Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Disseny dun sistema de suport a lestudiantIntroducció.Amb aquest informe, els integrants del grup TÀC-TIC proposem una ref...
Aquestes propostes que es presentaren en lanterior PAC eren accions o serveis concrets de suporta lestudiant. En aquest ca...
•  Expedient Acadèmic: L´alumne podrà accedir al seu expedient acadèmic; assignatures que    està cursant, que ha curs...
dAprenentatge, que va presentar el Jorge Coderch en la anterior pràctica davaluaciócontinuada. Aquest servei ajudaria els ...
de qui depèn la concessió de les beques (Generalitat) i qui fa d’intermediari entre l’estudiant i l          §  ...
•  Calendari semestral: Com el seu nom indica, serà el calendari de referència pel que fa a la     periodització de ...
3.   El consultor informa. Espai on els tutors/es o consultors/es del campus, podran penjar i    compartir amb els al...
- Discapacitat auditiva: En principi les persones amb sordesa no han de tenir cap impedimentperquè les classes són a distà...
§   Aquest servei neix de la necessitat expressada per alguns alumnes, de tenir refe           realitzar, i s...
Un bon espai de tutoria pot ser de gran utilitat per a lestudiant que segueix un curs a distància, jaque permet centralitz...
daquest treball. Ens vam fixar en lanterior treball que alguns alumnes de la nostra mateixaassignatura havíen proposat una...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Disseny d'un sistema de suport a l'es...

700 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Disseny d'un sistema de suport a l'es...

 1. 1. Disseny dun sistema de suport a lestudiantIntroducció.Amb aquest informe, els integrants del grup TÀC-TIC proposem una reforma del sistema desuport a lestudiant de la UOC.Els sistemes de suport a lestudiant són un complement fonamental de lensenyament adistància. En aquesta mena destudis, els alumnes necessiten més que en qualsevol altracircumstància el recolzament de la institució acadèmica de la qual formen part, ja que no podencomptar amb la companyia daltres estudiants i tot sovint han de compaginar els estudis amb lavida laboral o les tasques domèstiques.Tal com sabem, líndex dabandonament en els estudis a distància és molt superior al delsestudis convencionals. Hi ha diverses raons que poden explicar aquest fet, però una delles és,sense cap mena de dubte, un disseny defectuós dels sistemes de suport a lestudiant. Quan elsalumnes que segueixen un curs a distància se senten sols o desorientats, les possibilitatsdabandonament sincrementen significativament.Durant els nostres estudis a la Universitat Oberta de Catalunya, tots nosaltres hem pogutcomprovar algunes de les deficiències del sistema de suport actual, que dificulten elseguiment dels estudis i empitjoren el rendiment acadèmic.Algunes daquestes deficiències shan fet paleses en aquest mateix curs de "Sistemes de suport alestudiant", que sintegra dins del Màster dEducació i TIC de la UOC. En lanterior PràcticadAvaluació Continuada, per exemple, diversos alumnes van presentar propostes queanaven encaminades a millorar lactual sistema de suport de la UOC. Nesmetarem algunsexemples: 1. El Jorge Coderch presentà El Meu Mapa dAprenentatge, un servei que podria "ajudar l’estudiant a gestionar els importants volums d’informació amb els que qualsevol estudiant, però especialment el d’entorns virtuals, ha de treballar" 2. El Rubén Amaya proposà un servei que permetria als estudiants de la UOC realitzar intercanvis amb daltres universitats a distància darreu dEuropa, aprofitant l’homologació de currículums que suposa l’Espai Bolonya i seguint lexemple exitós dels programes dintercanvi presencials Erasmus. 3. El Pau Casacuberta presentà un servei que pretenia subsituir la tutoria virtual per una xarxa social que facilités la comunicació i els intercanvis entre els alumnes i fomentés el sentiment de pertinença a una comunitat. 4. Finalment, el José Pozo ideà Canal Virtual, "un sistema de suport a l’estudiant en un entorn d’aprenentatge virtual, que permet accedir a les últimes informacions referides a l’àmbit de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació"
