Najnowsze światowe trendy zarządzania projektami

1,537 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,537
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
32
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Najnowsze światowe trendy zarządzania projektami

 1. 1. Janusz Pieklikjpieklik@bgc.com.plM: 601 730 631
 2. 2. • Mantra projektowa XXI wieku:– Taniej– Szybciej– Lepiej• Oczywista oczywistość -> strategiczne zasobyprzedsiębiorstwa musza być zaangażowane wtak małym stopniu jak to tylko możliwe
 3. 3. Ocena efektów wdrożeń przezprzedsiębiorców• Średnia w branży (na podstawie ponad 3000 przebadanych przedsiębiorstw– źródło Panorama Consulting http://www.bgc.com.pl/blog/erp/?p=1583 ):– Korzyści – 65,3%– Zadowolenie kierownictwa – 70,7%– Zadowolenie pracowników - 60,7%– Satysfakcja kompleksowa – 67%– Ryzyko biznesowe – 55,5%– Średni czas wdrożenia - 18-20 miesięcy– Średni koszt implementacji ERP - 8,47 miliona USD
 4. 4. Dlaczego warto rozmawiaćo dobrych praktykach projektowych• Wartość projektów przerwanych 2011/2012 wkraju - ponad 55 mln zł (źródło BGC Polska)• Wartość projektów z sygnalizowanymniezadowoleniem – ponad 230 mln zł (źródło BGCPolska)• Przykłady:– At..s– Pi..r i Pa..ł– Y.S
 5. 5. Natura projektów IT
 6. 6. Podstawowe parametry projektuzakres, czas, kosztyZakres funkcjonalnyZmiana zakresu wpływa na czas i budżet
 7. 7. Metodyki• Zasłużone metodyki projektowe:– Prince2– PMI i The Best Practices PMBOK® Guide (ProjectManagement Body of Knowledge)• Czy wiesz jaka jest różnica pomiędzy metodykąprojektową, a terrorystą?
 8. 8. Główne nurty zarzadzania projektami• Prince2 (popularna w Europie)• PMI, PMBOK (popularna w USA)• IPMA (120.000 członków)• Metodyki (zwinne) Agile - SCRUM• LPM - Lean Project Management• Zarządzania Łańcuchem Krytycznym - ToC
 9. 9. PMBOKPMI
 10. 10. PMI• 600.000 członków w 185 krajach• PMBOK Guide (2008) - najbardziej znany zestandardów PMI zawierający zbiór wytycznychi najlepszych praktyk dotyczących zarządzaniaprojektami.• W USA PMBOK Guide jest zatwierdzony przezAmerican National Standards Institute jakonarodowy standard zarządzania projektami.
 11. 11. PMBOK Guide• Zasadniczą częścią PMBOK Guide są procesypogrupowane w 5 grup procesów i 9obszarów wiedzy.
 12. 12. Dziewięć obszarów wiedzy• Obszary wiedzy PMI:– Jakością w projekcie– Ryzykiem w projekcie– Zakresem w projekcie– Integracją projektu– Komunikacją w projekcie– Czasem w projekcie– Kosztami w projekcie– Zamówieniami w projekcie– Zasobami ludzkimi w projekcie
 13. 13. Certyfikaty PMI• Project Management Institute umożliwiaKierownikom Projektów uzyskanie oficjalnychcertyfikatów:– CAPM® – Certified Associate in ProjectManagement– PMP® – Project Management Professional– PgMP® – Program Management Professional– PMI-SP – PMI Scheduling Professional– PMI-RMP – PMI Risk Management Professional
 14. 14. Wady PMBOK• Losowe wybieranie technik i narzędzi orazunikanie zasad• W efekcie bałagan na projekcie (organizacyjnyi decyzyjny)
 15. 15. Prince2
 16. 16. Prince2• Stanowi główną alternatywę dla metodykiPMBOK instytutu PMI.• Większość autorskich metodykwdrożeniowych którymi posługują siędostawcy / producenci ERP bazuje na Prince2(poprzez odchudzenie i dostosowanie do swoich potrzeb).
