Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
LES ESTRUCTURES
TIPUS D’ESTRUCTURES <ul><li>ESTRUCTURES NATURALS : Són les estructures creades per la Natura. </li></ul><ul><li>ESTRUCTURE...
EVOLUCIÓ DE LES ESTRUCTURES ELEMENTAL SEGONS L’HÀBITAT PRIMERES MÀQUINES AQÜEDUCTE DE SEGOVIA EMPIRE STATE
LES ESTRUCTURES COM A ELEMENTS RESISTENTS <ul><li>BIGUES </li></ul><ul><li>PILARS I COLUMNES </li></ul><ul><li>- TIRANTS ...
CONCEPTE D’ACCIÓ I REACCIÓ <ul><li>ACCIÓ és el conjunt de forces que s’exerceixen sobre un cos. </li></ul>
<ul><li>Tota força exercida sobre un cos (acció) porta associada una altra força que s’oposa i tracta d’equilibrar l’anter...
ESTRUCTURES <ul><li>TOTA ESTRUCTURA A DE COMPLIR TRES PROPIETATS: </li></ul><ul><ul><li>ESTABILITAT + RESISTÈNCIA + RIGID...
ESTABILITAT EN LES ESTRUCTURES <ul><li>Diem que una estructura és estable quan en actuar sobre aquesta distintes càrreg...
<ul><li>ELEMENTS QUE DONEN ESTABILITAT VERTICAL : </li></ul>ESTABILITAT EN ESTRUCTURES SOTMESES A CÀRREGUES VERTICALS C...
<ul><li>ELEMENTS QUE DONEN ESTABILITAT HORITZONTAL : </li></ul>ESTABILITAT EN ESTRUCTURES SOTMESES A CÀRREGUES HORITZON...
RESISTÈNCIA DE LES ESTRUCTURES <ul><li>Una estructura és resistent quan és capaç de suportar les càrregues o forces ext...
RESISTÈNCIA : ESFORÇOS DE LES ESTRUCTURES <ul><li>ELEMENTS QUE DONEN RESISTÈNCIA A LES ESTRUCTURES: </li></ul><ul><ul><l...
RIGIDESA DE LES ESTRUCTURES : TRIANGULACIÓ <ul><li>Rigidesa : És la capacitat que té una estructura de suportar millor el...
RIGIDESA EN LES ESTRUCTURES <ul><li>ELEMENTS QUE DONEN RIGIDESA A LES ESTRUCTURES: </li></ul><ul><ul><li>TRIANGULACIÓ. ...
RIGIDESA DE LES ESTRUCTURES: TRIANGULACIÓ <ul><li>Exemple d’estructures amb triangulació: </li></ul>LA TRIANGULACIÓ DONA ...
ELS MATERIALS EN LES ESTRUCTURES <ul><li>Materials més adequats: </li></ul><ul><li>ESFORÇ DE TRACCIÓ: </li></ul><ul><ul><...
ELS MATERIALS EN LES ESTRUCTURES: MATERIALS MIXTOS <ul><li>FORMIGÓ ARMAT: </li></ul><ul><ul><li>Combina les propietats de ...
EL PONT EXEMPLE D’ESTRUCTURA RESISTENT
EL PONT Elements simples que pot utilitzar un pont : <ul><li>BIGUES D’ACER </li></ul><ul><li>PILARS </li></ul><ul><li>TIRA...
EL PONT : BIGUES D’ACER <ul><li>SUPORTEN CÀRREGUES. </li></ul><ul><li>NORMALMENT ADOPTEN UNA POSICIÓ HORITZONTAL. </li></...
EL PONT : BIGUES D’ACER <ul><li>ESFORÇ DE FLEXIÓ (TRACCIÓ I COMPRESSIÓ ) . </li></ul><ul><li>EN EL CENTRE DE LA BIGA AMB L...
EL PONT : BIGUES D’ACER EVITAR LA CURVATURA DE LA BIGA POSAR COLUMNES SOLUCIONS : <ul><li>SOLUCIÓ MÉS SENZILLA. </li></ul...
EL PONT : BIGUES D’ACER EVITAR LA CURVATURA DE LA BIGA POSAR TIRANTS SOLUCIONS : <ul><li>SOLUCIÓ QUAN NO ES PODEN POSAR L...
EL PONT : BIGUES D’ACER EVITAR LA CURVATURA DE LA BIGA SOLUCIONS : COL·LOCAR UNA ESTRUCTURA AMB UNA ALÇADA H
EL PONT : BIGUES D’HORMIGÓ <ul><li>HORMIGÓ UTILITZAT EN LA CONSTRUCCIÓ D’ESTRUCTURES. </li></ul><ul><li>HORMIGÓ UTILITZAT ...
TIPUS DE PERFILS
LA PALANCA: MÀQUINA SIMPLE FORÇA (F) * EL SEU BRAÇ (L) = RESISTÈNCIA (R) * EL SEU BRAÇ (l)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Les Estructures