 2. 2. Aquestes propostes que es presentaren en lanterior PAC eren accions o serveis concrets de suporta lestudiant. En aquest cas, en canvi, presentem un sistema de suport integral, que te encompte totes aquelles seccions que, des del nostre punt de vista, haurien de configurar unsistema de suport duna institució deducació superior.Admissió de nous estudiants.Ladmissió de nous alumnes a la UOC és realitza dins els períoes establerts de matriculació. Alalumne que desitgi informació prèvia, se li farà arribar el contacte amb un cosnultor expert quelaconsellarà sobre els diferents itineraris que ha de seguir i sobre la temporalització adequada pera ell o ella. Aquesta orientació es facilitarà per defecte a tots els alumne que desitgin realitzarqualsevol matrícula.Des de lapartat de matriculació l´alumne rebrà indicacions sobre tot el procès de matriculació,des de la proposta fins a la formalització de la mateixa. Trobarà informació per resoldre totes lesconsultes relatives al procés : període de matriculació, documentació que hauràn d´aportar, taxesque ha dabonar. En tot moment visualitzarà una opció que el permetrà transmetre els possiblesdubtes que pugui tenir, accedint al Servei d´Atenció o trucant a un telèfon d´atenciópersonalitzada. Podran resoldre tots els seus dubtes sobre les diferents opcions que tenen per ferefectiu l´import de la matrícula: transferència bancaria,tarjeta en línia, pagament fraccionat, etc. Podràn modificar l´elecció previa sobre el sistema depagament si ho desitgen.S´informarà dels possibles avantatges que en funció de la seva situació personal poden aprofitar:beques, prèstecs tous, reducció de taxes. etc.S´especificarà de manera clara els preus i taxes que s´apliquen i lescondicions. Tindràn lapossibilitat de sol.licitar la factura de l´import satisfet.Disposaràn de la informació i descripció dels materials didàctics, com accedir-hi (en el cas de quees tracti de formats web), terminis de recepció del materials en format paper, així com informaciósobre la situació de la tramesa. Es solucionaràn consultes en el cas de que alumne no hagi rebutels materials De la mateixa manera podràn accedir a la informació sobre els centres de suport onpoden informar-se de manera presencial.En el moment que lalumne hagi acreditat la seva matrícula de manera formal tindrà accés alcampus virtual. Una espai on lalumne podrà compartir inquietuda amb la resta dalumnesmatriculats a través de fòrums i xats.A partir de la formalització de matrícula lalumne podrà accedir a lapartat de secretaria virtual: Enla secretaria lalumne disposa de cinc subapartatas on poder gestionar tots els temes referents ala seva vida acadèmica: • Matriculació: Aquí lalumne podrà corroborar la seva fulla de matrícula, saebr lestat de la tramesa de documents i els crèdits matriculats. • Pla destudis: Aquí Podran consultar tota l´oferta formativa del centre i les característiques de cada una d´elles: assignatures, continguts de les mateixes, materies obligatories, itineraris etc.
 3. 3. • Expedient Acadèmic: L´alumne podrà accedir al seu expedient acadèmic; assignatures que està cursant, que ha cursat i qualificacions obtingudes. També, les asignatures de les que està matriculat en aquell moment. A més, es reculliran les dades personals de l´estudiant, tant personals,bancaries com acadèmiques, i tindrà la possibilitat de modificar, actualitzar o anul·lar les dades que ll consideri oportú. • Tràmits: Rebràn assessorament i informació per dur a terme diferents tràmits, com laccés a nous estudis, sol·licituds, avaluacions i convalidacions, canvis daula, anul·lació de matrícula. • Expedició de títol: Aquí lalumne disposarà dinformació sobre els processos que cal seguir per demanar el títol. Requisit per a poder demanar-ho, tipus de documentació que farà falta per acreditar el tancament de l´expedient acadèmic. Es comprobaran les dades, sefectuarà el pagament i sindicarà lestat de trames a del títol.Orientació.Leducació a distància té una història força llarga. Des dels seus inicis, a través decorrespondència postal, fins a lactualitat, han passat més de cent anys. Tot i això, le-learning,com a forma específica deducació a distància, és una invenció força recent. Les eines decol·laboració a distància i lús intensiu de les noves tecnologies fa pocs anys que formen part delpaisatge educatiu. És per això que molts estudiants no saben exactament què vol dir"estudiar a distància" o en tenen una idea equivocada. A més a més, la majoria de personesque es matriculen per primera vegada a un curs a distància tenen un llarg bagatge en centreseducatius presencials i tenen costums que probablement no sadeqüen a les necessitats daquesttipus destudis.