 17. 17. Prince2• 2009 – PRINCE® najnowsza wersja metodyki,opublikowana przez OGC (Office for GovernmentCommerce) – następcę CCTA, pod opieką APMGroup.
 18. 18. Certyfikaty PRINCE• W zakresie metodyki PRINCE2 można zdobyćdwa certyfikaty:– PRINCE2 Foundation– PRINCE2 Practitioner
 19. 19. Prince2 - wady• Metodyka wymyślona przez urzędników dlaochrony urzędników. Urzędnicy cenią go zabogate archiwa, identyfikowalność zdarzeń idokumentów, a także za pewną swobodę wrozmywaniu odpowiedzialności.• Biurokracja, biurokracja, biurokracja• Nie nadaje się do projektów małych i średnich• Systemy certyfikacji
 20. 20. Agile Project Management
 21. 21. Agile Project Management• Tradycyjne procesy wytwarzaniaoprogramowania, były uważane za zbytbiurokratyczne, powolne oraz nieefektywne.• Uważa się, że agile oraz modele iteracyjnestały się punktem zwrotnym rozwoju metodykwytwarzania oprogramowania.
 22. 22. Agile Project Management• Cztery główne reguły, które w zasadniczy sposób miałyzmienić podejście zespołów projektowych dowytwarzania oprogramowania:– Ludzie - najuważniejszy czynnik decydujący o sukcesieprojektu– Działające oprogramowanie jest ważniejsze odwyczerpującej dokumentacji– Wytworzenie oprogramowania zgodnego z oczekiwaniamiklienta wymaga stałej współpracy z nim, najlepiej w formieregularnych, możliwie częstych spotkań.– Reagowanie na zmiany jest ważniejsze odkonsekwentnego realizowania planu
 23. 23. SCRUM (młyn)• Metodyka SCRUM jest dzisiaj jedną znajczęściej spotykanych metodyk zwinnegowytwarzania produktów oraz prowadzeniaprojektów innowacyjnych.• Metodyka SCRUM powstała, aby mócsprawnie zarządzać projektamiinnowacyjnymi, lub projektami o nieznanychlub wysoce zmiennych wymaganiach.
 24. 24. SCRUM• Jakie otrzymamy korzyści z zastosowaniaSCRUM:– Model zespołu (mały wielofunkcyjny zespół z trzema rolami - 7osób +/- 2)– Podejście do zarządzania produktem– Zarządzamy małymi zadaniami (user stores) witeracjach– Zgrubne estymowanie
 25. 25. SCRUM
 26. 26. LPMLean Project Management
 27. 27. LPM – Lean Project Management• Spojrzenie na projekt jako na proces• VSM – strumień wartości podczas procesuwytwarzania• Zwiększanie VA• Wyszukanie i eliminacja marnotrawstwa• Eliminacja wąskich gardeł• Budowanie silnych procedur – standaryzacja• Zasadnicza różnica w stosunku do innychmetodyk projektowych polega na możliwościpoprawy wykonywanych zadań
 28. 28. LPM – Lean Project Management• Eliminacja marnotrawstwa• Budowa solidnego planu• Budowa silnego zespołu rozumiejącego ichwartość• Budowa silnego WBS:– Odpowiedzialnego za dostarczanie rezultatów ikamieni milowych– Wizualizacja dla PM w celu zobaczenia relacji
 29. 29. LPM – Lean Project Management
 30. 30. Kanbanmetodyka zarządzania zmianą
 31. 31. Kanban• Jak sobie radzić ze zmieniającymi sięoczekiwaniami klienta• Kanban to:– 3 zasady– 1 narzędzie– Bardzo prosta mechanika
