2. ---------------------------------------Situació daprenentage 2Una ONG Llança un Acuerdo mitjançant procediment obert per a la realització delstreballs dedesenvolupament de la plataforma e-learning per a la formació dels seus associats, especialment A UNAen TIC i gestió mediambiental.Índice1. Introducció al projecte2. Anàlisi2,1 Destinataris2,2 Continguts2.3 Entorno2,4 necessitats2.5 Recursos disponibles2,6 Temps3. Disseny3,1 Objectius3,2 continguts3.3 Metodología educativa3.4 Actividades3.5 Recursos
 3. 3. 3,6 Avaluació4. Desenvolupament del projecte4.1 Materiales4.2 Actividades4,3 mapes conceptuals5. Implantación6. Avaluació7. ConclusionesAnexo--------------------1. Introducció al projecteAquest projecte pretén donar resposta a les necessitats de formació en TIC i gestió delsAssociats medioambiental de una ONG.Es dura un terme en làmbit de leLearning mitjançant el desenvolupament ddunaplataforma.Làmbit daplicació serà el de Procesos docentes.Els elements fonamentals que constituïren les bases del nostre projecte, són les que destaquem a continuació: A. Àmbit del projecte: es dura un terme en làmbit de l’e-learning mitjançant el desenvolupament duna plataforma virtual. B. Àmbit daplicació: serà el de Processos docents. C. Direcció. La direcció del projecte la durà a terme...XXX D. Disseny tecnopedagògic: faltaria per omplir!!! E. Descripció de tasques. El desenvolupament del projecte es realitzarà tenint en compte les següents àrees de responsabilitat i els responsables que a continuació es detallen: FALTARIA INCOPORAR A LA CONSOL!! a. Coordinadora del Projecte: Maria Comas Lladó
 4. 4. b. Experts en continguts: Jose Pozo c. Dissenyador/a tecno-pedagogia: Gustavo Alejandro Javier d. Dissenyadora/a gràfics i multimèdia: Gustavo Alejandro Javier i Jose Pozo e. Pedagog/a: Maria Comas Lladó F. Planificació del projecte. La Planificació del projecte, tal i com es recull en el mapa conceptual dels annexos, constaria de les següents fases: a. Fase inicial: elaboració d’acords de grup. b. Fase 1. Anàlisi del context i situacions necessàries per a desenvolupar les activitats del projecte. c. Fase 2. Desenvolupament de les activitats. d. Fase 3. Confecció de continguts i procés d’avaluació. G. Eines a utilitzar per al desenvolupament del projecte. Les eines amb les qual treballarem tant en el desenvolupament com en el control i planificació del projecte, seran el Google Doc i el Google Calendar. H. Situació d’aprenentatge escollida. Tal i com es recull al principi d’aquesta introducció, el nostre projecte sorgeix a partir de la nostra presentació a un concurs de procediment obert llançat per una ONG. En aquest concurs, es demanava: a. El desenvolupament d’una plataforma e-learning per a la formació dels seus associats. b. Què aquesta plataforma estigui fonamentada bàsicament en TIC i en gestió mediambiental.2. Anàlisi2,1 DestinatarisCol.laboradors duna ONG.2,2 Continguts2.3 Entorno2,4 necessitats2.5 Recursos disponibles2,6 Temps3. Disseny3,1 Objectius
 5. 5. 3,2 continguts3.3 Metodología educativa3.4 Actividades3.5 Recursos3,6 Avaluació4. Desenvolupament del projecte4.1 Materiales4.2 Actividades4,3 mapes conceptuals5. Implantación6. Avaluació7. ConclusionesAnexoACORDS inicialsAcords inicials per al treball en grupEls acords que detallem interino que continuació fan referència al Sistema de Col • laboració,temporització i Planificació del treball, així com a la redacció de linforme final.1. De La Conexión a lentorn de treball i la rapidesa de resposta es realitzarà a dos molt com muerecada Durant les primeras semanas activos al i lúltima setmana. Quan alguna membre hagi abstenir-seun temps dDurant més llarg, ho comunicarà amb antelació.2. En el cas que algú desaparegui més de cinc dies seguits sentido de justificar el motiu es comunicaràel fet al consultor i es repartirà Entre la resta de membres les responsabilitats daquesta persona.