És per tot això que la UOC, com a centre densenyament a distància, hauria doferir informacióclara sobre el seu model educatiu i sobre com adaptar-se a un entorn vitual. Actualment,des de la pàgina dinici de la UOC, es pot accedir a dos vídeos demostratius:http://www.uoc.edu/portal/_resources/CA/demos/campus_virtual/index.htmlhttp://www.uoc.edu/portal/_resources/CA/demos/model_educatiu/index.htmlMalauradament es tracta de dos vídeos de caràcter més aviat propagandístic i poc interactiu, queno permeten fer-se una idea encertada de la "vida diària" dels estudiants a distància. Una formade corregir aquest fet podria ser creant un curs de demostració, en el qual els futurs estudiantpoguessin conèixer de primera mà lespai virtual de la UOC i les seves diferents funcionalitats.Daltra banda, també convindria incloure una guia de bones pràctiques, que recollís tota menade consells i recomanacions útils per a un estudiant que senfronta per primera vegada a unsestudis a distància. Un exemple el podem trobar en el següent enllaç de la Universitat dIllinoils:http://www.wcet.info/resources/publications/guide1003/guide/%7B8856D924-C279-11D3-9309-005004AD2ACC%7D_946_476.htmAquesta guia, entre molts altres aspectes, hauria dexplicar quines són les actituds recomanablesdins dun fòrum de classe, com relacionar-nos amb els nostres companys o com i on fer explícitesles nostres inquietuds. Aquesta guia, a banda de facilitar el seguiment dels estudis, també podriafomentar una bona convivència dins lentorn virtual i millorar la col·laboració entre els alumnes dela Universitat.Per últim, suggerim incloure dins del sistema de suport de la UOC, la proposta de El Meu Mapa
 4. 4. dAprenentatge, que va presentar el Jorge Coderch en la anterior pràctica davaluaciócontinuada. Aquest servei ajudaria els alumnes a localitzar els documents que actualment estroben dispersos per diversos espais (fòrums, taulers, repositoris, espai de materials, etc.).Actualment els alumnes de la UOC perden molt de temps obrint finestres i navegant per lentornvirtual a la recerca de recursos, documents i informacions necessàries pel seguiment del curs.Aquesta pèrdua de temps podria evitar-se amb un servei com aquest. Matriculació als estudis.L’espai beques. Un servei de millora del servei de matriculació alsestudis de la UOC. § L’espai beques, vol complementar l’oferta ja existent al campus virtual de la UOC matriculació. Es poden consultar les característiques d’aquest espai en aquesta pàgina: Beque § A partir de l’experiència d’alguns dels usuaris de la UOC, s’han detectat algunes m informació sobre el procés per demanar la beca, les modalitats existents, i sobre tot del sol·licitud.El servei § Les beques són gestionades per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (A però els estudiants han de fer la sol·licitud a través de la secretaria de la UOC o dels Punts de § Es proposa una millora d’aquest servei consistent en dues incorporacions: la primera una procés de demanda mitjançant recursos multimèdia com vídeos o Slideshare (podeu obte aquesta adreça Tutorial Slideshare. I la segona la creació d’un Servei d’Atenció personal a l’e telèfon,o per correu electrònic). § Volem oferir, un servei de suport a l’estudiant inclòs en l’àmbit del Servei de Matriculació § Volem aconseguir, que l’estudiant tingui informació actualitzada i visual sobre les difePerspectiva tràmits, i el seguiment de la sol·licitud, i que disposi a més d’un recurs presencial (via telefòni seva gestió. § Els destinataris d’aquest servei són els estudiants de la UOC, de qualsevol àmbit educ UOC i sol·licitar una