 32. 32. KanbanTrzy zasady• Wizualizacja przepływu pracy (workflow) –zamapowanie procesu na tablicę kanbanową• Organiczanie prac w toku – WIP (dążenie do stanuw którym jak najmniej zadań jest rozpoczętych, a nieskończonych)• Pomiar efektów:– Cycle Time – czas realizacji konkretnejfunkcjonalności (rzeczywisty czas pracy nad nią)– Lead Time – czas realizacji funkcjonalności odmomentu kiedy trafia do Backloga
 33. 33. KanbanJedno narzędzie• Tablica kanban’owa – centralny punkt kanban• Zadaniem tablicy kanban jest:– Prezentacja aktualnego statusu projektu– Wizualizacja zadań (kto co robi)– Ujawnianie problemów
 34. 34. KanbanProsta mechanika• Jak pracować z tablicą kanbanową• Kiedy przekładać karteczki
 35. 35. Metoda Łańcucha KrytycznegoCCPM – Critical Chain Project Management
 36. 36. Metoda Łańcucha KrytycznegoZarzadzanie Ograniczeniami – Ely Goldratt• Teoria ograniczeń (TOC) jest kompleksowąmetodą wykrywania i zarządzaniaograniczeniami danej organizacji w celuuzyskania maksymalnej wydajności z procesu(lub przepustowość).• Nie koncentruje się na lokalnychusprawnieniach• Zarzadzanie buforami
 37. 37. Jak osiągnąć sukces
 38. 38. Cel istnienia systemu informacyjnego• Każda organizacja potrzebuje systemuinformacyjnego, który prowadzi i motywujemenadżerów do realizacji celów firmy.• Muszą oni wiedzieć co mają robić, byprowadzić organizację we właściwymkierunku.• Rachunkowość zarządcza i systemy BI musząbyć jak kompas – pokazywać azymut, wktórym zmierzamy.
 39. 39. Jeżeli liczysz na sukceszmień sposób myślenia• Wg P. Druckera, E. Deminga, P. Senge, E. Goldrattatradycyjne koncepcje zarzadzania są przestarzałe.• W XXI w. wygrywa ten kto:– działa inaczej niż konkurencja,– pierwszy wprowadza usługi, towary, wyroby na rynek,– jest chorobliwie innowacyjny,– potrafi wyzwolić wartość intelektualną,– zmianę traktuję jako normę (organizacja samouczącasię – Peter Senge)
 40. 40. The Best Practices• Jeżeli wszyscy wdrażają najlepsze praktykimające na celu osiągnięcie przewagikonkurencyjnej, oznacza to, że nikt nie maprzewagi.
 41. 41. Po co wdrażamy ERP• Wymiar celu:– Wzrost przychodów– Obniżenie kosztów– Uwolnienie potencjału zasobów
 42. 42. Co chcemy osiągnąć od stronyinformatyki• Czy ERP ma odzwierciedlać rzeczywistość:– księgową czy– logistyczną
 43. 43. Kiedy rośnie ryzyko projektu• Czy chcemy wdrażać standard i obniżyć ryzykoprojektu.• Czy chcemy wdrażać system z wielomazmianami przy świadomym wzroście ryzyka.Polskie przedsiębiorstwa są bardziejskomplikowane od tych zachodnich.
 44. 44. Projekty ERP w dystrybucjiuwagi praktyczne
 45. 45. Dystrybucja w praktyceSzybciej, taniej, lepiej• Czy koncepcja szybciej, taniej, lepiej jestmożliwa do realizacji?• Czy „taniej” oznacza kupowanie corazgorszych materiałów po coraz to niższej cenie.• Czy „szybciej” oznacza mniej dokładnie.• Czy w świetle powyższego „lepiej” jestmożliwe.
 46. 46. Lean Logistics - MUDA• Profesor Peter Hines z Cardiff Bussines Schoolobliczył, że czynności nie dodające wartościproduktowi / usłudze stanowią:– 60 - 95% czynności realizowanych w fizycznymotoczeniu produktu (wytwarzanie, logistyka),– 49% - 99% czynności realizowanych winformacyjnym otoczeniu produktu (tj. biuro,dystrybucja, handel).