25,824 views

Published on

Published in: Travel, Technology

Les Estructures

 1. 1. LES ESTRUCTURES
 2. 2. TIPUS D’ESTRUCTURES <ul><li>ESTRUCTURES NATURALS : Són les estructures creades per la Natura. </li></ul><ul><li>ESTRUCTURES ARTIFICIALS : Són les estructures creades per l’ésser humà. </li></ul>NATURAL ARTIFICIAL
 3. 3. EVOLUCIÓ DE LES ESTRUCTURES ELEMENTAL SEGONS L’HÀBITAT PRIMERES MÀQUINES AQÜEDUCTE DE SEGOVIA EMPIRE STATE
 4. 4. LES ESTRUCTURES COM A ELEMENTS RESISTENTS <ul><li>BIGUES </li></ul><ul><li>PILARS I COLUMNES </li></ul><ul><li>- TIRANTS I TENSORS </li></ul>ELS ELEMENTS RESISTENTS ES PODEN CLASSIFICAR EN:
 5. 5. CONCEPTE D’ACCIÓ I REACCIÓ <ul><li>ACCIÓ és el conjunt de forces que s’exerceixen sobre un cos. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Tota força exercida sobre un cos (acció) porta associada una altra força que s’oposa i tracta d’equilibrar l’anterior, a què denominem REACCiÓ . </li></ul>CONCEPTE D’ACCIÓ I REACCIÓ
 7. 7. ESTRUCTURES <ul><li>TOTA ESTRUCTURA A DE COMPLIR TRES PROPIETATS: </li></ul><ul><ul><li>ESTABILITAT + RESISTÈNCIA + RIGIDESA </li></ul></ul>
 8. 8. ESTABILITAT EN LES ESTRUCTURES <ul><li>Diem que una estructura és estable quan en actuar sobre aquesta distintes càrregues i forces externes es manté l’equilibri sense que hi hagi risc de caiguda o bolcada. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>ELEMENTS QUE DONEN ESTABILITAT VERTICAL : </li></ul>ESTABILITAT EN ESTRUCTURES SOTMESES A CÀRREGUES VERTICALS CAPÇALS . LLOSA.
 10. 10. <ul><li>ELEMENTS QUE DONEN ESTABILITAT HORITZONTAL : </li></ul>ESTABILITAT EN ESTRUCTURES SOTMESES A CÀRREGUES HORITZONTALS ENCAST AUGMENT DE LA BASE TIRANT I TENSORS
 11. 11. RESISTÈNCIA DE LES ESTRUCTURES <ul><li>Una estructura és resistent quan és capaç de suportar les càrregues o forces externes a què es veu sotmesa. </li></ul><ul><li>L’ elasticitat és la capacitat que presenten els materials per a deformar-se per l’acció d’una càrrega externa i recuperar les seves dimensions originals sense que es produïsquen deformacions aparents. </li></ul>
 12. 12. RESISTÈNCIA : ESFORÇOS DE LES ESTRUCTURES <ul><li>ELEMENTS QUE DONEN RESISTÈNCIA A LES ESTRUCTURES: </li></ul><ul><ul><li>TIRANTS (ESFORÇOS DE TRACCIÓ). </li></ul></ul><ul><ul><li>COLUMNES I PILARS (ESFORÇOS DE COMPRESSIÓ). </li></ul></ul><ul><ul><li>BIGUES (ESFORÇOS DE FLEXIÓ). </li></ul></ul>
 13. 13. RIGIDESA DE LES ESTRUCTURES : TRIANGULACIÓ <ul><li>Rigidesa : És la capacitat que té una estructura de suportar millor els esforços en funció de la forma geomètrica que té la estructura. </li></ul><ul><li>Els diferents elements d’una estructura estan sotmessos a diferents tipus d’esforços però hi ha formes geomètriques que suporten millor aquest esforços. </li></ul>DEFORMACIÓ RIGIDESA CABLES TENSORS I ESCAIRES