beca o ajut econòmic. § Què necessiten els estudiants? En el context actual de crisis econòmic, les sol·licituds d estan augmentant de forma considerable. És per això que els estudiants necessiten disposar dPlanificació beques i ajuts als que pot accedir, el procés que han de seguir, l’estat de la seva sol·licitud, i efectiva. § Avaluació i millora. El servei que proposem s’implantarà de manera experimental en el p cop finalitzat el primer semestre es passarà una enquesta virtual als usuaris per tal de què funcionat bé i els que s’haurien de millorar. Els aspectes a millorar s’implementaran en el segoEl Projecte § L’àmbit d’acció. El servei L’espai de beques, s’inscriu dins de l’àmbit de secretaria dels ca estudiants tenir accés als aspectes relacionats amb la seva matriculació, els plans d’estudi, l’ d’altres aspectes. § La qualitat del servei, vindrà determinada per indicadors de qualitat com l’actualit integració del servei dins del sistema de suport a l’estudiant de la UOC; l’accessibilitat a quals mecanismes d’avaluació i millora on semestralment es recolliren les valoracions dels usuaris. § Els mitjans de suport que utilitzarà aquest servei, seran principalment per a la presentaci vídeos interactius que permetran conèixer els recursos de beques existents i els tràmits a segu
 5. 5. de qui depèn la concessió de les beques (Generalitat) i qui fa d’intermediari entre l’estudiant i l § Presentació i aparença. La interfície que farà servir l’assignatura al dia, serà la mateixa Campus Virtual d’aquesta universitat.Consell acadèmic.El consell acadèmic es durà a terme en la fase de pre-matrículació i matriculació. Lobjectiu delconselll acdèmic és guiar a lalumne per lopció de matricula, itinerari o aplicacions futures que elsseus estudis li puguin aportar a curt i llarg termini. Un cosultor expert es posarà en contacte amblalumne durant la fase de prematrícula. Aquest consultor tantejarà la disponibilitat de lalumne iles seves intecions pel que fa temps de dedicació, motivació per a realitzar els estudis (màster,post-grau, grau, curs de formació...). A través dun qüestionari prèvi, el consultor sabràinterpretar les necessitats i les potencialitats de lalumne. Amb aquesta informació, i júntamentamb lalumne, es decidirà quina opció de matriculació és la més adequada per a ell. Aquestaorientació és cabdal per a que els estudis dels alumne siguin exitosos, doncs labandonament delsestudis és la causa més freqüent de fracàs pel que fa als estudis online. Saber fins on podemarribar, coneixent les nostres limitacions de temps, dedicació , familiars, etc. Tots aquestcondicionants shan de tenir a en compte a lhora de planificar un procés formatiu virtual,adeqüant les necessitats teòriques de lalumne a les seves condicions reals de seguiment iparticipació al curs. Un cop matriculats, els alumnes disposaran de correu electrònic integrat alcampus, que els facilitarà el contacte amb ladministració i la realització de serveis de biblioteca ide tràmits interns. Lespai acadèmic quedrà inserit dins de les aules:Les aules són leina bàsica de suport acadèmic dins del campus virtual. Cada aula correspon a unassignautura que lalumne hagui escollit cursar. Lespai aula es troba integrat de manera directa iintuïtiva dins del Campus Virtual. Lobjectiu d´aquest servei és donar suport a totes les consultes idubtes que se li presentin a l´alumne, des d´un punt de vista acadèmic. En aquest cas el docentserà lencarregat de donar ràpida resposta a les diferents qüestions.Dins de lespai aula es troben quatre àmbits de relació i comunicació entre lalumne i el professor:Comunicació: • Tauler: És on el professor disposa els anuncis sobre treballs, examens i indicacions que lalumne ha de seguir per a realitzar lassignatura • Fòrum: És on els laumnes intercanvien puns de vista i experiències relacionades amb lassignatura. El professor també pot intervenir-hi de manera activa. • Debat: En aquets espai, es realitzaran les activitats participatives de lassignatura a través de debats • Grups de treball: espai reservat per a la realització de treballs en grup. Disposa denllaç directe amb el tauler, el fòrum i el xat del grup de treball que shagui format per a fer els treballs en grup. • Participants de l´aula: En aquest apartat sobserva en cada moemnt els estudiants matriculats a lassignatura i els professors i consultors que estan connectats al mateix moment. Permet instaurar diàleg i xat online directe amb la resta de companys connectats.Planificació: • Activitats: Es recullen totes les activitats que es duran aterme dins lassignatura