 6. 6. 3. Si es dóna el cas que algú no simplica prou en el treball, se li fa saber lopinió dels companys en unmissatge, al Còpia consultor AMB, si es creu oportú, i se linforma Compromisos dels i les actituds queesperen Els / Companys Seves ell della.4. Els possibles desacords en el procés de treball es resoldran mitjançant el diàleg entre els membres iper consulta democrática, en cas que fos necessari. Així mateix, es un recorrerà lajut del consultorque el grup sempre ho trobi escaient.5. La temporització és la següent isintentarà respectar-la al màxim:Actividad 1: Proposta de Projecte per a Presentar un AcuerdoActividad 1: Proposta de Projecte per a Presentar un Acuerdo Actividad 1: Proposta deProjecte per a Presentar un Acuerdo Actividad 1: Proposta de Projecte per a Presentarun AcuerdoAcords de grupo: Definició de làmbit en el qual es Definició de làmbit desenvoluparà el contexto projecte daplicació,en el qual es disseny de lÀmbit daplicació desenvoluparà el contexto projecte Descripció de Tasques, Planificación, Eines. daplicació, disseny de lÀmbit daplicació Desscripció i Utilització deines per al controlDescripció de Tasques, de la planificació Planificación, Eines. Desscripció i Utilització deines per al control de la planificació Proposta de projecte Proposta de projecte
 7. 7. 6. Sestableix el Calendari de treball següent:Anàlisi Disseny Desenvolupament Implementació Avaluació 16/03/2010 - 30/04/2010 16/03/2010 - 30/04/2010 01/04/2010 - 30/04/2010 01/04/2010 - 30/04/2010 01/04/2010 - 30/04/2010-Diagnóstico - -Confección dede Planificació contingutsnecessitats n y dAvaluació i seqüenciació prueba dels continguts-Anàlisi deRecursos de -Selecció de mitjans didàctics i- eines deIdentificació comunicaciódel grup telemàticadestinatari irequisits pelque fa unconeixementsprevis -Selecció del formato més adient de Presentació-Objectius a lalumnado. Participantes Participantes Participantes Participantes ParticipantesCoordinador / a Coordinador / Dissenyador / adel projecte a del projecte tecno-pedagogíaPedagogos Pedagogos Pedagogos? Dissenyador / a gràfics iExpertos en Dissenyador / multimèdiacontinguts a tecno-
 8. 8. pedagogía Dissenyador / a gràfics i multimèdia7. Es decideix fer un mínim de cuotas aportacions por persona en cada cas.El documento Signen:Nom del grup Virtual 21Frequência de Conexión prevista Maria: Diaria, partir de les 6 de la tarda. Els caps de setmana: matí i vespre Pedro J.: Diaria, matí i vesprada i caps de setmana. José: Diaria Mati (10 a 13 h) i tarda (de 15 a 18 h). Caps de setmana Maitines: , Diaria matí i vesprada i caps de setmanaSistema de repartiment de treballInteressosHabilitats XXXCoordinació de les Tasques Rotatori Propostes:Situació daprenentatge Com que es José shavia definida por la situació daprenentatge 2 IA als altres ens fem doncs que era igual la proposo Situació daprenentage 2 Una ONG Llança un Acuerdo mitjançant procediment obert per a la realització dels treballs de desenvolupament de la plataforma e-learning per a la formació dels seus associats, especialment A UNA en TIC i gestió mediambiental.
 9. 9. Àmbit daplicació Procesos DocentesContexto eLearningTasques 1. / Un Coordinador del Proyecto: Rotatori o Proposta de projecte: Maria o Presentació i defensa virtual del projecte: o Portal del projecte, desenvolupament duna unitat temàtica de mostra i difusió de la proposta en la Red: 2. Expertos en contingutsJosé 3. Dissenyador / a tecno-pedagogíaGustavo 4. Dissenyador / a gràfics i multimèdiaGustavo 5. Pedagog / a: Maria (si nos va bé aquest agafo rol, si no en puc Agafar un altre). Por mi ok v Diagnóstico de necessitats vAnàlisi de Recursos de vIdentificació del grup destinatari i requisits pel que fa un coneixements previs vObjectius vPlanificació i seqüenciació dels continguts vSelecció de mitjans didàctics i eines de comunicació telemàtica vSelecció del formato més adient de Presentació a lalumnado. vConfección de continguts dAvaluació i prueba vExperimentació del material vAvaluació i revisió por aledició definitivaUtilitzar eines per al Desenvolupament de Google docsla propostaEines per al seguiment Repositorios de documentos actualitzats segons planificació.Eines per al control de la planificació Calendario de GoogleEstructura proposta de projecte 1. Portada significativa (inclós amb nom Logotip grup) 2. Índice general 3. Inicials Acords del grup (Això ha danar a lanexo, ¿no?)
 10. 10. 4. Introducció al projecte 5: Anàlisi Destinataris, continguts, Entorn, necessitats, recursos disponibles, los trabajadores temporales 6. Disseny objectius, continguts, metodologia educativa, Actividades, Recursos, avaluació 7. Desenvolupament del projecte materiales, activitats 7.1 Mapes conceptuals 8. Implantación 9. Avaluació 10. Conclusiones AnexoHàgim Quan escollit la situació daprenentatge Escoger representem podem el papel que dintre de lempresa: ... ....1

×