 14. 14. RIGIDESA EN LES ESTRUCTURES <ul><li>ELEMENTS QUE DONEN RIGIDESA A LES ESTRUCTURES: </li></ul><ul><ul><li>TRIANGULACIÓ. </li></ul></ul><ul><ul><li>CABLES TENSORS. </li></ul></ul><ul><ul><li>ESCAIRES. </li></ul></ul>RIGIDESA CABLES TENSORS I ESCAIRES
 15. 15. RIGIDESA DE LES ESTRUCTURES: TRIANGULACIÓ <ul><li>Exemple d’estructures amb triangulació: </li></ul>LA TRIANGULACIÓ DONA RIGIDESA A LES ESTRUCTURES.
 16. 16. ELS MATERIALS EN LES ESTRUCTURES <ul><li>Materials més adequats: </li></ul><ul><li>ESFORÇ DE TRACCIÓ: </li></ul><ul><ul><li>Acer o la fusta . </li></ul></ul><ul><li>ESFORÇ DE COMPRESSIÓ: </li></ul><ul><ul><li>Pedra i el formigó i en menor mesura la fusta i l’ acer . </li></ul></ul><ul><li>ESFORÇ DE FLEXIÓ: </li></ul><ul><ul><li>Acer o la fusta. </li></ul></ul>
 17. 17. ELS MATERIALS EN LES ESTRUCTURES: MATERIALS MIXTOS <ul><li>FORMIGÓ ARMAT: </li></ul><ul><ul><li>Combina les propietats de la pedra (compressió) i l’acer (tracció). </li></ul></ul><ul><ul><li>Formigó en massa (ciment + arena + aigua ) i varetes d’hacer a l’interior. </li></ul></ul><ul><ul><li>Utilitzat per fer bigues i pilars. </li></ul></ul>
 18. 18. EL PONT EXEMPLE D’ESTRUCTURA RESISTENT
 19. 19. EL PONT Elements simples que pot utilitzar un pont : <ul><li>BIGUES D’ACER </li></ul><ul><li>PILARS </li></ul><ul><li>TIRANTS I TENSORS </li></ul><ul><li>BIGUES D’HORMIGON </li></ul>
 20. 20. EL PONT : BIGUES D’ACER <ul><li>SUPORTEN CÀRREGUES. </li></ul><ul><li>NORMALMENT ADOPTEN UNA POSICIÓ HORITZONTAL. </li></ul><ul><li>SUPORTEN ESFORÇOS DE COMPRESSIÓ I TRACCIÓ . </li></ul>
 21. 21. EL PONT : BIGUES D’ACER <ul><li>ESFORÇ DE FLEXIÓ (TRACCIÓ I COMPRESSIÓ ) . </li></ul><ul><li>EN EL CENTRE DE LA BIGA AMB LA CÀRREGA LA CURVATURA ÉS MÀXIMA. </li></ul>
 22. 22. EL PONT : BIGUES D’ACER EVITAR LA CURVATURA DE LA BIGA POSAR COLUMNES SOLUCIONS : <ul><li>SOLUCIÓ MÉS SENZILLA. </li></ul><ul><li>UTILITZAT QUAN NO HI HA </li></ul><ul><li>IMPEDIMENT ESTÈTIC. </li></ul>
 23. 23. EL PONT : BIGUES D’ACER EVITAR LA CURVATURA DE LA BIGA POSAR TIRANTS SOLUCIONS : <ul><li>SOLUCIÓ QUAN NO ES PODEN POSAR LES COLUMNES. </li></ul>
 24. 24. EL PONT : BIGUES D’ACER EVITAR LA CURVATURA DE LA BIGA SOLUCIONS : COL·LOCAR UNA ESTRUCTURA AMB UNA ALÇADA H
 25. 25. EL PONT : BIGUES D’HORMIGÓ <ul><li>HORMIGÓ UTILITZAT EN LA CONSTRUCCIÓ D’ESTRUCTURES. </li></ul><ul><li>HORMIGÓ UTILITZAT COM A COLUMNA. </li></ul><ul><li>HORMIGÓ PROBLEMES COM A BIGA PER LA FLEXIÓ (COMPRESSIÓ I TRACCIÓ). </li></ul><ul><li>SOLUCIÓ : </li></ul><ul><li>BIGA D’HORMIGÓ: INTRODUCCIÓ ESTRUCTURA D’ACER DINS L’HORMIGÓ. </li></ul>
 26. 26. TIPUS DE PERFILS
 27. 27. LA PALANCA: MÀQUINA SIMPLE FORÇA (F) * EL SEU BRAÇ (L) = RESISTÈNCIA (R) * EL SEU BRAÇ (l)

×