 6. 6. • Calendari semestral: Com el seu nom indica, serà el calendari de referència pel que fa a la periodització de les activitats, examens i lliurament de notes. • Pla docent: Guia de suport acadèmic de lassignatura on es poden consultar els objectius, les activitats i lavaluació de la màteria.Recursos: • Materials i fonts: Aquí es poden descarregar els materials i recursos per a desenvolpuar lassignatura. • Àrea de fitxers: Lloc on es poden penjar les tasques realitzades i els fitxers per a ser compartits.Avaluació • Lliurament i registre d´activitats: Lloc virtual dentrega dactivitats i exercicis per avaluació continuada del curs. • Examens: Lloc on sindica lhorari de realització de proves oral o escritespresencials. • Notes finals: Aquí es podrà observar les notes que els lumnes aguin ogtingut en cada activitat davaluació. Canal Virtual (servei tècnic)Canal virtual.Canal Virtual, és el nom del servei de suport a l’estudiant pensat per a complementar el CampusVirtual de la UOC. Consisteix en un espai interactiu, adreçat als usuaris del campus (estudiantsprincipalment), on aquests podran trobar les últimes informacions i novetats relacionades ambl’àmbit de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC).Canal Virtual, es defineix com un servei d’informacions i noticies de les TIC, que podran serconsultades i actualitzades de forma periòdica, i presentades en diferents suports comunicatius, comtext, vídeos, i àudios. L’àmbit de les informacions, tindrà a veure amb tot allò que faci referència a lesTIC, a la institució del campus, els avenços tecnològics, o a les noves xarxes de comunicació.L’espai de Canal Virtual constarà de tres finestres diferenciades: 1. Les TIC al dia. Espai on es penjaran les informacions diàries relacionades amb les TIC, novetats, articles, entrevistes..., tot allò que serveixi a l’estudiant per familiaritzar-se amb l’entorn virtual i amb les noves tecnologies. Aquest espai, serà supervisat i coordinat per l’Administrador de Canal Virtual, que coordinarà la inserció de les informacions relacionades amb les TIC i amb la influència d’aquestes en el campus. Aquest espai permetrà als usuaris consultar i baixar les informacions que consideri més rellevants. 2. El racó de l’estudiant. En aquest espai l’alumne podrà pujar i compartir amb els altres membres del campus, totes les informacions relacionades amb les TIC que consideri importants. S’entén aquest espai com una finestra interactiva, de comunicació informativa entre els estudiants del campus virtual.
 7. 7. 3. El consultor informa. Espai on els tutors/es o consultors/es del campus, podran penjar i compartir amb els alumnes, articles, vídeos, àudios, relacionats amb les TIC i que es puguin aplicar a qualsevol àmbit docent del campus. S’entén aquest espai com un lloc on les informacions són introduïdes pels docents, i consultades pels alumnes.Cadascuna d’aquestes finestres disposarà de tres espais diferents d’on penjaran les informacions: 1. La paraula escrita. Les informacions ubicades en aquest espai tindran com a mitjà de suport a l’estudiant el format text. 2. La videoteca. En aquest espai s’incorporaran totes aquelles informacions relacionades amb les TIC, que tinguin com a mitjà de suport la imatge.3. L’audioteca. Els sons, els registres d’àudio, seran el mitjà de suport de les informacionsubicades en aquest espaiGRÀFIC DE CANAL VIRTUAL (El tinc al doc original. el format de google docs, no permet incorpora-lo).Al marge d’aquests espais, Canal Virtual disposarà d’una bústia pròpia de suggeriments, on elsusuaris podran adreçar les seves inquietuds referents a la millora del servei o els problemes quepuguin sorgir. Aquesta bústia no atendrà les incidències de caràcter tècnic, que