 47. 47. Odchudź strumienie logistyczneprzed wdrożeniem ERP
 48. 48. Po co eliminować marnotrawstwo
 49. 49. Wdrożenie ERP/WMS/TMS musirealizować konkretne cele biznesowePrzed wdrożeniem systemów:WMS, TMS, ERPPo wdrożeniem systemów:WMS, TMS, ERP
 50. 50. Optymalizacja strumienia wejściowego• Tańsza dostawa towarów• Większa dostępnośćtowarów – VMI• Skrócenie czasu dostawy• Skrócenie czasu PZ• Eliminacja wąskich gardeł• Realizacja strategii win-win
 51. 51. Optymalizacja strumienia wejściowego
 52. 52. Optymalizacja strumienia wejściowegoERP + lean logistics + ToC
 53. 53. Przykład definicji celów biznesowychw obszarze PZ• Cel globalny - skrócenie czasu PZ o 20%:• Cele szczegółowe ilościowe (procesowe):– Zwiększenie czasu wykorzystania bram– Skrócenie czasu rozładunku śr. transportu– Skrócenie czasu kontroli jakości na wejściu– Skrócenie czasu zatowarowania• Cel szczegółowe jakościowe:– Lepsze wykorzystanie śr. Transportu– Zmniejszenie emisji CO2
 54. 54. Język biznesowy zmapowany nafunkcjonalności oprogramowania• Przykład: skrócenie czasu zatowarowania:– Zlecenie transportowe– Przydziel śr. transp. - uwzględnij strefy routowania– Utworzenie i kompletacja nośnika– Wyszukiwanie optymalnej trasy wg algorytmu x– Uwzględniaj ABC lokalizacji i towaru– Potwierdzenie odstawienia w lokalizacji– Potwierdzenie realizacji zlecenia transportowego• Silny nacisk na ergonomię pracy na terminalach
 55. 55. Jak wygrać na rynku dystrybucji• Obniżanie kosztów dostaw – BI / ERP• Skracanie czas dostawy towarów do klientanp. Lean Logistics / Teoria Ograniczeń• Przyjmowanie zamówień poza normalnymigodzinami pracy np. do 20:00 – organizacja• Platformy samoobsługowe – Self Care / B2B /B2C• Rozwiązania mobilne / iCloud
 56. 56. Retail – uwagi praktyczne
 57. 57. Automatyzacja obsługi klientadetalicznego• Automatyzacja współczesnego supermarketuzależy w 65% zależy od rozwiązańinformatycznych.• Tesco najlepiej zarządzana sieć na świecie jestprzykładem integracji rozwiązań lean logisticsz systemami zarządzania klasy Retail i ERP.
 58. 58. Automatyzacja obsługi klientadetalicznego• Systemy do obsługi sprzedaży detalicznejstanowią ekosystem składający się z:• Retail / ERP (Front & Back Office)• Systemy lojalnościowe• Systemy podarunkowe• Systemy płatności elektronicznej• Systemy ratalne• itp.
 59. 59. Przykładowe funkcjonalności• Obsługa kodów kreskowych (wagowe, ilościowe)• Obsługa promocji• Kaucje, opakowania zwrotne• Zestawy• Paragony fiskalne, faktury RR, faktury VAT• Tax free• Inwentaryzacja (mobilne)• Elektroniczne etykiety
 60. 60. Top 10 najczęściej popełnianychbłędów na projekcie ERP• Błędnie określony zakres wdrożenia• Błędnie sporządzona umowa• Kiepski PM• Brak decyzji / brak zaangażowania sponsora• Zakładnicy starego systemu
 61. 61. Top 10 najczęściej popełnianychbłędów na projekcie ERP• Polityka na projekcie• Źle wybrane oprogramowanie - brakfunkcjonalności oprogramowania i możliwościrozwoju• Brak funduszu motywacyjnego• Brak testów procesowych / dnia roboczego• Bojkotowanie projektu
 62. 62. Porównanie ERP, lean, teoria ograniczeńna platformie elearningowej
 63. 63. Usługi BGC• Kompleksowe wsparcie w procesie wyboru iwdrożenia systemów produkcyjnych,logistycznych, a w szczególności klasy ERP• Wdrażanie Lean Manufacturing, LeanLogistics, Lean Project Management• Wdrażanie Teorii Ograniczeń• Szkolenia z zakresu systemów klasy ERP, LeanManufacturing, Lean Logistics, Lean Office,Teorii Ograniczeń

×