Cloud Forum Presentatie Jpmartens

365 views

Published on

a presentation of what the dutch olympic committee used as a communication platform during the Vancouver olympic games

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Cloud Forum Presentatie Jpmartens

  1. 1. Toepassing van cloud op Olympisch niveau! Jean Pierre Martens Voormalig informatiemanager NOC*NSF
  2. 2. Wat is cloud voor NOC*NSF?
  3. 3. Case www.olympisch.nl <ul><li>Breuk met het verleden </li></ul><ul><li>Schaalbaar </li></ul><ul><li>Toegevoegde waarde t.o.v. andere kanalen </li></ul><ul><li>Kosten! </li></ul>
  4. 17. Toekomst? <ul><li>Andere sportevenementen? </li></ul><ul><li>Londen 2012 </li></ul><ul><li>Hyves/Facebook </li></ul><ul><li>Phone apps </li></ul><ul><li>Zeker cloud oplossingen! </li></ul>
  5. 18. @jpmartens Stel je vraag!! [email_address] jeanpierremartens

×