es vehicularan com laresta del campus, a través de la bústia específica d’incidències tècniques general.Serveis per a persones amb discapacitat.Pensem que sha dentendre leducació per a persones amb discapacitat com concepte deducacióinclusiva. És a dir, sha de concebre un enfocament educatiu basat en la valoracióde la diversitat com element enriquidor del procés densenyament aprenentatge i en conseqüènciaafavoridor per el desenvolupament humà. El concepte deducació inclusiva és més ampli que eldintegració i parteix duna suposada destinació, és a dir, està relacionat amb la naturalesamateixa de leducació regular i de lescola comuna. Leducació inclusiva implica que totes lespersones duna determinada comunitat aprenguin junts independentment de lesseves condicions personals, socials o culturals, inclosos aquells que presenten una discapacitat.Es tracta duna entorn daprenentatge que no posa requisits dentrada ni mecanismes de seleccióo discriminació de cap tipus, per a fer realment efectius els drets a leducació, a la igualtatdoportunitats i a la participació. En lespai inclusiu del qual parlem tots els alumnes es beneficiendun ensenyament adaptat a les seves necessitats. Cada estudiant és diferent, cada estudiant técertes necessitats i no només aquells que presenten discapacitats, amb això volem dir, que sifóssim plenament justos donaríem a cada estudiant una educació personalitzada però parlariemduna utopia. Si bé és difícil donar una educació de qualitat i més a persones que presenten mésdificultats que les altres, les nostres propostes són:- Discapacitat visual: No totes les persones amb discapacitat visual requereixen gransmodificacions curriculars o modificacions en el format que simparteixen les classes per a podergaudir dun aprenentatge de qualitat, moltes delles poden simplement utilitzar lents daugment oengrandir el tamany del navegador dinternet. Però per aquells que ho requereixin i vulguin,qualsevol document que sels entregui als alumnes podrà ser dispensat en braille o en registredàudio. Totes les lectures, els plans de treball i altres podran ser rebuts en braille o àudio. Enquant a la col·laboració en fòrums de la web o en quant a llegir qualsevol notícia penjada a laxarxa, la Universitat ajudarà als alumnes que no nhagin fet servir mai a disposar dun softwareespecial que permet llegir pàgines web com és el "Thunder" (http://www.screenreader.net/).
 8. 8. - Discapacitat auditiva: En principi les persones amb sordesa no han de tenir cap impedimentperquè les classes són a distància, no hi ha un professor donant una classe magistral, lainformació que es rep és essencialment visual. En el cas que es realitzés en algun moment unaclasse presencial els alumnes podríen disposar dun intèrpret que la Universitat facilitaria o bé, sino es pogués disposar daquesta persona, podrien llegir els llavis i per facilitar la feina el professorhauria de tenir en compte aquestes persones tot fent una classe molt més visual, com perexemple, amb un suport power point i mirant de no donar mai lesquena a les persones ambdiscapacitat visual a lhora de parlar.- Discapacitat motora: Realment moltes persones amb discapacitat no esperen que lentorneducatiu els faciliti la feina. Molts recórren a institucions o associacions que es dediquen a aquestpropòsit. Si pensem en la discapacitat motora i en limpediment de fer servir un ordinador pelmotiu que sigui podem pensar en software que permet reconèixer la parla. Alguns daquestsprogrames (gratuïts) que qualsevol persona es pot instal·lar al seu ordinador són: CMU Sphinx (http://www.speech.cs.cmu.edu/sphinx/) Simon Julius (http://julius.sourceforge.jp/en_index.php?q=en/index.html)En quant als dos tipus de discapacitat restants (psíquica i intel·lectual) no podem generalitzartant com amb les anteriors i per tant, podem dir que sels tindrà en compte i cada cas seràestudiat de manera individual.En conclusió, ho entenem com una política educativa que orienti i propiciï situacions per a accediri construir aprenentatges que duguin a una millor qualitat devida per a tots, que es puguin superar les desigualtats entre privilegiats iexclosos, polítiques que derivin destratègies que incideixin en les causes i alleugin les conseqüències de polítiques socials injustes, més enllà duna mera compensació es requereix de serveiseducatius amb equitat que signifiquin plenament igualtat doportunitats per a tots. Sense capbarrera. Biblioteca.Què vàrem fer el curs passat? Un servei de millora de la bibliotecade la UOC. Tal i com es recull al Campus Virtual de la Universitat Oberta de Catalunya, “la Biblioteca VirtualLa biblioteca de la UOC i és un dels serveis més importants de suport a laprenentatge, la docència, la recerca i la gUOC estudiants. Les fonts d’informació que la biblioteca posa al servei dels estudiants per a realitzar digital. Biblioteca de la UOCEl servei § Què vàrem fer el curs passat?, és un servei de la biblioteca de la UOC, que perme consulta dels treballs realitzats per companys d’aquesta matèria en cursos anteriors. § Aquest servei serà accessible a través de la biblioteca de l’aula, situada a l’aula virtua En aquesta biblioteca s’incorporarà un link amb el nom de Què vàrem fer el curs passat?, q recursos electrònics de la biblioteca on existiria una pestanya nova amb el nom de Què và fer una cerca en funció de l’assignatura. Recursos electrònics
 9. 9. § Aquest servei neix de la necessitat expressada per alguns alumnes, de tenir refe realitzar, i s’inscriu en els condicionants derivats d’un entorn virtual com el de la UOC, o companys de vegades no són suficients per saber les característiques fonamentals de les ac § Aquesta proposta de millora, s’inscriuria dintre del Pla Estratègic 2008-2012 de la Bibl 2.2, que fa referència als Serveis a mida de la Biblioteca. Pla Estratègic Biblioteca UOC 2008-2012 § Volem oferir, un servei de suport a l’estudiant inclòs en l’àmbit de la Biblioteca de la campus.Perspectiva § Volem aconseguir, que l’estudiant pugui completar la realització de les activitats, a treballs realitzats per companys de cursos anteriors (en format text, PDF, wikis etc). § Els destinataris d’aquest servei són els estudiants de la UOC, de qualsevol àmbit edu cursant tant carreres universitàries, com màsters, postgraus etc. § Què necessiten els estudiants? Aquest servei neix d’una necessitat recollida a molts f de disposar de guies sobre els treballs o formes d’enfoc d’aquests realitzats per compaPlanificació assignatures del campus virtual, ja disposen d’un espai on es poden trobar aquests treballs § Avaluació i millora. El servei que proposem s’implantarà de manera progressiva, a p d’Educació i TIC, que funcionarà com una petita prova pilot. S’establiran mecanismes d analitzar el resultat de la prova i incorporar millores abans de la implementació definitiva d § L’àmbit d’acció. El servei Què vàrem fer el curs passat?, s’inscriu dins de l’àmbit ad suport a l’autogestió de la formació per part de l’estudiant, així com el suport a la seva rela educativa. També té relació directe amb l’àmbit acadèmic, doncs el podem enquadrar en acadèmic. § La qualitat del servei, vindrà determinada per indicadors de qualitat com l’actualitzEl Projecte dins del sistema de suport a l’estudiant de la UOC; l’accessibilitat a qualsevol hora del di d’avaluació i millora on semestralment es recolliren les valoracions dels usuaris. § Els mitjans de suport que utilitzarà aquest servei, seran aquells en els quals estar escrit, documents en PDF, wikis, àudio, vídeo. § Presentació i aparença. La interfície que farà servir l’assignatura al dia, serà la mateixa Campus Virtual d’aquesta universitat. Tutoria i suport personal.La tutoria és un servei fonamental de les institucions educatives virtuals. Els estudiantslutilitzen per buscar consell, per gestionar queixes i malestars, per trobar-se amb daltresestudiants, etc. Entre les funcions més destacades de la tutoria podem mencionar:Canalitzar la comunicació entre lestudiant i el centre densenyament.Gestionar possibles conflictes.Resoldre dubtes.Oferir suport acadèmic i institucional.Dinamitzar i animar lespai virtual de la institució.Transmetre informació rellevant.Generar sentiment de pertinença entre els membres de la comunitat.Facilitar lintercanvi dinformació i recursos entre estudiants.
 10. 10. Un bon espai de tutoria pot ser de gran utilitat per a lestudiant que segueix un curs a distància, jaque permet centralitzar la majoria de serveis de suport i dirigir les demandes dels alumnes en ladirecció correcta. De fet, podríem dir que la tutoria és el servei de suport a lestudiant perexcel·lència, ja que no només té funcions de suport acadèmic, sinó també de suportinstitucional.A més a més, la tutoria també pot servir per avaluar la institució educativa de formainformal. Dins duna tutoria, en certa manera, podem "prendre el pols dels estudiants", saberquines són les seves inquietuds, conèixer les seves demandes i escoltar propostes de millora.És per tot això que les institucions virtuals haurien de fer un esforç decidit per tenir unatutuoria a laltura de les circumstàncies.Actualment lespai de tutoria de la UOC és força limitat. La comunicació es trobamonopolitzada pel tutor o tutora i li manca molta de la interactivitat que habitualment podemtrobar en la majoria daplicacions de la web 2.0. Els estudiants tenen dificultats per penjarrecursos multimèdia i no poden personalitzar excessivament el seu perfil dusuari. És per això queproposem un reforma integral del servei de tutoria. Aquesta reforma hauria danarencaminada a oferir més lllibertat als alumnes i a incrementar els intercanvis dins de lespaivirtual. Es tractaria, en definitiva, de crear un espai de sociabilitat, on els alumnes espoguessin comunicar amb fluïdesa i sense una excessiva mediatització per part de la institució.Una reforma daquestes característiques ha estat abordada pel Pau Casacuberta en lanteriorPràctica dAvaluació Continuada.Daltra banda, la tutoria també shauria de complementar amb un servei de videoconferència.La videoconferència introduiria lesponteneïtat i lagilitat pròpies de les comunicacions orals dinsde lespai virtual de la UOC. A més a més, la videoconferència també ajudaria a estrényer elsvincles entre la institució i els alumnes. Daquesta manera, alguns dubtes i alguns malestarspodrien resoldres de forma més ràpida i eficient. Caldria, això sí, establir uns horaris de contacteamb el tutor o tutora i establir un sistema "reserves" per evitar col·lapses puntuals.A banda de les millores en el servei de tutoria, també fóra positiu desenvolupar un servei deformació personal que permetés als estudiants millorar aquelles habilitats que estanmés lligades a leducació a distància, com poden ser, per exemple, la cerca dinformació aInternet, lexpressió escrita o les habilitats socials en un entorn virtual. Un exemple daquestaclasse de servei el podem trober en els on-line writing labs, que són força populars a Estats Units:http://owl.english.purdue.edu/http://www.unc.edu/depts/wcweb/Conclusions.Primerament, ens agradaria constatar que dissenyar un sistema de suport a lestudiant, tal i comsens demanava, no ens ha resultat una tasca fàcil. A més a més, fent servir la UOC com a modelpot ser tant beneficiós com perjudicial, és a dir, beneficiós en el sentit que el disseny daquestauniversitat és molt complet i en molts aspectes és excel·lent però perjudicial si tenim en compteque nosaltres, com a simples estudiants, som bastant ignorants en molts dels aspectes queformen aquest tipus deducació a distància. Sigui com sigui, ho hem fet el millor possible ipodríem destacar una sèrie de conceptes que ens han sorprès o interessat més en el transcurs
 11. 11. daquest treball. Ens vam fixar en lanterior treball que alguns alumnes de la nostra mateixaassignatura havíen proposat una sèrie de millores que vam trobar plenament dinterès. Aquestespropostes són les següents: 1. El Meu Mapa dAprenentatge 2. Intercanvis amb daltres universitats a distància darreu dEuropa 3. Xarxa social 4. Canal VirtualEns hem centrat precisament en laportació den José Pozo (integrant del nostre grup) i amb laseva idea de Canal Virtual hem dissenyat el nostre propi per al nostre sistema de suport alestudiant. Pensem que el Canal Virtual ajuda a fer de leducació a distància quelcom menys fred imés personal, és una manera dintercanviar opinions i col·laborar en allò que més ens interessa(les TIC). Compartir coneixements (vídeos, àudios, escrits...) no és res nou i tothom ho fa servirtot el temps per altres coses. No ens sorprèn que les xarxes socials com facebook, twitter,myspace... siguin tant populars. Des de sempre les persones han necessitat expressar i sobretotcompartir amb altres. Internet és una eina molt poderosa i si tenim en compte que un delsadjectius que més descriuen le-learning és aquesta fredor que abans comentàvem, no ésdextranyar que haguem pensat en aquest possible ús per el nostre Canal Virtual. Hemdaprofitar-ho al màxim, innovar, canviar, deixar de ser tant estàtics. El poder de les paraules pera unir a les persones i construir un sentiment dapartenença a la comunitat creiem que és el mésessencial i leix del nostre treball.

×